verslo planas

Vilniaus paslaugų ir verslo mokykla

INDIVIDUALI ĮMONĖ “DURPĖ”

VERSLO PLANAS

Atliko: smulk.verslo organizatorius, IV kuso, 50gr. moksleivis Saulius (narcoman security) 2003 05 14

Tikrino……………………………………………………. ……………………………………………………………….

Vilnius, 2003T u r i n y s

ĮVADAS

SANTRAUKA …………………………………………………………………………2

ĮM.REKVIZITAI …………………………………………………………………….. 3

1. ĮM. VEIKLOS ANALIZĖ …………………………………………………….. 41.1 Esama padėtis ir jos plėtotės tendencijos ………………………41.2 Potencialūs konkurentai ……………………………………………..51.3 Potencialūs vartotojai …………………………………………………51.4 Duomenys apie patį verslininką ir jo partneriai ……………. 5

2. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ …………………………………………….. 6 2.1 Prekės…………………………………………………………………….. 6 2.2 Paslaugos………………………………………………………………… 6 2.3 Kontoros patalpos ir reikalingi įrenginiai…………………….. 6 2.4 Administracijos ir gamybos personalas……………………….. 6

3. MARKETINGO PLANAS……………………………………………………. 7 3.1 Kainos…………………………………………………………………….. 7 3.2 Realizavimo kanalai………………………………………………….. 7 3.3 Reklama………………………………………………………………….. 8 3.4 Naujų prekių rūšių prognozė……………………………………….8

4. GAMYBINIS PLANAS……………………………………………………….. 9 4.1 Gamybinio proceso aprašymas…………………………………… 9 4.2 Gamybinės patalpos…………………………………………………. 9 4.3 Įrengimai……………………………………………………………….. 9

5. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA……………………………………….. 10

6. FINANSINIS PLANAS………………………………………………………. 11

IŠVADOS……………………………………………………………………………… 14LITERATŪRA………………………………………………………………………. 15

ĮVADAS

Norint pradėti įgyvendinti verslo idėją, būtina parengti verslo planą. Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai išdėstoma sumanymo esmė, apibūdinama esama įmonės padėtis, numatoma būsima strategija ir ateities perspektyvos.Verslo plano užduotis nėra vien tik aptarti veiklos detales, ji kartu privalo vesti į svarbiausią tikslą – pelną.Verslo planas reikalingas tam, kad verslo forma galėtų parengti savo sekmės projektą ir tikslingai veikti.Norint išsilaikyti rinkoje, reikia susipažinti ir perprasti rinkos taisykles, bandyti nuspėti įmonės veiklos rezultatus, kurie būtų naudingi ir teiktų pelną.Verslo planas – tai formalus dokumentas, kuriame pateikiama:ü Siekiamas tikslas;ü Siūlomų paslaugų aprašymas;ü Rinkos analizė;ü Finansinės prognozės;ü Valdymo strategijos, numatytiems tikslams pasiekti.Verslo planą sudarome tam ,kad sudomintume investuotojus ir kreditorius savo idėja.

-1-SANTRAUKA

Verslo plano bene svarbiausias tikslas yra maksimaliai tenkinti klientų norus.Norint tai padaryti, mes pateikiame aukšto lygio aptarnavimą.Mūsų įmonė įkurta nuosavae name, atliktas remontas, pritaikytos naujausios technologijos.Tikiedamiesi klientų su tam tikrais pageidavimais, paslaugas teiksime užpildant komkurentų spragas, pasiūlydami pristatyti produkciją į namus, ko mūsų konkurentai tikrai nedaro.Norint įveikti didelę konkurenciją, rinkoje atitinkamai sudaryta marketingo strategija turi iki galo sureguliuoti mūsų tikslus.

-2-

ĮMONĖS REKVIZITAI

Oficialus pavadinimas “DURPĖ”Juridinis statusas Individuali įmonėĮm. veiklos pobūdis Durpių briketų fasavimas ir pristatymas į namusĮregistruota 2002m. liepos 1d.Registracijos vieta LR Vilniaus miesto savivaldybėRegistravimo Nr.: IP 96-826Kodas 4769107Savininkas SauliusAdresas Vytauto g. 16, VilniusTelefonas +37061625139

-3-

1. Į m o n ė s v e i k l o s a n a n l i z ė

1.1 Esama padėtis ir jos plėtotės tendencijos

Pagrindinis principas, kuris leidžia išsilaikyti esamoje aplinkoje, tai greitas, kokybiškas ir kvalifikuotas darbas, kuris patenkina užsakovus.Maža įmonė labai greitai sugeba prisitaikyti prie naujų darbo salygų, rinkos pokyčių ir reikalavimų.Galima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, prognozuojant pelną, tačiau jei nebus tiksliai suformuoti įmonės artimesni bei tolimesni tikslai ir jos pagrindinis tikslas, o taip pat sistemakaip visą tai įgyvendinti, tai galima sakyti, kad visos tos pastangos buvo įdėtos veltui.Svarbiausia numatyto tikslo siekti remiantis sudarytais planais ir atitinkamai juos koreguoti kintant rinkos sąlygoms.svarbu, kad įmonės tikslus žinotų ne tik savininkas, bet ir kiekvienas įmonės darbuotojas.Mūsų įmonės pagrindinis tikslas yra įsitvirtinti rinkoje, gauti pelną, kaupti kapitalą verslo plėtotei.Sudėtinga šiandieninė ekonominė situacija verčia žmones ieškoti alternatyvių kuro šaltinių.Apšildyti gyvenamąsias ir gamybines patalpas naudojant tradicinį kurą (gamtines dujas ar skystą kurą) yra labai brangu.todėl žmonės labai domisi kietu kuru – akmens anglimi ir durpėmis.Lietuva turtinga durpių ištekliais, tačiau yra nepakankamai išplėtota durpių, kaip kuro, pramonė.Kūrenant durpėmis labai naudinga.Jų kaina sąlygiškai nėra aukšta, o naudingumo koeficientas beveik prilygsta akmens anglies naudingumo koeficientui.Pelenus, likusius sudegus durpėms, galima panaudoti kaip trąšą.Durpių briketų fasavimui ir laikymui bus naudojamas ūkinis pastatas su šalia esančiu garažu.Ūkinis pastatas užima 60m2.

-4-Jis yra mūrinis, todėl tinka durpių briketų fasavimui ir laikymui.Garažas užima 40m2.jame bus galima laikyti jau sufasuotas durpes.1.2 Potencialūs konkurentaiKaip įrodė mano tyrimai, mūsų mieste yra tik du konkurentai, kuriuos galima laikyti stipriais varžovais.Jų veikla pakankamai sėkminga.Vilniaus mieste durpių briketais prekiauja dvi individualios įmonės.Šios dvi įmonės prekiauja tik nefasuotais durpių briketais.tai nėra priimtina visiems klientams.Jiems būtų patogiau, jei šios durpės (durpių briketai) būtų fasuotos į plastmasinius maišus.Konkurentai šios paslaugos neteikia.Mūsų įmonės veikla turi įtakos Vilniaus apskrities rinkai, kadangi ji užims konkurentų neaprėptą rinkos dalį, teiks patobulintas, geriau remiamas paslaugas.tikėtina, kad šia paslauga patrauksime dalį jų klientų pas save.1.3 Potencialūs vartotojaiPotencialūs vartotojai yra Vilniaus apskrities gyventojai, kurie savo gyvenamųjų ir gamybinių apšildymui naudoja kietą kurą.Durpės laikomos ekologiškai švariu kuru, todėl jos tinka ir sodų namelių šildymui.1.4 Duomenys apie patį verslininką ir jo partneriusSavininkas ir vadybininkas Saulius …………… ,baigęs…………………..Vairuotojas – krovėjas ………………………………., baigęs …………………….Fasuotojas………………………………………., baigęs……………………………….

-5-

2. S i ū l o m o p r o j e k t o e s m ė

2.1 Prekė Savo įmonės veikloje kaip prekę naudosime giluminių presuotų durpių briketus.2.2 Paslaugos Projekto esmė yra ta, kad imamas paketas paslaugų, iš kurių pagrindinis elementas yra kuras, o paslauga – pristatymas klientams į namus.Paslaugų teikimas vyksta be tarpininkų, nes paslaugų sferai tai apskritai nėra būdinga.taip net geriau, kadangi visas pelnas lieka mūsų įmonei.Taip pat svarbu tai, kad šios paslaugos pateikimui įtakos nedaro vieta, kur mes esame įsikūrę, nes dauguma užsakymų priimami telefonu.2.3 Kontoros patalpos, reikalingi įrengimai Tėvų nuosavame name yra du nenaudojami kambariai.Planuojame viename kambaryje įrengti kontoros patalpas.Šioje patalpoje yra įrengtas telefonas, kutiuo bus priimami klientų užsakymai.

2.4 Administracijos ir gamybos personalas Pirmaisiais veiklos metais planuojam turėti tris darbuotojus. Buhalterinius skaičiavimus atliks vadybininkas.

-6-

3. M a r k e t i n g o p l a n a s

3.1 KainosNorint užtikrinti savo veiklos sėkmingumą, būtina detaliai išanalizuoti rinką, aptariant tokius esminius momentus kaip rinkos imlumas, pardavimo perspektyva, šio tipo paslaugos kaina vietinėje rinkoje, sezoniškumas.Kaina – tai pinigų suma, kurią potencialus vartotojas pasiruošęs mokėti už pasiūlytą paslaugą.kainos dydis yra pagrindinis įmonės prestižo veiksnys, pagrindinis strateginis sprendimas : ar atitiks konkurento kainą bei kokybę, ar bus aukštesnė ar žemesnė negu konkurento.Pirmaisiais veiklos metais planuojama kuro pardavimo kaina 180 litų už toną.Tokia kaina prekiauja ir konkurentai.Ne sezono metu mūsų įmonė planuoja perkantiems didesnį kiekį daryti nuolaidas.Tai aktualu tiems klientams. Kurie šildymo sezonui ruošiasi iš anksto.Perkant gilumines durpes Ežerėlio durpyne mokame 115 litų už toną.Tačiau perkant ne mažiau kaip 30 tonų durpių per mėnesį, mokame 100 litų už toną.Mūsų įmonė planuoja parduoti per mėnesį daugiau kaip 30 tonų, todėl naudosimės šia didmenininkų teikiama nuolaida.3.2 Realizavimo kanalai Pagrindinis realizavimo kanalas – durpių pristatymas klientams į namus pagal užsakymus telefonu.papildomai fasuotas durpes pristatysime realizacijai į parduotuves.kadangi šis kuras tinka ir sodų namelių šildymui, o sudegusių durpių pelenai tinka žemei tręšti, pristatysime realizacijai ir į sodininkų bendrijų parduotuves.-7-3.3 ReklamaBe reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamus rezultatus, todėl būtina paruošt reklamos planą, pasiskaičiuoti kiek reikėtų ir kiek galima skirti jai lėšų.Paskaičiuoti kiek lėšų reklamai bus skiriama sezono ir ne sezono metu.Reklamos tikslas atkreipti potencialių klientų dėmesį į tai, kad atsirado nauja įmonė ir kokie yrajos privalumai prieš kitas tipo įmones.Tai mūsų reklamos pagrindinė užduotis.Populiariausia reklamos skleidimo priemonė yra spauda.Būtina sukoncentruoti dėmesį kuriant patį reklaminį pranešimą, kad jis būtų ant įmonės transporto priemonių.

3.4 Naujų prekių rūšių prognozė Ateityje planuojame prekiauti ir kitomis kieto kuro priemonėmis: malkomis ir akmens anglimi.

-8-4. G a m y b i n i s p l a n a s

4.1 Gamybinio proceso aprašymasTiekimas įmonėje vyksta be tarpininkų per patikimus didmeninkus.Presuotų durpių briketus atsivešime iš Ežerėlio durpyno su savo transportu po 20 tonų pagal poreikį.Pagal užsakymus nefuotas durpes pristatysime klientams į namus. Likusias iškrausime ūkiniame pastate fasavimui.Šias durpes fasuosime į politeleno maišus po 30 kg. Ant maišo bus klijuojamas lipdukas su įmonės rekvizitais, durpių briketų charakteristika ir svoriu.4.2 Gamybinės patalpos Gamybinėms patalpoms naudosime ūkinį pastatą ir garažą. Ūkiniame pastate laikysime palaidas durpes ir šioje patalpoje bus jos fasuojamos.Garaže bus laikomos jau sufasuotos durpės.4.3 Įrengimai Durpių briketų fasavimui (svėrimui) naudosime svarstykles. Fasuotų durpių pervežimui į sandėliavimo patalpą naudosime mašiną.

-9-

5. O r g a n i z a c i n ė s t r u k t ū r a

Direktorius – vadybininkasVairuotas – krovėjas Fasuotojas

6. F i n a n s i n i s p l a n a s

Planuojant pradėti individualų verslą, būtina apgalvoti kokios yra įmonės įkūrimo finansinės galimybės, kokie parankiausi yra jam finansavimo keliai, per kiek laiko įdėti pinigai atsipirks.Tam reikia labai gerai susipažinti su ta verslo šaka, į kurią ketinama investuoti ar tai savo, ar tai skolintas lėšas.Tiek naudosiantis savo nuosavą kapitalą, tiek prašydamas paskolos, verslininkas turi nors apytiksliai būti pasiskaičiavęs kiek jam reikės lėšų įmonės steigimui ir veiklos pradžiai, taip pat kokį jis prognozuoja pelną pirmiesiems veiklos metams.

Nr. Išlaidų pavadimas Suma (Lt)1. Patalpų remontas 3002. Įrengimai 1503. Pradinės atsargos 25004. Apyvartinis kapitalas 40005. Transportas 15000 Iš viso: 21950

-11-

Pirmųjų metų planuojamo pelno (nuostolio) apskaičiavimas

1mėn. 2mėn. 3mėn. 4mėn. 5mėn. 6mėn. 7mėn. 8mėn. 9mėn. 10mėn. 11mėn. 12mėn. Iš visoPardavimai 14400 12600 7200 5400 1800 2700 14400 16200 18900 18000 18000 19800 149400Prekių savikaina 7600 6650 3800 2850 1100 1650 7600 8550 9575 9500 9500 10450 78825Bendras pelnas 6800 5950 3400 2550 700 1050 6800 7650 9325 8500 8500 9350 70575Atlyginimai 1800 1800 1700 1700 1500 1600 2000 2100 2200 2200 2200 2400 23200Soc.draudimas 540 540 510 510 450 480 600 630 660 660 660 720 6960Degalų sąnaudos 1200 1050 600 500 150 225 1200 1350 1575 1500 1500 1650 12500Reklama 100 80 75 60 50 50 90 100 150 160 140 170 1225Kitos išlaidos 80 100 120 100 70 75 85 90 110 120 150 160 1260Nusidėvėjimas 178 157 90 75 30 33 180 202 236 233 233 248 1895Iš viso išlaidų 3898 3727 3095 2945 2250 2463 4155 4472 4931 4873 4883 5348 47040Pelnas (nuostolis) 2902 2223 305 (395) (1550) (1413) 2645 3178 4394 3527 3517 4002 23535

-12-Antrųjų ir trečiųjų metų planuojamo pelno (nuostolio) apskaičiavimas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš viso I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv. Iš visoPardavimai 37800 12600 54000 72000 176400 45000 16200 6300 81000 205200Prekių savikaina 19950 6650 28500 38000 93100 23750 8550 33250 42750 108300Bendras pelnas 17850 5950 25500 34000 8300 21250 7650 29750 38250 196900Atlyginimai 6300 6300 5900 7200 25700 6400 6400 6500 7500 26800Soc.draudimas 1890 1890 1770 2160 7710 1920 1920 1950 2250 8040Degalų sąnaudos 3150 1050 4500 6000 14700 3750 1350 5250 6750 17100Reklama 280 180 300 480 1240 300 250 350 510 1410Kitos išlaidos 350 300 380 490 1520 380 350 400 520 1650Nusidėvėjimas 473 158 675 900 2206 563 203 788 1013 2567Iš viso išlaidų 12443 9878 13525 17230 53076 13313 10473 15238 18543 57567Pelnas (nuostolis) 5407 (3928) 11975 16770 30224 79370 (2823) 14512 19707 39333

-13-

I š v a d o s

Verslo planas yra reikalingas tam, kad galėtum įkurti įmonę, numatęs būsimą strategiją ir ateities perspektyvas.Šio plano dėka siekiama, kad įmonė klestėtų.Aš kurdamas verslo planą išanalizavau rinką, konkurenciją ir partnerius.Manau, kad ši verslo idėja, tai yra durpių briketų fasavimas ir pristatymas į namus, tikrai bus pelninga.Mes turėtume tik keturis konkurentus, tačiau jie neteiks tokios paslaugos kaip pristatymas į namus. Ši paslauga didelis pliusas mūsų įmonei.Šis verslas turi perspektyvą, kadangi durpės yra reikalingos žmonėms.Be to stengsimės dėl savo klientų teikdami jiems papildomas paslaugas.Durpės bus fasuojamos, o pageidaujant klientams, pristatomos ir į namus.

-14-

L I T E R A T Ū R A

1. A. Jovaiša “Kaip parengti verslo planą”.Vilnius, 2001.2. Sakalas “Personalo valdymas”3. K. Lukoševičius, B. Martinkus “Mažų ir vidutinių įmonių vadyba”. Kaunas, 2000.

-15-