Verslo planas

Turinys

Rekvizitai 2
Verslo palno santrauka 3
Bendroji ketinimų apžvalga 4
Verslo idėja, tikslai ir uždaviniai 4
Įmonės charakteristika 5
Rinka 6
Marketingas 7
Kainoraštis diegemų programų 8
Lankstinukas 8
Perkamos programinės įrangos kainos 9
Konkurencinė aplinka 9
Atliekamų paslaugų planas 10
Valdymo personalas ir darbuotojai 10
Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestis 11
Finansiniai skaičiavimai 11
Pradinių išlaidų sąmata 12
Gamybos išlaidos 13
Pardavimo išlaidos 13
Produkcijos pelno analizė 13
Naudota literatūra 14
Priedas 14 Verslo palno santrauka
Kam reikia verslo plano išaiškėja tik jį planuojant. Pradėjus kurti
savo verslą tinkamai nepasiruošus ir susidūrus su įvairiais darbais,
pasidaro sunku planuoti. Todėl ir šios užduoties tikslas yra padėti būsimam
verslininkui parengti savo verslo planą, dar prieš pradedant veiklą. Bet
kurios įmonės veikla šiandienos rinkos ekonomikos sąlygomis priklauso nuo
daugelio veiksnių. Tarp visų jų yra išskiriami trys pagrindiniai gamybos
veiksniai: kapitalas, gamtiniai ištekliai bei darbo ištekliai. Jie yra
naudojami gamybos procese, todėl jų panaudojimas yra susietas su
išlaidomis.
Mano kuremas verslo planas yra individualios įmonės. Mano
individualioji įmonė kuri ketina aptarnauti žmones ir įmones tame rinkos
segmente, kuri nėra labai plati ir pilana. Mano manymu ji yra tuščia, bent
jau Tauragėje ir jos apskrityje.
Aš pasirinkau tokį rinkos segmentą, būtent programinės įrangos įdiegimą
į personalinius kompiuterius. Nes manau, jog Tauragėje nėra kur, įsidiegti
legalę programinę įrangą.
Vienoje mikrorajono vietoje, netoli parduotuvės „Medija“ atlieka
panašes funkcijas ( kaip įdiegimas programinės įragos į personalinį
kompiuterį ), bet panašias, nes jei pirktas kompiuteris ne jų parduotuvėje
programinė įranga yra nediegema. Daugelis žmonių pirkti personalinius
kopiuterius važiuoja į didesnius miestus, kaip Klaipėda ar Kaunas, o
nusipirkus ir parsivežus jį namo nėra kur, gauti legalios įsidiegti
programinės įrangos. Todėl žmonės privalo ieškoti nelegalios programinės
įrangos, kuria esu ižbandęs asmeniškai. Jos kokybe esu labai nusivylęs, nes
po pirmų dvėjų mėnesių teko ieškoti naujos programinės įrangos,bet jau su
specelisto pagalba kuris galėtų sutvarkyti mano programinę įranga iš naujo,
o tai kainuoja papildomus pinigus ir laiką. Tuos pinigus būčiau galėjas iš
karto panaudoti gerai ir legaliai programiniai įrangai. Ja pirkti, tikrai
reike papildomų mažiausiai 700 litų. Manau kiekvienam žmogui tie septyni
šimtai litų yra dideli pinigai, ir nekiekvienam įperkamas dalykas. Kartai
žmogus turi tik personaliniam kompiuteriui pinigų, programiniai įrangai jų
nelieka.
Mano vadovaujemos įmonės pagrindinis tikslas būtų palengvinti žmonių,
darbą, kad nereikėtų ieškoti tokių asmenų, kas galėtų idiegti nelegaliai
programinę irangą, o būtent, kad žmogus gautų gerą ir kokybiška prekę už
kurią jis moka pinigus. Bendroji ketinimų apžvalga
Kiekvienas žmogus gyvenime parodo daugiau ar mažiau užsispyrimo,
entuziazmo ir atkaklumo. Gyvendamas asmuo nori palikti savo vaikams ar
anūkams materialinių vertybių, kurios ir praėjus dešimčiai ar dvidešimčiai
metų sudarys bent kažkokias gyvenimo sąlygas. Norėdami palikti turtą ar
kitas materialines vertybes pirma turime protingai ir perspektyviai
investuoti jau turimas lėšas. Taip galėsime tikėtis ir kažkokių ilgalaikių
materialinių vertybių.
Aš nusprendžiau Tauragės mieste atidaryti kompiuterines paslaugas
teikiančią individualią įmonę, kuri galėtų užsakovui ir vartotojui
palankiomis sąlygomis instaliuoti kompiuterio programinę įrangą. Tauragėje
tokias paslaugas teikiančią įmonę rasti tikrai sunku, nors kompiuterinių
paslaugų ar prekių centrai tiesiog šito nedaro, jei įranga yra pirkta ne jų
įmonėje. Tokiu atveju tenka galvoti pačiam, eiti teirautis, bandyti tai iš
kur nors gauti. Kiek žinau paprasčiausia programinė įranga „WINDOWS XP“ yra
tikrai brangi. O ir nelegali labai retas reiškinys, norint ją įsigyti tai
kainuotų apie 600 litų. Savaime kyla klausimas, ar tas pats vartotojas yra
linkęs mokėti tokią pinigų sumą, kad vieną kartą panaudojęs padėtų į
stalčių ateities kartoms. Kitą vertus kompiuterinė programinė įranga
morališkai sensta greičiau, nei galima to tikėtis.
Manau tokia įmonė tikrai galėtų veikti ir tikėtis gauti atitinkamą
pelną. Verslo idėja, tikslai ir uždaviniai
Verslo idėja atsirado po to kai man pačiam teko ieškoti programinės
įrangos nusipirktam personaliniam kompiuteriui. Deja daugelis Tauragėje
vadinamų kompiuterinės įrangos salonų atsisako atlikti tokį darbą, nes
kompiuterinė įranga nebuvo pirkta jų įmonėse. Tokiu atveju vartotojas ir
potencialus klientas nusivilia įmonės teikiamomis paslaugomis ir susidarius
panašiai situacijai įmonė tiesiog pamirštama.
Mano įmonėje bus teikiamos reikalingiausios kompiuterinės įrangos
paslaugos vartotojui. Bus galima įdiegti kompiuterinę įrangą, tikėtis, kad
reikalui esant ji tikrai bus atnaujinta. Tai bus naudinga ne tik fiziniam
asmeniui, bet ir tiems, kurių pagrindinis darbas yra susijęs su
kompiuterinių paslaugų teikimu. Tokiu būdu galėsiu po kažkiek laiko tikėtis
ir sulaukti ir verslo partnerių pasiūlymų ir pageidavimų. Taip bus naudinga
ne tik man, bet ir ateities kartoms.
Pagrindinė mano produkcija bus personalinio kompiuterio programinės
įrangos įdiegimas. Vėliau galėsiu teikti ir kompiuterio eksploatacinių
savybių konsultacijas, bei supažindinimą su naudojamos programinės įrangos
privalumais ir trūkumais. Įmonės charakteristika
Pačios populiariausios įmonių rūšys Lietuvoje šiuo metu yra
individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės. Individualių įmonių
steigimas yra nesudėtingas, nebrangus, neilgai užtrunka, bet reikalauja
labai daug teisinių žinių.
Individualioji įmonė gali užsiimti įvairia įstatymų neuždrausta
Lietuvoje veikla. Tai nesudėtinga ir nebrangi verslo organizavimo forma.
Individualiosios įmonės steigimo trukmė bei išlaidos priklauso nuo to,
kokia veikla įmonė turi užsiimti. Kadangi įmonių rūšių yra labai daug,
neįmanoma sudaryti įmonės steigimo algoritmo, tinkamo visais atvejais.
Kadangi individualios įmonės steigimas yra pakankamai paprastos formos,
tai aš steigsiu būtent tokio tipo įmonę.
Įmonė priklausytų man, mano privačios nuosavybės forma. Manau mano
turimų ir sukauptų žinių užtektų individualiai įmonei valdyti.
Įmonės veikla būtų susijusi su kompiuterinės įrangos aptarnavimu,
programinės įrangos įdiegimu vartotojui tinkama forma ir rūšimi.
Potencialiam klientui siūlyčiau programinę įrangą ir reikalui esant tos
įrangos atnaujinimą už žemesnį ir priimtinesnį atlygį. Ir fiziniam, ir
juridiniam asmeniui siūlyčiau kompiuterinės įrangos remontą, o tai
sutvarkius vartotojui palankia forma būtų galima galvoti ir apie jo
kompiuterinės technikos pristatymą į kliento pasirinktą vietą. Esant įmonės
plėtros tendencijai galvoju ir apie legalios programinės įrangos platinimą.
Įmonės pavadinimą sugalvojau aš, jis man labai patinka ir labai žinomas
žodis žimonių tarpe. Žodis „Gladijatorius“ (Glad–laimingas, džiugus)
siejasi su galia, sėkme. Manau, tai mano kuriamai įmonei atneš sėkmę.
Įmonės veiklai ir įrengimų talpinimui didelių patalpų nereikėtų. Manau
tam tikslui tikrai tiktų beveik prieš Martyno Mažvydo mokyklą esantis
garažas. Įsigydamas arčiausiai Prezidento gatvės esantį garažą ir jį
pritaikydamas komercinei veiklai tikrai galėčiau tikėtis, sulaukti
klientūros. Tauragėje Prezidento gatvėje, šalia mano numatomos veiklos ir
įsikūrimo vietos, yra įsikūrusios dar penkios įmonės, kurios būtų panašios
nuosavybės formos. Mano manymu galime tikrai atvirai pasakyti, kad bent jau
šita gatvės dalis yra komercinių patalpų ir veiklos regionas. Didelės
investicijos reklaminiam skelbimui nereikėtų, nes netoli yra įsikūrusios ir
komerciniu požiūriu stiprios uždarosios akcinės bendrovės, tai yra UAB „VP
Market“, bei neseniai atsidariusi UAB „Palink“. Nors gal ir gali atrodyti,
kad įmonės įsikūrusios pakankamai toli, tačiau iš centro dažniausiai yra
važiuojama ar einama būtent Prezidento gatve. Tokiam veiksniui įtakos
turėjo, mano manymu tai, jog J. T. Vaižganto gatvėje, nuo Gedimino gatvės
iki gimnazijos yra apribotos eismo sąlygos. Dėl šitos priežasties įmonių
vadovai ir vartotojai turėjo pasirinkti kitą, eismui tinkančią gatvę. Taip
sulaukti galima ir tarsi savotiškos reklamos. Šalia esanti M. Mažvydo
mokykla taip pat yra veiklos sritis, kuri turi pakankamai daug potencialių
vartotojų ar tų pačių vartotojų šeimos narių. Rinka
Rinkos ir vartotojų pasirinkimas ir aptarnavimas yra pakankamai
sudėtingas veiksnys, lemianti tolimesnę įmonės veiklą, bei ateities
perspektyvas.
Mano pasirinktos veiklos segmentas yra pakankamai retas, todėl manau,
kad komercinėje aplinkoje galiu sulaukti pripažinimo ir vartotojų palankaus
požiūrio. Tauragėje retas individualios įmonės ar kitos nuosavybės teisės
forma priklausančios įmonės pasiūlytų vartotojui legalią programinę įrangą.
Taip pat rinkos dalį galėtumėm išsikovoti ir sudarydami tarpininkavimo
sutartis su kompiuterinę įrangą parduodančiomis įmonėmis. Po tam tikro
laiko tarpo, kai jau turėsime pakankamai daug vartotojų galime galvoti ir
apie įmonės plėtrą. Taip galėsime tikėtis tikrai didesnių investicijų ir
veiklos plėtros. Galimas ir kompiuterinės įrangos platinimo ar nuomavimo
kriterijus. Teikiant Interneto paslaugas retas vartotojas iš karto gali
įsigyti tam tikslui skirtą programinę įrangą arba reikalingus įrengimus.
Taip pat turint tokią įranga reikia ir kompiuterinių laikmenų apsaugos
programų. Pasitaręs su kompiuterių specialistu įsigyčiau vieną iš geresnių
kompiuterių apsaugos priemonių, kurią galėčiau taikyti prie savo platinamos
programos. Po tam tikro laiko įsigyčiau daugiau programų, kurių pageidauja
esami ir būsimi vartotojai.
Aš pasirinkčiau ir tenkinčiau vieną rinkos vartotojų poreikį, tai yra
legalios kompiuterinės programinės įrangos platinimas. Šiuo metu gausiai
yra perkama kompiuterinė įranga, tačiau programinės įrangos rinkos paklausa
ne didėja. Galiu drąsiai teigti, kad kompiuterinė programinė įranga yra
juose įdiegiama nelegaliai. Mano tikslas, bus įtikinti vartotoją, kad
diegiama nelegali programinė įranga tikrai nėra geros kokybės produktas.
Tokiu būdu pasistengsiu ir pritrauksiu potencialių klientų ratą, kurie
manau pabandę tikrai nenusivils. Nes aš užsiimdamas tokiu verslu turiu
pagrindą ir tikrų pavyzdžių kuriais galėsiu pasiremti ir pritaikyti juos
savo versle.

|Požymis |Segmentacija |
|Amžius |18-65 ir daugiau |
|Lytis |Vyrai ir moterys |
|Šeimos dydis |Įvairus |
|Šeimyniškumas |Įvairus |
|Pajamos |Įvairios |
|Išsimokslinimas |Įvairus |
|Užsiėmimas |Moksleiviai, studentai, darbuotojai, |
| |asmenys naudojantys PC. | Marketingas
Pagrindinis mano kuriamosios individualios įmonės tikslas bus
nelegalios programinės įrangos mažinimas ir vartotojų teisių gynimas
rinkoje. Mano žiniomis jau kas trečiuose namuose yra personalinis
kompiuteris (TV3 verslo žinios). Galiu teigti, kad apie 95 ( vartotojų, be
valstybinių ir privačių asmenų įmonių, bendrojo, profesinio ir aukštųjų,
bei aukštesniųjų mokyklų vartotojų, naudoja nelegalią programinę
kompiuterinę įrangą, kurios įdiegimas kainuoja, mano turimomis žiniomis
apie 70 – 80 litų, tai priklauso nuo norimos programinės įrangos kiekio ir
galimybių.
Manau už keliasdešimt litų didesnę sumą, mes vartotojui pasiūlysime
daug daugiau ir kokybiškesnės produkcijos, nei jis gautų nelegaliai ir
tikrai nekokybiškos programinės įrangos.

Manau rinkos kainomis, vartotojui galėsime siūlyti tokį variantą: Kainoraštis diegemų programų
|Eilės |Programinės įrangos pavadinimas |Įrangos įdiegimo į PC kaina |
|numeris| | |
|1. |Microsoft Windows XP Professional |100 Lt |
|2. |Microsoft Windows XP Home edition |90 Lt |
|3. |Microsoft Windows 98 |40 Lt |
|4. |Linux |10 Lt |
|5. |Microsoft Windows office |40 Lt |
|6. |Norton Antivirus 2004 |20 Lt |
|7. |Panda Platinum 7 |25 Lt |
|8. |AutoCAD 2004 |40 Lt |

Savo individualia įmone remčiau reklama, kuriai skirčiau bene
didžiausią dėmesio dalį, nes tik reklamuodamas savo įmone kaip ir
kiekvienas geras ir besirūpinantis savo verslu verslininkas, galėsiu žmones
informuoti apie savo įmonės veiklą ir jos galimybes. Tačiau veiklos
pradžioje maksimalių resursų reklamai negalėčiau skirti. Pradėčiau reklamą
nuo laikraščių, pradžioje savo skelbimą apie įmonės egzistavimą įdėčiau į
–„Tauragės kurjerį“ , Tauragiškių balsą“. Manau, kad apie savo įmonės
veiklą vartotojam praneščiau platindamas lankstinukus. Be lankstinukų būtų
dar galima skelbimų lentose patalpinti plakatus. Lankstinukas
[pic]

Esant naujai produkcijai ar teikiamoms paslaugoms įmonė numato savo
teikiamų paslaugų pardavimų prognozes. Mano įmonės veikla nėra išimtis: Perkamos programinės įrangos kainos
|Įdiegtinos |Programinės |Vartotojui |Išlyginamasis |
|programinės įrangos |įrangos pirkimo |įdiegiamos |laikotarpis[1] |
|pavadinimas |kaina |įrangos kaina| |
|Microsoft Windows XP|560 Lt |100 Lt |5,6 |
|Professional | | | |
|Microsoft Windows XP|530 Lt |90 Lt |5,3 |
|Home edition | | | |
|Microsoft Windows 98|300 Lt |40 Lt |7,5 |
|Linux |30 Lt |10 Lt |3 |
|Microsoft Windows |260 Lt |40 Lt |6,5 |
|office | | | |
|Norton Antivirus |130 Lt |20 Lt |6,5 |
|2004 | | | |
|Panda Platinum 7 |150 Lt |25 Lt |6 |
|AutoCAD 2004 |240 Lt |40 Lt |6 |
|Iš viso: |2200Lt | | Konkurencinė aplinka
Mano kuriamo verslo, kaip kompiuterinės programos įdiegimas į žmogaus
(kliento) kompiuterį, pagal siūlomą, (tai būtent, pagal mano individualios
įmonės galimybes ir turimas programas) Tauragėje niekur nėra, yra tik
panašaus pobūdžio, bet tai nėra būtent ką aš galiu pasiūlyti klientui. Mano
įmonei nėra svarbu, kur bus pirktas kompiuteris ir už kiek. Mano
vadovaujamos įmonės tikslas, patenkinti kiek galima geriau kliento
poreikius, neatsižvelgiant į išorines aplinkybes. Mano konkurencinė įmonė
neatlieka kaip:
1. Ne jų įmonėje pirkti kompiuteriai neaptarnaujami.
2. Nediegiamos operacinės sistemos.
3. Neteikiamos konsultacijos.
4. Blogas privažiavimas, prie įmonės.
Lietuvos rinkoje ekspirementuodami verslininkai išsiaiškino, jog
pirkėjus patraukti įmanoma tik darant patrauklių kainų lygį. Ir dar
svarbesnis būdas pilnai pasinaudoti savo , kaip verslininko asmeninėmis
savybėmis. Atliekamų paslaugų planas
Vartotojui teikiamas ir reikalingas paslaugas manau atlikti tuose
pačiose, įsikūrimo patalpose. Vartotojas norėdamas įsidiegti aukščiau
išvardintą programinę įrangą turės į mano individualią įmonę pristatyti
personalinį kompiuterį, kuriame ir bus įdiegta programinė įranga. Šiam
procesui įgyvendinti man nereikės kažkokių specialių patalpų ar įrengimų.
Manau vienam personaliniam kompiuteriu pilną programinę įranga
specialistas galės įdiegti maždaug per 2 – 3 valandas. Tokiu atveju per
para galėsime aptarnauti 2 – 3 vartotojus., o per mėnesį manu galėtumėme
aptarnauti iki 50 vartotojų.
Mano įmonė nėra tokia didelė kad galėtų suvartoti labai daug elektros
energijos išteklių, įmonė galėtų per mėnesį suvartoti iki 300 kwh,tai man
kainuotų kas mėnesį po 87 Lt., per metus man reikėtų apytiksliai 1044 Lt. Valdymo personalas ir darbuotojai
Mano vadovaujamoje individualioje įmonėje būtu reikalingi tokie
darbuotojai.

[pic]

Savininkas individualiosios įmonės bučiau aš ir valdyčiau ja tai pat,
ieškočiau klientų firmose įstaigose ir kitur.
Buhalterė mano vadovaujamoje įmonėje, būtų reikalinga apskaičiuoti
darbo užmokesčiams ir vesti buhalteriniai apskaitai, nes aš paprasčiausiai
manau, kad tinkamai negalėčiau atlikti buhalterinės apskaitos.
Kompiuteristą, priimčiau kuris nusimano savo darbo sritį, ir kuris
būtų atsakingas už savo atliktą darbą. Nes nuo jo atlikto darbo kokybės,
priklausytų mano klientų skaičius. Duomenys apie darbuotojus ir jų darbo užmokestis
|Pareigos |Darbuotojų |Išsilavinimas |Darbo |Numatomas |
| |skaičius | |patirtis |darbo |
| | | | |užmokestis |
|Kompiuteristas|1 |Aukštasis |3m. |550 Lt |
|Buhalterė |1 |Aukštasis |3 mėn. |500 Lt |
| | |neuniversiteti| | |
| | |nis | | |

|Pareigos |Darbuotojų |Mėnesinis |Metinis darbo|Soc.Draudimas,|
| |skaičius |darbo |užmokestis Lt|Lt |
| | |užmokestis, | | |
| | |Lt | | |
|Kompiuteristas|1 |550 Lt |6600 Lt |1227,6 Lt |
|Buhalterė |1 |500Lt |6000 Lt |1011,6 Lt | Finansiniai skaičiavimai
Kuriant firmą ar ką kita, nesvarbu ar, tai būtų individualioji ar
akcinė, ar uždara akcinė bendrovė, jei reikalingas yra pradinis kapitalas,
be kurio, mes nieko negalėtumėm padaryti. Mums reikalingos investicijos,
tai būtų, kas investuotų į mano kuriamą verslą.
Nuosavų lėšų neturėčiau. Visas lėšas imčiau iš savo, remiamo banko, tai
būtų Vilniaus bankas. Iš Vilniaus banko skitų pinigų pirkčiau:
Pastatą – kuris man kainuotų apytiksliai 15000 Lt
Įrenginiai – mano kuriamoje individualioje įmonėje labai didelių
įrengimų nereikia, man reikalingiausias įrenginys būtų kompiuteris, kuris
kainuoja su visais priedais, tai kopijuoklių ir spausdintuvu 4250 Lt
Žaliavos – mano vadovaujamoje įmonėje nebūtų kažkuo ypatingos jos
keistųsi su paklausa ar poreikiu žmonėms, tai būtų programinė.

|Išlaidų pavadinimas |Kiekis |Kaina |Suma Lt |
| |(vnt.) |(vnt.) | |
|1. Patalpų pirkimas | | |15000 Lt |
| | | |15000 Lt |
|1.1 Patalpų remontas | | | |
| |1 |50 Lt |50 Lt |
|2. Įrengimai |1 |500 Lt |500 Lt |
| |1 |3400 Lt |4250 Lt |
|2.1 Telefonas1 | | |100 Lt |
| |1 | |50 Lt |
|2.2 Kasos aparatas | | |200 Lt |
|2.3 Kompiuteris[2] | | | |
| |4 |1.50 Lt |6 Lt |
|3. Įmonės vardo įregistravimas |10 |2 Lt |20 Lt |
| |1 |10 Lt |10 Lt |
|3.1 Antspaudas |1 |10 Lt |10 Lt |
|3.2 Leidimas( |2 |0.20 Lt |0.40 Lt |
|4. Kanceliarinės išlaidos |2 |0.30 Lt |0.60 Lt |
| | | | |
|4.1 Šratinukai |3 |102 Lt |306 Lt |
| |3 |40 Lt |120 Lt |
|4.2 Sąsiuviniai |2 |80 Lt |160 Lt |
| | | |2000 Lt |
|4.3 Skaičiuotuvas | | |2000 Lt |
| | | | |
|4.4 Skylamušis | | | |
| | | | |
|4.5 Pieštukai | | | |
| | | | |
|4.6 Trintukai | | | |
| | | | |
|5. Baldai | | | |
|5.1 Stalas | | | |
|5.2 Kėdės | | | |
|5.3 Spintos | | | |
|6. Reklama3 | | | |
|7. Nenumatytos išlaidos | | | |
|Iš viso: | 39483 Lt |

įranga personaliniam kompiuteriui, ji man kainuotų Kurdami individualią
įmonę, neišvengsime ir pradinių išlaidų, kurias pateikiu šioje lentelė Pradinių išlaidų sąmata
Gamybos išlaidos
|Išlaidos |Suma litais su PVM |
|Kintamosios gamybos išlaidos |3244 Lt |
|Žaliavos ir medžiagos | |
|Elektros energija | |
|Darbuotojų metinis darbo užmokestis |12600 Lt |
|Darbdavio mokamas socialinis draudimas |3906 Lt |
|Kitos išlaidos |2000 Lt |
|Iš viso kintamųjų gamybos išlaidų: |21750 Lt | Pardavimo išlaidos
|Išlaidos |Suma litais |
|Reklama |2000 Lt |
|Komunikacijos išlaidos |1500 Lt |
|Prekybos darbuotojų atlyginimai |6600 Lt |
|Socialinis draudimas |1227,6 Lt |
|Iš viso pardavimo išlaidų: |11327,6 Lt | Produkcijos pelno analizė
|Produkcijos realizavimo išlaidos |2200 Lt |
|Elektros energija |1044 Lt |
|Numatomas gauti pajamos |96000 Lt |
|Pelno / nuostolio išdava[3]: |28942,2911 Lt | Naudota literatūra
1. Bagdonas E., Kazlauskienė E., Verslo pradmenys. Kaunas:
Technologija, 2002
2. Bagdonas E., Kazlauskienė E., Biznio įvadas.Kaunas : Technologija,
2001
3. Valstybinė mokeščių inspekcija, (informacinė medžega naujiems
mokeščių mokėtojams) Vilnius 2004
4. Interneto duomenys. www.svv.lt. 2004 Priedas
Mano vadovaujemos įmonės prekinis ženklas.
———————–
[1] Išlyginamasis laikotarpis – laiko tarpas, po kurio įranga atsipirks, ir
pradės duoti pelną įmonei. Manau užtektų šešis ar septynis kartus įdiegti
programinę įrangą ir įmonei pradės duoti tikrąjį pelną. Šis veiksnys
galioja iki tam tikros, naujos, programinės įrangos atsiradimo
1. Telefonas – tokia kaina būtų ji imant iš „bitės“ salono abonimentą.
2. Kompiuteris – kaina yra su priedais, tai su kuopijuokliu ir
spauzdintuvu.
3.Reklama – suma pateikta vieneriems metams.
( Leidimas – platinti programinę įrangą.
[2] Mano vadovaujamos įmonės grynasis pelnas, atėmus visus mokesčius,
pradines išlaidas.

———————–
Kompiuterinės paslaugos tau
IĮ „GLADiATORIUS“

➢ Programinės įrangos įdiegimas
➢ Programinės įrangos aptarnavimas
➢ Pogarantinis kompiuterių remontas
➢ Kompiuterių realizacijos konsultacija
➢ Reikiamos įrangos nuoma
➢ Kompiuterinės įrangos pirkimas lizingu

Buhalterė

Kompiuteristas

Savininkas