Verslo planas

UAB
“CoBrA”

Adresas Vydūno g. 52, Pilaitė,Vilnius

Lietuvos Respublika

Direktorius jonas jonaitis

Mob.tel.( 8~6) 8 03 69 45

Fax. (8 ~5) 213 69 25

Dir. Pavaduotoja Justyna Koreivo

Mob. tel (8~6) 8 74 90 12

Registro Nr. SV03-689

Įmonės kodas 5698724

Registravimo data 2003 09 18

Veiklos pobūdis Kompiuterinės paslaugos

Darbuotojų skaičius 2 žmonės

Aptarnaujantis bankas Hansa Bankas

Savanorių pr. 14, Vilnius

Kodas 220011588

A/s 658742314

ANOTACIJA

Prielaidas šio projekto atsiradimui sudarė pastoviai augant kompiuterinių paslaugų paklausai. Šiuo metu Vilniuje veikiančių “Interneto kavinių” bei klubų pagrindinės problemos – paslaugų koncentracijos nebuvimas, nepalankios kainos, nepatogus konkurentų išsidėstymas vartotojų atžvilgiu.
UAB “CoBrA” atlikta apklausa akivaizdžiai rodo, kad klientai nėra patenkinti “Interneto kavinių” teritoriniu išsidėstymu, bei paslaugų kokybe.
Gyventojų, turinčių mažas ir vi idutines pajamas lūkesčiai dažnai yra neadekvatūs kompiuterių paslaugų pasiūlai. Vilniaus atokiausiose rajonose nėra nei vienos “Interneto kavinės”, kurioje būtų teikiamos plataus asortimento kompiuterių bei papildomos paslaugos prieinama kaina.
UAB “CoBrA” (įsteigta 2003 rugsėjo mėn.), įvertinusi Vilniaus “Interneto kavinių” teikiamų paslaugų lygį ir atsižvelgdama į paklausos mąstus, siekia įkurti šiuolaikinę, aukštaus lygio “Interneto kavinę”, kurioje būtų užtikrintas aukštas paslaugų lygis už prieinamą kainą.
“Interneto kavinėje” “CoBrA” dirbs 2 darbuotojai – profesionalai.
Siekiant objektyviai įvertinti projekto galimybės, klientų skaičius ir paslaugų apimtys prognozuojamos atsargiai, tačiau ir šiuo at tveju gaunami pakankamai aukšti pelningumo rodikliai.
“CoBrA” siūlo platų naujų technologijų asortimentą:
• Darbas kompiuteriu
• “Interneto” paslaugos
• Spausdinimo paslaugos
• Kopijavimo paslaugos
• Internetiniai žaidimai
• Skanavimo paslaugos
• Laminavimo paslaugos

Norint pritraukti ir išlaikyti klientus bus tikslingai naudojamos įvairios rinkos rėmimo priemonės: palyginti neaukštų kainų politiką, intensyvi reklaminė kompanija orientuota į potencialius vartotojus, nuolatinėms kl

lientams taikomos nuolaidos. Taip pat bus siekiama panaudoti visus kaštų privalumų šaltinius, kas leistų išlaikyti neaukštas paslaugų kainas. Šių priemonių dėka įmonė sieks įgauti konkurencinį pranašumą ir įgyvendinti savo esminius tikslus – įsitvirtinti rinkoje ir kasmet užkariauti vis didesnę jos dalį.
Iš viso projekto įgyvendinimui įmonė siekia gauti 70 000,-Lt investicijų, kuri būtų panaudota įrangos pirkimui. Investicijos turėtų atsipirkti per dvejus metus.

1. ĮMONĖS PRISTATYMAS, JOS TIKSLAI

2.1 Verslo srities aprašymas

Kompiuterinių paslaugų paklausa suaktyvejo Lietuvos Respublikai atkūrus
nepriklausomybę, devintame dešimtmetyje, kai ypač didelę reikšmę įgavo informaciįos srautai.Pirmieji viešūs kompiuteriniai klubai buvo “Interneto” kavinės pradėtos steigtis 1995 metais, kai apie elektroninius informacijos šaltinius žinojo labai nedaugelis.
Šiuo metu kompiuterizuojamos visos ekonominės veiklos sritys, informacija tampa labai svarbus verslo išteklius.
Visos verslo rūšys susiduria su paklausos svyravimais – žiemos ir vasaros atostogų me etu paklausos apimtis sumažėja. Taip pat paklausa svyruoja ir dienos bėgyje – daugiausia studentai naudojasi kompiuteriais antroje dienos puseje.

Šiandien, atsigaunant šalies ekonomikai ir augant gyventojų perkamajai galiai, stebimas namų ūkių piniginės išlaidos švietimui didėjimas.
Taip pat pastebimas žymus poligrafijos darbų (kopijavimas. įrišimas, foto paslaugos)
paklausos augimas.

1.2 Firmos pristatymas
UAB “CoBrA” įregistruota 2003 m. rugsėjo 18d. Vilniaus miesto
savivaldybeįe. Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 10 000.-Lt (dešimt tūkstančių litų). Jis
padalintas į 100 paprastų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 100,-Lt (vienas šimtas
litų). UAB “CoBrA” yra du akcininkai.
Akcijų savininkas

Pareigos įmonėje

Turimų akciįų nominali vertė:

Jonas jo

onaitis

Direktorius

51%

5100Lt

Justyna Koreivo

Dir. pavaduotoja

49%

4900Lt

UAB “ CoBrA” siekia įkurti “Interneto kavinę”, kuri teiktų šias paslaugas:
1 Pagrindinės:
– “Interneto” paslaugas
– Darbas kompiuteiu
– Kopijavimas
– Laminavimas
– Žaidimai
– Skanavimas
2 Papildomos:
– Apmokymas
– Konsultavimas
Visos paslaugos bus teikiamos naudojant modernią įrangą. Paslaugų kokybės ir komforto požiūriu firma pranoks savo konkurentus.
“Interneto kavinę” planuojama įsteigti Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, Vydūno g. 52. Bendras objekto plotas 70 kvadratinių metrų. Geografinė objekto padėtis yra labai perspektyvi ir patogi, kadangi mūsų įmonė orientutasi į vietinius gyventuojus. Interneto kavine yra lengvai ir patogiai prieinama daugeliui gyventuojų, nes mūsų imonė bus isteigta mikrorajono centre.
Numatomos steigti “Interneto kavinės” remonto sąmatą, kuri sudarė PĮ ”Naujos spalvos” (Antakalnio g. 44a, Vilnius, tel. 3558967), direktorius J.Balinčiukas. Patalpų apsaugų įrengs ir objektą saugos UAB “Trikampis Žiedas”.
Įmonėje dirbs 2 žmonės kurie sudarys pradinį personalų.
UAB “CoBrA” jau pradėjo aktyviai įgyvendinti projektą:
• ištirta rinka ir paklausos tendencijos;
• sudaryta remonto darbų sąmata;
• aktyviai ieškoma galimų finansavimo šaltinių.

2 . 3 Vizija, misija, tikslai, strategija
Vizija: tapti autoritetingiausia savo geografiniame rajone firma, teikiančia visų rušių
kompiuterines paslaugas.
Misija: teikti plataus asortimento kompiuterines paslaugas. Užtikrinant jų kokybę ir
prieinamumą.
Ti kslai:
1. Įsitvirtinti kompiuterinių paslaugų rinkoje ir kasmet užkariauti didesnę dalį atokiausių Vilniaus mikrorajonų.
2. Suformuoti profesionalių darbuotojų kolektyvą ir suteikti jam stabilų
pragyvenimo šaltinį.
3. Užtikrinti aukščiausios kokybės kompiuterinių paslaugų teikimą.
4. Nuolat tobulinti paslaugas, plėsti jų asortimentą remiantis naujausiais mokslo
laimėjimais ir atsižvelgiant į klientų pageidavimus.
5. Laimėti rinkoįe konkurencinę kovą, išnaudojant visus firmos pranašumus ir tuo
pačiu garantuoti įmonei didesnes pajamas.
6. Per du metus tapti fi

inansiškai nepriklausomais (grąžinti investiciįą ir grąžinti investiciįą ir sumokėti palūkanas).

7. Orientuotis į ilgalaikį pelną.

UAB “CoBrA” filosofijos akcentai:
1. Mes tikimes, kad sėkmė lydi tik tikrus savo srities profesiunalus. Kiekvienas mūsų
darbuotojas yra patyręs ir kompetentingas specialistas. Personalas yra didžiausias įmonės turtas, nes jos sėkmės laipsnis tiesiog proporcingas darbuotojų darbo kokybei. Vertingiausios
darbuotojų savybės – kūrybingumas ir lojalumas firmai.
2. Mes – patikimi partneriai, nes siekeme pelno ne vien sau, bet ir su mumis
bendradarbiaujančionis firmoms. Mes galime negauti naudos bet nežinome. kas tai yra
neištesėti pažadai.
3. Mūsų firma – už sąžiningą konkurenciją. Mes siekiaine laimėti konkurencinę kovą,
tačiau tik tomis priemonėmis, kurias leidžia Įstatymai ir visuotinės moralės principai.
3 . PASLAUGOS
3 . 1 Paslaugų išskirtinumas
UAB “CoBrA” teiks kompiuterines, kopijavimo, skanavimo, laminavimo bei
papildomas paslaugas.
Mūsų vadovės patirtis ir profesionalumas dirbant kompiuterinių paslaugų versle, leidžia manyti, kad klasės veikla bus plėtojama sėkmingai.
Kompiuterinių paslaugų rinka nėra pakankamai užpildyta ir vartotojai neretai pasigenda pilno kompiuterinių paslaugų paketo rinkinio. UAB “CoBrA” kuriama interneto kavinė atitiks aukštus išsivysčiusių Vakarų šalių kompiuterinius reikalavimus, o tai suteiks klientų pasitikejimo. Firma numato palankias galimybes plėtoti kompiuterinių paslaugų verslą, nes keičiasi tiek požiūris tiek paklausa kompiuterinėms paslaugoms.

3 . 2 Sezoniškumo įtaka verslui
Interneto kavinė”CoBrA” dirbs nuo 9 iki 24 valandos nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio visą parą.
Kadangi, tiriant kompiuterinių paslaugų paklausą, pastebėjom, jog egzistuoja paklausos svyravimai dienos ir savaitės dienų bėgyje (didesnė paklausa būna po pi

ietų ir savaitgalį) nutarta daugiau darbo laiko paskirti po pietų ir savaitgaliais. Taip pat vasaros metu apkrovimas turetų būti labai didelis, todel tas laikas bus panaudojamas efektyviau, t.y bus prailgintas darbo dienos laikas.
3 . 3 Paslaugų apibūdinimas
Interneto kavinėje “CoBrA” bus garantuojamas geras ptarnavimas ir insruktažas. Kompetentingas darbuotojas suteiks pagalbą, ir padės rasti reikiamą informaciją. Kavinėje bus aukšto lygio įranga, kuri kokybiškai atlieka darbą.
Paslaugų teikimo procesas:
Patalpos:
Paslaugos bus teikiamos gyvenamojo namo rūsyje, moderniai įrengtose patalpose. Atskirų patalpų administracijai bei pagalbinių patalpų nebus išskiriama, Administracijos darbuotojo buvimas vienoje patalpoje užtikrins interneto kavinės priežiūrą ir betarpišką bendravimą su klientu.
Įranga:
Kompiuterinė įranga (ji kainuos apie 32 000. Lt.) būtų įsigijama lizingo būdu .
Įranga bus perkama iš UAB ”Flopas”, kurios produkcija yra aukštos kokybės ir platinama
žemiausiomis kainomis. Įranga bus perkama pati naujausia, kad ilgiau tarnautu. Taip pat visai įrangai yra suteikiama trejų metų garantija, todėl išlaidų remontui nenumatoma, kadangi tiekėjai yra atsakingi už kokybę.
Kita įranga (kopijavimo, laminavimo ir spaudinimo aparatai) bus perkami iš “Canon” atstovų Lietuvoje UAB”Canon Lietuva”, kas taip pat garantuoja aukštą kokybę ir patikimumą.
Tiekėjai ir žaliavos:
Pagrindinės naudojamos žaliavos tai popierius, toneris, rašalas bei milteliai kopijavimo aparatui bus perkami UAB”Info-tec” kadangi medžiagos klientams pristatomos be papildomo mokesčio, bei pasižymi aukšta kokybe. Pagrindinis “Interneto“ tiekėjas – Lietuvos Telikomas.
Pagrindinės paslaugos

1. “Interneto” paslaugos
Kompiuterio klasėje bus įvesta išskirtinė Interneto linija, o tai leis dideliu greičiu dirbti ir gauti informaciją iš pasaulinio tinklo. Šios paslaugos ateityje turėtų pritraukti daugiausia klientų ir garantuoti įmonės augimą, o taip pat duoti daugiausia pajamų.
Interneto tinklas kasmet pasipildo naujais vartotojais. įų skaičius didėja ne aritmetine o
geometrine progresija, nes informacijos srautai ir informacijos poreikiai auga labai dideliu
greičiu. Kadangi įranga bei naudojimasis šiuo tinklu yra už atitinkamų mokestį. visada, o ypač studentų tarpe, atsiras žmonių, kuriems reikės šių paslaugų.
2 . Darbas kompiuteriu
. Klientai. padedami kvalifikuotų instruktorių, galės rinkti tekstą; atlikti skaičiavimus naudojantis įvairiomis programomis, atlikti kitus darbus naudojantis kompiuteriu.
3. Spausdinimas
“Interneto kavinėje” bus teikiamos ypatingą paklausą turinčios spausdinimo paslaugos, kadangi surinkti tekstą dar randama galimybė, tačiau nevisada yra galimybė atspausdinti teksto palankiomis sąlygomis, ir nedidele kaina.
Interneto kavineje” bus du spausdintuvai: rašalinis-spalvotas, ir lazerinis-juoda balta. Tai leis pilnai patenkinti vartotojų poreikius.
4. Kopijavimas
Nors šių paslaugų tiekėjų yra daug Vilniuje, bet kavinė tikisi pritraukti studentus pigia paslaugos kaina.
6. Skanavimas
Tai unikali paslauga plačiam vartotojų ratui. Tai ypatingai turėtų pritraukti inžinerinių mkslų specialistus.
7. Laminavimas

Ši paslauga yra nauja, dar ne vienoje “Interneto kavinėje” ji nėra teikiama. O šiuo metu yra didelė paklausa dokumentų laminavimui.

Papildomos paslaugos
1 . Apmokymas
Naujiems klientams darbuotojas suteiks trumpą instruktažą kaip naudotis tam tikra programa arba atlikti tam tikras procedūras.
2. Konsultavimas
Klientams taip pat bus suteikiamos žinios kaip efektyviau dirbti tam tikra programa.Konsultuojama, kaip greičiau atlikti informacijos paiešką.

Teikiamos paslaugos pasižymės gera kokybe, aukštu kvalifikuotu darbuotojų aptarnavimu. Įranga bus perkama su trijų metų garantija, todėl jokių nesklandumų neturėtų iškilti.

Interneto kavines “CoBrA” paslaugų unikalumas:
1. Interneto kavinė “CoBrA” – šiuolaikinio dizaino moderniai įrengla kompiuterių
patalpa.
2. Strategiškai patogi “Interneto kavinės” vieta bei paslaugų kompleksas ir žemos kainos
patenkins studentų finansines galimybes ir techninius poreikius.
3. Kavinės techninis darbuotojas užtikrins nepertraukiama darbą naudoįantis įranga.
4. Platus paslaugų asortimentas po vienu stogu užtikrina klientų laisvo pasirinkimo galimybę.

4 . Bendrovės savininkai, darbuotojai irjų atliekamos funkcijos
UAB “CoBrA” stebėtojų taryba ir valdyba nebus sudaroma (tai leidžia LR
Akcinių bendrovių įstatymas). Pagrindinis įmonės valdymo organas yra akcininkų
susirinkimas. Direktore yra išrinkta Svetlana Geraščenko. Laikantis mažų kaštų strategįjos
finansininku bus samdoma kita bendrovės akcininkė Justyna Koreivo.
Taigi UAB “CoBrA” personalą sudarys dvi bendrovės akcininkės, kurioms priklauso akcijos (akcinio kapitalo paskirstymas pateikiamas skyriuje “Įmonės
pristatymas”) ir du samdomi darbotojai.
Turėdami omenyje, kad paslaugų versle personalas atlieka ypatingai svarbų vaidmenį ir įmonės sėkmė didele dalimi priklausys nuo įmonės vadovų, pateikiamo įmonės savininkų
aprašymą, atskleidžiantį jų kompetenciją ir patyrimą.
UAB direktorė Svetlana Geraščenko (gimusi 1984 m.) 1996m. baige Vilniaus
universiteto ekonomikos fakulteto ekonominės informatikos specialybę. Mokydamasi
universitete pradejo dirbti UAB ”Verslas” kliento aptarnavimo skyriuįe. Ten dirbdama įgijo dvejopos patirties: profesinės (kompiuterių technologiįos srityje) bei bendravimo su klientais įgūdžių.
Pagrindinės funkcijos:
darbo rganizavimas
pagalba klientams
Finansininkė Justyna Koreivo (gimė 1984m.) 1996m. baige Vilniaiis universiteto
ekonomikos fakuketo buhalterinės apskaitos specialybę. Nuo 1993m dirbo administratore
UAB ”Mados Infekcija” o vėliau nuo 1996m. – buhaltere UAB ”Anikla” Per visą darbo laikotarpį ji įgiįo patirties organizuojant įmonės veiklą ir palaikant kontaktus su klientais. O velesnėje darbovietėje
– apskaitos vedimo patirties.
Pagrindinės funkcijos:
apskaitos vedimas
kontaktų su tiekėjais ir valstybinėmis institucijomis palaikymas
Kainų reguliavimas, ir kainodaros metodų parinkimas.

Įmonės personalas turėtų būti vienas iš įmonės sėkmės garantų kadangi:
1. Abi yra įgiję aukštąjį išsilavinimą
2. Abi yra savo srities specialistai
3. Turi reikiamą darbo patirtį
4. Komunikabilūs, jauni ir atsidavę darbui
Kadangi bus glaudus ryšys tarp bendrovės darbuotojų. neturėtų iškilti vidinių
nesklandumų todėl bus lengviau įgyvendinti bendrą įmonės politiką bei strateginius tikslus.
Personalo darbo apmokejimas (1-aisiais veiklos metais) pateikiamas Finansiniame plane.
Veliau atlyginimai. atsižvelgiant į infliacįjos lygį bus didinami po 4% kasmet.

5 . RINKA, MARKETINGAS
Kaip rodo praktika, svarbiausia švietimo paslaugų plėtojimo kliūtis yra nepakankamas finansavimas. Mažos paklausos priežastimi dažniausiai būna per mažas dėmesys vartotojo poreikiams. UAB “CoBrA” sieks, kad įkurta Interneto kavinė orientuotusi į potencialių vartotojų poreikių tenkinimą, suteikiant aukštesnio nei konkurentų kokybės lygio kompiuterines bei papildomas paslaugas, o taip pat pasiūlant rinkai pakankamai nauiją dalykų – skanavimą, ir laminavimą.
Ekonominiai velksniai
Ekonomika Lietuvoje atsigauna. Nuol994m. kasmet auga BVT. nuosekliai mažėja
infliacija. auga gyventojų pajamų lygis.
Siekdama pereiti nuo centralizuoto planavimo prie rinkos ekonomikos, Lietuva padarė didelę pažangą liberalizuodama prekybą ir kainas bei stabilizuodama makroekonomiką, o tai sudaro palankias galimybes verslo plėtojimui. Ypač sparčiai vystosi paslaugų sektorius: per 5 metus iki 2003 m. paslaugų sektoriaus bendroji pridėtinė vertė padvigubėjo ir siekė 55 %.
Tiesa, pragyvenimo lygis Lietuvoje tebėra pakankamai žemas, lyginant su
Europas Sąjungos šalimis. Švietimui tenkanti gyventojų išlaidų dalis sudaro 2,5-3 % visų išlaidų (statistika). Būtina pabrėžti ekonominę švietimo reikšmę, kuri apima informacinės industrijos
sukūrimą bei plėtojimą, naujų darbo vietų atsiradimą. Tai glaudžiai siejasi su įvairių paslaugų
teikimu.
Socualiniai-demografiniai veiksniai
Kylant pragyvenimo lygiui, stiprėjant vidutinei klasei, keičiasi ir požiūris į švietimą bei
informacijos poreikį.. Didėjanti žmonių perkamoji galia skatina ir šiandienio žmogaus aktyvumą,
didesnį rūpinimąsi savo profesiniais įgūdžiais.
Matoma Interneto kavinės augimo tendencija.
Techniniai – technologiniai veiksniai
Investuojant į perspektyvias ir augančias šakas, prie kurių neabejotinai reikėtų priskirti ir
kompiuterizaciją, pereinama prie kokybiškų, naujų technologijų. Panaudodama šiuolaikinę
įrangą bei naujausias technologijas, įmonė galės sumažinti kaštus. Įsitvirtinti kompiuterinių
paslaugų rinkoje.
5 . 2 Rinkos analizė
5.2.1. Rinkos dydis ir kryptis.
UAB “CoBrA” pagal veiklos pobūdį priklauso paslaugų sektoriui, kuris turi
tendenciįą plėstis.
Planuojami paslaugų pirkėjai yra paaugliai (11-18m), studentai (18-24 m. amžiaus), gyvenantys Pilaitės mikrorajone, nes būtent į juos, jų poreikius bus orientuotasi kuriant šią įmonę.
Mūsų atliktuose rinkos tyrimuose dalyvavo 30 Pilaitės mikrorajono gyventojų. Apklausa vyko žodinių budu. Iš pateiktų atsakymų galima nedvejojant teigti, kad mūsų norima įsteigti “Interneto kavinė” yra reikalinga studentams ir moksleiviams gyvenantiems ten. Be to yra prognozuojamas pastovus “Interneto kavinės” apkrovimas, nes, remiantis respondentų nuomone klientai pageidautų joje lankytis 3-6 kartus per savaitę.
Iš teikiamų paslaugų, remiantis apklausos duomenimis, populeriausia ir reikalingiausia
yra “Interneto” paslaugos, t.y. teikiama galimybė pačiam susirasti reikiamą informaciją, ją redaguoti ir pan. Jai pirmenybę teikė 45% apklaustųjų. Mažiausia paklausą turinti paslauga (10% pasisakiusių) – laminavimas.
Paskatinimui darbas kompiuteriu pirmas dienas bus su – 50% nuolaida.
5.2.2. Konkurentai.
Vilniuje yra daug “Interneto kavinių”. Daugiausiai, jos išsideščiusios miesto centre arba rajonose, kurie yra nelabai nutolę nuo miesto centro, t.y. kitose nei UAB “CoBrA” planojamoje steigti vietose. Vilniaus miesto gale. Kadangi paslaugų įmonė siekdama sekmingos veiklos turi buti
kuo arčiau kliento, tai šio konkurento pagrindinis privalumas ir yra alstumas nuo potcncialių vartotojų. UAB “CoBrA” yra išsidėsčiusi labai arti vartotojo, kas suteikia jai privalumų šio konkurento atžvilgiu.
Vilnians centre, Pylimo gatvėje, yra įsikūrusi “Interneto centras” “Taškas”. Pasak jos
direktoriaus, pagrindinis šios kavinės pranašumas — greita išskirtine “Interneto” linija, leidžianti
nepertraukiamu režimu dirbti visiems centro lankytojams. UAB “Interneto centro” kavines
”Taškas” atžvilgiu įgyja šiuos pranašumus: ji teikia ne vien tik “Interneto” paslaugas, bet ir visą
paslaugų paketą. Be to, “Interneto” paslauga yra žymiai pigesnė ir prieinamesnė studento
biudžetui.
Kaipjau minėta, UAB “CoBrA” išsidėščiusi Vilniaus Pilaitės mikrorajone, Vydūno g. 52,

ir kas labai svarbu paslaugas teikiančiai įmonei, yra labai arti vartotojų
5 . 3 Kainų politika
Kainos nustatymas produktui ir paslaugai – vienas atsakingiausių verslininko sprendimų.
Taigi mes savo paslaugoms kainas palanuojam nustatynėti, remdamiesi artimiausių konkurentų kainomis, produkcijos savikainos metodais bei atsižvelgdami į vartotoįų išreikštus pageidavimus (remiantis nurodytomis kainomis ir paklausa apklausos metu). Taip pat bus taikomos įvairios nuolaidos.
Kadangi UAB “CoBrA” numato teikti daugiau ir kokybiškesnių paslaugų nei
konkurentai, tikimasi pritraukti daug studentų su vidutinėmis pajamornis. Pasiturintys klientai taip pat galės patenkinti visus savo poreikius ir jausti komfortą už mažesnę kainą nei kituose “Interneto kavinėse”.
Taigi, numatant paslaugų kainas, buvo atsižvelgta į situaciją rinkoje. Kainos lyginant su
konkurentų, nėra aukštos. Santykinai maža teikiamų paslaugų savikaina suteikia įmonei
galimybę nustatyti šiek tiek žemesnes kainas nei jos yra vidutinės rinkoje.

Pirkimo skatinimo strategija.

Reklamuosimės naudodami vietinės reklamos priemones ( Reklamine iškaba , skrajutės
į pašto dežutes). Kadangi mūsų vartotojai yra vietiniai studentai ir moksleiviai.
Manome, kad bene pagrindinis poveikis reklamuojant – kitų žmonių alsiliepimai. Dėl to, vėl
sugrįžtame prie gero klientų aptarnavimo. Finansinįai apskaičiavimai leidžia teigti, kad naudojant nustatytas kainas ir didinant jas kasmet (atsižvelgiant į infliacįją), įmonė gali sėkmingai plėtoti verslą, laiku mokėti palūkanas ir investicija atsipirks per du metus.

5 . 4 Reklama ir paslaugų pardavimo remimas

Kadangi atidaroma nauja “Interneto kavinė”, visos pastangos organizuojant reklamą bus
nukreipiamos potencialių klientų informavimui apie firmą ir jos teikiamas paslaugas. Tikimasi,
kad reklama padės populiarinti firmos vardą bei pritrauks naujų klientų. Tuo tikslu bus išleistas specialus, “Interneto kavinę” reprezentuojantis minitinklapis su patalpinta visa reklamine informacija (teikiamų paslaugų asorlimentas, jų aprašymas, kainos, nuolaidos ir
pan.).
Nemažą ažiotažą turėtų sukelti “Interneto kavinės” atidarymo proga surengta prezentacija, kuri bus pirmasis aktyvios reklaminės kampanijos žingsnis.
Reklamos organizavimas bus sudarytas iš 2 etapų:
1. Intformavimas, jį sudarys paslaugų pristatymas, paklausus formavimas, akcentuojant
mūsų paslaugų ir kainų pranašumus.
2. Priminimas. Tikslas – priminti klientui, kokios paslaugos teikiamos mūsų firmoje, didžiausią dėmesį skiriant palankios visuomeninės nuomones formavimui

5 . 5 SWOT’o analizė
Kuriant “Interneto kavinę” būtina atlikti SWOT’o analizė, kuri leis įvertinti įmones
stipriąsias ir silpnąsias puses, o taip pat galimybes ir pavojus aplinkoje, t.y. išanalizuoti konkurencinę aplinką bei įmonės padėtį rinkoje. Stipriosios “Interneto kavinės” “CoBrA” pusės:
1. Nauįos modernios klasės įrengimas, kuri patrauks savo dizainu ir bus suplanuota butent teikti kompiuterių paslaugas.
2. Reklaminės kampanijos vystymas specifiniame rinkos segmente ir pranašumai lyginant su konkurentais.
3. Aukštos kokybės paslaugos:
moderni įranga, atitinkanti pažangiausių technologijų standartus:
patogus ir efektyvus darbo laiko planavimas
kliento supažindinimas su paieškos darbais Internete
profesionali techninė priežiūra
įvairios nuolaidos
4. Pilnas paslaugų paketas, kuris nuolat plečiamas atsižvelgiant į klientų poreikius.
6. Patogi klasės vieta (puikus privažiavimas nuosavu ir visuomeniniu transportu).
7. Nuoseklus veiklos planavimas ir prognozavimas.
8. Orientavimasis į mažas ir vidutines pajamas turinčius klientus (neaukštos kainos)
Silpnosios pusės
1. Nuosavų finansinių išteklių trūkumas.
2. Varlotojai yra griežtai apibrėžto segmento.
GALIMYBĖS IŠ APLINKOS
1. Gialimybe įeiti į rinką įr pasiūlyti jai kokybes požiūriu aukštesnio lygio paslaugas.
2. Augimo tendencijos švietimo paslaugų rinkoje (didėjantis besimokančiųjų skaičius)
3. Augantis potencialių vartotojų pragyvenimo lygis bei perkamoji galia .
4. Aršios konkurencijos nebuvimas.
5. Galimybė didinti “Interneto kavinės” apkrovimą, plėstis, siekiant pilnai patenkinti klientų poreikius.
PAVOJAI IŠ APLINKOS
1. Politinės – teisinės bei ekonominės situacijos nestabilumas, mokesčių politikos napastivumas.
3. Didėjantis personalinių kompiuterių skaičius vienam namų ūkiui.
4. Techninės, susijusios su naujų paslaugų pateikimu į rinką.
5. Konkurencijos bei naujų technologinių projektų galimas verzimasis į Lietuvos rinkų, po įstoimo į Europos Sąjungą.
UAB “CoBrA” tikisi savo silpnąsias puses eliminuoti aplinkos teikiamomis galimybėmis, o stipriomis įmonės pusėmis pasipriešinti aplinkos grėsmėms.
Tai sudarytų sąlygas skverbimuisi į Vilniaus regiono informacinių technologijų paslaugų rinką bei plėtimuisi.
Per dieną planuojama aptarnauti apie 270 žmonių . Taigi rinka gana plati ir neužpildyla.

“Interneto kavinės” “CoBrA” sekmę užtikrina šie veiksniai:
1. Įėįimas į neužpildytą rinką, siūlant žymiai aukštesnės kokybes ir plataus asortimento paslaugas.
2. Gyventojų perkamosios galios didėjimas.
3. Užmiestinių gyvenviečių populiarumas ir augimas.

6. FINANSINIS PLANAS
6 . 1 Finansinio plano sudarymo prielaidos
1. Finansinėse prognozėse projektas yra atskirtas nuo tolesnių galimų veiksinų, kitos
įmonės veiklos. Tai be abejo įtakos verslą, todėl trečiųjų metų balanso ekonominiai rodikliai ir kiti duomenys gali būti ir ne visai tikslūs.
2. Kompiuterių klasės paklausos apimtys (vidutinis vartotojų skaičuis) buvo nustatytos remiantis apklausos duomenimis, kuri buvu atlikta Pilaitės mikrorajone.

3. Paslaugų kainos kiekvienais metais koreguojamos atsižvelgiant į infiliacinius procesus .
4. Pagal išnagrinėtas kainų kitimo tendencijas, žaliavų ir pasiaugų kaina netūrėtu kisti
6. Visi paskaičiavimai atlikti orientuojantis į mokamas palūkanos (12 procentų). Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais bus mokama už technines priemones, o paskola pradeta grąžinti antraisiais metais.
7. Planas sudarytas trims metams.
8. Tiekėjams už žaliavas, komunalinius patarnavimus, energija apmokama per 30
dienų.
9. Visos mėnesio veiklos sąnandos bus apmokamos menėsio pabaigoje. Išmokamas darbuotojų atlyginimus, kurių:
10. avansas mokamas 15-tą mėnesio dieną,
11. pagrindinis atlyginimas mokamas jau kito mėnesio pirmomis dienomis.
12. “Interneto kavinės” pajamos sudarys įplaukos už (1os valandos) darbo prie kompiuterio. Interneto ryšiu, spausdinimo, kopijavimo, skanavimo, laminavimo, ir iš kitų papildomų paslaugų.
13. Sąnandas sudarys išlaidos energijai, komunalinėms paslaugoms, ilgalaikio turto
nusidėvėjimas, mokestis už patalpas, darbuotojų atlyginimai ir socialinis draudimas, reklamos,
administracinės sąnaudos, kelių ir kiti mokesčiai bei pelno mokestis.
14. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metudu:
15. Patalpų remonto – 7 metai
16. Įrengimų – 3 metai (dėl sparčiai besivystancių technologijų).
17. Įranga bus perkama LIZINGO budu, su 3-jų metų pogarantiniu aptarnavimu. Todėl išlaidų remontui nenumatoma.
18. Kelių mokestis – 0,5 procento nuo realizacinių pajamų.
19. Juridinių asmenų pelno mokestis 1998 – 2003 m. – 29 procentai, mokamas kas
mėnesį.
20. Mokesčiai biudžetui apskaičiuojami ir mokami kiekvieną mėnesį.
21. UAB “CoBrA” – PVM mokėtoįa. PVM nebus reikalaujamas grąžinti iš
biudžeto (projekto pradžioje) – mokestis bus atidedamas kompensuoti tolesnius mokėjimus.
22. Sąlygiška bendrovės finansinių metų pradžia laikoma investicijų gavimo diena.
23. Pelno ataskaitose palūkanų sąnaudos išdalijamos kiekvienam menesiui, nesvarbu
ar jos mokamos tą mėnesį, ar ketvircio pabaigoje, ar tik kitais metais.

Leave a Comment