VB paslaugos ir produktai

TURINYS

ĮVADAS 3

1. SĄSKAITOS IR INDĖLIAI 4
1.1. Banko sąskaita 4
1.2. Indėlių sąskaitų rūšys 4
2. KREDITAI 6
2.1. Būsto kreditas 6
2.2. Vartojimo kreditas 6
2.3. Didelių galimybių kreditas 7
3. ELEKTRONINĖ BANKININKYSTĖ 8
3.1. VB Internetas 8
3.2. VB Linija 9
3.3. VB Mobilinija 9
4. MOKĖJIMO KORTELĖS 10
5. ATSISKAITYMAI 10
5.1. Vietiniai pinigų pervedimai 11
5.2. Tarptautiniai pinigų pervedimai 11
5.3. Tiesioginis debetas 12
6. GYVYBĖS DRAUDIMAS 12
6.1. Kaupiamasis gyvybės draudimas 12
6.2. Gyvybės rizikos draudimas 13
7. SEIFAI 13
7.1. Individualaus naudojimo seifai 14
7.2. Savitarnos seifai 14
8. VALIUTOS 15
9. INVESTICIJŲ VALDYMAS 15
9.1. Investavimas į obligacijas 16
9.2. Investavimas į akcijas 16
9.3. Investiciniai fondai 17
9.4. Su akcijomis susietos obligacijos 17
10. VB ASMENINIS BANKAS 18
11. LIZINGAS 18
12. VB PENSIJA 20 ĮVADAS
Vilniaus bankas – vienas iš komercinės bankininkystės Lietuvoje
pradininkų, kuris nuo pat savo veiklos pradžios diegė ir skatino naujas
bankų paslaugas, darė ženklią įtaką šalies bankų rinkai. Apskritai Vilniaus
bankas yra tartum visų bankų lyderis, teikiantis įvairiausias paslaugos bei
produktus ne tik privatiems asmenims, tačiau ir verslo klientams.
Savo kursiniame darbe aš pasirinkau nagrinėti Vilniaus banko
paslaugas ir produktus todėl, kad pati naudojuosi Vilniaus banko
paslaugomis ir ši tema yra labai aktuali.
Sunku būtų išvardinti visas jo teikiamas paslaugas bei produktus,
kadangi jų yra labai daug. Todėl savo kursiniame darbe aš pasirinkau
nagrinėti vieną sritį – tai paslaugas bei produktus, teikiamus privatiems
asmenims. Kadangi ir jų yra labai daug bei įvairių, todėl visų išvardinti
netgi nepavyktų, tad iš pradžių supažindinsiu su tomis paslaugomis bei
produktais, su kuriais mes susiduriame vos ne kasdien, o po to šiek tiek
apžvelgsiu kiek rečiau vartojamas paslaugas. Atkreipsiu dėmesį ir į naujai
atsiradusias paslaugas, kurios rinkoje dar nėra labai paplitusios. Itin
svarbius bei aktualius dalykus aš detalizuosiu ir panagrinėsiu smulkiau, o
pateiktas lenteles ar diagramas aš pavaizduosiu kursinio darbo priede.
Manau, kad rašant šį darbą galiu susidurti su viena problema. Šia
tema informacijos kiekis yra labai didelės apimties, todėl jį reikės labai
logiškai susisteminti ir atrinkti pačius svarbiausius elementus. Rašant šį
darbą, buvau apsilankiusi Vilniaus banke ir gavau daug atmintinių, apie
Vilniaus banko teikiamas paslaugas ir produktus. Taip pat teko išklausyti
seminarą, apie naują į rinką teikiamą Vilniaus banko paslaugą – „Su
akcijomis susietos obligacijos“, kurio medžiagą panaudosiu rašydama kursinį
darbą.
Taigi, rašydama kursinį darbą, bandysiu visus keliamus tikslus
išnagrinėti, kylančias problemas išspręsti, o po to visą darbą apibendrinti
išvadose.

.
1. Sąskaitos ir indėliai
Kaip ir kiekviename banke, taip ir Vilniaus banke galima atsidaryti
sąskaitas, patikėti savo lėšas ar santaupas, pasirinkti parankiausius lėšų
laikymo, disponavimo jomis ir sąskaitų tvarkymo būdus. Vilniaus banke
galima turėti sąskaitas ir indėlius litais ir užsienio valiutomis. Savo
sąskaitas galima tvarkyti ne tik pasirinktame filiale, bet ir VB Internetu,
VB Telebanku ar VB Linija. Šis sąskaitų tvarkymo būdas (elektroninė
bankininkystė) dar nėra labai paplitęs mūsų visuomenėje. Todėl manau, kad
turi praeiti dar šiek tiek laiko, kad žmonės suvoktų šios paslaugos
teikiamą naudą. Šias elektroninės bankininkystės paslaugas smulkiau
panagrinėsiu tolesniame savo darbe. Dabar norėčiau išskirti bei apžvelgti,
kas yra banko sąskaita ir kokios yra indėlių sąskaitų rūšys. 1.1. Banko sąskaita
Banko sąskaita patogi priemonė tvarkyti kasdieninius finansinius
reikalus.
Privatus asmuo, turėdamas sąskaitą Vilniaus banke, gali:
• papildyti indėlį grynaisiais pinigais banko kasoje;
• gauti grynųjų pinigų litais ar užsienio valiuta Vilniaus banko
kasose;
• pervesti pinigų gavėjams Lietuvoje (litais) ir užsienyje (valiuta)
ir gauti savo vardu įplaukų pagal vietinius ar tarptautinius
mokėjimo pavedimus;
• pirkti ar parduoti užsienio valiutas;
• pervesti pinigus į kortelių, terminuotųjų, terminuotų kaupiamųjų,
kaupiamųjų indėlių ar kitas sąskaitas Vilniaus banke ar kituose
bankuose;
• gauti palūkanas už lėšas terminuotųjų indėlių sąskaitose;
• atlikti kitas finansines operacijas.
Turėti sąskaitą Vilniaus banke yra ne tik naudinga, bet ir patogu, nes už
lėšas, esančias banko sąskaitoje, mokamos nustatyto dydžio palūkanos.
Palūkanos už sąskaitos likutį yra skaičiuojamos kiekvieną dieną, o
paskutinę mėnesio dieną jos pervedamos į sąskaitą. 1.2. Indėlių sąskaitų rūšys
Vilniaus bankas siūlo pasirinkti tinkamiausią indėlio rūšį ir
palūkanų mokėjimo būdą. Galima sudaryti terminuotojo, terminuoto kaupiamojo
ir kaupiamojo indėlio sutartis. Už visų rūšių indėlius mokamos skirtingos
palūkanos. Indėlių terminai labai įvairūs – nuo 30 iki 720 dienų ir
daugiau. Palūkanų norma priklausys nuo indėlio dienų skaičiaus. Palūkanų
normų palyginimą žiūrėkite 1 priede.
Terminuotasis indėlis. Terminuotojo indėlio sąskaitoje naudinga
laikyti lėšas nuo 30 dienų iki metų ar ilgiau. Sutartyje galima nurodyti,
kada pageidaujate gauti palūkanas – kiekvieną mėnesį ar terminui
pasibaigus. Terminuotąjį indėlį ir neišmokėtas palūkanas bankas išmoka
sutartyje nurodyto termino pabaigos dieną, o jei ši diena sutampa su ne
darbo diena – kitą banko darbo dieną. Sudarant terminuotojo indėlio
sutartį, indėlio terminą reikia nurodyti dienomis.
Terminuotasis kaupiamasis indėlis. Terminuotą kaupiamąjį indėlį
galima laikyti banke nustatytą terminą – nuo 30 dienų iki vienų metų ar
ilgiau. Jis naudingas tuo, kad palūkanos pridedamos prie indėlio, ir kitą
laikotarpį apskaičiuojamos nuo indėlio sumos ir jau prieš tai priskaičiuotų
palūkanų. Sutartyje galima nurodyti, kad palūkanos būtų pridedamos prie
indėlio kas mėnesį, ar terminui pasibaigus, pasirinkti, ar sutartis
pratęsiama automatiškai ar ne. Terminuoto kaupiamojo indėlio sutartį galima
nutraukti nepasibaigus terminui, tačiau apie tai reikia pranešti Vilniaus
bankui raštu prieš penkias kalendorines dienas. Tokiu atveju indėlis bus
grąžintas į kliento nurodytą sąskaitą arba išmokėtas grynaisiais pinigais,
išskaičiavus anksčiau išmokėtas palūkanas.
Kaupiamasis indėlis. Kaupiamojo indėlio paskirtis atitinka jo
pavadinimą – sąskaitoje patogu kaupti ją papildant ir taip sutaupyti lėšų.
Sąskaitą galima papildyti pinigų pervedimu arba grynaisiais pinigais.
Kaupiamojo indėlio palūkanos priklauso nuo indėlio sumos. Nustatytos
palūkanos pradedamos skaičiuoti kitą Banko darbo dieną po indėlio lėšų
įskaitymo į sąskaitą ir skaičiuojamos iki priešpaskutinės indėlio
išmokėjimo ar nurašymo iš sąskaitos kitais pagrindais dienos.
Be minėtųjų indėlių rūšių yra dar keletas tokių kaip: Sąlyginio
deponavimo sąskaita ir Vienos nakties indėlis.
Jei klientas parduoda ar perka vertingą turtą – nekilnojamąjį ar
kilnojamąjį, ar sudaro kokį nors kitokį atsiskaitymo sandorį ir nori
atsiskaitymo ir turto perdavimo garantijų, banke jis gali sudaryti
Sąlyginio deponavimo sąskaitos sutartį ir atidaryti sąlyginio deponavimo
sąskaitą. Kai klientas atidaro sąlyginio deponavimo sąskaitą, tai bankas
saugo į ją pervestas pirkėjo lėšas ir užtikrina atsiskaitymą už pirkėjo
nuosavybėn perėjusį turtą, t.y. bankas užtikrina, kad pardavėjas gaus
pirkėjo pinigus tik tada, kai turtas jau bus perduotas nuosavybės teise
pirkėjui, o pardavėjas – kad teisėtai perdavus turtą pirkėjo nuosavybėn,
pinigai bus sumokėti.
Vienos nakties indėlis – tai trumpalaikis ir terminuotas indėlis.
Jeigu kliento lėšos viršija 300 000 litų, šalių sutarimu jos gali būti
deponuojamos vienai nakčiai ir grąžinamos į kliento sąskaitą kitą dieną
kartu su apskaičiuotomis palūkanomis.

Ši Vilniaus banko teikiama paslauga (sąskaitos ir indėliai) yra viena
iš populiariausių bei dažniausiai teikiamų paslaugų privatiems klientams. 2. Kreditai
Vilniaus bankas teikia būsto kreditus, vartojamuosius kreditus ir
taip vadinamus didelių galimybių kreditus. Jie vienas nuo kito skiriasi ne
tik pavadinimais, bet ir savo sandara bei panaudojimo reikšme. 2.1. Būsto kreditas
Kiekvienas Lietuvos gyventojas, sulaukęs 18 metų, gali Vilniaus banke
gauti kreditą pirkti būstą (namą ar butą) ar rekonstruoti esamą. Kreditai
suteikiami litais arba eurais. Kliento pageidavimu kreditas gali būti
suteikiamas JAV doleriais. Būsto kredito laikotarpis – iki 40 metų.
Kreditas pervedamas į būsto pardavėjo sąskaitą.
Vilniaus bankas suteikia teisę pasirinkti klientui tinkamas palūkanas
– fiksuotas arba kintamas.
Fiksuota metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus
litais arba eurais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o vėliau kas 5 metai
(jei kreditas litais) arba kas 5-10 metų (jei kreditas eurais) nustatoma iš
naujo.

Kintama metų palūkanų norma gali būti taikoma už būsto kreditus
litais, eurais ar JAV doleriais. Ji nustatoma suteikiant kreditą, o po to
kiekvienais metais koreguojama kas 3, 6 arba 12 mėnesių, atsižvelgiant į
atitinkamos trukmės VILIBOR (jei kreditas litais) arba LIBOR (jei kreditas
eurais arba JAV doleriais).
Bankui įkeičiamas perkamas būstas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas
bankui priimtinoje turto draudimo bendrovėje.
Klientas turi pasirinkti kredito grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas
mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną mėnesį arba kreditą grąžinti lygiomis
dalimis, o palūkanas mokėti už naudojimosi kreditu dienų skaičių.
Kalbant apie būsto kreditą, galima paminėti, kad yra dar teikiamas
kaupiamasis būsto kreditas pirkti būstą. Nuo įprastinio būsto kredito jis
skiriasi tuo, kad įprastinis būsto kreditas grąžinamas kiekvieną mėnesį
lygiomis arba tolygiai mažėjančiomis įmokomis, o kaupiamasis būsto kreditas
grąžinamas visas iš karto, pasibaigus kredito laikotarpiui. Kiekvieną
mėnesį reikia mokėti tik kredito palūkanas ir draudimo įmokas. 2.2. Vartojimo kreditas
Vartojimo kreditus Vilniaus bankas teikia Lietuvos Respublikos
piliečiams nuo 18 metų, kurie į banko ar mokėjimo kortelės sąskaitą
Vilniaus banke perveda savo darbo užmokestį. Vartojimo kreditas teikiamas
litais laikotarpiui nuo 4 mėnesių iki 5 metų.
Kredito suma – nuo 1 001 iki 40 000 litų. Jei kredito laikotarpis
ilgesnis kaip 2 metai, mažiausia kredito suma – 5000 litų. Už suteiktą
kreditą reikia mokėti banko nustatytas palūkanas. Dabar metų palūkanų norma
yra 9-10,5 procentų. Svarbiausia yra tai, kad nereikia įkeisti turto ir
neprivaloma apsidrausti gyvybę. Vartojimo kreditą klientas gali naudoti
prekėms (baldams, buitinei technikai ir kt.) įsigyti ir sumokėti už
brangias paslaugas (gydymą, keliones ir kt.).
Klientas kreditą turės grąžinti paprasčiausiu būdu: Vilniaus bankas
iš kliento sąskaitos, į kurią pervedamas atlyginimas, kiekvieną mėnesį
nurašys vienodą kredito ir apskaičiuotų palūkanų sumą. Banko išmokėtą
kreditą reikia pradėti grąžinti po mėnesio.

Vartojimo kredito metų palūkanos:
|Laikotarpis |Palūkanos |
|iki 1 metų |7,7 % |
|nuo 1 iki 2 metų |8 % |
|nuo 2 iki 5 metų |8,5 % | 2.3. Didelių galimybių kreditas
Didelių galimybių kreditus Vilniaus bankas teikia fiziniams asmenims,
sulaukusiems 18 metų bet kokiems vartojimo poreikiams tenkinti (pvz.
baldams ir brangiai buitinei technikai įsigyti, automobiliui įsigyti,
pradinei įmokai už būsto kreditą sumokėti, studijoms finansuoti ir kitoms
reikmėms).
Kreditai gali būti suteikiami iki 25 metų. Jei kredito paskirtis yra
pradinei įmokai už būsto kreditą sumokėti, jis suteikiamas iki 40 metų.
Kreditų valiuta – litai arba eurai. Mažiausia kredito suma – 5 tūkstančiai
litų arba 1,5 tūkstančio eurų.
Nuo vartojimo kredito šis kreditas skiriasi tuo, kad bankui yra
įkeičiamas klientui privačios nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas
turtas – būstas, žemės sklypas. Įkeičiamas būstas apdraudžiamas bankui
priimtinoje turto draudimo bendrovėje, kad kliento šeima būtų apsaugota nuo
finansinių problemų atsitikus nelaimei. Kredito suma priklausys nuo kliento
įkeičiamo nekilnojamojo turto vertės, nustatytos bankui priimtinų turto
vertintojų, ir kliento šeimos pajamų.
Galima pasirinkti tinkamas palūkanas -fiksuotas arba kintamas. Jos
yra taikomos taip pat, kaip ir būsto kreditui.
Skolindamasis Vilniaus banke, klientas gali pasirinkti kredito
grąžinimo būdą: kreditą ir palūkanas mokėti lygiomis įmokomis kiekvieną
mėnesį arba kreditą grąžinti lygiomis dalimis, o palūkanas mokėti už
naudojimosi kreditu dienų skaičių.

Vilniaus bankas atsižvelgia į kliento poreikius ir teikdamas kreditus
suteikia papildomų nuolaidų. Kiekvienas klientas pasirinkęs Vilniaus banke
vartojimo ar būsto kreditą gauna nuolaidų kortelę interjero prekėms beveik
300 parduotuvių visoje Lietuvoje.
3. Elektroninė bankininkystė
Elektroninė bankininkystė – šis žodis vis dažniau yra girdimas mūsų
visuomenėje, tačiau jį ne visi išgirsta, o kas svarbiausia ne visi šia gan
patogia paslauga naudojasi. Tačiau tai visgi yra dar viena paslauga, kurią
teikia Vilniaus bankas. Šios paslaugos teikimo būdai susideda iš trijų
dalių: VB Internetas, VB Linija ir VB Mobilinija. Tai yra viena iš
naujesnių Vilniaus banko paslaugų, todėl ją reikėtų apžvelgti šiek tiek
plačiau. 3.1. VB Internetas
VB Internetas – tai Vilniaus banko paslaugų teikimo internetu
sistema.
VB Internetu patogu tvarkyti savo pinigus banke, gauti informacijos apie
banko sąskaitas ir atlikti operacijas bet kuriuo paros metu, iš bet kurios
vietos, kur yra kompiuteris su interneto ryšiu.
VB Internetu galima:
• sužinoti sąskaitų likučius;
• gauti sąskaitų išrašus (3 mėnesių);
• sužinoti operacijų sąrašą (3 mėnesių);
• pervesti pinigus pagal vietinius mokėjimo pavedimus;
• pervesti pinigus pagal tarptautinius mokėjimo pavedimus;
• periodiškai pervesti pinigus;
• sudaryti taupymo planą;
• sužinoti valiutos kursus;
• pirkti ir/ar parduoti valiutą;
• sumokėti mokesčius už būstą (elektros energiją, dujas, vandenį, šilumą
tiekiančioms ir buto ūkio paslaugas teikiančioms įmonėms).
Kiekvienas privatus klientas, norėdamas tapti VB Internetas
vartotoju, privalo sudaryti paslaugų teikimo VB Internetu sutartį,
susipažinti su taisyklėmis ir įkainiais. Klientas gali net gi paprašyti,
kad darbuotojas parodytų, kaip veikia ši sistema. Kiekvienam vartotojui
Vilniaus bankas suteikia individualią identifikacijos priemonę, kodus ir
slaptažodžius.
Teikdamas šią paslaugą, Vilniaus bankas klientui suteikia ypač
palankias galimybes bei sąlygas daugybe operacijų atlikti internetu. 3.2. VB Linija
VB Linija – tai banko paslaugos telefonu – bet kuriuo metu iš bet
kurios vietos.
VB Linija galima tvarkyti asmenines (ne bendras ir ne kito asmens naudai)
sąskaitas ir įmonės sąskaitas, jei parašų pavyzdžių kortelėje yra pasirašęs
vienas asmuo. Bankas perves pinigus tik tiems gavėjams, kuriuos nurodysite
pasirašydami sutartį. Galima nustatyti maksimalią vienos telefonu
atliekamos operacijos sumą.
VB Linijos klientu tapti labai paprasta, nes tereikia tik atvykti į
banką ir užpildyti prašymą dėl šios paslaugos teikimo.
VB Linijos telefonas yra (8~5) 268 28 28.
Šia paslauga naudotis yra labai paprasta, kadangi kiekvienas
klientas, kuris paskambina šiuo telefonu, iš pat pradžių išgirsta
atsakiklyje tariamus žodžius ir juos kaskart išklausydamas vadovaujasi
nurodymais, kaip sužinoti vieną ar kitą rūpimą klausimą, ar atlikti norimą
operaciją.
Teikdamas šią paslaugą, Vilniaus bankas klientui suteikia ypač
palankias galimybes bei sąlygas sužinoti norimą informaciją tiesiog
telefonu. 3.3. VB Mobilinija
VB Mobilinija – žinučių sistema mobiliesiems Vilniaus banko
klientams.
VB Linija 1528 – tai Vilniaus banko žinučių sistema (SMS) mobiliuosius
telefonus turintiems klientams.
Kiekvienas klientas, kuris naudojasi Omnitel ar Bitė GSM mobiliuoju
ryšiu, trumpuoju numeriu 1528 galite nusiųsti žinutę ir gauti atsakymą
apie: sąskaitos likutį, t.y.:
• paskutines tris nurašytas iš sąskaitų sumas;
• paskutines tris įskaitytas į sąskaitas sumas;
• savo sąskaitų sąrašą;
• siunčiamų ir gaunamų žinučių formatus (funkcija PAGALBA).
Kiekvienam klientui, kuris naudojasi VB Linija ir nori tapti VB
Linijos 1528 vartotoju, į banką atvykti nereikia – galima užsiregistruoti
tiesiog telefonu. Reikia paskambinti VB Linijos telefonu (8~5) 268 28 28 ir
atlikti visus nurodymus, susijusius su registracija, o tada kiekvienas
užsiregistravęs klientas galės siųsti sms žinutes ir gauti atsakymus apie
sąskaitos likučius.

Vilniaus bankas, siūlydamas įvairius elektroninės bankininkystės
paslaugų naudojimosi būdus, suteikia klientui pasirinkimo laisvę, naudotis
vienu iš šių minėtų būdu ar net visais iš karto net neišėjus iš namų.
4. Mokėjimo kortelės
Vilniaus bankas siūlo daug įvairiausių mokėjimo kortelių privatiems
klientams. Kiekvienas klientas pasirenka tas korteles arba jų derinius,
kurie geriausiai atitinka jų poreikius. Kadangi mokėjimo kortelių yra daug
ir jos yra skirtingos, todėl jas apžvelgsiu trumpai.
Kalbant apie labiau žinomas korteles, reikėtų paminėti: Visa Classic,
Visa Electron, Visa Electron/Statoil extra. Pirmos dvi minėtosios kortelės
– tai tarptautinės debeto kortelės. Trečioji minėtoji kortelė jau pajungia
dviejų kortelių funkcijas.
Visa Gold kortelė – tai prestižinė tarptautinė kredito kortelė. Šia
kortele yra suteikimas kredito limitas, jei kliento investicijų portfelis
atitinka banko nustatytąjį.
Visa Virtuon kortelė – tai virtualioji kortelė, naudojama
atsiskaityti už prekes ar paslaugas internetinių parduotuvių svetainėse,
kai užsisakomos prekės ir paslaugos.
VB banko kortelė naudojama atsiskaityti ar pasiimti grynųjų pinigų
Lietuvoje.
Maestro kortelė – tai tarptautinė debeto mokėjimo kortelė, kuria
galite atsiskaityti 68 pasaulio valstybėse 2,8 mln. vietų.
Visa Classic kortelė eurais – tai tarptautinė debeto mokėjimo
kortelė, kuria galima atsiskaityti už prekes ir paslaugas ne tik Europos
Sąjungos šalyse, bet ir visame pasaulyje.
Visa Classic Revolving kortelė – tai kredito kortelė, kurios
sąskaitoje suteikiamas tam tikro dydžio kredito limitas.
Visa Platinum kortelė – tai prestižinė tarptautinė kredito kortelė,
skirta didelias pajamas, gaunantiems klientams.
MasterCard Standard kortelė – tai tarptautinė debeto kortelė, kuria
galite atsiskaityti 272 pasaulio valstybėse 14,8 mln. vietų.
Tai yra vienos iš pagrindinių Vilniaus banko kortelių. Tačiau tai dar
ne visos, nes yra įvairiausių mokėjimo kortelių derinių, kai dvi kortelės
yra siejamos su viena sąskaita (pvz.: Visa Elektron + Maestro; Visa
Electron/Statoil extra + Maestro; Visa Elektron + Visa Virtuon; Visa
Electron/Statoil extra + Visa Virtuon), tačiau tokių kortelių derinai
atlieka dviejų kortelių funkcijas. 5. Atsiskaitymai
Vilniaus banko viena iš paslaugų taip pat yra atsiskaitymai. Galima
būtų išskirti vietinius pinigų pervedimus, tarptautinius pinigų pervedimus
ir tiesioginį debetą. Šias Vilniaus banko teikiamas paslaugas apžvelgsiu
atskirai ir šiek tiek plačiau. 5.1. Vietiniai pinigų pervedimai
Vietinis pervedimas – lėšų pervedimas litais ar užsienio valiuta iš
sąskaitos Vilniaus banke į gavėjo sąskaitą, esančią Lietuvoje registruotame
banke, pagal kliento pateiktą mokėjimo nurodymą.
Vietinis pinigų pervedimas – patogus ir greitas būdas atsiskaityti su
savo partneriais, ar pervesti lėšas į bet kurią savo ar kito asmens
sąskaitą Lietuvoje.
Jei lėšų mokėtojo ir gavėjo sąskaitos yra Vilniaus banke, mokėjimo
nurodymas yra įvykdomas tą pačią banko darbo dieną. Jei lėšų gavėjo
sąskaita yra kitame Lietuvoje registruotame banke, lėšos pervedamos tą
pačią banko darbo dieną, jei skubus mokėjimo nurodymas pateiktas banke iki
15.00 val., paprastas mokėjimo nurodymas pateiktas banke iki 13.30 val., VB
Internetu, VB Telebanku – 14.30 val. Vietinis pinigų pervedimas užsienio
valiuta bus atliktas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas yra
pateiktas iki 14.30 val.
Šio vietinio pinigų pervedimo mokėtojas gali būti fizinis ar
juridinis asmuo, pervedantis lėšas. O gavėju gali būti fizinis arba
juridinis asmuo, į kurio sąskaitą mokėtojas perveda lėšas. 5.2. Tarptautiniai pinigų pervedimai
Tarptautinis pinigų pervedimas – kliento nurodymas pervesti lėšas
litais ar užsienio valiuta į gavėjo sąskaitą, esančią užsienio banke.
Gali būti trys mokėjimo rūšys: paprastas mokėjimas, skubus mokėjimas
arba labai skubus mokėjimas.
Jei pervedamos lėšos konvertuojamąja valiuta pagal paprastą mokėjimo
nurodymą, iš banko korespondentinės sąskaitos jos nurašomos ir įskaitomos į
gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento sąskaitą po 2 banko darbo dienų.
Jei pervedamos lėšos konvertuojamąja valiuta pagal skubų mokėjimo
nurodymą, iš banko korespondentinės sąskaitos jos nurašomos ir įskaitomos į
gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento sąskaitą kitą banko darbo dieną.
Jei pervedamos lėšos konvertuojamąja valiuta pagal labai skubų
mokėjimo nurodymą, iš banko korespondentinės sąskaitos jos nurašomos ir
įskaitomos į gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento sąskaitą tą pačią
banko darbo dieną.
Kadangi SEB (Švedijos Skandinaviska Enskilda Banken) tapo strateginiu
Vilniaus banko partneriu (įsigijęs 98 proc. akcinio Vilniaus banko
kapitalo), tai jei lėšų gavėjo sąskaita yra banke, priklausančiame (SEB)
grupei, lėšų pervedimas kainuos pigiau ir bus atliktas tą pačią banko darbo
dieną. 5.3. Tiesioginis debetas
Tiesioginis debetas skirtas banko klientams, kurie naudojasi
telekomunikacijų, draudimo, lizingo ar kitomis paslaugomis, už kurias
reikia periodiškai mokėti jų tiekėjams.
Naudojantis šia paslauga, klientui nebereikės kas mėnesį eiti į
banką, kadangi reikiamą sumą bankas nurašys iš jo sąskaitos.
Tiesioginio debeto privalumai yra šie:
• Patogu – nereikia rūpintis atsiskaitymais. Galima mokėti ir už kitą
asmenį.
• Pigu – pinigų pervedimas kainuoja tik 40 centų.
• Saugu – pinigai pervedami tik esant kliento sutikimui, kuris gali būti
terminuotas. Be to, sutikime galima nurodyti tik vieno mokėjimo sumos
limitą.
• Paprasta – tereikia užpildyti sutikimo blanką banke arba įmonėje, su
kuria klientas nori atsiskaityti už paslaugas. Galima nurodyti banko
sąskaitą arba mokėjimo kortelės sąskaitą.
• Visada ramu – pinigų pervedimo duomenis galima pasitikrinti sąskaitos
išrašuose arba kiekvieną kartą, kai klientas perveda pinigus, jei jis
pageidauja, gali gauti banko žinutę.
Tiesioginio debeto paslauga naudotis yra ne sunku. Pirmiausia reikia
susižinoti, ar įmonė, su kuria klientas nori atsiskaityti, yra sudariusi su
Vilniaus banku tiesioginio debeto sutartį. Tada reikia pateikti įmonei ar
bankui sutikimą mokėti pagal debeto pavedimus. Pagal įmonės pateiktus
debeto pavedimus bankas nurašys iš kliento sąskaitos įmonės nurodytas sumas
ir perves lėšas į įmonės sąskaitą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad tiesioginis debetas sumažins
rūpesčius dėl pinigų pervedimo.
6. Gyvybės draudimas
Gyvybės draudimo paslaugas teikia Vilniaus banko dukterinė bendrovė
UAB VB Gyvybės draudimas, siūlanti populiarias, kiekvieno asmens
skirtingiems poreikiams pritaikytas gyvybės draudimo rūšis – kaupiamąjį ir
rizikos draudimą.
UAB VB Gyvybės draudimas siūlo individualius, kliento poreikius
atitinkančius naudingus sprendimus, naudojamasi mokesčių lengvatomis. 6.1. Kaupiamasis gyvybės draudimas
Kaupiamuoju gyvybės draudimu ne tik apdraudžiama gyvybė, bet ir
taupoma. Sukaupta draudimo suma išmokama pasibaigus draudimo terminui arba
apdraustajam mirus draudimo galiojimo metu. Jeigu klientas sudaro sutartį
ne trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui, jis naudojasi Draudimo įstatyme
nustatyta mokesčių lengvata, o draudimo išmokos neapmokestinamos.
Kaip vieną iš kaupiamojo draudimo rūšių, galima paminėti studijų
draudimą. Šiuo draudimu gali būti apdrausta vieno arba dviejų suaugusių
asmenų gyvybė, o pasibaigus draudimo laikotarpiui, paskirtam naudos gavėjui
(vaikui) 6 metus mokama studijų stipendija. Kita ne labai maloni sąlyga yra
ta, kad mirus apdraustajam (ar vienam iš apdraustųjų, jeigu apdrausti du
asmenys), sutartis tebegalioja, nebereikia mokėti įmokų, o pasibaigus
draudimo laikotarpiui, mokama studijų stipendija.
Galima rinktis ir papildomą draudimą našlaičiui. Tokiu atveju, mirus
apdraustajam (ar vienam iš apdraustųjų, jeigu apdrausti du asmenys),
sutartis tebegalioja, nebereikia mokėti įmokų, o naudos gavėjui (vaikui)
iki draudimo laikotarpio pabaigos kiekvieną mėnesį mokama pusės studijų
stipendijos dydžio našlaičio pensija. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, 6
metus mokama studijų stipendija.
Mišrus gyvybės draudimas – tai tradicinis kaupiamasis gyvybės
draudimas. Apsidraudęs šiuo gyvybės draudimu, kiekvienas klientas turi
galimybę taupyti ir gauti finansinę paramą, jei jų artimiesiems atsitiktų
nelaimė.
Draudimo sumą pasirenka pats klientas, tačiau ji turi būti ne mažesnė
kaip 5 tūkst. litų. Draudimo laikotarpį galima rinktis nuo 3 iki 40 metų,
tačiau draudimo laikotarpio pabaigoje apdraustasis turi būti ne vyresnis
kaip 70 metų. Galima rinktis vienkartinę ar periodinę (mėnesio, metų)
draudimo įmoką. Sudarydama draudimo sutartį, bendrovė garantuoja išmokėti
gyvybės draudimo sumą apdraustajam pasibaigus draudimo laikotarpiui. Ši
išmoka yra didesnė negu per visą laikotarpį sumokėtų draudimo įmokų suma. 6.2. Gyvybės rizikos draudimas
Tai viena iš gyvybės rizikos draudimo rūšių. Apsidraudus šiuo
draudimu, išmoka mokama apdraustojo mirties atveju. Dalį gyvybės draudimo
sumos klientas gali gauti ir anksčiau – susirgus viena iš taisyklėse
nurodytų kritinių ligų (infarktu, insultu, vėžiu ir kt.). Klientas pinigus
gauna tada, kai jų jam labiausiai reikia. Gautą išmoką galima panaudoti
gydymui, reabilitacijai, dėl ligos sumažėjusioms pajamoms kompensuoti ar
paskolai grąžinti. Klientas, sudarantis draudimo sutartį, gali pasirinkti
gyvybės draudimo sumą ir laikotarpį. Jeigu klientas papildomai renkasi
draudimo sumą kritinės ligos atveju, ji yra lygi 50 proc. gyvybės draudimo
sumos. 7. Seifai
Vilniaus bankas, be jau minėtų paslaugų, privatiems klientas teikią
tokią paslaugą kaip seifai. Seifų saugyklose yra įvairių dydžių seifų,
tinkamų saugoti pinigus, dokumentus, antikvarinius ir kitus vertingus bei
klientui brangius daiktus. Naudotis seifais galima banko darbo metu, o ne
darbo valandomis – klientui patogiu laiku, iš anksto susitarus ir sumokėjus
papildomą mokestį.
Vilniaus bankas siūlo individualaus naudojimo seifus (mechaninis,
automatinis ar kodinis) bei savitarnos seifus. 7.1. Individualaus naudojimo seifai
Mechaninis seifas. Juo paprasta naudotis – užrakinęs dviem raktais,
klientas tvirtai žinos, kad Jo turtas patikimai saugomas: vieną raktą turi
klientas, kitą – bankas. Į saugyklą kiekvieną klientą lydi banko
darbuotojas.
Automatinis seifas. Nauja technologija, kadangi naudojamasi magnetine
kortele. Kiekvienas klientas sukuria savo asmeninį atpažinimo kodą. Galima
turėti tris magnetines korteles, kuriomis leidžiama naudotis Vertybių
pasaugos sutartyje nurodytiems asmenims, norintiems patekti į saugyklą. Į
seifų saugyklą klientas eina vienas, be banko darbuotojo.
Kodinis seifas. Tai seifas su specialia kodavimo sistema. Klientas
pats sukuria savo asmens atpažinimo kodą. Asmeninį kodą galima užrašyti ant
lapelio, lapelį įdėti į voką, voką užplombuoti ir palikti saugoti banke.
Naudotis seifais yra ne sunku. Visų pirma reikia atvykti į pasirinktą
Vilniaus banko filialą, pasirinkti reikiamo dydžio seifą ir sudaryti
Vertybių pasaugos sutartį. Vertybių pasaugos mokesčiai priklauso nuo
pasirinkto seifo rūšies, dydžio ir naudojimosi trukmės. Sudaręs sutartį
ilgesniam laikui, klientas mokės mažesnį mokestį. Vertybių saugojimo
mokestį galima sumokėti grynaisiais pinigais, nurašant lėšas iš kliento
sąskaitos ar pervedant lėšas iš kito banko.
Vienu metu saugykloje gali būti tik vienas asmuo. Buvimo saugykloje
laikas ribojamas. 7.2. Savitarnos seifai
Savitarnos seifai – tiems banko klientams, kurie nori patys
pristatyti į banką grynuosius pinigus ir banko dokumentus kasdien bet
kuriuo paros metu.
Tokių seifų yra ne daug, jie įrengti Vilniaus (Gedimino pr. 60),
Kauno (Laisvės al. 82/17) ir Panevėžio (Ukmergės g. 20) filialuose ir
veikia visą parą ir darbo, ir poilsio dienomis.
Klientas, sudaręs sutartį, gauna specialius vienkartinius inkasavimo
maišelius su unikaliu brūkšniniu identifikacijos kodu. Į šiuos maišelius
jis galės dėti grynuosius pinigus (banknotus ir monetas) ir banko
dokumentus. Savo patalpose suskaičiavęs ir surūšiavęs pinigus ir banko
dokumentus, jis galės atvežti ir padėti juos į seifą. Inkasavimo maišeliai
iš seifų išimami du kartus per dieną (8 ir 12 val.), pinigai
perskaičiuojami ir įskaitomi į kliento nurodytą sąskaitą nurodytame
Vilniaus banko filiale tą pačią banko darbo dieną, o pinigai pagal
pateiktus dokumentus pervedami įprastine banko nustatyta tvarka.
Norint pasinaudoti šiuo seifu, pirmiausia reikia paruošti inkasavimo
maišelį: suskaičiuoti ir surūšiuoti grynuosius pinigus, parengti dokumentus
(pagal bendruosius banko reikalavimus), sudėti juos į maišelį, užklijuoti
jį. Klientas, atvykęs prie seifo ir įsitikinęs, kad seifas veikia (turi
degti žalia lemputė), maišelį turi pridėti prie brūkšninio kodo skaitytuvo
ta puse, kurioje yra brūkšninis kodas. Kai seifo anga atsidarys, tada
maišelį reikia įdėti į seifą. Kai anga užsidarys, kodas bus nuskaitomas
seifo viduje dar kartą. Atspausdintą kvitą būtinai reikia pasiimti. Tai yra
saugotinas operaciją patvirtinantis dokumentas. 8. Valiutos
Valiutos keitimas. Vilniaus banke užsienio valiutų galima nusipirkti
grynaisiais ir ne grynaisiais pinigais. Iždo departamentas kasdien nustato
ir skelbia grynųjų ir ne grynųjų pinigų pirkimo ir pardavimo kainas.
Valiutos keitimo operacijas galima atlikti visuose VB filialuose arba
naudojantis sistemomis VB Telebankas ar VB Internetas.
Perkant arba parduodant užsienio valiutą pervedimu – Vilniaus banke
nėra jokių papildomų su sandorių sudarymu susijusių mokesčių. Jei keičiamos
užsienio valiutos suma yra didesnė negu 10 000 Lt, keitimo kursas gali būti
gerinamas, atsižvelgiant į tuo metu tarptautinėse valiutų rinkose
kotiruojamus užsienio valiutų kursus.
Grynuosius pinigus klientai gali pirkti ir parduoti banko filialų
kasose ir valiutos keityklose tuo metu galiojančiomis Vilniaus banko
skelbiamomis grynųjų pinigų pirkimo ir pardavimo kainomis. Jei keičiamos
užsienio valiutos suma yra didesnė negu 10 000 Lt, grynųjų pinigų keitimo
kursas gali būti gerinamas. Už valiutos keitimo operacijas grynaisiais
pinigais yra imamas 1 Lt mokestis. Už bazinės valiutos keitimą grynaisiais
pinigais Vilniaus bankas netaiko jokių mokesčių.
9. Investicijų valdymas
Investicijų valdymas – tai kapitalo rinkos profesionalų paslauga
investuotojams, siekiantiems optimalaus pajamingumo, neturintiems ir
negaištantiems laiko informacijos paieškoms apie kapitalo rinkas ar
investicijų priemones bei neturintiems didelės investavimo patirties.
Investicijų valdymo paslaugas privatiems klientams teikia Vilniaus
banko dukterinė bendrovė UAB VB Investicijų valdymas.
VB Investicijų valdymas siūlo pasirinkti vieną iš standartinių
investavimo strategijų ar sudaryti unikalią, atitinkančią kliento poreikius
strategiją. Klientui pasirinkus investicijų strategiją, bendrovė ne tik
valdo investicijų portfelį, bet ir informuoja apie jo struktūrą, vertę,
kapitalo rinkos pokyčius, konsultuoja visais su investavimu susijusiais,
taip pat ir mokesčių, klausimais.
Šio kursinio darbo pradžioje rašydama apie sąskaitas užsiminiau ir
apie indėlius, todėl šiame skyriuje aš apskritai panagrinėsiu investicijų
valdymo galimybes.
Kiekvienas klientas turi pasirinkti investavimo kryptį, tinkamiausią
laikotarpį, įvertinti riziką, kuriant investicijų strategiją.
Jeigu klientas nori investuoti ilgesniam laikotarpiui ir tikisi
didesnės investicijų grąžos, tai Vilniaus bankas siūlo investuoti į
vertybinius popierius. Vilniaus banko specialistai tarpininkauja sudarant
obligacijų, akcijų ar investicinių fondų vienetų prekybos sandorius. Taip
pat nereikėtų pamiršti ir investavimo naujovės – su akcijomis susietos
obligacijos. Investuotojams, investuojantiems į vertybinius popierius,
Vilniaus bankas teikia kvalifikuotas specialistų konsultacijas, kaip geriau
paskirstyti savo investicijų portfelį, su kokia investavimo rizika sutikti.
Dabar trumpai supažindinsiu su kiekviena investavimo galimybe į
vertybinius popierius. 9.1. Investavimas į obligacijas
Obligacijos – tai skolos vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų
turėtojų teisę gauti iš obligacijas išleidusio asmens nustatytas metų
palūkanas ir obligacijų nominaliąją vertę.
Vilniaus banko specialistai kiekvienam klientui padės įsigyti arba
parduoti šias obligacijas:
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijas litais ir
užsienio valiuta;
• Užsienio šalių vyriausybių obligacijas užsienio valiuta;
• Lietuvos įmonių obligacijas litais;
• Užsienio įmonių obligacijas užsienio valiuta.
Jeigu klientas įsigyja obligacijų ir jam skubiai prireikė pinigų,
tačiau nenori visam laikui parduoti šių obligacijų, tai Vilniaus bankas
gali sudaryti sąlygas jas įkeisti ir gauti reikalingą finansavimą. Sąlygos
tokiu atveju derinamos individualiai. 9.2. Investavimas į akcijas
Akcijos – tai nuosavybės vertybiniai popieriai, suteikiantys
akcininkui turtines (pvz., dividendai) ir ne turtines (pvz., dalyvavimas
įmonės valdyme) teises. Į akcijas dažniausiai investuojama norint gauti
didelę ilgalaikę investicijų grąžą.
Vilniaus banko specialistai visuomet suteiks konsultacijas akcijų
rinkos klausimais ir padės įsigyti ar parduoti šias akcijas:
• Lietuvos įmonių;
• Užsienio šalių įmonių. 9.3. Investiciniai fondai
SEB investiciniai fondai – tai profesionaliai valdomos užsienio
kolektyvinio investavimo institucijos, sudarančios galimybę net ne didelę
sumą investuoti įvairiose užsienio vertybinių popierių rinkose. Vilniaus
bankas platina dvylikos subfondų, priklausančių SEB investiciniams fondams,
investicinius vienetus.
Fondas yra tarsi savotiškas įvairių vertybinių popierių krepšelis.
Fondų investicinių vienetų gali įsigyti kiekvienas asmuo, turintis santaupų
ar gaunantis reguliarias pajamas. Pasaulyje fondų populiarumą lėmė jų
universalumas: galima investuoti reguliariai, ilgai saugoti lėšas ir
kaupti, diversifikuoti savo investiciją ir pasirinkti tinkamą investicijų
grąžos ir rizikos santykį. 9.4. Su akcijomis susietos obligacijos
Pirmą kartą Lietuvoje pristatoma kompleksinė investavimo priemonė –
su akcijomis susietos obligacijos – išsiskiria tuo, kad jungia akcijų ir
obligacijų privalumus. Tai puikus pasirinkimas tiems investuotojams, kurie
tikisi mažos rizikos ir siekia didesnio negu įprastų obligacijų pelningumo.
Šių skolos vertybinių popierių pelningumas yra susietas su akcijų
indeksais.
Su akcijomis susietų obligacijų privalumai:
• Pelningumas. Esant teigiamiems rinkos pokyčiams, tikėtinas
didesnis pelningumas nei investuojant į paprastas obligacijas
ar terminuotuosius indėlius;
• Saugumas. Visuomet išsaugoma pradinė investuota suma, jei
šios obligacijos išlaikomos iki išpirkimo dienos – skirtingai
nei investuojant į akcijas;
• Likvidumas. Vilniaus bankas užtikrina šių akcijų likvidumą
antrinėje rinkoje – jas bet kada galima parduoti bankui;
• Aiški trukmė. Tai patrauklu gyventojams, pageidaujantiems
investuoti vidutiniam laikotarpiui iki konkrečios dienos.

Ši investavimo naujovė su akcijomis susietos obligacijos – tai naujas
Vilniaus banko produktas, kuris buvo plačiai bei vaizdžiai pristatytas ir
vykusiame seminare, kuriame dalyvavo ir šį produktą pristatė Vilniaus banko
Iždo ir finansų rinkų departamento direktorius Vykintas Misiūnas.
Šių su akcijomis susietų obligacijų platinimo laikotarpis buvo nuo
2004-11-02 iki 2004-11-30. Privatūs asmenys išpirko net 86 proc. su
akcijomis susietų obligacijų emisijos.
2 priede yra pateikta kiek procentų skirtinguose miestuose buvo šių
su akcijomis susietų obligacijų išplatinta. 10. VB Asmeninis bankas
VB Asmeninis bankas – tai asmeninis finansiškai aktyvių ir dinamiškų
klientų aptarnavimas, padedantis sutaupyti laiko kasdien tvarkant įprastus
finansinius reikalus konfidencialioje aplinkoje.
VB Asmeninio banko paslaugas Vilniaus bankas siūlo klientams, kurių
finansiniai poreikiai yra unikalūs ir kurie patiki bankui didelės vertės
lėšas.
Visus VB Asmeninio banko klientus aptarnauja asmeniniai bankininkai,
kurie ne tik vykdo pavedimus, bet ir informuoja bei konsultuoja apie banko
teikiamas paslaugas. Individualaus sprendimo reikalaujantys investicijų
valdymo, gyvybės draudimo, lizingo (išperkamosios nuomos) klausimai
aptariami su šių sričių profesionalais.
Asmeninis bankininkas – tai aukštos kvalifikacijos vadybininkas,
kuris priima ir atlieka kliento pavedimus, kliento prašymu rengia
susitikimus su klientui reikalingais finansų specialistais, informuoja apie
teikiamas paslaugas ir pataria visais lėšų valdymo klausimais: kaip
Vilniaus banke taupyti ir investuoti, gauti paskolą.
Su asmeniniu bankininku klientas gali susitikti jam patogiu laiku,
aptarti savo poreikius ir priimti finansiškai naudingus sprendimus.
Asmeninis bankininkas banke visada pasiūlys pasitarti su specialistais dėl
specializuotų finansinių paslaugų: investicijų draudimo, išperkamosios
nuomos.
VB Asmeninio banko klientai turi ir kitų privilegijų. Tiems, kurie
naudojasi UAB VB Investicijų valdymas paslaugomis, suteikiamos papildomos
kredito galimybės Visa Gold kortelės sąskaitoje ir vartojimo kreditas,
kurio suma priklauso nuo patikėtos valdyti investicijų sumos.
Asmeniniai bankininkai dirba visuose Vilniaus banko filialuose. 11. Lizingas
Lizingo paslaugas privatiems klientams teikia Vilniaus banko
dukterinė bendrovė UAB VB Lizingas. Išperkamosios nuomos būdu VB Lizinge
galima įsigyti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą – butą, namą, pastatų
kompleksą ar organizacinės technikos. Populiariausia – lizingo būdu įsigyti
naują automobilį.
Kalbant apie lizingą, reikėtų paminėti, kad be žinomų lizingo
teikiamų paslaugų (automobilių išperkamoji nuoma, nekilnojamojo turto,
įvairiausios įrangos ir t.t.) yra dar vadinamasis paslaugų lizingas. Tai
viena iš lizingo paslaugų rūšių.
Paslaugų lizingas – tai nuomos sandoris, kai klientas per visą nuomos
laikotarpį moka vienodas mėnesio įmokas, kurios apima pasirinktas turto
priežiūros paslaugas. Pasibaigus nuomos sutarčiai, turtas gali būti
išsiperkamas už likutinę vertę, surandamas naujas pirkėjas, arba turtas
tiesiog grąžinamas lizingo bendrovei.
Lizingo privalumai:
• Naujas automobilis, įrangą ar kitas turtas;
• Paprastumas ir operatyvumas;
• Laisvos apyvartinės lėšos;
• Galimybė papildyti apyvartines lėšas;
• Mokesčių lengvatos;
• Geresnis lėšų valdymas;
• Lankstumas;
• Apsauga nuo infliacijos;
• Jokių užstatų;
• Lizingas apsaugo nuo technologijų nusidėvėjimo;
• Lizingas gali teikti papilomas ne finansines paslaugas;
• Lizingo atvejų mokama tik už tą vertę, kuri naudojama tada,
kai nėra nuosavybės reikalavimo.
Turtas gali būti įsigyjamas tiek finansiniu, tiek veiklos lizingu
(turto nuoma). VB Lizingas klientai už paslaugas gali atsiskaityti
tiesioginio debeto būdu, naudotis turto draudimo, įsigyjamo turto vertinimo
paslaugomis.

Finansinio ir veiklos lizingo palyginimas

Finansinis lizingas:

Visapusiškas naudojimasis turtu ir nuosavybės teisė pasibaigus lizingo
terminui.

Turtas į įmonės balansą įtraukiamas kaip turtas ir įsipareigojimai.

Įmokos gali mažinti apmokestinamąjį pelną.

Turto priežiūra rūpinasi lizingo gavėjas.

Kliento pageidavimu lizingo terminą galima pratęsti, todėl mėnesio įmokos
būtų mažesnės. Tam reikalinga papildomai įvertinti turtą.

Galima pasirinkti fiksuotą arba kintamą palūkanų normą.

Veiklos lizingas:

Visapusiškas naudojimasis turtu neįgyjant nuosavybės teisės.

Nereikia rūpintis turto pardavimu pasibaigus nuomos sutarčiai.

Šis turtas į balansą netraukiamas.

Įmokos gali mažinti apmokestinamąjį pelną.

Turto priežiūros sąnaudos nekinta per visą lizingo laikotarpį.

Turto priežiūrą gali atlikti lizingo davėjas arba trečioji šalis.

Kliento pageidavimu lizingo terminą galima pratęsti, todėl mėnesio įmokos
būtų mažesnės. Tam reikalinga papildomai įvertinti turtą. 12. VB Pensija
Pensijų fondai – tai dar viena Vilniaus banko teikiama paslauga, kuri
mūsų visuomenėje jau yra nebe naujiena.
Pirmąją pensijų fondų valdymo licenciją Lietuvos Respublikos
vertybinių popierių komisija 2003-08-28 suteikė Vilniaus banko grupės
įmonei „VB Investicijų valdymas“.
Vėliau buvo įvykdyta pensijų reforma, kurios esmė – pereiti prie
trijų pakopų pensijų sistemos, paremtos kaupimu. Nuo ateinančių metų
dirbantiesiems suteikiama galimybė dalį Sodrai mokamų mokesčių asmeniškai
kaupti antros pakopos privačiuose pensijų fonduose. Tokia sistema sudarys
sąlygas žmonėms gauti didesnę senatvės pensiją ir susikurti patogesnį,
oresnį ir savarankišką gyvenimą senatvėje. Kitaip tariant, žmogus pats
galės sukaupti pinigų savo senatvei, o ne priklausyti nuo visuomenės ar
ekonominės valstybės padėties. Svarbu pažymėti, kad didžiausią pensiją
galima gauti tik dalyvaujant visose trijose pensijų sistemos pakopose.
3 priede pateikiamos pagrindinės naujosios pensijų sistemos
sudedamosios dalys.
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
Rašydama šį darbą, nagrinėjau Vilniaus banko paslaugas ir produktus,
teikiamus privatiems klientams.
Rinkdama ir sistemindama informaciją, atradau daug naudingos bei
naujos informacijos, kuri buvo reikalinga rašant darbą.
Šiame kursiniame darbe aš išskyriau dvylika pagrindinių skyrių, apie
paslaugas bei produktus, o kai kuriuos skyrius dar išskaidžiau į atskiras
temas.
Atskirai nagrinėtos paslaugos ir produktai sudaro tam tikrą vaizdą
apie Vilniaus banko paslaugų ir produktų struktūrą privatiems klientams.
Rašant šį darbą, reikėjo sekti Vilniaus banko paslaugų ir produktų
naujienas. Ir viena iš jų buvo paminėta šiame darbe. Be kita ko, buvo
aptarti ir jos rezultatai.
Kursiniame darbe stengiausi pabrėžti, kai kuriuos svarbius aspektus,
lyginti tarpusavio priklausomybę, pateikti jų privalumus ar kitus
reikšmingus punktus.
Rašant darbą, reikėjo pamąstyti, ar visas kiek naujesnes paslaugas
privatūs klientai skuba išbandyti, ar prie jų prieinama tik palaipsniui.
Net pati susimąsčiau, rašydama apie elektroninę bankininkystę, nes iš tiesų
šia paslauga pradėjau naudotis visai neseniai ir man labai patiko, todėl
būtent tik dalis visuomenės naudojasi šia paslauga. Kur čia galėtų glūdėti
problema? Manau, kad informaciją apie tokią paslaugą reikėtų labiau
akcentuoti, nes daugelis klientų paprasčiausiai bijo rizikuoti ir susidurti
su kylančiais neaiškumais, juk kalba eina apie materialią vertybę –
pinigus.
Taigi, Vilniaus banko pareiga ne tik siūlyti klientams kuo daugiau
įvairiausių bei pelningiausių paslaugų bei produktų, bet ir suteikti
platesnės informacijos apie juos. Kiekvienas klientas individualiai gali
nuspręsti, kokia banko teikiama paslauga jam yra naudingesnė ir
priimtinesnė.

LITERATŪRA IR KITI INFORMACIJOS ŠALTINIAI

1. http://www.vb.lt
2. http://www.vbfin.lt
3. http://www.vbl.lt
4. http://www.vbgd.lt
5. http://www.vbiv.lt
6. http://www.vblizingas.lt
7. Vilniaus banko teikiamų paslaugų bei produktų atmintinė
8. Seminaro „Su akcijomis susietos obligacijos“ metu (Vilniaus banko Iždo
ir finansų rinkų departamento direktorius Vykintas Misiūnas) išgirsta
informacija.