Vadyba – organizacija

Organizacija-grupe zmoniu,kurie samoningai derina savo

veikla,siekdami bendro tikslo ar tikslu:
1)Sudaro 2 zmones,kurie laiko save sios imones nariais
2)grupe turi bendra vienoda tiksla
3)bendras darbas bendram tikslui.

Organizacijos bendri bruozai,padedantys suprasti ju valdyma
1)Organiz.tikslai,kurie neisplaukia is atskiru jos nariu tikslu ar poreikiu.
2)Organiz.disponuoja istekliais ir juos transformuoja
3)Organ.turi tarpusavio rysiu su isores aplinka
4)Pasiskirsto darbus,juos suskaidydama I specializuotus komponentus,o tai uzt
ikrina aukstesni darbo nasuma,tai vadinama horizontaliuoju
darbo pasiskirstymu.5)Kiekviena organ.turi 2 padalinius-skyriu ar tarnybas.
Tai skirtai horizontaliam darbu pasiskirstymui realizuoti

ir tarpiniams tikslams pasiekti. 6)Vertikaliuoju pasiskirstymu

darbu koordinavimas atskiriamas nuo paciu darbu.Organ.savo
tikslus iggyvendins tik tada,kai jie bus suderinti vertikaliuoju darbu pasiskirstymu.

Formalios organizacijos suformuojamos laikantis istatymu bei nustatytu proceduru.
Neformalios organizac.susikuria spontaniskai ir yra beveik visose formaliose organizacijose.

Pagal veiklos pobudi organizacijos skirstomos:
1)Komercines t.y.pelno siekiancios organiz.(prekybos.)
2)Nekomercines t.y. pelno nesiekiancios(vyriausybines..)
3)Netradicines (religines,judejimai,partijos)

Vadyba-tai mokslas socialiniu organizaciju sistemu valdyma.
Vadyba-tai praktiniu valdymu metodu visuma.
Valdymas-tai visuma priemoniu skirtu valdymo tikslams pasiekti:
1)valdymo sprendimu parengimas2)priemimas3)bendravimas
Vadovavimas-darbuotoju skatinimas,nukreipiamas reikiama linkme,

siekiant kad jie atliktu butinas uzduotis.

Valdancioji sistema organizuotai,planingai ir sistemingai
veikia valdomaja sistema,siekdama ja sutvarkyti,reguliuoti ir koreguoti.

Valdancioji sistema organizacijos dalis salygojanti valdomosios sistemos veikla.Valdan.sist.atlieka sias f-jas:
1)Nustato orrganizacijos tikslus ir uzdavinius2)Kuria ir tobulina organizacijos
Sandara3)Sukuria normalias organizacijos gyvavimo salygas.
Valdomoji sistema-organizacijos dalis priimanti ir igyvendinanti valdanciosios

sistemos nustatytus tikslus bei valdymo uzdavinius.
Valdanciosios sistemos sudeti,jos dydi lemia valdomosios sistemos

ypatybes,ju tarpusavio rysiai,o elgsena-organizacijos aplinka,joje vykstantys pokyciai.

Leave a Comment