UAB „Panevėžio reklamos centras “ verslo planas

SANTRAUKA 4
2.VERSLO APRAŠYMAS 5
2.1 FIRMOS APRAŠYMAS 5
2.2VERSLO TIKSLAI IR GALIMYBĖS 5
2.3 PASLAUGOS IR PRODUKTO APRAŠYMAS 6
3.MARKETINGAS 7
3.1 RINKOS APŽVALGA 7
3.2 KONKURENCINĖ ANALIZĖ 7
3.3 TECHNOLOGINĖ APLINKA 8
3.4 MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS 8
3.5 MARKETINGO STRATEGIJA 8
3.6 RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS 9
3.7 PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU 9
3.8 PASISKYRSTYMO KANALAI 9
3.9 REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS 10
4. PASLAUGA 10
4.1. PASLAUGOS VYKDYMO VIETA 10
4.2 REIKALINGOS PATALPOS 10
4.3 ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS 11
4.4 TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI 12
4.5 DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS 12
4.6. PASLAUGŲ KAŠTŲ PROGNOZĖ 13
5. VALDYMAS 14
5.1. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS 14
5.2. ORGANIZACINE FIRMOS STRUKTŪRA 14
6. RIZIKOS VEIKSNIAI 15
6.1. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS 15
6.2 ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS 15
FINANSAI 16
PRIEDAI 18
1.Įmonės ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas 19
2.Planuojamos veiklos išlaidos 20
3.Finansavimo poreikis ir šaltiniai 21
4.Planuojamos reklamos išlaidos 21
5.Reklamos išlaidos metams 21
6.Pajamų prognozė 22
7.Planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos 22
8.Pirmųjų metų pajamų (pelno) apskaičiavimas 23
9.Pelno (nuostolio) prognozių ataskaita 24
10.Balansas (Lt) 25
11. NUOSTOLINGO LŪŽIO TAŠKAS 26
12.Įmonės logotipas 272.VERSLO APRAŠYMAS
2.1 FIRMOS APRAŠYMAS
UAB „PPanevėžio reklamos centras“ organizacine prasme traktuojama kaip besikurianti organizacija, kuri yra praėjusi parengiamąjį ir steigimo etapą, išgyvenanti bendrovės veiklos paleidimo stadiją. Įmonė įsikūrė 2005m. gruodžio mėn. 31 d. Panevėžys Laisvės aikštė16. Minėtos patalpos yra bendrovės nuosavybė. Ši vieta yra patogi geografiniu požiūriu, kadangi pačiame miesto centre.
UAB įkūrimo tikslai – tarnauti savo narių siekiui, kuo naudingiau parduoti (gauti didžiausias pajamas) savo paslaugas.
UAB „Panevėžio reklamos centras“ steigėjai privatūs asmenys. Bendrovės direktorius, technikė Rasa Vaicekauskaitė yra kompiuterinių tinklų inžinierė, turintis 7 metų darbo patirtį , aukštos kvalifikacijos sppecialistė puikiai išmananti kompiuterinę techniką ir administratorė-vadybininkė Austėja Miliukštytė, studijuojanti vadybą ir turinti didelę patirtį šios veiklos srityje. Jie ne tik patys dirbs bendrovėje, bet ir samdys 2 darbuotojus.2.2VERSLO TIKSLAI IR GALIMYBĖS
Verslo tikslai ir galimybės pirmaisiais kūrimo ir gyvavimo metais yra įs

sitvirtinti rinkoje, atlaikyti konkurentų spaudimą, nes yra ir daugiau šiuo verslu užsiimančių įmonių, kurios jau turi savo klientus, UAB „Panevėžio reklamos centras“ pagrindinis uždavinys užsitikrinti savo akcininkams nuolatinį pragyvenimo šaltinį, turėti galimybę pastoviai tobulinti savo kompiuterines žinias bei jas pritaikyti praktikoje. Bandysime palaikyti savo kompiuterinę technika aukščiausiame techniniame lygyje už priimtiną kainą ir aukštą klientu aptarnavimo lygį. Taip pat pastoviai stengsimės gilinti ir tobulinti savo žinias kompiuterių, dizaino. Stengsimės pritraukti kuo daugiau vartotojų organizuojant įvairiausius turnyrus, bei nuolaidas pastoviems klientams. Mūsų tikslas tapti vienu iš didžiausių šio verslo atstovų. Manau, kad dėl tinkamo veiklos organizavimo, plataus paslaugų asortimento, geros paslaugų kokybės ir įvairumo, gero aptarnavimo pavyks išsilaikyti rinkoje. Svarbu susirasti pastovius klientus, kuriems patiktų teikiamos paslaugos. Bendrovės strateginis produktas yra reeklamos individualiems klientams kurimas.2.3 PASLAUGOS IR PRODUKTO APRAŠYMAS
Planuodamas savo būsimosios įmonės veiklą paslaugų asortimentą pasirinkau tokias paslaugas kurios turėtų didelę paklausą, kad klientui būtų prieinama kaina ir kad tai turi užtikrinti pelną pajamas. Mūsų kuriama bendrovė teiks interneto paslaugas, konsultuos klientus apie reklamą, supažindins su darbo pobūdžiu, kopijuos, gamins reklamą pagal užsakymą. Manau, kad šios paslaugos paklausa nepriklausys nuo sezono (vasaros atostogų), kadangi mūsų nuomone Lietuvoje sparčiai vystosi informacinės technologijos, labai padaugėjo įvairiu įmonių kurioms reikia reklamos ir susidomėjimas vis au
uga. Visuomenė siekia informacijos skaitmeniniais kanalais. Daugumai įmonių tai tampa prestižo reikalas. Šioje srityje matoma plati perspektyva, naujovės domina žmones, todėl didelės galimybės atsiveria šioje srityje. Bendrovė laikysis kainodaros politikos, kainos nustatomos pagal paslaugos savikainą ir įvertinant konkurentų kainas. UAB „Panevėžio reklamos centras“ vadovai, norėdami išsilaikyti rinkoje, bandysime neatsilikti nuo naujausių technologinių naujovių, tiek programinėje tiek darbo kokybėje. Tai turėtų pritraukti daugiau jaunesnio amžiaus auditoriją. Reklamos paslaugas teikiančių įmonių Panevėžyje yra tikrai nemažai ir konkurencija skatina vis mažesnes pajamas, bet mūsų pasirinkta vieta leis plėtoti šį verslą tikimės įsitvirtini rinkoje.3.MARKETINGAS
3.1 RINKOS APŽVALGA
Panevėžyje gyvena apie 130 tūkstančių gyventojų. Įmonių amžiaus grupės kurios naudosis mūsų paslaugomis yra iki 10 metų, bet apie 80% besinaudojančių tokio pobūdžio paslaugomis yra įmonės iki 4 metų. Kaip žinoma informacijos poreikis didėja besikuriant įmonei. Tikimės, kad mūsų reklamos firmoje apsilankys per pirmuosius metus kažkur apie 10 % visų įmonių ir individualių žmonių, tai apie 2000. Taip pat tikimės 0,5 % kitų miestų apsilankymo, šio žmonių kiekio tikimės dėl kokybiškos reklamos.3.2 KONKURENCINĖ ANALIZĖ
Šiuo metu Panevėžyje reklamos paslaugas teikiančių firmų yra nemažai. Pavyzdžiui tokios kaip : „Aukštaitijos reklama“, „Reklamos poreikis“ ir t.t. Bet kaip žinoma daugelis šių firmų yra susitelkusios vienoje vietoje, todėl jos tarpusavyje konkuruoja dėl vartotojų tame rajone. Mūsų pasirinktoje steigimo vietoje konkuruojančių firmų nėra, todėl mums tai padės sė
ėkmingai pradėti verslą ir gauti pirmąsias pajamas, kurios padės įsitvirtinti šioje verslo sferoje. Ši rajoninė dominacija leis mums gyvuoti ne vienerius metus.
Reklamos paslaugas teikiančių įmonių Panevėžyje yra tikrai nemažai ir konkurencija skatina vis mažesnes pajamas, bet mūsų pasirinkta vieta plėtoti šį verslą yra labai palanki. Manome kad tai leis įsitvirtinti rinkoje. Dauguma mūsų konkurentų įsikūrę miesto toliau nuo centre arba prie nutolę nuo prekybos centrų, mums palengvina situaciją, nes mūsų teikiamai paslaugai būdinga tai, kad daugumą klientų sudaro kelių šimtų metrų atstumu gyvenantys ar dirbantys žmonės. Mūsų pasirinktoje vietoje busime vieninteliai, teikiantys tokio pobūdžio paslaugas. Buvo apklausti rajono gyventojai, kurie nurodė, kad tokia paslauga jiems tikrai reikalinga ir jie mielai naudotųsi mūsų firmos teikiamomis paslaugomis.3.3 TECHNOLOGINĖ APLINKA
UAB „Panevėžio reklamos centras“ vadovai, norėdami išsilaikyti rinkoje, bandysime neatsilikti nuo naujausių technologinių naujovių, tiek programinėje ir reklamos kokybės srityje. Bandysime naujus kompiuterio įvesties įrenginius. Tai turėtų pritraukti daugiau jaunesnio amžiaus įmones.3.4 MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS
Pelno gavimas.
Rinkos užkariavimas.
Maksimalaus vartotojų kiekio pasiekimas.
Maksimalaus vartotojo norų bei poreikių patenkinimas.
Maksimalus paslaugų įvairovės pasiekimas.
Maksimalus teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas3.5 MARKETINGO STRATEGIJA
UAB „Panevėžio reklamos centras“” paslaugų įvedimo į rinką stadijoje naudos plačią įsiterpimo strategiją. Mūsų teikiamų paslaugų kainos bus lyginamos su kitų firmų analogiškų paslaugų kainomis ir steigiamasi jas sumažinti, pastoviems klientams suteiksime nu
uolaidas, tuo pritraukiant kuo daugiau vartotojų. Taip pat bus skiriamos lėšos įmonės reklamai. UAB „Panevėžio reklamos centras“ paslaugų augimo stadijoje papildomų darbuotojų samdyti neplanuojama, tuo mažinant firmos išlaidas. Tačiau perėjus įmonei paslaugų brandos stadiją naujų darbuotojų priėmimas bus neišvengiamas, taip pat planuojamas marketingo priemonių modifikavimas.3.6 RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS
UAB „Panevėžio reklamos centras“ paslaugos bus labiausiai orientuotos į tame rajone egzistuojančias įmones, tačiau neatmetama galimybė, kad mūsų paslaugomis naudosis ir iš toliau atvažiavę vartotojai, bei kituose rajonuose esančios firmos, nes mūsų organizuojami turnyrai turėtų pritraukti didesnę lankytojų auditoriją. Mes tikimės, kad mūsų firma turės iki 20000 vartotojų per metus. Veikla bus labiau orientuota į įmones kurios yra nesenai pradėjusios kurtis, nes tada ypatingai reikalinga reklama.3.7 PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU
UAB „Panevėžio reklamos centras“ užsiimanti reklamos kūrimu tai vartotoju grupei, kuri neturi galimybių naudotis didelėmis reklamos kompanijomis. Mūsų teikiamas reklamos kūrimo kainos yra pačios palankiausios eiliniam vartotojui, taip pat vartotojus nustebins jauki aplinka ir malonus aptarnavimas. Nuolatiniai mūsų vartotojai nebus pamiršti, jiems bus teikiamos specialios nuolaidos, tam reikės įsigyti klubo nario kortelę. Vartotojams kurie užsisakys reklamą ilgesniam laikui taip pat teikimes nuolaidas.3.8 PASISKYRSTYMO KANALAI
Mūsų firmos paslaugų teikimo kanalo tipas yra tiesioginis. Kitaip tariant tai pirmo lygio pateikimo kanalas, kadangi savo paslaugas teikiame tiesiogiai, o ne per tarpininkus. Klientą mes aprūpinsime visokeriopa pagalba ir stengsimės atsakyti į visas jų užklausas. Kiekvienas klientas atėjęs gaus to ko jis ieškojo.3.9 REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS
UAB „Panevėžio reklamos centras“ reklamavimo ir stimuliavimo strategija pradžioje bus nukreipta į įmonės atidarymą, ir bendrovės vardo įtvirtinimą šiame etape bus papildomos nuolaidos pirmiems klientams. Tam kad pritraukti kuo didesni vartotojų kiekį pirminei reklamai skirsime didesnį kiekį lėšų. Kaip vieną reklamos sudedamųjų daliu galima laikyti 10% nuolaidą, kuri bus suteikta pirmiems 100 klientų Reklamai naudosime paprastus, nesudėtingus šūkius. Bendrovės reklamos strategija – reklamuoti ir įtvirtinti bendrovę bei jos vardą.
Pagrindinės naudojamos reklamos priemonės – reklama per spaudą, reklaminių bukletų platinimas, o taip pat ir reklama internete. Bendrovėje sudaromi ketvirtiniai reklamos ir pardavimų skatinimo biudžetai. Bendrovė turi savo prekinį ženklą. Bendrovė reklamuosis spaudoje: “Sekundė”, “Panevėžio balsas”, taip pat išleidžiami bukletai, kuriuose matysis visos bendrovės teikiamos paslaugos ir jų kainos. UAB „Panevėžio reklamos centras“ didžiausia reklama – stendas su bendrovės pavadinimu ir savo prekiniu ženklu stovi Nemuno 33-e esančioje degalinėje.4. PASLAUGA
4.1. PASLAUGOS VYKDYMO VIETA
Savo sukurtai firmai patalpas pasirinkome Laisvės aikštėje. Patalpos yra mūsų nuosavybė todėl nereikės mokėti nuomos kas taip pat sutaupys nemažą dalį lėšų šalia yra nemažai parduotuvių. Manome, kad pasirinkome tinkamą vietą verslui plėtoti.4.2 REIKALINGOS PATALPOS
Mūsų firmos naudojamos patalpos yra UAB „Panevėžio reklamos centras“ nuosavybė. Patalpų išplanavimas:
Koridorius 7 m2 (Skirta drabužiams pakabinti, taipogi čia bus skelbimu lenta apie
vykstančias akcija bei nuolaidas)
darbo salė 30 m2 (Patalpa kompiuteriams, darbo stalams ir kėdėms)
Administracijos kabinetas 10 m2
Tualetas 2 m24.3 ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS
Visą reikalingą kompiuterinę įrangą savo firmai mes pirkome iš AB “ATRAS” todėl, kad perkant šioje firmoje mums buvo pasiūlyta didžiausia nuolaida, garantinis 3 metų laikotarpis, ir pogarantinis aptarnavimas su 25% nuolaida.
Bendrovė sieks technologinių įrenginių maksimalaus apkrovimo, esant finansinėms galimybėms vykdys įrenginių atnaujinimo procesą. Bendrovės planuojami įsigyti įrenginiai:
1. 15 kompiuterių “Athlon XP”2000+
2. 15 vaizduoklių “MAG” PZ456 SLIM
3. Universalus kopij avimo įrenginys “LASER JET”815
4. 15 Ausinių “SONY”
5. Programinė įranga “Windows XP 2000+”
6. Kasos aparatas “CASIO”

Visas planuojamas įsigyti turtas ir jo vertė:
Eilės nr. Įrenginiai Kiekis Balansinė vertė Bendra suma Per 1 mėn/ nudėvima suma
1. Kompiuteriaiai 15 1200 18000 270
2. Vaizduokliai 15 600 9000 135
3. Universalus kopijavimo įrenginys 1 400 400 6
4. Ausinės 15 10 150 2,25
5. Programinė įranga 1 1000 1000 37,5
6. Kėdės 15 60 900 22,5
7. Stalai 8 120 960 24
8. Kasos aparatas 1 1000 1000 15
9. Kanceliariniai reikmenys 2 25 50 50
10 Viso: 71 31460 562,254.4 TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI
Mes klientus aptarnausime tik firmos patalpose, tai firmai priklausančių mašinų nebus būtinybės turėti, o papildomoms dalims kompiuterių tobulinimui naudosime asmeninį transportą, bet per artimiausius metus nenumatome jokių transporto išlaidų, kadangi įranga yra nauja ir artimiausiu metu jos nareikės atnaujinti.4.5 DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS
Pradžioje mūsų firmoje dirbs 4 darbuotojai: abu bendrasavininkai ir 2 samdomi darbuotojai. Yra didelė tikimybė kad mūsų veikla bus pelninga ir besiplečiant dar įdarbinsime 2 žmones. Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio dirbs savininkai, o nuo penktadienio iki sekmadienio dirbs samdomi darbuotojai. Esant blogai finansinei situacijai apsieitume ir su vienu samdomu darbuotoju, kas leistų sutaupyti 655 Lt Personalo atlyginimai per mėnesį:

Pareigos Atlyginimas Lt
LLt darbuotojų sak Viso
Direktoriaus 1300 1 1300
Vadybininke 1000 1 1000
darbuotojų administratorė 550 2 1100
Iš. Viso. 3400
Soc. Draudimas 1013
IŠ VISO: 4413

Firma artimiausiu metu neplanuoja kelti atliginimų, nei didinti darbuotojų skaičiaus.4.6. PASLAUGŲ KAŠTŲ PROGNOZĖ
Per mėnesį.

Eil.nr. Išlaidos Kiekis per mėn. Lt
1 Palūkanos 1 1033,333
2 Patalpų nusid. 1 187,5
3 Įrenginių nusid. 47 428,25
4 Baldų nusidėvėjimas
5 Adm. atlyginimai 2 2300
6 Adm. soc.draudimas 2 713
7 Reklama spaudoje 24 156
8 Kita reklama 28,333
9 telefonas 2 50
10 Komunalinės paslaugos 1 40
11 Internetas 1 350
12 Darb. atlyginimai 2 1000
13 Darb. soc. draudimas 2 310
14 elektra 438,48
15 draudimas 1 67,883
16 Viso per mėn. 7149,2765. VALDYMAS
5.1. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS
UAB „Panevėžio reklamos centras“ struktūra sudaryta iš akcininkų, kurie susirinkimuose sprendžia pagrindinius klausimus apie firmos veiklą. Akcijos paskirstytos tarp R. Vaicekauskaitės ir A. Miliukštytės santykiu 50% ir 50%.
Akcijų išleista 100 vnt. Po 580.- Lt. Įstatinis kapitalas 58000 Lt. Už 50000 Lt įsigytos patalpos, sąskaitoje yra 8000 Lt. Akcininkai yra ir bendrovės administracijos darbuotojai
Direktoriui priklauso 50 akcijų po 580- Lt. Iš viso 29000- Lt. Vadybininkei 50 akcijų po 580.-, iš viso 29000- Lt. Kiekvienas akcininkas gaus palūkanas už akcijas. Koks bus procentas tai priklausys nuo firmos uždirbtų pajamų .5.2. ORGANIZACINE FIRMOS STRUKTŪRA
UAB „Panevėžio reklamos centras“ valdymo struktūra nėra sudėtinga, nes visas valdymo funkcijas atlieka vienas asmuo – direktorius. Direktorius bus R.Vaicekauskaitė, kuris atsakys už visas valdymo funkcijas, ves UAB reikalus, prižiūrės bendrovės sąskaitas bei bendrovės apskaitos žurnalą, nustatinės darbuotojų atlyginimus. Sudarinės kontraktus su įvairiomis firmomis. Vadybininkė A. Miliukštytė atsakinga už reklamos kokybę, bei kaip pritraukti daugiau klientų.6. RIZIKOS VEIKSNIAI
6.1. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS
Svarbiausia problema galinti kenkti mūsų verslui yra patirties stoka verslo srityje, vyriausybės reglamentuojamu įstatymu lankstumas, pakankamai didelė konkurencija. Žvelgiant į ateitį būtina sekti įdėmiai jau minėtus LR reglamentuojamus įstatymus ir jų pataisas. Be šių poveikių svarbu labai laiku pastebėti naujus produktus rinkoje. Taip pat svarbu numatyti ateities kainų pokyčius. Analizuojant paskutiniųjų trijų metų reklamos rinkos ir paslaugu kainų kitimą, labai matosi kainų mažėjimas ir specialistu nuomone jos dar labiau kris, nes rinka yra sparčiai sotinama šios rinkos naujovėmis, taip pat auga konkurencija.
Naują verslą pradėti yra visada sunku, kadangi sunku surasti tam tikrą nišą. Reklamos pasaulis vis plečia savo ribas, todėl vis sunkiau ir sunkiau yra rasti vietą šiame versle ir konkuruoti su stambesnėmis firmomis. Tokiu atveju praradus savo pozicijas rinkoje labiausiai pasijaučia firmos finansinėje veikloje, o tai reiškia, kad praradus dalį pelno mažėja kompanijos perkamoji galia, atsiranda daug pašalinių darbų, kurie reikalauja tam tikrų išlaidų. Kaip ir pagrindinės visų firmų pagrindinė rizika yra finansinėje srityje.6.2 ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS
Kaip alternatyvi veikla yra numatytas kompiuterių surinkimas iš gatavų mazgų kuo galėtų užsiimti R.Vaicekauskaitė, kadangi ji yra šios srities specialistė ir puikiai išmano visus kompiuterinės technikos niuansus ir kitas šios veiklos subtilybes .Dar viena galimos veiklos sritis yra padidinto tarifo skambučių paslaugos teikimas, kadangi tokios paslaugos praktiškai pareikalautų labai mažai papildomų investicijų.FINANSAI
Visų pirma, pasiėmėme iš banko paskolą 30000 Lt, tačiau turėjome ir 8000Lt savo lėšų. Pinigai reikalingi įrenginiams ir baldams įsigyti.
Lėšų šaltiniai ir lėšų panaudojimas:
Lėšų šaltiniai Lėšų panaudojimas
1 . Nuosavos lėšos 8000 1. Baldai 1860
2. Paskola 30000 2. Įrenginiai 28550
4. Programinė įranga 1000
5. Kanceliarinė reikmenys 50
6. Draudimas 814,6
Išviso: 38000 Iš viso: 32,274,6

Vieno kompiuterio suvartojama elektros energija nuo pirmadienio iki ketvirtadienio kaina imant, kad tokių dienų vidutiniškai per mėnesį yra 20

Laikas Vatai Elek. Kaina Lt/kW Bendra Kaina
Lt
lval. 0,2kW 0,29 0,058
12 vail. 2,4kW 0,29 0,696
1 mėn. 48kW 0,29 13,92
12 mėn. 576 kW 0,29 167,04

Sunaudojama energija kitomis dienomis tokių dienų vidutiniškai bus 11
Laikas kW Elek. Kaina Lt/kW Bendra Kaina
Lt
lval. 0,2 0,29 0,058
24 vai.. 4,8 0,29 1,392
1 mėn. 52,8 0,29 15,312
12 mėn. 633,6 0.29 183,744

Visa vieno kompiuterio sunaudojamos elektros energijos per mėnesį kaina: 29,232 Lt Visa per mėnesį sunaudojamos elektros energijos kaina:

Kompiuterio Kompiuterių Energijos Viso
per mėn. skaičius Kaina Lt
sunaudojama
Energija kW
100,8 15 0,29 Lt/kW 438,48

Paslaugų kiekis mėnesį ir pajamos, esant 504 darbo valandoms t.y. maksimaliam panaudojimui

Paslaugos pav. Paslaugos kaina Lt įrenginio suteiktų paslaugų sk. Įrenginių sk. Suma Lt
Internetinės reklamos konsultavimas

rreklamos maketas 3 504 15 22680
Logotipo maketas 3 21 15 945
VISO 23625PRIEDAI
1.Įmonės ilgalaikis turtas ir jo nusidėvėjimas
Turto pavadinimas Kiekis vnt. Vieneto kaina, Lt Suma, Lt (3*4) Nusidėvė jimo norma Nusidėv ėjimas per metus,Lt “Nusidėvėmas per mėn.
1 2 3 4 5 6 7 8
2 patalpos 1 50000 50000 20 2250 187,5
3 kompiuteriai 15 1200 18000 5 3240 270
4 vaizduokliai 15 600 9000 5 1620 135
5 kopijuoklis 1 400 400 5 72 6
6 kasos aparatas 1 1000 1000 5 180 15
7 ausinės 15 10 150 5 27 2,25
8 Programinė
įranga 1 1000 1000 2 450 37.5
9 stalai 8 120 960 3 288 24
10 kėdės 15 60 900 3 270 22,5
11 viso 71 81410 7947 699,75
Tiesiogiai praporcingas nusidėvėjimo metodas:įsigijimo likvidacinė vertė(10%) /naudojimo laiko metais.2.Planuojamos veiklos išlaidos
Išlaidų rūšis 1 mėn. 1 metai
A.Kintamosios veiklos
išlaidos:
1 elektros energija 438,48 5261,76
2 komunalinės paslaugos 40 480
3tiesioginis darbo 1000 12000
užmokestis
4 soc.draudimas 310 3720
5 telefonas 50 600
Iš viso kintamų veiklos 1838,48 22061,76
išlaidų
B.Pastoviosios išlaidos:
1 atlyginimas direktoriui 1300 15600
2 socialinis draudimas 403 4836
3 atlyginimas administratorei 1000 12000
4 socialinis draudimas 310 3720
5palūkanos 1033,333 12399,96
6 įrenginių nusidėvėjimas 428,25 5139
7patalpų nusidėvėjimas 187,5 2250
8 baldų nusidėvėjimas 46,5 558
9 internetas 350 4200
10 reklama spaudoje 156 1872
11 reklama kolonėlėje 20 240
12 stacionari reklama 8,333 99,996
13 programinės įrangos
nusidėvėjimas 37,5 450
14 draudimas 67,88 814,6
15 baldų nusidėvėjimas 46,5
Iš viso pastovių išlaidų: 5348,296 64179,552
Viso išlaidų 7186,776 86241,3123.Finansavimo poreikis ir šaltiniai
Projekto kaštai Lt Finansavimo šaltiniai Lt
1 ilgalaikiam turtui 1 akcininkų nuosavybė:
įsigyti: akcinis kapitalas
įranga (kompiuteriai su rezervai 8000
priklausiniais) 28550
baldai 1860 2 ilgalaikė banko paskola 30000
kasos aparatas 1000
programinė įranga 1000
baldai
2 trumpalaikiam turtui
įsigyti:
kanceliariniai
reikmenys 50
Iš viso kaštų 31460 Iš viso šaltinių 380004.Planuojamos reklamos išlaidos
Reklama laikraščiuose
Laikraščio pav. Skelbimų skaičius per mėn. Skelbimo kaina Lt Viso per mėn. Lt
Sekundė 12 7 84
Panevėžio balsas 12 6 72
Viso: 1565.Reklamos išlaidos metams
Reklamos rūšis Planuojama per metus
Reklama Laikraščiuose 1872

Bukletuose 50

Stenduose 50

Benzino kolonėlėje 240

Viso: 22126.Pajamų prognozė
(imant 17,2 darbo valandų vidurkį per dieną; nuo pirmadienio iki ketvirtadienio bus 48 darbo valandos, nuo penktadienio iki sekmadienio 36 darbo valandos)

Suteikti paslaugų 1diena/ sk. Pajamos/ Lt 1 mėn./ sk. Pajamos/Lt 1 metai/sk. Pajamos/Lt
Optimistinis s variantas panaudojimas 85%
Suteikti paslaugų 219 657 6570 19710 78840 236520
Pesimistinis variantas panaudojimas 35%
Suteikti paslaugų 90 270 2700 8100 32400 97200
Tikėtinas variantas panaudojimas 55%
Suteikti paslaugų 142 426 4260 12728 51120 1527367.Planuojamos darbo užmokesčio sąnaudos
Pareigos Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis atlyginimas Išlaidos darbo užmokesčiui
1 Direktorius 1 1300 1300
2.Administratorė 1 1000 1000
Viso 2 2300 2300
Soc. draudimas(31%) 713 713
Darbuotojų darbo užmokestis 2 500 . 1000
Soc. Draudimas 2 155 310
Viso 4 3668 43238.Pirmųjų metų pajamų (pelno) apskaičiavimas
1 ketv. 2ketv. 3 ketv. 4 ketv.
Visos pajamos 38184 38184 38184 38184
Parduotų kainų savikaina 21560,328 21560,328 21560,328 21560,328
Bendrasis pelnas 16623,672 16623,672 16623,672 16623,672
Išlaidos:
Atlyginimai 9900 9900 9900 9900
Socialinis draudimas 3069 3069 3069 3069
Elektros energija 1315,44 1315,44 1315,44 1315,44
Komunalinės paslaugos 120 120 120 120
išlaidos draudimui 203,64 203,64 203,64 203,64
Nusidėvėjimas 2099,25 2099,25 2099,25 2099,25
Reklama 737,333 737,333 737,333 737,333
Internetas 1050 1050 1050 1050
Palūkanos 3099,999 3099,999 3099,999 3099,999
Viso: 21560,328 21560,328 21560,328 21560,328
Pelnas
(nuostolis) 16623,672 16623,672 16623,672 16623,672
Prieš mokesčius 16623,672 16623,672 16623,672 16623,672
Pelno mokestis 2493.55 2493.55 2493.55 2493.55
Grynasis pelnas (nuostoliai) 14130.12 14130.12 14130.12 14130.12
VISO per metus 56520

2005m.l2mėn. 31 d.
Pavadinimas UAB “Panevėžio reklamos centras”
Laisvės aikštė 16, Panevėžys
Patvirtinimo data 2005m. 12 mėn. 31d.9.Pelno (nuostolio) prognozių ataskaita
Straipsniai Metai

Pardavimai ir parduotų prekių paslaugų savikaina 2006 2007 2008

Pardavimai 152736 160373 168391
1 Parduotų prekių ir paslaugų savikaina (tiesioginės sąnaudos) 12000 12840 13996
2 Bendrasis pelnas (nuostolis) 140736 147533 154395
3 Veiklos pajamos ir sąnaudos
3.1 Pajamos 152736 160373 168391
3.2 Sąnaudos 86241 92278.2 100583.24
4 Veiklos pelnas (nuostolis) 66495 68094.6 67808.2
5 Finansinė ir investicinė veikla ————
5.1 Pajamos ———— ————– ————
5.2 Sąnaudos
6 Įprastinės veiklos pelnas ———–
7 Ypatinga veikla
7.1 Pagaute
7.2 Netekimai
8 Apmokestinamas pelnas 66495 68095 67808
9 Pelno mokesčių tarifas 15% 15% 15%
10 Pelno mokesčių suma 9974 10214 10171.
11 Grynasis -ataskaitinių metų pelnas(nuostolis) 56520 57880 57637

Skaičiavimai atlikti numatant, kad pardavimai didės nuo prieš tai buvusių metų 5 procentais, o savikaina didės 7ir 9 procentais nuo praėjusių metų.

Pavadinimas “UAB Panevėžio reklamos centras“ Forma E
Buveinė Laisvės aikštė 16, Panevėžys Patvirtinta finansų ministerijos
Patvirtinimo data 2005 m. gruodžio mėn. 31d raštu Nr.83N10.Balansas (Lt)
Eil. Nr.
Turtas
Kodai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai
A. Ilgalaikis turtas 814100 0
m. MATERIALUSIS TURTAS 81410 0
III.2. Pastatai 50000
III.5. Kiti įrenginiai ir įrankiai 29550
III.6. Kitas materialusis turtas 1860
B. Trumpalaikis turtas 6590 0
1. ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 864.6 0
1.1. Atsargos 50
1.2. Nebaigtos vykdyti sutartys 814.6
IV. GRYNI PINIGAI SĄSKAITOJE IR KASOJE 5725.4

TURTAS IŠ VISO 88000 0

Eil. Nr. Savininkų nuosavybė

ir įsipareigojimai Kodai Finansiniai metai Praėję finansinansiniai metai
A, Kapitalas ir rezervai 58000 0
I. KAPITALAS 58000
1.1. Įstatinis (pasirašytasis) 58000
II. FINANSINĖS SKOLOS 30000 0
11.1. Kreditinėms institucijoms 30000

SAVININKŲ NUOSAVYBĖN IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 88000 011. NUOSTOLINGO LŪŽIO TAŠKAS
1 užduotis:
visų pardavimų suma 152736 Lt
visų parduotų paslaugų savikaina 12000 Lt
visas bendras pelnas 140736 Lt
2 užduotis:
bendrojo pelno% = visas bendrasis pelnas Lt/ visa pardavimų suma Lt
procentas
bendrojo pelno%=140736 Lt / 152736 L t = 0,921
3 užduotis
visos įmonės išlaidos = 74241 Lt
4 užduotis

Nuostolingų pardavimų = visos minėtos išlaidos/ bendrojo pelno% =74241Lt/ 0,921=80609Lt mąstąs
Nuostolingumo lūžio taškas = 80609Lt
Suteikusi paslaugų už 80609 Lt UAB “Panevėžio reklamos centras” pradės gauti pelną.
Apskaičiuojame kada UAB „Panevėžio reklamos centras“ pradės gauti pelną:
140736/12 = 11728 Lt bendras pelnas per vieną mėnesį

80609/11728 = 7 mėn.

UAB „Panevėžio reklamos centras“ tik praėjus 7 mėn. pradės gauti pelną.12.Įmonės logotipas
Informacijos šaltinių sąrašas:

1. A. Jovaiša. Kaip parengti verslo planą. Pačiolis 1996 m.
2. N. Pelanienė. Firmos verslo planas. Vilnius 1997 m.
3. V. Gausaitė, L. Urbonavičius. Biznio planas. Vilnius 1993 m.
4. Verslininko knyga. Vilnius 1994 m.

Leave a Comment