Uab izobara

Ukmergės užupio
vidurinė mokykla

Projekto vykdytojas:

xXx

SANTRAUKA

Įmonė “Izobara”. Rūšis- uždara akcinė bendrovė. UAB “Izobara” buvo įkurta 1999 metais, individualios J. Armanavičiaus įmonės bazėje, kuri buvo įkurta 1994 metais.
UAB “Izobara” veiklos sritis- katilų, slėginių indų, šilumos ir garo bei karšto vandens vamzdynų, dujotiekių, elektros ir automatikos, ventiliacijos vamzdynų, dujotiekių, elektros ir automatikos, ventiliacijos montavimas, remonto, projektavimo ir eksploatavimo darbai, bendra statybiniai, apdailos, autoremonto darbai, prekyba šildymo sistemų įrengimais, katilų derinimas.
Bendrovėje darbas organizuotas padaliniais : šildymo sistemų montavimo, vandentiekio, nuotekų sistemų montavimo ir remonto, elektros darbų, me

e
edžio apdirbimo, projektavimo, autoserviso, katilinių eksploatavimo, dujotiekių montavimo ir statybos, gatvių valymo ir atliekų utilizavimo.
Pastaruoju metu šilumos tiekimo paslaugų ir su jomis susijusių prekių rinka sparčiai plečiasi. Jos plėtotę lemia tai, kad darosi labai sunku užsimokėti už centralizuoto šildymo sistemos paslaugas. Kadangi šiluma reikalinga visiems, todėl jos vartotojai yra ir gali būti tiek įvairios įmonės, firmos, įstaigos, tiek pavieniai gyventojai. Decentralizuoto šilumos tiekimo paklausa nuolat didėja. Vis daugėja žmonių, pageidaujančių atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos. Žmonės pageidauja patys reguliuoti šilumą sa
a
avo būste ir atitinkamai išlaidas joms. Tai liudija ir Ukmergės miesto patirtis. Prieš porą metų nuo centralizuoto šildymo sistemos atsiskyrė pirmasis daugiabutis. Šiais metais pateikė jau kur kas daugiau namų ir netgi pavienių butų. Kai kuriems leidimai duoti ir jiems ja
a
au pertvarkė šildymą. Taigi galima teigti, kad decentralizuoto šildymo paslaugų paklausa didės ir toliau. Atitinkamai ir susijusių paslaugų paklausa. UAB “Izobara” paprastai būna pagrindinis atsijungiančių rangovas.
Šioje srityje dirba daug įmonių. Kiekvienos iš jų veikla truputį skiriasi priklausomai nuo automatizavimo lygio. Vertinant pagal šį kriterijų – UAB “IZOBARA” yra viena iš pirmaujančių. Šiuo metu bene vienintelė jau pilnai įsisavino dispečerinį valdymą. UAB “IZOBARA” gali montuoti visomis kuro rūšimis kūrenamas katilines (kieto, skysto ir dujinio kuro). UAB “Izobara” šiuo metu aptarnaujamų objektų instaliuotas galingumas sudaro apie trečdalį Ukmergės šilumos ūkio.
Bendras darbuotojų skaičius – 200 žmonių. Iš jų 75 % – gamybinis personalas (specialistai, turintys reikiamą kvalifikaciją vykdyti specialius montavimo darbus).
Objektai, kuriems parduodama šiluma iš įmonės katilinių, tai: Skemų pensionatas, Kėdainių J. Paukštelio gimnazija, “Užimtumo centras” Kėdainiuose, katilinė Čiobiškyje, Uk
k
kmergės kelių valdybos katilinė ir kt.
UAB “IZOBARA” gali montuoti visomis kuro rūšimis kūrenamas katilines (kieto, skysto ir dujinio kuro).

BENDROS ŽINIOS APIE ĮMONĘ

Bendrovė reorganizuota 1999 01 13 iš Juozo Armanavičiaus Individualios Įmonės .
UAB “Izobara”atlieka katilų, slėginių indų, šilumos ir garo bei karšto vandens vamzdynų, dujotiekių, elektros ir automatikos, ventiliacijos montavimo, remonto projektavimo ir eksploatavimo darbus, bendrastatybinius, apdailos, autoremonto darbus. Taip pat užsiima prekyba šildymo sistemų įrenginiais.
Bendrovėje yra kompiuterizuotas dispečerinis punktas bei eksploatacijos tarnyba į kurį modeminio ryšio pagalba suplaukia visa informacija iš aptarnaujančių objektų. Di

i
ispečeris turi galimybę bet kuriuo paros metu kompiuterio pagalba keisti parametrus, įjungti ar išjungti siurblius bei katilus.

Verslo srities aprašymas
UAB “Izobara” darbus atlieka Lietuvoje. Kadangi Ukmergė priklauso Vilniaus apskričiai, tai daugiausia darbų atlieka Vilniaus apskrity.Šilumos tiekimas ir katilinių montavimas,eksploatavimas yra specifiniai darbai,kuriems bendrovė pilnai pasiruošusi atlikti tuoj pat. Objektai, kuriems bendrovė parduoda šilumą iš savo katilinių, tai: Skemų pensionatas; Kėdainių J. Paukštelio gimnazija; “Užimtumo centras” Kėdainiuose; katilinė Čiobiškyje; Ukmergės kelių valdybos ir kt..
Bendrovė dirba ir dirbs kaip gamintoja ir realizuotoja šilumos tiekimo sferoje. Bendrovės darbas neturėtų ypač veikti šios pramonės rūšies Lietuvoje, nes produkcijos paklausa yra nemaža, o bendrovės apyvarta nedarys juntamos įtakos Lietuvoje gaminamai produkcijai.
Kita vertus bendrovės veikos neturėtų ypač sąlygoti kiti, nes yra dirbama našiais įrengimais, naudojama decentralizuota sistema, kuri veikia modeminio ryšio pagalba, o veiklos pasiūla bent jau kol kas yra gana didelė.

Konkurencijos analizė
Nors UAB “Izobara” nesiekia konkuruoti su centralizuotai šilumą tiekiančiomis įmonėmis, šios visgi siekia išstumti iš rinkos visas įmones, kurios galėtų pažeisti jų monopolį. Ši konkurentų grupė būtų nelabai pavojinga, tačiau jos rankose neretai yra administraciniai resursai ir ji gali juos panaudoti.
Didesnę įtaką verslui taip pat gali daryti daug mažų ir vidutinių privataus kapitalo įmonių, tiekiančių šilumą, kurios pajėgia greitai reaguoti į rinkos poreikių kitimą.
Šioje srityje dirba daug įmonių. Kiekvienos iš jų veikla truputį skiriasi priklausomai nuo automatizavimo lygio. Vertinant pagal šį kriterijų – UAB “IZOBARA” yra viena iš pirmaujančių. Šiuo metu bene vienintelė jau pilnai įsisavino dispečerinį valdymą.
Tarp įmonių vyksta stipri konkurencinė kova, nes kiekviena siekia pirkėjų pripažinimo. Kartais jos skatina klientų aktyvumą parduodamos kai kurias prekes bei paslaugas pigiau. Tada būtų verta smarkiai sumažinti prekių kainas ir, patyrus tam tikrų nuostolių, pašalinti konkurentą.

Gamybos proceso aprašymas
Atliekamų darbų sfera yra labai plati. Kaip buvo minėta anksčiau, bendrovė atlieka katilų, slėginių indų, šilumos ir garo bei karšto vandens vamzdynų, dujotiekių, elektros ir automatikos, ventiliacijos montavimo, remonto, projektavimo ir eksploatavimo darbus. Bendrastatybinius, apdailos, autoremonto darbus. Taip pat užsiima prekyba šildymo sistemų įrengimais.
UAB”Izobara” perka pirminio apdirbimo žaliavą ir naudodama turimus įrenginius montuoja metalines cisternas, rezervuarus, talpyklas, centrinio šildymo radiatorius ir broilerius ir kt. Smulkiau apie gamybinių grandžių veiklą žr. prieduose.
Pagrindiniai bendrovės atliekami darbai yra šie:
· Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba; centrinio šildymo radiatorių ir boilerių gamyba
· Vandens ėmimas, valymas ir paskirstymas
· Statybos aikštelės paruošimas
· Statinių ir jo dalių statyba; civilinė statyba
· Pastatų ir statinių įrengimas
· Pastatų ir statinių užbaigimas
· Architektūrinė ir inžinerinė veikla, su ja susijusios konsultacijos
· Vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra
Atliekamų statybos (projektavimo) darbų apimtys paskutiniais metais sudaro 5, 4 mln. litų. Savo jėgomis vykdoma darbų už 4,1 mln. litų, pasitelktų įmonių jėgomis – už 1,3 mln. litų.
Statybos montavimo darbų paskirstymas
· Nauja statyba – 30%
· Rekonstravimas – 40%
· Remontas – 30%

Papildoma veikla
Nors pagrindinė veikla – šilumos verslas, bet įmonė 2000 metais atidarė autoservisą ir teikia šio tipo paslaugas. 2000 viduryje įmonė sukūrė medžio apdirbimo padalinį, be to, šio padalinio veikla plečiama: jau sumontuotas medžio pjovimo įrenginys, sumontuotos dvi džiovyklos. Įmonėje įkurtas statybos padalinys per 2000 metus atliko statybos darbų už beveik 2,5 mln. lt. Taip pat 2002 metais įsigijo patalpas Vilniuje, kur įkurtas padalinys, tiekiantis įrengimus ir medžiagas tiesiogiai iš užsienio gamintojų..
Visos įmonės veiklos sritys yra glaudžiai susijusios, papildančios vieną kitą. Galima teigti, kad įmonė yra savita ir unikali, nes dauguma Lietuvoje veikiančių panašaus profilio įmonių specializuojasi labiau vienoje srityje. Dėl to yra sunku nustatyti tiesioginius įmonės konkurentus.
Įmonės analizei atlikti analizuosime Lietuvos statybos darbų rinką, nes didžiosios Lietuvos statybos įmonės atlieka visus darbus (esant būtinybei jos samdo atskirų sričių subrangovus).

UAB”IZOBARA” PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS:
STATYBOS DARBAI
Bendrieji statybos darbai.
Apdailos darbai.
INŽINERINĖS KOMUNIKACIJOS
Katilinių, šilumos punktų montavimas ir remontas.
Šildymo sistemų montavimas ir remontas.
Vandentiekio, nuotekų sistemų montavimas ir remontas.
Lauko dujotiekiai.
Vidaus dujotiekai.
ELEKTROS INSTALIACIJA
Elektros instaliacijos darbai.
Signalizacijos.
MEDIENOS GAMINIAI
Medienos džiovinimas.
Medienos pjovimas.
Durys, langai, kiti medienos gaminiai.
SKARDINIMAS
Įvairių konstrukcijų apskardinimas.
Lietvamzdžiai.
Dūmtraukių įdėklai.
Dūmtraukiai.
ŠILUMOS ŪKIO EKSPLOATAVIMAS
Katilinių ir šilumos punktų kompiuterinis valdymas.
Katilinių ir šilumos punktų eksploatavimas.
Šilumos ūkio paruošimas šildymo sezonui.
Hidrauliniai bandymai bei sistemos praplovimai.
Katilų derinimas.
AUTOSERVISAS
Automobilių variklių, važiuoklės, kėbulų remontas.
Automobilių dažymas.
Tepalų, filtrų, dirželių ir kt. keitimas
PROJEKTAVIMAS
Statinių projektavimas.
Katilinių projektavimas.
Šildymo sistemų, vandentiekio, nuotekų tinklų projektavimas.
Dujotiekių projektavimas

UAB ”Izobara” vadovybė

Direktorius
Juozas Armanavičius

Technikos direktorius
Arvydas Valiulis

Darbų vadovas
Rolandas Valiulis

Darbų vadovė
Genė Adamonienė

Finansų skyriaus direktorius
Artūras Rimydis

Tiekimo padalinio vadovas
Jonas Purlys

Montavimo padalinio vadovas
Gimantas Bernotas

Montavimo darbų vadovas
Juozas Lukauskas

Montavimo darbų vadovas (Vilnius)
Alfredas Balaišis

Statybos padalinio vadovas
Aleksas Barauskas

Statybos darbų vadovas
Virgis Gudonis

Eksploatacijos padalinio vadovas
Vydas Paknys

Eksploatacijos darbų vadovas
Raimondas Kaselis

Inžinierius – derintojas
Eugenijus Gaigalas

Elektrikų padalinio vadovas
Audrius Kaselis

Projektavimo padalinio vadovas
Mindaugas Maskoliūnas

Projektavimo padalinio vadovas
Mindaugas Maskoliūnas

Projektuotojas
Vytautas Augustinas

Skardininkų padalinio vadovas
Marius Valiulis

Mediemos gaminių cecho vadovas
Eugenijus Rimydis

Autoserviso vadovas
Aldas Armanavičius