SANTRAUKA KNYGOS “PINIGŲ SRAUTO KVADRANTAS” PAGRINDU

SANTRAUKA KNYGOS
“PINIGŲ SRAUTO KVADRANTAS” PAGRINDU
Rašto darbas

KLAIPĖDA, 2006 m.
Kiekvienas iš mūsų esame bent viename iš keturių PINIGŲ SRAUTO kvadrantų.

Tai, iš kur mes gauname pinigų, parodo, kuriame iš jų esame. Dauguma iš mūsų esame darbuotojai („D“) ir gauname fiksuotą atlyginimą, kiti priklauso laisvai samdomų darbuotojų kategorijai („L“). Darbuotojai arba laisvai samdomi darbuotojai yra kairėje PINIGŲ SRAUTO kvadranto pusėje. Dešinė PINIGŲ SRAUTO kvadranto pusė yra skirta asmenims, kurie pinigus gauna iš savo verslo ar turimų investicijų.
Finansinę laisvę galite rasti visuose keturiuose kvadrantuose, tačiau būūdami „V“ ir „I“ pusėse finansinius tikslus pasieksite greičiau. Sėkmingas „D“ taip pat turi tapti sėkmingu „I“.
Apie visus keturis PINIGŲ SRAUTO kvadrantus
1. „D“ (darbuotojas). Kai girdime žodžius „saugus“ arba „socialinės garantijos“, galime nujausti, kas tie žmonės gali būti iš esmės. Žodis „saugus“ – tai žodis, kuris dažnai vartojamas kaip atsakas į baimės jausmą. Frazė apie saugumo poreikį yra dažnai vartojama asmenų, kurie vyrauja „D“ kvadrante ir kurie apimti baimės. Kai kalbama apie pinigus ir darbus, dauguma žmonių paprasčiausiai nepakelia baimės jausmo, kuris kyla dėėl ekonominio netikrumo.taigi jie trokšta saugumo. Žodžiai „socialinės garantijos“ reiškia, kad žmonės taip pat nori kažkokių papildomų atlygių, tai yra apibrėžtų ir užtikrintų papildomų kompensacijų, tokių kaip sveikatos priežiūra ar pensijos. Esmė ta, kad jie nori jaustis saugūs ir pageidauja, ka

ad tai būtų patvirtinta raštiškai. Netikrumas neteikia jiems laimės, o tikrumas teikia. Jų vidinis balsas sako:
– Aš tau duosiu tai, o tu pažadėk man duoti tai.

Jie nori nuslopinti savo baimę šiokiu tokiu tikrumu; jeigu kalbėsime apie darbą, jie siekia saugumo ir tvirto susitarimo. Jie yra teisūs sakydami:
– Man svarbiausia ne pinigai.
Saugumo idėja daugeliui svarbesnė už pinigus.
Darbuotojai gali būti kompanijų prezidentai ar kompanijų sargai. Svarbiau ne tai, ką jie daro, bet sutartis, kurią jie sudaro su juos samdančiu asmeniu ar organizacija.
2. „L“ (laisvai samdomas darbuotojas). Tai žmonės, kurie „nori būti patys sau viršininkai“. Arba „daryti taip, kaip nori patys“. Šią žmonių grupę galima vadinti „pasidaryk pats“.
Jeigu kalbėsime apie pinigus, daugelis „L“ nemėgsta aplinkybių, kai jų pajamos priklauso nuo kitų žmonių. Kitais žodžiais tariant, jeigu „LL“ sunkiai dirba, už savo darbą tikisi užmokesčio. „L“ nori užsidirbti ne diktuojamas kažkieno kito ar grupės žmonių, kurie galbūt dirba ne taip sunkiai. Jeigu jis sunkiai dirba – nori, kad jam būtų gerai užmokėta. Jis taip pat supranta, kad jeigu sunkiai nedirbs, nenusipelnys, kad daug mokėtų. Kai kalbama apie pinigus – „L“ darbuotojų sielos labai nepriklausomos.
„L“ kvadranto žmonės baimės atsikrato imdamiesi kontroliuoti situaciją ir darydami tai savaip. Siekdami išvengti baimės ir finansinės rizikos, jie nori „imti jautį už ragų“.
Šiai grupei pr
riklauso daugelis gerai išsilavinusių „specialistų“, kurie daug metų praleidžia mokykloje – tai gydytojai, teisininkai, stomotologai. Taip pat jiems priklauso ir tiesiogiai už procentus dirbantys pardavėjai, pvz., nekilnojamojo turto agentai, smulkūs verslininkai.
Šios grupės mėgstamiausia daina būtų „ Niekas nepadarys to geriau“ arba „Aš padariau savaip“
Jie dažnai siekia tobulumo. Jie mano, kad to darbo niekas nepadarys geriaus už juos, todėl jie iš tikrųjų nepasitiki kitais ir mano, kad kiti nepadarys, taip kaip jie nori. Daugeliu atveju jie yra tikri menininkai, turintys savo stilių, naudojantys savitus reikalų tvarkymo metodus.
Kai jie dirba, jų nepriklausomybė, laisvė daryti savaip ir būti gerbiamiems savo srities specialistams yra daug svarbiau negu vien tik pinigai. Prižiūrėtojo jiems nereikia, ir jie jo nenori.
Šios grupės žmonėms sunku samdyti kitus darbuotojus paprasčiausiai todėl, kad jie galvoja, jog niekas negali atlikti tos užduoties.
Daugelis šios grupės atstovų mokinių leidžia savo mokytojams „daryti savaip“, „būti pačiam sau vadovu“ ar „reikšti savo individualumą“.
Dauguma „L“ tipo žmonių būna neryžtingi, kai reikia samdyti ar mokyti kitus žmones, mat kartą išmokę, mokiniai dažniausiai tampa konkurentais. Tai verčia „L“
sunkiau dirbti ir viską daryti patiems.
3. „V“ (verslininkas). Tikrieji „V“ mėgsta būti apsupti protingų žmonių iš visų „D“, „L“,“V“ ir „I“ kvadrantų. Tikrasis „V“ moto yra: „Kam daryti pačiam, jei galima pasisamdyti tą, ku
uris padarys tai, ir padarys geriau už tave“. Norint būti sėkmingu „V“ reikia išmanyti ir vadovavimą, ir verslo techninį meistriškumą. Yra privaloma išmokti dirbti su žmonėmis ir jiems vadovauti. Dažnai girdime žodžius: „Ketinu pradėti savo verslą“.
Dauguma žmonių linkę manyti, kad kelias į finansinį saugumą ir laimę yra „daryti savo“ arba „sukurti naują produktą, kurio dar niekas kitas nesukūrė“. Tikrieji „V“ tipo verslo atstovai gali palikti savo verslą metams ar ilgiau, o grižę rasti jį dar pelningesnį ir geriau valdomą, taigi „V“ turi sukūrę sistemą.
„V“ tipo verslo savininkai gali išeiti atostogų visam laikui, kadangi jie turi sistemą, o ne darbą. Jei „V“ atostogauja, jiems pinigai vis tiek plaukia. Norint būti sėkmingu „V“ grupės atstovu reikia:
 Turėti sistemą arba kontroliuoti sistemą,
 Sugebėti vadovauti žmonėms.

Bilas Geitsas iš „Microsoft“ nesukūrė puikaus gaminio. Jis paprasčiausiai nusipirko produktą ir sukūrė pajėgią globalinę verslo sistemą.

„Henris Fordas atitiko šį modelį. Vienoje populiarioje istorijoje pasakojama: keletas vadinamųjų intelektualų, apsilankiusių pas Fordą, apibudino jį kaip nemokšą. Jie sakė, kad jis nedaug ką išmanąs. Fordas pasikvietė juos į savo biurą ir metė iššūkį: tegul jie užduoda jam bet kokius klausimus, o jis į juos atsakysiąs. Grupelė turėjo informacijos apie šį vieną įtakingiausių Amerikos pramonininkų, taigi pradėjo klausinėti. Fordas išklausė juos, o tada paprasčiausiai pakėlė telefono, kuris buvo an
nt jo rašomojo stalo, ragelį ir pakvietė kelis pačius protingiausius savo darbuotojus. Jie ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Pabaigoje Fordas pareiškė lankytojams, kad jam geriau samdyti protingus žmones, baigusius mokslus, kurie atsakytų į tuos klausimus, nes jo paties mintys turi likti švarios svarbesnėms užduotims. Tokioms užduotims kaip „mąstymas“. „
4. „I“ (investuotojas). Investuotojų pinigai gamina pinigus. Jiems nereikia dirbti, nes pinigai dirba už juos.
„I“ kvadrantas – tasi turtuolių žaidimų aikštelė. Iš kurio kvadranto žmonės begautų pinigus, jeigu jie viliasi vieną dieną tapti turtingu, jie butinai turi patekti į „I“ kvadrantą. Būtent „I“ kvadrante pinigai tampa turtu.
„I“ kvadrantas susijęs su idėja, jog pinigai daro pinigus. Kitaip tariant, dirba jūsų pinigai, kad jums nebereikėtų dirbti. Vis dėlto svarbu žinoti, kad yra ir kitų investavimo formų.

Abu tėčiai jam rekomendavo baigti mokslą koledže ir gauti koledžo laipsnį. Po to, kai jis gavo tai, jų patarimai nesutapo.
Jo išsilavinęs tėtis nuolat patardavo:“Eik į mokyklą, gerai mokykis, paskui susirask socialines garantijas teikiantį darbą“.
O jo neišsilavinęs tėtis, bet turtingas patarė rinktis dešinę kvadrantų pusę: “Eik į mokyklą, gerai mokykis, paskui įkurk savo įmonę“.
Jų patarimai buvo skirtingi, nes vienas tėtis linkėjo man socialines garantijas teikiančio darbo, o kitas – finansinės laisvės.
Dar visai neseniai galimybę pasiekti sėkmę „V“ kvadrante turėjo tik drąsūs arba turtingi žmonės. Jis su Kim tikriausiai buvo drąsūs, nes tikrai turtingi nebuvo. Priežastis, dėl ko tiek daug žmonių įstringa kairėje kvadrantų pusėje, yra ta, kad jie mano, jog kurti savo sistemą yra per daug rizikinga. Jiems atrodo išmintingiau likti saugiame darbe.
Šiandien, esant nepaprastiems laimėjimams technologijų srityje, ši rizika labai sumažėjo, galimybė susikurti savo verslo sistemą atsivėrė beveik visiems.
– Svarbu ne tai, kad esi benamis, – pasakė turtingasis tėtis. – Svarbu, kas esi. Siek toliau, ir kažkuo tapsi. Sustok – irgi kažkuo tapsi.tik ne tokiu pat žmogumi.

BŪTI – DARYTI – TURĖTI

Iš šių trijų žodžių tikslą nusako žodis „Turėti“. Tiklsas yra turėti gražų namą, puikius santykius, milijonus dolerių, puikią sveikatą ar šlovę. Kada žmogus supranta, ką jis nori turėti, t.y. iškelia tikslą, tada pradeda „sudarinėti sąrašą, ką turi „daryti“. Štai kodėl dauguma žmonių turi sąrašus „Ką reikia daryti?“ Jie užsibrėžia tikslą, o paskui pradeda „daryti“.
Pavyzdys:

Gražaus kūno trokštantys žmonės pradeda laikytis dietos ir sportuoti. Tai trunka kelias savaites, bet paskui jie grįžta prie senos keptų bulvyčių ir picų „dietos“, užuot sportavę, per televizorių žiūri beisbolo varžybas. Štai jums „Darymo“, o ne „Buvimo“ pavyzdys.

Svarbu ne dieta; svarbu tai, koks turite būti, kad sugebėtumėte laikytis tos dietos. Vis dėlto milijonai žmonių ieško dietų, kurios padėtų sulieknėti. Jie daugiau dėmesio skiria tam, ką jie turėtų daryti, o ne kokie turi būti. Taigi dieta nepadės, jei nepasikeis jų mąstymas.

O perėjimas iš kairės kvadrantų pusės į dešinę labiau susijęs su „buvimu“, o ne su „darymu“.
Svarbiau yra ne tai, ką „V“ ar „I“ daro, daug svarbiau, kaip jie mąsto. Kokie jie yra iš esmės.

Gerai tai, kad mąstymo pakeitimas nedaug tekainuoja. Tai galima padaryti ir visiškai nemokamai. Blogai tai, kad kartais labai sunku pakeisti giliai įsišaknijusį mąstymą apie pinigus, nes toks mąstymo būdas perduodamas iš kartos į kartą, arba pasikliaujate draugų, bendradarbių mintimis ar mokykloje įgytomis žiniomis. Bet pasikeisti įmanoma. Taigi ši knyga yra apie tai, kaip sustiprinti savo mąstymą (buvimą), kad galėtum imtis veiksmų (daryti), kurie padėtų tapti finansiškai nepriklausomam (turėti).

Norint, kad pasisektų, reikia, visų pirma, būti teisingiems sau. Jeigu dar nesate investuotojais tapkite jais kuo greičiau. Ką tai reiškia? Reikia sėsti ir susikurti planą, kaip imti kontroliuoti savo pinigų leidimo įpročius. Sumažinti savo skolas ir pasyvus. Reikia gyventi pagal savo galimybes, o paskui didinti jas. Jums reikia išsiaiškinti, kiek reikia investuoti per mėnesį, ir per kiek mėnesių, gaudami palūkanas, pasiektumėte savo tikslus. Tokius tikslus: išsiaiškinti, kokio amžiaus planuojate baigti dirbti? Kiek pinigų jums reikės per mėnesį, kad išlaikytumėte norimą pragyvenimo lygį?

Ilgalaikis planas padės jums sumažinti vartotojo skolą, o reguliarus nedidelės sumos atidėjimas bus puiki pradžia, jeigu pradėsite pakankamai anksti ir nuolat rūpinsitės tuo, ką darote.

Įgyvendindami šio lygio tikslus elkitės paprastai. Nesiimkite įmantrybių. Jums buvo pateiktas Pinigų srauto kvadrantas ir 7 investuotojų lygiai:
Nulinis lygis, tai yra žmonės neturintys, ką investuoti. Jie išleidžia arba viską, ką uždirba, arba dar daugiau, negu uždirba.
Pirmasis lygis, tai žmonės pastoviai besiskolinantys. Jų finansinis planas toks: pasiskolinti iš Petro, kad būtų galima sumokėti Pauliui. Apsipirkinėjimas – jų mėgstamiausia mankšta.
Antrasis lygis, tai taupytojai. Paprastai šie žmonės reguliariai atideda „nedidelę“ dalį pinigų. Pinigai dedami į tokias priemones, kurios yra mažai rizikingos ir kurios duoda mažas palūkanas.
Trečiasis lygis: „protingi“ investuotojai.
3-A lygis. Šie žmonės sudaro „Man nesvarbu“ grupę. Jie įsitikinę, kad nesupranta ir niekada nesupras piniginių reikalų. Jie išmeta iš galvos mintis apie finansinę ateitį ir sunkiai dirba diena iš dienos.
3-B lygis. Žmonės – „cinikai“. Šie žmonės žino visas priežastis, kodėl investicijos nepasiteisins. Dažniausiai jie atrodo protingi, kalba įtikinamai, jiems sekasi jų pasirinktoje srityje, tai tačiau iš tikrųjų jie yra bailiai, besislepiantys po intelektualo kauke.
3-C lygis. Šio lygio žmonės – tai lošėjai. Jiems trūksta atsargumo. Šios grupės atstovai neturi prekybos taisyklių ar principų. Jie nori elgtis kaip „dideli berniukai“, taigi vaidina tokius, ir jiems arba pasiseka, arba ne, bet dažniausiai ne.
Ketvirtas lygis: ilgalaikiai investuotojai. Jie aiškiai supranta investavimo poreikį. Jie susidaro aiškius ilgalaikius planus, padedančius siekti finansinių tikslų. Šio lygio investuotojai pirmenybę teikia terminuotam investavimui ir, jeigu imanoma, investuoja ten, kur yra mokesčių privalumų. Svarbiausia tai, kad jie prašo kompetetingų ekonomistų patarimų. Jie veikiau imasi konservatyvių ilgalaikių būdų.
Penktas lygis: patyrę investuotojai. Šie investuotojai gali sau leisti šiek tiek agresyvesnes ir rizikingesnes investavimo strategijas. Nes jie turi gerų įgudžių, tvirtą piniginį pagrindą ir puikiai nusimano apie investicijas. Per daugelį metų jie pasiekė nemažai laimėjimų, tačiau šie praradimai jiem suteikia išminties, kuri įgyjama per klaidas.
Šeštasis lygis: kapitalistai. Toks asmuo paprastai yra tiek puikus „V“, tiek „I“, nes vienu metu kuria ir verslą, ir investicijų galimybes. Kapitalistų tikslas yra užsidirbti pinigų vienu metu operuojant kitų žmonių pinigais, kitų žmonių talentais ir kitų žmonių laiku. Būtent kapitalistai parūpina pinigų, kurie sukuria darbo vietas, verslus ir prekes, reikalingus, kad šalis klestėtų.
Taigi jūs turite suprasti, kur esate, kokie jūsų interesai ir kokiais žmonėmis galiausiai norėtumėte tapti. Noriu tikėti, kad kiekvienas žmogus gali susirasti savo takelį į finansinį greitkelį, nesvarbu, kuriame kvadrante jis veiktų. Tačiau tik jūs patys galite susirasti šį takelį.
Reikia prisiminti tai, jog : “Jūsų boso reikalas duoti jums darbą. Ne jo darbas padaryti jus turtingus“.
Ar esate pasirengęs liautis tampyti vandens kibirus ir pradėti tiesti pinigų srauto vamzdyną, kuris būtų ramstis jums, jūsų šeimai ir jūsų gyvenimo stiliui?
Rūpintis savo verslu gali būti sunku ir painu. Ypač iš pradžių. Kad ir kiek daug žinote, vis tiek dar reikia daug ko išmokti. Mokomės visą gyvenimą. Tačiau sunkiausia proceso dalis yra pradžia. Kai tam pasišvęsite, gyvenimas ims lengvėti. Rūpintis savo verslu nesunku ir tai protinga.

Leave a Comment