SANTRAUKA KNYGOS “PINIGŲ SRAUTO KVADRANTAS” PAGRINDU

3068 0

SANTRAUKA KNYGOS

“PINIGŲ SRAUTO KVADRANTAS” PAGRINDU

Rašto darbas

KLAIPĖDA, 2006 m.

Kiekvienas iš mūsų esame bent viename iš keturių PINIGŲ SRAUTO kvadrantų.

Tai, iš kur mes gauname pinigų, parodo, kuriame iš jų esame. Dauguma iš mūsų esame darbuotojai („D“) ir gauname fiksuotą atlyginimą, kiti priklauso laisvai samdomų darbuotojų kategorijai („L“). Darbuotojai arba laisvai samdomi darbuotojai yra kairėje PINIGŲ SRAUTO kvadranto pusėje. Dešinė PINIGŲ SRAUTO kvadranto pusė yra skirta asmenims, kurie pinigus gauna iš savo verslo ar turimų investicijų.

Finansinę laisvę galite rasti visuose keturiuose kvadrantuose, tačiau būūdami „V“ ir „I“ pusėse finansinius tikslus pasieksite greičiau. Sėkmingas „D“ taip pat turi tapti sėkmingu „I“.

Apie visus keturis PINIGŲ SRAUTO kvadrantus

1. „D“ (darbuotojas). Kai girdime žodžius „saugus“ arba „socialinės garantijos“, galime nujausti, kas tie žmonės gali būti iš esmės. Žodis „saugus“ – tai žodis, kuris dažnai vartojamas kaip atsakas į baimės jausmą. Frazė apie saugumo poreikį yra dažnai vartojama asmenų, kurie vyrauja „D“ kvadrante ir kurie apimti baimės. Kai kalbama apie pinigus ir darbus, dauguma žmonių paprasčiausiai nepakelia baimės jausmo, kuris kyla dėėl ekonominio netikrumo.taigi jie trokšta saugumo. Žodžiai „socialinės garantijos“ reiškia, kad žmonės taip pat nori kažkokių papildomų atlygių, tai yra apibrėžtų ir užtikrintų papildomų kompensacijų, tokių kaip sveikatos priežiūra ar pensijos. Esmė ta, kad jie nori jaustis saugūs ir pageidauja, ka

ad tai būtų patvirtinta raštiškai. Netikrumas neteikia jiems laimės, o tikrumas teikia. Jų vidinis balsas sako:

– Aš tau duosiu tai, o tu pažadėk man duoti tai.

Jie nori nuslopinti savo baimę šiokiu tokiu tikrumu; jeigu kalbėsime apie darbą, jie siekia saugumo ir tvirto susitarimo. Jie yra teisūs sakydami:

– Man svarbiausia ne pinigai.

Saugumo idėja daugeliui svarbesnė už pinigus.

Darbuotojai gali būti kompanijų prezidentai ar kompanijų sargai. Svarbiau ne tai, ką jie daro, bet sutartis, kurią jie sudaro su juos samdančiu asmeniu ar organizacija.

2. „L“ (laisvai samdomas darbuotojas). Tai žmonės, kurie „nori būti patys sau viršininkai“. Arba „daryti taip, kaip nori patys“. Šią žmonių grupę galima vadinti „pasidaryk pats“.

Jeigu kalbėsime apie pinigus, daugelis „L“ nemėgsta aplinkybių, kai jų pajamos priklauso nuo kitų žmonių. Kitais žodžiais tariant, jeigu „LL“ sunkiai dirba, už savo darbą tikisi užmokesčio. „L“ nori užsidirbti ne diktuojamas kažkieno kito ar grupės žmonių, kurie galbūt dirba ne taip sunkiai. Jeigu jis sunkiai dirba – nori, kad jam būtų gerai užmokėta. Jis taip pat supranta, kad jeigu sunkiai nedirbs, nenusipelnys, kad daug mokėtų. Kai kalbama apie pinigus – „L“ darbuotojų sielos labai nepriklausomos.

„L“ kvadranto žmonės baimės atsikrato imdamiesi kontroliuoti situaciją ir darydami tai savaip. Siekdami išvengti baimės ir finansinės rizikos, jie nori „imti jautį už ragų“.

Šiai grupei pr
riklauso daugelis gerai išsilavinusių „specialistų“, kurie daug metų praleidžia mokykloje – tai gydytojai, teisininkai, stomotologai. Taip pat jiems priklauso ir tiesiogiai už procentus dirbantys pardavėjai, pvz., nekilnojamojo turto agentai, smulkūs verslininkai.

Šios grupės mėgstamiausia daina būtų „ Niekas nepadarys to geriau“ arba „Aš padariau savaip“

Jie dažnai siekia tobulumo. Jie mano, kad to darbo niekas nepadarys geriaus už juos, todėl jie iš tikrųjų nepasitiki kitais ir mano, kad kiti nepadarys, taip kaip jie nori. Daugeliu atveju jie yra tikri menininkai, turintys savo stilių, naudojantys savitus reikalų tvarkymo metodus.

Kai jie dirba, jų nepriklausomybė, laisvė daryti savaip ir būti gerbiamiems savo srities specialistams yra daug svarbiau negu vien tik pinigai. Prižiūrėtojo jiems nereikia, ir jie jo nenori.

Šios grupės žmonėms sunku samdyti kitus darbuotojus paprasčiausiai todėl, kad jie galvoja, jog niekas negali atlikti tos užduoties.

Daugelis šios grupės atstovų mokinių leidžia savo mokytojams „daryti savaip“, „būti pačiam sau vadovu“ ar „reikšti savo individualumą“.

Dauguma „L“ tipo žmonių būna neryžtingi, kai reikia samdyti ar mokyti kitus žmones, mat kartą išmokę, mokiniai dažniausiai tampa konkurentais. Tai verčia „L“

sunkiau dirbti ir viską daryti patiems.

3. „V“ (verslininkas). Tikrieji „V“ mėgsta būti apsupti protingų žmonių iš visų „D“, „L“,“V“ ir „I“ kvadrantų. Tikrasis „V“ moto yra: „Kam daryti pačiam, jei galima pasisamdyti tą, ku
uris padarys tai, ir padarys geriau už tave“. Norint būti sėkmingu „V“ reikia išmanyti ir vadovavimą, ir verslo techninį meistriškumą. Yra privaloma išmokti dirbti su žmonėmis ir jiems vadovauti. Dažnai girdime žodžius: „Ketinu pradėti savo verslą“.

Dauguma žmonių linkę manyti, kad kelias į finansinį saugumą ir laimę yra „daryti savo“ arba „sukurti naują produktą, kurio dar niekas kitas nesukūrė“. Tikrieji „V“ tipo verslo atstovai gali palikti savo verslą metams ar ilgiau, o grižę rasti jį dar pelningesnį ir geriau valdomą, taigi „V“ turi sukūrę sistemą.

„V“ tipo verslo savininkai gali išeiti atostogų visam laikui, kadangi jie turi sistemą, o ne darbą. Jei „V“ atostogauja, jiems pinigai vis tiek plaukia. Norint būti sėkmingu „V“ grupės atstovu reikia:

 Turėti sistemą arba kontroliuoti sistemą,

 Sugebėti vadovauti žmonėms.

Bilas Geitsas iš „Microsoft“ nesukūrė puikaus gaminio. Jis paprasčiausiai nusipirko produktą ir sukūrė pajėgią globalinę verslo sistemą.

„Henris Fordas atitiko šį modelį. Vienoje populiarioje istorijoje pasakojama: keletas vadinamųjų intelektualų, apsilankiusių pas Fordą, apibudino jį kaip nemokšą. Jie sakė, kad jis nedaug ką išmanąs. Fordas pasikvietė juos į savo biurą ir metė iššūkį: tegul jie užduoda jam bet kokius klausimus, o jis į juos atsakysiąs. Grupelė turėjo informacijos apie šį vieną įtakingiausių Amerikos pramonininkų, taigi pradėjo klausinėti. Fordas išklausė juos, o tada paprasčiausiai pakėlė telefono, kuris buvo an
nt jo rašomojo stalo, ragelį ir pakvietė kelis pačius protingiausius savo darbuotojus. Jie ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus. Pabaigoje Fordas pareiškė lankytojams, kad jam geriau samdyti protingus žmones, baigusius mokslus, kurie atsakytų į tuos klausimus, nes jo paties mintys turi likti švarios svarbesnėms užduotims. Tokioms užduotims kaip „mąstymas“. „

4. „I“ (investuotojas). Investuotojų pinigai gamina pinigus. Jiems nereikia dirbti, nes pinigai dirba už juos.

„I“ kvadrantas – tasi turtuolių žaidimų aikštelė. Iš kurio kvadranto žmonės begautų pinigus, jeigu jie viliasi vieną dieną tapti turtingu, jie butinai turi patekti į „I“ kvadrantą. Būtent „I“ kvadrante pinigai tampa turtu.

„I“ kvadrantas susijęs su idėja, jog pinigai daro pinigus. Kitaip tariant, dirba jūsų pinigai, kad jums nebereikėtų dirbti. Vis dėlto svarbu žinoti, kad yra ir kitų investavimo formų.

Abu tėčiai jam rekomendavo baigti mokslą koledže ir gauti koledžo laipsnį. Po to, kai jis gavo tai, jų patarimai nesutapo.

Jo išsilavinęs tėtis nuolat patardavo:“Eik į mokyklą, gerai mokykis, paskui susirask socialines garantijas teikiantį darbą“.

O jo neišsilavinęs tėtis, bet turtingas patarė rinktis dešinę kvadrantų pusę: “Eik į mokyklą, gerai mokykis, paskui įkurk savo įmonę“.

Jų patarimai buvo skirtingi, nes vienas tėtis linkėjo man socialines garantijas teikiančio darbo, o kitas – finansinės laisvės.

Dar visai neseniai galimybę pasiekti sėkmę „V“ kvadrante turėjo tik drąsūs arba turtingi žmonės. Jis su Kim tikriausiai buvo drąsūs, nes tikrai turtingi nebuvo. Priežastis, dėl ko tiek daug žmonių įstringa kairėje kvadrantų pusėje, yra ta, kad jie mano, jog kurti savo sistemą yra per daug rizikinga. Jiems atrodo išmintingiau likti saugiame darbe.

Šiandien, esant nepaprastiems laimėjimams technologijų srityje, ši rizika labai sumažėjo, galimybė susikurti savo verslo sistemą atsivėrė beveik visiems.

– Svarbu ne tai, kad esi benamis, – pasakė turtingasis tėtis. – Svarbu, kas esi. Siek toliau, ir kažkuo tapsi. Sustok – irgi kažkuo tapsi.tik ne tokiu pat žmogumi.

BŪTI – DARYTI – TURĖTI

Iš šių trijų žodžių tikslą nusako žodis „Turėti“. Tiklsas yra turėti gražų namą, puikius santykius, milijonus dolerių, puikią sveikatą ar šlovę. Kada žmogus supranta, ką jis nori turėti, t.y. iškelia tikslą, tada pradeda „sudarinėti sąrašą, ką turi „daryti“. Štai kodėl dauguma žmonių turi sąrašus „Ką reikia daryti?“ Jie užsibrėžia tikslą, o paskui pradeda „daryti“.

Pavyzdys:

Gražaus kūno trokštantys žmonės pradeda laikytis dietos ir sportuoti. Tai trunka kelias s

. . .

Join the Conversation

×
×