Pelno mokescio apskaiciavimas, sanaudu pripazinimo principai

TURINYS

ĮVADAS……………………………………………………………………………………………………………………..3

1. MOKESČIŲ REIKŠMĖ VALSTYBEI……………………………………………………………………….4

1.1 Mokestinis laikotarpis………………………………………………………………………….41.2 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimas…………………………………………….51.3 Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka……………………………………….6

2. MOKESČIO TARIFAI ……………………………………………………………………………………………8

2.1 Apmokestinamo pelno sumažinimas……………………………………………………..92.2 Pelno mokesčio tarifo pasikeitimai………………………………………………………10

3.PAJAMOS IR SĄNAUDOS…………………………………………………………………………………….11

3.1 Pajamų – Pripažinimo principai……………………………………………………………123.2 Sąnaudų – Pripažinimo principai………………………………………………………….12

4. PELNO MOKESTIS IR JO APSKAITA J.IGNATAVIČIAUS ĮMONĖJE ………………….13

4.1 Pajamų pripažinimas…………………………………………………………………………13 4.2 Atsargos…………………………………………………………………………………………..14 4.3 Darbo užmokestis……………………………………………………………………………..16 4.4 Mokesčiai………………………………………………………………………………………..17 4.5 IMT nusidėvėjimas……………………………………………………………………………18 4.6 Neleidžiami atskaitymai…………………………………………………………………….20 4.7 Pelno mokesčio deklaracijos………………………………………………………………20

5. 2009 m. PELNO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS…………………………………………………22

5.1 Pajamos…………………………………………………………………………………………..225.2 Sąnaudos…………………………………………………………………………………………22 5.2.1 Atsargų sąnaudos………………………………………………………………………22 5.2.2 Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas……………………………………23 5.2.3 Darbo užmokesčio sąnaudos……………………………………………………….24 5.2.4 Mokesčiai…………………………………………………………………………………24

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………………26

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………………………………….27