Pardavimų priklausomybė nuo sezoniškumo

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
EKONOMIKOS KATEDRA

JŪRATĖ ČEPULYTĖ
NEK 3/2 studentė

UAB “METALO PREKYBOS”
PARDAVIMŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO SEZONIŠKUMO

Statistikos kursinis darbas

Darbo vadovas
A.Skulskis

ŠIAULIAI, 2006

TURINYS
.

ĮVADAS

UAB “Metalo prekyba” – didelę patirtį turinti firma, kurios pagrindinė veikla yra didmeninė ir mažmeninė prekyba metalu ir metalo gaminiais. UAB “Metalo prekyba” didžiausia Šiaulių krašte ir viena iš didžiausių Lietuvoje šio profilio įmonių.Pagrindinis UAB “metalo prekybos” veikos tikslas yra aprūpinti Lietuvos ir kitų Baltijos šalių valstybių vartotojus metalo produkcija. Verslo idėja – organizuoti metalo tiekimą iš gamintojų, sandėliavimą ir paskirstymą Lietuvos rinkoje bei užtikrinti, kad pi

i
irkėjas čia visada rastų didelį produkcijos asortimentą, kokybę atitinkančias kainas, gerą aptarnavimą, reikalingas paslaugas. Bendrovės strateginis uždavinys – patiekti vartotojui kuo platesnę prekių skalę priimtinomis kainomis bei kurti savo atstovybes ne tik pagrindiniuose šalies regionuose, bet ir Baltijos šalyse.

Pagrindiniai pirkėjai yra įmonės, vartojančios metalą kaip žaliavą gamyboje, taip pat statybinės firmos, naudojančios metalines konstrukcijas, be jų – prekybininkai, perkantys metalą savo asortimento papildymui, mažmeninei prekybai ir pan. Kiekvieną mėnesį vien iš metalo sandėlių prekes perka vidutiniškai 200 pirkėjų- firmų bei pavienių asmenų.Tačiau įmonės pa
a
ardavimų apimtys kinta kiekvieno sezono metu, žinoma tai priklauso nuo pirkėjų, būtent kokios įmonės(gamybinės, prekybinės ar statybinės)naudoja metalo produkciją.

Tyrimo aktualumas: pasirinkta tema „UAB „Metalo prekybos“ pardavimų priklausomybė nuo sezoniškumo“ nustatyti kaip keičiantis sezonams keičiasi pardavimų apimtys.

Tyrimo problema: kaip sezoniškumas įtakoja įm

m
monės pardavimus.

Tyrimo objektas: ryšys tarp pardavimų ir sezoniškumo UAB „Metalo prekyboje“.

Tyrimo tikslas: nustatyti pardavimų apimčių priklausomybę nuo sezoniškumo.

Tyrimo uždaviniai:
· Nustatyti pardavimų apimtis, keičiantis sezonams;
· Įvertinti pardavimų priklausomybę nuo sezoniškumo
· Prognozuoti pardavimus 2005-2006 m.

Tyrimo metodai:
· Dokumentų tyrimo analizei buvo pasirinkta 2000 m.- 2004 m finansinės ataskaitos, tai leido įvertinti pardavimų kitimus;
· Kiekybinė rezultatų analizė leido tiksliau įvertinti kintančius metinius UAB “Metalo prekyba” veiklos rezultatus, o pasitelkus kokybinę rezultatų analizę, bus galima tiksliau prognozuoti uždarosios akcinės bendrovės perspektyvas ateityje.

1. PARDAVIMŲ APIMTIES KITIMO ANALIZĖ

UAB “Metalo prekyba” parduoda įvairų juodąjį metalą ir gaminius iš jo . Platus siūlomų pirkėjams prekių asortimentas – vienas iš pagrindinių bendrovės privalumų, išskiriantis ją iš panašia produkcija prekiaujančių įmonių tarpo Jeigu apžvelgti prekių asortimento parametrus, tai asortimento plotį sudaro apie 300 prekių linijų, o asortimento gylis svyruoja nuo 20 iki 200 prekių va

a
ariantų. Visos prekės atitinka europinius standartus ir yra sertifikuojamos.
Pagrindiniai pirkėjai yra statybinės firmos, naudojančios metalines konstrukcijas statyboms,taip pat gamybininkai naudojantys metalą kaip žaliavą. Kaip matome iš 1 pav. lakštinio metalo, vamzdžių ir rūšinio metalo pardavimų apimtys yra didžiausios, būtent šią produkciją naudoja anksčiau minėtos firmos.Be jų – prekybininkai, perkantys metalą savo asortimento papildymui, mažmeninei prekybai ir panašiai naudoja metalo gaminius kurie sudaro 26%.

1 pav. Atskirų metalo rūšių pardavimo apimtys 2004 m

1.1. Pardavimų apimties kitimas

Pardavimų pasiskirstymas pagal mėnesius (Lt.) 2000-2004 m.
1 lentelė

Mėnesiai Metai

2000 2001 2002 2003 2004 Viso:
01 971 647 1 148 969 1 338 111 1 269 861 1 387 843 6 116 431
02 917 144 864 220 1 230 900 1 218 284 1 402 522 5 633 070
03 1 260 346 1 339 300 1 576 121 1 570 892 2 224 266 7 970 925
04 1 572 191 1 282 830 1 872 549 1 972 074 2 725 137 9 424 781
05 1 974 144 1 714 798 2 136 324 2 059 238 2 757 558 10 642 062
06 1 646 645 1 486 422 1 930 164 2 052 267 2 693 949 9 809 447
07 1 516 348 1 627 742 2 033 267 2 179 609 2 511 915 9 868 881
08 1 654 080 1 845 518 1 580 847 2 217 488 2 919 838 10 217 771
09 1 680 867 1 660 022 1 442 081 2 151 596 3 111 375 10 045 941
10 1 628 375 2 038 261 1 781 124 1 936 212 3 338 839 10 722 811
11 1 449 300 1 538 984 1 395 742 1 678 858 2 723 736 8 786 620
12 880 914 1 058 607 1 256 996 1 748 034 2 735 556 7 680 107
Viso: 17 152 001 17 605 673 19 574 226 22 054 413 30 532 534

1pav. 2000-2004m pardavimai pagal mėnesius (Lt.)

Analizuojant pa

a
ardavimų pokyčius pasikeitimus laiko atžvilgiu, paprasto sugretinimo nepakanka: reikia apskaičiuoti dinamikos eilutės vidutinį lygį, parodyti reiškinio raidos greitį, intensyvumą.
Skaičiavimui naudojami šie analitiniai rodikliai :
1. absoliutus lygio padidėjimas/sumažėjimas;
2. didėjimo/mažėjimo tempas;
3. padidėjimo/sumažėjimo tempas;
4. padidėjimo 1 proc. absoliutinė reikšmė.
Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenis, apskaičiuojamas vidutinis mėnesinis pardavimų lygis 2000-2004 metais.Atlikę paskaičiavimus gavom tokius rezultatus:

y2000= 1 475 065
y2001= 1 500 171
y2002= 1 661 515
y2003= 1 876 860
y2004= 2 333 712

Iš apskaičiuotų vidutinių mėnesinių pardavimų lygių matyti, kad vidutinė mėnesinė pardavimų apimtis nuo 2000 iki 2004 m. keitėsi dinamiškai ir palyginus 2000m. su 2004 m. pardavimai smarkiai išaugo.
Remiantis 1 lentelėje pateiktais duomenimis apskaičiuojamas pardavimų absoliutinis padidėjimas ir vidutinis absoliutinis padidėjimas:

Metinis absoliutinis pardavimų padidėjimas (grandininis):

ry2001 = 17 605 673 – 17 152 001 = 453 672 Lt.
r y2002 = 19 574 226 – 17 605 673 = 1 968 553 Lt.
r y2003 = 22 054 413 – 19 574 224 = 2 480 189 Lt.
r y2004 = 30 532 534 – 22 054 413 = 8 478 121 Lt

Viso nagrinėjamo laikotarpio absoliutinis padidėjimas (bazinis) būtų:

30 532 534 – 17 152 001=13 380 533 Lt

Vidutinis pardavimų absoliutinis padidėjimas:

(30 532 534 – 17 152 001): 4=3 345 133 Lt

Iš ankstesnių apskaičiavimų UAB “Metalo prekyba” pardavimai nuo 2000 iki 2003 m. padidėjo, tačiau labai nežymiai. Tačiau lyginant 2003 –2004 m. matome žymų pardavimų kilimą.Siekiant įvertinti, kiek kartų padidėjo ar sumažėjo pardavimų apimtys, lyginant su ankstesniais metais, apskaičiuojami didėjimo tempai.

Pardavimų didėjimo tempas, lyginant su prieš tai buvusių metų lygiu (grandininis):

Td2000 = –
Td2001 = (17 605 673 : 17 152 001) x 100 = 102,65% arba 1,03 karto
Td2002 = (19 574 226 : 17 605 673) x 100 = 111,18% arba 1,11 karto
Td2003= (22 054 413 : 19 574 226) x 100 = 112,67% arba 1,13 karto
Td2004 = (30 532 534 : 22 054 413) x 100 = 138,45% arba 1,38 karto

Pardavimų didėjimo tempas, palyginti su 2000 m. lygiu (bazinis):

Td2000 = 100%
Td2001 = (17 605 673 : 17 152 001) x 100 = 102,65% arba 1,03 karto
Td2002 = (19 574 226 : 17 152 001) x 100 = 114,12% arba 1,14 karto
Td2003= (22 054 413 : 17 152 001) x 100 = 128,59% arba 1,29 karto
Td2004= (30 532 5343 : 17 152 001) x 100 = 178,02% arba 1,78 karto

Gauti duomenys pateikiami 3 lentelėje:

Pardavimų didėjimo tempai 2000-2004 m.
2 lentelė
Didėjimo tempai, % 2000 metai 2001metai 2002metai 2003 metai 2004 metai
Lyginant su prieš taibuvusiais metais – 102,65 111,18 112,67 138,45
Lyginant su 2000 metais 100 102,65 114,12 128,59 178,02

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad 2004 m. pardavimai, lyginant su baze, t.y. 2000 m., kito 1,8 karto.
Remiantis anksčiau apskaičiuotais viso nagrinėjamo laikotarpio pardavimų didėjimo tempais, apskaičiuojami 2000-2004 m. pardavimų padidėjimo tempai:

Tp =178,02 – 100 = 78,02%

Kaip matyti iš apskaičiavimų, pardavimų padidėjimo tempas žymus. Šį padidėjimą lėmė keli veiksniai:atsirado naujų rinkų, Vakarų Europoje į prekių nomenklatūrą buvo įvestos naujos prekės kurios buvo paklausios ir didino pardavimų apimtis.Taip pat atsiradusios naujos rinkos leido nupirkti prekės už palankias kainas ir paduoti už gerą konkurencingą kainą, visa tai tik didino pardavimų apimtis.
Remiantis visais atliktais apskaičiavimais, darome išvadą, kad nepaisant sudėtingos ekonominės situacijos nagrinėjamų pardavimų apimtys išaugo. Tai pavaizduota 2 pav.

2 pav. Pardavimų pasiskirstymas (Lt) 2000-2004 m.

2. SEZONINIŲ PARDAVIMŲ ANALIZĖ

3. SEZONINIŲ SVYRAVIMŲ ANALIZĖ

2000-2004 m. pardavimai (%)
3 lentelė
Metai Mėnesiai

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 VISO
2000 6 5 7 9 12 10 9 10 10 9 8 5 100
2001 7 5 8 7 10 8 9 10 9 12 9 6 100
2002 100
2003 100
2004 100

3 pav. 1999-2003 m. pardavimų
pasiskirstymas pagal mėnesius (%)

Iš 4 lentelėje pateiktų duomenų ir grafiko-paveiksliuko Nr. 3 matyti, kad pardavimai išauga vasarą ir smarkiai spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiais. Pardavimai šiais mėnesiai smarkiai išauga, nes būtent vasarą žmonės atostogauja, perka turizmo, sporto, žūklės reikmenis. Spalio mėnesį prasideda medžioklės sezonas, kurios metu perkami šautuvai, šoviniai ir kita medžioklės amunicija. Nors fejerverkus galima šaudyti tik gruodžio 31d. ir sausio 1d. intensyvi prekyba prasideda jau nuo lapkričio vidurio ir baigiasi gruodžio 31d..
Siekiant statistiškai sezoniškumo įtaką pardavimams, bus apskaičiuoti sezoniškumo indeksai.

Kadangi nėra labai ryškios pardavimų lygio didėjimo tendencijos, sezoniškumo indeksai apskaičiuojami paprastųjų vidurkių metodu (remiantis 1 lentelės duomenimis):

Analogiškai – apskaičiuojant vienavardžių mėnesių ir bendrojo vidurkių santykį – surandami kitų vienuolikos mėnesių sezoniškumo indeksai:

Z2 = 0.757 arba 75.7% Z6 = 1.02 arba 102% Z10 = 0.974 arba 97.4%
Z3 = 0.75 arba 75% Z7 = 0.935 arba 93.5% Z11 =1.22 arba 122%
Z4 = 0.871 arba 87.1% Z8 = 0.97 arba 97% Z12 =2.13 arba 213%
Z5 = 0.90 arba 90% Z9 = 0.86 arba 86%

Sezoniškumo indeksų vidurkis lygus 1 arba 100%.

Kaip matome, pardavimai maksimalų tašką pasiekia gruodžio mėnesį. Šį mėnesį parduodama beveik 2 kartus daugiau už mėnesinį vidurkį, nes būtent šiuo laikotarpiu prasideda “Kalėdinė prekyba”. Ypač sezoniška yra pirotechnikos prekė, kuri smarkiai padidina pardavimus ataskaitinių metų gale.
Taip pat matome, kad birželio – liepos mėnesį pardavimų sezoniškumo indeksas truputį padidėja. Tokį pardavimų padidėjimą sąlygoja vasaros sezonas, kurio metu ypač intensyviai perkamos turizmo, sporto, žvejybos prekės.
Mažiausi pardavimai sausio, vasario, kovo mėnesiais, nes šiuo metų laiku įmonės parduodamos prekės nėra labai paklausios.
Nors firmos kai kurios prekių grupės yra labai sezoniškos – šovinių, šautuvų parduodama daugiausia 2,3,4,9,10,11 mėn., turizmas ir žvejyba 5,6,7 mėn., tačiau suvedus bendrus pardavimus to mes negalime pastebėti.
Remiantis atliktais paskaičiavimais, darome išvadą, kad bet kurio sezono metu firmos pardavimai neviršija sezoniškumo indekso vidurkio, t.y. įmonės pardavimams sezoniškumo veiksnys minimalus, išskyrus lapkričio ir gruodžio mėnesius, kai parduotuvės pradeda prekiauti pirotechnika ir žmonės perka dovanas Kalėdoms.
Error! Not a valid link.

3. PARDAVIMŲ PROGNOZAVIMAS

Remiantis 1999-2003 m. duomenimis, prognozuojama pardavimo apimtys per 2004-2005 m., apskaičiuojant tiesinę trendo funkciją:

Trendo funkcijai apskaičiuoti reikalingi rodikliai
5lentelė
Laikotarpis t yt t x y t2
1999m. 1 2279744 2279744 1
2000m. 2 3162763 6325526 4
2001m 3 2184783 6554349 9
2002m. 4 2368436 9473744 16
2003m 5 2386934 11934670 25
S 15 12382660 36568033 55

ỹ1999 = 2650516-57944,7 x 1 = 2592521 ỹ2003 = 2650516-57994,7 x 5 = 2360543

ỹ2000 = 2650516-57994,7 x 2 = 2534527 ỹ2004 = 2650516-57994,7 x 6 = 2302548
ỹ2001= 2650516-57994,7 x 3 = 2476532 ỹ2005 = 2650516-57994,7 x 7 = 2244553
ỹ2002 = 2650516-57994,7 x 4 = 2418537

Gauti duomenys surašomi į 6 lentelę ir trendo funkcija vaizduojama grafiškai 4 pav.

Pardavimų (Lt.) prognozavimas 2004-2005 metams

6 lentelė
Laikotarpis Faktiškai parduota Trendas Planuojama
1996m. 2279744 2592521
1997m. 3162763 2534527
1998m 2184783 2476532
1999m 2368436 2418537
2000m 2386934 2360543
2001m 2302548 2300000
2002m 2244553 2200000

VISO: 16929760

IŠVADOS

Savo darbe pagrindžiau prielaidą, jog, nepaisant sudėtingos ir sunkios ekonominės padėties šalyje, analizuoti UAB “VOLLIT” pardavimai nuo 1999 iki 2003m. išaugo.

Žinodami, kad 2003m. pardavimai sumažėjo lyginant su 2002m. pamatėme, kad ateityje prognozuojant pardavimus mes galėsime naudoti Trendo funkciją.

Taip pat buvo pagrįsta prielaida, kad pardavimams didelę įtaką turi “Kalėdinė prekyba”.

UAB “Metalo prekyba” rinką segmentuoja pagal geografinius požymius(miestai, rajonai) ir pagal pirkėjus (gamybininkai, prekybininkai,statybininkai).

. Pagrindiniai pirkėjai yra įmonės, vartojančios metalą kaip žaliavą gamyboje, taip pat statybinės firmos, naudojančios metalines konstrukcijas, be jų – prekybininkai, perkantys metalą savo asortimento papildymui, mažmeninei prekybai. Didelę klientų dalį sudaro įvairios biudžetinės įmonės, kurios naudoja metalo gaminius savo ūkiniams reikalams, o taip pat smulkūs individualūs pirkėjai.

Klientų pasiskirstymas 2004 m. pagal veiklos profilį

2 lentelė
Klientai Pasiskirstymas %
Statybinės organizacijos 45 %
Gamybinės organizacijos 30 %
Prekybinės organizacijos 25 %

3 pav. Klientų pasiskirstymas pagal veiklos profilį.

.
3 paveiksle matome kad 45% sudaro statybinės įmonės kurios perka metalą statybom, renovacijom, o kaip žinom statybos priklauso nuo oro sąlygų, taigi nuo sezoniškumo. 30% gamybinės organizacijos kurios metalą naudoja kaip žaliavą., ir 25% prekybin4s organizacijos, kurios pagrinde perka metalo gaminius perpardavimui. Džiugu, kad UAB “Metalo prekyba” sugeba tapti ir išlikti daugelio stambių pramonės įmonių pastovia tiekėja. Atsitiktiniai klientai taip pat visada gali nusipirkti pakankamai didelį kiekį reikalingos produkcijos be išankstinių užsakymų.

IŠVADOS IR SIŪLYMAI

Išanalizavus UAB „Metalo prekybos“ veiklos analizę, galima daryti tokias išvadas ir siūlymus:

Išvados:
1. Per ilgą įmonės gyvavimo laikotarpį suburtas pastovių klientų ratas – įmonės stabilumo garantas.
2. Platus produkcijos asortimentas bei aukšta kokybė – pagrindiniai firmos privalumai.
3. Naujų prekių paieška ir įvedimas į rinką – viena iš įmonės varomųjų jėgų.
4. Eksportas – perspektyvi firmos veiklos sritis.
5. Įmonė stengiasi plačiai taikyti visas įmanomas reklamos rūšis, vartotojų skatinimo bei lanksčią kainų politikas, laiku informuoti vartotojus apie siūlomas prekes,tobulinti produkcijos pristatymą klientams.
6. Įmonė stengiasi kelti darbuotojų motyvaciją ir kvalifikaciją, įgūdžius kursuose bei seminaruose – su tikslu, kad pasiekti ir užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą.
7. Įmonės vadovai stengiasi sudaryti kiek įmanoma palankias ir stabilias darbo sąlygas, gerinti psichologinį klimatą įmonėje.
8. UAB „Metalo prekyba“ siekia išlaikyti lyderio pozicijas Lietuvos rinkoje ir sėkmingai skverbtis į užsienio rinkas.

Siūlymai:

1. Tobulinti įmonės logistikos sistemą.
2. Ieškoti efektyvių būdų ir priemonių informacijos pateikimui
3. Plėsti teikiamų metalo apdirbimo paslaugų asortimentą – modernizuoti technologijas pagal klientų pageidavimus.
4. Atidžiau rinkti informaciją apie klientus (šiuo metu klientai įmonei skolingi apie 1.2 mln. litų).
5. Įmonėje dirba daug vadybos personalo, tačiau jų pareigybės galėtų būti labiau sukonkretintos, priskiriama atitinkama atsakomybės sritis.

UAB „Metalo prekyba“ – dideles galimybes turinti firma: galinti plėstis turimuose bei naujose rinkose, taip pat turinti gerą įvaizdį Lietuvos rinkoje.