Viskas apie Afrikos žemyną

Tema: AFRIKA

• – TIKSLAS
Susipažinti su Afrikos socialine, ekonomine bei politine specifika;

 – UŽDAVINIAI
Norėdami pasiekti šį tikslą, Jūs visų pirma turėsite:
• Paaiškinti Afrikos geografinę specifiką.
• Mokėti regioną palyginti su kitais žemynais.
• Žinoti ir mokėti parodyti svarbiausius regiono geografinius gamtinius objektus žemėlapyje.
• Apibūdinti Afrikos socialinę ir ekonominę geografiją.

 – LITERATŪRA
Šiuo klausimu išleista daug ir įvairios literatūros. Aš siūlyčiau pasirinkti iš šio prieinamiausios literatūros sąrašo:
Česnavičius D. ir kt. Žemė ir laikas 2 d. Vilnius: Briedis, 2003, p. 216-230.
Fischer P. Geografija abiturientams. Kaunas: Šviesa, 2000, p. 176-178.
Korinskaja V. ir kt. Žemynų ir vandenynų geografija. 7 kl. Kaunas: Šviesa, 1991, p. 61

1
1-101.
Martišienė A.. ir kt. Geografija Vilnius: Gimtinė, 2000, p. 175-222.
Smirnova N. Po žemynus ir šalis. Kaunas: Šviesa, 1978, p. 5-132.
Šalna R. Pasaulio geografija. 7 kl. Vilnius: Briedis, 2000, p. 4-40.
Vaitekūnas St. Geografija 10 kl. 1995, p. 283

Ž – Žodynėlis
Jums gali prireikti kai kurių sąvokų paaiškinimo:

Grãbenas (vok. Graben «griovys») įsmukęs Žemės plutos luistas, ribojamas įtrūkių (sprūdžių).

Plýnaukštė (pranc. plateau [pliatọ]) – aukštuma lygiu arba banguotu, šiek tiek suskaidytu paviršiumi, atskirta nuo gretimų žemesnių vietų ryškiais šlaitais arba pakopomis. Žemesnė nei plokščiakalnis.

Vadė (ar. vadi) – tai upių senslėniai, susidarę drėgnesnio klimato laikotarpiais. Vandens prisipildo pa

a
aprastai tik stipriau palijus.

 – Pamokų metu diskutuodami su mokytoju ir mokiniais, galėtumėte plačiau aptarti šiuos klausimus:

TEMOS DISKUSIJAI
• Kodėl pusiaujas neretai vadinamas Žemės „orų virtinė“?
• Paaiškinkite dykumų gyventojų posakį: „Dykuma yra šaltas kraštas, kuriame dažnai būna labai karšta“.
• Kodėl Johanesburgas vadinamas „auksiniu miestu“?

Afrikos ge

e
eografinis pažinimas
1498 m. portugalų jūrininkas Vasko da Gama apiplaukė Afriką, atrado kelią į Indiją.

? – SVK
Afriką atrado:
a) Kristupas Kolumbas; b) Vasko da Gama; c) Nėra teisingo atsakymo.

1. Afrikos gamtos ypatumai

1.1. Afrikos geografinė padėtis

Afrikos žemynas netolygiai išsidėstęs abipus pusiaujo – ⅔ plyti Šiaurės pusrutulyje. Sueco kanalas ir Raudonoji jūra skiria Afriką nuo Azijos, o Gibraltaro sąsiauris ir Viduržemio jūra nuo Europos. Vakarinę pakrantę skalauja Atlantas, rytinę – Indijos vandenynas.
Tai – antras pagal dydį žemynas. Plotas – 29,2 km², su salomis – 30 244 050 km². Didžiausia sala – Madagaskaras.
Jos krantus skalauja:
Vandenynai: Jūros Įlankos: Sąsiauriai
Atlanto Viduržemio Gvinėjos Gibraltaro
Indijos Raudonoji Didžiojo ir Mažojo Sirto Mozambiko

Adeno

Labiausiai nutolę žemyno taškai:
Į šiaurę Abjado
Į pietus Adatos
Į vakarus Žaliasis
Į rytus Hafuno

? – SVK

1. Kuriuose pusrutuliuose yra Afrika?
a) Šiaurės; b) Pietų; c) Rytų; d) Vakarų.
2. Raudona spalva pažymėkite žemėlapyje labiausiai į vakarus, šiaurę, rytus ir pietus nutolusias Afrikos vietas ir užrašykite jų pavadinimus.
3. Afriką nuo Europos skiria __________ sąsiauris ir ____________ jūra, o nuo Azijos __________ kanalas ir ____________ jū

ū
ūra .
4. Įrašykite žemėlapyje skaičiais pažymėtų geografinių objektų pavadinimus:
1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
4. _______________________________
5. _______________________________
6. _______________________________
7. _______________________________
8. _______________________________
9. _______________________________
10. ______________________________
11. ______________________________
12. ______________________________
13. ______________________________
1.2. Afrikos paviršius
Prisiminkite:
 Kas tai yra geologija?
 Kas tai yra reljefas?
 Kokios yra pagrindinės reljefo formos?
 Kas tai yra platforma?

Afrikos pamatą sudaro stabili platforma, tačiau ne visur žemės pluta rami. Ypač ji aktyvi rytuose. Čia vyko didžiausi žemės plutos kilimai ir lūžiai.
Geologiniu požiūriu Afriką sudaro trys sritys:
 Raukšliniai kalnai žemyno pakraščiuose;
 Plynaukštės Šiaurės Afrikoje;
 Rytų Afrikos sprūdžiai bei ugnikalnių sritys – Vakarų Azijos – Rytų Afrikos grabenas yra didžiulio žemės plutos plyšio dalis. Šis lūžis prasideda nuo Sirijos eina Negyvąja jūra, tęsiasi Ra

a
audonąja jūra ir Etiopijos kalnynu iki Zambezės žiočių. Būdingi žemės drebėjimai ir ugnikalniai. Aukščiausi ugnikalniai – Kenijos ir Kilimandžaro. Pastarasis užgesęs, bet yra aukščiausia Afrikos viršūnė (5 895 m).

Kalnai (kalnynai) Plynaukštės Plokščiakalniai Lygumos
Achagaras Airo Azandės Afaro
Adamauja (Adamava) Darfūro Lunda – Katanagos (Šabos) Čado
Atlasas lesoto Rytų Afrikos Kalahario
Drakeno masajo Pietų Gvinėjos Kongo
Elgono (vulkanas) Šiaurės Gvinėjos Kordofano
Etiopijos matabelės
Kamerūno (vulkanas) somalio
Kapo
Kenijos
Meru (vulkanas)
Mitumbos
Ruvenzorio
Tibesčio

? – SVK

1. Raudona spalva nuspalvinkite Rytų Afrikos lūžių juostas.
2. Surašykite žemėlapyje skaitmenimis sužymėtų kalnų ir kalvynų pavadinimus.
3. Apibūdinkite Afrikos nurodytos dalies reljefą pagal šį planą:
a) nurodytos Afrikos dalies pavadinimas;
b) geografinė padėtis;
c) vyraujančios paviršiaus formos, jų aukščiai
4. Pabaikite sakinius:
a) Aukščiausia Afrikos viršūnė yra ______________________ , kurios aukštis ____________ metrų.
b) ______________ – mokslas, tiriantis visos Žemės (ypač jos plutos) raidos istoriją, sudėtį, sandarą, judesius, naudingųjų iškasenų susidarymą ir pasiskirstymą Žemėje.
c) Didžiausias Afrikos pusiasalis yra ________________ .
d) Žemyno šiaurėje vyrauja ______________________ , o pakraščiuose _____________________ kalnai.

1.3. Afrikos klimatas

Prisiminkite:
 Klimatą formuojančius veiksnius.
 Kas būdinga ciklonui ir anticiklonui?
 Ką parodo izotermos?

Dėl savo geografinės padėties Afrika – karščiausias ir sausiausias žemynas žemėje.
Didesnėje Afrikos dalyje vidutinė metinė oro temperatūra aukštesnė už + 20ºC.
Sacharos šiaurėje užregistruota + 58°C temperatūra (aukščiausia Žemėje).
Afrikoje krituliai pasiskirstę labai netolygiai, tai nulemia vyraujančios oro masės: pusiaujo (labai drėgnos ir karštos), atogrąžų (sausos ir karštos) ir vidutinių platumų (drėgnos ir vidutiniškai šiltos).
Visoje Afrikos teritorijoje labai ryškios klimato juostos. Jos simetriškai kartojasi nuo pusiaujo link ašigalių.

Klimato juosta Kas būdinga?
Pusiaujo žemo slėgio sritis, oro temperatūra aukšta. Čia tėra vienas metų laikas – vasara. Čia ne tik karšta, bet ir drėgna. Iškrinta vidutiniškai apie 1500 mm/metus kritulių. Oro temperatūra pakyla iki +30ºC.
Subekvatorinė 15 -20º p. ir š. pl.. Aukšta temperatūra ištisus metus, tačiau būdingi sezoniniai svyravimai. Svarbiausi bruožai – sausojo (žiema) ir drėgnojo (vasara) laikotarpių kaita.
Atogrąžų (tropinė) aukšto slėgio sritis, kur vyrauja sausas, karštas, mažai drėgmės prisotintas oras. Vyrauja dykumos.
Subtropinė Vasara sausa, o žiema – drėgna. Vasarą čia vyrauja atogrąžų (karštos ir sausos), o žiemą – vidutinių platumų oro masės (šiltos ir drėgnos).

? – SVK

1. Žemėlapyje rasite sužymėtas Afrikos klimato juostas, juo remiantis nustatykite:
a) kelios klimatinės juostos yra Afrikoje;
b) kokios klimatinės juostos pažymėtos;
c) nurodykite Afrikos klimatinių juostų geografinę platumą.
2. Afrikos klimato žemėlapyje suraskite vietas turinčias:
a) Aukščiausią t°
b) Žemiausią t°
c) Daugiausia kritulių
d) Mažiausią kritulių
3. Afrikos žemyno kontūre pažymėtos šiaurės ir pietų atogrąžos – Jums užduotis:
a) pažymėkite saulės spindulių kritimo kampą į žemės paviršių ties šiaurės atogrąža 90° ir ties pietų atogrąža 43°, nurodykite, koks metų laikas nuo pusiaujo į šiaurę ir į pietus

1.4. Afrikos augalija ir gyvūnija
Prisiminkite:
 Ką vadiname gamtiniu kompleksu?
 Ką vadiname platuminiu ir horizontaliu geografiniu zoniškumu?

Žemyno paviršiuje ryškus platuminis zoniškumas.

Gamtinės zonos Klimato tipas Būdingi bruožai Augalija Gyvūnija
Drėgnieji pusiaujo miškai Pusiaujo skurdūs ir nederlingi dirvožemiai
Savanos ir retmiškiai subekvatorinis Drėgnoji, sausoji ir dygliuotoji aukštos žolės, akacijos, aliejinės palmės, baobabai, karpažolės, dygūs krūmokšniai, alijošiai Antilopės, dryžuotieji zebrai, ilgakaklės žirafos, liūtai, gepardai, begemotai, krokodilai, drambliai, raganosiai, buivolai, liūtai, leopardai, strutis, musė cėcė, termitynai, arbūzai
Dykumos ir pusdykumės atogrąžų įvairios žolės, alijošiai, karpažolės, laukiniai arbūzai, datulinė palmė Antilopės, vienkupriai, driežai, skorpionai, gyvatės
Kietalapiai, amžinai žaliuojantys miškai ir krūmai subtropinis Melionai, ąžuolai (kamštinis, akmeninis), cikas, čiobrelis, lauramedis, mirta, oleandras, viržis, abrikosas, alyvmedis, arbatmedis, citrusai, vynuogės Avinas, lūšis, muflonas, driežai, vėžliai, gekonai, voras

Karščiausia ir sausiausia žemės sritis – Sachara (9 mln. km.²) Vasarą iki +50ºC, akmenų ir smėlio paviršius įšyla iki +70 ºC. Iškrinta 5-10 mm/metus kritulių, pakraščiuose iki 100 mm/metus. Vasarą dažnai pučia labai stiprus vėjas – samumas, nešantis smėlio debesis. Sachara jungia daugybę mažesnių dykumų, kurios pagal pobūdį skirstomos į smėlingąsias, akmeningąsias, molingąsias.
Savanų zonoje įkurtose plantacijose eksportui auginami kavamedžiai, kakavmedžiai, vilnamedžiai (medvilnė), aliejinės palmės, žemės riešutai, bananai. Savo reikmėms auginamos soros, kukurūzai, manijokos, jamsai, batatai, bananai. Veisiami galvijai, avys, ožkos, kiaulės. Afrika – arbūzų, batatų, sorgų, Afrikos soros ir asilų tėvynė.

? – SVK
1. Pažymėkite kokioms gamtinėms juostoms priklauso šios gyvūnų ir augalų grupės:

Gamtinė juosta
Antilopė, vienkupris, hiena, kobra, kietis
Gorila, begemotas, papūga, lianos
Elnias, šernas, ežys, ąžuolas
Liūtas, žirafa, dramblys, baobabas, drambliažolė
1.5. Vidaus vandenys
Prisiminkite:
 Kas tai yra hidrosfera?
 Kaip skirstomi pasauliniai vandenys?
 Kokius žinote sausumos vandenis?
 Kokios yra upės dalys?
 Kas tai yra upynas?
 Kas yra upės baseinas?  Kas yra vandenskyra?
 Kas maitina upes?
 Kuo skiriasi ežeras nuo tvenkinio?
 Kas tai yra ežerynas?
 Kaip skirstomi ežerai pagal pratakumą?
 Kaip susidarė ežerai?

Afrikoje upių tinklas nevienodas. Jį sudaro trys baseinai:
 žemyno vakarinė dalis priklauso Atlanto vandenynui (36%);
 šiaurinė – Viduržemio jūrai (15%);
 rytinė – Indijos vandenynui (18,5%);
 likusi dalis pasiskirsčiusi nenuotakiose vidaus srityse (Šario upė).

Afrikos pagrindiniai vidaus vandenys:
Upės Ežerai
Nilas (6 695 km) – ilgiausia pasaulyje Viktorijos (69 500 km²) -didžiausias
Kongas (Zairas) (4 374 km) – vandeningiausia Tanganika (32 890 km²) – ilgiausias pasaulyje (680 km)
Nigeris (4 180 km) Niasa/Malavis (30 044 km²)
Zambezė (2740 km) Čado ežeras – seklus (4 – 7 m)

Afrikoje Zambezės upėje yra aukščiausias pasaulyje Viktorijos krioklys (1800 m pločio, krinta iš 120 m).

? – SVK

1. Žemėlapyje pažymėkite didžiausių Afrikos upių pavadinimus ir lentelėje surašykite kokiems baseinams jie priklauso:
Upės pavadinimas Baseinas
Nilas
Nigeris
Kongas (Zayras)
Zambezė

2. Pagrįskite arba paneikite Afrikos upių ypatybes:
a) upių tinklas Afrikoje pasiskirstęs labai netolygiai ___
b) dykumose dažnai pasitaiko vadžių _____
c) upėse daug slenksčių ir krioklių _____
d) visas Afrikos upes maitina požeminiai vandenys ir sniego tirpsmo vanduo _____
e) apie ⅓ žemyno teritorijos priklauso vidinio nuotėkio baseinams _____
3. Nurodykite vandeningiausią Afrikos upę ir jos vandeningumo priežastis.
4. Kuri Afrikos upė du kartus kerta pusiaują?
5. Žemėlapyje pažymėkite didžiausių Afrikos ežerų pavadinimus: Viktorijos, Tanganikos, Malavio, Čado.
6. Žemėlapyje pažymėkite aukščiausią pasaulyje krioklį, parašykite jo pavadinimą ir aukštį.

2. Afrikos socialinė ir ekonominė geografija

2.1. Afrikos politinis žemėlapis

Afrikoje yra 47 valstybės pačiame žemyne ir 6 salose prie Afrikos krantų – taigi iš viso 53. Dauguma jų – unitarinės prezidentinės respublikos. Tik trys šalys (Marokas, Lesotas, Svazilandas) – konstitucinės monarchijos.
Dėl Afrikos didumo ji skirstoma į regionus: šiaurės, rytų, vakarų, vidurio/centrinė, pietų ir salose esančių valstybių.
Šiaurės Afrika: Alžyras, Egiptas, Libija, Marokas, Sudanas, Tunisas, Vakarų Sachara.
Rytų Afrika: Burundis, Džibutis, Eritrėja, Etiopija, Kenija, Malavis, Mozambikas, Ruanda, Somalis, Tanzanija, Uganda.
Vakarų Afrika: Beninas, Burkina Fasas, Kamerūnas, Čadas, Gambija, Gana, Gvinėja, Gvinėja Bisau, Dramblio Kaulo Krantas (Cote D’ivore), Liberija, Malis, Mauritanija, Nigeris, Nigerija, Senegalas, Siera Leone, Togas.
Centrinė Afrika: Angola, Centrinė Afrikos Respublika (CAR), Kongo Demokratinė Respublika, Kongo Respublika, Gabonas, Pusiaujo Gvinėja, Zambija.
Pietų Afrika: Botsvana, Lesotas, Namibija, Pietų Afrikos Respublika (PAR), Svazilandas, Zimbabvė.
Salose prie Afrikos krantų esančios valstybės: Atlanto vandenyne – Keip Verdis, San Tome ir Prinsipė, Indijos vandenyne – Komorai, Madagaskaras, Mauricijus, Seišeliai

Didžiausia Afrikos valstybė – Sudanas (Hartumas) 2,505 mln. km²
Mažiausia Afrikos valstybė – Gambija (Banjul) 0,011 mln. km²

? – SVK
1. Sugrupuokite: kur žemynai surašyti mažėjimo tvarka pagal esamą valstybių skaičių:

a) Afrika
Azija
Š. Amerika
Europa
Australija

b) Š. Amerika
Europa
Afrika
Azija
Australija

c) Europa
Azija
Afrika
Š. Amerika
Australija

2. Didžiausia Afrikos valstybė yra :
a) Egiptas
b) Sudanas
c) Čadas

3. Įrašykite Afrikos valstybių pavadinimus:

4.

2. 6.

1.

3.

14.

8. 22.

10.

7. 20.

9.

11. 17.
5. 19.

12. 18.

13. 15.

21.

16.

2.2. Afrikos gyventojai
Prisiminkite:
 Į kurias pagrindines rases skirstomi žemės rutulio gyventojai?
 Svarbiausios pasaulio religijos.
 Suvežiokite rodyklėmis:
1. Keičiantis valstybių sienomis, emigrantai dažnai savo noru grįžta į tėvynę A – Reprodukcija
2. Gyventojų atsinaujinimas gimstamumo pagrindu B- Deportacija
3. Gyventojų persikėlimas gyventi iš vienos vietos į kitą C- Migracija
4. Gyventojų perkėlimas prievarta D- Emigracija
5. Išvykimas gyventi į kitą valstybę E – Repatriacija
6. Atvykimas gyventi į kitą valstybę F – Imigracija
7. gimimų ir mirimų skaičiaus skirtumas I – NGP

Afrikos žemyne gyvena 756 mln. gyventojų.
Didžiausia valstybė pagal gyventojų skaičių – Nigerija (128,8 mln.).
Didžiausias Afrikos miestas – Kairas (7,73 mln.).
Mažiausia valstybė pagal gyventojų skaičių – Seišeliai (0,069 mln.)
Mažiausias tankumas dykumose – 1 ¬- 10 žm./km², didžiausias – Nilo deltoje –iki 2 000 žm. /km².
Dabartinė Afrika – didžiausio gimstamumo regionas žemėje. Ypač didelis gimstamumas Afrikos rytuose ir vakaruose (50 ‰).
Afrikoje yra visų trijų pagrindinių rasių gyventojų (europidai, negridai ir mongolidai).
Afrikoje vartojama per 1 000 kalbų. Priskaičiuojama apie 3 000 etninių grupių.
Afrikoje vyraujančios tautų kalbų grupės:
– Austronezijos šeima – Madagaskaro gyventojai;
– Nigerio – Kordofano šeima;
– Koisano šeima – (bušmėnai, hotentotai, indai, europiečiai);
– Semitų – chamitų šeima (arabai, berberai, tuaregai, amharai, somaliai);
– Sudano kalbos – (sudaniečiai, bantai);
– Germanų kalbos.

Rasės Tautos Pasiskirstymas Pastabos
Europidai Arabai (alžyriečiai, marokiečiai, egiptiečiai)

PAR Šiaurinė dalis, Viduržemio pajūris Vietiniai gyventojai berbe¬rai, kalba berberų kalba. Pietinei europidų šakai galima priskirti etiopus. Ateiviai iš Europos
Negridai Sudaniečiai ir bantai

25O šios rasės tautybių
Nilotai Į pietus nuo Sacharos iki Pietų Afrikos

Nigerija, Ruanda, Uganda, Sudanas,
Kenija, Etiopija, Tanzanija Pigmėjai – mažiausi že¬mės žmonės ir bantai – vietiniai

Vatusai – nilotų gentis – aukščiausi žmonės žemėje
Mongolidai

Mongolidai su negridais

Malagasiai Pietų Afrikos dykumos ir pusdykumė
Madagaskaro sala PAR. Bušmenai ir hototentotai

? – SVK
1. Atsakykite į klausimą: kokios netolygaus gyventojų pasiskirstymo Afrikoje priežastys?
2.3. Afrikos ūkis
Dauguma Afrikos šalių ekonomikos lygis žemas. Jį lemia tebeegzistuojanti kolonijinė ūkio šakinė ir teritorinė struktūra.
2.3.1. Bioprodukcinis ūkis
Afrikos šalių materialinės gamybos pagrindą sudaro žemės ūkis. Šiame sektoriuje dirba apie 90% gyventojų.
Svarbiausios žemės ūkio šakos:
– žemdirbystė;
– monokultūrinė augalininkystė (Senegalas – žemės riešutų šalis, Etiopija – kavos, Gana – kakavos pupelių);
– gyvulininkystė – ekstensyvi, mažo produktyvumo.
Dėl geologinės sandaros bei gamtos sąlygų Afrikos gamtos ištekliai labai įvairūs ir gausūs.

Paplitusios naudingosios iškasenos:
• Nafta (apie 6 % pasaulio išteklių) – Nigerija, Libija, Egiptas, Alžyras
• Gamtinės dujos (7 %)
• Akmens anglis
• Geležis – PAR, Mauritanija
• Uranas
• Stibis ir cirkonis
• Chromas
• Fosforitas
Taip pat išgaunama auksas, deimantai (PAR, Siera Leonėje, Zaire, Botsvanoje.) ir kiti brangakmeniai.

? – SVK
1. Kodėl Afrikoje gyvulininkystė skaitoma kaip antraeilė žemės ūkio šaka?
2. Įsižiūrėkite į žemėlapį ir surašykite po tirs Afrikos šalis, kuriose daugiausia gaunama:
NAFTOS __________________________
DUJŲ ______________________________
VARIO RŪDŲ _______________________________
DEIMANTŲ ___________________________________________
FOSFORITŲ__________________________________________

2.3.2. Pramonė

Tai mažiausiai industrializuota pasaulio dalis, pagaminanti mažiau nei 1% pramonės produkcijos, išskyrus PAR.
Tarp perdirbimo pramonės šakų daugelyje Afrikos valstybių svarbiausia vieta tenka lengvajai ir maisto pramonei. Neseniai pradėta plėtoti metalurgija, mašinų gamyba ir chemijos pramonė. Dauguma sunkiosios pramonės įmonių susitelkusios PAR, Egipte, Alžyre, Maroke ir kt..
3. Svarbiausia Afrikos valstybė – PAR
Tai stipriausia žemyno valstybė, vienintelė pramoninė valstybė, pagaminanti apie 40% žemyno pramonės produkcijos. Ekonomikos pagrindą sudaro kasyba – ypač gausiai iškasama aukso, deimantų, urano, chromo ir kt.. 80% šalyje išgaunamų naudingų iškasenų eksportuojama.
Nors PAR vyrauja sausas klimatas, ši valstybė užima antrąją vietą pasaulyje pagal vaisių eksportą (kukurūzai, cukranendrės, sorgai
? – SVK
Kokios pagrindinės priežastys lemiančios PAR pramonės plėtrą?
Pasitikrink ką išmokai: Nr. 1 KRYŽIAŽODIS

1. Kalnai, esantys PAR.
2. Ilgiausia Vakarų Afrikos upė.
3. Sąsiauris, skiriantis Afriką nuo Europos.
4. Daugiausia gyventojų turintis Afrikos miestas.
5. Ilgiausia Pietų Afrikos upė.
6. Didžiausia iš salų, esančių prie Afrikos.
7. Giliausias ir ilgiausias Afrikos ežeras.
8. Didžiausia pagal plotą Afrikos valstybė.
9. Alžyro sostinė.
10. Piečiausias Afrikos kyšulys.
11. Didžiausias Afrikos ežeras.
12. Didžiausia pasaulio dykuma.
13. Ilgiausia Afrikos upė.