Motyvacija MLM’e

TURINYS

ĮVADAS 2
1. KAS TAI YRA MLM 2
1.1. MLM istorija 2
1.2. MLM ir tradiciniai prekybos būdai 3
1.2.1. Kas tai yra MLM? 3
1.3. Juodasis ir baltasis MLM 5
2. MOTYVACIJA MLM’e 6
2.1. Kas motyvuoja žmones 6
2.2. Kas motyvuoja žmones imtis skubių veiksmų 6
2.3. Keturios pagrindinės priežastys dėl kurių žmonės imasi platinti prekes 6
2.3.1. Uždarbio motyvavimas 7
2.4. Kasdieninė motyvacija 7
2.4.1. “Motyvacija” (pagal John Counsel) 7
2.4.2. Kodėl motyvacija ilgai netrunka? 8
2.4.3. Sėkmingos motyvacijos paslaptis 8
2.4.4. Piktnaudžiavimas substancija 9
2.4.5. Kaip keisti motyvus? 9
2.4.6. Požiūris yra viskas (pagal Jim Rohn) 9
2.4.7. Sėkmės ir nepasisekimo formulė 10
2.4.8. Dėlionės dalis (pagal Gary Lockwood) 11
3. MOTYVACIJOS MLM’E METODOLOGINĖ DALIS 12
4. MOTYVACIJOS MLM’E TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ 13
4.1. MLM motyvacijos tyrime dalyvavusiu respondentų apžvalga 13
4.2. Motyvacijos MLM’e tyrimo apžvalga. Klausimai apie MLM’ą 15
IŠVADOS 19
AR ŽINAI KOKS ESI LAIMINGAS? 19
LITERATŪRA: 21ĮVADAS
Šiuolaikiniame pasaulyje, kai ekonomika vystosi taip greitai, kai atsiranda tiek naujovių, jog eilinis žmogus ne visada spėja paskui jas, ne kiekvienas sugeba prie jų prisitaikyti. Ir jeigu nesuspėjai į tą naujo gyvenimo traukinį, skaityk, kad tavo gyvenimas tėra tik tavo egzistencija šiame pasaulyje, kad visas svajones turi palaidoti.
Daugelis žmonių, kad ir sugebančių taikytis prie besikeičiančio pasaulio, visgi nespėja “atsisėsti” į norimą kupė, jeigu spėja čia, tai nespėja pasirinkti geriausios vietos ir nebėra galimybės.
Ar ne taip yra su mūsų gyvenimu? Kiek žmonių dirba nenorima, kartais net nekenčiamą darbą? Kyla klausymas, kodėl neieško sau tinkamo? Juk sutiksime, kad tai nėra taip paprasta. Kartais tiesiog nerandame darbo pagal savo poreikius ir dirbame bet ką, kad tik užsidirbti pragyvenimui, jau net nesvajojant apie keliones, prabangesnes pramogas ir daugumą kitų dalykų.
Tačiau XX a 4deš. atsirado naujas prekybos būdas, kuris apvertė aukštyn visa kas buvo iki tai sukurta. Atsirado didelė ir greitai auganti prekybos sistema, kuri suteikė galimybę kiekvienam rasti galimybę dirbti norimą , išsvajotą darbą.
Mūsų darbo tikslas yra ištirti motyvacija MLM’e. Pradžioje pristatysime trumpai kas tai yra MLM’as. Kada jis susikūrė, kaip vystėsi. Pagrindinė tyrimo problema – Ar MLM sistema patenkina žmonių lūkesčius?
Tyrimo objektas – motyvacija.
Tyrimo dalykas – motyvacija MLM’e.
Tyrimo tikslas – ištirti ir atskleisti kokia motyvacija yra veiksmingiausiai šioje sistemoje.
Tyrimo uždaviniai:
1. Atlikti teorinę MLM sampratų analizę, atskleisti jo vystymąsi ir pagrindines MLM sąvokų reikšmę.
2. Išanalizuoti MLM motyvaciją ir išryškinti pagrindinius veiksnius įtakojančius žmonių darbą MLM’e.
3. Atlikti empirinį tyrimą, norint ištirti motyvacija MLM, ir atskleisti kas smarkiausiai skatina žmones darbui.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Dalyvavimas seminaruose.
3. Statistinių duomenų analizė.
4. Anketinė apklausa..
Tyrimo etapai:
1. Darbo temos formulavimas, tyrimo objekto parinkimas.
2. Literatūros paieška ir analizė.
3. Informacijos iš pirminių duomenų šaltinių surinkimas.
4. Tyrimo rezultatų apdorojimas, analizė ir interpretacija.
5. Išvadų pateikimas.1. KAS TAI YRA MLM
1.1. MLM istorija
Niekas tiksliai nežino kada ši prekyba atsirado, nes ji vystėsi keletą metų, dar prieš antrą pasaulinį karą. Daugelis stebėtojų sutinka, kad “Nutrilite”- dabar Amway filialas- buvo pirma tikra platinimo kompanija. Būdami tinklo prekybos įkūrėjai, jie dar 1920 m. buvo vitaminų ir maisto papildų pramonės įkūrėjai. Taigi istorinis ryšys tarp platinimo prekybos ir maisto produktų atsirado dar 20-tam amžiuje – tai daugeliui žmonių nežinomas faktas (ypač tiems kurie mano, kad platinimo kompanijos nesusiję su maisto pramone. Daugelį pagrindinių produktų į rinką įvedė platinimo kompanijos).
1949 m., du jaunuoliai, Rich DeVos ir Jay VanAndel, tapo Nutrilite platintojai. Sekančiame dešimtmetyje, jie sukūrė didžiulę ir turtingą organizaciją, kuri apėmė visą Ameriką. Tačiau 1950 m., atsirado problema, kuri vargina platinimo kompanijas iki dabar. Jų verslas vos nežlugo.
Gamybinę Nutrilite atšaką valdė prekyba. Ir kaip dažnai būna tokiomis aplinkybėmis ( ne vien platinimo kompanijoms), atrodė, kad būtent prekybos atšaka darė pinigus. Čia nėra nieko keisto. Tai gyvenimo faktas. Tie, kurie gamintojus susieja su rinka, pasiima didžiąją dalį pardavimo kainos, bet kokioje pramonėje.
Trumpai tariant, išsivystė šalti santykiai tarp gamintojų ir prekybininkų. DeVos ir VanAndel susirūpinę stebėjo, kaip dėl produktų stygiaus ir dėl to mažėjančio uždarbio iš pardavimų, jų platinimo tinklas greitai nyko. Negalėdami sutaikyti abiejų pusių, jie nusprendė pagaminti savo produktą, kad galėtų jį tiekti tam kas dar liko iš jų tinklo. (1)1.2. MLM ir tradiciniai prekybos būdai
Multi-Level- Marketing (MLM) užima svarbią vietą tarp šiuolaikinių prekybos būdų. Tai vienas iš greičiausiai sklindančių ir tuo pačiu sukeliantis daugybę nesusipratimų. Daugelis žiūri į MLM kaip į 80-ųjų metų mados bangą, tačiau jo reikšmė daug didesnė. MLM bendrovių prekių apyvarta 90-siais metais sudarė daugiau kaip 100 milijardų dolerių per metus. (2) 1.2.1. Kas tai yra MLM?
Marketingas (prekyba) – tai gamintojo prekės ar paslaugos pristatymas vartotojui. Multi- Level” (daugialaipsnis, daugiapakopis) – tai žmonių, pristatančių prekę ar paslaugą vartojimui, skatinimo sistema. ,,Multi” (daug) reiškia ,,daugiau kaip vienas”. ,,Level” (lygis, laipsnis) dažniausiai reiškia ,,karta”. Tokiu būdu laisvai galima pavadinti šią sistemą ,,Multi-Generation Marketing” (prekyba keliomis kartomis). Bet sustokime ties labiausiai paplitusiu posakiu: ,,Multi-Level”. Jis yra tiek paplitęs, kad daugelis nelegalių grandininių ir piramidinių prekių platinimo sistemų taip pat vadina save ,,Multi-Level” programomis. Dėl to ,,Multi-Level” tapo antspaudu – nepagrįstai – dėl ko daugelis naujų MLM bendrovių sugalvoja savo prekybos sistemoms naujus pavadinimus. Pavyzdžiui: ,,Uni-Level Marketing” (vienalaipsnė prekyba) arba ,,Network Marketing” (tinklinė prekyba).
Tikrovėje egzistuoja trys pagrindiniai prekių pardavimo būdai:
1. Mažmeninė (parduotuvinė) prekyba – įsitikinęs, kad tai žinoma kiekvienam – tai universalinė parduotuvė, daržovių parduotuvė, kur galima užeiti ir nusipirkti kas reikalinga.
2. Tiesioginė prekyba – tai gali būti draudimas, prekyba virtuvės įrengimais ir t.t. Tiesioginės prekybos pavyzdys – kosmetikos gaminiai arba virtuvės įrengimų parodos-pardavimai.
3. Daugialaipsnė prekyba arba MLM – tai yra vartotojų grupės kūrimas.
Šios prekybos formos negalima painioti su kitomis dvejomis, o ypatingai su tiesiogine prekyba, nes taip dažniausiai klaidingai vadinama MLM sistema.
Ketvirtas prekybos būdas, taip pat dažnai minimas – užsakymas paštu – gali būti priskirtas MLM, bet greičiau tai yra tiesioginė prekyba.
Penktas prekybos būdas, dažnai painiojamas su MLM, yra minėtoji piramidės sistema. Faktas yra tai, kad piramidės sandėriai yra nelegalūs. Pagrindinė priežastis slypi tame, kad ši sistema nepritaikyta prekių ar paslaugų judėjimui. Jai prekė nejuda, negalima kalbėti apie marketingą, tuo labiau apie daugialaipsnį. Gal šiam būdui ir yra būdingas daugialaipsniškumas, bet jokiu būdu ne marketingas.
Esminiai nesusipratimai atsiranda dėl to, kad žmonės nemato skirtumų tarp MLM ir tiesioginės prekybos. Apie MLM bendroves galvojama, kad jos apima tiesiogines prekybos programas, lankant vieną po kito namus ir butus. Toks tikriausiai buvo ir tavo pirmasis įspūdis, kada agentas pabeldė į tavo duris tam, kad ką nors parduotų.
Bet yra keletas ypatumų, kurie skiria daugialaipsnę prekybą nuo mažmeninės ir tiesioginės prekybos. Būdingiausias skirtumas yra tas, kad į MLM įsijungi dėl savų interesų, bet niekada nepasilieki vienas. Kadangi tu sieki savo interesų, tu perki prekes didmenine kaina iš firmos, kuriai atstovauji. Tai reiškia, kad šias prekes tu gali naudoti, dar daugiau, privalai naudoti. Pradžioje daugelis žmonių pradeda bendradarbiauti su tokia firma tam, kad galėtų nusipirkti prekes didmenine kaina. Vėliau daugelis iš jų tampa ,,rimtesniais”, kadangi perki prekes didmenine kaina ir, jei nori, gali parduoti jas mažmenine kaina, tokiu būdu gaudamas pelną.
Neaiškumai MLM atžvilgiu atsiranda dėl minties, jog norint, kad veikla būtų sėkminga, tau būtina parduoti. Yra tokių programų, kurios reikalauja tam tikros mažmeninės kvotos, kad būtų galima gauti nuolaidą. Jai nori arba to reikalauja speciali sandėlių programa, gali parduoti, bet tikrą materialinę sėkmę galima pasiekti tik organizuojant darbą. Labai svarbu pasiekti tai, kad prekyba būtų normalus darbo organizavimo rezultatas. Daugelis nukentėjo dėl to, kad spręsdavo šį klausimą priešingai – bandė organizuoti darbą remdamiesi tiktai prekyba.
Kitas MLM pavadinimas – Network-Marketing (tinklinė prekyba). Kai kuri MLM veiklą, kuri, kitaip sakant, tinklą, kuriame ieškai prekės judėjimo kelio. Mažmeninė prekyba – tinklinės prekybos pagrindas. MLM prekyba vyksta tuo metu, kai agentai siūlo prekes draugams, kaimynams, giminaičiams. Kaip matote, niekas nesikreipia į svetimus. Tam, kad sukurti didelę ir sėkmingą veiklą, reikalinga pusiausvyra.
Tam reikia remt…i ir apmokyti MLM sistemos, kol susidarys stabilus pirkėjų (draugų, kaimynų, giminaičių) ratas. Nesistengti viską parduoti vienam. Reikia atminti tai, kad MLM arba prekyba per tinklą, reiškia, kad kuriama organizacija, kurioje kiekvienas iš daugelio verslininkų parduoda mažai prekių. Tai žymiai efektyviau, negu stengiantis viską atlikti vienam.
MLM firmos neleidžia didelių pinigų reklamai. Reklama vyksta beveik išimtinai per tiesioginį vartotojų ryšį. Kadangi šios firmos gali daugiau lėšų skirti gamybai, jų produkcijos kokybė daug aukštesnė nei prekių, platinamų mažmeninėje (parduotuvinėje) prekyboje. Galima draugui pasiūlyti puikią prekę, panašią į tą, kurią jis naudoja. Draugo vartojamą prekę paprasčiausiai pakeisti nauja, žinodami iš savo patirties, kad ji daug geresnė. Dabar matome, kad MLM’as nereiškia prekių siūlymo nepažįstamiems ir vaikščiojimo po butus. Keletas MLM ir Network programų, kurias aš žinau, patvirtina tai, kad jeigu paprasčiausiai siūlai draugams prekę ar paslaugą, tuo pačiu jau įvykdai būtiną ,,prekybą”.
Kitas dalykas, kuo MLM skiriasi nuo tiesioginės prekybos – tai prekių pardavėjų (verslininkų) rėmimas. Esant tiesioginei prekybai, kaip ir kai kuriuose MLM, tai vadinama verbavimu, tačiau rėmimas ir verbavimas visai skirtingi dalykai. Jei tu ką nors remi, tai faktiškai mokai jį daryti tą, ką pats darai, arba kaip jam pačiam sukurti savo verslą. Mes norėtume pažymėti, kad yra didelis skirtumas; ar tu remi ką nors, ar tiktai padedi ,,įsijungti” į verslą. Jeigu ką nors remi, tai prisiimi tam tikrus įsipareigojimus. Jeigu neprisiimi įsipareigojimų, gali tik pakenkti, padėdamas įsijunkti į verslą. Šiuo atveju būtina norėti padėti naujam partneriui sukurti asmeninį verslą. Rėmimas – tai veiksnys, kuris MLM leidžia tapti stambiu verslu. Kai organizacija pradeda augti, tampama savarankišku ir sėkmingu verslininku. Tampama pats sau vadovu.
Jeigu dirbtume tiesioginės prekybos firmoje, dirbtume tos firmos labui. Jeigu nusprendžiam palikti firmą, persikelti į naują vietą, viską reikia užbaigti ir pradėti iš naujo. Skirtingai nuo to, daugelyje MLM firmų yra naudojama tokia praktika, kai net ir persikėlus į kitą šalies regioną gali toliau remti žmones neprarasdamas tų vertybių, kurias sukūrė tavo žmonių grupė.
MLM firmose tu gali uždirbti daug pinigų. Kai kuriose firmose tai vyksta lėčiau, kitose – greičiau. Bet visada pelnas priklauso nuo darbo organizavimo ir niekada – nuo prekybos apimties. Kai kuriose firmose patikimą pragyvenimą užtikrina prekių pardavimas, bet kapitalą gali sukurti tik į pirmą vietą iškėlęs verslo organizavimą. (2)1.3. Juodasis ir baltasis MLM
Rich DeVos ir Jay VanAndel 1959 m. sukūrė Amway korporaciją. Dešimties metų bėgyje, jie nusipirko Nutrilite ir nuo to laiko Amway nesižvalgė į praeitį. Tai vis dar pati didžiausia platinimo kompanija visame pasaulyje.
Žinoma, toks pasisekimas greitai patraukia dėmesį ir neilgai trukus atsirado daug tokių kompanijų. Tačiau buvo ir juodoji pusė- tai ta kuri iki dabar sukelia problemų.
Nedaug laiko užteko kol operatoriai suprato, kad jie negali pasinaudoti žmonėmis, kuriuos griežtai, bet etiškai kontroliuoja platinimo kompanijos. Taigi jie sukūrė padirbtą versiją. Ji paremta sukčiavimu. Dar 1920 m. buvo sukurta Ponzi schema kuri atrodė kaip platinimo kompanija, bet buvo leidžiama prievartauti žmones, kurie buvo tokie kaip jie patys…t.y. tinginiai ir gobšuoliai. Taip atsirado Piramidinės prekybos schema.
Ironiška, tačiau žmonės vis dar klaidingai kaltina platinimo kompanijas, kad šios naudojasi piramidės schema, nors vis dėlto reputaciją turinčios kompanijos pačios pirmos parašė peticiją valdymo struktūroms, kad piramidės schema būtų paskelbta už įstatymo ribų.
Jei kas galvoja, kad MLM yra nelegalus ir jo organizacija lyginama su piramide, iškyla daug problemų su rėmimu. Kai susiduri su tokiu supratimu, reikia nurodyti faktorius, kurie patvirtina, kad neteisingai suprantamas MLM, jeigu jis laikomas piramide. (1 pav.) Piramidės struktūra kuriama iš viršaus į apačią. Viršūnėje bus tik tie, kurie buvo prie piramidės pradžios. MLM trikampyje kiekvienas pradeda apačioje ir kiekvienas turi galimybę sukurti savo verslą, gal net daug kartų stambesnį, negu savo rėmėjo.
Kaip anksčiau minėjome, 90-siais metais metinė MLM firmų apyvarta viršijo 100 milijardų dolerių. Tai stambus verslas. Daugelis žmonių net neįtaria, koks platus yra MLM. MLM kaip prekybos sistema veikia jau apie 45 metus. Yra MLM firmų, kurių metinė apyvarta keli milijardai dolerių.
Niekas negali pasakyti, kad tai blogas verslas. MLM – tai pats patikimiausias kelias išradėjui ir gamintojui, norinčiam pateikti rinkai naują prekę, tačiau neturinčiam milijono dolerių ir nenorinčiam atiduoti prekės kitam, kuris galėtų ją parduoti. (MLM knygute)
Neilgai trukus piramidės schema buvo panaikinta. Tačiau piramidės schema nėra tikra sistema ar struktūra, nors ir turi patrauklų vardą. Prieš intelektą – požiūrį – labai sunku kovoti įstatymiškai. Daugelis antipiramidinių įstatymų diskriminuoja legalų platinimo verslą.
Per sekantį dešimtmetį, platinimo kompanijos paplito ir įsivystė į daugybę kompanijų, produktų linijas, atlygio planus ir kultūras kurios egzistuoja ir dabar. Ši unikali, galinga laisvos iniciatyvos sistema toliau auga ir pritraukia vis daugiau žmonių. Ruošdamiesi persikelti į XI amžių, platinimo kompanija dar niekada nebuvo taip gerbiama, tokia sveika, tokia patraukli ir tokia teikianti pasitenkinimą.
Teisingas požiūris yra pagrindinis dalykas kurio reikia sėkmei pasiekti. Protingos asmeninės filosofijos ir teigiamo požiūrio apie save kombinacija bei pasaulis aplink mus, suteikia mums vidinės stiprybės ir tvirto ryžto, kuris įtakoja visas kitas mūsų egzistavimo sritis. (2)2. MOTYVACIJA MLM’e
2.1. Kas motyvuoja žmones
Visas gyvūnų gyvenimas (taip pat ir žmonių gyvenimas) sukasi aplink dvi varomąsias jėgas (motyvatorius):
1. Skausmas
2. Pasitenkinimas (malonumai)
Kiekvieną minutę kiekvieną dieną, žmogus bando išvengti skausmo (problemų, planų žlugimo ir nepasitenkinimo) ir/arba gauti pasitenkinimą (svajonės, norai, tikslai ir siekiai).
Iš šių dviejų motyvatorių, skausmas yra daug didesnė varomoji jėga. Žmonės gali padaryti beveik bet ką, kad tik išsivaduotų iš skausmo. (Pagalvokite apie žmones kurie keliauja į Meksiką nusipirkti abejotinos kokybės vaistų, uždraustų jų šalyje, kad išsigydytų nuo savo ligų. Pagalvokite apie kubiečius, kurie rizikuoja savo gyvybe plaukdami ant nepatvarių plaustų, kad tik patektų į Amerika, nes ten tikisi geresnio gyvenimo.) (3)2.2. Kas motyvuoja žmones imtis skubių veiksmų
Visi svarbūs pirkimo sprendimai paremti emocijomis. Nesvarbu ar kas nors perka žaislą savo vaikui ar milijonus kainuojantį pastatą biurui, emocijos vaidina svarbiausią vaidmenį darant pirkimo sprendimus.
Dabar pagalvokime apie tai: kuo daugiau emocijų žmogus išreiškia tam tikru klausimu, tuo labiau tikėtina, kad jis ar ji imsis veiksmų, kad patenkintų savo poreikį.
Emocijos vaidina toki svarbų vaidmenį darant pirkimo sprendimus, kad dažnai tai priveda prie nenumatytų veiksmų ir sprendimų. Pvz., žmogus, kuris niekada nesidomėjo kompiuterių rinka, pradės nerimauti dėl gamybos sustabdymo ar darbuotojų skaičiaus mažinimo. Atsiranda nesaugumo jausmas. Staiga, kaip iš niekur nieko, ši rinka tampa patrauklesnė.
Tai daugelio sėkmingų prekybininkų, verslo žmonių, sistemos prekybininkų ir akcinių bendrovių visame pasaulyje pardavimo strategija. Tai būtų galima pavadinti “ Prekyba pritraukiant”. (3)2.3. Keturios pagrindinės priežastys dėl kurių žmonės imasi platinti prekes
Jeigu platinimo rinka padeda žmonėms išspręsti problemas, tai apie kokias problemas mes kalbame?
Trumpai tariant, žmones pritraukia platinimo rinka, nes jie nori išspręsti vieną ar daugiau problemų kategorijų:
1. Finansinės problemos
2. Laisvės?Laiko problemos
3. Nepasitenkinimas darbu
4. Nerimavimas dėl sveikatos
Kiekvienoje kategorijoje gali būti daugybė atšakų. Pvz., finansinių problemų sub-kategorijos gali būti nerimavimas dėl pensijos, kredito kortelės skolos, pinigų trūkumas baigiantis mėnesiui, t.t.
Nepasitenkinimo savo darbu kategorijoj, jūsų potencialių aukų varomoji jėga gali tapti tokie dalykai: jie nekenčia savo darbo, į darbą reikia važinėti didelius atstumus, jie norėtų nušauti savo bosą, jų niekas neišklauso arba visa tai ir dar daugiau.
Visos šios sub-problemos gali būti vienu emociniu nepasitenkinimu, kuris paskatintų atsidurti MLM sistemoje. (3)2.3.1. Uždarbio motyvavimas
Dažnai žmonės net nežino ko nori. Savo svajones, norus yra paslėpę taip giliai, kad net nepamena ką vaikystėje svajojo, kuo norėjo būti, net nedrįsta svajoti, nes su jų pajamomis tai neįgyvendinama.
Todėl vienas iš svarbiausių rėmėjo darbų – mokėti motyvuoti savo žmones darbui. Toliau pateiksime uždarbio motyvaciją, t.y. kaip pradėti savo žmones motyvuoti.
1. Įpareigojimai: sudarykite sąrašą dalykų kuriuos paskutiniu metu turėjote padaryti, kad išlaikytumėt savo gyvenimo stilių; tokius dalykus kaip užstatai ar nuoma, automobilio išlaidos, kredito kortelės ar įsiskolinimo išmokos, maistas, draudimas, t.t.
2. Norai: sudarykite sąrašą dalykų, kurių dabar neturite, bet norėtumėt turėti per sekančius 36 mėnesius, tokius kaip naujas automobilis, atostogos, naujas kompiuteris, nauji namai, t.t. (Įsivaizduokite ir nurodykite konkrečiai).
3. Tikslai: jie turėtų būti labai konkretūs ir išmatuojami; jūs turite žinoti kada juos pasieksite. Pasišvęskite juos pasiekti. Kiekvienam tikslui nustatykite konkrečią datą. Surašykite juos ir papasakokite apie tai kitiems. Šiuo būdu jūs viešumoje prisieksite jų laikytis. Dabar jūsų tikslai žinomi visai planetai.
4. Patvirtinimai: įgalink savo dieną!!! Kiekvieną dieną, tu turi gauti tave įgalinančius, pozityvius patvirtinimus ir mąstymą provokuojančius pranešimus, kurie sušildytų tavo širdį ir skatintų tave siekti savo tikslų. Šie galingi pranešimai turi skatinti ir dvasiškai pakylėti bei padrąsinti tavo motyvacijos lygį iki naujų aukščių. (4)2.4. Kasdieninė motyvacija
Norėdamas žmogus pasiekti ko nori, kiekviename laiptelyje į sėkmę, turi prisiimti atsakomybę. Galiausiai, vienintelis bruožas, kurį turi visi pasisekimą turintys žmonės, yra jų pasiryžimas prisiimti atsakomybę. Niekas neatsiras savaime. Viskas ko trokšta žmogus ateis pas jį kai tik supras, kad turi padaryti taip, kad tai ateitų pas jį, savo paties pastangomis. Niekas neatneš jam sėkmės ant lėkštutės. Turi pasirinkti mintis ir veiksmus, kurie jį prie to privestų. Reikia surasti savo kelią ir pradėti kelionę. (5)2.4.1. “Motyvacija” (pagal John Counsel)
Kodėl ji ilgai netrunka? Kodėl sueigos ir kiti tokio pobūdžio susirinkimai tikrai padeda? Kodėl toks sunkus nusivylimas kitą dieną? Ir, visų svarbiausia, ar galima tai ištaisyti?
Taip…žinoma taip! Paslaptis slypi tame, kad reikia suprasti tikrąją žmonių motyvacijos prigimtį- ir kaip ją pakeisti efektyviai vadovaujant- o ne emocinį manipuliavimą.
Ciniškai teigiama, kad daug lygių turinti prekyba yra “ kambarys pilnas žmonių, kurie labai jaudinasi dėl to, kad negauna jokių pinigų”.
Šį jausmą žino beveik visi tokioje prekyboje. Jūs einate į kompanijos narių sueigas. Jūs plojate pasisaukusiems ir jų sėkmės istorijoms. Jūs džiaugsmo šūksniais pasveikinat ko nors pasiekusius. Jūs plojate ir švilpiate ir skinatės kelią pro stiprią srovę naujų produktų, naujų pardavimų ir rėmėjų paskatinimų, naują literatūrą ir pagalbines priemones pradavimams, ir sako sau “ ar jau dabar…daugiau nestovėsiu už prekystalio…Aš išeisiu į arena ir pagaliau tai padarysiu! Tai bus pirmas dalykas kurį nuveiksiu rytoj ryte!” O varge, jūs tikrai susijaudinęs!
Tačiau problema tame, kad kitą rytą jūs jau nesijaučiate taip kaip jautėtės vakar. Jūs netgi jaučiatės blogiau nei prieš susirinkimą. Jūs nepasitikit savo sugebėjimais išsiversti ir pasiekti ko norite. Tiesiog nesugalvojate ką daryti, kad išliktumėt ‘motyvuotas’.
Ir vėl… Ir neilgai trukus, prieinate išvados, kad niekada taip ir nebus- ir jūs viską metate.
Esme tame, kad šis scenarijus netinka daugialygiai prekybai. Bet kokia organizacija susijusi su prekyba, skiria šiek tiek išlaidų ‘motyvaciniams’ oratoriams ir susirinkimams savo darbuotojams. Vėl ir vėl, nes efektai būną trumpalaikiai. Tad atrodo, kad tik mažytė dalis nuoširdžių pasiekėjų užsitarnauja pagyrimo. (5)2.4.2. Kodėl motyvacija ilgai netrunka?
Kad tai sužinotume, turime pažvelgti į vidų, į savo motyvus.
Motyvai yra tai, ko siekia žmogiškasis požiūris ir elgsena. Motyvai yra vidiniai ir kyla iš vidaus.
Pažvelkite į paveikslėlį 2- jame matome ryšį tarp išorinių motyvų, mūsų požiūrio ir mūsų elgsenos.
Mūsų požiūris parodo mūsų vidinius motyvus, kokie jie bebūtų. Tuomet, mūsų požiūriai įtakoja mūsų elgseną. Mūsų elgsena yra tai kaip mes kontaktuojame su pasauliu esančiu aplink mus- štai kodėl tai yra išorinis ciklas.
Dabar pažvelkime į paveikslą 3, kuriame matome tris lygius kurie veikia žmogų. Ar nematote ryšių tarp dviejų ciklų?
Mūsų elgsena yra mūsų kūno funkcija. Mūsų žodžiai ir veiksmai. Mūsų motyvai yra glaudžiai susiję su mūsų protu- mūsų mintimis. Tai yra tikrasis žmogus, tas kurio vidinės mintys apsprendžia viską ką jie sako ir daro. Mūsų požiūris yra labai priklausomas nuo mūsų emocijų. Mūsų buvusių emocinių patirčių ir mūsų asmeninių vertybių. Visa tai susideda į požiūrį ir padeda apspręsti mūsų emocinius atsakus į daiktus. Visa tai pervedama į fizinės elgsenos lygį. Mūsų racionalusis protas gali kontroliuoti visą procesą ir nepaisyti jokių nekontroliuojamų emocinių atsakų į situaciją, tokią kokia apibūdinta pradžioje straipsnio. (5)2.4.3. Sėkmingos motyvacijos paslaptis
Sėkmingos motyvacijos paslaptis nėra gamybinis jaudulys ar prekės pristatymas. Kad motyvai būtų tikri, jie turi turėti realų turinį. Bandyti pastūmėti žmones į sėkmę juos emociškai motyvuojant, yra taip pat racionalu, kaip ir vairuoti automobilį su garsiakalbiu. Arba bandant pripildyti stiklinę alaus iš ypač didelio spaudimo čiaupo…viskas ką gausit bus putos. Kai burbuliukai subliūkš ir oras išgaruos, turėsite visą drėgną stiklinę, daug išleisto oro ir labai mažai turinio. Taip jausitės kai esate dirbtinai motyvuojami. Nebent motyvai pakeičiami taip, kad jie įtakoja požiūrį ir elgseną, nes kitu atveju mes tik gaištame laiką ir tikėtina, kad darome nuostolių. (5)2.4.4. Piktnaudžiavimas substancija
Manipuliuodami žmonių emocijomis, mes taip pat iššaukiame fizinį atsaką: endokrininė sistema pradeda pumpuoti adrenaliną, mūsų širdies ritmas greitėja ir mes jaučiamės “fantastiškai” (tai kitas labai panašus žodis šiame kontekste).
Realybėje, tai nieko daugiau tik piktnaudžiavimas iš vidaus skatinamomis substancijomis. Ir kaip bet koks kitas piktnaudžiavimas substancija, medžiaga, tokia kaip narkotikai ar alkoholis (kuriuos skatina išoriniai veiksniai), jis turi gana nemalonų poveikį, kai visa euforija sustoja tekėti jūsų venomis. Nusivylimas yra didelis, kaip ir ilgalaikė fizinė, emocinė ir psichologinė žala. “Valdymo išsekimas” yra klasikinis šio ilgalaikio vidinio piktnaudžiavimo substancija pavyzdys.
Tai argi taip netikėtina, kad rytas po susirinkimo dažniausiai nuvilia? Mes tai patiriame visais lygiais… fiziniu, emociniu ir psichologiniu. Pagal priežastis ir efektus, visa tai nesiskiria nuo pagirių ar bet kokio kito nusivylimo po narkotikų sukeltų ‘aukštumų’.
Žmonės, kurie niekada nevartotų narkotikų ar alkoholio nuleidžia garą piktnaudžiaudami savo pačių kūno vidinėmis sistemomis – kaip sako patarlė ‘pasiveria ant savo paties kabliuko’- klastingiausias piktnaudžiavimas substancija, nes jo plika akimi nesimato. Dar blogiau, mes dar ir kitus skatiname daryti tą patį kai pagauname tą ‘motyvacijos’ idėją.
Labai liūdna, bet daugelį žmonių motyvuoja baimė prarasti…netgi patį negatyviausią emociškai priklausomą ‘motyvą’. Vis daugiau žmonių bijo. Tai visai ne motyvas. Baimė prarasti tampa priežastimi kodėl jie neperka, neprisijungia, neparduoda, nežiūri į perspektyvą, neremia- nedaro nieko.
Kad sektųsi tokia prekyba, mūsų motyvas turėtų būti priešingas: Noras dalintis yra pats pozityviausias, emociškai nepriklausomas motyvas. (5)2.4.5. Kaip keisti motyvus?
Pradžiai, pamirškite prievartą. Žmones galima tik pastūmėti. Jų negalima ‘valdyti’. Žmogiškosios prigimties priešingybė užtikrina, kad kuo daugiau mes bandome pagreitinti rezultatą, tuo labiau tikėtina, kad jį pasieksime- nes daugelį žmonių valdo Baimė prarasti.
Faktiškai neįmanoma priversti žmones padaryti tokį didelį žingsnį ir nuo Baimės paprastai pereiti į Noras dalintis. Tarp jų per didelė terpė. Tačiau mes galime jiems padėti eiti reikiama kryptimi, įgauti Norą gauti. Kai tik jie gauna tai ko norėjo, natūralus žmogiškas atsakas bus pasidalinti tuo pilnatvės jausmu. Pasikeitimas pasiekiamas kaip natūrali jų Noro gauti pasekmė. (5)

2.4.5.1. Du raktai

Norėdami padėti jiems pereiti nuo Baimės prarasti į Norą gauti, naudojamės paprastu raktu: VIZIJA- pažadas gauti tą pilnatvės jausmą. Jų protuose sukurdami aiškų vaizdą apie tai kas atsitiktų jeigu jie pasiektų norimą tikslą, mes sukoncentruojame jų dėmesį nuo to ką jie gali prarasti, į tai ko jie galėtų ilgėtis jei nesielgtų atitinkamai! Tačiau ir to nepakanka.
Tikroji paslaptis yra užtikrinti, kad jie pasieks savo tikslą- savo pasižadėjimo įgyvendinimą. Štai kodėl sueigos ir kitos ‘motyvacijos’ formos nepasitvirtina: visa tai yra pažadai, o ne jų vykdymas!
Taigi, jeigu aiškiai matosi, kad pažadai tikrai bus įvykdyti, susirinkime laikykitės nuomonės, kad jūsų žmonės vėl grįš į Baimę prarasti jeigu nesilaikys proceso. (5)2.4.6. Požiūris yra viskas (pagal Jim Rohn)
Žmogiškojo pasiekimo procesas prasideda mumyse. Mes visi turime didžiulį potencialą. Mes visi tikimės gerų rezultatų iš mūsų pastangų. Daugelis iš mūsų norime sunkiai dirbti ir sumokėti tą kainą kurios pareikalaus sėkmė ir laimė.
Kiekvienas iš mūsų turime galimybę priversti savo unikalų žmogiškąjį potencialą priversti veikti ir gauti norimą rezultatą. Tačiau svarbiausias dalykas, kuris apsprendžia mūsų potencialo lygį, kuris skatina veikimo intensyvumą ir numato rezultatą, yra požiūris.
Požiūris apsprendžia kiek ateities mums leidžiama pamatyti. Jis apsprendžia mūsų svajonių dydį ir įtakoja mūsų pasirinkimą, kai susiduriame su naujais iššūkiais. Joks kitas žmogus žemėje negali įtakoti mūsų požiūrio. Žmonės gali įtakoti mūsų požiūrį mokydami blogos mąstysenos arba nesąmoningai dezinformuodami arba pateikdami negatyvių įtakos šaltinių, bet niekas negali kontroliuoti jūsų požiūrio nebent mes savanoriškai priimame jų kontrolę.
Niekas mūsų nepykdo. Mes patys save pykdome, kai priimame kontrolę. Visa tai ką daro kiti, visai nesusiję su šiuo reikalu. Mes renkamės, o ne jie. Jie tiesiog išbando mūsų požiūrį. Jei mes priimame požiūrį tapti priešiškais, pavydžiais ar nepasitikinčiais, tada mes neišlaikome testo. Jeigu mes pasmerkiame save ir tikime, kad mes neverti, tada vėlgi, mes neišlaikome testo.
Jei mes nors kiek sau svarbūs, tada mes turime prisiimti atsakomybę savo jausmams. Mes turime išmokti apsiginti nuo tų jausmų, kurie turi galios pastūmėti mus neteisinga linkme ir turime sustiprinti tuos jausmus, kurie gali privesti prie geresnės ateities.
Jei mes norime būti apdovanoti ateityje, tada turime pasinaudoti svarbiausiu žmonių rasei duotu pasirinkimu- t.y. visiškai valdyti savo požiūrį. Mūsų požiūris yra turtas, didelę vertę turintis turtas, kurį reikia tinkamai saugoti. Saugokitės vandalų ir vagių esančių tarp mūsų. Jie norės pakenkti mūsų pozityviam požiūriui arba jį pavogti.
Pagrindinis dalykas kurio reikia pasisekimui yra teisingas požiūris. Svarbios personalinės filosofijos ir pozityvaus požiūrio kombinacija bei pasaulis aplink mus, suteikia mums vidinės stiprybės ir tvirto pasiryžimo, kuris įtakoja visas kitas mūsų egzistavimo sritis. (6)2.4.7. Sėkmės ir nepasisekimo formulė
(ištrauka iš knygos ‘Penki pagrindiniai gyvenimo dėlionės gabalėliai’ pagal Jim Rohn)

Nesėkmė nėra vienintelis kataklizminis įvykis. Per vieną naktį ji neateina. Nesėkmė yra neišvengiama blogo mąstymo ir blogo pasirinkimo pasekmė. Kad būtų aiškiau, nesėkmė yra ne daugiau nei kiekvieną dieną kartojamos sveiko proto klaidos.
Kodėl kas nors darytų klaidą ir tada dar būtų toks kvailas, kad ją kartotų kiekvieną dieną? Atsakymas yra, kad jis ar ji nemano, kad tai yra svarbu.
Kasdieniai veiksmai vieni neatrodo labai svarbūs. Nedidelis neapsižiūrėjimas, blogas sprendimas ar išeikvota valanda, dažniausias neturi staigios ir išmatuojamos įtakos. Dažniausiai mes išvengiame bet kokių mūsų veiksmų pasekmių.
Jei nesirūpintumėm perskaityti nors vieną knygą per pastarąsias 90 dienų, šis disciplinos trūkumas neturėtų jokios įtakos mūsų gyvenimui. Ir kadangi per tas 90 dienų neatsitinka nieko drastiško, mes toliau kartojame šią klaidą dar 90 dienų, ir vėl ir vėl. Kodėl? Kadangi neatrodo kad tai svarbu. Ir čia slypi tikrasis pavojus. Dar blogiau nei neskaityti knygų, yra nesuprasti, kad tai svarbu!
Tie kurie valgo per daug neteisingo maisto, prisideda prie ateities sveikatos problemų, tačiau momento džiaugsmas nustelbia ateities pasekmes. Tai neatrodo svarbu. Tie kurie per daug rūko ar geria, šį blogą pasirinkimą daro metai iš metų…nes tai neatrodo svarbu. Tačiau skausmas ir apgailestavimas dėl šių klaidų, atidedamas tik kuriam laikui. Pasekmės retai atsiranda staiga; jos kaupiasi kola ateina neišvengiama atsiskaitymo diena ir reikia sumokėti kainą už savo pasirinkimus- už pasirinkimus kurie neatrodė svarbūs.
Pati pavojingiausia nesėkmės savybė yra jos klastingumas. Trumpa laiką šios mažos klaidos nieko nelemia. Neatrodo kad mes klystam. Kartais šios susikaupusios proto klaidos atsiranda per didelio džiaugsmo ir suklestėjimo periodą mūsų gyvenime. Kadangi mums neatsitinka nieko blogo, nėra jokių staigių pasekmių traukiančių mūsų dėmesį, mes tiesiog plaukiam iš vienos dienos į kitą, kartojam tas pačias klaidas, mąstome neteisingomis mintimis, klausomės neteisingų balsų ir darome klaidingus pasirinkimus. Vakar dangus ant mūsų neužkrito; tačiau vis dėlto veiksmas buvo nekenksmingas. Kadangi tai neturėjo jokių pasekmių, vadinasi tikriausiai tai galima pakartoti.
Jei dienos pabaigoje, kai padarėme pirmąją savo klaidą, dangus ant mūsų užgriuvo, mes tikriausiai būtume ėmęsi neatidėliojamų žingsnių, kad užtikrintume jog tai nepasikartos. Kaip vaikas nepaisydamas tėvų nurodymų deda ranką ant karštos ugnies, mes turėtume patirtį.
Deja, nesėkmės neįspėja taip kaip tai darė tėvai. Štai kodėl reikia peržiūrėti savo filosofiją tam, kad geriau pasirinktume. Turėdami galingą, asmeninę filosofiją skinančią mums kelią, mes būtume atsargesni mąstydami ir žinotume, kad kiekviena klaida yra svarbi.
Dabar geros naujienos. Taip kaip nesėkmės formulė, taip ir sėkmės formulę galima lengvai sekti: tai tik keletas paprastų disciplinų kurias reikėtų kiekvieną dieną praktikuoti.
Kyla įdomus klausimas kurį verta apsvarstyti: kaip galime pakeisti nesėkmės formulės klaidas į sėkmės formulei reikalingas disciplinas? Atsakymas- padarydami ateitį svarbia dabarties filosofijos dalimi.
Tiek sėkmė tiek nesėkmė turi pasekmių ateityje, ypač iš praeities kylantis neišvengiamas atpildas arba neišvengiama atgaila. Jei tai tiesa, kodėl vis daugiau žmonių apgalvoja ateitį? Atsakymas paprastas: jie taip susikoncentravę dabartyje, kad jiems tai neatrodo svarbu. Šiandienos problemos ir atpildas taip užvaldo kai kuriuos žmones, kad jie niekada nesustoja pagalvoti apie rytdieną.
Bet jeigu mes išvystytume naują discipliną, kuriai prireiktų tik keleto minučių kiekvieną dieną pažiūrėti į ateitį? Tada mes galėtume numatyti artėjančias dabartinių veiksmų pasekmes. Apsiginklavę vertinga informacija, mes galėtume imtis reikalingų veiksmų, kad pakeistume savo klaidas į naują į sėkmę orientuotą discipliną. Kitais žodžiais tariant, pastūmėdami save pažvelgti į ateitį, mes sugebėt…ume pakeisti savo mąstymą, ištaisyti savo klaidas ir įgautume naujų įpročių, kurie pakeistų senuosius.
Vienas iš labiausias jaudinančių dalykų sėkmės formulėje- tik keletas paprastų dalykų kiekvieną dieną- yra, kad rezultatai pasimato labai greitai. Kai mes savanoriškai pakeičiame kasdienes klaidas į kasdienę discipliną, mes gauname teigiamų rezultatų per labai trumpą laiką. Kai pakeičiame savo dietą, per kelias savaites mūsų sveikata pagerėja. Kai pradedame sportuoti, mes tiesiog akimirksniu pajaučiame naują gyvybingumo bangą. Kai pradedame skaityti, mes įgauname supratimo ir naują lygį pasitikėjimo savimi. Bet kokią naują discipliną praktikuodami kasdien, gauname nuostabių rezultatų, kurie mums padės išvystyti naujų disciplinų.
Tikroji naujųjų disciplinų magija slypi tame, kad jie gerina mūsų mąstymą. Jei mes šiandien turėtume pradėti skaityti knygą, žurnalą, vaikščioti į pamokas, daugiau klausyti ir daugiau matyti, tada šiandien būtų naujo gyvenimo ir naujos ateities nauja diena. Jei šiandien turėtume pradėti daugiau stengtis ir kiekviename žingsnyje turėtume daryti sąmoningas ir nuoseklus pastangas, kad pakeistume subtilias ir nepaprastas klaidas į teigiamą ir atlygintiną discipliną. Mes niekada negyventume vien egzistencinio gyvenimo- kartą paragavę materijos gyvenimo vaisių! (7)2.4.8. Dėlionės dalis (pagal Gary Lockwood)
Kada nors dėliojote dėlionę? Ar kada bandėte sudėti dėlionę be pavyzdinio paveikslėlio? Kodėl lengviau sudėti kai naudojamės paveikslėliu?
Todėl, kad mes matome kur mes einame. Matome kas yra galima. Kokia galinga ir naudinga yra dėlionės mintis. Tai taip pat yra labai galinga ir naudinga mintis planuojant verslą ir asmeninius planus.
Matote, mūsų verslas ir mūsų gyvenimas taip pat susideda iš daugelio dalelių- kur nueiti, ką padaryti, kokius žmones sutikti, valandų, minučių, mėnesių ir dienų. Tai kaip sudeda tas daleles nulemia mūsų ateitį. Tai nėra lengva. Mūsų gyvenimo dėlionė susideda iš 50 milijonų dalelių. Daug sudėtingesnė nei mūsų tėvų ar senelių.
Daugelis iš mūsų pamatys daugiau vietų, daugiau nuveiks, išleis daugiau pinigų, pamatys daugiau žmonių ir nukeliaus daugiau mylių per vienus metus nei mūsų seneliai per visą gyvenimą.
Ar kada jautėte, kad galima daugiau padaryti nei jūs galite? Pasaulis tapo vieta kurioje sunku gyventi. Per pastaruosius du dešimtmečius atsirado didžiulių ir didėjančių pasikeitimų technologijų srityje ir socialinėje struktūroje, geopolitikoje ir ypač organizacijose kuriose mes dirbame. Mes susiduriame su visomis baimėmis ir netikrumu, kurie ateina dėl mūsų nežinojimo kas bus toliau, bet žinant, kad kas tai bebūtų, tai ateis tuojau.
Viso to viduryje, mes turime savo svajones, savo viltis, savo siekius; dalykus kuriuos norėtumėm padaryti ir vietų kurias norėtumėm aplankyti. Štai kodėl svarbu daryti protingus sprendimus dėl to kaip investuoti savo laiką ir energiją. Kodėl jūs jaučiate, kad galima padaryti daugiau nei sugebate? Todėl, kad yra daugiau visko ką galime padaryti, nei sugebame.
Jūs turite pasirinkti. Kartais turite daryti labai sunkų pasirinkimą. Svarbu yra daryti tai ką reikia. Ar girdėjote apie 80/20 taisyklę- 20% darbo- 80% rezultato.
Koks jūsų 20%? Kokie yra veiksmai, kurie padėtų pasiekti rezultatų, kurių trokštate, kurie būtų svarbūs, kurie pastūmėtų į tą pusę į kurią norite eiti? Pasikeitimų laikais ir neaiškiais laikais, kaip nustatyti prasmingus tikslus? Ir kaip pastūmėti savo verslą judėti pirmyn ir į tikslą?
Štai kas yra strateginis mąstymas. Šiai strategija reikia nustatyti 8 ar 10 svarbių ir esminių sričių jūsų verslui ir asmeniniam gyvenimui- grynieji, pirkėjai, darbuotojai, šeima, draugai, dvasinis augimas, sveikata ir t.t.
Užrašykite juos. Kiekvienoje šioje srityje nusistatykite aiškią viziją kur jūs su tuo nukeliausite. Kas yra įmanoma. Kaip atrodytų jeigu jūs pasiektumėte didžiausiu savo lūkesčius kiekvienoje srityje?
Apibūdinkite kaip galima geriau, kaip tai atrodytų ir kaip jūs jaustumėtės pasiekę kiekvieną žingsnį. Ar visada būtumėt laimingas? Tai parodo kokią ateitį jūs norėtumėt turėti. Jei galite išreikšti aiškią savo norimos ateities viziją, susikoncentruodami ties sritimis kurios yra svarbios jums ir jūsų verslui, ta vizija taptų aiški jūsų akyse. Ta vizija leidžia jums nustatyti tikslus. Ta vizija suteikia motyvacijos, energijos, tikslo ir krypties. Ji padeda bendrauti su žmonėmis aplink jus.
Aiškus vizijos nustatymas apie tai kas gali atsitikti, padeda jums atsakyti į klausimą kurį mes turėtume savęs paklausti kiekvieną dieną kodėl mes tai darome ir ar tai prives prie to ko norime? Daugelis žmonių atlieka verslo ar asmenines užduotis kurios veda į niekus.
Manau, kad Toro tikriausiai kreipėsi į tuos žmones, kai parašė, kad ‘ daugybė žmonių veda tylios beprotybės gyvenimą’. Jei jūs sunerimęs kaip klestėti susidūrus su negailestinga, kylančia pasikeitimų banga, prisiminkite šią strategiją.
Nusistatykite aiškią norimos ateities viziją, tada koncentruokitės ties veiksmais kurie veda ta kryptimi. Jūs pamatysite ko pasieksite, lengviau ir greičiau pasieksite tikslus, turėsite laimingesnį, daugiau pasitenkinimo teikiantį gyvenimą. (8)3. MOTYVACIJOS MLM’E METODOLOGINĖ DALIS
Šios anketos tyrimo metodas: anketinė apklausa, o tyrimo instrumentas: anketa – klausimynas
Mano anketą sudaro įvadas, skirtas respondentą supažindinti su tyrimu, tyrimo tikslu bei pristatyti tyrimą atliekančiu asmeniu. Anketa yra sudaryta atsižvelgiant į teoriją ir praktines žinias.
Dauguma klausimų yra uždari arba pusiau uždari, vienas klausimas yra atviro tipo, norint atskleisti kokia motyvacija veiksmingiausia MLM’e, anketos klausimai yra orientuoti į žmogaus poreikių, vidinės būsenos nustatymą. Anketos klausimus galima padalinti į šiuos blokus:
Ų Socialiniai – demografiniai klausimai;
Ų Klausimai apie MLM’ą;
1. Socialiniai – demografiniai klausimai. Šiam blokui priskiriami 1 – 6 klausimai. Šiais klausimais siekiama išsiaiškinti respondentų socialinę padėtį, t.y. jų amžių, užimtumą, šeimyninę padėtį, uždarbio dydį pagrindinėje darbovietėje. Šie klausimai buvo pateikti pradžioje dėl psichologinių tikslų, nes žmogus pradžioje susikoncentruos į savo esamą padėtį, o vėliau geriau galės išreikšti ko jis nori, ir kas jį motyvuotų. Tai buvo akcentuojama ir teorinėje MLM’o dalyje.
Klausimai:
Ų Kokia Jūsų lytis?
Ų Koks Jūsų amžius?
Ų Ar jūs vedęs/ ištekėjusi?
Ų Socialinė padėtis?
Ų Jeigu dirbate ar esate patenkinti savo darbu?
Ų Kokios Jūsų pajamos per mėnesį pagrindiniame darbe?
2. Klausimai apie MLM’ą. Šiam blokui priskiriami 7- 15 klausimai. Šiais klausimais siekiama išsiaiškinti respondentų poreikių būtinybę, kas juos skatina imtis tokios veiklos, kaip skiriasi motyvavimo sistema jų dirbame darbe ir tinkliniame marketinge, kas juos demotyvuoja šiame darbe. Taip pat pagal šiuos klausimus norima išsiaiškinti skatinimo priemones ir priemones efektyviam darbui.
Klausimai:
Ų Į MLM sistemą atėjote dėl
Ų Ar Jūsų šeima dalyvauja MLM sistemoje?
Ų Ar Jums svarbi jų parama?
Ų Kas Jus motyvuoja dirbti MLM’e?
Ų Kad efektyviai dirbtumėte, Jums svarbiausia?
Ų Ar MLM motyvacija skiriasi nuo Jūsų organizacijoje esamos motyvavimo sistemos?
Ų Kaip skiriasi?
Ų Kas Jus demotyvuoja?
Ų Kokiai motyvacijai esant galima tikėtis sėkmės MLM’e?
Šiais klausimais siekiama, kad respondentai išsakytų savo nuomonę apie priemones, kurios juos skatintų dirbti efektyviai ir pasiekti gerų rezultatų.
Apibendrinant būtina pastebėti, kad tyrimui “MLM motyvacija” pasirinkta anketinė apklausos forma. Apklausta sąlyginai nedidelis skaičius respondentų, tai yra tik tie kurie dalyvavo š.m balandžio 10 d. vykusioje “pamokėlėje”. Nepaisant to, apklausa yra pakankamai gili ir kokybiška, atskleidžianti tyrimo problemos iškeltus klausimus. (Anketa pateikta priede nr.1)4. MOTYVACIJOS MLM’E TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ
4.1. MLM motyvacijos tyrime dalyvavusiu respondentų apžvalga
Trumpai norėtume apžvelgti apklaustųjų respondentų struktūrą.
Atliekant tyrimus labai svarbu pažinti respondentus socialiniu – demografiniu aspektu. Kaip minėta, tyrimui pasirinkta viena diena ir apklausti visi tą dieną dalyvavę respondentai, t.y. 25 asmenys. Svarbu paminėti, kad tą dieną pamokėlės tema buvo skirta moterims, todėl tyrime dalyvavo tik 1 vyras. Iš savo patirties galėtume teigti, kad nors ir kitu metu atlikus tyrimą, vyrų skaičius visgi būtų žymiai mažesnis negu moterų. Pagal statistika, sėkmę MLM’e patyria daugiau vyrų negu moterų. Tai atsitinka todėl, kad vyrai į šią sistemą įsijungia dažniausiai tik tada, kai realiai apčiuopia sėkmę, ir perima iš savo antrųjų pusių vadeles. Tačiau šis verslas yra šeimyninis ir kaip bebūtų tiek vyrams, tiek moterims šeimos palaikymas, pritarimas yra labai svarbus, tai pamatysime ir iš tolesnio tyrimo apibendrinimo.

4 pav. Respondentų amžius

Kaip matome iš 4 pav., gausiausią respondentų dalį sudaro asmenys nuo 31-40 metų amžiaus (48 %), 20-30 metų sudarė 24 %, o 41-50 metų – 20 %. Taigi galėtume teigti, kad dauguma darbuotojų koncentruojasi ties 20-50 metų riba. Mažiau negu 20 metų žmonių nėra daug, nes iki 18 metų jei negali sudaryti sutarties su įmone, o be to ne kiekvienas jaunas žmogus galvoja apie ateitį ir kuria savo gyvenimą. Vyresnio amžiaus žmonės, taip pat nepasirenka šio darbo, teigdami, kad jiems jau nieko nebereikia. Tačiau kaip ir visur pasitaiko išimčių.
Šis kriterijus turėtų būti gana svarbus analizuojant duomenis, nes jauni žmonės, kaip pastebėję psichologai, puoselėja didesnius lūkesčius, nei brandesni jų kolegos.
Sekančiu klausimu anketoje, norėjome išsiaiškinti kiek respondentų yra sukūrusių šeimą. Tokiu buvo 60 %. Dirbant MLM’e yra labai svarbi šeimos parama, pritarimas, jų dalyvavimas. Tada žmonės jaučiasi saugūs, pasitikintys savimi, gaunantys motyvacijos kasdieninės iš kitų šeimos narių. Pagal statistika, daugiausia sėkmę patiria žmonės, turintys šeimą. Tai ne tik atneša sėkmę jų versle, bet ir sujungia jų pomėgius, tikslus yra siekius.

5 pav. Respondentų užimtumas

Taigi pagal 5 pav. aiškiai galime matyti, kad daugiausiai, 48 % sudaro specialistai, tarnautojai. Galima būtų teigti, kad tokie žmonės čia yra dėl tokių priežasčių kaip galimybė tobulėti, didesnio atlyginimo, galimybės būti pats sau vadovu. 16 % sudaro namų šeimininkės ir 12 % -bedarbiai. Šie žmonės turi pakankamai laisvo laiko, neturi veiklos ir galima būtų teigti, kad šioje sistemoje jie rado ne tik uždarbio galimybę, bet ir įdomią veiklą, bendravimą. Ar tai yra iš tikrųjų išsiaiškinsime vėliau.
Toliau pateiktame paveiksle (6 pav.) galime matyti, kad net 48 % respondentų nėra patenkinti savo darbu, todėl visiškai suprantama kodėl šie žmonės pasirinko tinklinį marketingą. Tačiau net 20 % apklaustųjų yra patenkinti savo darbu, bet dirba čia taip pat. Tokį jų pasirinkimą greičiausiai lemia įdomi veikla, kokybiškas produktas. Yra netgi pasakymas: “Į MLM’ą ateinama dėl pinigų, bet liekama dėl žmonių”.

6 pav. Respondentų pasitenkinimas darbu

Paskutiniuoju socialiniam-demografiniam blokui priklausančiu klausymu norėjome pažiūrėti kokias pajamas gauna mūsų respondentai. Ir matydami, kad didžiausias procentas patenka į pirmąją grupe (žr. 7 pav.), t.y. kurie gauna mažiau nei 500 lt , čia buvo skaičiuojami ir nedirbantys asmenys bei negaunantys pajamų, todėl galėtume daryti prielaidą, kad dauguma į MLM atėjusių žmonių tai darė dėl pinigų. Tuo galėsime įsitikinti nagrinėdami antrąją klausimų grupę “klausimai apie MLM’ą”.

7 pav. Respondentų pajamos4.2. Motyvacijos MLM’e tyrimo apžvalga. Klausimai apie MLM’ą
Antruoju klausymų bloku bandėme išsiaiškinti kokie faktoriai lemia asmenų pasirinkimą dirbti MLM sistemoje, kas juos motyvuoja, demotyvuoja, teiravomės skirtumų bei nuomonės apie sėkmę MLM.
Taigi pats pirmasis klausimas mums padės atskleisti jau pirmoje grupėje iškilusi klausima: “ar dauguma žmonių ateina dirbti čia tik dėl pinigų?”. Kaip galime matyti iš 8 paveikslo, dalis tiesos yra. Pinigai lemia šį pasirinkimą labiausiai, net 20 kartų (48 %) buvo paminėtas šis veiksnys, bendravimas ir įdomi veikla darė dvigubai mažesnį poveikį.

8 pav. Respondentų atėjimo į MLM sistemą priežastys

Tokį pasiskirstymą lemia gana paprasti faktoriai: dauguma Lietuvos gyventoju, kaip jau ir matėme iš gaunamų pajamų yra arba bedarbiai, arba dirba už minimumą, todėl bet koks papildomas pinigų šaltinis yra teigiamai priimamas.
Visgi neužtenka turėti motyvus, norus, svajones, nors tikrai nenuneigsime, kad tai yra vieni iš svarbiausių motyvatorių, tačiau reikia nepamiršti ir šeimos, kuri šiame versle vaidina ne mažą vaidmenį. 9 paveiksle yra pateikiamas palyginimas, kiek šeimų dalyvauja šiame versle, ir ar jų dalyvavimas dirbantiems asmenims yra svarbus.

9 pav. Respondentų šeimų dalyvavimas MLM’e ir jų svarba

Aiškiai matome, kad net 40% jų nedalyvauja visai, o 32% tik iš dalies. Toks bešališkumas nėra stebėtinas, nes pradžioje dažniausiai taip jau yra, kad šeimos kritiškai žiūri į MLM ar kalbėtume apie sutuoktinį, juos jau minėjome, ar apie tėvus, nes dažniausiai yra teigiama ir lyginama tai su teorijoje aptarta piramidine sistema. Visgi lengviau dirbti, kai tai daro ir šeima, kai yra palaikymas, paskatinimas, todėl labai gerai ir matome, kad toks motyvatorius yra svarbus net 76% respondentų.

10 pav. Kas labiausiai respondentus motyvuoja

Iš pateiktų 10 klausyme motyvatorių buvo išrinkti šie svarbiausi respondentų nuomone, kurie juos motyvuoja labiausiai (10 pav.). Galima būtų paminėti materialinę laisvę, kuri buvo paminėta pirmu numeriu. Dauguma jų kaip matėme gauna labai mažas pajamas ir yra priklausomi nuo jos, yra priversti visa laika taupyti, save varžyti, todėl kiek betirtume, kiek besigilintume į teorijas, pinigai tampa vienu iš labiausiai skatinančių veikti ir motyvuojančių veiksnių ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Antru punktu buvo iškeltos tokios galimybės kaip svajonių įgyvendinimas, kuris teorijoje yra ypač pabrėžiamas bei galimybė tobulėti, t.y. siekti aukštumų, pripažinimo, ką paprastame darbe padaryti yra labai sunku, kartais netgi neįmanoma.
Sekančiu klausimu norėjome išsiaiškinti, kas žmones skatina efektyviausiai dirbti? Kad darbas būtų atliekamas efektyviai buvo pažymėta ir iškelta į pirmąją vietą darbas su žmonėmis, efektyviai ir noriai bendradarbiaujančiais vienas su kitu. Šiame versle šis dalykas yra gal net ir pats svarbiausias žmogui žinančiam savo motyvus ir poreikius. Tik bendrų grupės jėgų dėka, galima ne tik efektyviai dirbti, bet ir išpildyti savo svajones. Antroje vietoje pažymėjo galimybę turėti laisvo laiko tiek sau, tiek savo šeimai. Nenuneigsime, kad darbas valstybinėse ar privačiose institucijose, mus atima ne tik nuo mūsų laisvalaikio, bet kartais pareikalauja ir šeimos sąskaiton. Trečioje vietoje, kaip vieną iš svarbiausių punktų pažymėjo darbo įvairumą, ir nuotaikingumą. Juk tikrai nesuklysime teigdami, kad dauguma asmenų dirba ne tik rutininį, nuobodų, bet dažniausiai netgi nekenčiamą darbą tik tam, kad išgyventų. Todėl drąsiai galėtume teigti, kad buvo išsirinkti tie efektyvumą skatinantys faktoriai, kurių įprastame darbe sunkiai rasime.
Taip pat bandėme išsiaiškinti ar yra skirtumas tarp šioje sistemoje ir dirbančių respondentų darbuose taikomų motyvacijos sistemų. Net 60% teigė, kad toks skirtumas egzistuoja.

11 pav. Ar motyvacija skiriasi MLM’e ir respondentų darbe

Vieninteliu atviru klausimu šioje anketoje prašėme išvardinti tuos skirtumus, tačiau labai nedaug respondentų galėjo juos įvardinti. Juos ir pateiksime: vieni teigė, kad darbe jie jaučiasi suvar…žyti, nėra laisvo bendravimo, tuo tarpu tinklinio marketingo sistemoje bendravimas yra ypač skatinamas. Kiti teigė turintys galimybe dirbti sau, nejausti įsakymų. Įprastame darbe jaučiama konkurencija, kiekviena rūpinasi savimi, o šiame versle stengiamasi padėti savo žmonėm pakilti. Dar kiti teigė, kad skatinimo iš vis nėra, arba yra skatinama pažadais, kurie ne tik neišpildomi, bet dar ir pradėjus geriau dirbti yra labiau spaudžiami. Aptartoje teorijoje buvo kalbama apie būtinybę laikytis pažadų, kad be reikalo jų neteigti ir negriauti pasitikėjimo savimi, savo įmone.
Bandėme išsiaiškinti kokia gali būti nesėkmės priežastis, t.y. išskirti labiausiai demotyvuojančius veiksnius. Ir privalu pažymėti, kad labiausiai demotyvuojančiu veiksniu buvo išskirtas greitos naudos neapčiuopimas. Todėl manytume, kad čia būtų galima susieti su aiškinamu marketingo planu, žmonių apsisprendimu dirbti šioje sistemoje (pinigai) ir kada yra sukuriamos tos iliuzijos, nepasveriamas jų įgyvendinimo greitumas, ko pasekoje yra nusivylimas ir netgi pasišalinimas iš šios veiklos padarius greitas išvadas. Verta paminėti, kad kitų nuomonė taip pat yra didelis demotyvatorius. Daugumai žmonių yra labai svarbu ką pasakys kiti, todėl kai ta kitų nuomonė nesutampa su to žmogaus nuomone atsiranda interesų konfliktai, kurie vėlgi gali sąlygoti pasitraukimą iš MLM sistemos. (12 pav.)

12 pav. Respondentus demotyvuojantys faktoriai

Paskutiniuoju anketos klausimu bandėme paklausti respondentų nuomonės, kokiai motyvacijai esant galima tikėtis sėkmės MLM’e. iš pateiktų atsakymų ir suskirstymų jų prioriteto tvarka galima būtų pirmu numeriu išskirti vidinius motyvatorius, t.y. kai žmogus pats save motyvuoja (svajonės, troškimai) ir kai tai daro kiti ( lyderių kalbos, seminarai, rėmėjai).
Todėl apibendrinant galima būtų pasakyti, kad pagrindinis dalykas, pritraukiantis žmones imtis naujos veiklos yra pinigai. Tačiau nepajutus greitai jų savo kišenėje žmonės atšąlą, vėl pamiršdami svajones, emocijas. Todėl naujus savo paremtus žmones reiktų mokyti tiek vidinės motyvacijos, tiek pateikti jiems ir išorinės, nes tik jų dviejų dėka, galima išmokyti žmogų teisingai dirbti ir teisingai motyvuoti kitus.IŠVADOS
ü MLM tai prekybos būdas, kuris yra dar pakankamai jaunas, tačiau per tą neilgą laikotarpį spėjęs užkariauti ne vieną pasaulio šalį, jis neaplenkė ir Lietuvos.
ü MLM yra piešiamas ne tik gražiomis spalvomis, bet atsiradus daug kitų panašių prekybos būdų bei panašiai besivadinančių sukėlė nemažai problemų ir tikram daugiapakopiam marketingui.
ü Kaip ir visur taip ir MLM motyvacija yra neišvengiamas dalykas, tačiau čia ji užima bene viena iš svarbiausių vietų. Todėl, kad tik tinkamai motyvuotas žmogus sugebės valdyti ne tik kitus, bet ir save.
ü Pagrindiniai motyvatoriai paminėti teorijoje buvo skausmas ir pasitenkinimas. Savotiškai skausmą galėtume prilyginti pinigams, nes kai paaiškėjo iš mūsų tyrimo, daugiausia žmonės ateina dirbti į šią sistema dėl papildomo pinigų šaltinio, nes didelė dalis jų neturi darbo arba dirba už labai mažus pinigus.
ü Teorinėje dalyje pateikėme kai kurių žmonių, lyderių, pasisakymus, jų mintis, pamokymus. Buvo griežtai pasisakyta prieš emocinį manipuliavimą ir skatinama suprasti žmogaus motyvacijos prigimtį.
ü Nereikia žmones versti daryti kažką prievarta, reikia taip elgtis, kad jei patys suprastų dėl ko jie nori tai daryti. Ir pagrindinis dalykas padėsiantis jiems tai padaryti yra VIZIJA.
ü Žmogaus prigimtyje didelį vaidmenį vaidina jo požiūris, nes jis apsprendžia kiek ateities mums leidžiama pamatyti.
ü Nepasisekimo formulėje slypi kasdiena daromos mūsų klaidos, kurios netaisomos, o nuolat kartojamos iš naujo. Kaip ją pakeisti į sėkmės formule? Atsakymas – padaryti ateitį svarbia dabarties filosofijos dalimi.
ü Sėkmė ateis tik tuomet, kai matysime save laimėtojo pozicijoje.
ü Aiškus vizijos nustatymas apie tai kas gali atsitikti, padeda atsakyti į klausimą kurį mes turėtume savęs paklausti kiekvieną dieną kodėl mes tai darome ir ar tai prives prie to ko norime?
ü Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma žmonių MLM sistema renkasi dėl galimybės papildomai užsidirbti, tačiau tik nedaugeliui pavyksta išlikti joje ir pasiekti savo užsibrėžtus,pradžioje gal ir nedidelius, tikslus – užsidirbti. Kodėl taip yra? Negalime kaltinti tik kitų, esamos padėties. Žinoma didžiausia kliūtis efektyviai dirbti yra priešiškas nusiteikimas prieš tai ką darai, klausimasis kitų, kurie būdami žioplesni už dirbanti, kad ir naujoką, žmogų pradeda kritikuoti remdamiesi vienu piramidinės sistemos principu. Visa tai demotyvuoja žmones, jie nuleidžia rankas ir vėl pasineria į rutiną. Ką reiktų daryti, kad šito išvengtume? Rėmėjai turi pažinti savo žmogų, žinoti kaip jį reikia motyvuoti ir svarbiausia išmokyti jį patį save motyvuoti. Svarbiausia reikia nenuleisti rankų ir mokytis iš klaidų, o ne diena iš dienos jas kartoti.AR ŽINAI KOKS ESI LAIMINGAS?
Jei visus planetos žmones proporcingai apgyvendintume viename kaime, kuriame galėtų gyventi 100 žmonių, jame gyventų:
57 azijiečiai;
21 europiečiai;
14 amerikiečių;
8 afrikiečiai;
52 moterys;
48 vyrai;
70 spalvotų;
30 baltaodžių;
70 ne krikščionių;
30 krikščionių;
89 heteroseksualai;
1 homoseksualų.
6 žmonės turėtų 59 % viso kaimo turto ir visi jie būtų amerikiečiai.
80 gyventų namuose be baldų,
70 nemokėtų skaityti,
50 badautų,
1 gulėtų mirtis patale,
1 gimtų,
1 turėtų kompiuterį ir būtų įgijęs aukštą išsilavinimą.
Jei šį ryta pabudai sveikas, esi laimingas už milijoną žmonių, kurie nesulauks kitos savaitės.
Jei tave aplenkė karo nelaimės, jei nebuvai kalėjime, nebadavai ir tavęs nekankino, tau pasisekė labiau nei 500 milijonų šios žemės gyventojų.
Jei gali nueiti į savo bažnyčią nebijodamas, kad tave dėl to persekios, kankins ar bet užmuš, esi laimingesnis už 3 milijonus žmonių.
Jei tavo šaldytuve yra maisto, jei esi apsirengęs, turi lovą ir stogą virš galvos, esi turtingesnis už 75 % žemės gyventojų.
Jeigu banke, piniginėje ar kur nors kitur turi pinigų, priklausai 8 % gerai aprūpintų žmonių.
Jeigu tavo tėvai dar gyvi, jei turi savo šeimą,priklausai iš tikro retiems laimingiesiems.
Jei skaitai šį tekstą, vadinasi nepriklausai 2 milijonam žmonių, kurių niekas neišmokė net skaityti.
Dirbk tarsi dirbtum ne dėl pinigų.
Mylėk tarsi niekas tavęs nebūtų įskaudinęs.
Šok kaip šokama, kai niekas nežiūri.
Dainuok kaip dainuojama, kai niekas nesiklauso.
Gyvenk tarsi žemėje būtų Rojus!LITERATŪRA:
1. http://www.profiteline.com/mlm/whats-mlm/history.html
2. Dona Failla “MLM Multi-Level-Marketing. Sėkmės abėcėle”
3. http://www.mlmu.com/archive/news/mlmsc032301.shtml
4. http://www.angelfire.com/extreme/incomemotivation/
5. http://www.profitclinic.com/mlm/Articles/Mtvtn.html
6. http://www.mlmportal.co.uk/articles/motivation/attiseve.htm
7. http://www.mlmportal.co.uk/articles/motivation/sucformul.htm
8. http://www.mlmportal.co.uk/articles/motivation/apiece.htm
9. Seminarų Lietuvoje, Vokietijoje, Austrijoje medžiaga