Mikroekonomikos namų darbų užduotys (I kurso)

NAMŲ DARBO UŽDUOTYS

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA

KAUNO SKYRIUS

MIKROEKONOMIKOS

NAMŲ DARBO UŽDUOTYS

________________

(Įvertinta)

________________________________

(Parašas)

________________________________

(Dėstytojo vardas pavardė)

________________________________

(Data)

Kaunas 2009

NAMŲ DARBO UŽDUOTYS

1 UŽDUOTIS:

Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis:

apskaičiuokite paklausos elastingumo koeficientus, panaudodami vidurkio formulę. Tarpinius skaičiavimo rezultatus įrašykite į 5,6,7,8 – tą stulpelius, apskaičiuotą elastingumo koeficientą – į 9 – tą stulpelį. 10 – me stulpelyje įvertinkite, ar paklausa yra elastinga. Padarykite išvadas.

nubrėžkite paklausos kreivę;

nubrėžkite paklausos ir pasiūlos kreives ir nustatykite rinkos pusiausvyrą;

pavaizduokite grafike naują rinkos pusiausvyrą, kai:

1) paklausa padidėjo 2 kartus;

2) pasiūla padidėjo 2,5 karto;

paklausa padidėja 2 kartus, o pasiūla sumažėja 2 kartus.

Padarykite išvadas.

Eil.

Nr.

Prekių kiekis Q

Paklau-sos kaina PD

Pasiūlos kaina

PS

ΔP

ΔQ

ED

Paklausos elastingumo pobūdis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-5

22,5

Elastinga

-5

17,5

2,33

Elastinga

-5

12,5

Vienetinis elastingumas

7,5

-2,5

8,75

Vienetinis elastingumas

-2,5

6,25

0,56

Neelastinga

Skaičiavimai:

Vidurkio formulė:

0x08 graphic

0x01 graphic

∆Q = Q22 – Q1 (Q1 +Q2) : 2

500 – 0 = 500 (500 + 0) : 2 = 250

1000 – 500 = 500 (500 + 1000) : 2 = 750

1500 – 1000 = 500 (1000 + 1500) : 2 = 1250

2000 – 1500 = 500 (1500 + 2000) : 2 = 1750

2500 – 2000 = 500 (2000 + 2500) : 2 = 2250

∆P = P2 – P1 (P1 + P2) : 2

20 – 25 = -5 (25 + 20) : 2 = 22,5

15 – 20 = -5 (20 + 15) : 2 = 17,5

10 – 15 = -5 (15 + 10) : 2 = 12,5

7,5 – 10 = -2,5 (10 + 7.5) : 2 = 8,75

5 – 7.5 = -2,5 (7,5 + 5) : 2 = 6,25

ED = 0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

1 grafikas

0x08 graphic
0x01 graphic

2 grafikas

Rinkos pusiausvyra susidaro ta蘿ke, kai Q = 1000.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

3 grafikas

Nauja paklausos pusiausvyra, paklausai padidėjus 2 kartus,

susidaro taške, kai Q = 1500.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

4 grafikas

Pasiūlai padidėjus 2,5 karto, rinkos pusiausvyra susidaro taške Q < 1500.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

5 grafikas

Kai paklausa padidėja 2 kartus, o pasiūla sumažėja 2 kartus,

pusiausvyra susidaro taške Q = 750.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

2 UŽDUOTIS:

1. Bendrojo naudingumofunkcija aprašoma lygtimi:

TU = QA × QB

Tarkime, duotos tokios bendrojo naudingumo reikšmės:

TU1

TU2

TU3

TU4

TU5

TU6

56,25

a) skaičiavimus atlikite lentelėje, kai:

QA

QB(TU1)

QB(TU2)

QB(TU3)

QB(TU4)

QB(TU5)

QB(TU6)

56,25

12,50

28,13

8,33

16,67

17,75

33,33

66,66

6,25

12,5

14,06

37,50

11,25

4,17

8,33

9,38

16,67

33,53

3,57

7,14

8,04

14,29

21,43

28,57

3,13

6,25

7,03

12,5

18,75

2,78

5,56

6,25

11,11

16,67

22,22

2,50

5,62

2,27

4,55

5,11

9,09

13,64

18,18

2,08

4,17

4,69

8,33

12,50

16,67

1,92

3,85

4,33

7,69

11,54

15,38

1,79

3,57

4,02

7,14

10,71

14,29

1,67

3,33

3,75

6,67

13,33

1,56

3,13

3,52

6,25

9,38

12,50

1,47

2,94

3,31

5,88

8,82

11,76

1,39

2,78

3,13

5,56

8,33

11,11

1,32

2,63

2,96

5,26

7,89

10,53

1,25

2,50

2,81

7,50

Skaičiavimai:

TU = 25

25 : 1 = 25

25 : 2 = 12.50

25 : 3 = 8.33

25 : 4 = 6.25

25 : 5 = 5

25 : 6 = 4.17

25 : 7 = 3.57

25 : 8 = 3.13

25 : 9 = 2.78

25 :10 = 2.50

25 : 11 = 2.27

25 : 12 = 2.08

25 : 13 =7.92

25 : 14 = 1.79

25 : 15 = 1.67

25 : 16 = 1.56

25 : 17 = 1.47

25 : 18 =1.39

25 : 19 = 1.32

25 : 20 = 1.25

Tu = 50

50 : 1 = 50

50 : 2 = 25

50 : 3 = 16.67

50 : 4 = 12.5

50 : 5 =10

50 : 6 = 8.33

50 : 7 = 7.14

50 : 8 = 6.25

50 : 9 = 5.56

50 : 10 = 5

50 : 11 = 4.55

50 : 12 = 4.17

50 : 13 = 3.85

50 : 14 = 3.57

50 : 15 = 3.33

50 : 16 = 3.13

50 : 17 = 2.94

50 : 18 = 2.78

50 : 19 = 2.63

50 : 20 = 2.50

TU = 56.25

56.25 : 1 = 56.25

56.25 : 2 = 28.13

56.25 : 3 = 17.75

56.25 : 4 = 14.06

56.25 : 5 = 11.25

56.25 : 6 = 9.38

56.25 : 7 = 8.04

56.25 : 8 = 7.03

56.25 : 9 = 6.25

56.25 : 10 = 5.62

56.25 : 11 = 5.11

56.25 : 12 = 4.69

56.25 : 13 = 4.33

56.25 : 14 = 4.02

56.25 : 15 = 3.15

56.25 : 16 = 3.52

56.25 : 17 = 3.31

56.25 : 18 = 3.13

56.25 : 19 = 2.96

56.25 : 20 = 2.81

Tu = 100

100 : 1 = 100

100 : 2 = 50

100 : 3 = 33.3

100 : 4 = 25

100 : 5 = 20

100 : 6 = 16.67

100 : 7 = 14.29

100 : 8 = 12.50

100 : 9 = 11.11

100 : 10 = 10

100 : 11 = 9.09

100 : 12 = 8.33

100 : 13 = 7.69

100 : 14 = 7.14

100 : 15 = 6.67

100 : 16 = 6.25

100 : 17 = 5.88

100 : 18 = 5.56

100 : 19 = 5.26

100 : 20 = 5

TU = 150

150 : 1 = 150

150 : 2 = 75

150 : 3 = 50

150 : 4 = 37.5

150 : 5 = 30

150 : 6 = 25

150 : 7 = 21.34

150 : 8 = 18.75

150 : 9 = 16.67

150 : 10 = 15

150 : 11 = 13.64

150 : 12 = 12.50

150 : 13 = 11.54

150 : 14 = 10.71

150 : 15 = 10

150 : 16 = 9.38

150 : 17 = 8.82

150 : 18 = 8.33

150 : 19 = 7.89

150 : 20 = 7.50

TU = 200

200 : 1 = 200

200 : 2 = 100

200 : 3 = 66.67

200 : 4 = 50

200 : 5 = 40

200 : 6 = 33.53

200 : 7 = 28.57

200 : 8 = 25

200 : 9 = 22.22

200 : 10 = 20

200 : 11 = 18.18

200 : 12 = 16.67

200 : 13 = 15.38

200 : 14 = 14.29

200 : 15 = 13.33

200 : 16 = 12.50

200 : 17 = 11.76

200 : 18 = 11.11

200 : 19 = 10.53

200 : 20 = 10

b) nubrėžkite vartotojo abejingumo kreivių žemėlapį (Y koordinatę sumažinti iki

reikšmės “50”).

1 grafikas

0x08 graphic
0x01 graphic

Vartotojo biudžeto funkcija yra tokia:

Tarkime, duuoti šie penki prekių A ir B kainų bei vartotojo gaunamų pajamų atvejai:

Atvejai

M

PA

PB

QA(max)

skaičiavimus atlikite lentelėje, kai:

QA

QB(1)

QB(2)

QB(3)

QB(4)

QB(5)

-4

-8

-12

-16

-4

-20

-8

-2

-24

-1

-12

-4

-28

-2

-16

-6

-32

-3

-20

-8

-36

-4

-24

-10

-40

-5

-28

-12

-44

-6

-32

-14

-48

-7

-36

-16

-52

-8

-40

-18

-56

-9

-44

-20

-60

-10

-48

Skaičiavimai:

QB(1)

100 : 5 – (10 : 5∙ 1) = 20 – 2 = 18

100 : 5 – (10 : 5∙ 2) = 20 – 4 = 16

100 : 5 – (10 : 5∙ 3) = 20 – 6 = 14

100 : 5 – (10 : 5∙ 4) = 20 – 8 = 12

100 : 5 – (10 : 5∙ 5) = 20 – 10 = 10

100 : 5 – (10 : 5∙ 6) = 20 – 12 = 8

100 : 5 – (10 : 5∙ 7) = 20 – 14 = 6

100 : 5 – (10 : 5∙ 8) = 20 – 16 = 4

100 : 5 – (10 : 5∙ 9) = 20 – 18 = 2

100 : 5 – (10 : 5∙ 10) = 20 – 20 = 0

100 : 5 – (10 : 5∙11) = 20 – 22 = -2

100 : 5 – (10 : 5∙ 12) = 20 – 24 = -4

100 : 5 – (10 : 5∙ 13) = 20 – 26 = -6

100 : 5 – (10 : 5∙ 14) = 20 – 28 = -8

100 : 5 – (10 : 5∙ 15) = 20 – 30 = -10

100 : 5 – (10 : 5∙ 16) = 20 – 32 = -12

100 : 5 – (10 : 5∙ 17) = 20 – 34 = -14

100 : 5 – (10 : 5∙ 18) = 20 – 36 =-16

100 : 5 – (10 : 5∙ 19) = 20 – 38 = -18

100 : 5 – (10 : 5∙ 20 = 20 – 40 = -20

QB(max) = 100 : 5 = 20

QB(2)

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 1) = 40 – 2 = 38

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 2) = 40 – 4 = 36

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 3) = 40 – 6 = 34

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 4) = 40 – 8 = 32

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 5) = 40 – 10 = 30

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 6) = 40 – 12 = 28

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 7) = 40 – 14 = 26

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 8) = 40 – 16 = 24

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 9) = 40 – 18 = 22

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 10) = 40 – 20 = 20

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 11) = 40 – 22 = 18

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 12) = 40 – 24 = 16

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 13) = 40 – 26 = 14

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 14) = 40 – 28 = 12

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 15) = 40 – 30 = 10

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 16) = 40 – 32 = 8

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 17) = 40 – 34 = 6

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 18) = 40 – 36 = 4

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 19) = 40 – 38 = 2

200 : 5 – (10 : 5 ∙ 20) = 40 – 40 = 0

QB(max) = 200 : 5 = 40

QB(3)

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 1) = 20 – 4 = 16

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 2) = 20 – 8 = 12

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 3) = 20 – 12 = 8

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 4) = 20 – 16 = 4

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 5) = 20 – 20 = 0

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 6) = 20 – 24 = -4

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 7) = 20 – 28 = -8

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 8) = 20 – 32 = -12

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 9) = 20 – 36 = -16

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 10) = 20 – 40 = -20

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 11) = 20 – 44 = -24

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 12) = 20 – 48 = -28

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 13) = 20 – 52 = -32

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 14) = 20 – 56 = -36

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 15) = 20 – 60 = -40

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 16) = 20 – 64 = -44

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 17) = 20 – 68 = -48

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 18) = 20 – 72 = -52

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 19) = 20 – 76 = -56

100 : 5 – (20 : 5 ∙ 20) = 20 – 80 = -60

QB(max) = 100 : 5 = 20

QB(4)

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 1) = 10 – 1 = 9

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 2) = 10 – 2 = 8

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 3) = 10 – 3 = 7

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 4) = 10 – 4 = 6

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 5) = 10 – 5 = 5

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 6) = 10 – 6 = 4

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 7) = 10 – 7 = 3

100 : 10- (10 : 10 ∙ 8) = 10 – 8 = 2

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 9) = 10 – 9 = 1

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 10) = 10 – 10 = 0

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 11) = 10 – 11 = -1

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 12) = 10 -12 = -2

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 13) = 10 – 13 = -3

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 14) = 10 – 14 = -4

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 15) = 10 – 15 = -5

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 16) = 10 – 16 = -6

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 17) = 10 – 17 = -7

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 18) = 10 – 18 = -8

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 19) = 10 – 19 = -9

100 : 10 – (10 : 10 ∙ 20) = 10 – 20 = -10

QB(max) = 100 : 10 = 10

QB(5)

160 : 5 – (20 : 5 ∙ 1) = 32 – 4 = 28

160 : 5 – (20 : 5 ∙ 2) = 32 – 8 = 24

160 : 5 – (20 : 5 ∙ 3) = 32 – 12 = 20

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 16 = 16

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 20 = 12

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 24 = 8

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 28 = 4

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 32 = 0

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 36 = -4

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 40 = -8

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 44 = -12

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 48 = -16

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 52 = -20

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 56 = -24

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 60 = -28

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 64 = -32

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 68 = -36

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 72 = -40

160 : 5 – (20 : 5 ∙ ) = 32 – 76 = -44

160 : 5 – (20 : 5 ∙ 20) = 32 – 80 = -48

QB(max) = 160 : 5 = 32

2 grafikas

nubraižykite vartotojo biudžeto tieses.

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Nubraižykite vartotojo abejingumo kreives bei biudžeto tieses viename grafike ir nustatykite maksimalų naudingumą teikiančius prekių rinkinius (Y koordinatę sumažinti

iki “40” reikšmės).

3 grafikas

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Maksimalų naudingumą teikiančius prekių rinkinius žymi taškai, kuriuose biudžeto tiesės liečiasi su vartotojo abejingumo kreivėmis.

3 UŽDUOTIS:

1 dalis: Gamybos funkcija.

Firma veikia trumpuoju laikotarpiu. Kapitalo sąnaudos pastovios ir lygios 300 mašinų valandų. Remdamiesi lentelėje pateiktais duomenimis:

apskaičiuokite ir užpildykite tuščius 1 lentelės stulpelius.

1 lentelė

L, val.

TPL(Q)

APL

MPL

L/K

0,35

0,35

0,3

0,75

1,15

0,6

0,70

0,60

1,0

0,62

0,40

1,3

0,54

0,20

1,7

0,48

0,18

2,0

0,43

0,17

2,3

0,39

0,10

2,7

Skaičiavimai:

APL = 0x01 graphic
MPL = 0x01 graphic

35 : 100 = 0.35 (150 – 35) : (200 – 100) = 1.15

150 : 200 = 0.75 (210 – 150) : (300 – 200) = 0.60

210: 300 = 0.70 (250 – 210) : (400 – 300) = 0.40

250 : 400 = 0.62 (270 – 250) : (500 – 400) = 0.20

270 : 500 = 0.54 (288 – 270) : (600 -500) = 0.18

288 : 600 = 0.48 (300 – 288) : (700 -600) = 0.17

305 : 700 = 0.43 (315 – 305) : (800 – 700) = 0.10

315 : 800 = 0.39

0x01 graphic

100 : 300 = 0.3

200 : 300 = 0.6

300 : 300 = 1.0

400 : 300 = 1.3

500 : 300 = 1.7

600 : 300 = 2.0

700 : 300 = 2.3

800 : 300 = 2.7

nubraižykite bendrojo darbo produkto (TPL), ribinio darbo produkto (MPL) ir vidutinio darbo produkto (APL) kreives.

1 grafikas

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2 dalis. Firmos kaštai.

Firmos išlaidas, perkant gamybos veiksnius rinkoje, apibūdina šie duomenys:

darbo valandos kaina – 10 Lt/val.

žaliavų sąnaudos – 20 Lt/produkcijos vnt.

Kapitalo kaina – 20 Lt/val.

Remdamiesi šiais ir ankstesniais duomenimis:

a) sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite. Skaičiavimams naudokite formules:

VCL = L × PL čia PL – darbo val. kaina;

VCŽ = Q × PŽ Q – produkcija, vnt.;

Pž – žaliavų kaina;

TVC = VCL + VCŽ čia K – kapitalas, maš./val.;

FC = K× PK PK – kapitalo kaina;

TC = TVC + FC

2 lentelė

Q(TP)

L

VCL

VCŽ

TVC

FC

TC

Skaičiavimai:

VCL = L × PL

100 ∙ 10 = 1000

200 ∙ 10 = 2000

300 ∙ 10 = 3000

400 ∙ 10 = 4000

500 ∙ 10 = 5000

600 ∙ 10 = 6000

700 ∙ 10 = 7000

800 ∙ 10 = 8000

VCŽ = Q × PŽ

35 ∙ 20 = 700

150 ∙ 20 = 3000

210 ∙ 20 = 4200

250 ∙ 20 = 5000

270 ∙ 20 = 5400

288 ∙ 20 = 5760

305 ∙ 20 = 6100

315 ∙ 20 = 6300

FC = K× PK

300 ∙ 20 = 6000

TVC = VCL + VCŽ

1000+ 700 = 1700

2000 + 3000 = 5000

3000 + 4200 = 7200

4000 + 5000 = 9000

5000 + 5400 = 10400

6000 + 5760 = 11760

7000 + 6100 = 13100

8000 + 6300 = 14300

TC = TVC + FC

1700 + 6000 = 7700

5000 + 6000 = 11000

7200 + 6000 = 13200

9000 + 6000 = 15000

10400 + 6000 = 16400

11760 + 6000 = 17760

13100 + 6000 = 19100

14300 + 6000 = 20300

nubraižykite kintamųjų kaštų (TVC), fiksuotų kaštų (FC) ir bendrųjų kaštų (TC) krreives;

2 grafikas

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

sudarykite 3 lentelę ir ją užpildykite.

3 lentelė

Q

ATC

AVC

AFC

MC

35

220,00

48,57

171,43

150

73,33

33,33

40,00

28,70

210

53,33

34,28

28,57

36,37

250

60,00

36,00

24,00

45,00

270

60,74

38,52

22,22

70,00

288

61,67

40,83

20,83

75,56

305

58,23

42,95

19,67

78,82

315

64,44

45,40

19,05

120

Skaičiavimai:

ATC = 0x01 graphic
AVC = 0x01 graphic

7700 : 35 = 220 1700 : 35 = 48.57

11000 : 150 = 7.33 5000 : 150 = 33.33

13200 : 210 = 53.33 7200 : 210 = 34.28

15000 : 250 = 60.00 9000 : 250 = 36.00

16400 : 270 = 60.74 10400 : 270 = 38.52

17760 : 288 = 61.74 11760 : 288 = 40.83

19100 : 305 = 58.23 13100 : 305 = 42.95

20300 : 315 = 64.44 14300 : 315 = 45.40

AFC = 0x01 graphic
MC = 0x01 graphic

6000 : 35 = 171.43 (11000 – 7700) : (150 – 35) = 28.70

6000 : 150 = 40.00 (13200 – 11000) : (210 – 150) = 36.37

6000 : 210 = 28.57 (15000 – 13200) : (250 – 210) = 45.00

6000 : 250 = 24.00 (16400 – 1500) : (270 -250) = 70.00

6000 : 270 = 22.22 (17760 – 16400) : 288 – 270) = 75.56

6000 : 288 = 20.83 (19100 – 17760) : (305 – 288) = 78.82

6000 : 305 = 19.67 (2030 – 19100) : (615 – 305) = 120

6000 : 315 = 19.05

nubraižykite vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), vidutinių kintamųjų kaštų (AVC), ribinių kaštų (MC) kreives.

3 grafikas

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

4 UŽDUOTIS:

Firma veikia tobulos konkurencijos sąlygomis. Jos gaminamai produkcijai rinkos kaina yra 75,56 Lt.

Remdamiesi ankstesniais duomenimis ir skaičiavimais, atliktais 3-iame uždavinyje:

sudarykite 1 lentelę ir ją užpildykite;

1 lentelė

Q

TR

TC

ATC

AVC

MC

MR

π

2644,60

48,57

75,56

-5055,40

11334,00

73,33

33,33

28,70

75,56

334,00

15867,60

53,33

34,28

36,37

75,56

2667,50

18890,00

60,00

36,00

45,00

75,56

3890,00

20401,60

60,74

38,52

70,00

75,56

4001,60

21761,28

61,67

40,83

75,56

75,56

4001,28

23045,80

58,23

42,95

78,82

75,56

3945,80

23801,40

64,44

45,40

75,56

3501,40

Skaičiavimai:

TR = P ∙ Q MR = 0x01 graphic
= P

35 ∙ 75.56 = 2644.60

150 ∙ 75.56 = 11334.00 (11334.00 – 2644.60) : (150 – 35) = 75.56

210 ∙ 75.56 = 15867.60 (15867.60 – 11334) : (210 – 150) = 75.56

250 ∙ 75.56 = 18890.60 (18890.00 – 15867.60) : (250 – 210) = 75.56

270 ∙ 75.56 = 20401.60 (20401.60 – 18890.00) : (270 – 250) = 75.56

288 ∙ 75.56 = 21761.28 (21761.28 – 20401.60) : (288 – 270) = 75.56

305 ∙ 75.56 = 23045.80 (23045.80 – 21761.28) : (305 – 288) = 75.56

315 ∙ 75.56 = 23801.40 (23801.40 – 23045.80) : ( 315 – 305) = 75.56

∏ = TR – TC

2644.60 – 7700 = -5055.40

11334.00 – 11000 = 334.00

15867.60 – 13200 = 2667.50

18890.00 – 15000 = 3890.00

20401.60 – 16400 = 4001.60

21761.28 – 17760 = 4001.28

23045.80 – 19100 = 3945.80

23801.40 – 20300 = 3501.40

nubraižykite vidutinių kintamų kaštų (AVC), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) ir ribinių pajamų (MR) kreives. Nustatykite, kokią produkcijos apimtį firma gamins, gaudama maksimalų pelną;

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Ekonominis pelnas didžiausias tuomet, kai ribinės pajamos lygios ribiniams kaštams, t.y. MR=MC. MC kyla aukštyn iš kairės į dešinę ir kertasi taške E, t.y. pelno ma

aksimumas.

nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite, kiek produkcijos firma gamins, gaudama maksimalų pelną.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Firma gamins E taške esantį produkcijos kiekį, kadangi šiame taške TR>TC. Ekonominis pelnas yra maksimalus.

5 UŽDUOTIS:

Monopolinės firmos produkcijos paklausą apibūdina funkcija P = 300 – 0,8 × Q, o ribines pajamas – funkcija MR = 300 – 1,6 × Q.

Remdamiesi 4- to uždavinio duomenimis:

sudarykite 2 lentelę ir ją užpildykite;

2 lentelė

Q

P

TR

MR

TC

ATC

MC

π

220,00

73,33

28,70

-36

53,33

36,37

-100

60,00

45,00

-132

60,74

70,00

69,60

20044,80

-160,80

61,67

75,56

2284,80

-188

58,23

78,82

-2020

-204

64,44

-5180

Skaičiavimai:

P = 300 – 0.8 ∙ Q TR = P ∙ Q

300 – 0.8 ∙ 35 = 272 272 ∙ 35 = 9520

300 – 0.8 ∙ 150 = 180 180 ∙ 150 = 27000

300 – 0.8 ∙ 210 = 132 132 ∙ 210 = 27720

300 – 0.8 ∙ 250 = 100 100 ∙ 250 = 25000

300 – 0.8 ∙ 270 = 84 84 ∙ 270 = 22680

300 – 0.8 ∙ 288 = 69.60 69.60 ∙ 288 = 20044.80

300 – 0.8 ∙ 305 = 56 56 ∙ 305 = 17080

300 – 0.8 ∙ 315 = 48 48 ∙ 315 = 15120

MR = 300 – 1.6 ∙ Q ∏ = TR – TC

300 – 1.6 ∙ 35 = 244 9520 – 7700 = 1820

300 – 1.6 ∙ 150 = 60 27000 – 11000 = 16000

300 – 1.6 ∙ 210 = -36 27720 – 13200 = 14520

300 – 1.6 ∙ 250 = -100 25000 – 15000 = 10000

300 – 1.6 ∙ 270 = -132 22680 – 16400 = 6280

300 – 1.6 ∙ 288 = -160.80 20044.80 – 17760 = 2284.80

300 – 1.6 ∙ 305 = -188 17080 – 19100 = -2020

300 – 1.6 ∙ 315 = -204 15120 – 20300 = -5180

nubraižykite paklausos (D), ribinių pajamų (MR), vidutinių bendrųjų kaštų (ATC), ribinių kaštų (MC) kreives. Nurodykite kokį produkcijos kiekį gamins firma, gaudama maksimalų pelną. Kokia kaina firma parduos prekes?

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Firmagamins produkcijos kiekį esantį taške E, kadangi šiame taške MC = MR. Firma parduos prekes kaina M. Šią kainą sąlygoja pasiūlos kreivė. Esant tokiai kainai ir kiekiui, gaunamas didžiausias pelnas.

nubraižykite bendrųjų kaštų (TC) ir bendrųjų pajamų (TR) kreives. Nustatykite, kiek produkcijos firma gamins, siekdama gauti maksimalų pelną.

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x01 graphic

Siekdama gauti maksimalų pelną, firma gamins produkcijos kiekį esantį taške E.

S

D

E

D

E

E

E

S

S

S

D

D

D

TU1

TU2

TU3

TU4

TU5

TU6

E

E

E

E

E

AVC

MR

ATC

MC

E

TC

TR

ATC

MC

AVC

FC

TVC

TC

M

E

D

MR

MC

ATC

TC

TR

E

Leave a Comment