Marketingo tyrimo planas

PAGRĮSTI Į KOKĮ RINKOS SEGMENTĄ TURI ORIENTUOTISUAB „X“

1.Problemos išsiaiškinimas. Tikslų formavimas.

Šiuo metu UAB turi pakankamai lėšų ir galimybių plėstis. Reikėtų išsiaiškinti kokio asortimento ir kokybės prekės joje turėtų būti. Kokio asortimento prekes pirkėjai norėtų matyti mūsų parduotuvėse, ar juos tenkina esamų prekių variantų ir modifikacijų skaičius ar reikia plėsti asortimentą. Šis tyrimas reikalingas tam, kad savininkai žinotų kokius lūkesčius puoselėja klientai ateidami į jų parduotuvę apsipirkti ir kokių prekių tikisi rasti.

2. Tyrimų plano parengimas.

Taigi, bandom iškelti hipotezę: kad UAB taikosi į vidutinį vartotoją, turintį pastovų darbą ir aukštesnes ir aukštas pajamas, tam kad galima būtų jam parduoti būsto remontui bei įrengimui reikalingas prekes.Galimi atsakymai:1. hipotezė, UAB turi taikytis į vidutinį vartotoją, turintį pastovų darbą ir aukštesnes bei aukštas pajamas. 2. hipotezė, UAB turi taikytis į vidutinį vartotoją, turintį pastovų darbą ir vidutines ir žemesnes pajamas. 3. hipotezė UAB turi taikytis į išskirtinį (aukšto lygio ) vartotoją, turintį savo įmonę ir aukštas pajamas. 4. hipotezė, UAB turi taikytis į žemesnio lygio vartotoją, turintį nepastovų darbą ir žemas pajamas.

Norint atsakyti į šiuos klausimus mums reikės sužinoti pirkėjų nuomonę juos apklausiant, todėl reikės rinkti pirminę informaciją.

Šis tyrimas įmonei yra reikalingas ir svarbus, kadangi plečiant parduotuvių tinklą pasirinkus tinkamą prekių linijų skaičių bei papildžius naujomis modifikacijomis padidintume parduotuvių tinklo populiarumą bei užimtume dar didesnę rinkos dalį.

Tam vykdysime aprašomuosius tyrimus, kadangi mums reikia išsiaiškinti parduotuvės prekių asortimento ir kokybės atitikimo kliento poreikiams situaciją. Mus domina visų mūsų parduotuvėje apsilankiusių žmonių nuomonė, todėl anketas duosime kiekvienam asmeniui, vyresniam nei 16 metų, tiek vyrams, tiek moterims.

Pagal kokį rinkos segmentavimo požymį reikėtų tirti. Pagal geografinį – nėra tikslo, kadangi UAB turi filialų visoje šalyje, todėl ir prekyba orientuota tiek į miesto gyventojų, tiek į kaimo gyventojų segmentą.

Manau reikėtų bandyti apjungti ir ištirti pagal kitus tris segmentavimo požymius, kadangi firmos savininkus šiuo metu domina ir į kokio lygio vartotoją reikia orientuotis, ir kokio lygio prekes būtų paklausiausios, ir ar is viso yra poreikis iš vartotojų pusės, kad būtų plečiama veikla, prekybos apimtys, paslaugų spektras.

3. Duomenų rinkimas.

Norėdami pagristi arba paneigti mūsų iškeltą hipotezę, planuojame atlikti anketinę apklausą parankios atrankos metodu. Būtų dalinamos anketos žmonėms, apsilankiusiems UAB parduotuvėse , o taip pat būtų galima tokią pačią anketą patalpinti UAB interneto svetainėje. Taip būtų apklausiami tiek jau esami pirkėjai, tiek potencialūs.Tokiu būtų galima sužinoti ir papildomos svarbios informacijos, kuri galėtų pagerinti paslaugų kokybę: kiek žmonių, kokiomis svaitės dienomis ir kokiu laiku dažniausiai lankosi parduotuvėse, ar UAB interneto svetainėje. Šis tyrimas turėtų trukti 2 mėnesius. Vieną mėnesį bus apklausiami respondentai, sekantį mėnesį bus apdorojami anketų duomenys, patvirtinamos arba paneigiamos iš hipotezės iškilę atsakymai.Parduotuvėse anketas dalintų žmogus prie įėjimo. Ten pat turėtų stovėti staliukas su rašymo priemonėmis, bei urna, į kurią būtų metamos užpildytos anketos.Kiekvieną vakarą kompiuterinio skyriaus darbuotojas atspausdintų anketas, užpildytas respondentų, apsilankiusių UAB svetainėje.Visos anketos (tiek is kompiuterio, tiek iš parduotuvių) būtų pristatomos į rinkotyros skyrių.

4. Duomenų analizė.

Duomenų analizei yra skirtas mėnuo.Per kurį rinkotyros skyriaus darbuotojai turėtų suskaičiuoti ir apdoroti anketinius duomenis. Analizė turėtų būti kiekybinė, apskaičiuota procentaliai ir pavaizduota grafiškai.

5. Tyrimo ataskaitos parengimas.

ANKETA

Gerbiamas respondente, plečiantis ir augant mūsų firmai mes norėtume sužinoti Jūsų nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas, prekes ir jų kokybę, kad ir ateityje galėtume pateisinti Jūsų lūkesčius, susijusius su mūsų parduotuvėmis. Anketa anoniminė, mus domina tik apibendrinti rezultatai. Labai prašome pasidalinti savo nuomone.

Anketą pildyti nesunku, pažymėkite varnelę prie Jums tinkančio atsakymo, arba trumpai parašykite atsakymą į klausimą. Labai prašome nepraleisti nė vieno klausimo.

1. Ar dažnai perkate prekes mūsų UAB:a. Dažnaib. Kartaisc. Retaid. Neperku2. Ar Jus tenkina prekių asortimentas:a. Taip (jei atsakėte Taip, atsakinėkite iš karto į 4 klausimą)b. Iš daliesc. Ne3. Jei ne – kokių prekių norėtumėte rasti mūsų parduotuvėse. Išvardinkite bent keletą:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4. Ar Jus tenkina mūsų parduodamų prekių kokybė:a. Taipb. Iš daliesc. Ne5. Ar jums patinka mūsų parduotuvių aptarnaujančio personalo darbas:a. Taip (jei atsakėte Taip, atsakinėkite iš karto į 7 klausimą)b. Iš daliesc. Ne6. Jei nepatinka – tai kas. Parašykite:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7. Kuriame parduotuvės skyriuje jūs dažniausiai apsiperkate. Pažymėkite balais nuo 6 iki 1:a. Maisto prekių skyriujeb. Dažų ir apdailos prekių skyriujec. santechnikos prekių skyriujed. sporto ir laisvalaikio prekių skyriujee. įrankių ir furnitūros prekių skyriujef. buitinės technikos ir indų prekių skyriuje8. Kuriuose skyriuose jums atrodo mažiausias prekių pasirinkimas. Pažymėkite balais nuo 6 iki 1:a. Maisto prekių skyriujeb. Dažų ir apdailos prekių skyriujec. santechnikos prekių skyriujed. sporto ir laisvalaikio prekių skyriujee. įrankių ir furnitūros prekių skyriujef. buitinės technikos ir indų prekių skyriujeg. visuose pakankamas9. Ar reikėtų ūsų parduotuvėse ekskliuzyvinių (įmantraus dizaino, labai brangių) prekių skyriaus?a. Taipb. Nec. Nežinau10. Ar jūs norėtumėte prekes, neesančias prekyboje užsisakyti iš katalogų:a. Taipb. Nec. Nežinau11. Ar norėtumėte platesnio lietuviškų prekių asortimento?a. Taipb. Nec. Nežinau12. Kurioms prekėms teikiate pirmenybę jas pasirinkdami (jei kaina vienoda):a. Lietuviškomsb. Užsienietiškoms

c. Nesvarbu13. Jūsų lytis:a. Moterisb. Vyras14. Jūsų amžius:a. Iki 18b. Nuo 18 iki 30c. Nuo 31 iki 60d. Virš 6015. Jūsų išsilavinimas:a. Vidurinisb. Spec.vidurinis, aukštesnysisc. Aukštasis16. Šeimyninė padėtis:a. Nevedęs/ netekėjusib. Vedęs/ ištekėjusic. Išsiskyręs, -usi/ našlys, -ė17. Asmenų skaičius šeimojea. 1-2b. 3-5c. virš 518. Jūsų pajamos:a. Žemos (iki 400 Lt)b. Vidutinės (400 – 2000 Lt)c. Aukštos (virš 2000 Lt)19. Gyvenamoji vieta:a. Miestasb. Rajonasc. Kaimas

Jūsų nuomonė mums labai svarbi.

Ačiū už bendradarbiavimą!