makroekonomika

Makroekonomika Skaičiuodami nacionalinį produktą išlaidų aspektu sudedame visas išlaidas produktams pirkti. Skiriamos 4 išlaidų grupės. C- vartojimo I- investavimo G- Vyriausybės prekių ir paslaugų pirkimas Exnet- grynasis eksportas (Consumption) apima namų ūkių išlaidas ilgo naudojimo prekėms ir trumpo vartojimo prekėms, bei išlaidoms (Investicijos) apima1. įrankių, mašinų, įrengimų pirkimą2. visą statybą, taip patir gyvenamųjų namų3. gamybinių atsargų, bei gatavos produkcijos prieaugiai(akcijų ir obligacijų pirkimą ekonomistai neįjungia į investicijas, nes tokie pirkimai tik pakeičia turto priklausomybę)Investicijos- tai naujo kapitalinio turto sukurimasVisa investicijų suma vadinama bendrosiomis investicijomis. Jos skiriamos į dvi dalis:a) atstatymo investicijos, skirtos sunaudotoms darbo priemonėms atstatytib) grynosios investicijos, skirtos papildomoms darbo priemonėms įsigyti

(G) Vyriausybės pirkimai apima visas vyriausybės išlaidas baigtiniams verslo produktams ir visus tiesioginius išteklius.(Exnet) Grynasis eksportas lygus eksporto ir importo skirtumui. Jid paprastai sudaro nežymia nacionalinio produkto dalį.

Grynasis vidinis( Nacionalinis) produktas lygus BVP ir kapitalo nusidevejimo (amortizacijos) skirtumui. Analizuojant kai kurias problemas svarbu žinoti nacionalines pajamas, kurias gauna ištęeklių tiekėjai. Nac.paj lygios BVP ir netiesioginių verslo mokesčių skirtumui.

Asmeninės pajamos lygios nacionalinių pajamų ir socialinio draudimo mokesčių, koeporacijų pelno mokesčių, nepaskirstyto AB skirtumui pilus transferniės išmokos

Disponuojamos pajamos = asmeninės pajamos minus asmeniniai mokesčiaiAsmeniniai mokesčiai = asmeninių pajamų mokesčiai, asmeninės nuosavybės mokesčiai ir t.t.

Kainų lygio matavimas svarbus dėl dvijų priežasčių: Infliacijos arba defliacijos matavimo(kaip kito kainų lygis nuo vieno laikotarpio ligi kito) BVP palyginimo

Kainų lygis išreiškiamas indeksu. Jis lygus Kanų ideksas = (rinkos krepšelio kaina šiais metais) / ( to paties krepšelio kaina baziniais metais) * 100% Žinamiausias yra vartojimo prekių kainų ideksasa, jis matuoja apie 300 prekių ir paslaugų, kurias perka tipinis vartotojas, kainas.

BVP kainų ideksas arba defliatorius matuoja visų prekių ir paslaugų sudarančių ne tik vartojimo, bet ir investicinių prekių, o taip pat tarptautinėje rinkoje perkamų prekių kainų lygį.

Verslo svyravimai, nedarbas, infliacija

1. verslo ciklas2. nedarbas, jo matavimas, tipai. Ekonominiai nedarbo kaštai.3. infliacija, jos proežastyt, reali ir nominali palūkanų norma. Infliacijos tipai, pasėkmės.

Verslo ciklai tai nereguliarūs, tačiau besikartojantys ekonominės veiklos pokyčiai( pakilimai, nuosmukiai…). Jie atspindi pardavimu apimties gamybos pajamų, nedarbo ir kitų rodiklių kitimą. Ciklas susideda iš 4 stadijų.PakilimasSmukimasKrizėPagyvėjimas

Pakilimas- nacionalinio produkto apimtis yra didžiausia. Padidėja išteklių paklausa ir darbo paklausa. Didėja kitų išteklių kainos, gamybos apimtis ir, bet kokia veikla yra pelninga.Smukimas būdingas ekonominės veiklos aktyvumo sumažėjimui. Pagrindiniai jo bruožai yra: smunka gamybos apimtis, mažėja investicijos, darbo paklausa, prekių kainos, pelnas.Krizei būdinga – žemiausia ciklo stadija, jos metu išauga nedarbas, smunka pajamos, pelnas, dalis firmų patiria nuostolių.Pagyvėjimo stadija. Joje viskas priešinga kryptimi, nei smukimo stadijoje.