Lietuvos telekomunikacijos

Konkurencija telekomunikacijų srityje.

XX amžių, ekonomikos vystymosi atžvilgiu, be jokių abejonių galima pavadinti konkurencijos amžiumi. Būtent šiame cikle konkurencija įgijo tarptautinę ir globalinę svarbą. Gavo aprobaciją ir įrodė savo svarbą “Economics” autorių K.R.Makkonelo ir S.L.Brew žodžiai: “Konkurencija yra pagrindinė reguliuojanti jėga kapitalizme”. Konkurencija – (iš lot. Concurrere – susidurti) – nepriklausomų ekonominių subjektų kova už ribotus ekonominius išteklius. Tai yra tarpininkavimo, bendradarbiavimo ir kovos, tarp dalyvaujančių rinkoje įmonių su tikslu pateikti geresnes savo prekių pardavimo galimybes, patenkinti skirtingus pirkejų norus, ekonominis procesas. Šiuolaikinės konkurencijos reikšmės aktualija yra akivaizdi. Ir pastaruoju metu ypač įtempta konkurencinė kova jaučiama telekomunikacijų srityje. Tokia situacija mūsų šalyje susidarė dėl to, kad telekomunikacijų rinka yra dar pakankamai nauja.

Lietuvos telekomunikacijos rinkoje pagrindinės dalyvaujančios bendrovės yra “Lietuvos Telekomas”, “Omnitel”, “Bite GSM”, “Tele 2”.

„Lietuvos telekomo“ konkurencinė politika.

Akcinė bendrovė „Lietuvos telekomas“ – viena seniausiai ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos įmonių, žinoma beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui. Labai svarbi „Lietuvos telekomo“ veiklos sritis yra interneto ir duomenų perdavimo paslaugų plėtra. Bendrovė gerina ir gerins jau teikiamų interneto paslaugų kokybę, dar daugiau dėmesio skirs naujoms paslaugoms kurti ir diegti bei naujausioms interneto prieigos technologijoms taikyti. Dabar „Lietuvos telekomas“, išaugęs į įmonių grupę, yra didžiausias telekomunikacijų paslaugų teikėjas Lietuvoje, savo klientams galintis pasiūlyti daugiau nei 200 paslaugų – ne tik fiksuoto telefono ryšio, bet ir su internetu susijusių bei duomenų perdavimo paslaugų, didmeninių paslaugų bei daug kitų pažangių sprendimų. „Lietuvos telekomui“ rūpi technologijų pažanga. Bendrovė siekia prisidėti prie Lietuvos informacinės visuomenės plėtros, kurti ir siūlyti vartotojams naujausių ir pažangiausių ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje paslaugų. Į šiuolaikines technologijas, tinklo skaitmeninimą – tą daugeliui nematomą dalį – jau investuota per 1,8 mlrd. litų. 2002 m. daugiau kaip 80 proc. investicijų buvo skirta Bendrovės tinklui modernizuoti. Dėl to Bendrovė baigė skaitmeninti penkių didžiausių Lietuvos miestų telefono tinklą. 2002 m. pabaigoje tinklo skaitmeninimo lygis siekė 88 procentus. „Lietuvos telekomas“ toliau plėtojo ir asimetrinės skaitmeninės abonento linijos (ADSL) technologija pagrįstą prieigos tinklą. Dabar ADSL paslaugos prieinamos 85 proc. „Lietuvos telekomo“ klientų. Bendrovė siūlo keletą paslaugos „DSL takas“ planų, kurie skiriasi sparta ir kaina. Per 2002 m. ADSL paslaugų vartotojų padaugėjo nuo 2,4 tūkst. (2001 m. pabaigoje) iki 10,5 tūkst.

Savo klientams „Lietuvos telekomas“ siūlo daug naujų modernių balso telefonijos („ISDN dueto“, informacijos telefonu 118, taip pat 900-oji, 800-oji, 700-oji, telerinkodaros paslaugos ir kt.), interneto („Tako zonos“, „ISDN tako“, „DSL tako“, „Tako pašto“ ir kt.) ir duomenų perdavimo (plačiajuosčio ryšio, vaizdo konferencijos, skirtosios linijos ir kt.) paslaugų. „Lietuvos telekomui“ svarbus kiekvienas klientas. Bendrovė stengiasi kuo optimaliau panaudoti Klientų aptarnavimo ir atsiskaitymo sistemos galimybes, pradėjo naudotis Tinklo informacine sistema. Tai leido dar veiksmingiau aptarnauti klientus. Jiems siūloma naudotis ir įvairiomis šiuolaikinėmis bendravimo su Bendrove priemonėmis – su telekomunikacijų paslaugomis susijusius reikalus klientai gali tvarkyti darbo vietoje ar namie. „Lietuvos telekomas“ suvokia save kaip visuomenės narį, kuriam rūpi visuomenės gerovė. Dėl to nemažai lėšų skiriama paramos programoms, švietimo projektams. Vienas svarbiausių ilgalaikių (2000–2003 m.) Bendrovės projektų yra paramos švietimui programa „Kompasas“. „Lietuvos telekomas“ yra ir vienas aljanso „Langas į ateitį“ kūrėjų ir rėmėjų. Aljanso tikslas – skatinti Lietuvos gyventojus naudotis internetu ir taip kelti gyvenimo lygį, didinti šalies konkurencingumą. Aljansas „Langas į ateitį“ šalyje jau yra įrengęs 70 viešųjų interneto centrų. Šiuo metu „Lietuvos telekomo“ įmonių grupėje – Bendrovėje ir jos antrinėse įmonėse – dirba per 4 tūkstančius specialistų. Patyrę ir kvalifikuoti darbuotojai yra didžiausias Bendrovės turtas. Darbuotojai turi puikias galimybes mokytis, kelti kvalifikaciją, siekti karjeros. Praėjusiais metais svarbiausias reguliavimo srities įvykis buvo 2002 m. liepą priimtas naujas Telekomunikacijų įstatymas. Jis įsigaliojo 2003 m. sausio 1 dieną. Naujasis įstatymas ir jo lydimieji aktai sudarė teisines prielaidas visiškai konkurencijai Lietuvos telekomunikacijų srityje. Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) priėmė įstatymo lydimuosius aktus, taip įgyvendindama įstatymo nuostatas. Remdamasi įstatymu, RRT pripažino „Lietuvos telekomą“ ir jo antrines įmones didelę įtaką turinčiu operatoriumi viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugų ir tinklų, skirtųjų linijų paslaugų ir tinklų sujungimo paslaugų rinkose. Todėl „Lietuvos telekomas“ turi vykdyti šiuos didelę įtaką rinkoje turintiems operatoriams taikomus įpareigojimus: skaidrumo, nediskriminavimo, apskaitos atskyrimo įpareigojimus, įpareigojimą suteikti prieigą, įpareigojimą suteikti galimybę abonentams pasirinkti bet kurį telekomunikacijų paslaugų teikėją, įpareigojimą suteikti teisę abonentui išlaikyti savo numerį (nuo 2004 m. sausio 1 d.) ir įpareigojimą paslaugų kainas pagrįsti sąnaudomis. 2002 m. pabaigoje Bendrovė parengė ir paskelbė viešą pasiūlymą dėl tinklų sujungimo.
Nuo 1998 m. liepos, kai buvo privatizuota Bendrovė, praėjo jau ketveri su puse metų. Per šį trumpą laiką „Lietuvos telekomas“ tapo šiuolaikine telekomunikacijų įmone. Bendrovė yra pasirengusi dirbti konkurencijos sąlygomis – sukurta daugybė geros kokybės paslaugų, puikus techninis pagrindas, veiksmingai pertvarkyta organizacinė struktūra. Todėl tvirtai tikime sėkminga Bendrovės ateitimi. Telekomo vizija: AB „Lietuvos telekomas“ yra pirmaujanti telekomunikacijų paslaugų teikėja regione. Mūsų misija: Siūlyti verslo klientams ir šalies gyventojams tokius ryšio paslaugų sprendimus, kurie labiausiai tenkina jų poreikius. Būti į vartotojų poreikius atsižvelgiančia Bendrove, skatinančia pokyčius ir kuriančia ateitį ir taip atveriančia kelią visuomenės ekonominei plėtrai bei jos piliečių gerovei. Kurti trumpalaikius ir ilgalaikius pelno planus, kad būtų nuolat didinama Bendrovės vertė.

UAB “Omnitel” komkurencinė politikaUAB “Omnitel” yra didžiausia telekomunikacijų bendrovė Baltijos šalyse. Ji teikia mobiliojo GSM ryšio (900/1800 Mhz), interneto ir kitas duomenų perdavimo paslaugas. Akcininkai – telekomunikacijų kompanijos:· “Amber Mobile Teleholding” (55 proc.), · JAV kompanija “Motorola Inc.” (35 proc.) · privatūs asmenys ( 10 proc.).

Tinklo kodas: 24601 arba LT OMNITEL arba OMNITEL LT.UAB “Omnitel” istorija “Omnitel” vykdo revoliuciją Lietuvos informacinių technologijų srityje. ( “The Washington Times”)1991 metais, Lietuvai vos atgavus nepriklausomybę, JAV lietuvis verslininkas, ekonomikos mokslų daktaras Juozas P. Kazickas įkūrė telekomunikacijų bendrovę “Litcom”, dabartinę “Omnitel”. Tai buvo pirmoji Rytų Europoje privati telekomunikacijos įmonė. Bendrovės pirmasis prezidentas taip pat buvo išeivijos lietuvis Viktoras Gediminas Gruodis. 1992 metų pradžioje buvo pastatyta palydovinė antžeminė stotis. “Omnitel” pirmoji atvėrė Lietuvai langą į laisvąjį pasaulį, apeidama Rusijos ryšių sistemą.OMNITEL vizija – verslo, valdžios ir visuomenės partnerystė kuriant modernią žinių ekonomiką bei pilietinę visuomenę, kurios variklis – informacija ir idėjos. Šiandien svarbiausia – žmogaus asmenybėOmnitel teikia ir vysto pažangiausius komunikacijos būdus užtikrinančius galimybę bendrauti bet kurioje vietoje ir erdvėje.

• 1991 m., Lietuvai vos atgavus nepriklausomybę, JAV lietuvis ekonomikos mokslų daktaras Juozas Kazickas įkūrė “Omnitel”.• Įkūrimo idėja – užmegzti nepriklausomą ryšį su pasauliu, apeinant Rusijos ryšių sistemą.• Pirmoji privati telekomunikacijų bendrovė Rytų Europoje.• Viena pirmųjų didžiųjų investuotojų nepriklausomybę atgavusioje šalyje.Su naujausiomis technologijomis į Lietuvą kartais ateiname net šiek tiek per anksti. Tačiau tai leidžia padėti Lietuvos žmonėms kurti ateities informacinę visuomenę.” “Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis • •Technologijų lyderė: pirmoji Lietuvoje įdiegė GSM ryšį, WAP protokolą, viena pirmųjų Europoje įdiegė platų integruotų paslaugų spektrą, viena pirmųjų pasaulyje pradėjo diegti GPRS technologiją.• Paslaugų lyderė: plačiausias GSM paslaugų spektras; internetas; duomenų perdavimas; integruotos paslaugos, mobilusis internetas (GPRS), įmonės vidaus tinklai “Sava komanda”, “Jungtinė komanda”.• Viena iš penkių didžiausių investuotojų Lietuvoje: “Omnitel” jau investavo apie 1 mlrd. Lt.• Didžiausia mobiliųjų telekomunikacijų bendrovė Baltijos šalyse pagal klientų skaičių: 2002 m. pabaigoje “Omnitel” paslaugomis naudojosi per 800 000 abonentų.Telekomunikacijų verslo sėkmė priklauso nuo reakcijos į pokyčius greičio.• Nuo 1996 m. “Omnitel” pradėjo uždirbti pelno.• 2002 m. apyvarta sudarė 702 mln. Lt. • 2001 m. strateginio investuotojo sutartis – 200 mln Lt ir 30 darbo vietų per 3 metus;• 2002 m. investuota apie 260 mln. Lt ir sukurtos 67 darbo vietos.

Lietuvos mobiliųjų telekomunikacijų rinka 2002 m.

•“Omnitel” renkasi apie 70 proc. verslo rinkos (“Baltijos tyrimai”). • Apie 90 proc. iš 100 didžiausių Lietuvos bendrovių naudojasi “Omnitel” paslaugomis.Naujausios technologijos – paslaugų plėtros ir bendrovės sėkmės garantas.• “Omnitel” bendrovė 1995 m. į Lietuvą atnešė GSM ryšį ir viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo teikti komercines interneto paslaugas.• 1996 m. spalio mėnesį pradėjo veikti radijo ieškos lokaliniai tinklai. • “Omnitel” – pirmoji Lietuvoje 1999 m. įdiegė WAP protokolą duomenims perduoti ir žengė žingsnį mobiliojo interneto link. • 2000 m. pabaigoje “Omnitel” tinkle pradėta diegti moderniausia pasaulyje paketinio duomenų perdavimo technologija GPRS. • 2001 m. vasarą GPRS technologija jau veikė visame Omnitel GSM tinkle, buvo įdiegti pirmieji komerciniai GPRS sprendimai.

• 2002 m. pabaigoje įdiegė MMS paslaugą. “Omnitel” turi 400 MMS vartotojų.•“Omnitel” įdiegus GPRS, Lietuva įsijungė į pasaulio telekomunikacinių technologijų lyderių gretas.

UNIKALŪS SPRENDIMAI (1)•1999 m. spalio mėn. pristatytas vienas pirmųjų Europoje integruotų paslaugų portalas “Mozaika”. Šiandien – tai nuolat besiplečiantis paslaugų kompleksas (www.omni.lt/valdyk), skirtas Omnitel GSM abonentams.••1999 m. gruodžio mėn. “Omnitel” atidarė vieną pirmųjų elektroninių parduotuvių Lietuvoje – Mugė. Dabar – tai didžiausi e-komercijos vartai šalyje (www.omni.lt/pirk).••2001 m. kovo mėnesį verslo vartotojams pristatyta paslauga “Sava komanda”, suteikianti galimybę supaprastinti vidinę komunikaciją naudojant trumpuosius numerius.••2001 m. birželio mėn. “Omnitel” kartu su partneriais pristatė pirmuosius Baltijos regione GPRS technologijos pritaikymo versle sprendimus – mobiliųjų vadybininkų darbo vietų įrengimas, duomenų iš energetikos objektų surinkimas.•• 2001 m. rugpjūčio mėn. pirmą kartą Lietuvoje “Omnitel” pristatė judančių objektų sekimo, panaudojant GPS palydovinę padėties nustatymo sistemą, ir valdymo paslaugą. •2001 m. spalio mėnesį pradėjo veikti jungtinis “Omnitel” portalas OMNI.LT, kuriame pateikiamos paslaugos, pasiekiamos tiek per internetą, tiek ir per mobilųjį tinklą. Portalo srityse DIRBK, VALDYK, RASK, PIRK, PRAMOGAUK kiekvienas ras elektroninių paslaugų pagal savo poreikius.•2001 m. lapkričio mėn. “Omnitel” kartu su TV3 televizija pristatė “SMS į TV” paslaugą, leidžiančią trumpųjų žinučių tekstą matyti TV ekrane.•2001 m. gruodžio mėn. verslo klientams pateikta paslauga “Darbas ir laisvalaikis”, leidžianti pagal sąskaitos limitą, darbo laiką ir kitus požymius atskirti darbuotojo tarnybinių ir asmeninių pokalbių sąskaitas.•2002 m. sausio mėn. “Omnitel” kartu su Hansa-LTB pirmą kartą Lietuvoje pristatė elektroninio išankstinio mokėjimo sąskaitos papildymo paslaugą. • 2002 m. rugsėjo mėn. pabaigoje pristatyta nauja paslauga – MMS. • 2002 m. birželio mėn. pristatytas atsiskaitymas už automobilių stovėjimą SMS žinutėmis Vilniuje ir Kaune. • 2002 m. rugsėjo mėn. pirmoji Lietuvoje įdiegė MMS (Multimedia Mesaging service)

• Pirmoji įdiegė GPRS tarptinklinio ryšio paslaugą, kuria galima naudotis sLatvijoje ir Estijoje, o artimiausioje ateityje bus galima naudotis ir Skandinavijos šalyse.• BSA – “Omnitel” pirmoji šalyje suteikė galimybę nemokamai priimti įeinančius tarptinklinio ryšio skambučius Baltijos šalyse.• 2002 m. įdiegė virtualųjį interneto tinklą (WLAN).• 2002 m. įdiegė ypatingai plačių galimybių “SIM Plius” kortelę, leidžiančią kiekvienam abonentui personalizuoti gaunamas paslaugas.“Omnitel” ryšys siekia atokiausius Lietuvos kampelius.• “Omnitel” ryšio tinklas aprėpia 99 proc. šalies teritorijos.• Dvidažnis tinklas: GSM (900 MHz) ir DCS (1800 Mhz).• 616 bazinės stotys.• 4 komutacinės stotys.• “Omnitel” abonentai mobiliuoju ryšiu gali naudotis 73 pasaulio šalyje. Juos aptarnauja 163 GSM ryšio operatoriai.• Internetu bendrovės abonentai gali naudotis 90 pasaulio šalių. Internetas per GPRS veikia 6 šalyse.Investicijos į tinklą ir technologijas tiesia tiltą į trečiosios kartos (3G) mobilųjį ryšį.

ARČIAUSIAI ŽMOGAUS (1)• “Omnitel” – palankiausiai vertinama įmonė (“ Įmonių įvaizdžio tyrimas”,“SIC Rinkos tyrimai” 2002 m. kovas).• 2003 m. rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės “SIC rinkos tyrimai” apklausos duomenimis “Omnitel” buvo pirmoji pagal visus rodiklius – bendorvės įvaizdį, stiprumą, modernumą, nuomonę apie kompaniją, reklamos patrauklumą, galimą darbo vietą.• Jau veikia 7 “Omnitel” atstovybės. • 14 bendrovės prekybos salonų 8 didžiausiuose šalies miestuose.• “Omnitel” atstovauja 4 partnerių tinklai – “Mikro Visata”, Kom Runa”, “Inta” ir “Sonex Co.” ir prekybos tinklas “Simas”, pradėjęs veikti 2002 m. vasarą. Iki 2002 metų pabaigos SIMO tinklo prekybos taškų skaičius išaugo iki 90. Iš viso bendrovės paslaugas šalyje platina apie 500 prekybos taškų.•Išankstinio mokėjimo paslauga “Extra” platinama 4 000 prekybos vietų.•Patogiausi mokėjimo planai ir būdai• Lojalumo programos “Gerovė” ir EXTRA plius.• Visą parą veikiantis modernus Klientų aptarnavimo centras, teikiantis informaciją telefonu:– “Infolinija” 117 – nemokama savitarnos paslauga, teikianti pagrindinę informaciją apie paslaugas, tarifus, mokėjimo planus, telefonų kainas ir kt. – “InfoFonas” 1544 – informacija apie sąskaitą už paslaugas, prakalbėtą sumą,nemokamo laiko likutį. Automatiškai atpažįsta kliento numerį ir teikia informaciją.

– Paslaugų administravimo atsakiklis 1566 – automatinio meniu pagalba bendrovės klientai gali patys rinktis ir keisti mokėjimo planus, įjungti ar išjungti paslaugas.Operatoriaus konsultacijos 1533 arba 8-698-63333 – visą parą specialistų teikiamos išsamios bei kvalifikuotos konsultacijos.

Bendrovė “Omnitel” visada buvo ir išliks aktyvi ne tik verslo, bet ir pilietinės visuomenės narė.• “LANGAS Į ATEITĮ” – įkurtas Verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai aljansas, kurio tikslas – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje, kelti šalies gyventojų kompiuterinį raštingumą, mokyti visuomenę naudotis internetu. Jau veikia 8 viešieji interneto prieigos taškai.• Dalyvaudama informacinės visuomenės Lietuvoje kūrimo procese: 7 asociacijų dalyvė, tarp jų – Lietuvos žinių visuomenės taryba prie Lietuvos Respublikos Prezidento, Žinių ekonomikos forumas, asociacija “Infobalt”, Švietimo ministerijos programos “Mokykla – informacinei Lietuvai” koordinavimo taryba.• Inicijuodama ir remdama švietimo sistemos kompiuterizavimo projektus: Įgyvendinama bendra “Omnitel”, jos įkūrėjų dr.Juozo Kazicko šeimos fondo, Gedimino Gruodžio bei Švietimo ir mokslo ministerijos programa “Mokykla – informacinei Lietuvai”. Kompiuterių klasės įrengtos 184 Lietuvos mokyklose.• Remdama Lietuvos mokslą, kultūrą ir sportą: Teikiama parama didžiausiems šalies universitetams, garsiausiems muzikos festivaliams, LTOK ir LKL, įspūdingiausiems pramoginiams renginiams.“Omnitel” taria žodį svarbiausiais visuomenės gyvenimo klausimais ir remia ateities projektus.

“Omnitel” pasirinko teisingą veiklos strategiją ir susikūrė tvirtą pagrindą sėkmingai ateities veiklai.Kertiniai veiklos akmenys:• LyderystėVisada keliais žingsniais būti priekyje už kitus, būti geriausiais. Lyderystė ryšio kokybės, paslaugų, klientų atarnavimo srityse yra sėkmės garantas.•KokybėSavo veikloje siekiame aukščiausios kokybės. Tai ne tik techniniai ryšio kokybės rodikliai, bet ir siekis atitikti kliento poreikius ir netgi viršyti jo lūkesčius. Orientacijos į kokybę tikslas – naujas “Omnitel” klientų gyvenimo PATOGUMAS ir naujos GALIMYBĖS.•PartnerystėPatnerystė ir bendradabiavimas – ilgalaikio verslo stabilumo ir sėkmės garantas. Mūsų patneriai – verslas, valdžia ir visuomenė.

“Bitės” konkurencinė politikaIstorijos pradžia “Bitės” tinklas pradėjo veikti 1995 m. spalio 24 d.: ryšys dengė Vilnių ir Kauną. Tą patį mėnesį duris atvėrė ir pirmasis prekybos salonas Vilniuje, Gedimino prospekte, o per kitus du mėnesius pirmieji “Bitės” klientai jau galėjo naudotis tarptinklinio ryšio paslaugomis Danijoje ir Vokietijoje bei balso pašto paslauga. 1996 m. vasarį sulaukusi 1000-ojo kliento įmonė pradėjo greitai augti. Lygiai po metų po tinklo atidarymo, “Bitės” ryšys padengė 62 proc. šalies gyventojų, o klientų skaičius pasiekė 11 500. “Bitė” šiandien

Šiandien “Bitė” turi mobiliojo ryšio tinklą, padengiantį 99 proc. visų šalies gyventojų. “Bitė” rinkoje konkuruoja itin plačiu paslaugų spektru tiek individualiems, tiek verslo klientams bei profesionaliu klientų aptarnavimu.

Bendrovė, kurdama naujus produktus, itin daug dėmesio skiria jų funkcionalumui ir pagal siūlomų paslaugų įvairovę bei kokybę siekia tapti patraukliausia telekomunikacijų paslaugų tiekėja.

Nuo pat savo veiklos pradžios 1995 m. į naujausias technologijas ir tinklo vystymą investavusi daugiau nei 600 milijonų litų, 2002 m. naujų paslaugų kūrimui ir tolesniam tinklo talpumo vystymui investuota dar 109 milijonai litų.

Mobiliojo ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos

Mobiliojo ryšio paslaugos apima įvairius mobiliojo ryšio planus, “Verslo administratorių”, “Namų zoną”, “Šeimą ir draugus”, išankstinio apmokėjimo paslaugą “Labas”, trumpųjų žinučių siuntimą (SMS), Web-SMS, “SMS pasaulį”, M-paštą, balso paštą, “GSM Pro” ir daugelį kitų. Tarptinkliniu ryšiu bendrovės klientai gali naudotis 80 užsienio šalių, o nuolatiniams klientams yra parengtos lojalumo programos. “Bitė” yra vienintelis operatorius šalyje, siūlantis duomenų perdavimo paslaugas tiek HSCSD, tiek GPRS technologijomis. Verslo klientams drauge su partneriais “Bitė” siūlo įvairius GPRS technologija paremtus sprendimus.

Bendrovėje aktyviai diegiamos ryšių su klientais valdymo sistemos, kurios leidžia pasiūlyti geriausiai klientų poreikius atitinkančius paslaugų junginius.

“Bitės” interneto paslaugų grupė

“Bitės” interneto paslaugų grupei priklauso fiksuoto mokesčio paslauga “Internetas 88”, internetas komutuojamąja linija, Internetas skirtąja linija PRO, “Bitės” tarnybinių stočių saugykla, o taip pat “Bangos” vartai. 2002 m. pradžioje “Banga” buvo papildyta nauja verslininkams bei verslu besidomintiems lankytojams skirta sritimi “Verslo banga”.

Abonentų skaičius 488 tūkst. 2003 sausio 1 d.EBITDA (pajamos atskaičius veiklos išlaidas prieš finansines išlaidas, mokesčius ir nusidėvėjimą) 70,4 mln. Lt 2001 metaisApyvarta 351 mln. Lt 2002 metaisApyvarta 233 mln. Lt 2001 metaisApyvarta 167 mln. Lt 2000 metaisAkumuliuotos investicijos Daugiau kaip 600 milijonų Lt Nuo 1995 iki 2002 m.Investicijos į naujas paslaugas, technologijas ir tolesnę tinklo plėtrą 109 milijonų Lt 2002 metaisGyventojų padengimas 99 procentai Nuo 2000 m. balandžio mėn.Sutartys su tarptinklinio ryšio partneriais 169 2003 m. kovo mėn.Šalių, su kuriomis sudarytos sutartys dėl tarptinklinio ryšio, skaičius 80 2003 m. balandžio mėn.Akcininkai 100% akcijų priklauso Danijos grupei TDC Nuo 2000 m. sausio 13 d.Darbuotojų skaičius 440 2003 m. sausio mėn.“Bitės” salonų skaičius 16 2003 m. sausio mėn.“Bitės” partnerių pardavimo salonų skaičius 305 2003 m. sausio mėn.Vietų, kuriose galima nusipirkti išankstinio apmokėjimo “Labas” papildymo korteles, skaičius 3300 2003 m. sausio mėn.

“Bitės” tinklo teritorija“Bitės” tinklas dengia 99 proc. Lietuvos teritorijos. Tinklo struktūrai sukurti yra panaudota “Ericsson CME – 20” sistema, sudaryta iš: · komutacinės sistemos AXE10; · bazinių stočių sistemų RBS-200, RBS-2000; · centralizuoto tinklo valdymo sistemos TMOS. Perdavimo sistemų tinklui naudojama radijo relinė “Ericsson Mini-Link”, BOSCH aparatūra. Balso pašto ir trumpųjų žinučių (SMS) paslaugai naudojama “Comverse Technology INC.” įranga. Tinklo kodas: 246 02 arba LT BITE GSM, arba BITE GSM. Akcininkai

Nuo 2000 m. sausio 13 d. vienintelis “Bitės GSM” akcininkas yra TDC, anksčiau žinoma kaip Tele Danmark A/S.

TDC yra pagrindinis telekomunikacijų paslaugų tiekėjas Danijoje, investavęs į 20 kompanijų, veikiančių 12 Europos šalių. Kompanija yra padalinta į atskirus padalinius pagal teikiamų paslaugų pobūdį ir siūlo integruotus sprendimus fiksuoto ryšio, mobilaus ryšio, interneto, duomenų perdavimo, kabelinės televizijos ir telefonų knygų leidybos srityse.

TDC dirba 17 000 darbuotojų, iš kurių 250 ekspertų nuolat dirba su naujausiais telekomunikacijų plėtros projektais. TDC bendradarbiauja su mokslo ir švietimo įstaigomis ir Danijoje, ir kitose šalyse. Pavyzdžiui, Danijoje yra intensyviai dirbama su Danijos Technikos universitetu, o tarptautiniu lygmeniu bendradarbiaujama su Massachusetts_o Technologijos Institutu Bostone – vienu iš geriausių mokslinių tyrimų institutu pasaulyje.

TDC grupės investicijos(skliausteliuose nurodyta TDC akcijų dalis):Vakarų Europoje Mobilus ryšys Fiksuotas ryšys Internetas Kitas verslasAustrija Connect Austria GmbH/ONE (15 proc.) Connect Austria GmbH/ONE (15 proc.) Connect Austria GmbH/ONE (15 proc.) Belgija Belgacom Mobile (75 proc. priklauso Belgacom S.A.) Belgacom S.A. (16.5 proc.) Belgacom S.A. (16.5 proc.) Įranga: Belgacom S.A. (16.5 proc.) Vokietija Talkline GmbH (100 proc.) Talkline GmbH (100 proc.) Talkline GmbH (100 proc.) Nyderlandai Ben Nederland B.V. (14.7 proc.) Norvegija ElTele Ost (53.49 proc.) ElTele Ost (53.49 proc.) Švedija Įranga: Internordia Communications AB (100 proc.) Telefonų katalogai: Lokaldelen (100 proc.) Mediaforlaget Foretagstele International AB (100 proc.) TFI Foretagsinfo AB (100 proc.) Šveicarija DiAx (70 proc.) Sunrise Communications AG (89.2 proc.) Sunrise Communications AG (89.2 proc.)

Centrinėje ir Rytų Europoje Mobilus ryšys Fiksuotas ryšys Internetas Kitas verslasČekija Contactel s.r.o. (50 proc.) Satelitinis ryšys: Ceske Radiokommunikace (20.8 proc.) Telefonų katalogai: Inform Net Partners (50 proc.) Vengrija Pannon GSM Rt. (6.6 proc.) HTCC Inc. (21.4 proc.) Lietuva Bite GSM (100 proc.) Bite GSM (100 proc.) Lenkija Polkomtel (19.59 proc.) Ukraina UMC (16.3 proc.)

TELE2 konkurencinė politika

“Tele2” vizija – tapti stipriausia alternatyvia telekomunikacines paslaugas teikiančia bendrove Europoje. “Tele2” misija Lietuvoje – padaryti mobilųjį ryšį Lietuvoje prieinamą kiekvienam. UAB “Tele2” Telekomunikacines paslaugas teikianti bendrovė. Šiuo metu UAB “Tele2” teikia išankstinio ir mėnesinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugas. Savininkai Švedijos telekomunikacijų koncernas “Tele2 AB”. Generalinis direktorius Petras Masiulis Atstovas spaudai Justas Vaitkevičius, UAB “Guliverio tinklas”; tel:. (8 5) 261 06 64 Istorija : 1993 m. – Įkurta UAB “Levi&Kuto”. 1999 m. sausio mėn. – Švedijos telekomunikacijų koncernas “NetCom” įsigijo UAB “Levi&Kuto”.

1999 m. gruodžio 14 d. – Vilniuje pradėjo veikti trečiojo Lietuvoje GSM operatoriaus “Tele2” mobilaus ryšio tinklas. 2000 m. sausio mėn. – UAB “Levi&Kuto” pavadinimas pakeistas į UAB “Tele2”. 2000 m. balandžio 1 d. – UAB “Tele2” generaliniu direktoriumi paskirtas Carl-Magnus Stenberg. 2000 m. gegužės 23 d. – “Tele2” pristatė pirmąją savo komercinę paslaugą – “X-GSM”. 2001 m. pavadinimas pakeistas į “Pildyk”; tai – išankstinio apmokėjimo “Tele2.Mobile” paslauga. 2000 m. rugpjūčio 28 d. – “Tele2” persikėlė į naują biurą Vilniuje, Sporto 7a. 2000 m. lapkričio 1 d. – “Tele2” pristatė antrąją “Tele2.Mobile” komercinę paslaugą – mėnesinio apmokėjimo mobiliojo ryšio paslaugą. 2001 m. sausio 3 d. – UAB “Tele2” gavo GSM 900 Mhz licenciją. 2001 m. rugpjūčio 30 d. – UAB “Tele2” pripažinta strategine investuotoja.2002 m. sausio 10 d. – Tele2 pristatė naują mėnesinio apmokėjimo paslaugą 2003 m. vasario 1 d. – UAB “Tele2” generaliniu direktoriumi paskirtas Petras Masiulis.

Pradžioje nagrinėjant rinka išryškėjo “Lietuvos Telekomo” pranašuma fiksuotame ryšyje(naturalu, nes jis yra monopolistas Lietuvoje) ir “Omnitel” – mobilaus ryšio rinkoje. Tačiau, veikiant konkurencinems rinkos jėgoms nusistovėjo pusiausvyra tarp mobilaus ryšio tiekėjų, ir susiklostė paradoksali situacija, kad maonopolistas “Lietuvos Telekomas” atsižvelgdamas į susiklosčiusią situacija yra priverstas mažinti fiksuoto ryšio paslaugų kainas. Tokios situacijos priežastis – naujas konkurentas monopolistui – anksčiau tik mobilaus, o dabar ir galimas potencialus fiksuoto ryšio tiekėjas “Tele 2”. Be to akivaizdi konkurencijos pasekmė yra mobilaus ryšio paslaugų kaštų sumažėjimas ir kokybės padidėjimas, pvz., prieš 5 menėsius “Omnitel Extra” vartuotojams trumpujų žinučių kaina buvo 30 ct., o dabar tik 9 ct. Be to, pvz., ženkliai pagerėjo “Tele 2” operatoriaus kokybė, ir šios kompanijos ryšio zona intensyviai plečiasi, dabar apimdama 95% Lietuvos ploto. Irgi akivaizdžiai pagerėjo klientų aptarnavimo kokybė, pvz. rengiamos akcijos, kuriuo metu tapomi klientų šaržai, įteikiamos dovanėles, suvenyrai. Didėjant konkurencinems jėgoms, kyla poreikis reklamuoti savo paslaugas žiniasklaidoje(laikraščiuose, radijo eteryje, televizijoje). To pasekoje didindamos žiniasklaidos pajamos.

Taigi konkurencija bendrąja prasme yra progresą rinkoje lemiantis veiksnys, skatinantis kokybės gerėjimą, kainų mažėjimą, paslaugų išplėtimą, jų pateikimo subtilumą, ir slopinantis monopoliją.

TURINYS

1. Įvadas 1 2. “Lietuvos Telekomo” konkurencinė politika 2 3. “Omnitel” konkurencinė politika 4 4. “Bitės” konkurencinė politika 8 5. “Tele 2” konkurencinė politika 12 6. Išvados 13