Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas

TURINYS

Įvadas..............................2

1.Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas...........3

1.1.Eksportas į Kaliningrado sritį...........................4

1.2.Lietuvos įmonių investicijos Kaliningrado srityje..................5

1.3.Importas iš Kaliningrado..............................8

1.4.Ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos...................10
Išvados..............................11
Naudota literatūra..............................12

ĮVADAS

Kaliningrado sritis yra viena patraukliausių rinkų Lietuvos įmonių investicijoms. LR Statistikos departamento duomenimis 2005 m. spalio 1 d. Lietuvos tiesioginės investicijos į Kaliningrado sritį siekė 201,1 mln. Lt (58,2 mln. EUR) arba 10.8 % visų Lietuvos tiesioginių užsienio investicijų užsienio šalyse bei 83.6 % visų Lietuvos investicijų RF. Pagal šį rodiklį Kaliningrado sritis užėmė 3-iąją vietą tarp užsienio šalių, į kurias investavo Lietuvos įmonės.

Daugiausiai Lietuvos verslininkai investuoja į mašinų ir įrangos gamybą (šaldytuvai), maisto produktų ga

a
amybą bei jų perdirbimo gamybą, statybą, medienos ir medinių dirbinių gamybą, didmeninę ir mažmeninę prekybą; trąšų gamybą. Didžiausi lietuviško kapitalo investuotojai Kaliningrade yra AB “Snaigė”, Lietuvos bendrovės “Vilkė” valdomas mėsos fabrikas “Kaliningradskij Delikates”, “Vičiūnai-Rus”, konditerijos įmonė “Naujoji rūta” Sovetske, siuvimo įmonė„Švitis“ Sovetske. Lietuvos verslininkai Kaliningrade yra susibūrę į Verslo klubą.
,,Kaliningrado srities gubernatorius Georgijus Boosas pažymėjo, kad bendradarbiavimas su Lietuva yra labai aktyvus, tačiau toli gražu ne visos galimybės išnaudotos, todėl reikia siekti dar glaudesnių ryšių ne tik ekonomikos, bet ir ekologijos, ga
a
amtosaugos bei kitose srityse. Gubernatorius sakė manantis, kad tai turėtų būti naudinga ir Lietuvai, nes dar labiau išaugtų jos eksporto apimtys.“
Lietuvos bendradarbiavimas su Rusijos Federacija yra sėkmingas ir ekonomiškai naudingas. Bendradarbiavimas su Kaliningrado sritimi pastariaisiais metais įgauna labai ryškių re
e
egioninių bruožų ir yra kur kas įvairesnis, palyginti su kitomis Baltijos regiono šalimis. Lietuva yra viena iš aktyviausiai į Kaliningrado sritį investuojančių šalių.
Šiame darbe ir pabandysiu panagrinėti Lietuvos importą ir eksportą su Kaliningradu, tarpusavio ekonominius santykiu, tolimesnias perspektyvas.
Naudojausi internete publikuotais straipsniais ir statistiniais duomenimis.

1. Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas

Visos Lietuvos verslininkai, turi puikią progą pradėti savo verslą plėtoti Kaliningrado srityje. Viena priežasčių – bendriems Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos ekonominiams bei kultūriniams projektams įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirti 9 mln. eurų. Kita- Kaliningrade šiuo metu vykstantys pokyčiai yra mažiau priklausomi nuo Maskvos.
Šiandien Kaliningrade savo verslą jau turi apie 600 Lietuvos įmonių. Pagal investicijas į Kaliningrado sritį mūsų šalis aplenkė net lenkus. Esame trečioje vietoje – po Prancūzijos ir Vokietijos.
Šiuo metu situacija Kaliningrade radikaliai ke

e
eičiasi – Rusijai priklausanti teritorija tampa patraukli investitoriams. Siekiant privilioti užsienio kapitalą, pernai priimtas įstatymas dėl ypatingos Kaliningrado ekonominės zonos.

Pavyzdžiui, Lietuvos verslininkas, Kaliningrade per trejus metus investavęs 15 mln. Lt, šešeriems metams atleidžiamas nuo pelno mokesčio, jam taip pat taikomos muitų lengvatos ir kt.
Maža to, per penkerius metus Kaliningrado regione planuojama 7-8 kartus padidinti gyvenamųjų namų statybas – taip būtų išplėsta infrastruktūra ir pritraukta darbo jėgos.
,,Klaipėdiečiai su kaliningradiečiais turi gigantiškų , tačiau, anot kai kurių specialistų, gana lengvai įgyvendinamų planų – nuo Klaipėdos per Ka

a
aliningradą nutiesti vandens kelią, vidaus kanalais, upėmis ir ežerais vedantį net iki Viduržemio jūros. „
Ne tik Klaipėdiečiai, bet ir visos Lietuvos verslininkai džiaugiasi vis didėjančiomis galimybėmis bendradarbiauti su Kaliningrado sritimi.

1.1.Eksportas į Kaliningrado sritį

Lietuvos eksportas į Kaliningrado sritį 2005 m. buvo 258,3 mln. JAV dolerių, lyginant su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo 6.5 %.
Lietuvos eksportas į Kaliningrado sritį 2004 m. buvo 243,1 mln. JAV dolerių, lyginant su 2003 m., išaugo 20.5 %.
Pagrindinės Lietuvos eksporto į Kaliningrado sritį apimtys pagal prekių grupes 2005 m. (RF Šiaurės-Vakarų muitinės valdybos Kaliningrado padalinio duomenimis)

Prekės kodas Prekių grupės pavadinimas 2005 m.

Proc. (nuo visos prekių eksporto apimties) mln. JAV dol.
8529 Radio bei TV aparatūros dalys 14.7 38,1
8540 Elektroninės lempos ir vamzdeliai su termokatodu, šaltuoju katodu ir fotokatodu 6.4 16,5
4819 Kartoninės pakuotės 4.6 11,8
7308 Metalo konstrukcijos iš juodųjų metalų 4.2 10,8
0303 Šaldyta žuvis 3.4 8,8
3920 Plokštės, lakštai, plėvelė 2.9 7,4
3923 Plastmasinės pakuotės 2.4 6,3
7210 Valcuotieji gaminiai iš geležies arba plieno 2.4 6,3
0201 Stambių raguočių mėsa (švieži ir šaldyta) 2.2 5,7
3926 Plastmasės dirbiniai 1.9 4,8
4902 Laikraščiai, žurnalai ir kiti periodiniai leidiniai 1.6 4,0
8418 Šaldytuvai ir kiti šaldymo įrenginiai 1.5 3,8
1101 Kvietiniai arba kviečių-rugių miltai 1.4 3,6
8543 Elektros mašinos 1.3 3,3
3208 Dažai ir lakas 1.2 3,2

Kaip matome iš pateiktos lentelės, Lietuva KS rinkai gali pasiūlyti gana platą prekių asortimentą. Daugiau dominuoja pramoninės ir elektros prekės.
Lietuva KS rinkai taip pat gali pasiūlyti mėsos produktų (KS gyvulininkystės ūkis yra menkai teišvystytas, ko pasėkoje menkai tepatenkina KS rinkos paklausą), gyvų gyvulių (kuriami ambicingi planai plėtoti nualintą žemės ūkį, vystant gyvulininkystę), elektros prekių, plastmasės ir polimerų dirbinių, statybos medžiagų (sparčiai vystantis statybų sektoriui, didžioji dalis statybinių medžiagų į sritį įvežama iš artimojo užsienio, nes KS negaminama), statybos paslaugų (statybų sektorius pastaruosius keletą metų augo vidutiniškai 10 %, o naujos statybos gyvenamojo ploto kainos vidutiniškai brango 20 %), finansinių paslaugų (savo atstovybes jau atidarė „Hansabank“ ir „Nord LB“ bankai, tačiau rinkos niša dar neužpildyta, nes pastaruosius metus KS finansų rinka paslaugų, ypač kreditų srityje, teikime buvo sustabarėjusi), žuvies produktų, turizmo paslaugos.

1.2. Lietuvos įmonių investicijos Kaliningrado srityje

Šiuo metu Kaliningrado srityje įregistruotos 437 bendros Lietuvos ir Rusijos kapitalo įmonės, veikia 16 Lietuvos įmonių filialų bei 7 firmų atstovybės. Pagal bendrų įmonių skaičių Kaliningrado srityje Lietuva po Lenkijos užima antrąją vietą. Vien 2001 metais įkurtos 68 naujos lietuviško kapitalo įmonės.

Kaliningrado srities įmonės mūsų šalyje mažiau domisi investiciniais projektais. Lietuvos įmonių rejestre, 2002 m. sausio 1 d. duomenimis, iš viso buvo įregistruotos 84 įmonės, turinčios Kaliningrado srities ir Rusijos Federacijos asmenų kapitalo. Iš šio skaičiaus realiai veikia tik 50 įmonių.
Lietuvių verslininkų indėlis įmonių įstatiniame kapitale sudaro 234,7 mln. rublių arba 13 % nuo visos užsienio investuotojų sumos.

Specialiosios ekonominės zonos įvedimas Kaliningrado srityje bei pokyčiai srities teisinėje sistemoje teigiamai paveikė regiono investicinį klimatą. Kaliningrado sritis yra patraukli investuotojams dėl srities artumo prie kitų rinkų, santykinai pigios ir išsilavinusios darbo jėgos bei muitų išimčių, leidžiančių patekti į didžiulę Rusijos rinką.

2005 m. sausio 1 d. į Kaliningrado srities ekonomiką buvo investuota 167.8 mln. JAV dolerių. Pastaraisiais metais jaučiama investicijų augimo tendencija; per 2004 m. Kaliningrado sritį pasiekė 62 mln. JAV dolerių, tai yra 10.3 proc. daugiau nei per 2003 m. Tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui viršijo bendrą Rusijos vidurkį 3.3 proc.

Daugiausiai Lietuvos verslininkai investuoja į: maisto produktų gamybą bei jų perdirbimo gamybą, baldų gamybą, paslaugų sferą, statybą.

RF KS statistikos departamento duomenimis Lietuva yra vienas svarbiausių šio Rusijos regiono partnerių – pagal investicijas užima ketvirtą vietą po Kipro, Vokietijos ir Olandijos. Iki 2005 m. sausio 1 d. Lietuva Kaliningrado srityje investavo iš viso 16 mln. dolerių, kas sudarė 9.8 % visų KS sukauptų užsienio investicijų.

2005 m. I ketv. Lietuva į KS investavo 3,1 mln. dolerių (3 proc. mažiau lyginant su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu), tai sudarė 22.5 % visų užsienio investicijų KS.

Užsienio ir Rusijos kapitalo įmonės užregistruotos KS 2004-11-01 dienai (KS administracijos duomenimis)

Šalis Įmonių skaičius % nuo visų įmonių skaičiaus Investuotojo dalis įstatiniame kapitale (mln. rub.) % nuo visų investicijų į įstatinį kapitalą
Rusija 1307 57.6 1112,5 32.7
Kipras 27 1.2 548,5 16.1
Nyderlandai 22 0.97 417,4 12.3
Virdžinijos salos 18 0.79 275,6 8.1
Didžioji Britanija 26 1.1 207,5 6.1
Lietuva 650 28.18 176,2 5.2
Vokietija 362 15.9 138,6 4.1
Lenkija 578 25.4 126,0 3.7
Baltarusija 88 3.9 101,6 3.0
JAV 43 1.9 68,4 2.0
Estija (16 vieta) 32 1.4 13,9 0.4
Latvija (20 vieta) 141 6.2 7,4 0.2

Lietuvos ir Kaliningrado srities prekybos apyvarta 2005 m. sudarė 336 mln. JAV dolerių, lyginant su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu, prekybos apyvarta padidėjo 7.4 %. Prekybos balansas buvo teigiamas ir sudarė 180,6 mln. JAV dolerių.
Lietuvos ir Kaliningrado srities prekybos apyvarta 2004 m. sudarė 312,9 mln. JAV dolerių, lyginant su 2003 m., prekybos apyvarta padidėjo 31.0 %. Prekybos balansas buvo teigiamas ir sudarė 173,3 mln. JAV dolerių.

Tiesioginės Lietuvos įmonių investicijos Kaliningrado srityje pagal ekonominės veiklos rūšis Mln. Lt

Tiesioginės investicijos užsienyje

2005-04-01
Iš viso
Kaliningrado sritis
iš jų veiklos:
Apdirbamoji gamyba
iš jos:
Maisto produktų ir gėrimų gamyba
Medienos ir medinių dirbinių gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir įrangos gamyba
Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektros mašinų ir apara-tūros gamyba
Statyba
Didmeninė ir mažmeninė prekyba 1213,91
159,62

147,97

44,42

2,58

5,21
6,44

• – konfidenciali informacija

LR Statistikos departamentas

,, 2005 m. spalio 1 d. didžiausi lietuviško kapitalo investuotojai Kaliningrade (pastaba – čia pateikiami pačių Lietuvos investuotojų skelbiami duomenys, kurie skiriasi nuo KS oficialiai skelbiamų statistinių duomenų) yra AB “Snaigė”, investavusi daugiau nei 14,089 mln. EUR., Lietuvos bendrovės “Vilkė” valdomas mėsos fabrikas “Kaliningradskij Delikates” (7 mln. EUR; planuoja beveik 6 mln. EUR investicijas į plėtrą bei į gyvulininkystės sektorių), Šaldytų žuvies produktų gamybos įmonė “Vičiūnai-Rus” (18 mln. EUR), Baldų fabrikas „Sota“ (2,8 mln. EUR), „Kretingos grūdų“ valdomas paukštynas „Kaliningradskaja Pticefabrika“ (2,5 mln. EUR) (planuoja dar 2 mln. dol. investicijas į gyvulininkystės ūkį), konditerijos įmonė “Naujoji rūta” Sovetske (2 mln. USD). Černiachovsko mieste Marijampolės Arvi stato trąšų fabriką, investicijų apimtis – 10 mln. EUR.“

1.3. Importas iš Kaliningrado srities

Kalbėti apie KS investicijas Lietuvoje dar ankstoka, nes iki šiol KS ekonomika tik buvo ėmėja, bet ne davėja. Galima paminėti tik pavienius smulkaus verslo perkėlimo iš KS į Lietuvą pavyzdžius, bet ne tendenciją. Šią situaciją sąlygoja, tai, kad KS ekonomika yra orientuota į didžiąją Rusiją (2004 m. beveik 80 proc. KS Ypatingoje ekonominėje zonoje (toliau – YEZ) pagamintos produkcijos buvo išvežta į didžiąją Rusiją), todėl gaminama produkcija dažnai nėra konkurencinga ES rinkoje. Kitas veiksnys – menkos investicijos į gamybos atnaujinimą ir naujas technologijas.

2005 m. sausio 1 d. LR Statistikos departamento duomenimis Kaliningrado srities investicijų Lietuvoje neužfiksuota.
Lietuvos importas iš Kaliningrado srities 2005 m. buvo 77.7 mln. JAV dolerių, lyginant su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu, importas iš Kaliningrado srities išaugo 4.5 %.
Lietuvos importas iš Kaliningrado srities 2004 m. buvo 69,8 mln. JAV dolerių, lyginant su 2003 m., importas iš Kaliningrado srities išaugo 87.6 %.

Pagrindinės Lietuvos importo iš Kaliningrado srities apimtys pagal prekių grupes 2005 m. (RF Šiaurės-Vakarų muitinės valdybos Kaliningrado padalinio duomenimis)

Prekės kodas Prekių grupės pavadinimas 2005 m. mėn.

Proc. (nuo visos prekių importo apimties) mln. JAV dol.
4407 Apdirbta mediena 13.7 10,7
4704 Medienos celiuliozė 10.4 8,1
8701 Traktoriai 10.1 7,8
2530 Mineralinės medžiagos 6.9 5,3
9031 Kontrolės ir matavimo prietaisai 4.3 3,4
2711 Naftos dujos 3.8 2,9
8704 Krovininės autotransporto priemonės 3.6 2,8
8716 Priekabos ir puspriekabės 3.0 2,4
4403 Neapdirbta mediena 2.7 2,1
6204 Viršutiniai aprangos drabužiai 2.7 2,1

Lietuvos Respublika Kaliningrado srities prekybos partnerių sąraše (2004 m., pagal % nuo bendrų prekybos apimčių; RF Valstybinės statistikos federalinės tarnybos KS Valstybinės statistikos komiteto duomenimis)

Eksportas Importas
Vieta Šalis % Vieta Šalis %
1. Prancūzija 21.2 1. Vokietija 21.2
2. Vokietija 19.6 2. Lenkija 14.0
3. Nyderlandai 9.4 3. Lietuva 8.1
4. Lietuva 6.4 4. Korėjos Respublika 5.7
5. Norvegija 6.4 5. Brazilija 5.2
6. Lenkija 5.9 6. Kinija 4.7
.9. Latvija 2.5 7. Nyderlandai 3.7

,,Kaliningrado srities įmonės mūsų šalyje mažiau domisi investiciniais projektais. Lietuvos įmonių rejestre, 2002 m. sausio 1 d. duomenimis, iš viso buvo įregistruotos 84 įmonės, turinčios Kaliningrado srities ir Rusijos Federacijos asmenų kapitalo. Iš šio skaičiaus realiai veikia tik 50 įmonių.“

IŠVADOS

Tarptautiniai ekonominiai santykiai su Kaliningradu per pastaruosius dešimt metų, plėtojosi labai dinamiškai, joje įvyko didžiuliai kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai.
Prekių apyvartos struktūroje pastoviai didėjo maisto prekių dalis, tai įtakoja ekonominės krypties pakitimus.
Kaliningrado sritis – viena pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių. Santykiai per pastaruosius metus ženkliai vystosi ir gerėja.
Iki 2004 m. liepos 1 d. Lietuva Kaliningrado srityje investavo iš viso 14 mln. JAV dolerių. Tai sudarė 10 proc. visų Kaliningrado srityje sukauptų užsienio investicijų.

– Pagal įsteigtų įmonių skaičių Kaliningrade, Lietuva užima pirmąją vietą – užregistruota apie 650 įmonių, turinčių lietuvišką kapitalą.

– Daugiausiai Lietuvos verslininkai investuoja į maisto produktų gamybą bei jų perdirbimo gamybą, baldų gamybą, paslaugų sferą, statybą.

– Lietuvos eksportas į Kaliningrado sritį 2004 m. pirmąjį pusmetį buvo 109,1 mln. JAV dolerių, palyginti su 2003 m. pirmuoju pusmečiu, išaugo 27,3 proc.

– Lietuvos importas iš Kaliningrado srities 2005 m. pirmąjį pusmetį buvo 30,3 mln. JAV dolerių, palyginti su 2004 m. pirmuoju pusmečiu, importas iš Kaliningrado srities išaugo 59,3 proc.

– Lietuvos ir Kaliningrado srities prekybos apyvarta 2005 m. pirmąjį pusmetį sudarė 139,4 mln. JAV dolerių, palyginti su 2004 m. pirmuoju pusmečiu, prekybos apyvarta padidėjo 33,2 proc.

NAUDOTA LITERATŪRA

1. ,,Atgimimo“ straipsniai, D.Repčenkaitė, 2005
2. Dienraštis ,,Vakarų ekspresas“ J.Mazajeva
3. Lietuvos pramonės ir prekybos amatų rūmai. Pranešimai spaudai 2005
4. Naujienų portalas www.vtv.lt. 2004-2006
5. Internetas: http://www.lrinka.lt/
6. Internetas: http://www.euroverslas.lt
7. Internetas: http://www.delfi.lt