laisvos bankininkystes modelis

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 3
LENTELIŲ SĄRAŠAS 3
ĮVADAS 4
1. BANKININKYSTĖS ISTORIJA 5
1.1. Pasaulio bankininkystės istorija 5
1.2. Lietuvos bankininkystės istorija 7
2. LAISVOJI BANKININKYSTĖ 15
2.1. Laisvosios bankininkystės samprata. 15
2.2. Laisvosios bankininkystės istorija 16
2.3. Laisvosios rinkos pinigų politika 16
2.4. Laisvosios bankininkystės šalys 21
2.5. Laisvosios bankininkystės kritika 26
3. MATEMATINIS LAISVOSIOS BANKININKYSTĖS MODELIS 28
IŠVADOS 35