KREDITINĖS KORTELĖS

KREDITINĖS KORTELĖS

KLAIPĖDA, 2005

ĮVADAS

Mokėjimo kortelės gana naujas dalykas pasaulyje. Jų teikiamomis paslaugomis naudojasi daugelis Lietuvos žmonių. Šiame darbe bus aprašoma kreditinių kortelių atsiradimas ir paplitimas, jų rūšys, nauda ir trūkumai.
Šio rašto darbo uždaviniai:
1. Paaiškinti mokėjimo kortelės sąvoką.
2. Aprašyti kreditinių kortelių atsiradimą ir jų paplitimą.
3. Išvardyti kortelių rūšis ir jų teikiamas paslaugas.
4. Aprašyti atsiskaitymo sistemas.
5. Išvardinti kredito kortelių sistemos naudą ir trūkumus.
6. Aprašyti mokėjimų kortelių perspektyvas Lietuvoje.

DĖSTYMAS

Kredito kortelės – tai tokios mokėjimo kortelės, kurios leidžia klientui turėti sąskaitos perviršį. Kitaip sakant, mokėjimo kortelės jungiamos su trumpalaike kreditine linija. Pirmosios mokėjimo kortelės buvo kredito, o jų pradininkai – JAV prekybininkai. Apie 1914m. kai kurios parduotuvės pradėjo išdavinėti specialias korteles savo geriausiems klientams, tokiu būdu siekdamos ir toliau juos išlaikyti. Po kiek laiko Bostone pradėjo išdavinėti metalines plokšteles savo kreditiniams klientams. Plokštelėje spaustomis raidėmis buvo užrašyta pirkėjo pavardė ir adresas. Po kurio laiko buvo sugalvota minimalus skolos padengimas, lengvatinis periodas ir kt.
Pirmąją masine mokėjimų kortelių sistema laikoma „Diners Club“. Pagrindinis skirtumas nuo ankščiau egzistavusių sistemų buvo tas, kad tarp pardavėjo ir piirkėjo buvo tarpininkas, atliekantis atsiskaitimus.
Viskas prasidėjo nuo to, kai vienos finansų kompanijos vadovas pasiūlė idėją, jog galima sukurti kompaniją, kuri už tam tikrą mokestį galėtų kredituotu smulkius pirkinius bei paslaugas tam tikrame Niujorko rajone. Mokestis už kredito kortelę nebuvo im

mamas, o klientų finansinė būklė nebuvo tikrinama. Kompanija sėkmingai plėtėsi tiek geografiškai, tie didindama savo komercinį tinklą. Po kelerių metų atsirado konkurentų. Rinkoje pasirodė „Card Blanch“ ir „Amerikan Express“ kortelės. Dar po kelerių metų jau 100 bankų platino savo korteles. Po keliolikos metu susiformavo didžiausieji šiandieniniai konkurentai – VISA ir „Mastercard“
Korteles galime skirstyti pagal įvairius požymius: technologiją, technines charakteristikas, paskirtį, funkcijas. Pagal teikiamas paslaugas korteles gali būti skirstomos taip:
1. Banko kredito kortelės. Jos naudojamos įvairioms prekėms ir paslaugoms apmokėti paskolos, išduotos banko, sąskaita. Pagrindinės paslaugos, kurias suteikia kortelė, yra šios:
• Prekių ir paslaugų kainos apmokėjimas;
• Prekių ir paslaugų pirkimas su nuolaida. Dažniausiai tai viešbučių, automobilių nuomos, restoranų sąskaitų apmokėjimas;
• Dauguma kredito kortelių galima pasiimti grynųjų pinigų automatuose (iš bankomatų);
• Nemokamas draudimas: gyvybės, sveikatos, turto, įgyto suu kortele;
• Kitos mokamos draudimo paslaugos: darbingumo, nuomoto automobilio vagystės ir t.t.
2. Mažmeninės prekybos kredito kortelės. Jos naudojamos tam tikroms prekėms ir paslaugoms apmokėti paskolos, kurią suteikia tas paslaugas teikianti mažmeninė įmonė, sąskaita. Dažniausiai tai viešbučių, automobilių nuomos, benzino apmokėjimo kortelės. Dažniausias jų privalumas – didesnės nuolaidos apmokant už prekes ir paslaugas.
3. Banko debeto kortelės. Jos naudojamos naudojamos prekėms ir paslaugoms apmokėti, gryniesiems pinigams gauti pinigų išdavimo punktuose, tiesiogiai lėšas naudojant nuo sąskaitos. Debeto kortelių charakteristikos ir funkcijos:
• Tai plastikinė kortelė, ant kurios grafiniu bū
ūdu ar kitaip pažymėtas jos turėtojo vardas, pavardė, sąskaitos numeris;
• Kortelė turi magnetinę juostelę arba mikroschemą. Jos leidžia identifikuoti kortelę ir sąskaitą;
• Kortelės, naudojamos čekių mokėjimo garantijai. Jas išduoda bankas, kuriame atidaryta čekinė sąskaita.
Kortelės skirstomos ir pagal informacijos saugumo būdą: kortelės su magnetine juostele, mikroprocesorinės, optinės. Šiuo metu pasaulyje daugiausia yra kortelių su magnetine juostele. Magnetinių kortelių juostelėje yra įrašomas sąskaitos numeris, galiojimo laikas. Pati magnetinė juostelė turi 2 – 4 takelius.
1974 m. Prancūzijoje užpatentuota kortelė su mikroschema. Nors tokia kortelė turi daug pranašumų, bet ji užėmusi didesnę rinkos dalį tik Prancūzijoje. Mikroprocesinės kortelės informacinės galimybės kur kas didesnės nei kortelės su magnetine juostele. Pagrindinė priežastis, dėl kurios ši pranašesnė technologija nepaplito – jos brangumas. Mikroprocesinė kortelė 5 – 7 kartus brangesnė už kortelę su magnetine juostele.
1981 m. išrasta optinė kortelė. Įrašymas į ją ir skaitymas iš jos vyksta lazerio pagalba. Pagrindinis jos pranašumas – didelė informacijos apimtis. Bankinėse technologijose jos dar nepaplito, nes pati kortelė ir įranga jai aptarnauti kainuoja per daug.
Ne tik kortelės apsauga ar jos teikiamos paslaugos svarbu jos turėtojui. Jam taip pat svarbu kaip bus aptarnaujama jo kortelės sąskaita. Atsiskaitymo sistemų yra gana daug, bet visas jas būtų galima suskirstyti į dvi kategorijas:
• Kreditines,
• Debetines.
Kreditinė atsiskaitymo sistema. Šioje sistemoje pradinis kliento įnašas gali būti nulinis. Visos kliento mokestinės operacijos kredituojamos. Ši si
istema labiausiai paplitusi JAV. Dauguma bankų, platinančių VIZA ir „Eurocard/Mastercard“ korteles, dirba pagal šią sistemą.

Visiškai yra kitoks debetinės sistemos principas. Jo esmė – operacijos suma tą pačią dieną nurašoma kliento sąskaitoje. Jei operacijos suma viršija sąskaitos likutį, operacija nevykdoma.
Svarbiausieji minėtų sistemų elementai yra tokie:
• Metinis mokestis.
• Mokestis už operacijas.
• Draudimo depozitas.
• Baudos.

Svarbiausia kortelės turėtojui – finansinės galimybės, kurias suteikia kortelės įstaiga. Kitas svarbus veiksnys – teikiamos paslaugos.
Greitą kortelių paplitimą, virtimą masiniu finansų įrankiu lėmė jų teikiama nauda.
Kortelės turėtojams kredito kortelė teikia tokius privalumus:
• Patogu naudotis
• Gali automatiškai gauti paskolą
• Gali pratęsti paskolą
• Gali nuolat gauti išsamios informacijos apie įvykdytas operacijas
Didžiausias trūkumas, kurį jaučia kortelės turėtojas, – už kortelę reikia mokėti. Kortelė gali būti išduodama ir nemokamai, tačiau tokios kortelės teikiamos finansinės paslaugos tikriausiai bus mažesnės nei kitų kortelių.
Lietuvoje banko kortelių rinka dar tik formuojasi, nes tai yra didelė naujovė Lietuvoje. Bankai investuoja daug lėšų mokėjimo kortelių infrastruktūrai kurti, o tai atsipirks tik po kelerių metų.
Lietuvoje veikianti UAB „MKS“ – mokėjimo kortelių aptarnavimo bendrovė. Įmonėje yra mokėjimo kortelių autorizacijos centras. Panašūs centrai yra AB „Vilniaus bankas“ ir „Snore“.
Mokinėjimo kortelių verslas vystosi gana sparčiai, tad prognozuoti net tai, kas bus po kelerių metų, labai sunku. Kortelės su magnetine juostele negarantuos reikiamo saugumo. „Snoro“ strategija – iš karto diegti mikroprocesorines korteles – atsipirks su kaupu. „Snorui“ ne

ereikės keisti nei pinigų automatų, nei terminalų.

IŠVADOS

Šiame darbe buvo analizuojama kreditinių kortelių atsiradimas ir jų paplitimas, aprašyta atsiskaitymo sistema, išvardinta kreditinių kortelių nauda ir trūkumai.
Parašiusi šį darbą supratau ir sužinojau daug naujų dalykų, kad kreditinės kortelės yra labai vertingas ir naudingas dalykas mūsų gyvenime. Mano manymu jos praverčia tada kai po ranka neturime grynųjų pinigų. Kortelės teikia daug privalumų bet kuriuo paros metu. Atsiskaitymai mokėjimo kortelėmis Lietuvoje tampa vis labiau populiaresnės.
Taigi atsiskaitymo kortelės – perspektyvus verslas ir paslauga.

LITERATŪROS SĄRAŠAS:

Vaškelaitis V. PINIGINIAI ATSISKAITYMAI. –Vilnius. 2001
Katkus V. ŠIUOLAIKINĖS BANKININKYSTĖS PRINCIPAI. – Vilnius. 2000

Leave a Comment