KNYGOS „PUIKUS VADOVAS. ŽLUGĘS VADOVAS. “ SANTRAUKA

KNYGOS „PUIKUS VADOVAS. ŽLUGĘS VADOVAS. “ SANTRAUKA
Individualus savarankiškas darbas

KLAIPĖDA 2006
Pirmas skyrius
Gregas Raitas buvo pakviestas į susirinkimą kuriame buvo pranešama, kad ta kompanija kurioje jis dirba yra labai keblioje padėtyje, todėl jis turi perimti jos valdymą į savo rankas. Gregas tapo Intecal Corporation kompanijos direktoriumi. Jis ten dirbdamas dar ir baiginėjo mokslus. Per tuos kelis vadovavimo mėnesius jis buvo apdovanotas kompanijos prezidento apdovanojimu. Tik vieną įprastą dieną jis sulaukė ir skambučio iš Sandžio. Jis liepė jam atvykti pasijį. Kitą rytą jis jau skrido pas Saandį. Po pokalbio su juo sužinojo, kad jo kompanija Intecal yra įsigijusi TeraLogix kompaniją į kurią jis yra perkeliamas. Joje jam reikės padidinti pelningumą, efektyvumą ir gamyklos energiją. Per mėnesį kol jis bus ten perkeltas turėjo kuo daugiau apie tą gamyklą sužinoti.
Antras skyrius
Gregas atvyksta į San Franciską, į gamyklą- TeraLogix- kurią jam reikia atgaivinti. Prieš vykdamas jis surinko ko daugiau informacijos apie gamyklą, jos veiklą, būseną ir darbuotojus. Pirmiausia jis nuvykęs į kompanija susipažino su kompanijos generaliniu direktoriumi- Džeku Reinsu. Gregas bandė išgauti ko daaugiau informacijos iš Džeko. Jis buvo supažindintas su kitais svarbiais kompanijos atstovais, kurie buvo įvairių darbo vietų vadovais. Pirmiausiai Gregas susipažino su Li kuris buvo viceprezidentas gamyklos klausymais. Su Li pagalba jis stengėsi visą savaitę susipažinti su visų skyrių veikla, st

tengdamasis suprasti kiekvieno jų paskirtį ir funkcijas. Išbuvęs savaitę toje kompanijoje, Gregas suprato , kad toje kompanijoje kažkas yra ne taip, bet to negalėjo paaiškinti.
Parskridęs namo jis susitiko su savo geriausiu draugu – Andrum, jis viską jam papasakojo apie ta kompaniją ir kad jis negali paaiškinti kas ten yra blogai. Andrus papasakojo apie vieną kompaniją kuri išsiskiria iš visų kitų kompanijų savitu vidumi, kolektyvu. Andrus negalėjo paaiškinti kas toje kompanijoje yra kitaip. Šis jo pasakojimas Gregui nieko nepadėjo.
Trečias skyrius
Po dviejų savaičių jis perėmė iš Džeko gamyklos vadovavimą į savo rankas. Po tapimo vadovu jis pirmiausia nuėjo į gamybinį susirinkimą. Ten jis susipažino su visų skyrių vadovais, kurie buvo atsakingi už savo skyrių veiklą. susirinkimas iš pradžių vyko sklandžiai, iki tos minutės, kol Gregas neepaprašė paaiškinti ką reiškia viename neaiškiame stulpelyje. Ten buvo gaminių vėlavimo grafikas. Tada Gregas savo akimis pamatė, kaip prieš kelias minutes gerai sutarę žmonės ėmė vienas ant kito šaukti, bandydami save apginti. Užvirė ginčas tarp kokybės skyriaus vadovė ir gamybos skyriaus vadovo. Jie vienas kitą kaltino dėl esamų ir buvusių firmoje kylančių bėdų. Gregas nutraukė susirinkimą ir būdamas jau savo kabinete suprato, kad taip nieko nepavyks išspręsti. Kitą diena jis į viską gerai įsigilinęs rado tą ieškomą spragą, kuri kenkė gamyklos pl
lanams. Ta spraga buvo- vėlavimas pateikti produkciją laiku. Su visais susitikęs ir aptaręs kliūtį, jis ėmėsi plano kuris naikintų tą spragą. Viską gerai apsvarstęs ir išsprendęs dilemą Gregas sutvarkė visą veiklą taip, prekių pristatymas vyktu laiku.
Po kelių dienų Gregui buvo pranešta, kad jo kompanija turi imtis vienos didelės sutarties, ir ją atlikti laiku, nes tai nulems jo kompanijos tolesnę padėtį. Ši sutartis su AsiaComNet kompanija buvo labai svarbi ir nesuvokiama Gregui. Jis suprasto, kad jei imsis šio užsakymo, nukentės kiti užsakymai. Sušaukęs susirinkimą jis tarėsi su visais kaip būtų įmanoma atlikti šį užsakymą. AsiaComNet užsakymas turėjo būti atliktas iki liepos 9 dienos, jei ne visa sutartis bus nutraukta. Gregas dalį kompanijos užsakymų atidavė konkurentams ir tai leido išlaisvinti dalį savo pajėgumų. Gregą užtikrino, kad užsakymą galima atlikti iki liepos 9 dienos.
Ketvirtas skyrius
Po kelių savaičių Gregas ir gamybos planuotojas aptarinėjo AsiaComNet užsakymo pristatymą ir tada Gregas išgirdo, kad užsakymo neįmanoma atlikti laiku, nes sutriko žaliavų tiekimas, profsąjunga skatino lėtinį streiką. Jis suprato, kad gamybos planuotojas tokias išvadas padarė nepasitaręs su likusiais trim jo kolegom, nes jiems buvo liepta prižiūrėti užsakymą. Gregas liepė surasti ir čia pakviesti kitus du. Netikėtai gavo laišką iš Deniso, kuris svečiuojasi San Franciske, Gregas žinojo kad tai vienintelis jo išsigelbėjimas. Ta
ad jį pasikvietė į pagalbą tvarkant šį užsakymą. Į kabinetą atėjo likę du užsakymo atstovai. Visi susėdę aptarinėjo kaip būtų įmanoma viską gražinti į savas vėžias, viską gerai aptarę po valandos jie maždaug sutvarkė visą grafiką ir išsiskirstė. Kai atvyko Denisas Gregas jo paprašė, kad jis padėtų jam vadovauti AsiaComNet užsakymui, nes tai paskutinė jo viltis ir jis sutiko. Po poros dienų kai jau Denisas kartu su Gregu vadovavo užsakymui įvyko gamykloje nelaimė, sprogo oro kompresorius ir sustabdė visos kompanijos darbą. Darbas buvo sustabdytas kelias dienas kol buvo įrengtas naujas kompresorius. Po sutaisymo Denisas stengėsi įtikinti visus dirbti sparčiau, bet visi buvo tam priešiškai nusiteikę.
Penktas skyrius
Gamybininkų ir produkcijos kokybės užtikrinimo skyriaus darbuotojų bukumas, profsąjungos nenoras bendradarbiauti, techninio aptarnavimo komandos nuolatinis niurzgėjimas, nesilpnėjantis centro spaudimas, planuotojų rūpinimasis tik savo svarbiausiais interesais, švariojo cecho personalo atsargumas- šitokio derinio Denisui buvo per daug. Jis viską papasakojo Gregui. Gregas nebežinodamas ką daryti susisiekė su savo geriausiu draugu Andru ir paprašė, kad surengtu susitikimą su tos gamyklos vadovu kurioje viskas sekasi puikiai. Andrus surengė susitikimą su kompanijos vadovu Buču Džonsonu. Gregas ir jo draugas nuvykę į susitikimą buvo mielai ir šiltai priimti. Likęs viena Gregas su Buču, jam viską papasakojo apie savo kompaniją. Bučas pakvietė jį pasivaikščioti po gamyklą ir va
aikščiodami jis pakojo kaip pasiekė viso šito per šešerius metus. Baigiantis jų susitikimo laikui Gregas paprašė kad Bučas su juo pasidalintu savo žiniomis. Gregas sulaukė neigiamo atsakymo. Grįžus Andrui, Bučas Gregui padavė savo vizitinę su savo numeriu ir liepė paskambinti jam kai jis grįš namo. Sugrįžęs į namus apie dvidešimt antrą valandą, po ilgos skrydžio jis prisiminė, kad Bučas jam liepė paskambinti. Jis taip ir padarė Bučas atsiliepė ir pasakė kad tai tik vienas iš jo išbandymų ir jei nori kad jis jam padėtų turės vykdyti visus jo nurodymus.
Šeštas skyrius
Nuvykęs ryte į darbą Gregas susitiko su Denisu ir aptarė Grego kelionės rezultatus. Gregas jam viską labai aiškia ir sklandžiai papasakojo ką matė ir patyrė Cape Industries kompanijoje. Jis papasakojo, kad Bučas jam padės tik tada jei jis viską darys taip kaip jis lieps. Po pokalbio Gregas nuėjo į savo kabinetą ir aprašinėjo, taip kaip liepė Bučas, visus savo darbuotojus, jų elgseną, charakterius, būsenos bruožus. Po to visus savo aprašymus perskaitė Denisui ir sulaukė iš jo pritarimo apie tokį jų elgseną. Po darbo grįžęs namo iš karto paskambino ponui Bučui ir perskaitė savo sudarytas išvadas, iš jo tada gavo naują užduotį kurią jam reikėjo vėl atlikti kitai dienai. Gregas turėjo surasti pačią seniausią organizacinės struktūros formą, jos ėmėsi ieškoti Biblijoje. Kitą vakarą Gregas grįžęs vėl namo iš po darbo ėmėsi ieškoti vėl atsakymo knygoje, ilgai paskaitęs rado, kad seniausiai organizacinė struktūros forma – gentis. Tučtuojau jis paskambino Bučui ir jam viską papasakojo. Bučas tada jam viską dar geriau paaiškino ir davė naują užduotį. Jam reikėjo nustatyti, kažkuriuos labai stiprios, smarkiai motyvuotos genties požymius. Tai yra 22 genties požymiai ir 5 matmenys genčių. Bučas paskęs naują užduotį padėjo ragelį, o Gregas eidamas miegoti, kad genties pirmas požymis yra: stipri gentis privalo turėti bendrą priešą.
Septintas skyrius
Atėjęs į darbą Gregas visą savo pokalbį su Buču papasakojo Denisui, jis klausėsi ir negalėjo patikėti, kad juos visus vienija vienokia ar kitokia gentis. Jiems pranešė, kad vyksta susirinkimas, ir per tą susirinkimą Gregas nusprendė, kad reikia išbandyti visus suvienyti į vieną gentį ir nustatyti bendrą priešą, taip jis ir padarė, ir buvo labai nustebęs, nes pirmą kartą pamatė, kad visi yra vieningi, ir, kad nori bendro darbo.
Gregas ir Denisas po susirinkimo grįžo į kabinetą, ilgai kalbėjosi ir suprato, kad genties požymis nr.2 yra: stipri gentis turi aiškiai apibrėžtus simbolius, tai yra, kad visus darbuotojus turi vienyti bendri simboliai ir jie turi jaustis vienas su kitu lyg būtų geri ir seni pažįstami. Jie abu su Denisu nusprendė, kad pirmas genties matmuo yra: individus socialiai, emociškai ir psichologiškai formuoja jų priklausomybė genčiai. Ilgai svarstę jie suprato, kodėl tokia didelė naujų darbuotojų kaita yra jų kompanijoje, nes darbuotojai nėra supažindinami su kompanijos istorija jie yra tik apmokami dirbti. Gregas ir Denisas apsvarstę ir pasitarę pradėjo kurti naują ir vieningą kompanijos genties strategiją. Visų pirmiausia reikia suvienodinti visų darbuotojų drabužius. Po poros valandų baigiantis darbui jie gavo tokius pat drabužius kaip ir darbininkai. Grįžęs namo Gregas paskambino Bučui ir pasakė, kad žada suvienodinti drabužius. Bučas tam nelabai pritarė nes gentyje svarbiausia yra pasitikėjimas. Bučas patarė sugalvoti kompanijos vėliavą kuri visus jungtų ir ženklus ant drabužių kurie rodytų darbuotojo pasiekimus darbe. Iš Bučo patarimų Gregas suprato trečią genties požymį: Stipri gentis suteikia labai stiprų identitetą visoms pogentims.
Aštuntas skyrius
Į rytinį susirinkimą Gregas atėjo su naująją jau savo apranga. Su tokia pačia buvo ir Denisas. Jų aprangos visus šokiravo. Gregas visus nuramino ir pasakė, kad šių ryškių drabužių jiems nereiks nešioti, nes patys darbuotojai turės sukurti kokie jiems yra patogiausi ir labiausiai priimtini. Posėdžiui einant į pabaigą buvo pranešta, kad iki užsakymo liko tik penkios savaitės ir, kad darbas jau pasistūmėjo. Užsakymą galima jau įvykdyti iki liepos 28 dienos. Bet užsakymą reikia padaryti iki liepos 9 dienos. Denisas ir Gregas po susirinkimo grįžo į kabinetą ir aptarinėjo kokie bus kiti genties matmenys. Posėdyje dalyvaudami jie pastebėjo antrąjį ir trečiąjį genties matmenį tai yra: Individai veikia taip, kad sustiprintų savo saugumą, kai jiems iškyla pavojus.(asmeninis saugumas) ir trečiasis: individai veikia taip, kad sustiprintų savo vertės suvokimą, kai jų saugumui negresia pavojus (asmeninė vertė). Sėdėdami kabinete ir toliau svarstydami ir aptarinėdami visų darbuotojų elgesius jie sugalvoju paskutinius du genties matmenis. Ketvirtas yra: gentys veikia taip, kad užtikrintu savo išlikimą, jei jų saugumui kyla pavojus(genties saugumas). Ir penktasis: gentys veikia taip, kad sustiprintų savo vertės suvokimą, jei jų saugumui negresia pavojus(genties vertė). Penktąjį matmenį sugalvojo todėl nes techninio aptarnavimo viršininkas pranešė, kad baigia sekcijų pertvarkymus per labai trumpą laiką. Pagrindinis Grego ir Deniso tikslas buvo sukurti stiprią gentį ir sugalvoti kaip padidinti jos saugumą ir vertę. Paskambino sekretorė ir pranešė kad jau surinko visą informaciją apie kompanijos konkurentus ir ją jai kartu su Denisu iškabinti didžiojoje gamyklos lentoje, kad visi matytų.
Devintas skyrius
Prisėdęs prie stalo Gregas ėmė galvoti matmenų santrumpas. Individuali, asmeninė vertė tegul bus AV, individualus asmeninis saugumas – AS, genties vertė- GV, genties saugumas- GS. Sugalvojęs santrumpas, ėmėsi mąstyti už ką būtų galima įvertinti gamyklos darbuotojus, jų komandas. Ant lentos surašė stulpelį kuriame buvo paminėtą: grupės išdirbis palyginti su planu; grupės kokybė palyginti su planu; savitarpio pagalba grupės viduje; grupės mokymasis; grupės konfliktų valdymas. Visa tai norint įvertinti, jam kaip nors tai reikėjo apskaičiuoti ir tai jam galėjo padėti departamento viršininkas. Kai su juo susisiekė jis pasakė kad tai neįmanoma, nebent reikėtu vesti kitus mokymus. Po jų ilgo pokalbio, Gregas priprašė, kad jis pats darytų šį tyrimą laisvu jam laiku.
Dešimtas skyrius
Gregas paskambino Bučui ir jam viską nuosekliai papasakojo apie AS, AV, GS ir GV. Bučas labiausiai pabrėžė, kad norint įgyvendinti visus jo ketinimus yra svarbiausia bendra atsakomybė.po pokalbio su Buču įvyko susirinkimas kurio metu buvo pranešta, kad pakeitimas plovimo sektoriuje yra nevykęs ir gamyba sutriko. Iki kito susirinkimo buvo lieptas išsiaiškinti to priežastis. O Gregas su Denisu bandė išsiaiškinti kokiose situacijose kyla ir leidžiasi GS, AS ir GV, AV. Jiems besamprotaujant dingo elektra ir neįsijungė tam skirtas generatorius. Avarinis generatorius taip pat buvo pastrigęs vienas iš darbuotojų jį tvarkė ir tik po kokio pusvalandžio sutvarkė bet vis galėjo veikti ilgiausiai keturias dienas kol užteks atsargų. Buvo surengtas susirinkimas, jo metu buvo pasakyta, kad „Mano bendradarbio asmeninė vertė ir asmeninis saugumas didele dalimi yra ir mano reikalas“. Po šio nuosprendžio Denisas išėjo žiūrėti kaip bus pajunkta elektros skydinė. O Gregas tuo tarpu paskambino Bučui ir viską papasakojo jam kas čia įvyko, kaip jis sujungė dvi atskiras gentis į vieną. Po skambučio su Buču jis buvo pakviestas sekretorės į ekskursiją. Ekskursija buvo prie stendo kuriame buvo iškabinti visų konkurentų duomenys.
Vienuoliktas skyrius
Pranešimas iš centro, kad bus atsiųstas žmogus prižiūrėti AsiaComNet užsakymo vykdymo, labai suglumino Gregą ir Denisą. Gregas net paskambino Bučui, kad jis duotu daugiau užuominų apie 22 genties požymius. Bet pagalbos iš jo nesulaukė ir liepė toliau galvoti kokie yra toliau tie 22 genties požymiai. Po keliu minučių Gregas suprato, kad ketvirtas požymis yra „ stipri gentis turi įtikinti, teisingą tikslą, reikalingą jos ilgam egzistavimui“, po kelių minčių svarstymo ir pasitarimo sugalvotas ir penktasis genties požymis. Gregas su Denisu ilgai aptarinėjo, darbuotojų vertybes, ir suprato, kad kiekvienas darbuotojas turi vertinti netik savo darbą, bet ir kito. Jie nuvyko įskubų susirinkimą kuriame Gregas sudarė bendros atsakomybės struktūra. Joje vienas žmogus turėjo būti atsakingas ir už dar dviejų žmonių atsakomybę. Kiekvienas darbuotojas turėjo prižiūrėti po du kitus darbuotojus. Sugrįžęs į kabinetą Gregas paskambino mokymo departamento atstovui ir aptarė su juo naujus darbuotojų vertinimo etapus, kuriuos bus bandoma įsteigti į šią kompaniją. Gregas paskambino Bučui ir jam papasakojo kaip viskas klostosi į gerąją jau pusę. Bučas jam davė naujų užuominų apie genties požymius. Po pokalbio jis suprato, kad šeštas gentie požymis yra „stipri gentis turi aiškų išorinį matą savo sėkmei matuoti.“ Atėjus Denisui, Gregas jam papasakojo savo pokalbį su Buču. Denisas pagalvojo ir užrašė septintąjį genties požymį, „stipri gentis supranta ir saugo savo galios šaltinį“. Po to Gregas paėmė už užrašė aštuntąjį genties požymį, „stipri gentis žino, kaip ją palyginti su „neliečiamaisiais““. Abu nuėjo į pokalbių kambarį ir du visais aptarė kodėl gamyba pagerėjo į priekį, darbuotojų įtraukimą prie gamyklos reguliavimo, naująją aprangą darbuotojų ir papildomus darbuotojų mokslus.
Dvyliktas skyrius
Kai Gregas atvažiavo į darbą, naujasis konsultantas jau buvo atvykęs ir lauko jo. Po pokalbio su juo Gregas Denisui liepė aprodyti konsultantui Bo gamyklos patalpas ir supažindinti su darbuotojais. Po Bo pasivaikščiojimo po gamyklą, Gregas iš kitų darbuotojų sužinojo, kad per jį darbuotojai bijo būti atleisti. Kai į kabinetą grįžom Bo su Denisu jie pakalbėjo ir Gregas su Denisu nutarė, kad jo toks griežtas vadovavimas, gali sugriauti viską ko pasiekė jie per tokį trupą laiką dirbdami šioje gamykloje. Po apsilankymo Bo pažadėjo savo ataskaitą atsiųsti Gregui asmeniškai. Jis grįžęs namo paskambino Bučui ir jam papasakojo apie Bo apsilankymą ir jo valdymo strategiją. Bučas jam davė užuominą ir Gregas sugalvojo devintąjį genties požymį, „priklausymo genčiai kriterijai aiškūs ir patikimi“. Kitą rytą Gregas su kitais trim darbuotojais susitiko susirinkimo kambaryje, jau buvo atskridęs mokymo centro vadovas Rusas. Jie visi aptarė kaip galima kuo greičiau visus darbuotojus apmokyti naujos strategijos įgyvendinimo. Rusas buvo labai tuom susidomėjęs. Pokalbio metu buvo iškviesta Magė kuri rūpinosi naujais kompanijos drabužiais. Ji atėjo juos apsirengusi ir juos pademonstravo visiems. Nauja drabužių siunta bus atsiųsta jau šią savaitę.
Tryliktas skyrius
Darbuotojai nusprendė atnaujinti TeraLogix lauke kabantį ženklą, sutvarkyti stovėjimo aikštelę, nes jie norėjo kad klientai važiuodami pro šalį matytų kokia tvarkinga kompanija. Gregas buvo tuom labai patenkintas. Nuėjęs į kabinetą Gregas paskambino centro vadovui Sandžiui, jis pasakė, kad labai jaudinasi svarbiojo užsakymo įvykdymo laiku, ir kad pasitiki Gregu. Po šio pokalbio Gregas paskambino Bučui ir pasakė apie sugalvotą devintąjį genties požymį ir, kad jis jaučia labai didelį spaudimą iš centro vadovo. Bučas jam paaiškino kodėl yra jam daromas toks didėlis spaudimas. Po jų pokalbio Gregas ant lapelio užrašė dešimtąjį genties požymį, „ gentys bendrauja netradiciniu, subjektyviu ir intuityviu būdu.“ Tai užrašęs jis nuėjo į susirinkimą į kurį jau vėlavo pusvalandį. Susirinkime buvo aptarinėjama: kaip įmanoma dar labiau padidinti produkto gamybą, kaip ją užbaigti laiku. Susirinkime buvo ir Rusas, jis pristatė naują mokymosi medžiagą.
Keturioliktas skyrius
Kitą rytą prasidėjo gamyklos cecho pertvarkymo darbai. Visos platformos buvo pertvarkomos, kad gamyba pagreitėtų ir, kad svarbusis užsakymas būtų baigtas laiku. Vaikščiodamas po gamyklą jis sutiko darbininkus kurie vilkėjo jau naują kompanijos aprangą, Gregas matė, kad darbininkai dabar atrodo savimi pasitikintys ir ryžtingi. Po pasivaikščiojimo jis sugalvojo vienuoliktąjį genties požymį. Nuėjęs į kabinetą jį užrašė ant geltono lapelio. Po to paskambino Bučui ir papasakojo apie pertvarkymą. Pokalbio metu Bučas jam pasakė užuominą apie dvyliktąją genties požymį. Gregas po pokalbio ilgai galvojo ir suprato, kad tai yra „vaidmenys gentyse iš esmės skiriasi nuo visų priimtų funkcinių vaidmenų“. Po kelių dienų pertvarkomas gamyklos jau ėjo pabaigą. Po baigimo buvo pirmasis bandymas, juo buvo norima pažiūrėti kaip viskas veikia, bet sektoriuose užsidegė raudona šviesa kuri pranešė, kad yra gedimas. Darbuotojai skubėjo jį pašalinti. Po gedimo pašalinimo sistema buvo vėl įjungiama, tada ji jau veikė gerai. Tada pradėjo kitų sekcijų paleidimus. Po pertvarkymo prasidėjo nauja darbo diena.
Penkioliktas skyrius
Kitą rytą Gregas visus pasveikino su sėkmingu pertvarkymu ir pasakė, kad padidinus našumą, AsiaComNet užsakymo įvykdymas laiku garantuotas. Tas pertvarkymas yra į nauda visai gamyklai. Gregas paskambino Bučui ir jam papasakojo visas naujienas kurios po pertvarkymo buvo tik geros. Pasakė kad per kelias dienas gamybos greitis didėja ir našumas pasieks naują lygį. Pokalbio metu Bučas jam uždavinėjo keistus klausymus. Po pokalbio Gregas užrašė tryliktąjį genties požymį. Įvyko susirinkimas kuriame buvo pranešama kad užsakymai kurie buvo atidėti, kad būtų įvykdytas svarbusis užsakymas, dabar jau galės būti įvykdyti net ankstesniu laiku. Grįždamas iš sandėlio pamatė kaip ginčijasi du darbininkai juos išskyrė ir atleido nuo tos dienos darbo. Grįžęs į kabinetą užrašė ant lapuko keturioliktą genties požymį, kurį sugalvojo po darbuotojo ginčo. Trečiadienio rytą per susirinkimą buvo kalbama apie AsiaComNet užsakymą. Jo vykdymas vyko labai stabilia visi darbuotojai buvo vieni kitais patenkinti, senieji ginčai buvo jau senai pamiršti. Į susirinkimą atėjo pavėlavęs Ronas, jis pranešė, kad didysis užsakymas bus baigtas trimis su puse dienom anksčiau, negu buvo nustatyta sutartyje. Po užsakymo baigimo bus keliama didelė šventė kurioje dalyvaus visi darbuotojai su savo šeimomis. Jau būdamas savo kabinete jis užrašė ant lapelio penkioliktą genties požymį. Išaušo šeštadienio rytas Gregas jau nuo ankstaus ryto gamykloje vaikščiojo ir netikėjo kad jau užsakymas šiandien bus baigtas. Dieną buvo baigtas AsiaComNet užsakymas. Visi džiaugėsi šia pergale ir negalėjo tuom patikėti. Gregas pas Sandį turėjo būti atvykęs jau antradienio rytą. Gregas taip ir padarė pas jį ir nuvyko. Ten visi galvojo kad užsakymas labai vėluos todėl neleidę Gregui pasiaiškinti jį apšaukė, bet kai Gregas viską paaiškino, kad užsakymas jau yra baigtas ir išsiųstas jis buvo pagirtas už kruopštų darbą. Grįždamas namo Gregas suprato, kad šešioliktas genties požymis yra susijęs su genties tvirtove. Jis jį užsirašė ant bilieto šaknelės. Kitą rytą atvykęs į kompaniją Gregas su Denisu ilgai kalbėjosi. Bekalbėdami suprato, kad septynioliktas genties požymis yra susijęs su gentis brangenybėmis. Viską gerai apsvarstę Gregas ant lapelio užrašė aštuonioliktą genties požymį. Gregas ir Denisas nuėjo į susirinkimą kuriame aptarinėjo AsiaComNet užsakymo pabaigimas. Visi džiaugėsi naujais įrankiais, naujais įrengimais. Gregas išsitraukė lapuką ir užrašė 19 gentie požymį. Gregas paskambino Bučui ir papasakojo apie naujus sugalvotus genties požymius. Bučas išsakė savo nuomonę ir kaip visada davė vėl naujų užuominų. Po pokalbio Gregas paėmė lapuką ir užrašė Dvidešimtąjį genties požymį kuris buvo siejamas su lojalumu. Gregas visą pokalbį papasakojo Denisui. Denisas paėmė greitai geltoną lapelį ir užrašė dvidešimt pirmąjį genties požymį.
Šešioliktas skyrius
Gregas labai norėjo sužinoti dvidešimt antrąjį genties požymį kuris buvo pats svarbiausias, bet niekaip nesugalvojo. Jis neištvėręs paskambino Bučui ir prašė kad jis jį pasakytų. Gregas viską prižadėjo padaryti, kad tik jį sužinotų, net pasakė, kad galėtu su Buču keliauti į Afriką. Bučas sutriko kad jis keliautų kartu su juo. Tą pačią dieną jis atsiuntė Gregui sąrašą kuriame buvo parašyti būtini daiktai ir kokias jam reikia atlikti procedūras. Viską Gregas nusipirko ir sutvarkė reikiamus popierius. Po trijų dienų jis įlipo į lėktuvą kuriame ir Bučas skrido. Nuskridę į Afriką persėdo į kitą mažesnį lėktuvą, kurį pilotavo pats Bučas, su juo nuskrido į reikiamą vietą. Kai atskrido buvo jau vakaras. Bučas Gregui pasakė, kad jis čia atvyko pamedžioti, o jis bus tik ginklų nešėjas. Kitą rytą jie vyko į medžioklę nes reikėjo maisto sumedžioti. Visą dieną prabuvęs medžioklėje Gregas suprato dvidešimt antrąjį genties požymį. Visos dienos buvo praleistos medžioklėse ir paskutinę dieną Gregas suprato kad yra ir dvidešimt trečias genties požymis, kurį jis pats sugalvojo. Tai yra „stiprūs lyderiai turi gabius mokytojus su platesnėmis nei jų pačių psichologinėmis ribomis“
Grįžęs į TeraLogix kompaniją jis pamatė, kad jau yra sukurtas gentis ženklas. Jis visus savo nuotykius papasakojo Denisui ir apie sugalvotus paskutinius genties požymius ir jau po valandos sėdėjo lėktuve kuris skrido į Čikagą pas Sandį. Nuskridęs ten sužinojo, kad Sandis užims aukštesnes pareigas ir tuo pat metu jis užims buvusias Sandžio pareigas. TeraLogix kompanijos direktoriumi tapo Denisas.
Po dviejų mėnesių Gregas pirmininkavo susirinkimui, kuriame dalyvavo visi gamyklų direktoriai. Pertraukos metu Gregas nuėjo įsipilti sau kavos kai tuo metu priėjo prie jo vienas iš jaunesnių generalinių direktorių. Jis Grego paprašė, kad jis pasakytų viską kaip jam pavyko įvykdyti AsiaComNet kompanijos užsakymą ir atgaivinti taip kompaniją. Gregas gerai pagalvojęs ir prisiminęs pirmąjį Bučo atsakymą, jam pasakė, kad viso šito papasakoti.

Leave a Comment