AB „Lietuvos telekomo“ valdymo analizė

AB „Lietuvos telekomo“ valdymo analizė
Rašto darbas

Klaipėda 2006 – 02 – 20

Įžanga
Pasaulis – tai didelis skruzdėlynas, kuriame kiekvieną dieną verda judrus gyvenimas, kurį galėtų suskirstyti į dvi dideles atskiras dalis: žmonių kasdieninis gyvenimas (į kurį įeina žmonių kasdieninė veikla, jų darbai, buitis ir pan.), bei ekonominis gyvenimas (tai įmonių, įvairių organizacijų, struktūrų, valdymo institucijų egzistavimas.). Šios dvi šakos negali gyvuoti viena be kitos, jos kartu palaiko vieną kitą ir kuria tvirtą valstybės gyvavimo pamatą.
Šiame darbe didesnis dėmesys koncentruojamas daugiau į ekonominę veiklą, kadangi mes kiekvieną dieną susiduriame su įvairaus poobūdžio klausimais, kurie liečia ekonominę veiklą: skirtingos institucijos suteikia įvairias paslaugas, įmonės gamina produkciją, ji patiekiama vartotojams ir t.t.
Vertėtų paminėti, kad nepaisant to, jog Lietuva gan maža valstybė, joje vyrauja didelė gausa įmonių, bendrovių, kurios stengiasi kelti Lietuvos ekonomikos augimą. Galima teigti, kad įmonių ir kitų institucijų spektras yra didžiulis, jos teikia skirtingas paslaugas, stengiasi jas tobulinti, puoselėti kuo didesnę naudą visuomenei. Visą šią veiklą būtų galima apjuosti į vieną sąvoką VADYBA (tai tikslinga veikla, kuria organizuotai siekiama norimų šios veeiklos rezultatų). Viena iš tokių bendrovių yra AB „Lietuvos telekomas.
Tikslas – plačiau apžvelgti ir geriau susipažinti su visiems gerai žinoma bendrove, trumpai apžvelgti jos valdymo struktūrą, valdymo principus, metodus, stilių, techniką.

Dėstymas
Kiekviena bendrovė turi tam tikrą rūšį (Individuali verslo įmonė (IĮ), Ūkinė be

endrija (ŪB), Akcinė bendrovė (AB)). AB dar turi keletą šakų: tai Atviros akcinės bendrovės (AB), Uždaros akcinės bendrovės (UAB), Investicinės akcinės bendrovės (IAB), Specialios paskirties akcinės bendrovės (SPAB). Taigi, „Lietuvos telekomas“ yra akcinė bendrovė. Prieš pradedant plačiau apžvelgti „Lietuvos telekomo“ veiklą, reikėtų trumpai apibrėžti, kas yra AB. Tai ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, kurios kapitalas padalintas i dalis, vadinamas akcijomis. Akcijos – tai pagrindiniai VP, suteikiantys jos turėtojui savininko teises ir teisę gauti dividendus, kurių dydis priklauso nuo AB gauto pelno, bei įmonės tikslų. Steigiant AB galima naudoti visas informacines priemones.
AB „Lietuvos telekomas“ – viena seniausiai ir sėkmingiausiai dirbančių Lietuvos įmonių, žinoma beveik kiekvienam Lietuvos gyventojui.

Savo veiklą pradėjusi kaip valstybinė įmonė, 1998 m. AB „Lietuvos telekomas“ buvo privatizuota, 60 proc. jos akcijų įsigijus tuomet Švedijos įmmonės „Telia“ ir Suomijos įmonės „Sonera“ konsorciumui „Amber Teleholding A/S“.

Per keletą metų po privatizacijos AB „Lietuvos telekomas“ sugebėjo iš senos monopolinės valstybinės įmonės tapti viena moderniausių telekomunikacijų bendrovių Rytų ir Vidurio Europoje, orientuotų į klientą, tvirtai pirmaujančia įvairiose Lietuvos telekomunikacinių paslaugų rinkose.

Šiandien „Lietuvos telekomas“ užima lyderio pozicijas interneto, duomenų perdavimo bei fiksuotojo telefono ryšio rinkose. Esami Bendrovės pajėgumai leidžia pasiūlyti klientams pačias moderniausias technologijas, nenusileidžiant pažangiausiems pasaulio telekomunikacijų rinkos žaidėjams.

Nuo 1998 m. į tinklo skaitmeninimą investuoti 2 milijardai litų bei stipriai išplėtotas ADSL technologija pa
agrįstas tinklas, leido „Lietuvos telekomui“ išsikovoti lyderio pozicijas sparčiausiai augančioje interneto prieigos paslaugų rinkoje. Nuo 2005 metų Bendrovė šalyje pradėjo diegti spartų 2 Mb/s belaidžio plačiajuosčio interneto tinklą. Naujų technologijų ir efektyvių verslo vadybos sprendimų dėka pastaruosius kelerius metus Bendrovės interneto vartotojų skaičius kasmet padvigubėja.

Per antrinę įmonę UAB „Lintel“ Bendrovė valdo didžiausią pagal verslo apimtis ir moderniausią pagal technologijas bei vadybą skambučių valdymo centrą Lietuvoje

„Lietuvos telekomo“ vizija – geriausias ryšio paslaugų partneris Lietuvoje. Siekdama šio tikslo Bendrovė užsibrėžė kurti realią pridėtinę vertę savo klientams teikdama kokybiškas, lengvai prieinamas paslaugas.

Valdymo metodai

AB „Lietuvos telekomas“ – didžiausias telekomunikacijų paslaugų teikėjas Lietuvoje. Čia dirba daugiau kaip 3000 energingų, kompetentingų ir nuolat tobulėjančių specialistų.

Paprastai, nors ne visada AB turi keturis valdymo organus: visuotinis akcininkų susirinkimas (VAS); stebėtojų taryba (st); valdyba (V); administracijos įstatymas (ADįst.). Į “Lietuvos telekomo” valdymą įeina valdyba ir vadovybė. Taip pat dominuoja ir VAS, kuri priima sprendimus ir svarsto kilusius klausimus.

Valdybos sudėtyje vyrauja valdybos nariai, direktorius. Vadovybėje – generalinis direktorius, vadovai.

Bendrovės parduoda

AB „Lietuvos telekomas“ parduoda nekilnojamąjį turtą – administracinius ir gamybinius pastatus ir patalpas, garažus, sandėlius visoje Lietuvoje.
Parduodamų nekilnojamojo turto objektų sąrašas pagal regionus:
• Vilniaus regionas
• Kauno regionas
• Klaipėdos regionas
• Šiaulių regionas
• Panevėžio regionas
Bendrovė taip pat užsiima nekilnojamo turto nuoma.

Kaip rodo rinkos tyrimai, apie 60 proc. visų verslo įmonių naudojosi „L

Lietuvos telekomo” teikiama inter¬neto prieiga. 70 proc. įmonių, kurios savo veikloje naudojasi duomenų perdavimo paslaugomis, jas perka iš šios bendrovės. Skambindami į užsienį įmonių darbuotojai dažniau¬siai (47 proc.) naudojasi „Lietuvos telekomo” linija. Pastaruoju metu „Lietuvos telekomas” įgyvendino ne¬mažai telekomunikacinių projektų, iš kurių garsiausiai nuskambėjo „Rimi Baltic”, „Eurovaistinių”, NATO kon¬ferencijos projektas – jame buvome pasirinkti kaip generalinis informaci¬nių technologijų ir telekomunikacijų rangovas.

Sėkmės receptas nesudėtin¬gas. Svarbiausios jo „sudedamosios dalys” yra darbuotojų profesiona¬lumas, aukštas teikiamų paslaugų technologinis lygis, lengvai pasiekia¬mos ir paprastos paslaugos, gera ap¬tarnavimo kokybė, stabili ir patikima veikla.

Klientai taip pat teigiamai įver¬tino aktyvesnį dėmesį verslo įmonių poreikiams: naujus „Lietuvos teleko¬mo” pasiūlymus, lankstesnę kaino¬darą, geresnį klientų aptarnavimą. Vargu ar rasite Lietuvoje telekomu¬nikacijų bendrovę, kuri kasmet in¬vestuotų į ryšių infrastruktūrą tiek, kiek investuojame ši. Neveltui šiuo metu pagal technologinį lygį „Lietuvos telekomas” yra laikomas moderniausia fiksuotųjų telekomuni¬kacijų bendrove Rytų Europoje.

Nuolatinės investicijos į tinklą leidžia periodiškai didinti interneto ryšio spartą. Pavyzdžiui, interneto grei¬taveika įmonėms, kurios naudojasi didesnės spartos planais, praėjusį gruodį išaugo dukart. Taip pat buvo padidinta kitų verslo planų greitaveika. Ateityje tokių malonių staigmenų tikimasi pateikti ir daugiau.

„Lietuvos telekomą“ netiesiogiai valdo didžiausia Šiaurės ir Baltijos šalių telekomunikacijų įmonė „TeliaSonera“.

„Lietuvos telekomas“ kartu su savo antrinėmis įmonėmis yra pripažintas didelę įtaką turinčiu operatoriumi viešojo fiksuotojo telefono ryšio tinklų ir
r paslaugų, skirtųjų linijų paslaugų, tinklų sujungimo ir skambučių užbaigimo viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, paslaugų rinkose.

Pirminė „Lietuvos telekomo“ įmonių grupės įmonė AB „Lietuvos telekomas“ klientams siūlo fiksuotojo telefono ryšio, interneto, duomenų perdavimo bei fiksuotojo ryšio tinklų sujungimo paslaugas. Jai taip pat priklauso interneto vartai „Takas“.

Informacija apie akcijas

Kadangi „Lietuvos telekomas“ yra akcinė bendrovė, ji turi tokių tarpininkų, kaip akcininkai. Jais tampama per investicijas, už kurias įsigyjamos akcijos. Kai pasirašoma sutartis ir pilnai apmokamos akcijos, tampama akcininku. Įgyjamos akcininkų turtinės ir neturtinės teisės.

Įstatinis AB „Lietuvos telekomas“ kapitalas yra 814 912 760 litų. Jį sudaro 814 912 760 paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų.

„Lietuvos telekomo“ akcijos yra įtrauktos į Vilniaus vertybinių popierių biržos (VVPB) Oficialųjį prekybos sąrašą (VVPB simbolis – LTK1L).

Informacija apie prekybą akcijomis Vilniaus vertybinių popierių biržoje (vykstant nepertraukiamai prekybai, duomenys vėluoja 15 minučių; pasibaigus prekybos sesijai, pateikiami sesijos uždarymo duomenys).
AB „Lietuvos telekomas“ akcininkai (2005 m. gruodžio 31 d. duomenys):

Akcininkas Akcijų dalis (%)
„Amber Teleholding A/S“ (Danija)* 60,00
„East Capital Asset Management“ (Švedija) 6,75
Nuosavos akcijos** 4,67
Lietuvos valstybė 2,05
Kiti akcininkai 26,53

PASTABOS:
* – „Amber Teleholding A/S“ yra „TeliaSonera AB“ (Švedija) antrinė įmonė.
** – akcijos priklauso AB „Lietuvos telekomas“ antrinei įmonei UAB „Lintel“.

Valdymo struktūra

„Lietuvos telekomo“ antrinė įmonė UAB „Comliet“ teikia išorės bei vidaus telekomunikacijų ir vidaus inžinerinių tinklų statybos paslaugas. 2005 m. gruodžio 22 d. AB „Lietuvos telekomas“ pasirašė sutartį dėl visų UAB „Comliet“ akcijų pardavimo Suomijos įmonei „Eltel Group Corporation“. Sandorį planuojama užbaigti 2006 m. vasarį. UAB „Comliet“ turi 100 proc. UAB „Comliet sprendimai“ akcijų.

2005 m. gruodžio 30 d. UAB „Comliet“ pardavė 55 proc. Estijos įmonės „Telegrupp AS“ akcijų, o 2006 m. sausio 31 d. UAB „Comliet“ ir UAB „Comliet sprendimai“ pardavė atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. Rusijos Federacijos įmonės „OOO Comliet-Kaliningrad“ akcijų AB „Lietuvos telekomas“. Dabar visas „OOO Comliet-Kaliningrad“ akcijas valdo „Lietuvos telekomas“.

UAB „Lintel“ yra didžiausia kontaktų centro paslaugų teikėja Lietuvoje ir kasmet aptarnauja apie 16 milijonų skambučių. „Lintel“ taip pat teikia informacijos telefonu 118 paslaugą, telerinkodaros ir klientų aptarnavimo paslaugas. UAB „Lintel“ taip pat valdo 4,67 proc. nuosavų AB „Lietuvos telekomas“ akcijų.

Nuo 2005 m. gegužės 1 d. UAB „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ veiklą perėmė AB „Lietuvos telekomo” Verslo klientų departamentas. Šiuo metu „Lietuvos telekomo verslo sprendimai“ veiklos nevykdo.

2005 m. gruodį UAB „Voicecom“ iš UAB „Comliet“ perėmė teisę naudoti NMT-450 standarto judriojo analoginio korinio radijo ryšio nacionalinį tinklą.

UAB „Baltic Data Center“ užsibrėžė tikslą tapti Baltijos regiono paslaugų nuomos lyderiu, teikiančiu pridėtinės vertės IT valdymo paslaugas. 40 proc. šios įmonės akcijų priklauso didžiausiai Šiaurės šalių IT paslaugų įmonei „TietoEnator Oyj“. UAB „Baltic Data Center“ taip pat turi antrinę įmonę Latvijoje – „Baltic Data Center SIA“.

UAB „TietoEnator Consulting“ Baltijos regiono bendrovėms teikia su IT susijusias, didelės pridėtinės vertės konsultavimo paslaugas. UAB „TietoEnator Consulting“ akcijas valdo AB „Lietuvos telekomas“ (26 proc.) ir „TietoEnator Oyj“ (74 proc.).

„Lietuvos telekomas“ yra vienintelė ne pelno siekiančios organizacijos VšĮ „Lietuvos telekomo“ sporto klubas steigėja. Ši įstaiga remia daugkartinę Lietuvos ir Baltijos šalių moterų krepšinio čempionę – „Lietuvos telekomo“ moterų krepšinio komandą.

2005 m. lapkritį AB „Lietuvos telekomas“ įsigijo 100 proc. UAB „MicroLink Lietuva“ ir 100 proc. UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ akcijų. UAB „MicroLink Lietuva“ teikia IT sistemų ir privačių tinklų palaikymo, priežiūros paslaugas, diegia programinės įrangos sprendimus, o UAB „Baltijos kompiuterių akademija“ užsiima IT specialistų.

AB „Lietuvos telekomas“ turi 30 proc., o UAB „Verslo žinios“ – 70 proc. likviduojamos UAB „Verslo portalas“ akcijų.

Išvados

Šios AB privalumai, kad suvokiama verslo aplinka ir kuriama vertė vartotojams ir akcininkams. Tenkinami kientų bendravimo ir informacijos poreikiai, teikdami aukštos kokybės ir paprastas naudoti ryšio paslaugas. AB “Lietuvos telekomas” – organizacija, teikianti visapusišką naudą visuomenei, plačiai žinoma ir pasižyminti profesionaliu valdymu, neribotu egzistavimo laiku.

Naudota literatūra
1. http://www.telecom.lt/

Leave a Comment