kietas riesutas

Metai Įrenginių panaudojimo koeficientas pagal duotus duomenis Duomenų pakeitimas Panaudojimo koeficientas po pakeitimo
1 1,00 Gaminome 1400 vnt. 1,00
2 0,88 Padidinome gamybą nuo 1500 vnt. iki 1704 vnt. 1,00
3 0,81 Padidinome gamybos kiekius nuo 2200 vnt. iki 2716 vnt. 1,00
4 0,77 Padidinome gamybos kiekius nuo 2000 vnt. iki 2597 vnt. 1,00
5 0,77 Padidinome gamybos kiekius nuo 1500 vnt. iki 1948 vnt. 1,00

Šeštoji užduotis

Dydis Tiekėjų kreditas dienomis
10 20 30 40 50 60
Gamybos savikaina 485,54 485,54 485,54 485,54 485,54 485,54
Pilnoji savikaina 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00
Finansinės veiklos
pelnas(nuostolis) -8207 -9213 -10220 -11226 -12233 -13239
Palūkanos tiekėjams 1007,00 2013,00 3020,00 4026,00 5033,00 6039,00
Skola tiekėjams 11183,00 22367,00 33550,00 44733,00 55917,00 67100,00
Grynieji pinigai 146376 156553 166730 176906 187083 197260

2. ANTRASIS LABORATORINIS DARBAS

Pirmoji užduotis
2. Įmonės pelnas: pirmais metais – 437200 Lt
antrais metais – 482680 Lt
3.
1 bandymas 2 bandymas 3 bandymas 4 bandymas
Parduota 820 550 427 426
Pelnas 126757 39779 155 -167

Iš lentelės matome kad lūžio taškas yra tarp 426 ir 427 pagaminto vieneto.

4. Kritinės atsargos =1400 – 427 = 973 vnt.

5. Nepardavus 973 vnt. katilų, sandėliavimo išlaidos lygios 19460 Lt

Rinkos tyrimas
3.TREČIAS LABORATORINIS DARBAS

Pirmoji užduotis

Bendrieji sprendimai Vnt. 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai
Kapitalo didinimas (akcijomis) Lt 0 10000 30000 50000 120000
Dividendų suma (pinigais) Lt 0 10000 30000 50000 120000
Pagrindinės įmonės paskola Lt 0 0 0 0 0
Paskolos padengimas Lt 24000 24000 24000 24000 24000
Įrengimų pirkimas vnt. 0 1 3 3 0
Senų įrengimų pardavimas vnt. 0 0 0 0 0
Darbininkų priėmimas žm. 5 10 25 17 0
Darbininkų atleidimas žm. 0 0 0 0 0
Laikinųjų darbininkų priėmimas žm. 0 0 0 0 32
Laikinųjų darbininkų atleidimas žm. 0 0 0 0 5
Darbo užmokesčio indeksas proc 125 115 110 100 95
Socialinis biudžetas Lt 5500 5000 7000 7000 0

Rinkos tyrimas
Metai Paklausa Konkurencija Marketingas
1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 0 0 0

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai
Bendrasis pelnas 362045 331830 395610 212848 249291
Veiklos pelnas 273345 231830 267410 83848 117291
Grynasis pelnas 175656 161569 191658 71236 74170

Planuojamos gamybos apimtys buvo pasiektos ir, kaip matome, nuostolių nepatyrėme.
Ketvirtoji užduotis

Rodiklis Gaminamos ir parduodamos produkcijos kiekis, vnt.
900 1000 1100 1200 1300 1400
Gamybos savikaina 616,11 583,00 555,51 533,33 514,23 497,86
Pilnoji savikaina 738,00 692,00 655,00 625,00 598,00 576,00
Įrengimo panaudojimo koeficientas 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85

Penktoji užduotis

Dydis Reklamos išlaidos, litais
10000 24000 38000 52000 66000 80000
Gamybos savikaina 470,54 470,54 470,54 470,54 470,54 470,54
Pilnoji savikaina 536,00 547,00 557,00 568,00 578,00 588,00
Bendrasis pelnas 173730,00 173730,00 173730,00 173730,00 173730,00 173730,00
Veiklos sąnaudos 88200,00 102200,00 116200,00 130200,00 144200,00 158200,00
Veiklos pelnas 85530,00 71530,00 57530,00 43530,00 29530,00 15530,00
Grynasis pelnas 51678,00 42458,00 33218,00 23978,00 14738,00 5498,00