kietas riesutas

Metai Įrenginių panaudojimo koeficientas pagal duotus duomenis Duomenų pakeitimas Panaudojimo koeficientas po pakeitimo1 1,00 Gaminome 1400 vnt. 1,002 0,88 Padidinome gamybą nuo 1500 vnt. iki 1704 vnt. 1,003 0,81 Padidinome gamybos kiekius nuo 2200 vnt. iki 2716 vnt. 1,004 0,77 Padidinome gamybos kiekius nuo 2000 vnt. iki 2597 vnt. 1,005 0,77 Padidinome gamybos kiekius nuo 1500 vnt. iki 1948 vnt. 1,00

Šeštoji užduotis

Dydis Tiekėjų kreditas dienomis 10 20 30 40 50 60Gamybos savikaina 485,54 485,54 485,54 485,54 485,54 485,54Pilnoji savikaina 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00 544,00Finansinės veiklospelnas(nuostolis) -8207 -9213 -10220 -11226 -12233 -13239Palūkanos tiekėjams 1007,00 2013,00 3020,00 4026,00 5033,00 6039,00Skola tiekėjams 11183,00 22367,00 33550,00 44733,00 55917,00 67100,00Grynieji pinigai 146376 156553 166730 176906 187083 197260

2. ANTRASIS LABORATORINIS DARBAS

Pirmoji užduotis 2. Įmonės pelnas: pirmais metais – 437200 Lt antrais metais – 482680 Lt 3. 1 bandymas 2 bandymas 3 bandymas 4 bandymasParduota 820 550 427 426Pelnas 126757 39779 155 -167

Iš lentelės matome kad lūžio taškas yra tarp 426 ir 427 pagaminto vieneto.

4. Kritinės atsargos =1400 – 427 = 973 vnt.

5. Nepardavus 973 vnt. katilų, sandėliavimo išlaidos lygios 19460 Lt

Rinkos tyrimas 3.TREČIAS LABORATORINIS DARBAS

Pirmoji užduotis

Bendrieji sprendimai Vnt. 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metaiKapitalo didinimas (akcijomis) Lt 0 10000 30000 50000 120000Dividendų suma (pinigais) Lt 0 10000 30000 50000 120000Pagrindinės įmonės paskola Lt 0 0 0 0 0Paskolos padengimas Lt 24000 24000 24000 24000 24000Įrengimų pirkimas vnt. 0 1 3 3 0Senų įrengimų pardavimas vnt. 0 0 0 0 0Darbininkų priėmimas žm. 5 10 25 17 0Darbininkų atleidimas žm. 0 0 0 0 0Laikinųjų darbininkų priėmimas žm. 0 0 0 0 32Laikinųjų darbininkų atleidimas žm. 0 0 0 0 5Darbo užmokesčio indeksas proc 125 115 110 100 95Socialinis biudžetas Lt 5500 5000 7000 7000 0

Rinkos tyrimasMetai Paklausa Konkurencija Marketingas1 1 1 12 1 1 13 1 1 14 1 1 15 0 0 0

1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metaiBendrasis pelnas 362045 331830 395610 212848 249291Veiklos pelnas 273345 231830 267410 83848 117291Grynasis pelnas 175656 161569 191658 71236 74170

Planuojamos gamybos apimtys buvo pasiektos ir, kaip matome, nuostolių nepatyrėme.Ketvirtoji užduotis

Rodiklis Gaminamos ir parduodamos produkcijos kiekis, vnt. 900 1000 1100 1200 1300 1400Gamybos savikaina 616,11 583,00 555,51 533,33 514,23 497,86Pilnoji savikaina 738,00 692,00 655,00 625,00 598,00 576,00Įrengimo panaudojimo koeficientas 0,55 0,61 0,67 0,73 0,79 0,85

Penktoji užduotis

Dydis Reklamos išlaidos, litais 10000 24000 38000 52000 66000 80000Gamybos savikaina 470,54 470,54 470,54 470,54 470,54 470,54Pilnoji savikaina 536,00 547,00 557,00 568,00 578,00 588,00Bendrasis pelnas 173730,00 173730,00 173730,00 173730,00 173730,00 173730,00Veiklos sąnaudos 88200,00 102200,00 116200,00 130200,00 144200,00 158200,00Veiklos pelnas 85530,00 71530,00 57530,00 43530,00 29530,00 15530,00Grynasis pelnas 51678,00 42458,00 33218,00 23978,00 14738,00 5498,00