Kazachstano ekonominė politika ir ekonomikos apžvalga

Kazachstano ekonominė politika ir ekonomikos apžvalga

2004 m. pagrindiniu KR ekonomikos varikliu ir toliau liko naftos ir dujų pramonė, kurios dalis BVP ir toliau augo. Tačiau naftą išgaunančios užsienio kompanijos nėra linkusios perdirbti naftą vietos perdirbimo gamyklose ir vykdyti prekybą šalies viduje, kadangi aukštos pasaulinės naftos kainos ir galimybė parduoti į ofšorines zonas duoda žymiai didesnį pelną. Tokia situacija neskatina perdirbamosios pramonės vystymo Kazachstane ir naujų technologijų diegimo, kas apsunkina KR pramonės diversifikavimą ir KR pramonės ir inovacijų vystymo programos, priimtos 2003 m., įgyvendinimą.
Vasarį baankrutavo KR nacionalinis vežėjas „Air Kazakhstan“, kurio pelningiausius reisus perėmė „Air Astana“. Manoma, kad bankrotas buvo sąmoningai parengtas. Aviakompanijos „Air Kazakhstan“ teigimu, kompanija buvo rentabili ir sėkmingai vykdė savo veiklą iki kol 2003 m. rudenį patys pelningiausi reisai buvo perduoti konkuruojančiai aviakompanijai „Air Astana“ ir greičiausiai tai yra iš anksto suplanuota bankroto procedūra.
Vasario 6 d. KR Vyriausybė patvirtino geležinkelių transporto restruktūrizavimo programą, pagal kurią numatoma vystyti konkurenciją šiame sektoriuje. Valstybės žinioje liks tik magistralinės geležinkelio linijos (geležinkelio bėgiai, ryšiai, elektros tiekimas ir ktt.) Birželio 16 d. KR Mažilisas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo numatoma geležinkelio transporto 2004 – 2006 m. restruktūrizacija.
Vasario 13 d. KR Nacionalinis bankas apibrėžė prioritetines pinigų – kreditų politikos kryptis 2005-2007 m. Pagrindinis šios politikos tikslas bus išlaikyti vidutinę metinę infliaciją 2004 m. 5-7 % rėmuose, o 2005 – 2007 m. mažinti iki 4-

-6 %. Siekiant išvengti infliacijos augimo ateityje ir užsienio valiutos pertekliaus šalyje, ketinama liberalizuoti valiutų režimą, pereiti pilnai prie plaukiojančio metodo. Numatoma pilnai liberalizuoti valiutų režimą 2007 m.
Kovo 19 d. KR Prezidentas N.Nazarbajevas pažymėjo, kad svarbiausias KR tikslas yra šalies konkurencingumo didinimas, kurį galima pasiekti toliau liberalizuojant ir atveriant ekonomiką, vykdant reformas bei įgyvendinant debiurokratizaciją. Skatinant investicinį klimatą, numatoma teikti paramą moksliniams tyrimams, inovacijoms, naujoms technologijoms bei taikyti mokesčių lengvatas. KR Prezidentas ypatingai akcentavo gyvenamojo būsto statybos problemas, ir pažymėjo, kad nepakankami augimo tempai ir vyrauja labai aukštos kainos bei brangi kreditavimo sistema. Jis pažymėjo, kad nuo 2005 m. turi būti pradėta įgyvendinti nauja būsto statybos programa.
Balandį KR Ministras Pirmininkas D.Achmetov pažymėjo, kad KR ketina didinti valstybei priklausančią dalį visuose naftos projektuose ir tai atsispindi naacionalinės naftos ir dujų kompanijos „KazMunayGaz“ veiksmuose, siekiant vis aktyviau dalyvauti naftos išgavimo projektuose ir didinti Kazachstano dalį bendruose projektuose.
Gegužės 11 d. KR Premjeras D.Achmetov pažymėjo, kad planuojami mokesčių sistemos pakeitimai, siekiant paskatinti gamybos ir perdirbimo (o ne žaliavų) ekonomikos sritis. Numatoma sumažinti mokesčius šioms sritims.
Restruktūrizuojant elektros energetikos sektorių, birželio 11 d. KR Vyriausybė paskelbė apie valstybinių akcijų paketų pardavimą 5-iose regioniniuose skirstomuosiuose elektros tinkluose. Pagrindinė pardavimo sąlyga yra stabilus tinklų aprūpinimas darbu ir sukurti dukterinę sistemą, kuri vykdytų energijos tiekimą (v
vėliau tai būtų perduota į konkurencinės rinkos rankas). Birželio 24 d. KR Parlamentas patvirtino įstatymą dėl elektros energetikos, skirto liberalizuoti mažmeninę elektros energijos rinką.
Liepos 1 d. KR Vyriausybė patvirtino dujų šakos vystymo programą laikotarpiui iki 2010 m. Numatoma, kad iki 2010 m. bus išgaunama 60 mljrd. m³ dujų per metus. 2003 m. buvo išgauta 14 mljrd. m³, o 2004 m. – 16 mljrd. m³. KR Energetikos ir mineralinių resursų ministerijos duomenimis, KR dujų ištekliai sudaro 3 trilijonus m³.
Siekiant parengti rekomendacijas tolesniam šalies ekonomikos ir verslo vystymui, KR Vyriausybė kartu su konsultacinėmis kompanijomis analizuoja ir vertina atskirų ekonomikos sričių potencialų konkurencingumą pasauliniu ir regioniniu mastu, siekiant sukurti klasterius atskirose ekonominės veiklos srityse. Pirmiausiai planuojama sumažinti šalyje auginamos medvilnės eksportą ir sukurti medvilnės klasterį Pietų Kazachstano srityje.
KR kaip ir ankstesniais metais importuoja labai didelį kiekį maisto produktų ir tai rodo nepakankamą maisto pramonės išsivystymą. KR importuoja net 98 % konservuotos žemės ūkio produkcijos. Dėl valdžios institucijų nepakankamo suinteresuotumo ir realios politikos šiose srityje nebuvimo nesivysto verslas žemės ūkio sektoriuje ir tik plečiasi importas, tačiau tai yra palanku šalims importuotojoms.
Rugsėjo 28 d. buvo pradėti naftotiekio Atasu – Alašankou statybos darbai, kuris turėtų užtikrinti KR naftos eksportą į Rytus, t.y. į Kiniją. Pradėti naftotiekio eksploataciją numatoma 2006 m., pajėgumas sudarytų 10 mln. tonų per metus. Įgyvendinus antrąjį projekto etapą, 2011 m. pajėgumas išaugtų ik
ki 20 mln. tonų.
Spalio 26 d. buvo pristatyta finansinio centro sukūrimo Almatoje koncepcija, pagal kurią finansinis centras bus atskira teritorija, kurioje galios specialus teisinis režimas skirtingas nuo kitų šalies teritorijų. Šioje teritorijoje savo veiklą vykdantys juridiniai asmenys naudosis specialiomis nuolaidomis ir preferencijomis. Numatoma, kad toks centras 2007 m. jau turi pradėti sėkmingai funkcionuoti. Finansiniame centre bus taikomas supaprastintas apmokestinimo režimas be pelno ir pajamų mokesčių, tačiau bus įvestos atitinkamos kitokio pobūdžio rinkliavos.
Gruodžio 7 d. KR Vyriausybė patvirtino vertybinių popierių rinkos vystymo programą 2005 – 2007 m., kuria siekiama išplėsti akcijų platinimo galimybes, užtikrinti rinkos efektyvumą ir skaidrumą, užtikrinti investuotojų teises. Kol kas Kazachstano akcijų rinka yra nepakankamai išvystyta ir pagrindinė problema yra ta, kad esant dideliam akcinių bendrovių skaičiui jų akcijos necirkuliuoja laisvai.

Šaltinis: LR ambasada Kazachstane

Leave a Comment