Kavinės parduotuvės verslo planas

TURINYS

DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ 2
VERSLO PLANO ANOTACIJA 2
1. BENDRA APŽVALGA 3
1.1. Įmonės aprašymas 3
2. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ 3
2.1. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos 3
2.2. Potencialūs ir esami konkurentai 4
2.3. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona 4
3. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ 5
3.1. Asortimento politika 5
4. GAMYBINIS PLANAS 5
4.1. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai 6
4.2. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas 6
4.3. Projekto įgyvendinimo eiga 6
5. MARKETINGO PLANAS 7
5.1.Tikslai ir uždaviniai 7
5.2. Kainos 8
5.3. Realizavimo būdai 8
5.4. Reklama 8
6. ORGANIZACINIS PLANAS 9
6.1. Įmonės juridinė forma 9
6.2. Savininkai ir vadovai 9
6.3. Personalas 9
7. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 10
7.1. Firmos silpnosios vietos 10
8. FINANSINIS PLANAS 11DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJĄ
L. Vosyliūtės individuali įmonė
Įmonės adresas: Marijampolės 30,Garliava, Kauno rajonas
Projektą parengė:
1. L. Vosyliūtė, gyv. Seinų g. 27, Kaunas. Tel.: 204191.

.VERSLO PLANO ANOTACIJA
Šiame verslo plane pristatomos L.Vosyliūtės individualios įmonės veiklos išplėtimo galimybės bei perspektyvos. L.Vosyliūtės IĮĮ buvo įregistruota 1992m. birželio 22 d. Lig šiol pagrindinė įmonės veikla buvo mezgimas-siuvimas bei pagamintos produkcijos realizacija Lietuvoje bei užsienyje. Prekybos ir gamybos organizavimo požiūriu geroje vietoje įsigytas žemės sklypas paskatino įmonės savininkę investuoti lėšas į parduotuvės-kavinės ir buitinių patalpų pastato statybą.Tai leistų sumažinti išlaidas ir geriau valdyti dabartinį mezgimo-siuvimo verslą, taip pat praplėsti įmonės veiklos sferą organizuojant mažmeninę prekybą maisto produktais bei kavinės darbą.

Planuose numatyta šiais metais pastatyti dviejų aukštų pastatą. Pirmame aukšte bus įrengta maisto prekių parduotuvė (prekybos salės pllotas – 52 m2 ) ir 16 vietų kavinė su virtuve (salės plotas – 30 m2). Antrame aukšte bus buitinės patalpos (60 m2). Jose bus įrengta siuvykla. Pastato statybos darbai pradedami kovo mėnesį, o užbaigti numatoma liepos-rugpjūčio mėnesį.

Kavinės bei parduotuvės klientai bus aplinkinio rajono gyventojai, pravažiuojantys vairuotojai (š

šalia yra degalinė, susikerta respublikinės reikšmės keliai, netoliese tiesiama Via Baltika magistralė) bei šalia esančios mokyklos moksleiviai ir darbuotojai.

Pagrindiniai įmonės tikslai – kultūringai, greitai aptarnauti klientus, pateikti visada šviežius maisto produktus ir tuo pritraukti pirkėjus.

Numatoma orientuotis į mažesnių kainų, bet didesnės apyvartos politiką.

Dabartinės įmonės savininkė bei būsimosios UAB vadovė L. Vosyliūtė, gyv. Seinų g. 27, Kaunas.

Įmonės buhalteris Darius Mockus, gyv. Taikos pr. 38, bt.37. Išsilavinimas aukštasis; specialybė – buhalteris. Amžius 27 m. 4 metai buhalterinio darbo patirtis.

Kadangi įmonės vadovė nėra maisto pramonės ar viešojo maitinimo specialistė, planuojant verslą buvo pasinaudota konsultantų pagalba.

Įvertinus realią situaciją, galimybes ir perspektyvas, įsitikinta, kad nuosavų finansinių išteklių, nepadarant žlugdančios įtakos dabartiniam verslui, įmonės savininkei nebeužteks. Šio projekto įgyvendinimui reikia 321 160 Lt pradinių investicijų. Idėjos įgyvendinimui L.Vosyliūtės IĮ gali skirti iki 200 000 Lt. Liikusiai daliai imama 120 000 Lt banko paskola 3 metams su 15% palūkanomis. Prieš pradedant veiklą, liepos mėnesį bus keičiamas įmonės juridinis statusas – individuali įmonė reorganizuojama į UAB.

Finansiniai rodikliai apskaičiuoti trims alternatyvoms: optimistinei (115%), labiausiai tikėtinai – optimaliai (100%) ir pesimistinei (85%).

1 lentelė
Planuojamo verslo finansiniai rodikliai

Rodiklis Pajamų alternatyvos

optimistinė optimali pesimistinė
1. Planuojama metinė realizacija*, tūkst Lt 1496,5 1303,2 1109,8
2. Metinis grynasis pelnas*, tūkst Lt 76,8 52,4 28,1
3. Sumokėta bankui palūkanų**, tūkst Lt 33,8 33,8 33,8
4. Investicijų atsipirkimo laikas, metais 3,8 5,0 7,4
5. Banko paskolos greičiausias padengimo laikas, metais 1,6 2,1 3,0
* Pirmais metais; ** Per paskolos grąžinimo laikotarpį

Norint dirbti nenuotolingai, per pirmuosius veiklos metus reikia realizuoti produkcijos ne mažiau kaip už 857 251 Lt (pagal pesimistinės prognozės du

uomenis, nes taip labiausiai įvertinama galima rizika).1. BENDRA APŽVALGA
1.1. Įmonės aprašymas
Įvairiais verslais Vosylių šeima verčiasi nuo 1986 metų. Pagrindinis verslas, duodantis didžiausias pajamas buvo ir yra trikotažo gaminių gamyba ir realizacija. Atsiradus įstatyminei bazei, 1992 m. birželio 22 d. buvo įkurta L.Vosyliūtės individuali įmonė. Buvo išperkami patentai, leidžiantys užsiimti minėta veikla. Produkcijos gamyba organizuojama Lietuvoje, o realizuojama – dalis Lietuvoje, dalis – užsienyje. Be 4 verslininkės šeimos narių, įmonėje (trikotažo siuvimo ir realizacijos srityje) dirba dar 15 žmonių. Įmonės vidutinis mėnesinis pelnas sudaro 12-16 tūkst. Lt.

Veiklos pradžioje sąlygos šiam verslui buvo labai palankios, o tai leido sukaupti pagrindinį kapitalą tolimesniam įmonės vystymui. Nemaža dalis uždirbtų lėšų investuojama į įrengimus (siuvimo ir mezgimo mašinas). Nors pastaruoju metu dažnai besikeičiantys įstatymai (tiek Lietuvos, tiek NVS šalių) bei jų netobulumas nepalankiai veikia smulkius ir vidutinius verslininkus, daro jiems moralinę ir finansinę žalą,
– L.Vosyliūtės IĮ nenutraukia veiklos, bet priešingai – ieško naujų išplėtimo galimybių.

Viena iš šio projekto atsiradimo priežasčių – įmonės savininkės noras sumažinti priklausomybę nuo dabartinių patalpų nuomotojų. Tam reikalingos pakankamai didelės nuosavos buitinės patalpos. Antra priežastis – įsigijus žemės sklypą, atsirado galimybė pasinaudoti komerciniu požiūriu itin gera būsimo pastato vieta ir gauti papildomas pajamas organizuojant mažmeninę prekybą maisto prekėmis ir kavinės darbą.

Veiklos ir vietos perspektyvumas bei gana aukštas žemės sklypo likvidumas (jau gauti keli pa
asiūlymai jį parduoti) dar labiau paskatino investuoti lėšas į šį projektą.2. VERSLO ŠAKOS ANALIZĖ
2.1. Dabartinė situacija ir šakos plėtros tendencijos
Per paskutiniuosius kelerius metus Lietuvoje pastebimai pagausėjo smulkių parduotuvių, prekiaujančių maisto produktais. Smulkios maisto prekių parduotuvės pranašesnės prieš supermarketus tuo, kad čia daug lankstesnis, dažniausiai tiesioginis valdymas, daug greičiau galima prisitaikyti prie kintančių pirkėjų poreikių, dažnai nusistovi neformalūs santykiai tarp pirkėjų ir pardavėjų. Tačiau sėkmė labiausiai priklauso nuo parduotuvės dislokacijos vietos, tinkamai vykdomos kainų politikos (reikia labai atidžiai sekti konkurentus) bei kultūringo aptarnavimo. Taip pat labai didelė konkurencija ir tarp viešojo maitinimo taškų, nes steigti barus, kavines tapo madinga. Ir tai dažniausiai daro neprofesionalai, žmonės neturintys atitinkamo išsilavinimo, todėl nenuostabu, kad labai daug kavinių, restoranų bankrutuoja arba dirba nuostolingai, nes pasiūla žymiai viršija paklausą. Labai susilpnėjo šios srities teisinis ir kitoks reguliavimas. Dažnai dirbama nepaisant specifinių reikalavimų viešajam maitinimui. Didžiausią pelną šiuo metu gauna taškai, prekiaujantys “greitu maistu”, ypač populiariu jaunimo tarpe – picerijos, hamburgerinės ir pan. Stebimas ir klientų amžiaus ribų atsiradimas. Vyresnio amžiaus žmonės retai beužsuka į kavines. Daugiausiai klientų – iš pajamas gaunančio, bet neturinčio didesnių finansinių įsipareigojimų (pvz., šeimai) jaunimo tarpo, gretimų įstaigų darbuotojai. Ilgainiui išliks tik tie taškai, kurie turi galimybes pritraukti pastaruosius segmentus.2.2. Potencialūs ir esami konkurentai
Dabar arčiausiai būsimos parduotuvės – kavinės vi
ietos (t.y. aptarnavimo zonoje) esantys prekybos taškai:

1) Šalia būsimos parduotuvės – kavinės yra kioskas, prekiaujantis įvairiomis prekėmis, daugiausiai maisto produktais (sausainiais, saldainiais, kramtomomis gumomis, šokoladais ir pan., bei kai kuriomis smulkiomis buitinėmis prekėmis). Šis prekybos taškas nėra konkurentas, nes čia siauras prekių asortimentas, iš esmės skiriasi prekybos organizavimo forma.

2) Priešingoje kelio pusėje, degalinėje yra maža parduotuvėlė ir bariukas. Čia prekių asortimentas siauras ir gali patenkinti tik minimalius vairuotojų poreikius. Be to, šis prekybos taškas orientuotas tik į siaurą pirkėjų ratą.

3) Be anksčiau paminėtų, aptarnavimo zonoje (maždaug 500 m spinduliu) yra dar 8 prekybos taškai, prekiaujantys maisto produktais. Visi jie yra praktiškai vienoje vietoje – 50m spinduliu nuo “Gastronomo” parduotuvės ir to paties pastato antrame aukšte esančio restorano “Du milžinai”. Tarp jų yra 2 tikros parduotuvės, specialiai statytos ir pritaikytos prekybai maisto prekėmis – tai “Gastronomas” su restoranu “Du milžinai” ir “Duoninė”. Kitos įrengtos gyvenamuosiuose namuose arba pastatytuose nedideliuose nameliuose, jų prekybos salės nedidelės, prekių asortimentas panašus (išskyrus vieną, kuri prekiauja mėsa ir jos gaminiais. Kavinių (neskaitant restorano “Du milžinai”) šioje zonoje nėra. Artimiausios 4 kavinės yra maždaug už 1-1.3 km. Aukščiau paminėtų prekybos taškų lankytojai yra tiek vietiniai gyventojai, tiek pravažiuojantys.2.3. Potencialūs vartotojai ir aptarnavimo zona
Tiksliai prognozuoti būsimų pirkėjų skaičių ir jų sudėtį praktiškai neįmanoma, tačiau galima numatyti bendras tendencijas. Planuojant Parduotuvės – kavinės pajamas būsimi klientai suskirstyti į tokias grupes:

1) dalis gyventojų, gyvenančių 1 km (15 min. kelio) spinduliu aplink parduotuvę (apie 800 privačių gyvenamųjų namų ir vidurinė mokykla). Manoma, kad šie lankytojai sudarys apie 70% lankytojų;

2) apie 30% sudarys pravažiuojantys (turintys automobilius) Via Baltika keliu ir į degalinę užvažiuojantys klientai.

Lankytojų sudėtis skirtingu paros metu:

1) Iš ryto (800 – 1200 ) lankytojus sudarys vairuotojai, kurie nakvojo prie degalinės (dabartiniu metu dažnai nakvoja 2-4 treileriai), arba sustoję užsipilti degalų, bei į mokyklą einantys mokiniai bei darbuotojai.

2) Dienos metu (1200 – 1600)didesnę pirkėjų dalį sudarys mokiniai ir mokyklos darbuotojai (ypač pietų pertraukų metu);

3) Vakare (1600- 200 ) kavinės lankytojai bus vietiniai gyventojai bei – pravažiuojantys (taip pat sustoję nakvynei prie degalinės sunkvežimių vairuotojai).

Parduotuvės – kavinės potencialius klientus galima apibūdinti kaip vidutines ir didesnes pajamas gaunančius. Tokia išvada padaryta dabar Garliavoje veikiančių parduotuvių pirkėjų stebėjimais. Planuojamos parduotuvės – kavinės pajamos pateiktos priedų 1 lentelėje.3. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ
3.1. Asortimento politika
Parduotuvės prekių asortimentas bus gana platus, bet nelabai gilus. Miestų rajonuose siauros specializacijos maisto prekių parduotuvės kol kas dar neturi didelės perspektyvos. Planuojama prekiauti tiek kasdieninio maisto produktais, tiek retesnės paklausos. Savaitgaliais ir prieš šventes ketinama praplėsti įvairių konditerijos gaminių pasirinkimą.

Kavinės asortimentas priklausys nuo lankytojų poreikių. Dienos metu, be įprastų patiekalų, bus stengiamasi pateikti įvairų “greitą maistą”, t.y. dešrainius, picą, 3-4 rūšių mėsainius, nes tai labai patogu pravažiuojantiems vairuotojams bei pertraukų metu – mokiniams ir mokytojams. Kavinėje taip pat bus prekiaujama ir alkoholiniais gėrimais.4. GAMYBINIS PLANAS
Produkcijos (patiekalų) gamyba vyksta tik kavinėje, todėl plačiau reikėtų aptarti prekių tiekimą bei atsargų sudarymą.4.1. Prekių įsigijimo formos ir tiekėjai
Parduotuvė – kavinė bus geroje vietoje prekių tiekimo atžvilgiu. Čia susikerta keliai, kuriais jau dabar važiuoja įvairių maisto prekių tiekėjai iš Kauno, Marijampolės, Prienų, Pasvalio, Mažeikių, Panevėžio, Klaipėdos, Tauragės ir kitų miestų. Nemažą maisto prekių asortimentą siūlo nedideli maisto perdirbimo ir gamybos cechai, esantys Kauno rajone.

Dauguma prekių bus gaunama tokio tipo prekybos įmonėms įprasta forma. Gamybinės ir perdirbimo įmonės bei didmenininkai dabartiniu metu sutinka tiekti prekes, atsiskaitymą už jas atidedant įvairiam laikotarpiui (priklausomai nuo prekių rūšies), dažniausiai 7-15 dienų. Yra tokių, ypač konditerijos, duonos ir pyrago gaminių tiekėjų, kurie sutinka, kad atsiskaitymas už prekes būtų vykdomas vieną kartą per mėnesį. Būsimi prekių tiekėjai dar nėra pasirinkti, kadangi, kol bus pastatyta parduotuvė- kavinė, gali pasikeisti situacija tiekėjų rinkoje (pvz., gali kisti kainos ir terminai, atsirasti naujų tiekėjų).

Be paprasto tiekėjų kredito, numatyta dalį prekių realizuoti konsignacijos pagrindais. Ypač lėto apyvartumo prekes – konservus, kompotus ir pan., virtuvės priežiūros ir asmeninės higienos priemonės ir pan. Tai leis minimizuoti nuosavų apyvartinių lėšų poreikį.4.2. Prekių atsargų sudarymas ir laikymas
Kasdieninio vartojimo maisto prekių tiekėjai prekes pristatys kiekvieną darbo dieną. Rečiau vartojamų ir perkamų prekių (pvz., kavos, šokolado, saldainių ir pan) atvežimas gali būti organizuotas 1-2 kartus per savaitę. Siekiant tikslo visada pateikti kokybiškus ir šviežius produktus, parduotuvėje numatyta laikyti nedideles atsargas.

Taip pat bus siekiama nekaupti prekių atsargų sandėlyje. Visos prekės turi būti prekybos salėje , tik apie 20% planuojama sandėliuoti (rečiau tiekiamas ir perkamas prekes – cukrų, kavą, miltus, kruopas, sausainius, saldainius, alkoholinius gėrimus ir pan.).

Įvertinus planuojamas atsargas, atsiskaitymų su tiekėjais terminus (kreditus) ir komiso (konsignacijos) sutarčių pagrindu parduodamų prekių dalį, nustatytas nuosavų apyvartinių lėšų poreikis (žr. priedų 11 lent.). Šios apyvartinės lėšos bus reikalingos tik parduotuvės-kavinės darbo pradžioje (kol bus išsikovotas tiekėjų pasitikėjimas), nes remiantis kitų parduotuvių veiklos duomenimis, sutartis ir atsiskaitymus galima sutvarkyti taip, kad nuosavų apyvartinių lėšų praktiškai iš viso nebereikėtų.4.3. Projekto įgyvendinimo eiga
Daugelis darbų bus atlikta įmonės savininkės šeimos bei giminės narių pagalba. Tik pagrindiniams bei sudėtingiems darbams bus samdomos firmos ar specialistai. Savo jėgomis bus įsigyjama didžioji dalis statyboms reikalingų medžiagų bei prekybinės įrangos. Tai leis mažiausiai 30% sumažinti pastato statybos ir patalpų įrengimo išlaidas. Lėšų investavimo į statybą eiga parodyta verslo plano 1 priede.

4.3.1.Žemės sklypo ir teritorijos sutvarkymas

Teritorija jau paruošta pastato statybai. Ruošiamasi įrengti gerą 10-14 vietų automobilių stovėjimo aikštelę. Baigus statyti parduotuvę-kavinę bus padarytas privažiavimas tiekėjams.

4.3.2. Parduotuvės-kavinės pastato statyba

Pagrindinius statybos darbus numatyta statyti savo jėgomis (kai kurie šeimos nariai turi tam atitinkama kvalifikaciją), bei samdyti kelis statybininkus-pagalbininkus. Vidaus ir išorės apdailos darbams bus samdomos firmos.

4.3.3. Prekybos įrangos įsigijimas

Didžioji dalis įrangos bei medžiagų įsigyjama investuojant nuosavas lėšas. Dalis naujos prekybinės įrangos bus atsivežama iš Vokietijos, apeinant tarpininkus. Įrangos įsigijimo išlaidos 30-40% mažesnės nei įsigyjant Lietuvoje: tai nauja Lietuvoje pagaminta įranga arba naudota iš Vokietijos, Lenkijos ar Čekijos.

4.3.4. darbuotojų samdymas

Baigiant parduotuvės-kavinės pastato statybos ir įrangos darbus, lygiagrečiai bus vykdoma reikalingų darbuotojų paieška bei atranka. Darbo sutartys bus pasirašomos prieš pat parduotuvės-kavinės darbo pradžią (jau įregistravus UAB). Specialiai apmokyti darbuotojus nenumatyta.5. MARKETINGO PLANAS
5.1.Tikslai ir uždaviniai
Parduotuvės- kavinės pagrindiniai darbo tikslai ir uždaviniai:
1. Kultūringas ir greitas klientų aptarnavimas.
2. Visada šviežių maisto produktų pateikimas.
3. Pelną ir konkurencingumą užtikrinanti kainų politika.
4. Gyventojų, gyvenančių 1 km atstumu, pritraukimas.5.2. Kainos
Nustatant prekių kainas bus siekiama dviejų tikslų:

– bendras kainų lygis turi būti panašus į konkurentų, kad neatbaidytų ir mažesnes pajamas gaunančių pirkėjų;

– parduotuvė – kavinė turi duoti pakankamai pelno, kad būtų užtikrintas palūkanų mokėjimas ir paskolos grąžinimas bankui (pelnas ir nusidėvėjimas – pagrindiniai paskolos grąžinimo šaltiniai).

Numatoma taikyti mažesnių kainų, bet didesnės apyvartos politiką.5.3. Realizavimo būdai
Savitarna parduotuvėje nenumatyta. Čia bus įrengtos pakankamai didelės ir patogios pardavėjoms (kad būtų galima greitai paduoti pirkėjo nurodytą prekę ir papildyti jų atsargas) prekių lentynos bei šaldymo kameros su permatomo stiklo durelėmis – pirkėjai turi matyti visą prekybos salėje esantį prekių asortimentą. Pirkėjų aptarnavimui numatyti du prekystaliai su kasos aparatais ir svarstyklėmis (t.y. vienu metu dirbs dvi pardavėjos): vienas orientuotas prekybai mėsa-žuvimi bei kulinarija, kitas – duonos, pieno produktais bei konditerija. Pirkėjams bus siūlomos ir papildomos virtuvės paslaugos – “užsakymų stalas”.

Kavinėje vienu metu dirbs 4 žmonės – barmenė (aptarnaus prie baro sėdinčius ir stovinčius lankytojus, padavėja (aptarnaus prie staliukų sėdinčiuosius), virtuvės šeimininkė-virėja ir pagalbinė darbininkė. Kavinėje numatyta naudoti ne tik įprastus, bet ir vienkartinius indus, kad lankytojai (ypač mokiniai, vairuotojai) galėtų paruoštus patiekalus išsinešti. Vasaros metu keletą staliukų numatoma pastatyti lauke.

Realizacijos apimtys pateiktos 1 ir 3 lentelėse.5.4. Reklama
Parduotuvės – kavinės darbo pradžioje, siekiant pristatyti naująją parduotuvę – kavinę, bus vykdoma intensyvi reklamos politika, t.y. periodiškai spausdinami reklaminiai skelbimai Garliavoje labiausiai skaitomuose leidiniuose – “Kauno dienoje” ir “Tėviškės žiniose” bei transliuojami skelbimai per vieną iš populiariausių Kauno radijo stočių “Pūkas” (skelbimamsper keletą stočių ar per televiziją pradiniame etape skirti lėšų nėra galimybių, o skelbtis per pačias populiariausias radijo stotis respublikoje – netikslinga). Taip pat numatoma pateikti reklamą ant prekybinių maišelių, į kuriuos bus sudedamos pirkėjų nusipirktos prekės (analogiškai parduotuvių “Dama” reklamai).

Vėliau bus taikoma tik palaikanti reklama.

Tačiau pati efektyviausia reklama orientuojantis į vietinių gyventojų segmentą (o būtent jie sudarys didesnę dalį būsimųjų klientų) – tai teigiami atsiliepimai “iš lūpų į lūpas”, todėl svarbiausia yra pirkėjo galimybė bet kada pasirinkti ir nusipirkti kokybiškų ir šviežių maisto prekių, greitas ir kultūringas aptarnavimas.6. ORGANIZACINIS PLANAS
6.1. Įmonės juridinė forma
Kol bus vykdomi žemės sklypo, pastato statybos ir įrengimo, automobilių aikštelės įrengimo darbai, juos vykdys L.Vosyliūtės individuali įmonė. Vėliau, parduotuvei-kavinei pradedant prekybinę veiklą, individuali įmonė bus perorganizuojama į uždarąją akcinę bendrovę.6.2. Savininkai ir vadovai
Dabartinės įmonės savininkė bei būsimosios UAB vadovė Lina Vosyliūtė gyv. Seinų 27, Kaune.

Įmonės buhalteris Darius Mockus, gyv. Taikos pr. 38, bt.37. Išsilavinimas aukštasis; specialybė – buhalteris. Amžius 27 m. 4 metai buhalterinio darbo patirtis.

Parduotuvės – kavinės vedėjui keliami reikalavimai – atitinkamas išsilavinimas: maisto pramonės ar viešojo maitinimo specialybė, bent 3 metų darbo stažas šioje srityje. Šis specialistas bus samdomas prieš pradedant veiklą.6.3. Personalas
Parduotuvėje – kavinėje, kuri dirbs dviem pamainom, numatoma tokia personalo struktūra:
– Parduotuvės – kavinės vedėjas;
– buhalteris (finansininkas);
– 4 pardavėjos (parduotuvėje);
– 4 padavėjos – barmenės (kavinėje);
– 4 pagalbinės darbininkės (-ai);
– 2 sandėlininkai-tiekėjai;
– apsauga (tech. priežiūrai) – 1 žm.

Savininkų asmeninė patirtis rodo, kad giminaičiai ir pažįstami – ne visada geriausia išeitis, todėl personalas bus parenkamas konkurso tvarka, taikant anketinę apklausą, pokalbį su įmonės atsakingais darbuotojais ar savininkais bei bandomąjį laikotarpį.

Išlaidos personalo darbo apmokėjimui bei socialiniam draudimui pateiktos verslo plano 3 priede.7. RIZIKOS ĮVERTINIMAS
7.1. Firmos silpnosios vietos
Silpnosios vietos:
1. Firmos vadovai nėra profesionalai tiek mažmeninės prekybos, tiek viešojo maitinimo srityse, todėl žymiai didesnė valdymo bei strateginių klaidų tikimybė. Norint jų išvengti, reikia ne tik labai atidžiai parinkti darbuotojus, ypač vadovaujančius, pastoviai konsultuotis su specialistais, turinčiais patirtį šioje srityje, bet ir nuolat domėtis patiems atitinkama įstatymine baze, maisto produktų rinka, gamintojais, receptūromis ir pan.
2. Priklausomybė nuo skolinto kapitalo, 37% viso investuojamo kapitalo sudaro banko paskola. Tačiau firma turi turto, panaudojamo kitoje jos veiklos srityje, kuris gali būti patikimu garantu gaunant banko paskolą.
3. Artimiausiu metu gali kilti sunkumų, susijusių su firmos juridinio statuso pakeitimu (iš individualios įmonės į UAB).

Atsiradus nedidelėms problemoms ar netikėtai pasikeitus situacijai, nedidelius nuostolius šioje srityje galima padengti iš kitos šios firmos veiklos, duodančios pelną – trikotažo gaminių siuvimo.

Siekiant kiek galima labiau įvertinti rizikos faktorius, kai kurios svarbiausios finansinės prognozės skaičiuojamos kaip pesimistinė alternatyva. Banko paskola imama 3 metams, nes pagal pesimistinį variantą per tiek laiko ji gali būti padengta.8. FINANSINIS PLANAS
Planuojant šį verslą buvo stengiamasi numatyti visus reikalingus darbus ir su jais susijusias išlaidas. Nustatant išlaidas žaliavoms, medžiagoms, statybos-montavimo ir apdailos darbams, prekybinės įrangos įsigijimui buvo konsultuojamasi su tos srities specialistais ir prekybinėmis firmomis. 1 lentelėje patektas šio projekto balansas, kai parduotuvė-kavinė pradeda dirbti pilnu pajėgumu, t.y. yra numatytas ir vieno mėnesio prekybos “įsivažiavimo” laikotarpis. Tikimasi, kad didesnių permainų ar pabrangimo per artimiausią pusmetį neįvyks.
2 lentelė
Projekto kaštai ir finansavimo šaltiniai

Projekto kaštai Suma, Lt Finansavimo šaltiniai Suma, Lt
Ilgalaikis turtas Nuosavas kapitalas
Žemės sklypo, aikštelės sutvarkymas 5.000 Akcininkų įnašai 149.328
Pastato statybos-montavimo darbai 120.000
Prekybos įranga 100.000
Krovininis automobilis 20.000
Iš viso: 245.000 Iš viso: 149.328
Trumpalaikis turtas Skolintas kapitalas
Prekių atsargos 56.160 Banko paskola 120.000
Kitos pradinės išlaidos 20.000 Įsiskolinimas tiekėjams ir komisas 51.832
(licencijos, priskaičiuotos palūkanos ir kt.)
Iš viso: 76.160 Iš viso: 171.832
Iš viso kaštų: 321.160 Iš viso šaltinių: 321.160

Pastaba: “Kitos pradinės išlaidos” – tai piniginės lėšos, kurios bus reikalingos pradinėms parduotuvės-kavinės išlaidoms apmokėti (5-6 mėnesių palūkanos už banko paskolą, įvairių leidimų ir licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais įsigijimas, darbuotojų samdymo, reklamos ir kitos nenumatytos išlaidos).

2 priedas

Planuojamos pajamos ir bendrasis pelnas

Parduotuvė
Parduotuvės prekybos salės plotas m2 52
Vidutinė mėnesinė realizacija, tenkanti 1 m2 salės ploto Lt/m2 1200
Parduotuvės vidutinė mėnesinė realizacijos apimtis: Lt/m2 62.400
Parduotuvės realizuojamų prekių asortimento struktūra % Pajamos
– duonos ir pyrago gaminiai 22% Lt/mėn. 13.728
– pienas ir pieno produktai 25% Lt/mėn. 15.600
– mėsa ir mėsos gaminiai 20% Lt/mėn. 12.480
– konditerijos gaminiai 15% Lt/mėn. 9.360
– vaisiai ir daržovės 15% Lt/mėn. 9.360
– nemaisto prekės 3% Lt/mėn. 1.872
Realizacija: 100% Lt/mėn. 62.400
Parduotuvės bendrasis pelnas (skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo kainų)

Vidutinė nuolaida (%) Bendrasis pelnas
– duonos ir pyrago gaminiai 9% Lt/mėn. 1.236
– pienas ir pieno produktai 9% Lt/mėn. 1.404
– mėsa ir mėsos gaminiai 18% Lt/mėn. 2.246
– konditerijos gaminiai 18% Lt/mėn. 1.685
– vaisiai ir daržovės 18% Lt/mėn. 1.685
– nemaisto prekės 22% Lt/mėn. 412
Parduotuvės bendrasis pelnas: Lt/mėn. 8.667

Kavinė
Vidutinė mėnesinė kavinės realizacija (be alkoholio) Lt/mėn. 25.000
Vidutinė nuolaida % 35%
Vidutinė mėnesinė alkoholinių gėrimų realizacija Lt/mėn. 20.000
Vidutinė nuolaida % 25%
Kavinės bendrasis pelnas: Lt/mėn. 13.750

Buitinės patalpos
Nuomojamas patalpų plotas m2 60
Vidutinis mėnesinis nuomos mokestis Lt/m2 20
Bendrasis pelnas iš buitinių patalpų: Lt/mėn. 1.200

Iš viso planuojamos vidutinės pajamos: Lt/mėn. 108.600
Iš viso planuojamas vidutinis bendrasis pelnas: Lt/mėn. 23.617

3 priedas

Planuojamos veiklos išlaidos

Darbo užmokesčio išlaidos

Pareigybės pavadinimas Darbuot. Skaičius Atlyginimas Lt/mėn.* Soc. dr. Lt/mėn. DU** išlaidos Lt/mėn.
1. Parduotuvės-kavinės vedėjas 1 1.000 300 1.300
2. Vyr. buhalteris (finansininkas) 0.5 800 240 520
3. Pardavėjos (parduotuvėje) 4 400 120 2.080
4. Padavėjos-barmenės (kavinėje) 4 400 120 2.080
5. Pagalbininkės 4 350 105 1.820
6. Sandėlininkai-tiekėjai 2 400 120 1.040
7. Apsauga (tech. priežiūrai) 1 400 120 520

Iš viso išlaidų darbo apmokėjimui 16.5 9.360
*Priskaičiuotas atlyginimas vienam asmeniui. **DU-darbo užmokestis (darbuotojų skaičiui)

Kintamos eksploatacinės išlaidos

Parduotuvės ir kavinės planuojamos pajamos 107.400
Kintamos išlaidos: %-tas nuo pajamų Lt/mėn.
Transportavimas 0.5% 537
Įrangos eksploatacija ir smulkus remontas 0.3% 322
Prekių rūšiavimas, įpakavimas 0.2% 215
Elektros energija (įrangai), van.duo 0.5% 537
Natūralūs prekių nuostoliai 0.2% 215
Telefonų, reklamos ir kitos išlaidos 0.6% 644
Iš viso kintamų eksploatacinių išlaidų: 2.470
Kintamų eksploatacinių išlaidų dalis pajamose: 2.3%

Pagrindinių priemonių nusidėvėjimas ir nekilnojamo turto mokestis

Ilgalaikis turtas Vertė Nusidėvėjimas N. turto mokestis

Lt. norma % Lt/mėn. norma % Lt/mėn..
Pastatas 120.000 2,00% 200 1,00 100
Įranga ir įrengimai 100.000 14,29% 1.190
Automobilis 20.000 14,29% 239
Iš viso: 240.000 1.629 100
Iš viso nusidėvėjimo ir nekilnojamojo turto mokesčio: 1.729

Parduotuvės-kavinės pastato ir įrangos draudimo išlaidos

Ilgalaikis turtas Vertė Turto draudimo išlaidos

norma, % Lt/metai Lt/mėn.
Pastatas 120.000 0,5 600 50
Įranga ir įrengimai 100.000 0,8 800 67
Automobilis 20.000 6 1.200 100
Iš viso: 2.600 217

Kitos parduotuvės-kavinės santykinai pastovios išlaidos

Pavadinimas Išlaidų suma
Prekybos licencijų amortizacija 6000 Lt/metai 500 Lt/mėn.
Pastato apšildymas (žiemos sezonu) 260 m2 1.000 Lt/mėn.
Iš viso: 1.500 Lt/mėn.

4 priedas

Parduotuvės- kavinės veiklos rezultatai

(Labiausiai tikėtina alternatyva)

Pajamos 108.600 Lt/mėn.
Realizuotų prekių savikaina 84.983 Lt/mėn.
Bendrasis pelnas 23.617 Lt/mėn.
Darbo apmokėjimas 9.360 Lt/mėn.
Kintamos eksploatacinės išlaidos 2.470 Lt/mėn.
Nusidėvėjimas 1.629 Lt/mėn.
Nekilnojamojo turto mokestis 100 Lt/mėn.
Turto draudimas 217 Lt/mėn.
Kitos santykinai pastovios išlaidos 1.500 Lt/mėn.
Kelių mokestis 0,3% 326 Lt/mėn.
Banko paslaugos 0,5% 543 Lt/mėn.
Palūkanos bankui už paskolą 15,0% 1.500 Lt/mėn.
Iš viso veiklos išlaidų: 17.644 Lt/mėn.
Pelnas prieš apmokestinimą 5.273 Lt/mėn.
Pelno mokestis 29% 1.732 Lt/mėn.
Grynasis pelnas 4.241 Lt/mėn.

Pinigų srautas (PS) 5.869 Lt/mėn.
(PS=Grynasis pelnas+Nusidėvėjimas)

Investuota suma (projekto kaštai) PK = 321.160 Lt
Investicijų atsipirkimo laikas Tinv. =
55 mėn.
(Tinv. = Projekto kaštai/PS)
arba 4,6 metų

Banko paskola BP = 120.000 Lt
Banko paskolos greičiausias padengimas Tinv. =
20 mėn.
(Tpask. = Banko paskola/PS)
arba 1,7 metų

Pastaba: Prie Investicijų atsipirkimo (Tinv.) ir Banko paskolos greičiausio padengimo (Tpask.) laiko reikia dar pridėti apie 5-6 mėnesius parduotuvės-kavinės pastato statybai ir įrengimui.

5 priedas

Parduotuvės- kavinės veiklos rezultatai

(Optimistinė alternatyva)

Pajamos 124.710 Lt/mėn.
Realizuotų prekių savikaina 97.730 Lt/mėn.
Bendrasis pelnas 26.980 Lt/mėn.
Darbo apmokėjimas 9.360 Lt/mėn.
Kintamos eksploatacinės išlaidos 2.841 Lt/mėn.
Nusidėvėjimas 1.629 Lt/mėn.
Nekilnojamojo turto mokestis 100 Lt/mėn.
Turto draudimas 217 Lt/mėn.
Kitos santykinai pastovios išlaidos 1.500 Lt/mėn.
Kelių mokestis 0,3% 374 Lt/mėn.
Banko paslaugos 0,5% 624 Lt/mėn.
Palūkanos bankui už paskolą 15,0% 1.500 Lt/mėn.
Iš viso veiklos išlaidų: 18.144 Lt/mėn.
Pelnas prieš apmokestinimą 8.836 Lt/mėn.
Pelno mokestis 29% 2.563 Lt/mėn.
Grynasis pelnas 6.274 Lt/mėn.

Pinigų srautas (PS) 7.902 Lt/mėn.
(PS=Grynasis pelnas+Nusidėvėjimas)

Investuota suma (projekto kaštai) PK = 321.160 Lt
Investicijų atsipirkimo laikas Tinv. =
41 mėn.
(Tinv. = Projekto kaštai/PS)
arba 3,4 metų

Banko paskola BP = 120.000 Lt
Banko paskolos greičiausias padengimas Tinv. =
15 mėn.
(Tpask. = Banko paskola/PS)
arba 1,3 metų

Pastaba: Prie Investicijų atsipirkimo (Tinv.) ir Banko paskolos greičiausio padengimo (Tpask.) laiko reikia dar pridėti apie 5-6 mėnesius parduotuvės-kavinės pastato statybai ir įrengimui.

6 priedas

Parduotuvės- kavinės veiklos rezultatai

(Pesimistinė alternatyva)

Pajamos 92.490 Lt/mėn.
Realizuotų prekių savikaina 72.235 Lt/mėn.
Bendrasis pelnas 20.255 Lt/mėn.
Darbo apmokėjimas 9.360 Lt/mėn.
Kintamos eksploatacinės išlaidos 2.100 Lt/mėn.
Nusidėvėjimas 1.629 Lt/mėn.
Nekilnojamojo turto mokestis 100 Lt/mėn.
Turto draudimas 217 Lt/mėn.
Kitos santykin.ai pastovios išlaidos 1.500 Lt/mėn.
Kelių mokestis 0,3% 277 Lt/mėn.
Banko paslaugos 0,5% 462 Lt/mėn.
Palūkanos bankui už paskolą 15,0% 1.500 Lt/mėn.
Iš viso veiklos išlaidų: 17.145 Lt/mėn.
Pelnas prieš apmokestinimą 3.110 Lt/mėn.
Pelno mokestis 29% 902 Lt/mėn.
Grynasis pelnas 2.208 Lt/mėn.

Pinigų srautas (PS) 3.837 Lt/mėn.
(PS=Grynasis pelnas+Nusidėvėjimas)

Investuota suma (projekto kaštai) PK = 321.160 Lt
Investicijų atsipirkimo laikas Tinv. =
84 mėn.
(Tinv. = Projekto kaštai/PS)
arba 7,0 metų

Banko paskola BP = 120.000 Lt
Banko paskolos greičiausias padengimas Tinv. =
31 mėn.
(Tpask. = Banko paskola/PS)
arba 2,6 metų

Pastaba: Prie Investicijų atsipirkimo (Tinv.) ir Banko paskolos greičiausio padengimo (Tpask.) laiko reikia dar pridėti apie 5-6 mėnesius parduotuvės-kavinės pastato statybai ir įrengimui.

4 lentelė

Balansas
(Pesimistinė alternatyva)

Pavadinimas I metai II metai III metai IV metai V metai

TURTAS

A. Ilgalaikis turtas 225.457 205.914 186.371 166.829 147.286
I. FORMAVIMO SAVIKAINA 0 0 0 0 0
II. NEMATERIALUS TURTAS 0 0 0 0 0
III. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS 228.714 205.014 186.371 166.829 147.286
IV. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS 0 0 0 0 0
V. PO VIENERIŲ METŲ GAUTINOS SUMOS 0 0 0 0 0

B. Trumpalaikis turtas 73.487 114.367 159.191 254.839 352.488
I. ATSARGOS IR NEBAIG. VYK. SUTARTYS 42.120 67.392 77.501 85.251 89.513
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 0 0 0 0 0
III. INVESTICIJOS IR TERMINUOTI INDĖLIAI 0 0 0 0 0
IV. GRYNI PINIGAI SĄS. IR KASOJE 31.367 46.975 81.690 169.588 262.974

C. Sukauptos (gautinos) pajamos

ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 0 0 0 0 0

TURTAS IŠ VISO: 298.944 320.281 345.563 421.667 499.774

D. Kapitalas ir rezervai 188.013 230.792 288.650 359.064 434.040
I. KAPITALAS 159.919 159.919 159.919 159.919 159.919
II. REZERVAI 0 0 0 0 0
III. NEPASKIRSTYTAS PELNAS (NUOSTOLIS) 28.094 70.873 128.731 199.145 274.121

E. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 110.931 89.489 56.913 62.604 65.734
I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS
IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 80.000 40.000 0 0 0
I.1. Finansinės skolos 80.000 40.000 0 0 0
I.2. Prekybos skolos 0 0 0 0 0
I.3. Kitos sklos 0 0 0 0 0
II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIG. 30.931 49.489 56.913 62.604 65.734
II.1. Ilgal. skolų einamųjų metų dalis 0 0 0 0 0
II.2. Finansinės skolos 0 0 0 0 0
II.3. Prekybos skolos 30.931 49.489 56.913 62.604 65.734
II.4. Mokesčiai, atlyginimai ir soc. draudimas 0 0 0 0 0
II.5. Kitos skolos 0 0 0 0 0

F. Sukauptos sąnaudos ir

ateinančio laikotarpio pajamos 0 0 0 0 0

SAVININKŲ NUOSAVYBĖ

IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: 298.944 320.281 345.563 421.667 499.774

6 lentelė

Nenuostolingumo taško nustatymas

Rodikliai I metai II metai III metai IV metai V metai
Planuojama realizacija, Lt 1.109.880 1.331.856 1.531.634 1.684.798 1.769.038
Tiesioginės išlaidos, Lt 886.823 1.040.188 1.196.216 1.315.837 1.381.629
Bendrasis pelnas, Lt 243.057 291.668 335.419 368.961 387.409
Bendrojo pelno norma, % 21,9% 21,9% 21,9% 21,9% 21,9%
Fiksuotos išlaidos, Lt 187.738 219.417 247.928 269.787 281.809
Nenuostolingumo taškas, Lt 857.251 1.001.904 1.132.091 1.231.904 1.286.799

Leave a Comment