Kaip planuoti savo verslą?

Nemažai pradedančiųjų verslininkų mano, kad svarbiausia versle yra įmonė, todėl pradeda savo verslą būtent nuo įmonės steigimo. Tačiau įmonė savaime dar nėra verslas. Įmonė yra tik žmonių veiklos ir gyvybingos verslo idėjos bei kapitalo funkcionavimo juridinis pagrindas. Todėl neskubėkite steigti įmonės neįsitikinę, kad sugebėsite sukurti verslą.

Žemiau pateikiame tipiškus verslo kūrimo žingsnius: tiek tuos, kuriuos vertėtų žengti dar prieš steigiant įmonę, tiek ir tuos, kuriuos galėtumėte atlikti jau įsteigę įmonę. Nesistenkite aklai laikytis mūsų siūlomos žingsnių tvarkos – kiekvienas verslas yra unikalus, toodėl ir jo kūrimo procesas gali būti specifinis.

1. Tikslus verslo idėjos formulavimas. Jeigu nusprendėte pradėti verslą, turite ne tik apibrėžti veiklos kryptį, bet ir tiksliai suformuluoti verslo idėją, taigi atsakyti į klausimą: “Kas man uždirbs pinigus?”.

Pavyzdžiui, jeigu atidarysite automobilių detalių parduotuvę arba gaminsite langus, ką ypatingo pasiūlysite savo klientams, kad jie pasirinktų būtent jūsų produktą, o ne nueitų į kitą parduotuvę arba pas kitą langų gamintoją – juk konkurencija šiuose versluose yra labai didelė. Be to, būkite realistas – ar jūs sugebėsite įgyvendinti sumanymą?

2. Aplinkos annalizė. Įvertinkite jūsų produkto rinką. Apibrėžkite kuo tiksliau, kas bus jūsų produkto vartotojai, ir, remdamiesi spaudos arba statistine informacija, pabandykite apskaičiuoti, kiek rinkoje gali būti parduota panašaus produkto per mėnesį arba per metus. Tik neapsirikite – gautas skaičius yra visos rinkos dy

ydis, o jums tikriausiai teks tenkintis tam tikra tos rinkos dalimi.

Taip pat įvertinkite rinkos tendencijas – ar jos dydis auga, ar smunka, ar yra pastovus? Jeigu rinkos dydis pastovus arba smunka, jums teks atimti jos dalį iš konkurentų, o ši užduotis gali būti sudėtinga. Sužinokite kuo daugiau apie konkurentus, jų stipriąsias ir silpnąsias vietas.

Žinios apie konkurentus ir jų produktų savybes padės jums sukurti savo produktą ir nustatyti kainą, už kurią tą produktą galėsite parduoti. Įvertinkite, ar įstatymai yra palankūs jūsų verslui. Kokią įtaką turės valstybinis reguliavimas, ar daug esama apribojimų ir ar didelė tikimybė, kad jų atsiras ateityje? Taip pat įvertinkite, kokia yra makroekonominė aplinka – ar dabar palankus metas pradėti verslą, ar auga BVP ir vartojimas, ar mažėja nedarbas?

3. Pradinio kapitalo suuformavimas. Verslo pradžiai reikės suformuoti pradinį kapitalą. Jeigu steigsite uždarąją akcinę bendrovę, turėsite grynais pinigais įnešti į kapitalą mažiausiai 10 tūkst. litų. Jeigu neturite galimybės suformuoti veiklai reikalingo kapitalo, galite ieškoti partnerių arba bandyti pritraukti papildomą finansavimą. Nepamirškite, kad galioja įvairios paramos smulkiam verslui programos, kuriomis galite pasinaudoti, jeigu atitinkate vienos ar kitos programos sąlygas.

4. Prognozavimas. Paruoškite jūsų veiksmų, kuriant verslą, operatyvinį planą bei strateginį verslo vystymo planą. Operatyvinis planas turi būti kuo tikslesnis ir apimti konkrečius jūsų veiksmus per tam tikrą la

aiką. Apskaičiuokite ir suplanuotų veiksmų kainą bei palyginkite su jūsų galimybėmis.

Strateginis planas gali būti žymiai mažiau detalus ir apimti ne veiksmus, o ateities tikslus ir užduotis. Paruoškite marketingo (veiksmų, užmezgant ir palaikant ryšius su pirkėjais ir parduodant produktą) planą bei įvertinkite kaštus. Svarbu realiai prognozuoti įmonės pajamas ir sąnaudas. Kuo tikslesnė bus ši prognozė, tuo mažiau nemalonių netikėtumų patirsite ateityje. Jeigu neišsiversite be papildomo finansavimo verslo pradžiai, tuomet jums reikės detalaus verslo plano.

5. Partnerių paieška. Partnerių galite ieškoti tiek tuo atveju, kai trūksta nuosavų pinigų, tiek ir tuo atveju, jeigu neturite pakankamos patirties produkto gamybos, pardavimo ir kitoje srityje. Gali būti naudinga turėti partnerį, kuris turi panašios veiklos patirtį arba savo verslą artimoje srityje. Turėdami tokį partnerį galėsite geriau organizuoti gamybą ir greičiau įeiti į rinką. Kita vertus, nesielkite neapgalvotai, neatskleiskite savo verslo idėjos daugeliui žmonių – apsukrus “partneris” gali ją ir pavogti!

6. Įmonės steigimas ir kiti juridiniai veiksmai. Įvykdę pirmus penkis žingsnius, nurodytus šiame sąraše, galite steigti įmonę. Steigimo procedūros ir kaina priklauso nuo pasirinktos įmonės rūšies. Paprasčiausia ir bene pigiausia yra įsteigti individualią (personalinę) įmonę, tačiau nepulkite iš karto ją ir steigti. Prieš tai gerai pagalvokite – kiekviena įmonės rūšis turi savo privalumų ir savo trūkumų. Įsteigę įmonę, neužmirškite apie registraciją mo

okesčių inspekcijoje ir Sodroje, antspaudo gamybą ir kitus būtinus veiksmus.
7. Finansinių išteklių pritraukimas. Jeigu daugmaž laikėtės mūsų siūlomos verslo kūrimo žingsnių tvarkos, turėjote iš anksto numatyti finansinių išteklių poreikį, o galbūt net ir parengėte verslo planą. Kai verslo planas parengtas, galite kreiptis į finansinę instituciją ir atlikti kitus veiksmus pritraukiant papildomą finansavimą.

8. Būtinų leidimų ir licencijų gavimas. Leidimai ir licencijos reikalingos, jei jūsų veiklos šakai tai numato Lietuvos įstatymai. Be jų negalėsite net pradėti aktyvios veiklos. Įsitikinti, ar galite gauti visus reikalingus leidimus, turėjote dar prieš steigdami įmonę.

9. Ryšių su tiekėjais ir pirkėjais užmezgimas. Formuokite jūsų pirkimų ir pardavimų tinklą dar prieš pradėdami gaminti produktą: rinkite komercinius pasiūlymus iš potencialių tiekėjų, paruoškite galimų jūsų produkto pirkėjų sąrašą (ypač jeigu jūsų produktas skirtas verslui, o ne masiniam vartotojui) ir jau pradėkite siųsti jiems komercinius pasiūlymus bei derėtis dėl sąlygų. Jau laikas pradėti reklamuotis.

10. Darbo efektyvumo ir kokybės užtikrinimas. Kad darbai įmonėje būtų efektyviai paskirstyti, suformuokite aiškią įmonės organizacinę struktūrą – įmonę suskirstykite į padalinius, kurie būtų atsakingi už atskirą veiklos sritį (pvz., gali būti gamybos, tiekimų ir pardavimų padaliniai).

Parenkite (raštu) vidinę darbo tvarką, pareigines instrukcijas, darbo reglamentus. Siekdami užtikrinti produkto kokybę, aprašykite produkto gamybos procedūras ir vėliau reikalaukite iš darbuotojų kuo tikslesnio jų laikymosi. Pagalvokite, ga

al galite įdiegti ISO standartą. Įdiegę standartą, įgysite nemenką konkurencinį pranašumą.

11. Darbuotojų paieška, priėmimas ir apmokymas. Atrinkti ir priimti darbuotojus galite tiek patys, tiek ir pasamdę profesionalią personalo atrankos kompaniją. Svarbu nuspręsti – ar jūs priimsite jau patyrusius žmones, ar auklėsite specialistus patys. Antruoju atveju veiklos pradžioje galėsite sutaupyti mokėdami mažesnį atlyginimą. Priimtus darbuotojus reikės apmokyti darbo specifikos – paskirkite tai patyrusiam darbuotojui, pasiruoškite tam pats arba nusiųskite darbuotoją į kursus. Nepamirškite apie darbo saugos instruktažą, kuris yra privalomas.

12. Pagrindinių priemonių paruošimas. Pradėję darbuotojų paiešką, galite pradėti rūpintis ir pagrindinėmis priemonėmis. Jau turėjote numatyti, kokios pagrindinės priemonės bus reikalingos: patalpos, įrengimai, transporto priemonės, sandėliavimo, biuro, kanceliarinė, programinė įranga ir pan. Pritaikant patalpas verslui, pravartu samdyti projektuotoją, kuris numatys, kurioje vietoje koks daiktas turėtų stovėti – sutaupysite erdvės ir laiko.

13. Draudimas. Draudimo būtinybė priklauso nuo verslo rūšies. Drausti galite pastatus, darbo priemones (transporto priemones, įrengimus, biuro įrangą ir kitą ilgalaikį turtą), darbuotojus (jei pavojingos darbo sąlygos), verslo operacijas (atsargas, krovinius, prekinius kreditus, komercines garantijas ir pan.). Įvertinkite, kur patiriate didžiausią riziką, ir apdrauskite rizikingiausias sritis.

14. Produkto gamyba. Atlikę visus išvardintus žingsnius ir įsigiję reikalingas atsargas, galite pradėti gaminti produktą.

Leave a Comment