ĮVAIRIŲ REKLAMOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS

TURINYS

ĮVADAS – 4 –
1. REKLAMOS EFEKTYVIMO ELEMENTAI – 5 –
1.1Reklamos priemonių rūšys ir jų savybės – 5 –
1.1.1 Spausdinta reklama – 5 –
1.1.2 Transliacinė reklama – 7 –
1.1.3 Tiesioginė reklama – 7 –
1.1.4 Viešosios reklamos priemonės – 8 –
1.2. Reklamos laiko ir konteksto parinkimas – 9 –
1.3 Prekės ženklas – 10 –
1.4 Reklamos įvertinimo principai – 11 –
2. PRAKTINĖ DALIS – KOMPANIJOS DHL PRIEMONĖS, EFEKTYVUMAS – 12 –
2.1 Praktinės dalies įvadas – 12 –
2.2 Apie kompaniją DHL – 12 –
2.4 DHL – reklamos priemonių lyderė – 13 –
2.5 DHL lauko reklama – 13 –
2.6 DHL klubas – klientų lojalumo skatinimo programa – 14 –
IŠVADOS – 16 –
LITERATŪROS SĄRAŠAS – 17 –

ĮVADAS

Aktualumas: Šiuolaikinė kompanija į reklamą, kaip svarbiausią
marketingo priemonę, investuoja 25, 50 ar net 80% savo pelno. Kaip finansų
analitikams svarbu išsiaiškinti ar investicija atsipirks ir bus pelninga,
taip marketingo specialistams svarbu žinoti kiek efektyvi yra reklama.
Vėlgi taip pat, kaip sunku gauti įmonės finansinius rodiklius, taip sunku
gauti ir reklamos efektyvumo rodiklius, nes tai yra kiekvienos įmonės
sėkmės formulės elementai.

Tikslas: Išanalizuoti reklamos efektyvumo nustatymo prielaidas,
kriterijus. Aptarti įvairias reklamos rūšis, jų įtaką pardavimų sėkmei.
Praktinėje dalyje pritaikyti teorines žinias analizuojant konkrečią
kompaniją – DHL.

Uždaviniai:
➢ Apibendrinti reklamos priemonių rūšis ir jų savybės,
įvertinant laiko ir konteksto parinkimą, prekės ženklo
svarbą;
➢ Nustatyti teorinius reklamos efektyvumo aspektus;
➢ Pritaikius DHL kompanijos pavyzdį nustatyti jos taikomų
reklamos priemonių efektyvumą.

Rašant darbą naudojomes lietuvių ir užsienio autorių teorine
literatūra, praktinei daliai rinkome medžiagą iš periodinės specializuotos
spaudos, internetu, asmeninėmis konsultacijomis su įmonių darbuotojais.

1. REKLAMOS EFEKTYVIMO ELEMENTAI

Siekiant sukurti reklamos kampaniją, kuri būtų efektyvi bei efektinga,
vienas svarbiausių elementų – reklamos priemonių (nešiklių) parinkimas, nes
tik jų pagalba yra perduodama reklamos žinutė, tad tik parinkus tinkamą
nešiklį, bus tikimybė, kad pasieksime savo tikslinę auditoriją. (1)
Reklamos planuotojo užduotis pasirinkti tokias priemones, kurios geriausiai
tiktų tikslinei auditorijai. Kiti ne mažiau svarbūs efektyvios reklamos
elementai yra tinkamas laiko, konteksto, vietos logiškumo pasirinkimas, kad
reklaminis kreipinys ne tik pasiektų maksimalią auditoriją, bet ir
pritrauktų jos susidomėjimą.
Pirmiausia, apžvelgsime mūsų manymu svarbiausią elementą – reklamos
rūšių pasirinkimą, supažindinsime su reklamos nešiklių rūšimis ir
pažymėsime jų privalumus bei trūkumus.

1.1Reklamos priemonių rūšys ir jų savybės

Reklamos priemones galima skirstyti pagal įvairius požymius.
Dažniausiai tai daroma taip: reklamos priemonės vienaip ar kitaip
susiejamos su jas perteikiančiais nešikliais. Prekybos įmonių reklamą
tikslinga klasifikuoti į tokias rūšis:
• spausdinta reklama;
• transliacinė reklama;
• tiesioginė reklama;
• reklama pardavimo vietoje;
• išorinė reklama;
• specialioji;
• kitos reklamos priemonės.
Parenkant reklamos nešiklius (1), pirmiausia reikia nuspręsti, kokios
rūšies priemones naudoti. Atsižvelgiant į pasirinkimą, reikia parinkti
priemones tos rūšies viduje. Po šio žingsnio, reikia nuspręsti, kokias
konkrečias priemones naudoti – kokius žurnalus ar laikraščius, kokius
plakatus, televizijos, radijo kanalus ir kokiu metu.
Reikia paminėti, jog parenkant reklamos priemones svarbu atsižvelgti į
jų charakteristikas: technines galimybes, pranašumus bei trūkumus
reklamuojant tam tikrą gaminį ar paslaugą, tinkamumą parengtam reklaminiam
pranešimui bei auditorijai, kainą, aprėpimą, dažnumą, kreipinio stabilumą,
poveikio laipsnį. Renkantis reklamos priemonę, reikėtų dar kartą
išanalizuoti situaciją:
▪ kokius rezultatus davė ankstesnės reklaminės akcijos;
▪ kokioje gyvavimo ciklo stadijoje yra produktas;
▪ kokio tikslo siekiama konkrečia reklamine akcija;
▪ kokią tikslinę auditoriją norima pasiekti;
Konkrečios informacijos perdavimo priemonės nešiklio (laikraščio,
televizijos ar žurnalo) parinkimas priklauso nuo įvairių šių priemonių
savybių: tiražo, padėties programų tinklelyje, auditorijos, pasitikėjimo
laipsnio.

1.1.1 Spausdinta reklama

Spausdintą reklamą sudaro periodiniai leidiniai – žurnalai,
laikraščiai, katalogai, geltonieji puslapiai, žinynai, telefonų knygos ir
kiti informaciniai leidiniai.
Laikraščiai Teigiamos šios reklamos savybės yra tos, kad laikraščiai
yra pigi masinio informavimo priemonė (platus pasklidimas), puikiai tinka
lokaliniai reklamai, juose publikuojamos temos pasižymi didele įvairove ir
kiekvienas skaitytojas skaito savo mėgiamiausią. Laikraščiai savalaikiai,
nes skirti naujienų perdavimui, dažniausiai perskaitomi tą pačią dieną ir
reklama „nepasensta“, taip pat reklama laikraščiuose pasitiki daugelis
skaitytojų, planuotojas gali pasirinkti tinkamiausią reklamos formą. Taip
pat ši rūšis yra aktyvios reklamos priemonė, nes yra skaitytojų dalis,
kuri pasižymi ar išsikerpa straipsnius. Neigiamos reklamos savybės
laikraščiuose atsispindi tame, kad laikraščiai neišskiria ir neapima
socialinių-ekonominių grupių, „trumpas“ laikraščio gyvenimas, laikraščio
spaudos galimybių trūkumai (ne visada kokybiška spauda), kiekvienas
skelbimas laikraštyje konkuruoja su greta esančiu. Daugelis laikraščių turi
tą pačią skaitytojų auditoriją, t.y. auditorijos persidengia, dažnai
laikraščiai skaitomi greitai, neatidžiai.
Kita spausdintinės reklamos priemonių rūšis – žurnalai. Pagrindinis
reklamos privalumas žurnaluose yra ypatingai gera spaudos kokybė, dauguma
žurnalų skirti tam tikrai auditorijai ir tai užtikrina tikslų pasiekimą,
žurnalai kelia auditorijos pasitikėjimą. Sėkmingai parinktas žurnalas
užtikrina reklamos rentabilumą, reklama žurnaluose yra ilgalaikė, nes
daugelis žurnalų skaitomi ne tik mėnesį, bet ir kaupiami ilgesnį periodą.
Kai kurie žurnalai skaitytojų tarpe yra įgavę prestižo statusą. Neigiamos
reklamos savybės žurnaluose pasireiškia tuo, kad reklama dažniausiai būna
įvaizdžio formavimo, nelabai efektyvaus pasiekiamumo ir dažnumo elementas,
ilgas reklamos pasirodymo laikas, dalis tiražo nenuperkama iš viso, sunku
garantuoti gerą reklamos vietą. Populiarūs žurnalai susiduria su reklamos
gausa, o reklama žurnaluose, įvertinant kainos tūkst. gyv. pasiekti
rodikliai, yra brangi.
Skelbimas, dar viena spausdintos reklamos priemonė, yra komercinio
pobūdžio pranešimas, skirtas visuomenei arba tam tikram suinteresuotų
asmenų (potencialių pirkėjų) ratui, kuris platinamas dažniausiai per visai
kitiems tikslams skirtą gaminį (laikraštį, žurnalą ir pan.). Skelbimo
reklaminis poveikis priklauso nuo pasirinkto skleidėjo- reklamos nešiklio.
Ne kiekvienas skleidėjas gali reklamos priemonę efektyviai ir optimaliai
paskleisti. Pavyzdžiui, mažoms ir vidutinėms mažmeninėms prekybos įmonėms
labiau tinka vietiniai dienraščiai, o regioniniai bei respublikiniai dėl
didelių sklaidos nuostolių dažniausiai ekonomiškai neefektyvūs, tačiau juos
sėkmingai gali naudoti didelės filialinės įmonės, prekybos sistemos
(tinklai), kurių prekybos objektai išsidėstę visoje šalies ir regiono
teritorijoje.
Reklaminiai priedai bei prospektai yra iš kelių puslapių sudaryti
spalvoti arba nespalvoti lankstinukai, platinami kartu su spauda, arba
atskirai paštu, kaip reklaminiai laiškai.
Reklaminiai lapeliai ir skrajutės yra, palyginti su reklaminiais
priedais ir prospektais, pigesnis reklamos variantas, tačiau, kaip ir
pastarieji, pasižymintys nepriklausomybe nuo kitų reklamos nešiklių.
Katalogas yra kiekybiškai išplėsta prospekto forma, kaip tiesioginės
reklamos priemonė naudojama daugiausiai siunčiamojoje ir didmeninėje
prekyboje. Jis tam tikra prasme perima vitrinos ir prekybos salės reklamos
priemonių bruožą, tačiau dėl didelių parengimo ir išleidimo sąnaudų
stacionarinėje mažmeninėje prekyboje katalogai nenaudojami.
Smulkių neperiodinių leidinių (skrajučių, lankstinukų) privalumas
atsispindi tame, kad yra platus jų pasklidimas, pigumas, ilgas gyvavimas,
pateikiamas tel. nr. ir darbo laikas, padeda greitai išspręsti problemą.
Minusas pasireiškia tame, kad reikia ilgai laukti pasirodymo, žemas
kūrybiškumas, bloga spaudos kokybė, reklaminių „šiukšlių“ įvaizdis,
vienkartinis vartotojo dėmesys, gana didelė vieno kontakto kaina.
Nemokami atvirukai Tai reklaminis Pranešimas, perduodamas per atviruką,
kuris dedamas į specialius stendus. Kitaip nei likusios reklamos priemonės,
jis gali būti suvokiamas tiesiog kaip daiktas, kurį galima paimti ir
naudoti, nepaisant jo reklaminės paskirties. Būtent šią veiklą plėtojančių
užsienio bendrovių statistika akivaizdžiai įrodo,m kad drąsesni, įdomesni
variantai išties sulaukia sėkmės.
Ši reklamos forma – savitas psichologinis žaidimas su vartotoju, nes ji
tarytum pakeičia užrašų knygutę ar netvarkingai išplėšta popieriaus lapelį,
kuriame saugoma norima informacija. Kūrybiškiausių atvirukų idėjos yra net
kolekcionuojamos.
Nemokamų atvirukų reklamos statistikos duomenimis, interneto tinklapyje
www.freecardworld.com pirmaujančias pozicijas užima alkoholiniai gėrimai,
tabakas, cigaretės, automobiliai, telekomunikacijos priemonės, kosmetika,
drabužiai, kvepalai. Užsienyje geriausiai pasisekusi atvirukų kampanija –
„Absolut“ reklama. Šiam prekės ženklui reklamuoti buvo išleista 440
skirtingų atvirukų. Įprasta tikslinė auditorija 15-35 metų žmonės,
jaunatviški, energingi, besidomintys mados tendencijomis, pasižymintys
interesų įvairove. Pirmiausia svarbu suintriguoti vaizdu arba netikėta
atviruko forma. Paimtas atvirukas jau įrodo tam tikrą reklamos efektyvumą,
kuris savo ruožtu dar labiau skatinamas jau pačių žmonių. Ši reklama yra
tolerantiška ir gerbianti vartotoją, niekada nebūna įkyri ar įžūli. Tai
jaučia ir vartotojas – niekieno neverčiamas patas renkasi reklamuojamą
produktą, pats sprendžia, kaip elgtis su pasiimtu atviruku. (5)

1.1.2 Transliacinė reklama

Pagrindinė transliacinės reklamos priemonė yra televizija. Televizinės
reklamos privalumai – reklama pasiekia didžiausią auditoriją, televizijos
programų įvairovė leidžia pasirinkti būtent tą programą, kuri tinka
nustatytai tikslinei auditorijai, didelis telereklamos poveikis vartotojui,
televizijos laidų rėmimo prestižas, pati prieinamiausia informavimo
priemonė. Taip pat žemi vieno kontakto kaštai, galimas didelis
intensyvumas, lankstumas. Esminis trūkumas – didelė reklaminio vaizdo klipo
sukūrimo kaina ir brangus eterio laikas, taigi televizija, įskaitant tai,
kad kaina tūkst. gyv. pasiekti ir nėra didelė, prieinama tik stambiems
reklamuotojams, teleeteris visiškai neefektyvus, jei norima pasiekti
siaurą, specializuotą auditoriją. Reklaminis vaizdo klipas dažniausiai
trunka apie 30 s. ir gali likti nepastebėtas perjunginėjant kanalus
nuotolinio valdymo pulteliu ar „pabėgant“ nuo televizoriaus ekrano
reklaminių blokų transliavimo metu. Reklaminiai vaizdo klipai transliuojami
reklaminiuose blokuose konkuruoja su keliais kitais klipais. Išskirtinių
pozicijų kainos yra maždaug trisdešimt procentų brangesnės.
Kita transliuojamosios reklamos priemonė yra radijas, kuris pagal
transliavimo geografiją skirstomas į transliuolantį visam regionui ir
vietinės radijo stotys. Šios reklamos pliusai yra tame, kad radijas siūlo
puikią pasiekiamumo ir dažnumo kombinaciją. Reklama gali būti kartojama net
keliasdešimt kartų per dieną, radijo stotys dažniausiai skirtos tam tikrai
auditorijai, kas leidžia parinkti planuotojui tinkamiausią tikslinę
auditoriją. Radijo reklama ir audio klipų gamyba yra sąlyginai nebrangi.
Radijas ypač lanksti reklamos priemonė tuo atžvilgiu, kad gali transliuoti
reklamą jau kitą dieną po užsakymo. Neigiamas radijo reklamos aspektas yra
apsiribojimas garso, o ne vaizdo perdavimu. Radijo stočių konkuravimas dėl
auditorijos, reklama trumpalaikė, kuo populiaresnė radijo stotis, tuo
daugiau joje reklamos ir reklaminiai klipai pasimeta toje masėje, trumpas
kontakto laikas.

1.1.3 Tiesioginė reklama

Galimas toks tiesioginės reklamos klasifikavimas –laiškai, atvirutės,
reklaminiai lapeliai, prospektai, užsakymo blankai ir t.t. Pagrindinės
priemonės yra reklaminiai laiškai, paštas ir internetas.
Ypač svarbi tiesioginės reklamos priemonė yra reklaminiai laiškai. Tai
individualios reklamos priemonė, sukelianti pirkėjui malonų asmeninio
kreipimosi jausmą. Asmeniškas bendravimas su pirkėjais yra nepakeičiamas
būdas jų ištikimybei stiprinti.
Reklama paštu efektyvi tuo, kad yra didžiulė kūrybos laisvė kuriant
reklaminį kreipinį, aukštas individualizavimo laipsnis, galimybė
suskaičiuoti išsiųstus reklaminius kreipinius, tai reiškia, kad yra
tiksliai suskaičiuojama pasiekta auditorija, galima pateikti pavyzdžius
plačios galimybės kūrybai. Dar vienas teigiamas bruožas – konkuruojančių
žinučių nebuvimas, platus pasklidimas, sunkiai prieinama konkurentams,
informacijos išsamumas, formato lankstumas. Neigiamas bruožas – kūrybinė
laisvė ribojama vietos bei pašto organų taisyklėmis. Reklama paštu, deja,
nėra prestižinė reklama, nes visuomenėje nusistovėjusi nuomonė, kad taip
reklamuojamos pigiausios ir nekokybiškiausios prekės. Pasitaiko pasenusios
duomenų bazės bei netiksli informacija jose, santykinis brangumas, žemas
kartojimo laipsnis, vartotojas gali suprasti kaip „šiukšlinimą“.
Kaip teigia Philip Kotter, naujausia ir neabejotinai perspektyviausia
tiesioginės reklamos rūšis – reklama kompiuteriniuose tinkluose
(internete). Pagrindiniai šios reklamos nešikliai yra reklaminiai skydeliai
(angl. banner), Web puslapiai, elektroninis paštas (angl. e-mail),
išsiuntimo sąrašai (angl. mailing list) ir kt.
Reklamos internete, faksu, telefonu, elektroniniu paštu pranašumai
pasireiškia tuo, kad galima tiksliai parinkti ilgą sudėtingą žinutę
santykinai mažais kaštais. Suteikiamos plačios galimybės kūrybai, platus
pasklidimas, jokių papildomų kaštų norint pasiekti pasaulinę auditoriją,
formato lankstumas. Kaip ir visos reklamos priemonės, taip ir internetas
bei kitos išvardintos tiesioginės reklamos priemonės turi minusų – ribota
auditorija, nes apima tik interneto vartotojus, konkrečius asmenis,
nepaliečiant atsitiktinių asmenų. Kitavertus, ne visi supranta reklamoje
naudojamą kalbą, žemas dėmesys ir didelis „triukšmas“.

1.1.4 Viešosios reklamos priemonės

Viešoji reklama susideda iš lauko reklamos, reklamos pardavimo vietoje
ir specialiosios reklamos. Šios reklamų rūšys klasifikuojamos pagal
reklaminio kreipinio pateikimo technologiją: skydai, afišos su plakatais,
dažyti stendai, elektroniniai stendai, lauko vaizdo ekranai, reklama ant
transporto priemonių. Taip pat priskiriama reklama lauke ant skelbimų
lentų, dėžių, stulpų, suoliukų ir sienų. Apima vitrinų reklamą bei
parduotuvės vidinės reklamos elementus, specialią personalo aprangą,
vitrinas, interjerą – lubas, grindis, langus, prekystalius, firminius
suvenyrus, vizitines korteles, firminius blankus, priminimų lapelius, fakso
pranešimus, sąskaitas faktūras, kvitus, vokus, pieštukus ir pan.
Naudojant šią reklamos priemonę atskleidžiamos didžiulės grafikos
spalvų panaudojimo galimybės, dideli formatai, aukštos kokybės
reprodukcija, maži kaštai pasiekti didelę auditoriją. Galima pasiekti
žinutę tiksliniai geografiniu požiūriu (miestas) auditorijai. Plačios
galimybės kūrybai, platus pasklidimas, galima pateikti arti produkto
pardavimo vietos, galimybė naudotis trimatės erdvės, judesio ir garso
kombinacijas. Vartotojas neturi laiko užmiršti arba pakeisti nuomonę,
suderinamą su asmeniniu pardavimu, įtakoja vartotoją sprendimo priėmimo
metu. Informacija gaunama tinkamu momentu, ilgai išliekanti reklamos
priemonė, vartotojui turinti funkcinę vertę. Tačiau paminėtini tokie
neigiami aspektai: vienaplanė reklamos priemonė, nesuteikianti galimybės
praplėsti reklaminį tekstą ir suteikti detalesnę informaciją, sunku
pateikti informaciją specifinei tikslinei auditorijai. Galima pateikti tik
trumpą paprastą žinutę, menkas dėmesys, brangi gamyba, kai kurie žmonės net
gi neigiamai nusistatę prieš viešąją reklamą.
Reklamai pardavimo vietoje priskiriama:
• vitrinų reklama;
• parduotuvės išorės reklama;
• reklama prekybos salėje;
Mažmeninėje prekyboje po reklaminių skelbimų vitrinos yra svarbiausia
reklamos priemonė. Jos ypač svarbios parduotuvėms, esančioms centrinėse
gatvėse, kur didelis pėsčiųjų srautas. Vitrinų tikslas – atkreipti praeivių
dėmesį, sužadinti jų smalsumą, sukelti norą užeiti į parduotuvę. Vitrinos
atlieka bendra pažintinę ir emocinę funkciją. Jos turi supažindinti
potencialius pirkėjus su asortimentu, ypač naujomis prekėmis, kainomis.
Kartu jos turi demonstruoti parduotuvės potencialą bei kompetenciją, būti
tarsi jos „vizitinė kortelė“, kuri padeda formuoti įvaizdį. Vitrinos gali
tinkamai atlikti savo funkcijas, jei yra gerai prižiūrimos, sistemingai
atnaujinamos. Specialistų nuomone, vitrinos ekspozicija turi būti keičiama
kas 2-4 savaitės.
R. Mažeikienė (2001) apibrėžia, jog išorinė (lauko) reklama – tai
reklamos priemonės, kurios pateikiamos ne patalpose.
Reklaminiai plakatai paprastai gaminami tipografiniu būdu ir klijuojami
ar kitaip pritvirtinami nustatytose vietose. Tai palyginti pigi reklamos
rūšis, leidžianti plačiai paleisti reklamos žinutę.
Reklaminiai skydai – tai pieštos reklamos priemonės, tvirtinamos ant
pastatų sienų ar specialiai tam skirtose vietose. Reklaminių plakatų ir
skydų efektyvumas priklauso nuo jų sugebėjimo patraukti gyventojų dėmesį.
Prekybos įmonės reklamai panaudoja tiek savo įmonės, tiek viešojo
transporto priemones (troleibusus, autobusus, taksi ir kt.). Šia reklama
paprastai siekiama padidinti prekybos įmonės bei jai priklausančių
parduotuvių žinomumą.
Reklama prekybos salėje pirmiausia skiriama pirkėjams, tačiau ji
skiriama ir tiems asmenims, kurie užėjo į parduotuvę susipažinti su
asortimentu, prekių kainomis ir pan. Apie šios reklamos reikšmę galima
spręsti iš to, kad apie 2/3 pirkimo sprendimų vartotojai priima pirkimo
vietoje. Šios reklamos pranašumas yra tas, kad pirkėjas gali tuoj pat su
reklamuojamomis prekėmis išsamiai susipažinti ir jų įsigyti.
Demonstracinė ir kita reklama. Pateikiama tokia klasifikacija: kino,
vaizdo, kompiuterinė, erdvinės priemonės, pačios prekės, alaus bokalų
padėkliukai, kilimėliai, balionai, oro balionai dirižabliai, golfo
marškinėliai, automobilių stovėjimo bilietai, lipdukai, pieno butelių
kamšteliai, maišeliai, vėliavos, rėmimo žygiai ir įvykiai, elektroninės
priemonės – kompiuteriai ir videožaidimai, kompaktiniai ir DVD diskai ir
t.t.
Lygiai taip pat viešajai reklamai priskiriamos įvairios parodos,
konsultacijos, pristatymai. Tokia reklamos rūšis yra efektyvi tuo, kad yra
tiesioginis kontaktas su žmonėmis, tokiu būdu – tiesiogiai pateikta
informacija atrodo patikima, saugi. Vartotojas gali apžiūrėti prekes iš
arčiau, vietoje įsitikinti jų kokybe, patys gali jas išbandyti. Ši priemonė
nėra labai brangi, tačiau kartais nepakankamai efektyvi tuo atžvilgiu, jei
norima reprezentuoti plačiai auditorijai.
Reklaminiai suvenyrai Paprastai skiriamos trys reklaminių suvenyrų
rūšys: poligrafine produkcija, gaminiai su spaudais ir dalykinės dovanos,
arba dovanos atsakingiems darbuotojams. Viena svarbiausių su dalykiniais
suvenyrais dirbančių reklamos darbuotojų užduočių – išsiaiškinti reklamos
davėjui visus suvenyrinės reklamos aspektus, jos ypatumus būtent kaip
reklaminės priemonės. Suvenyrai gali būti serijiniai (daugiau kaip pusė jų
– įvairaus dizaino rašikliai) ir unikalūs. Unikalūs suvenyrai suteikia
galimybę maksimaliai atsižvelgti į auditorijos, kuriai skiriami suvenyrai,
ypatumus. Be abejonės unikalūs suvenyrai kainuoja brangiau nei tradiciniai,
bet lanksčių technologijų panaudojimas leidžia kainų skirtumą sumažinti iki
kūrybinio darbo ir išlaidų pavyzdiniam modeliui pagaminti. Dar vienas
trūkumas – nedidelis tiražas. Tačiau tai originalus suvenyras. Gaminiai,
atkartojantys jaunimo kultūros atributus, jaunimo yra ypač mėgstami. Be to,
kuo tikslesnis atkartojimas, tuo efektyviau suvenyras veikia pasąmonę.
Paskutinis modelis – žetonas. Visiškas karinio žetono atkartojimas. Tiktai
ant jo – „Narzano“ ženklas, erelis. Nesunku suprasti, kad šis suvenyras –
duoklė rokeriams ir baikeriams. Bet kuri iš šių gaminių galėtų būti
panaudotas kaip prizas rengiant loterijas be pralaimėjimų. (6)

1.2. Reklamos laiko ir konteksto parinkimas

Planuojant reklaminę kampaniją reikia pasirinkti ne tik bendrą
nešiklio rūšį, bet ir konkurentų nešiklį, vietą ir dydį jame, apimtį ir
dažnumą (1).
• Apimtis. Kuo daugiau yra naudojama žiniasklaidos kanalų, tuo
daugiau pasiekiama žmonių. Tad norint pasiekti norimą efektą,
reikia derinti skirtingus žiniasklaidos kanalus – spaudą, radiją,
televiziją ir t.t. Teorijoje yra teigiama, kad norint pasiekti
norimą auditoriją, reklaminės kampanijos metu reikia naudoti
skirtingą žiniasklaidos priemonių skaičių. Pavyzdžiui,
reklamuojant produktą televizijoje naudoti ne vieną, o keletą
televizijos stočių. Taip pat svarbu, kad reklaminio kreipinio
pasirodymas būtų diversifikuojamas. Pavyzdžiui, naudinga būtu
naudoti radijo rytinį laiką, o televizijos – vakarinį. Tačiau
pasiekiamumas nėra pakankamas tikslas žiniasklaidos planavime,
kadangi, kaip teigiama teorijoje, jis neparodo, kaip dažnai
tikslinę auditoriją paveiks reklaminis kreipinys. Todėl taip pat
atidžiai turi būti planuojamas ir reklaminio kreipinio dažnumas.
• Dažnumas. Ruošiant reklaminę kampaniją yra svarbu nuspręsti, kur
ir kaip dažnai turi pasirodyti reklaminis kreipinys. Kaip rašo
Sissors ir Bumba (1996), vidutinis dažnumas parodo, kiek
vidutiniškai kartų per 4 savaites tikslinės auditorijos atstovai
buvo paveikti reklaminio kreipinio. Šie autoriai teigia, kad
neįmanoma vienu metu didinti pasiekiamumą ir dažnumą. Viskas
priklauso nuo pasirinktos marketingo strategijos – ji lemia, ar
bus akcentuojamas pasiekiamumas, ar dažnumas. Yra siūloma
transliuoti reklamą ne mažiau kaip 35 kartus per savaitę.
• Reklaminės kampanijos išdėstymas laike. Labai svarbu ruošiant
reklamos priemonių planą nustatyti, kada bus išleista ir pateikta
vartotojui konkreti reklamos priemonė, kaip ji bus paskirstyta ir
išdėstyta laike. Planuojant pateikimo terminą, rekomenduojama
sudaryti lentelės formos grafiką, kuriame matyti atskiros reklamos
priemonės (su konkrečiais informacijos perdavimo priemonių
pavadinimais) bei jų išdėstymas tam tikrais laiko tarpais
(mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis ir pan.). Kalbant
apie radijo reklamą – geriausią konkrečios radijo stoties laiką ir
klausomiausias programas žino tos stoties reklamos vadybininkai.
Vis dėlto yra ir unikali taisyklė. Darbo dienomis daugiausia
klausytojų pasiekiama nuo 6 iki 9 val. Ryto ir nuo 17 iki 19
val.vakaro. Nuo 10 iki 19 val. Klausytojų lankomumas yra stabilus,
o vėliau smarkiai krenta. Savaitgaliais pasiekiamumas didžiausias
nuo 10 iki 15 valandos. Bet negalima vadovautis tik universaliomis
taisyklėmis, reikia atsižvelgti ir į žmogaus bioritmus. Ryte
radijo klausosi tie kas pusryčiauja ar rengiasi važiuoti į darbą,
mokymo įstaigas. Per pietus – namų šeimininkės, vakarais – tie,
kas trokšta atsipalaiduoti ir pramogauti, naktimis – naktinėje
pamainoje dirbantys žmonės. Dienai baigiantis radijas pritraukia
vis jaunesnę žmonių auditoriją. Verta pastebėti, kad klausočiausiu
paros metu transliuojama ir daugiausiai reklamų, o tai mažina
reklamos efektyvumą. (5)
• Kontekstas. Tyrimai, atlikti Crane (1964) ir Kennedy (1971),
aiškiai parodė konteksto įtaką marketingo reklaminiams
pranešimams. Kontekstu galima vadinti „priemonių kontekstą“, kuris
pirmiausia yra redakcinis ir reklamavimosi klimatas, kuriame užima
vietą bet kokie marketingo pranešimai. Kontekstas gali priklausyti
nuo fizinės ir socialinės aplinkos, kurioje priemonės egzistuoja.
Parenkant reklamos priemones, konkrečiai kampanijai, pagrindiniai
keliamo tikslai gali būti apibūdinami taip (Pickton ir Broderick, 2001):
• Prisidėti prie bendrų marketinginių ar reklamos tikslų reikalavimų
įgyvendinimo;
• Maksimaliai be iškrypimų perduoti reklamos žinutes;
• Pasiekti apibrėžtą tikslinę auditoriją ir padaryti tai labiausiai
efektingai, mažiausiai iššvaistyti, mažiausia kaina.
Savo mokomojoje knygoje A. Bakanauskas (2004) išskiria šiuos
efektyviausių reklamos nešiklių pasirinkimą apsprendžiančius veiksnius:
norima perduoti žinutė, norima pasiekti auditorija, norimas gauti efektas,
turimas biudžetas.
Apibendrinant galima pasakyti, kad kaip pastebėjome, reklamos
efektyvumas priklauso nuo daugelio faktorių. Neužtenka tik geros idėjos, o
reikalingas apgalvotas bei tikslus reklamos realizavimo planas.

1.3 Prekės ženklas

Vykstant globalizacijos procesui, plečiantis prekių ir paslaugų
rinkai, prekių ženklas tampa vis svarbesniu komerciniu veiksniu, padedančiu
sėkmingai konkuruoti. Prekių ženklas padeda vartotojui identifikuoti gaminį
ir jo kokybę, suteikia informaciją apie jo gamintoją. Šiandien prekių
ženklas, kaip pramoninės nuosavybės objektas, įgyja vis didesnę reikšmę,
nes pritraukdamas vartotoją jis daro įtaką rinkai ir jos veikėjų elgesiui,
todėl siekiant sėkmingai naudoti prekių ženklą svarbu laikytis pagrindinių
jo kūrimo reikalavimų. (7)
Šiandien prekių ženklas yra visų mūsų gyvenimo dalis. Kiek iš
mūsų gali nuoširdžiai pasakyti, kad nesirenka prekių pagal jų ženklą? Kai
esame prekybos centre, ar iš tiesų mums nedaro įtakos didžiulė prekių
ženklų įvairovė lentynose? Net jei mes renkamės pačio prekybos centro
ženklą, mūsų pasirinkimas vis tiek bus pagrįstas pasitikėjimu.
Išsivysčiusiame pasaulyje vargu ar rastumėte įmonę,
nesuprantančią to indėlio, kuriuo galingas prekių ženklas prisideda prie
pačios kampanijos vertės. Investuotojai, analizuodami įmonės kainą, prekių
ženklo vertę stebi lygiai taip pat atidžiai, kaip ir pelno normą. Kai,
pavyzdžiui, praėjus tik ketveriems metams po įkūrimo, 2000-ųjų rugpjūtį,
mobiliojo ryšio kompanija „Orange“ buvo parduota „France Telecom“,
stulbinama 39,7mlrd. EUR kaina buvo labiausiai pagrįsta prekės ženklo
sėkme. „Orange“ sugebėjo pritraukti visiškai naujos publikos, kurią labiau
domino emocinė bendravimo idėja nei kokia nors suprantama techninė nauda.
Prekių ženklas – kur kas daugiau nei logotipas. Prabangos
prekių ženklų savininkai iki 12% pajam7 išleidžia informacijai platinti, o
dauguma vyraujančios krypties ženklų – 4%. Tai reikšmės, kurią jie suteikia
vartotojams jaukinti skirtingose rinkose, pripažinimas.
Svarbu yra tai, kad visi pasaulinės reikšmės prekių ženklai turi
viena bendrą savybę – idėją, kurią jie simbolizuoja, kuri išreiškiama
viskuo, ką jie daro.(8)
Prekių ženklo kūrimas ir propagavimas turi padėti kompanijai
gerokai padidinti savo gamybos rentabilumą. Tai susiję su tuo, kad jūs jau
nebesate konkurentų kainų žaidimo įkaitas, nes turite ištikimą vartotoją.
Žinoma, panašios prekės arba panašios paslaugos kaina ir bendra rinkos
būsena yra svarbūs faktoriai, bet būtent nuolatinė paklausa sugeba
pasipriešinti negatyviam kainų svyravimui rinkoje.
Sėkmingai veikianti kompanija negali sau leisti gyventi kaip ant
žarijų. Jai būtina prognozuoti vartotojų paklausą, kad teisingai užpirktų
žaliavas, planuotų gamybą, užmegztų bendradarbiavimo ryšius su partneriais.

Sėkmės raktas – stiprus prekių ženklas ir ištikimi vartotojai.
(9)

1.4 Reklamos įvertinimo principai

Komunikacijos veiksmingumas ir reklamos poveikis pardavimams turi būti
nuolatos vertinami. Komunikacijos efektyvumas įvertinamas testuojant
reklamą. Įvertinimo struktūra pateikta 1 pav. Pasak Philip Kotter, Hary
Armstrong ir kt. (2003), įvertinti reklamą galima prieš arba po jos
išspausdinimo ar transliavimo. Prieš spausdinant reklamą galima ją parodyti
vartotojams ir išsiaiškinti, ar ta reklama jiems patinka, palyginti, kaip
ji keičia vartotojų požiūrį, kiek ir ką jie atsimena iš reklamos. Po
transliavimo reklamą įvertinus sužinoma, kaip ji paveikė vartotoją, kaip
pasikeitė produkto žinomumas, supratimas apie jį ir ar vartotojas pasiryžęs
suteikti produktui pirmenybę.
1 pav. Reklamos įvertinimo struktūra
o Prekės ženklo žinomumo pokytis nustatomas, suskaičiavus, kiek
vartotojų nežinojo apie prekės ženklą ir kiek jų pastebėjo reklamą ir
dabar žino apie jį, arba tai parodo skirtumas tarp vartotojų skaičių,
žinojusių apie prekės ženklą prieš ir po reklamos kampanijos. Jei
prekės žinomumas nors nežymiai padidėjo arba sumažėjo, reikia
išsiaiškinti, kodėl. Gal buvo neveiksminga komunikacijos kampanija,
neįsimintina reklama ar į reklamos kampaniją buvo investuota
nepakankamai pinigų.
o Vartotojų požiūris į prekės ženklą gali būti nustatytas prieš ir po
reklamos kampanijos. Informatyvi reklama suteikia vartotojams
informacijos apie produkto prekės ženklo pranašumus. Jei pranešimas
yra blogai suformuluotas, neįtikinamas ar nepatrauklus, vartotojai
neigiamai vertina prekės ženklą, todėl negali jo pamėgti. Tada reklamą
reikia perdaryti, kad ji sukeltų didesnį vartotojų susidomėjimą.
Norint geriau išaiškinti vartotojams prekės ženklo pranašumus,
reklamos pranešimas gali būti patikslintas.
o Vartotojai, kuriems patinka reklamuojamo prekės ženklo pranašumai,
teiks jam pirmenybę prieš kitus produktus. Tyrimai prieš ir po
reklamos kampanijos parodys, kiek pakito prekės ženklo pirmenybė. Taip
pat reikia sužinoti, kodėl prekės ženklas buvo atmestas, ir pašalinti
komunikacijos trūkumus.

2. PRAKTINĖ DALIS – KOMPANIJOS DHL PRIEMONĖS, EFEKTYVUMAS

2.1 Praktinės dalies įvadas

Siekiant iliustruoti teorinę darbo dalį pasirinkome kompaniją
DHL. Turint omenyje tarptautinį kompanijos darbo profilį, reklamos
priemonių tyrimo nediferencijavome pagal šalį. Daugiausiai pardavimų
kompanija atlieka suteikdama verslas-verslui paslaugas, taigi aptarsime
daugiausiai reklamos priemonių šioje terpėje. Trumpai aprašysime pačią
kompaniją, konkurencinę terpę pasaulyje ir Lietuvoje, bendrą reklamos
strategiją, lauko reklamos efektyvumą bei klientų skatinimo programą.
Kompanija taiko ir naudoja beveik visas darbe išvardintas
reklamos priemones – transliacinę reklamą, tiesioginę reklamą, spausdintą
reklamą, viešąją reklamą. Dėl trumpos darbo apimties ir dėl to, kad
tikslius duomenis apie visų kompanijos taikomų reklamos priemonių
efektyvumą gauti neįmanoma arba beveik neįmanoma – rašydami darbą
informacijos ieškojome periodiniuose leidiniuose lietuvių ir anglų
kalbomis, rėmėmės turimais kontaktais Lietuvos įmonėse ir aptarsime tik
kelias įmonės reklamos priemones ir jų efektyvumą.
.

2.2 Apie kompaniją DHL

DHL – tarptautinė skubių siuntų kompanija. DHL buvo įkurta 1969
metais. Pirmuoju maršrutu San Franciskas – Honolulu ji padėjo skubiųjų
siuntų gabenimo oru pramonės pamatus. Bendrovės sėkmė buvo grindžiama
novatorišku sumanymu siųsti atvykstančio krovinio dokumentus iš anksto,
taip paspartinant prekių importavimą. DHL tinklas plėtėsi neįtikėtinai
greitai. Bendrovė keliavo į vakarus nuo Havajų – į Tolimuosius Rytus ir
Ramiojo vandenyno šalis, iš ten – į Vidurio Rytus, Afriką ir Europą. Tik
per ketverius metus DHL klientų padaugėjo iki 3000, o personalo – iki 300.

Iki 1977 metų bendrovė padidino paslaugų asortimentą ir
pristatydavo ne tik dokumentus, bet ir nedidelius siuntinius. 1982 metais
baigėsi pirmasis iš tikrųjų sparčios plėtros etapas – vien tais metais į
jos aptarnaujamų šalių sąrašą buvo įtraukta 30 naujų valstybių ir
teritorijų. Po metų DHL tapo pirmąja skubių siuntų gabenimo oru bendrove,
atidariusia atstovybes Rytų Europoje, o 1986 metais vėl pirmoji iš visų
skubiųjų siuntų gabenimo oru įmonių įkūrė skyrių Kinijoje. (10)
Veiklą Lietuvoje DHL pradėjo 1991m.
Šiuo metu įmonė prekiauja logistikos paslaugomis apimdama platų
spektrą: sausumos, oro, jūros siuntas. Plačiau į paslaugų asortimentą
nesigilinsime, nes tai nėra mūsų darbo objektas.

2.3 DHL konkurencinė terpė

Logistikos paslaugų savikaina, palyginti su buvusia prieš 10
metų, yra vidutiniškai sumažėjusi 80%. Jau dabar ekspertai prognozuoja, kad
universaliojo pašto funkcijas per kelerius metus gali perimti pasaulio
rink1 besidalijančios milžiniškos logistikos įmonės. Ryšių reguliavimo
tarnybos duomenimis, dabar yra 1 firma (be valstybinės įmonės “Lietuvos
paštas”), teikianti pašto paslaugas, 10 firmų, kurios teikia ir pašto ir
pasiuntinių paslaugas, bei 56 firmos, teikiančios pasiuntinių paslaugas.
“Ekspress” paštas yra pats mažiausiais logistikos verslo
segmentas (didžiausi pagal apimtis yra vežimai jūra), tačiau pats
pelningiausias. Ekonomikos globalizacija nustatė tokius aukštus standartus,
kad dokumentai, siuntiniai ar daiktai tiesiog privalo būti nugabenami kad
ir į kitą pasaulio galą per vieną naktį, vėliausiai – per dvi. Be abejo,
greičiausiai tokio tipo siuntiniai gabenami oru, nors šis terminas ne
visada reiškia gabenimą būtent orlaiviais. [11]
DHL turi daugiau nei 1 mln. klientų Europoje ir, transporto rinkos tyrimų
agentūros “Transport Intelligence” duomenimis, šios įmonės pasaulio rinkos
dalis sudaro 24%. Kasmet DHL pristato daugiau nei 1 mlrd. Įvairių siuntimų
visame pasaulyje. Be to, apskaičiuota, kad lėltuvas, gabenantis DHL
krovinius, įvairiose pasaulio vietose pakyla kas 58 sek.[12]
Matome, kad nors DHL yra viena iš lyderių pasaulyje, kompanija
turi daug investuoti į reklamą, siekiant išsiskirti iš konkurentų.

2.4 DHL – reklamos priemonių lyderė

Tarptautinė rinkos tyrimų agentūra “Research International”
atliko tyrimą, kokie prekių ženklai dominuoja Didžiosios Britanijos rinkoje
ir kaip jie yra suvokiami. Tai., kad šių prekių savininkės įmonės yra
akivaizdžios savo rinkos segmentų įmonės, tik įrodo, jog prekės ženklas
britams yra vienodai svarbus tiek bendraujant su verslo partneriai, tiek su
klientais.
Dalyvavusieji apklausoje pabrėžė, keturias pagrindines savybes,
pagal kurias, jų nuomone, yra nustatomi stipriausi prekės ženklai: klientų
pasitikėjimas, visuomeninių poreikių patenkinimas, ateities vizija ir
pagarba klientui (atsakomybė).
Skubių siuntų kompanija DHL buvo pripažinta geriausiu prekės
ženklu už pažadų klientui vykdymą. Tokia atsakomybė yra pagrindinis
kurjerių įmonių verslo principas, nes, kaip įprasta, daugelio klientų
verslo sekmė priklauso nuo siuntos pristatymo greičio ir tikslumo.
Rinkodara turėjo lemiamos įtakos DHL verslo plėtrai bei pozicijai. Jau
daugelį metų greitis yra pagrindinė DHL reklamos kampanijos tema. 1989m.
televizijos reklamos kampanijos metu transliuoti oru skriejantys DHL
sunkvežimiai, perskriejantys valstybių sienas bei aplenkiantys reaktyvinius
lėktuvus. Neseniai Dianos Ross daina “Aint’ no mountain high enough” taip
pat buvo įtraukta į reklamos kampaniją, norint pabrėžti atstumus, kuriuos
įveikia DHL lėktuvai, gabendami siuntas.
1998m. Vokietijos pašto kompanija “Deutsche Post” tapo
pagrindine DHL akcininke. Pripažindama prekės ženklo galią, 2003m.
“Deutsche Post” nusprendė ir kitoms savo logistikos bendrovėms “Danzas” bei
“Deutsche Post Euro Express” pavadinti DHL vardu., todėl kasmet skiria
beveik 130 mln. USD šių įmonių prekių ženklams keisti.
Pastarosios statistikos rodo kompanijos marketingo ir reiklamos
priemonių efektyvumą -nuosekli strategija, pritaikyta klientų vertybėms
(pasitikėjimas) ir nuolatinis tobulėjimas.

2.5 DHL lauko reklama

Verslas verslui kompanijos, tokios kaip Hewlet Packard, IBM, DHL
eksperimentuoja su naujomis formomis ir technikomis lauko reklamoje. Lauko
reklamoje auditorija vaikšto, laukia, bėga, vairuoja, skuba į traukinį.
Visa tai panaudojant reklamai, galima sulaukti pukių rezultatų.
Lauko reklamos sektorius gali būti padalintas į 4 kategorijas:
kelias, transportas, aplinka (oras) ir mažmena. Dvi pastarosios kategorijos
dažniausiai nauidojamos orientuojants į privatų vartotoją, o verslas-
verslui iškabos yra paplitę geležinkelio stotyse, požeminiuose metro
stotelėse, oro uostuose, taksi, ant sunkvežimių, šalikelėse. Taip daroma ne
be priežasties: tikslinė auditorija gali keliauti į darbą arba susitikimą.
Reklama parduotuvėje ar ant alaus skardinės – tai tokia aplinka ir prekės
kai potencealūs klientai nesidomės žinutėmis, nes norės atsipalaiduoti nuo
darbo reikalų.
DHL net nesvarstė prieš reklamuodamasi prie M4 greitkelio
Londone. Reklamos pavyzdį matome 2 paveiksle. Donna Murray, marketingo ir
komunikacijos vadybininkė DHL kompanijoje komentuoja: “Mes panaudojome
daugiaaukštį pastatą šalia greitkelio, prie išvažiavimo iš Londono – tai
buvo labai didelis skelbimas. Žinutė buvo paprasta “Pasiekti daugiau”. Nors
ši žinutė priminė apie DHL perėmimą Deutsche Post kompanijos, tačiau
paslaugų sritis išsiplėtė, o skelbimas visiems aiškiai rodė naujojo prekės
ženklo spalvas. Skelbimas tapo prekės ženklo žinute, kurią galėjo pastebėti
ir suvokti verslininkai važiuodami 70 myliu per valandą greičiu. Taip pat,
siekiant vartotojus pratinti prie naujojo prekės ženklo DHL kabino beveik
viso įmanomo dydžio plakatus svarbiausiose ir didžiausiose Londono metro
stotyse. Už šią kampaniją kompanija turėjo apmokėti multi milijonines
sąskaitas.
Nors tai nėra masinis reiškinys tačiau yra įrodymų, kad žmonėms
patinka lauko reklamos. Reklamos Standartų Agentūra ištyrė, kad visuomenė
turi labai teigiamą požiūrį į lauko reklama, kai pastaroji spalvinga,
informatyvi ir kupina jumoro. DHL specialistai taip pat teigia, kad lauko
reklama geriausia, kai derinama su kitomis audio-video funkcijomis.
Lauko reklama garbingą vietą visoje reklamos industrijoje
išsikovojo tik pasitvirtinus jos efektyvumui. Šiuo metu pasauliniu
vertinimu lauko reklama užima 10 procentų visų reklamos priemonių, tai yra
5 procentais daugiau nei prieš 10 metų. DHL atstovė teigia, kad šiuo metu
padaugėjo kokybiškų ir įvariaus pasirinkimo skelbimo lentų. Jokia kompanija
nesidomėtų ir nenorėtų savęs identifikuoti su nutriušusia ir prastos būklės
reklamos vieta. Murray pažymi, kad ypač skelbimo vietų padaugėjo
geležinkeliuose, metro, ant pastatų, kai šie restoruojami. (13)
Taigi, matome, jog DHL orientuojasi į verslas-verslui
kategoriją, nes verslo sektoriaus siuntos sudaro didžiausią įmonės
pardavimų dalį. Reklamos efektyvumą rodo tai, jog vos per 2 metus didelė
tarptautinė įmonė sugebėjo visą pasaulį pripratinti prie naujų spalvų ir
naujo prekės ženklo (buvo radonos DHL raidės baltame fone, dabar raudonos
DHL raidės sodriai geltoname fone).

2 pav. Kompanijos DHL reklaminis stendas Londone

2.6 DHL klubas – klientų lojalumo skatinimo programa

Nors klientų skatinimas nėra tiesioginė reklama, tačiau darbe
paminėsime dar vieną DHL marketingo strategijos elementą – klientų lojalumo
programą. DHL klubas – ilgalaikė klientų lojalumo skatinimo programa. Jau
ketverius metus gyvuojantis DHL klubas vienija daugiau kaip 800 narių.
Klubo nariai gali tapti įmonių – DHL klienčių darbuotojai, dirbdami su
siuntimais. Už įvairias eksporto siuntas darbuotojams DHL skaičiuoja
taškus, kuriuos vėliau galima iškeisti į dovanas priklausomai nuo sukauptų
taškų kiekio. Pasirinktą dovaną galima užsisakyti klubo internetinėje
svetainėje (www.dhlclub.lt). Dovanų spektras vyrauja nuo tušinukų iki
patalynės komplektų ir pirkimo čekių įvairiuose parduotuvėse. Ant visų
dovanų randami DHL firmos ženklai. Asmuo vartodamas daiktą viešumoje ar
savo aplinkoje tam tikra prasme reklamuoja kompaniją, nes aplinkiniai mato
įmonės pavadinimą, kurį įsimena. (14)
Per mėnesį užsisakytą dovaną pristato DHL kurjeris. Norint
dovaną užsakyti atitinkamose skiltyse būtina įvesti savo kortelės numerį
bei slaptažodį. Papildomose sąlygose, DHL pasilieka teisę panaudoti bet
kokią sukauptą informaciją apie klubo narius savo rinkodaros tikslais, bet
garantuoja, kad neatskleis jokios gautos informacijos visuomenei ar kitoms
kompanijoms. Taip kompanija gauna ir antrinę naudą iš lojalumo skatinimo.
Kaip jau minėjome anksčiau darbe – logistikos rinka yra labai
konkurencinė ir vien Lietuvoje DHL konkurentų skaičiuojama dešimtimis.
Taigi svarbus įmonės, besinaudojančiomis DHL paslaugomis darbuotojo
sprendimas – pasirinkti siuntoms gabenti DHL, o ne kitą bendrovę.
Materialiai skatindama įmonių darbuotojus – užtikrina pranašumą prieš
konkurentus, nes panašių paslaugų nesiūlo. Konsultavomės su “Carlo Gavazzi
Industries” darbuotojais, kurie naudojasi skubių siuntų paslaugomis, ir
darbuotojai patvirtino DHL klubo teigimą įtaką esant panašiems pačių
paslaugų kainos ir kokybės santykiams. DHL klubo programa veikia jau 3
metus, tai rodo, kad programa yra efektyvi – atsiperka.

IŠVADOS

1. Reklamos priemonių efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių:
apgalvotos reklamos strategijos, tinkamos tikslinės rinkos
pasirinkimo, reklamos priemonių panaudojimo tinkamu laiku, reklamos
priemonių konteksto, reklamos priemonių pateikimo vietos logiškumo
pasirinkimo. Kiekviena reklamos priemonė turi tiek teigiamų tiek
neigiamų savybių. Kartais efektyvesnė reklama gali būti net gi ta,
kuri iš pirmo žvilgsnio turi mažiau efektyvumo elementų, tačiau jei ji
bus tinkamai apgalvota, panaudota tiksliai parinktai reikiamai
auditorijai, tinkamu metu tinkamoje vietoje, gali sulaukti žymiai
geresnių rezultatų, nei reklamos priemonė teoriškai turinti daugiau
teigiamų efektyvumo bruožų. Svarbiausia, kad reklama pasiektų tikslinę
vartotojų rinką ir sukeltų teigiamas emocijas bei pasitikėjimą
reklamuojamu produktu ar paslauga.

2. Reklamos efektyvumą galima įvertinti testuojant reklamą, rengiant
apklausas prieš ir po reklamos pasirodymo.

3. Pasaulyje pagal pardavimus užimanti ketvirtadalį rinkos, DHL
orientuojasi į tikslinę rinka – verslas verslui. Kompanija per
pastaruosius metus, reklamos priemonių pagalba įveikė iššūkį – prekės
ženklo pakeitimą efektyviai naudodama lauko reklamą ir nuoseklią,
klientų pasitikėjimą skatinančią, reklamos strategiją. Skatindama
lojalumą DHL sugeba ne tik reklamuotis klientų aplinkoje, didinti
pardavimus, bet ir rinkti marketingo specialistams aktualią
informaciją.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Bakanauskas, Arvydas.  Marketingo komunikacija : mokomoji
knyga / Arvydas Bakanauskas. -Kaunas : VDU leidykla, 2004. 
p.136. ISBN  9955-12-029-0;
2. Mažeikaitė, Rita. Reklamos pradmenys / Rita Mažeikaitė. –
  Vilnius, 2001. –  176 p.. – Bibliogr.: p. 176. – ISBN  9955-425-51-2;
3. Vijeikis Juozas, Vijeikienė Birutė. Tarptautinis
marketingas : monografija / Juozas Vijeikis, Birutė Vijeikienė. –
  Vilnius : Vilspa, 2003. –  262, [5] p. : iliustr.. – Bibliogr.: p.
264-265. – ISBN  9986-14-082-X;
4. Rinkodaros principai / Philip Kotler, Gary Armstrong, John Saunders,
Veronica Wong ; [iš anglų kalbos vertė: Jurgita Cvilikaitė, Aušrinė
Kunigonyte, Donatas Masilionis]. –  Kaunas : Poligrafija ir
informatika, 2003. –  854 p. : iliustr.. – Su bibliogr.. – ISBN  9986-
850-50-9;
5. Reklamos ir marketingo idėjos. Nr.1 2004 Kovas. ISSN 1648 – 9241;
6. Reklamos ir marketingo idėjos. Nr.4 2004. ISSN 1648 – 9241;
7. Marketingas Rinkos valdymo menas 2005`6;
8. Verslo klasė 2005 Liepa. ISSN 1648-6374;
9. Reklamos ir marketingo idėjos. Nr.2 2004 Balandis. ISSN 1648 – 9241;
10. Kompanijos DHL-Worldwide express interneto portalas. Prieiga per
internetą: .
11. Verslo klasė, Nr 12 (31) Gruodis, 2004. ISSN 1648-6374;
12. Verslo klasė”, Nr. 7 (26), Liepa 2004. ISSN 1648-6374;
13. B2BM, Balandis 2005. Prieiga per internetą:
.
14. DHL Club inrneto portalas. Prieiga per internetą: .

Leave a Comment