Internetas kaip reklamos priemonė

Turinys

ĮVADAS 3

1 Kaimo turizmo įmonė – „Fazenda“ 4

1.1 STEIGIMAS 4 1.2 “FAZENDOS” APRAŠYMAS (prekė) 4 1.3 KAINA 6 1.4 PASKIRSTYMAS 7 1.5 RĖMIMAS 7

2 Internetas – tiesioginio marketingo kanalas 8

2.1 Internetinės reklamos rūšis – reklaminė nuoroda laiškuose 11 2.2 Įmonės tinklalapio kūrimas 12 2.3 REKLAMOS PRINCIPAI 12 2.4 Reklamos internete formos ir standartai 12 2.4.1 Reklaminiai skydeliai (baneriai) 12 2.4.2 Išsiplečiantys skydeliai (Expand billboard) 13 2.4.3 Iššokantys langai (Popunder) 13 2.4.4 Animuotos užsklandos (Floating ad) 13 2.4.5 Iššokantys langai (Brandmark) 13 2.4.6 Reklaminiai puslapiai (Poltergeist) 13 2.4.7 Kiti nustatymai 14

3 Pritaikymas 15

IŠVADOS 17

Literatūros sąrašas 18

ĮVADAS

Internetas – vienas naujausių technologinių atradimų, kuris labaipakeitė mūsų, viso pasaulio gyvenimą visose kryptyse. Tai ne yra ne tikinformacijos lobynas, bet ir laisvalaikio praleidimo priemonė, patogiausiakomunikacijos priemonė bei pinigų srautų plukdymo įrankis. Didelis kiekisžmonių jau naudojasi internetu ir tas skaičius nuolat auga. Kadangiinternetas suteikia daug galimybių žmogui, todėl ir reklama lengvai suradonišą čia. Būtent todėl mūsų steigiamos kaimo turizmo įmonės rėmimo priemonėyra internetas. Kaimo sodybas praeitais metais aplankė 160tūkst., šiais metaistikimasi, kad šis skaičius išaugs iki 200tūkst. Kaip matome ši sritis augalabai sparčiai. Tačiau nepaisant tokio spartaus augimo, trūkstaspecializuotų kaimo sodybų. Tokių kaip – ekologiška kaimo sodyba. Įkurtitokią sodybą neužtenka, nes šiuolaikinėje visuomenėje daugelis gerųprojektų lieka nepastebėti, todėl reikia labai didelį dėmesį skirti tokiossodybos rėmimui. Todėl iškyla klausimas kaip tai daryti. Kadangi gyvenametechnologijų amžiuje, tai pasirinkome rėmimo sritį – interneto sferą. Taigimūsų tyrimo objektas – internetas, kaip reklamos priemonė. Tyrimo tikslas –išsiaiškinti ar atsiperka, ar yra efektyvu pasirinkti internetą, kaipreklamos priemonę, reklamuojant tokią specifinę sritį – kaip kaimo sodybą. Kad tai yra specifinė sritis, pasako tas faktas, kad kaimo turizmoteikiamos paslaugos yra neapčiuopiamos ir nematerialaus pobūdžio, todėl josnegalima išbandyti prieš ją įsigyjant, todėl reklamuodami kaimo sodybąinternete, mes siekiame, kad žmonės iš anksto sužinotų apie mus ir įvertinęmūsų teikiamas paslaugas, pasitikėtų mūsų kvalifikacija ir pasirinktų mus.

1. Kaimo turizmo įmonė – „Fazenda“

1 STEIGIMAS

Ekologija įgauna vis didesnį mastą ne tik ūkininkavimo, bet ir poilsioorganizavimo srityje. Todėl mes nusprendėme steigti ekologišką poilsiosodybą kaime. Ją pavadinome “Fazendos” vardu. Ši sodyba yra visai netoliKauno – tik 16 km nuo centro, važiuojant senuoju Kėdainių keliu. Pagal Turizmo įstatymo 14 straipsnį kaimo turizmo sodyba gali būtisteigiama kaimo gyvenamojoje vietoje ar mieste, kur gyventojų ne daugiaunei 3000. Šį kriterijų mūsų sodyba atitiko, nes Ąžuolyno kaime tėra tikkeli vienkiemiai, išsimėtę kelių šimtų metrų spinduliu. Pagal Ūkininko ūkio įstatymą tam tikra tvarka buvo įregistruotas Ūkininkoūkis. Tokiu atveju mes gavome teisę, nesteigiant įmonės, steigti kaimoturizmo sodybą, nes kaimo turizmo paslaugos yra su žemės ūkiu susijusiveikla. Taip pat mes įgavome teisę į įstatymų nustatytas lengvatas. Mesįgavome teisę pasinaudoti nacionalinėmis biudžeto lėšomis ir iš ESspecialiųjų bei paramos fondų skiriama parama, kurią galime panaudoti miškoapželdinimui ir priežiūrai, vandens telkiniams tvarkyti, kaimo vietoviųkeliams ir elektros linijoms tiesti, kultūros paveldui išsaugoti beiaplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Taip pat mums pagal Žemės ūkioministerijos nustatytą tvarką yra kompensuojama dalis palūkanų už bankopaskolas. Daug galimybių pasinaudoti valstybės teikiama pagalba messužinojome iš Žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo. Taigi mūsų kaimoturizmo sodybos steigimą paskatino ir valstybės teigiama pagalba bei ESįvairių fondų skiriama parama. Turistinei kaimo sodybai “Fazenda” priklauso 1,6 ha sklypas, kuriame yragyvenamasis namas, ūkiniai pastatai ir kiti statiniai, kiemo įrenginiai,reikalingi turistų poilsiui, higienai, sportui, taip pat šios žemės sklypopriklausiniai: miškas; daugiamečiai sodiniai – obelys, kriaušės, trešnės irkt.; vandens telkinys, melioracijos ir inžinieriniai įrenginiai. Visi šieobjektai buvo įregistruoti kaimo sodybos savininko vardu Nekilnojamojoturto registre ne kaip atskiras, bet kaip vientisas nekilnojamasis turtas. Rengiant esamų pastatų pritaikymą kaimo turizmo sodybai įrengti nereikėjokeisti pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties. Mums užteko tųpačių detaliųjų planų, parengtų anksčiau. Taigi įsteigti kaimo turistinęsodybą nebuvo labai sudėtinga. Kur kas buvo sunkiau ją įrengti… …nes įrengti ekologiško tipo turistinę kaimo sodybą yra daug visokiųreikalavimų. Norint gauti ekologišką ūkį, patvirtinantį reikalavimą, reikėjo kreiptisį viešąją įstaigą “Ekoagros”. Kuri ir įvertino, kad mūsų kuriama ekologiškakaimo turizmo sodybos ūkyje auginama produkcija atitinka ekologinėsžemdirbystės reikalavimus.

2 “FAZENDOS” APRAŠYMAS (prekė)

Marketingo požiūriu, kiekviena prekė apibūdinama kaip mainų objektas,

turintis tam tikras vartojamąsias savybes, siūlomas rinkai ir skirtasnaudojimui. Poilsio mūsų kaimo turistinėje sodyboje “prekė” yra poilsiopaslaugų visuma, skirta atvykstančių į kaimą poilsiautojų rekreacijai, t.y.poilsiui, fizinių, dvasinių ir kūrybinių jėgų atgavimui. Rekreacijosprocesas pagrįstas teigiamomis emocijomis, malonumais ir įspūdžiais.Poilsio kaime paslaugų vartojamosios savybės išreiškiamos funkcinėmissavybėmis. Poilsiautojas, pirkdamas kaimo turizmo paslaugas, turi gautididžiulį pasitenkinimą. Skirtingai nuo kitų paslaugų sferos prekių,teigiamoms atvykusio į kaimą poilsiautojo emocijoms kurti yra pateikiama neviena kokia nors paslauga, kaip pvz., nakvynė, maitinimas ar kt., bet visaeilė tarpusavyje susijusių paslaugų. Poilsio kaime veikloje pagrindinisdėmesys skiriamas poilsiautojų apgyvendinimui kaimo sodybose, kuriosevyrauja pasyvaus poilsio formos. Taigi poilsiui kaime yra siūlomas visaspaslaugų paketas. Visų pirma mūsų turistinėje sodyboje ypatingas dėmesys yra skiriamasekologijai. Mes nenaudojame kenksmigų medžiagų. Pavyzdžiui sodybosreklaminį bukletą išleidome, nenaudodami chloro. Suteikiame svečiuiinformaciją apie tai, kaip atvažiuoti iki mūsų viešuoju transportu,nenaudojant savo transporto, kad būtų teršiama, kuo mažiau aplinka.Ekologijos atmosfera slypi net tokiuose dalykuose, kaip nuolaidossuteikimas tiems, kurie pas mus atvyko dviračiais (gi nuo pačio Kauno mūsųsodyba įsikūrusi vos per 5-10km). Savo svečiams pateikiama tokiąinformaciją, kaip: • kur galima nusipirkti ekologiškų produktų (juos parduodame ne tik mes, bet ir aplinkinių kaimų žmonės); • kokie renginiai vyksta regione (Vandžiogalos miestelio šventė…); • kokie žvėrys gyvena šiame regione ir kokie augalai auga. Tam tikslui yra įrengti keli informaciniai stendai, taip pat turime knygų, susijusių su šia tema; • kaip rūšiuoti šiukšles (tam yra įrengtos specialios dėžės)… Kambariai taip pat buvo įrengti laikantis ekologijos. Užuolaidos,patalynė yra iš natūralių ir chemiškai neapdorotų žaliavų, name pakeistaapdaila, nenaudojant jokių sintetinių, plastmasinių medžiagų grindims.Baldai parinkti tik iš medienos ir pinti iš vytelių, taip pat kilimai išnatūralių medžiagų. Staltiesės ant stalų užtiestos tokios, kuriospagamintos tik iš natūralaus pluošto, kambariuose įrengtos medinės drabužiųpakabos, dažant naudoti aplinkai nekenksmingi dažai. Taigi viskas įrengtataip, kaip gyveno senovėje žmonės, be jokių kenksmingų dalykų –ekologiškai. Kieme įrengta vaikams žaidimo aikštelė, kur visi įrengimai iš medienos –ąžuolo ir alksnio. Taip pat yra įrengti inkilai paukščiams – varnėnams.Didžiausia naujovė, kurią žadam pasiūlyti ateinančiam pavasariui – taipažinimo takelis (pora informacinių stendų jau įrengta). Šiame take busgalima sužinoti, kokie gyvūnai gyvena aplinkiniame miške ir laukuose, kokieaugalai auga, kada žydi ir t.t. Didelį dėmesį skiriame maitinimo kokybei. Bet kokį patiekalą ruošiame tikpagal pilnaverčio maitinimo reikalavimus iš “Ekoagros” sertifikuotųekologiškų maisto produktų. Pagaminam tokį valgį, naudojant viską, kasreikalinga organizmui. Produktų, kurių neturim užsiauginę, perkameekologiško maisto parduotuvėse. Tai žolelių arbata, sausi pusryčiai,javainiai ir kt.. Iš šalia esančio kaimyno, kuris laiko bites, galimanusipirkti medaus bet kokiu metų laiku. Taip pat prie įprastų sausainių,dažnai savo svečiams pasiūlome kepinių iš ekologiškų grūdinių kultūrų.Didelį dėmesį skiriame tam kad ekologiškas maistas nebūtų nuobodus irįvairus – stengiamės, kad namuose būtų mažiausiai penkių skirtingų namuosepagamintų ekologiškų maisto produktų. Didelį dėmesį skiriame šiukšlių rūšiavimui ir aplinkai nekenksmingųproduktų naudojimui. Kaip minėjome – yra pastatytos skirtingos dėžėsšiukšlėms rūšiuoti. Stengėmės padaryti taip, kad tai būtų nesudėtinga irprieinama svečiams – pažymėjome dėžes pagal paskirtį ir pakabinomeinformacinį plakatą, kaip rūšiuoti. Taip pat nenaudojame jokių aerozolių irdezodorantų (pvz., tualete nenaudojama jokių aromatinių medžiagų),naudojame tik aplinkai nekenksmingus įpakavimus ir t.t. Ypatingą dėmesį skiriame taupiam energijos ir vandens naudojimui. Voniojir virtuvėje yra įrengti maišytuvai su vandens taupymo klavišais, dušas supratekėjimo ribotuvu, yra nustatytas vandens lygis maišytuve. Naudojameenergijos taupymo lemputes esant pastoviam apšvietimui, turime įsirengęnendrių-meldų – vandens valymo įrenginį. Tai tiek ekologijos mūsų sodyboje. Gana nemažai, nes norim kad mūsųsodyba atitiktų visus ekologijai keliamus reikalavimus ir žmogus atvažiavęspailsėti, kuris vertina ekologišką gyvenimo būdą, tai pastebėtų ir liktųsuprastas. Be ekologijos didelis dėmesys sodyboje yra skiriamas pramogoms. Turistams siūlome ir tokias, kurių organizavimui ypatingai nereikiaruoštis ir tokias, kurioms reikia pasiruošti iš anksto. Iš pirmųjų tai būtų
pasivaikščiojimai po apylinkių kaimus, mišką. Dėl antrųjų pramogų esamenemažai paruošę poilsiautojams. Patiems mažiausiems sodybos lankytojams esame įrengę smėlio dėžę, vaikųžaidimo aikštelę, vaikai gali pasidžiaugti naminiais gyvūnais irpaukščiais. Taip pat turime paprastą įrangą gimnastikos pratyboms. Yrasporto aikštelė, kur galima žaisti tinklinį, krepšinį ir kitus laukožaidimus, visą inventorių, reikalingą šiems žaidimams, pasiūlome nemokamai. Už tam tikra mokestį išnuomojam dviračius, riedučius, meškeres. Taip pat esame įrengę svečiu malonumui pirtį ir vandens baseiną, kurisnaudojamas vandens žaidimams, sportui. Svečių nuotaikai palaikyti lietingu oru, turime įrengę nedidelębibliotekėlę, yra laikraščių ir įvairų stalo žaidimą. Poilsiautojui pageidaujant, galime surengti pažintinę kelionę po vietosapylinkes, papasakoti apie gamtovaizdžio įdomybes, supažindinti suistoriniais – kultūriniais paminklais, t.y. pabūti kelionės organizatoriumiir gidu. Tai tiek pramogų mūsų ekologiškoje turizmo sodyboje “Fazenda”.

3 KAINA

Poilsio kaime verslo specifiškumą sąlygoja pasiūlos ir paklausosypatumai. Todėl nustatant kainą mes būtinai atsižvelgiam į tai, kad poilsiokaime pasiūla yra reliatyviai fiksuota. Turizmo ištekliai ir infrastruktūranegali taip greitai keistis, kaip to gali norėti turistas. Šių paslaugų(pvz., sodybos) negalima perkelti laike ir erdvėje, todėl jų pasiūlaneelastinga. Kaimo sodybas praeitais metais aplankė 160tūkst., šiais metaistikimasi, kad šis skaičius išaugs iki 200tūkst. žmonių. Kaip matyti iš šiųskaičių turistų tikrai netrūksta. Mūsų sodyboje situacija irgi panaši. Ikišvenčių likus jau porai savaičių, pas mumis viskas jau būna užsakyta. Taigikonkurencija vyksta ne tarp paslaugos teikėjų, bet tarp poilsiautojų. Taipyra dėl to, kad kaimo turizmo verslas Lietuvoje dar tik įsibėgėja. Dėldidelės konkurencijos nebuvimo tarp paslaugos teikėjų, galima nemažintikainos. Šis veiksnys turi didelę reikšmę nustatant kainą. Poilsio kaime paslaugų paklausa ypatingai elastinga lygio, kainų,reklamos atžvilgiu, tačiau labai priklauso ir nuo politinių bei socialiniųsąlygų. Be to, ji priklauso ne tik nuo objektyvių veiksnių (kainos), bet irnuo subjektyvių veiksnių, tokių kaip vartotojo skoniai, pomėgiai, mada. Poilsis kaime – sezoninis verslas, daugelis poilsio paslaugų yra būdingosvasaros sezonui. Nedidelė dalis sodybų šeimininkų priima poilsiautojusvisus metus, tam tarpe ir mūsų “Fazenda” teikia apgyvendinimo ir kitaspaslaugas ištisus metus. Tačiau vasarą sodybos kambarių užimtumas būnažymiai didesnis, todėl vasara yra tas metas, kai dėl poilsiautojųantplūdžio mes pakeliam kainas, norėdami kompensuoti dėl kartaisnuostolingų žiemos mėnesių. Kita vertus ir žiemą, ypač prieš šventes, mūsųkambariai būna užsakyti jau kelioms savaitėms į priekį. Dėl šių įvairių veiksnių, kaip matyti, mūsų turistinės sodybos (kaip bejeir viso kaimo turizmo verslo) kainos nustatymas yra orientuotas ne įkaštus, o į paklausą. Kaštai yra tik apribojantis veiksnys, rodantis, arįmonė gaus planuojamąjį pelną, jei mes nustatome paklausos lygįatitinkančią kainą. Sodyboje „Fazendoje“ siūlome ir kiekybines nuolaidas. Apsistojus antrąkartą tiems patiems žmonėms, kaina sumažinama 10 procentų, 2 ir daugiaukartų – 20 procentų. Taip pat taikomos sezoninės nuolaidos. Pavyzdžiui lapkritį – kaina yramažesnė 30 procentų nei vasarą. Gruodžio pabaigoje kainos sukyla ir būnapanašios į vasaros. Taip yra dėl poilsiautojų antplūdžio švenčiant Kalėdasir Naujuosius metus. Taip pat eilinę savaitės dieną bus 20 procentų mažesnėnei šeštadienį ar sekmadienį. Ši nuolaida negalioja vasaros sezonu. Taip pat taikome ir diskriminacines kainas. Jei matom, kad šeimynadidelė, arba poilsiautojai yra pensininkai ar studentai, kainą sumažinam 30procentų. Taip pat yra ir papildomų paslaugų kainos. Kaip antai – išsinuomotidviratį dienai kainuos 5 litus, taip yra dėl to, kad ne visi naudosis šiapaslauga, todėl nesinaudojantys šiais įrenginiais nemoka užbesinaudojančius (taip būtų jei dviračiai būtų nemokami, nes dviračiųamortizacijos kaštai būtų įtraukti į bendrą sumą). Mūsų “Fazendoje” galima išsinuomoti vieną vienvietį namelį, kurio kainavasaros sezonu kainuoja 50lt. Yra 3 dviviečiai, dviviečio kaina – 80lt.Taip pat yra vienas kambarys – šeimai, jo kaina – 120lt. Išsinuomoti visąsodybą kainuoja 250lt. Kainos nurodytos vienai parai.

4 PASKIRSTYMAS

Kadangi kaimo turizmo versle, ne taip, kaip kitose ūkio šakose, nepaslauga keliauja pas turistą, o turistas keliauja pas paslaugos teikėją,todėl tokio kaip paskirstymas, šiame versle neturėtų būti. Tačiau mes,suteikdami įvairią informaciją, stengiamės, kad poilsiautojas, kuo saugiaupasiektų mūsų kaimo sodybą, suteikiame visą reikalingą informaciją, kaip

pasiekti mus, informuojame apie autobusų tvarkaraščius ir kt. Kadangi mūsų sodyba yra įsikūrusi šalia senojo Kauno-Kėdainių kelio,poilsiautojams nekyla problemos dėl privažiavimo, kelias yra geraitvarkomas, išasfaltuotas. Kur yra keliukas į mūsų sodybą yra nukreipiantirodyklė su užrašu: “Sveiki atvykę į Fazendą. → 100 m.”.

5 RĖMIMAS

Svarbiausia mūsų nuostata ta, kad poilsiautojas turi jausti, kad atvykęsį sodybą kaime bus kokybiškai aptarnautas bet kuriuo laiku. Mes suprantame,kad poilsis kaime – tai verslas, kuriame dominuoja žmogiškasis faktorius.Tai mes, kaimo turizmo paslaugų teikėjas, teikiantys asmenines paslaugaskitiems žmonėms. Todėl ypatingai svarbiu verslo sėkmės veiksniu laikomesvetingumą ir bendravimą su svečiais. Suprantame, kad net patys geriausiatostogų įspūdžiai išblės, jei turistas bus nemokšiškai ar nedraugiškaiaptarnautas. Žinome tai, kad kuo svetingiau priimsime žmogų, tuo jis labiaubus patenkintas ir norės grįžti į šią vietą, taip pat papasakos apie tai irkitiems, pasidalins gerais atsiliepimais potencialiems mūsų sodyboslankytojams. Suprantame ir tą dalyką, kad kaimo turizmo paslaugos yra neapčiuopiamasfizine prasme, neišmatuojama konkrečiais mato vienetais, taip pat šipaslauga kaip prekė yra gaminama ir vartojama tuo pačiu metu ir tojepačioje vietoje, todėl pardavimo procesas sutampa su gamybos ir vartojimoprocesais, dėl tokio vienalaikiškumo, gaminant ir vartojant, mes stengiamėsbūti kuo labiau paslaugesni, nuoširdesni ir dėmesingesni, kas tiesiogiaiįtakoja poilsiautojų nuotaiką ir jų teigiamas emocijas. Įvertinom poilsio kaime verslo specifiškumą, tai kad paslauga yraneapčiuopiama arba nematerialaus pobūdžio, kad šios paslaugos negalimademonstruoti, stebėti, ragauti, išbandyti, leisti ar išgirsti prieš jąįsigyjant. Tokiu atveju poilsiautojas susiduria su nežinomybe ir siekdamassumažinti abejones jis ieškos kokybę užtikrinančių ženklų. Poilsiautojassuteiks prasmę viskam, ką mato: vietai, žmonėms, įrangai, informacijai,simboliams ir kainoms. Todėl mūsų tikslas – sukelti vartotojo pasitikėjimą,atskleidžiant paslaugos naudą, suteikiant jai apčiuopiamumą. Pasirinkdamiinternetą kaip reklamos priemonę, mes norim mūsų kaimo turizmo sodybąpadaryti apčiuopiama, įkurdami ar atskirą svetainę, ar registruodamiesiįvairiuose internetiniuose kataloguose (tokiuose kaiphttp://www.atostogoskaime.lt), reklamuodamiesi įvairiuose internetiniuoseportaluose. Reklamavimasis pripažintuose internetiniuose kataloguose (tokiam kaipanksčiau minėtas), tuo labiau atskiros internetinės svetainės sukūrimasgali sumažinti riziką, nes įspūdžių “pirkimas” poilsiautojui yra tam tikrarizika. Riziką galima sumažinti savo kaimo sodybą kuo labiau viešinant irsuteikiant jai kuo daugiau reklamos. Toje reklamoje turėtų atsispindėtipirminė informacija apie numatomą sodybą (mūsų atveju – “Fazenda”), josšeimininkus, jų įpročius, pasirengimą bendrauti su svečiais. Ši informacijagali būti lemiama siekiant išvengti nesusipratimų “perkant” poilsiopaslaugas.

2. Internetas – tiesioginio marketingo kanalas

Dar niekada moderniosios istorijos amžiuje nė viena sritis nesivystėtaip greitai, kaip internetas – bendravimo ir ryšio priemonė, t.y.pasaulinis kompiuterių tinklas, skirtas kolektyviniam informacijos resursųpanaudojimui. Tiesioginio poveikio reklama – tai sandėrių kūrimas ir klientų paieškaper nuotolį. Į ją įeina spausdinta reklama, reklama paštu, telefonu irnaudojant Internetą. Jos tikslas – pasiekti potencialius vartotojus,paskatinti juos atsiliepti ir sudaryti su jais sandėrį. Reklama interneteyra pranašesnė už kitas reklamos formas dėl dviejų priežasčių:Jeigu tik sukuriamas įmonės tinklalapis, siekiant padidinti klientųskaičių, tai lėšos sumokėtos specialistams sukūrusiems tinklalapį ir jųpatalpinimo į Internetą išlaidos nepriklauso nuo lankytojų skaičiaus. Taiyra, bėgant laikui, didėjant susidomėjusių internautų skaičiui, kaštaivienam lankytojui tik mažėja.Jeigu reklaminis plotas yra įsigyjamas iš kitų internetinių svetainių, taipasirinkimas, kur patalpinti reklamą su nuoroda į jūsų įmonės tinklalapį,yra be galo didelis. Tuo labiau, kad internetinių svetainių kiekis irvisuomenės domėjimasis šiuolaikinėmis technologijomis vis didėja. 2001 metais informaciniame pasaulyje į reklaminius skydelius Internetopuslapiuose buvo žvelgiama kaip į nevykusį ir daug pardavimų sužlugdžiusįdalyką. Reklaminiai skydeliai, pasak A.Zemdliauskaitės (2001), buvomažiausiai efektyvus būdas siekiant pritraukti pirkėjus Internete. Jie buvodaug mažiau veiksmingi nei elektroniniu paštu gaunama ar matoma perteleviziją ir laikraščius reklama. Kad ir kaip būtų keista, ekspertų nuomone, reklama Internete buvoveiksmingas būdas siūlyti savo prekes ar paslaugas. Tiesiog, problemaslypėjo pačiuose reklaminiuose skydeliuose: jie buvo ne itin įdomūs, be to,Interneto vartotojai sugaišdavo labai daug laiko, kuomet, paspaudus pelėsklavišą ant tokio skydelio, sulaukdavo, kol atsidarys atskiras reklaminislangas. Interneto puslapiai yra patrauklūs ir lengvai pasiekiami, juose

informacija pateikiama hiperteksto, grafikos, vaizdo bei garso pavidalais.Internetas marketingo atžvilgiu yra globali virtuali elektroninė rinka,neturinti jokių teritorinių ar laikinų apribojimų, ji leidžia interaktyviaipirkti ir parduoti prekes ir keičia paskirstymo galimybes. Tai – naujakomunikacijos priemonė, nepanaši į tradicines visuomenės informavimopriemones, nes iš prigimties yra interaktyvi, lanksti ir beribė. Svarbiinterneto savybė, turinti didelę įtaką tradicinės veiklos transformacijai –interaktyvumas, t.y. galimybė valdyti pranešimo siuntėjo ir gavėjo sąveiką.Šią galimybę marketingo tikslais, skirtingai nei tradiciniame marketinge,galima pritaikyti internete ir pasauliniame tinkle (angl. World Wide Web)atliekant interaktyvųjį marketingą. Jis išsiskiria tuo, kad kompiuteriųtinklais galima susisiekti iš bet kurios pasaulio vietos bet kuriuo metu,taip panaikinant bet kokius apribojimus, susijusius su tradicinėmis rinkosvietomis. Jei tradicinės marketingo priemonės daugiausiai rėmėsi monologusu vartotoju, tai komercinės paslaugos pasauliniame tinkle sudaro sąlygasmasiniam interaktyviam dialogui tarp informacijos siuntėjų ir gavėjų. V.Pileckaitė (2005) išskiria tokius reklamos internete tikslus, kaip(žr. 1 lent.):Požiūrio formavimas. Reklama, kuri atitinka įmonės ženklą, gali padėtiinformuojant apie prekinį ženklą bei formuojant nuostatas apie jį.Informacijos pateikimas. Tai tipiškas atvejis, kai reklama atveda įpagrindinę svetainę, kurioje suteikiama daugiau informacijos apiepasiūlymą.Ryšių plėtojimas. Reklama yra skirta skatinti abipusį bendravimą tarpvartotojo ir įmonės.Sandėris. Jeigu reklama atveda iki pardavėjo, pavyzdžiui, kelioniųagentūros svetainės ar internetinio knygyno, tai reklama yra skirta tam,kad privestų tiesiai prie veiksmo – pirkimo. Čia yra siekiama tiesioginioatsakymo.Skatinamas sugrįžimas. Reklama yra skirta priminti apie įmonę ir jospaslaugas.

1 lentelė

[pic] 1 pav. Reklamos internete tikslai (Pileckaitė, V., 2005)

Reklamos kampanija internete gali būti žymiai efektyvesnė nei kampanijatradicinėje aplinkoje, nes galima greičiau patalpinti reklamą ir prireikusdaryti pakeitimus. Kadangi reklama gali nuvesti vartotoją tiesiai įsvetainę, kur būtų suteikiama daugiau informacijos ir interaktyvumo, galimabūtų pateikti žymiai informatyvesnį ir įspūdingesnį pranešimą (žinutę) apieprekę ar paslaugą. Reklamą internete galima įvertinti pagal tuos pačius kriterijus, kurietaikomi klasikinės žiniasklaidos reklamai. Pagrindiniai vertinimokriterijai – kontakto kainos ir kokybės lyginimas su alternatyviomisžiniasklaidos priemonėmis. Pagrindinių reklamos priemonių palyginimas pagalatskirus parametrus pateikiamas 2 lentelėje. 2 lentelė [pic] 2 pav. Bendros pagrindinių reklamos priemonių charakteristikos (Pileckaitė, V. 2005)

V. Pileckaitė (2005) pateikia pagrindinius kriterijus, kurie apibūdinaesminius skirtumus tarp įvairių reklamos priemonių:Pasiekiamumas. Interneto paplitimas geografiniu aspektu lyginant sutradicinėmis reklamos priemonėmis kasdieną didėja. Įmonei, dirbančiaitarptautinėje rinkoje, tradicinėmis reklamos priemonėmis yra sunku pasiektivartotojus, o internetas tampa efektyvi bendravimo priemone su pasaulineauditorija. Bet kuri įmonė, susikūrusi savo internetinę svetainęautomatiškai tampa tarptautine įmone, nors ir veikimas tarptautiniu mastusudaro tam tikrų sunkumų, kaip: kalbos barjeras, kainų ir valiutųskirtumai.Pasirenkamumas. Internetas suteikia daugiau galimybių pasirinkti nei betkuri kita reklamos priemonė. Pagal nuorodas internete, vartotojas patspasirenka reklamą pagal savo poreikius. Kita vertus, reklamuotojas turiInterneto svetainę sukurti tokią, kuria vartotojas galėtų paprastai irpatogiai naudotis. Jos turinys turi pritraukti vartotoją tiek, kad jis kuoilgiau joje užsibūtų.Grįžtamasis ryšys. Tradicinės reklamos priemonės negali suteikti tokiųdidelių grįžtamojo ryšio galimybių. Vartotojas, norėdamas pasiektireklamuotoją ir pasiteirauti rūpimų dalykų, turi pasitelkti ne kanalus,kuriais reklamuojama prekė, o kitus būdus (pavyzdžiui, telefoną ar paštą).Tai sudaro daug nepatogumų, kai tuo metu Interneto vartotojaspaprasčiausiai gali nusiųsti elektroninį laišką ir gauti atsakymus įklausimus.Informacijos talpumas. Internetas – tai neaprėpiama erdvė. Įkurti naująInterneto svetainę yra labai nebrangu. Taip reklamuotojai turi galimybęsuteikti išsamią informaciją vartotojui.Kaina. Palyginti su tradiciniais reklamos būdais, reklamos kaina interneteyra labai maža. Kiekvienas, beveik nemokamai, gali atsidaryti savoInternetinę svetainę. Didžiausias reklamos išlaidas sudaro strateginisplanavimas, kūrybinis darbas, gamyba, įdiegimas bei techninė priežiūra.Išlaidos kūrybiniam darbui bei techninei svetainės priežiūrai yra didelės,ir jos priklauso nuo poreikių.Reklamos efektyvumo įvertinimas. Internete galima tiksliai nustatyti kąpasiekė reklama, kiek žmonių buvo apsilankę svetainėje, kiek joje ilgaibuvo ir ką veikė. Taigi Internetas yra mažai pasiekiama, didelį pasirinkimą bei didelįgrįžtamąjį ryšį turinti reklamos priemonė. Internete informacijos talpumaspalyginti su kitomis reklamos priemonėmis yra labai didelis, kaina yrapotencialiai maža, o efektyvumas labai didelis.

Kaip paprastas Interneto naršytojas gali tapti lojaliu pirkėju aprašytašioje schemoje: 3 lentelė [pic] 3 pav. Reklamos internete tikslai (Pileckaitė, V. ;2005)

2.1 Internetinės reklamos rūšis – reklaminė nuoroda laiškuose

Internetinių portalų („Takas“, „One“ ir kt.) savininkai teikiantyselektroninio pašto paslaugas, dažnai siūlo galimybę reklamuotis perreklamines nuorodas laiškuose. Informacinė tekstinė žinutė gali būti įdėtaį kiekvieno internetinio pašto laiško pabaigą. Šių laiškų gavėjai žinutespersiunčia kitiems. Reklama taip pat pridedama ir portalo internetiniopašto vartotojų atsakymuose. 

Siūloma pasirinkti: – tekstą (iki 10 žodžių); – teksto spalvą; – teksto šriftą (rekomenduojamas – Times New Roman, maksimalus dydis –12). Taip pat siūloma pasirinkti, kokiems vartotojams siųsti el. laiškus: – pagal pomėgius (automobiliai, buitinė technika, būstas, diskusijos,grožis, internetas, išsilavinimas, karjera, kelionės, kinas,kompiuteriai, menas, mobilūs telefonai, muzika, naujienos, pažintys,politika, psichologija, renginiai, šeima, sportas, sveikata, verslas,žaidimai ir kt.); – pagal gyvenamąją vietą (rajonus); – pagal lytį; – pagal amžių. Daugelio Internetinių portalų savininkai sutinka potencialiems reklamosdavėjams pateikti detalesnę informaciją apie reklamos galimybes beisudominusių sričių pašto vartotojų skaičių.

7 Įmonės tinklalapio kūrimas

Šiais laikais tiek įmonės (nepriklausomai nuo jos dydžio), tiek irkiekvienas asmuo gali turėti ir išlaikyti svetainę internete. Tai pigiaunei reklama televizijoje, radijuje, ar laikraščiuose. Patalpinus reklamą internetiniuose portaluose, arba užsiregistravusinternetiniuose kataloguose visada yra pateikiama nuoroda į konkrečiosfirmos tinklalapį. Taigi pirmiausia reikia sukurti įmonę reprezentuojantįir pardavimus skatinantį internetinį puslapį su visais kūrimoreikalavimais.

8 REKLAMOS PRINCIPAI

 1. Reklama turi būti etiška ir teisinga, aiškiai atpažįstama.

2. Draudžiama tokia reklama, kuri:

       2.1. pažeidžia visuomenės moralės principus (pvz.: reklamojepateikiami pornografiniai ar erotiniai vaizdai);

      2.2. žemina žmogaus garbę ir orumą;

      2.3. diskriminuoja bet kurią rasę, tautybę, lytį, kalbą, kilmę,tikėjimą;

      2.4. skatina prievartą ir agresiją, kelia grėsmę žmonių sveikatai, jųsaugumui ir aplinkai;

      2.5. be fizinio asmens sutikimo minimas jo vardas, pavardė,pateikiama jo nuomonė, informacija apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą,turtą, naudojamas jo atvaizdas;

      2.6. skatina prekybą paslaugomis ar prekėmis, kurias draudžiagaliojantys įstatymai (pvz.: prekyba nelegalia programine įranga);

      2.7. skatina siųsti elektroniniu būdu grandininės sekos (masinius)laiškus be adresato sutikimo.

3. Draudžiama klaidinanti reklama.

4. Draudžiama reklama, kuri pažeidžia intelektinės nuosavybės teises arskatina jas pažeisti.

9 Reklamos internete formos ir standartai

Internetinė reklama prasidėjo 1996 m. Viena iš tai lėmusių priežasčių –standartų atsiradimas. Standartai naudojami perkant ir parduodant reklaminįplotą bei laiką. Bendruoju susitarimu įprasta laikytis penkių standartiniųdydžių, taikomų internetinių reklamų žymėjimo ženklams. Reklaminio plotopardavėjai žino šiuos standartus, todėl reklamos internetiniuosetinklalapiuose „nesipjauna“ viena su kita, išvengiama daug nesusipratimų.

1 Reklaminiai skydeliai (baneriai)

Reklaminiai skydeliai – grafiniai reklaminiai paveiksliukai,dažniausiai pateikiami portalų viršuje arba šonuose. Tai yra dažniausiainaudojama reklamos internete forma. Jie gali būti tiek statiški, tiek iranimuoti. Dažniausiai Lietuvoje naudojami reklaminiai skydeliai yra šiųdydžių (pikseliais): 468×60 ir 120×60, o taip pat didesni 120×600(Skyscraper) bei 750×100 (Billboard). 

|Reklaminio |Maksimalus skydelio dydis ||skydelio tipas |(KB) ||(pikseliais) | || |Be flash |Su Flash ||468×60 |20 |30 ||120×600 |20 |30 ||750×100 |30 |40 ||120×60 |10 |10 ||Iššokantis langas|30 |40 |

Parengta pagal www.iab.com.

2 Išsiplečiantys skydeliai (Expand billboard)

Tai yra reklaminis skydelis, tik su dydžio padidinimo galimybe. Jįpaspaudus arba ant jo užvedus pelę, skydelis gali išsiplėsti iki 400 proc.Lankytojas šį veiksmą gali atlikti ir atsitiktinai, vesdamas pelę linkviršutinio portalo ar naršyklės meniu.

3 Iššokantys langai (Popunder)

Tai yra atskiri langai, kurie atsidaro po portalo lankytojo atverstupuslapiu. Dažniausiai lankytojai šį reklaminį langą pastebi tik uždarę savomėgstamą tinklapį, t.y. tuo metu kai jų dėmesio neatitraukia jiemslabiausiai rūpintys dalykai. Langas iššokantis po puslapiu patrauklesnisnei iššokantis virš jo, kadangi sukelia mažesnį lankytojų susierzinimą.Didelis leidžiamas failo svoris (iki 40 KB) suteikia dideles galimybeskūrybiniams sprendimams. Ši reklamos forma gali būti panaudota apklausomsatlikti, registruoti akcijų dalyvius, surinkti anketinius duomenis ir pan.

4 Animuotos užsklandos (Floating ad)

Animuota užsklanda pasirodo virš peržiūrimo puslapio. Kol pasibaigiaužsklandos scenarijus, portalo lankytojas negali peržiūrėti uždengtosinformacijos ir geriau atkreipia dėmesį į reklamą. Kad nesukelti lankytojųnepasitenkinimo, reklamos trukmė ribojama iki 10 sekundžių, užsklandaprivalo turėti išjungimo mygtuką. Animuotos užsklandos paprastai derinamossu reklaminiais skydeliais. Tai viena iš efektyviausių reklamos priemonių,didinančių prekės ženklo žinomumą ir asociacijas su reklamine žinute.

5 Iššokantys langai (Brandmark)

Ši reklamos forma panaši į paprastą iššokantį langą, tačiau jam suteiktaindividuali reklamuojamo daikto ar prekės ženklo forma. Šiuo atveju flashtechnologijos leidžia sujungti neribotas kūrybos galimybes su vartotojointeraktyvumu. Tokie iššokantys langai privalo turėti išjungimo mygtukus,

galimybę perkelti iš vienos tinklapio vietos į kitą. Ši reklamos formaypatingai efektyvi, norint atkreipti vartotojo dėmesį į reklamuojamąproduktą.

6  Reklaminiai puslapiai (Poltergeist)

Šis puslapis pasirodo virš lankytojo atversto puslapio ir jį laikinaiuždengia. Jis privalo turėti išjungimo mygtuką, o po kurio laiko, jeilankytojas jo nepaspaus, išsijungti pats. Šiame puslapyje atsiveriagalimybės pateikti ypatingai plačią informaciją ir neabejotinai atkreiptilankytojų dėmesį. Jei įmonė vykdo trumpalaikę akciją internete ir neturisavo svetainės, šis iššokantis puslapis gali ją atstoti.

7 Kiti nustatymai

Jei naudojamas garsas, gali būti naudojamas ne ilgesnis nei 5 sekundžiųaudiofragmentas.Skydelių programinis sprendimas turi būti pritaikytas naršyklėms InternetExplorer 5.0 ir naujesnėms versijoms, Netscape 6.0 ir naujesnėms versijoms.

Lankytojui būtina sudaryti sąlygas išjungti iššokančius langus (Popunder,Brandmark), dinamines užsklandas (Floating Ad) bei “Poltergeist” langus. Dinaminės užsklandos (Floating Ad) animacijos trukmė ribojama iki 10sekundžių.

3. Pritaikymas

Interneto galimybės šiuo metu labai auga, auditorija plečiasi, todėlvykdant rėmimą reikėtų atsižvelgti kaip būtų galima geriausiai išnaudotišios naujausios reklaminės technologijos galimybes. Mūsų tikslas – rėmimuisunaudoti kuo mažiau lėšų ir gauti kuo geresnės reklamos kokybę. Naudojantinternetą kaip rėmimo priemonę, labai svarbu surasti mūsų verslo šakossritį internete, nes internetas yra labai platus ir klientas turėtų mus kuolengviau surasti. Visų pirma sukuriama mūsų turistinės kaimo sodybos “Fazenda”internetinė svetainė ir patalpinama į serverį, kuriam prieinamasinternetinis tinklas. Tokiu būdų informacija apie „Fazenda“ yra prieinamane tik Lietuvos rinkai, be ir tarptautinei bendrijai. Tačiau prieinamumasprie internetinės svetainės tolygus nuliui, kadangi „Fazendos“ internetinioadreso niekas nežino. Tarkime mūsų įmonės internetinis adresas yraužregistruojamas www.fazenda.lt vardu. Įmonės svetainei turėtų pakakti 85megabaitų kiekio patalpinti visai informacijai apie sodybą, į kurią galimabūtų patalpinti nemažai nuotraukų bei kitų multimedijos elementų pavyzdžiuitrumpa metražių filmukų. Kad rėmimas veiktų, reikia pradėti populiarintikaimo sodybos adresą, kuris lygiagrečiai yra ir prekės ženklas. Reklaminiaiskydeliai (baner), išsiplečiantys skydeliai (Expand billboard), iššokantyslangai (Popunder), Animuotos užsklandos (Floating ad), iššokantys langai(Brandmark), reklaminiai puslapiai (Poltergeist) – tokios yra prekės ženkloplatinimo kryptys. Pagal finansinius išteklius pasirenkame pačiusefektyviausius reklamos būdus internete platinant fazendos internetiniadresą. Lietuvoje kaimo turizmas gana populiarus ir norinčių naudotis kaimoturizmo paslaugomis vis daugėja, todėl gana nemažai susikūrė kaimo turizmoreklaminių portalų tokių, kaip www.kaimoturizmas.greitai.lt,www.atostogoskaime.lt, www.turizmas.lt. Toliau seka svetainės registravimasLietuvos kataloguose ir paieškos sistemose. Keliuose iš šių portalųužregistruojame „Fazendos“ internetinį adresą ir pateikiame trumpą aprašymąapie mūsų teikiamas paslaugas su nuotraukomis bei nuorodą į įmonėsinternetinę svetainę. Tačiau naujai mūsų įmonei to gali nepakakti. Todėl,pradedant kaimo turizmo veiklą, reklamą internete galima suaktyvinti:Reklaminiai skydeliai (baner) arba Iššokantys langai (Popunder)žinomiausiuose lietuviškuose portaluose tokiuose, kaip www.delfi.lt galėtųprivilioti daugiau potencialių klientų į „Fazendos“ internetinę svetainę.Tačiau tokią strategiją mūsų įmonė taikytų, tol kol atsirastų nuolatiniųklientų. Internetas kaip rėmimo priemonė yra pati pigiausia ir efektyviausiabraunantis užsienio rinkas. Didesnį pelną atneša turistai iš vakarųEuropos, todėl reikia įvertinti rėmimo galimybes užsienyje. Norint, kadpotencialus užsienio klientas gautų žinių apie „Fazenda“ internete,pirmiausiai reikia www.fazenda.lt internetinę svetainę išversti į anglųkalbą arba į kelias užsienio kalbas. Didžiausiai auditorijai būtųprieinama raktinio žodžio išpirkimas tarptautiniuose paieškos portaluose,tokiuose kaip www.yahoo.com, www.google.com, www.altavista.com ir kt. Tokiubūdu „fazenda“ būtų prieinama visam pasauliui, tačiau daug potencialiųpirkėjų iš užsienio taip nepritrauktume, todėl reikėtų, konkretizuoti irreklamą pritaikyti tose užsienio rinkose, kur kaimo turizmas populiaru.Pavyzdžiui įdėti „Fazenda“ internetinės svetainės adresą į Vokietijosturistinės agentūros svetainę www.turistguide.de. Taip pat įdėti keletąnuotraukų su patraukliu Lietuvos gamtovaizdžiu, paminėti ekologiškumą. Užsieniečiai besidominantys turizmu Lietuvoje būtinai užeina įoficialias lietuviškas internetines svetaines pavyzdžiui www.travel.lt .Vykdant agresyvią reklamą, pritraukiant užsieniečius pirkti „Fazendos“paslaugas, galima užsisakyti reklaminį skydelį šioje internetinėjesvetainėje su nuoroda į www.fazenda.lt . Be to rėmimas internete turi ir kitų privalumų. Klientas atvykęs įmūsų internetinę svetainę lengvai gali gauti informacija su mūsų įmonės

kontaktais. Tai yra ne tik mobilusis telefono numeris ar įmonėsregistruotas adresas, bet ir elektroninio pašto adresas, kas yra labaipatogu suteikiant papildoma informaciją apie mūsų tiekiamas paslaugas.Elektroninis paštas yra labiau vartotinas būdas gauti informacija, neselektroninio pašto paslauga nieko nekainuoja, be to naudojimas yrapatogesnis. Dar vienas internetinės svetainės privalumas yra tame, kadgalima sukurti pokalbių svetainę, kitaip dar vadinama (forum), kur pirkėjaigalėtų palikti atsiliepimus apie mūsų paslaugas. Tai dar labiau padidintųrėmimo internete efektyvumą. Viena naujausių naujovių interneto tinkle yra piniginiaiatsiskaitymai, kitaip dar vadinami e-bankininkystė arba elektroninėbankininkystė. Ši naujovė galėtų būti taikoma ir mūsų įmonėje. Tai darpadidintų pasitikėjimą mūsų teikiamomis paslaugomis. Potencialūs klientaigalėtų atsiskaityti iš anksto už teikiamas paslaugas elektroniniu būdu.Taip jie sutaupytų ir laiko, ir „Fazendos“ vardas būti žinomas labiau. Šiuometu atsiskaityti e-bankininkystės būdu nėra sudėtinga ir pakankamai saugu.Visų Lietuvos bankų klientai gali naudoti šiomis paslaugomis pavyzdžiuiVilniaus banko klientai atsiskaito už paslaugas internete per svetainęhttps://ebankas.seb.lt. Internetinės reklamos galimybės yra plačios, tačiau vykdant rėmimostrategijas mūsų įmonė nepamirš laikytis ir reklamos principų. Mūsų rėmimostrategijoje – tik teisinga reklama. Reklamuosime produktą tokį koks jisyra ir nenaudosime kitų draudžiamų būdų, kurių yra gana daug. Tarkimemasinis laiškų siuntimas. Kadangi „Fazendos“ vardas ir reputacija turėtųbūti nepriekaištinga, todėl mes pasisakome prieš bet kokius draudžiamusreklamos būdus interneto tinkle. Palyginti su tradiciniais reklamos būdais, reklamos kaina interneteyra labai maža. Kiekvienas, beveik nemokamai, gali atsidaryti savoInternetinę svetainę. Didžiausias reklamos išlaidas sudaro strateginisplanavimas, kūrybinis darbas, gamyba, įdiegimas bei techninė priežiūra.Išlaidos kūrybiniam darbui bei techninei svetainės priežiūrai yra didelės,ir jos priklauso nuo poreikių. Trumpalaikėje rėmimo strategijoje turistinėskaimo sodybos “Fazenda” kaštai būtų didesni, nes reikėtų pritraukti, kuodaugiau pastovių klientų. O ilgalaikėje rėmimo strategijoje išliktųpastovūs. Reikėtų išlaikyti internetinę svetainę, kurios kaina priklausytųnuo užimamos vietos serveryje, internetinio adreso (domeno) www.fazenda.ltišlaikymo, reklaminė vieta kaimo turizmo reklaminių puslapių (Poltergeist)palaikymui bei kompiuterių specialisto išlaikymui, kuris tvarkytų irvykdytų internetinės svetainės atnaujinimą. Į kaštų kainą taip patįskaičiuojama internetinės svetainės sukūrimas. Taigi internetinėssvetainės sukūrimas kainuoja apie 1000Lt, domeno www.fazenda.lt kaina 85 Ltvieniems metams. Internetinės svetainės įdėjimas į serverį 85 megabaitųvietai kainuoja 49 Lt mėnesiui, domeno parkavimas (palaikymas) – 10 LTmėnesiui, internetinės svetainės priežiūros ir atnaujinimo kaina nuo 100 ltmėnesiui, apie 400 Lt metams kainuotų patalpinti informaciją kaimo turizmoportale. Viso rėmimui išeina apie 300 Lt mėnesiui. Visai kita kaina yralabiausiai lankomose svetainės kaip antai www.delfi.lt, kur kaina svyruojaiki 5000 Lt mėnesiui, tačiau ir lankomumas šioje svetainėje yra gerokaididesnis, kur pagal TNS Baltic Gallup duomenis, per paskutinius 6 mėnesiusunikalių delfi lankytojų yra 530 tūkstančių. Kaip minėjau reklama šiojesvetainėje galima taikyti pradžioje pritraukiant nuolatinių mūsų paslaugųpirkėjų. Be to reklamos efektyvumą internet yra labai lengva nustatyti.Techninės galimybės leižia mums apskaičiuoti kiekvieną internautąaplankiusį mūsų internetinę svetainę, ko neįmanoma padaryti tradicinėsreklamos būdais. Ši priemonė padeda lengvai apskaičiuoti internetinėssvetainės naudingumą. Vėlgi marketingas internete yra lengvaikontroliuojamas taip pat yra nesunku nustatyti iš kur interneto vartotojasgavo informacija apie mūsų internetinės svetainės adresą: ar tai būtų išwww.delfi.lt reklaminio skydelio, ar iš kito kaimo turizmo reklaminioportalo. Pradinės investicijos į rėmimą internete nėra didelės, o kaštai laikuibėgant mažėja, nes internetas tampa prieinamas vis daugiau žmonių.Vadinasi, su tais pačiais kaštais gausime vis efektyvesnę reklamą. PagalLietuvos statistikos departamento duomenis internetu namuose 2005 m.pirmąjį ketvirtį naudojosi 14,4 procento namų ūkių. Ir tai yra 10% daugiaunei tuo pačiu laikotarpiu 2002 metais. Pagal šiuos duomenis matome, kadinterneto galimybės Lietuvoje dar stipriai yra neišnaudotos ir turi labaiplačias perspektyvas.

IŠVADOS

Internetas yra pats populiariausias globalus kompiuterių tinklas,jungiantis dešimtis tūkstančių mažesnių kompiuterių tinklų beveik visosepasaulio šalyse. Prisijungus į pasaulinį Interneto tinklą, galima naudotisvisomis jo paslaugomis. Internete galima milijonams lankytojų pateikti

informaciją apie savo įmonę, prekes, paslaugas. Didžioji dauguma internetovartotojų Lietuvoje yra internete ieškantis pramogų jaunimas ir versložmonės, kurių skaičius internete vis didėja. Tai vidutines ir aukštesnespajamas gaunantys vartotojai, į kuriuos ir yra orientuotas kaimo turizmas.

Pagrindiniai reklamos internete privalumai yra: • Didelis ir vis didėjantis pasiekiamumas. • Platus pasirenkamumas. • Didelis grįžtamasis ryšys. • Informacijos talpumas. • Palyginti žema kaina • Lengvas reklamos efektyvumo įvertinimas.

Kad visapusiškiau išnagrinėtume reklamos Internete galimybesišnagrinėjome konkrečios įmonės atvejį. Pasirinkome kaimo sodybą “Fazenda”,kuri teisiškai dar nėra įsteigta, tačiau artimiausiu metu ruošiamasi taipadaryti. Reklamuojant Internete kaimo sodybą visų pirma reikia sukurti josveiklą atspindintį tinklalapį ir patalpinti jį Internete. Patiefektyviausia reklamos forma šiuo atveju būtų patalpinti nuorodą kaimoturizmo portale. Dar efektyviau būtų patalpinti reklaminį skydelį įpanašias svetaines. Tačiau tai pareikalautų papildomų finansinių išlaidų,kurių dydis tiesiogiai priklausytų nuo svetainių, į kurias dedame reklamą,populiarumo. Kitos internetinės reklamos formos (kaip žinučių siuntimaselektroniniu paštu, nuorodų talpinimas į pramogų portalus ir kt.) nebūtųtokios efektyvios, nes kaimo turizmas nėra plačiai, dažnai vartojamapaslauga. Taigi Internetas yra labai patogi reklamos priemonė, leidžianti bedidelių sąnaudų nuolat atnaujinti ir skleisti informaciją apie prekes irpaslaugas.

Literatūros sąrašas

1. Majamas A. Marketingas žaliems. Kaunas, 1999. 83-105 psl. ISBN 9986- 965-11-X 2. Marketingas / Vytautas Pranulis, Arvydas Pajuodis, Sigitas Urbonavičius, Regina Virvilaitė. Vilnius, 2000. 256-321 psl. ISBN 9955-9318-02-9 3. Pileckaitė, Vaida. Reklamos internete tikslai ir atliekamos funkcijos. Iš Elektronika [interaktyvus]. 2005, rugsėjis [žiūrėta 2005-10-15]. Prieiga per Internetą: http://www.elektronika.lt 4. Duomenų portalas Delfi [interaktyvus]. 2005, spalis [žiūrėta 2005- 10-18]. Prieiga per Internetą: http://www.delfi.lt/reklama 5. Hardaker G., Graham G.. Wired Marketing. 2001, England. ISBN 0-471- 49645-6 6. Duomenų portalas Takas [interaktyvus]. 2005, spalis [žiūrėta 2005- 10-18]. Prieiga per Internetą: http://www.takas.lt 7. Skarupskas, Marius. Interneto reklamos ypatumai. Iš Naujoji komunikacija [interaktyvus]. 2004, rugsėjis [žiūrėta 2005-10-18]. Prieiga per Internetą: http://www.nkm.lt 8. Straipsnių rinkinys [interaktyvus]. 2005 spalis [žiūrėta 2005-10- 19]. Prieiga per Internetą: http://www.apiereklama.lt 9. O‘Connor J., Galvin E. Marketing in the digital age. 2001, England. ISBN 0-456-4832-5 10. Interneto paslaugų tiekėjas firma.net [interaktyvus]. 2005 spalis [žiūrėta 2005 -10 -19]. Prieiga per Internetą: http://www.firmos.net/kainos.html 11. Gatutis R., Milašius L., Svitojus J. Internetinė rekalma: mokomoji knyga. Kaunas, 2003. 43 psl. ISBN 9955-09-368-4 12. Chaffey D., Wood S. Business information management: inproving performance using information systems. 2005, Marlow. 662 psl. ISBN 0-273-68655-0 13. Lietuvos kaimo turizmo asociacija. [interaktyvus] 2005 spalis [žiūrėta 2005 spalio 19d.]. Prieiga per Internetą: http://www.countryside.lt/

1 PriedasReklamos pavyzdžiai:

[pic]

[pic]1 pav. Išsiplečiantys skydeliai (angl. Expand Billboard)

[pic]

[pic]

2 pav. Iššokantys langai (angl. Pop Under)

[pic]

[pic]

3 pav. Animuotos užsklandos (angl. Floating Ad)

[pic]

4 pav. Iššokantys langai (angl. Brand Mark)

[pic]

[pic]

5 pav. Reklaminiai puslapiai (angl. Poltergeist)

2 Priedas[pic]AD.NET duomenys, 1Q 2005Žurnalai – vidutinis CPT tikslinėje grupėje 15 – 74, 2005 žiema. Reklamosforma – pilnas spalvotas puslapis. (Cosmopolitan, Moteris)

Laikraščiai – vidutinis CPT tikslinėje grupėje 15 – 74, 2005 žiema.Reklamos forma – pilnas spalvotas puslapis. (Lietuvos rytas)

TV – vidutinis CPT, tikslinėje grupėje 4+, 2005 pavasaris. Reklamos forma30“ reklamos klipas.(LNK, TV3)

Internetas – vidutinis CPT tikslinėje grupėje 15 – 74, 2005 pavasaris.Reklamos forma – pagrindinis portalo baneris (468×60 arba 750×100)(Delfi.lt, One.lt, Takas.lt, Omni.lt, Lrytas.lt, Autoplius.lt).

Radijas – vidutinis CPT tikslinėje grupėje 12 – 74, 2005 kainos. Reklamosforma 30“ audio klipas. (RC, M-1).

3 Priedas

lentelė 5 Lankomiausio portalo www.delfi.lt reklamos kaina jų tituliniamepuslapyje

[pic]

lentelė 6 Lankomiausios internetinės setainės Lietuvoje

[pic]