Individualios įmonės verslo planas

Vilkaviškio “Aušros” vid-mok.

Verslo planas

UAB “Liepuva” steigimui

Verslo planą parengė:
12Rf klasės mokinys
Egidijus Astrauskas

Vilkaviškis 2004

Turinys

1. Santrauka
………………………………………………………………..
……………………………3
2. Verslo aprašymas
………………………………………………………………..
………………..4
3. Marketingas
………………………………………………………………..
………………………..5
1. Rinkos apžvalga
2. Konkurentų apžvalga
3. Pardavimų prognozė
4. Gamyba
………………………………………………………………..
………………………………8
5. Vadyba
………………………………………………………………..
……………………………..10
6. Rizikos įvertinimas
………………………………………………………………..
…………….11
7. Finansai
………………………………………………………………..
…………………………….12
8. Ekologija
………………………………………………………………..
…………………………..14
9. Pagridinis darbų
grafikas…………………………………………………………
………….15
10. Literatūra ir šaltiniai
………………………………………………………………..
…………16

1.Santrauka

Šiuo metu medienos apdirbimo verslas Lietuvoje labai populiarus. Jis turi
perspektyvas, nes medienos gaminių paklausa mūsų krašte visda buvo
pakankamai didelė.
Uždaroji akcinė bendrovė “Liepuva” perdirbs “žalią” medieną ir gamins
aukštos kokybės parketlentes, apdailos lenteles, duris langus ir kitus
medžio gaminius. Pagrindiniai šių gaminių pirkėjai turėtų būti pasiturintys
bei vidutines pajamas gaunantys žmonės, taip pat statybos bendrovės. Su
statybos bendrove “Acme” jau sudarytas žodinis susitarimas dėl mūsų
produkcijos pirkimo. Šieims gaminiams pagaminti bendrovė ketina įsigyti
imonės “Kasparas” įrengimus. Benrovė įsikurs Vilkaviškio rajone esančiame
Alvito kaime turimuose pastauose. Su šia vieta yra puikus suissiekimas nuo
pagrindinių kelių.
Bendras projekto finansavimo poreikis yra 1100 tūkst. litų. Projektą
numatoma finanasuoti paimant ilgalaikią 900 tūkst. litų paskolą, kurią
reikės grąžinti per 10 metus, mokant po 7 % metinių palūkanų. Taip pat
gaunamos lėšos iš investuotojo, kurios sudaro 180 tūkst. Litų bei 20 tūkst.
Litų bendrovės įstatinis kapitalas. Kaip garantas bankui bus įkeistas visas
gamybinis kompleksas.
UAB”Liepuva” žada produkciją pardavinėti keliais būdais: tiesiogiai ją
pristatant pirkėjams, tam bendrovė turės nedidelį autoparką, kita dalis
produkcijos bus realizuojama per parduotuves.
Numatoma, kad bendrovėje dirbs 27 žmonės.

2.Verslo aprašymas

Sumanymo esmė:
Kokybiškų apdailos lentelių, parketlenčių, langų, durų gamyba. Medžio
apdailos dirbiniai numatomi tik geros ir aukštos kokybės. Kad kokybė
atitiktų “vakarietiškus” standartus, numatoma įsigyti vokečių gamybos
įrenginius.
Verslo tikslai:
Pagrindinis būsimos įmonės tikslas yra įsitvirtinti rinkoje ir tuo pačiu,
sukuriant darbo vietas, užtikrinti darbininkam stabilų pragyvenimo
šaltinį.
Verslo šaka:
Didelę Lietuvos dalį užima miškai, todėl čia nuo seno buvo gaminami įvairūs
medžio dirbiniai. Tačiau dideliems medžio apdirbimo kombinatams
prisitaikyti prie rinkos sąlygų buvo sunku ir daugelis jų yra gan sunkioje
būklėje. Taip yra todėl, kad yra smarkiai pasenę ir taip nekokybiški
įrengimai, be to nelanksti valdymo sistema, kuri neleidžia greitai reaguoti
į pasikeitimus. Mažoms medžio apdirbimo sekėsi geriau: įkurta apie 500 mažų
medžio apgirbimo įmonių, veikia apie 200 nedidelių lentpjūvių.
Verslo galimybės:
Įrengus medžio apdirbimo cechą, kuriame bus “vakarietiška” įranga,
pasirinkus bei apmokius personalą, bus pasiekta aukšta gaminių kokybė ir jų
įvairovė. Didelis dėmesys bus skiriamas marketingui.
Sumanymo privalumai:
Ekonominė krizė Lietuvoje jau baigiasi, tai reiškia, kad vėl pradeda didėti
statybos apimtys, kuriasi naujos įmonės. Čia atsiranda didelė rinka medžio
gaminiams. Dabartiniu metu didelė dalis gaminamų medžio dirbinių yra gana
prastos kokybės ir nelabai dielio asortimento. Mūsų gaminama produkcija bus
geros kokybės, nemažo asortimento, todėl dabar firmai yra palankus momentas
užimti dalį šios rinkos.

Produkto aprašymas:

Bus gaminamos parketlentės, įvairios apdailos lentelės, grindlentės, durys,
langai.

Numatomos kelių standartų parketlentės; plataus asortimento apdailos
lentelės: tai įvairių profilių dailylentės, apdailos juostelės luboms,
grindims, durims. Bus įmanoma pagaminti daugiau kaip 900 skirtingų
profilių.

3.Marketingas

1. Rinkos apžvalga

Medžio apdailos gaminių, langų, durų ir parketlenčių vartotojai – tai
organizacijos statančios ir įrengenčios pastatus biurams ir gyvenimui;
privatūs asmenys statantys namus. Daugelis tarybiniais metais statytų namų
yra pasenę, tiagi atsiranda klietai norintys pasikeisti langus, duris,
įsirengti naują medžio apdailą savo butuose. Kuriasi naujos įmonės, kurios
rūpinasi savo patalpų išvaizda – medžio apdaila suteikia jaukumo, solidumo
atspalvį, taigi tai taip pat mūsų būsimi klientai.
Kad būtų pakankamas apkrovimas darbu, lentpjūvėje bus atliekami užsakymai
medienos supjovimui, džiovinimui (pagrindinė dalis supjaunamo ir
išdžiovinamo medžio bus naudojama mūsų medžio gaminių gamyboje); čia mūsų
vartotojai bus įmonės ir organizacijos, pavieniai asmenys, užsiimantys
medžio apdirbimu.

2. Konkurentų apžvalga

Įmonės pagrindiniai konkurentai yra vietiniai gamintojai ir nedidele dalimi
analogiškus gaminius im,portuojančios įmonės. Svarbiausi konkurentai – tai
vietinės pramonės specelizuotos įmonės, tačiau kaip buvo minėta jų
produkcija neatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Tą patį galima būtų
pasakyti ir apie daugelį mažų individualiųįmonių užsiimančių panašia
veikla. Jų gaminiai gal ir yra kiek pigesni už numatomas mūsų įmonės
kainas, tačiau kokybės požiūriu mes juos smarkiai lenksime.
Vakarų įmonių gaminių kaina bus aukštesnė už mūsų produkto kainą apie 20 –
40 %, todėl didelės konkurencijos neturėtų sudaryti.
Medžio pjovomo bei džiovinimo kainos bus panašios kaip ir kitose Lietuvos
lentpjūvėse, be to reiktų pastebėti, kad tai nebus pagrindinė įmonės
veikla. Šiomis paslaugomis siekiama tik sukurti pakankamą apkrovimą
įmoneje.
Taip pat numatoma taikyti lanksčią prekybos sistemą: dalis produkcijos bus
betarpiškai patiekiama pirkėjui, dalis realizuojama per parduotuves. Tai
vėlgi turėtų padidinti įmonės konkurentabilumą rinkoje.
Dar vienas išskirentis mūsų įmonės bruožas turėtų būti itin aukštos kokybės
individualių užsakymų patenkinimas bei numatomos teikti garantijos, t. y.
pakeisti gaminius kuriuose bus aptikti defektai.
Neatsilikti nuo konkurentų padės nuolatinis gaminių reklamavimas per
masines informavimo priemones. Numatoma dalyvauti įvairiose mugėse bei
parodose. Bus leidžiami produkcijos bukletai.

3. Pardavimų prognozė

Dabartiniu metu numatomi du pagrindiniai vartotojų segmentai. Pirmajam
tinka siūlomo asortimento normaios (neypatingai aukštos) kokybės, tačiau
vidutinių kainų gaminiai. Antrajam segmentui svarbus gaminio išskirtinumas,
be to jo negądina aukšta gaminio kaina.
Taigi pirmajam segmentui būtų priskiriamos smulkios privačios įmonės,
valstybinės organizacijos bei pavieniai asmenys, antrajam – užsienio
įmonės, jų filialai, stambesnės vietinės įmonės bei turtingi pavieniai
asmenys. Šiuometu yra didesnis pirmasis segmentas, bet numatomas ir antrojo
augimas.

Kad susidarytų aiškesnis mūsų planuojamos medžio apdirbimo produkcijos
vaizdas rinkoje, panagrinėsime atskirai pagal numatomų gaminių rūšis.
Medžio supjovimas ir džiovinimas. Šiuo metu yra apie 200 mažo pajėgumo
lentpjūvių, t.y. jų darbo apimtis neviršija 20 m³ “žalio” medžio supjovimo
per dieną. Šios lentpjūvės dirba senais įrengimais, tačiau pilnai apkrautos
darbu. Taigi šiuo metu konkurencija bus minimali, o vėliau atsiradus
daugiau stambesnių ir modernesnių letpjūvių mes jau būsime užsiėmę savo
dalį rinkos. Be to paleidus medžio apdirbimo cechą bus mažiau atliekama
užsakymų lentpjūvėje, nes daug supjaunamo medžio bus panaudujama vietinėje
gamyboje.
Medžio apdailos gaminiai. Dabartiniu metu pagrindiniai medžio apdailos
gamintojai yra namų statybos kombinatai, tačiau jie savo produciją
suvartoja ir praktiškai neparduoda. Yra įsikūrę nemažai smulkių medžio
apdirbimo įmonių ir dar daugiau dirba pavienių asmenų, tačiau dėl prastos
jų gaminių kokybės jie nėra tikri mūsų onkurentai, nes numatome užimti kitą
rinkos segmento dalį. Taigi mūsų aukštos kokybės produktas turės ryškų
pranašumą, tad planuojama pilnai ar beveik pilnai parduoti šią produkciją.
Durys ir langai. Šių gamnių mesa numatome didžiausią konkurenciją. Šiuo
metu duris ir langus gamina daug akcinių bendrovių, o “Pannevėžio medžio
apdirbimo kombinatas” įkūrė naują liniją langų gamybai. Todėl numatoma
sąlyginai nedidelė šios produkcijos dalis mūsų įmonėje, bet šią dalį manome
kasmet didinti. Tai turėtų vykti pastovių klientų (stayba užsiimančios
įmonės) dėka, kuriems bus patogiau pirkti langus ir duris iš to paties
tiekėjo, kuris pateikia medžio apdailos gaminius.

Medžio gaminių rinkos vystimosi prognozė 2005-2009 metams pateikta 3.1.
lentelėje ir grafike 3.1.

3.1. lentelė

Medžio gaminių rinkos vystymosi prognozė Lietuvoje(grynasis pelnas)

| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 |
|Rinkos pardavimai, tūks. |1800 |1850 |1870 |1880 |1875 |
|Lt. | | | | | |
|Kitimo tempai % | |6.25 |2.4 |1.1 |-0.6 |

Iš prognozės matosi smarkus augimas 2006 metais, kai bus išeita iš
ekonominės krizės ir prasidės bendras šalies ūkio augimas. Apie 2009 metus
padėtis stabilizuosis ir medžio gaminių rinka gali labai nežymiai sumažėti.

3.1. grafikas

[pic]

4.Gamyba ir technologija

Gamybos vieta. Šis kompleksas numatomas kurti Klaipėdos rajone, Trakių
kaime.

Numatona tokia pastatų paskirtis:
• 800m² ir 550m² – medžio apdirbimo cechui;
• 320m², 265m² ir 175m² žaliavų bei produkcijos sandeliavimui;
• 340m² mechaninės dirbtuvės bei garažas.

Gamybiniai padaliniai. Medžio apdirbimo ceche numatomi tokie gamųybiniai
padaliniai: lentpjūvė, medžio džiovykla, parketo linija, medžio apdailos
gaminių linija, dažymo ir lakavimo padalinys, pakavimo padalinys.

Technologija. Pirmaisiais, 2005 metais bus įrengta ir paleista lentpjūvė ir
džiovyklos, todėl šiais metais bus priimami užsakymai apvalaus medžio
supjovimui ir džiovinimui. 2006 metais ir vėlesniais, kai bus paleisti visi
medžio cecho padaliniai, nimatoma tokia medžio produkcijos gamybos
technologija: lentpjūvėje bus atliekamas apvalaus medžio apdorojimas ir
supjovimas, toliau supjauta mediena džiovinama tradicinėse ar vakuminėse
džiovyklose. Dalis išdžiovintos medienos naudojama parketlenčių gamybai,
kita langams, durims apdailos lentelių gamybai. Kai kurie medžio gaminiai
bus dažomi ar lakuojami, vėkiau pakuojami.

Numatoma, kad didžioji dalis gaminių nebus sandeliuojama, o tiekiama
tiesiai vartotojams: dalis produkcijos bus išvežama mūsų transportu ir
pristatoma pagal kliento nurodytą adresą, kitą dalį produkcijos užsakovai
atsiims tiesiai iš mūsų.
Dėl įvairių priežąsčių dalį gaminių gali tekti sadėliuoti, tam bus įrengti
sandėliai. Medžio atliekos bus naudojamos kaip kuras.

Technologinė įranga. Medžio apdirbimo cechui bus reikalinga tokia įranga:
gateriai, džiovyklos, parketo linijos įranga, įvairios medžio apdirbimo
staklės, ventiliatoriai ir vėdinimo sisitema, katilas, dažymo bei pakavimo
įranga, be minėtos įrangos bus reikalingi smulkūs įrankių komplektai,
galandinimo įranga.

Gamybiniai pajėgumai. Numatoma, kad įmonė dirbs apie 90% savo maksimaliu
pajėgumu. Priklausomai nuo produkcijos pareikalavimo rinkoje, kai kurie
medžio apdirbimo barai bus apkraunami maksimaliai, tuo tarpu mažiau
apkraunant kitus padalinius. Kaip jau buvo minėta, 2005 metais pradės
dirbti lentpjūvė ir džiovyklos, čia darbas bus vidutiniais pajėgumais.

Numatoma dirbti dviem pamainomis, taigi paroje bus dirbama 16 valandų,
išskyrus džiovyklas, kurios dirbs visą parą.

Žaliavos ir medžiagos. Pagrindinė žaliava – tai spygliuočių bei lapuočių
mediena. Pirmais pilnai ir dalinai antrais mūsų įmonės darbo metais mediena
bus apsirūpinama iš Lietuvos, tačiau vėliau didžiąją dalį teks pirkti iš
Rusijos, Ukrainos ar Baltarusijos. Šiuo metu mus pilnai tenkina kaina kuria
bus pristatoma mediena, bet apsidrausdami į savo skaičiavimus mes įtraukėme
kainą kiekvienais metais truputį aukštesnę.
Medžiagos pakavimui bus perkamos iš įmonės, kurioje bus perkami pakavimo
įrenginiai.

Kaštai. Visus būsimus įmonės kaštus galima suskirstyti į dvi grupes:
• gamybos kaštai,
• veiklos kaštai.

Į gamybos kaštų grupę įtraukiami žaliavų ir medžiagų pirkimo, energijos
gamybai, gamybinių darbuotuojų garbo apmokėjimo, trasporto ir kiti kaštai
(gamybinių pastatų, įrengimų išlaikymo, remonto ir pan. kaštai). Veiklos
kaštus sudaro išlaidos valddymo personalui išlaikyti, komandituotėms,
draudimui, marketingui it kt.

5.Vadyba

Savininkai ir valdytojai.Yra du bendrovės sąvininkai, tai Egidijus
Astrauskas (bendrovės įkūrėjas) ir Tomas Barkauskas.
Egidijus Astrauskas turi 80% bendrovės akcijų ir dirba įmonės direktoriaus
pavaduotoju komercijai. Tomas Barkauskas turi 20% bendrovės akcijų ir
dirba įmmonės generaliniu direktoriumi. Įmonės buhalteris yra Nerijus
Gulbickas, kuris baigė VU Ekonomikos fakultetą. Direktoriaus pavaduotojas
gamybai yra Julius Simanavičius, baigęs VGTU.
Taigi pagrindinis bendrovės sąvininkas ir jos įkūrėjas dirba organizacinį
darbą, stebi rinką ir jos pokyčius. Turi pakankamai savybių reikalingų
šiame darbe kur reikia dažnai bendrauti su žmonėmis.
Viso bendrovėje sukurta 20 darbo vietų, taigi matome , kad tai nedidelė
įmonė.

Įmonės vadovybės schema

[pic]

6.Rizikos įvertinimas

Dabartiniu metu Lietuvoje daug verslininkų užsiima medienos apdirbimo
verslu, bet kaip jau minėjome daugelis šių įmonių gamina nepakankamai
aukštos kokybės medieną, tad mūsų įmonei neturėtų kelti didelių problemų,
bet jokiu būdu negalima atsipalaiduoti ir manyti ,kad jie mums nėra
pakankamai rimti konkurentai.
Taip pat rizika kyla ir dėl to, kad įmonės įkuurėjams trūksta patirties
vadovaujant nuosavam verslui, tačiau su sunkumais šioje srityje bus
susidorota. Taip galilme teigti, nes vadovai yra pabaigę atitinkamas
studijas Lietuvos universitetuose ir yra pakankamai kompetetingi.
Pagrindinė rizika galėtų kilti pasikeitus politinei situacijai Lietuvoje,
bet kol kas tai numatyti sunku.Gali mokesčių pasikeitimai galėtų padaryti
neigiamą įtaką įmonės veiklai. Bet ryškių pokyčių neturėtų įvykti.

7. Finanasai

Projekto finansavimo poreikis ir šaltinai
|Lėšų poreikis |Suma |Finansavimo |Suma |
| |Tūkst. |šaltiniai |Tūkst.|
| |litų | |litų |
|Ilgalaikiam turtui | |Vidiniai | |
|įsigyti: Žemei | |šaltiniai: | |
|Pastatams Įrengimams|450 |Akcinis |20 |
|ir mašinoms | |kapitalas | |
|Transporto | |Pelnas | |
|priemonėms | | | |
|Trumpalaikiam turtui| |Išoriniai | |
|įsigyti: Atsargoms |350 |šaltiniai: |900 |
| | |Ilgalaikės | |
| | |paskolos | |
|Statybos ir remonto |240 |Trumpalaikės |180 |
|darbų sąnaudos | |paskolos | |
|Iš viso |1040 |Iš viso |1100 |

Pinigų srautų prognozė tūkst.litų
|Straipsniai Laikotarpis |2005|2006|2007|2008|2009|
|GAUTA PINIGŲ |3316|3439|3475|3541|3590|
|1. Grynasis pelnas |1800|1850|1870|1880|1875|
|2. Nusidėvėjimas (amortizacija) |100 |150 |200 |250 |300 |
|3. Kitos pinigų įplaukos iš |250 |300 |350 |400 |450 |
|pagrindinės veiklos | | | | | |
|Iš viso iš pagrindinės veiklos |2150|2300|2420|2530|2625|
|1 . Gavus palūkanas ir dividendus |250 |275 |280 |285 |280 |
|2. Pardavus išleistas akcijas |450 |500 |500 |450 |450 |
|3. Pardavus obligacijas ir kitus |250 |290 |195 |195 |165 |
|vertybinius popierius | | | | | |
|4. . Kitos pinigų įplaukos iš |216 |74 |80 |81 |70 |
|finansinės ir investicinės veiklos | | | | | |
|Iš viso iš finansinės ir |1166|1139|1055|1011|965 |
|investicinės veiklos | | | | | |
|IŠLEISTA PINIGŲ |1516|1589|1605|1661|1715|
|1. įsiskolinimo tiekėjams |65 |60 |70 |75 |80 |
|sumažėjimas | | | | | |
|2. Grąžinus paskolas |75 |85 |90 |100 |95 |
|3. Kitos pinigų išlaidos |5 |25 |30 |10 |70 |
|pagrindinei veiklai | | | | | |
|4 Nupirkus ilgalaikį turtą |255 |200 |150 |180 |160 |
|5. Išmokėjus dividendus |95 |100 |105 |110 |105 |
|6. Sanaudos |1021|1119|1160|1186|1205|

Sąnaudų prognozė tūkst.litų
|Sąnaudų straipsniai Laikotarpis |2005 |2006|2007|2008|2009|
|Gamybos (kintamosios sąnaudos) |617 |706,|741,|751,|761,|
| | |6 |6 |6 |6 |
|1 . Žaliavoms ir medžiagoms, |300 |350 |380 |380 |390 |
|sunaudotoms produkcijai pagaminti | | | | | |
|2. Tiesioginiam darbo užmokesčiui (jei |220,8|243,|243,|243,|243,|
|keičiasi priklausomai nuo gamybos | |6 |6 |6 |6 |
|apimties, pvz., darbininkų vienetininkų| | | | | |
|) | | | | | |
|3. Soc. Draudimui (30% nuo tiesioginio |66,2 |73 |73 |73 |73 |
|darbo užmokesčio) | | | | | |
|4. Sąnaudos elektros energijai, |15 |15 |15 |15 |15 |
|šildymui ir vandeniui (jei ne buitinėms| | | | | |
|reikmėms) | | | | | |
|5. (rengimų nusidėvėjimui (jei |10 |15 |20 |25 |30 |
|skaičiuojama produkcijos metodu) | | | | | |
|6. Kitos sąnaudos |5 |10 |10 |15 |10 |
|Administracinės (pastoviosios sąnaudos)|339,6|353,|357,|372,|387,|
| | |8 |8 |8 |8 |
|1. Administracijos darbo užmokesčiui |93,6 |96 |96 |96 |96 |
|2. Soc. draudimui 30% |28 |28,8|28,8|28,8|28,8|
|3. Remontui ir eksploatacijai |15 |20 |20 |25 |30 |
|4. Transporto sąnaudos (jei ne prekėms |20 |20 |15 |15 |20 |
|išvežioti) | | | | | |
|5. Draudimui |15 |15 |15 |15 |15 |
|6. Juridinėms paslaugoms |5 |5 |5 |5 |5 |
|7. Mokesčiams (žemės, kelių, nuomos) |60 |65 |65 |70 |70 |
|8. Elektros energijai (buitiniam |20 |25 |25 |30 |35 |
|apšvietimui) | | | | | |
|9. Komunalinės sąnaudos (vanduo, |10 |10 |15 |10 |15 |
|šiukšlių išvežimas) | | | | | |
|10. Palūkanoms už kreditus |63 |64 |63 |63 |63 |
|11 . Kitos sąnaudos ir marketingas |10 |5 |10 |15 |10 |
|Pardavimų (realizavimo sąnaudos) |65,2 |58,8|60,8|61,8|55,8|
|1 . Rėmimui (reklamai, pardavimų |25 |20 |20 |15 |15 |
|skatinimui) | | | | | |
|2. Ryšiams ir komunikacijoms |10 |12 |11 |15 |10 |
|(telefonui, faksui) | | | | | |
|3. Pardavėjų darbo užmokesčiui |15,6 |16,8|16,8|16,8|16,8|
|4. Soc. draudimui (30% pardavėjų darbo |4,6 |5 |5 |5 |5 |
|užmokesčio) | | | | | |
|5. Kitos sąnaudos |10 |5 |8 |10 |9 |

8. Ekologija

Įmonė garantuoja kad ekalogijai žalos nepadarys o jei taip ir butų, žala
būtų minimali, nes įmonė UAB“Liepuva“ įrenginius pirks naujus ir labai
kokybiškus, visa įranga kurę ketina pirkti yra vertinama pasaulyje. Įmonė
nesieke ko daugiau uždirpti musų ekologijos sąskaita. Įmonė sieke, kad ji
būtų vertinama visoje Europoje savo kokybe, ekologiškumu ir patikimumu. Net
transportas bus perkamas ne senesnis kaip 5 metų. Žmonės bus kvolifikuoti
kad gerai atliktų savo darbą ir kad ko mažiau įvyktų nelaimingų atcitikimų.

9. Pagrindinis darbų grafikas

|Buhalteris|800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |Laisva |
| |1700 |1700 |1700 | | |1400 | |
|Pavaduotoj|800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |Laisva |
|as gamybai|1700 |1700 |1700 | | |1400 | |
|Pavaduotoj|800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |Laisva |
|as |1700 |1700 |1700 | | |1400 | |
|komercijai| | | | | | | |
|Apsaugos |800 – |800 – |800 – |800 – 1700 |800 – 1600|800 – |800 – |
|viršininka|1700 |1700 |1700 | | |1400 |1300 |
|s | | | | | | | |
|Apsauginia| | | | | | | |
|i: | | | | | | | |
|Pirma |800 – |800 – |2000 – |2000 – 800 |800 – 2000|2000 – |800 – |
|pamaina |2000 |2000 |800 | | |800 |2000 |
| | | | | | | |Kas |
| | | | | | | |antrą |
| | | | | | | |savaitę |
|Antra |2000 – |2000 – |800 – |800 – 2000 |2000 – 800|800 – |2000 – |
|pamaina |800 |800 |2000 | | |2000 |800 |
| | | | | | | |Kas |
| | | | | | | |antrą |
| | | | | | | |savaitę |
|Darbininka| | | | | | | |
|i: | | | | | | | |
|Pirma |800 – |800 – |2000 – |2000 – 800 |800 – 2000|2000 – |Laisva |
|pamaina |2000 |2000 |800 | | |800 | |
|Antra |2000 – |2000 – |800 – |800 – 2000 |2000 – 800|800 – |Laisva |
|pamaina |800 |800 |2000 | | |2000 | |

Atlyginimai

|Generalinis direktorius |1700 |
|Buhalteris |1400* |
|Pavaduotojas komercijai |1300* |
|Pavaduotojas Gamybai |1300* |
|Apsaugos viršininkas |1100* |
|Apsauginiai |900 |
|Darbininkai |950* |

*Neturintiems jokių nuobaudų ar nusižengimų atlyginimas padidės po metų 100
lt.
Darbuotojų skaičius

|Generalinis direktorius |1 |
|Buhalteris |1 |
|Pavaduotojas komercijai |1 |
|Pavaduotojas Gamybai |1 |
|Apsaugos viršininkas |1 |
|Apsauginiai |4 |
|Darbininkai |18 |

Literatūra ir šaltiniai

• Andrius Jovaiša, “Kaip parengti verslo planą”. – Vilnius, Pačiolis,
1997
• “Verlo žinių” interneto puslapis www.vz.lt

———————–
apsaugininkai

Apsaugos viršininkas

Darbininkai

Buhalteris

Pavaduotojas komercijai

2005 2006 2007 2008 2009

Pavaduotojas gamybai

Generalinis direktorius