IĮ gaminanti baldus verslo planas

Verslo planas

Klaipeda 2006

Įndividuali Įmonė
“Neries Baldai”

Adresas Neries g. 25
Vilnius, 6879
Įmonės kodas : 4700

Įmonės direktorius :
Vardernis Pavardenis
Gyvenamoji vieta :
Šiaulių, g 26-98,
Vilnius 3569
Projekto pavadinimas :
Verslo planas
Projekto kaina :
≈1.500.000,00 LTL

T u r i n y s

1.Titulinis psl. 1
2.Anotacija psl. 3

3.Verslo šakos analizė.
3.1 Dabartinės šakos situacija ir ateities tendencija. psl. 4
3.2 Potencialūs konkurentai. psl. 6
3.3 Potencialūs vartotojai. psl. 6

4 Siūlomo projekto esmė.
4.1 Produktai. psl. 6
4.2 Paslaugos. psl. 7
4.3 Ofiso ir gamybos patalpos ir įrenginiai. psl. 7
4.4 Administracinis ir gamybinis personalas. psl. 8
4.5 Žinios apie verslininką ir jo partnerius psl. 8

5 Gamybinis planas
5.1 Trumpas gamybinio proceso aprašymas
5.11 Įmonės atliekamos operacijos psl. 10
5.12 Subrangovų atliekamos operacijos psl. 11
5.2 Gamybinės patalpos psl. 11
5.3 Staklės, įrenginiai psl. 12
5.4 Žaliavų tiiekėjai psl. 13
5.5 Transportas. psl. 13

2. Anotacija
Būsimoji įmonė „Neries Baldai“ savo veiklos sritimi pasirinko baldų kūrimą, projektavimą ir gaminimą, t.y įmonė žada dirbti pramonės sferoje – jos pagrindiniai tikslai bus kurti kokybiškus, nebrangius ir standartus atitinkančius baldus. Įmonės gaminami baldai bus pagrindinių tipų : minkšti, biuro, miegamojo, svetainės baldai, baldai pagal individualius užsakymus ir taip toliau.

Pagrindiniai „Neries Baldai“ įmonės tikslai pirmiesiems ir tolesniems darbo metams yra tokie:
1. Gaminti šiuolaikinius, modernius, populiarius, bei kokybiškus baldus vartotojams juos baldų pramonės srityje ir gauti maksimalų pelną iš šios veiklos.
2. Užimiti 5%% baldų pramonės rinkos, ir vėliau ęsant galimybei šį rodiklį plėsti iki 15-20%.
Lietuvos baldų pramonėje, nuo 2004 metų jaučiamas kai kurių baldų tipų trūkūmas, dėl labai didėjančios paklausos. Dėl gana rizikingos srities, verslo įmonių užsiiminėjančių šia sritimi beveik nėra kuriama, dėl to esančios ne

espėja pagal augančius vartotojų rinkos pokyčius – tai yra didėjimus.

Įmonės pagrindinis tikslas ir yra tenkinti dideliųs prekybos centrų. Perėmus 10-15% baldų pramonės rinkos ir pakankamai praplėtus gamybos apimtis – žadama dalį pagamintos produkcijos eksportuoti į kaimynines šalis.
Verslo įmonės įkūrimui reikalinga gauti apie 500 tūkst. Lt. paskola 10 metų su 20% palūkanų ir kasmet atiduodant po 60 000 Lt. Paskolos garantas būtų įmonės įkūrėjų individualus turtas, vertė yra 700 tūkst. Lt.

Įkuriamos įmonės veikla pilnai turėtų atsipirkti per 5 veiklos metus, tačiau paskola pilnai bus atiduota per 10 metų.
Veiklos pradžioje įmonėje dirbs 1 kvalifikuotas konstruktorius, 1 dizainieris, 1 vadybininkas, 1 buhalteris, dirbantys pagal ilgalaikę darbo sutartį ir 30 žemesnės kvalifikacijos darbininkų, dirbančių pagal terminuotą darbo sutartį.
Pirmaisiais sezoninio darbo metais apyvarta sieks 250 tūkst lt. Planuojama perimti apie 1% rinkos.

3. Verslo šakos analizė.
3.1 Dabartinės šakos situacija ir ateities tendencija.
Baldų pramonės srityje, Lietuvoje, nuuo 2004 metų, jaučiamas labai didelis įvairių baldų tipų trūkūmas. Taip yra todėl, jog pagrindinės Lietuvos baldų pramonės įmonės, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ir susidarius palankesnėms eksporto sąlygoms, nukreipė savo gamybą į Europos Sąjungos šalis. Dauguma, didžiųjų prekybos centrų priekaištauja, kad Lietuvos baldų rinka, yra tikrai pelninga sritis, tačiau, dėl labai išaugusio eksporto per paskutinius 4 metus, pačios Lietuvos vidinėje rinkoje, baldų pasiūla yra sumažėjusi net 40 proc.
1 lentelė. Lietuvos baldų pramonė (Statistikos departamentui atsikaičiusiųjų įmonių informacija)
Metai Dirbančiųjų skaičius Parduota pro-dukcijos, mln, LT Metinis dar- bo našumas, tūkst. Lt

t Vidutinis mėnesi-nis darbo užmo-kes-tis, Lt Produkcijos eksportas, mln. Lt Eksportuotos produkcijos dalis, %
1996 9763 397,79 31,9 n.d 144,0 36,2
1997 9922 394,5 35,7 699 157,8 40,0
1998 9233 291,2 43,0 811 174,7 60,0
1999 9169 416,8 44,2 868 210,9 50,6
2000 10163 800,1 55,6 889 320,4 40,0
2001 12014 808,6 60,0 891 412,4 51,0
2002 12987 1094,9 71,0 883 687,6 62,8
2003 13332 1088,9 73,0 891 700,2 64,3
2004 13297 1134,3 80,6 900 809,9 71,4

Nors dabar didesnę baldų produkcijos dalį (apie 72 %) pagamina įmonės, turinčios daugiau kaip 100 dirbančiųjų, tačiau jų vaidmuo gamyboje pastaraisiais metais nebedidėja. Aktyvesnės yra mažosios įmonės, kurių skaičius sparčiai auga. Antai įmonių, turinčių 10 – 50 dirbančiųjų, parduotos produkcijos dalis 1997-2001 m. išaugo nuo 12,4 % iki 17,7 %. Dėl spartesnio mažųjų įmonių skaičiaus didėjimo, lyginant su ankstesniais metais, yra labai sumažėjęs vienai įmonei tenkantis vidutinis dirbančiųjų skaičius. 1990 m. jų teko 700, o 2001 m. jau tik 63. Tai nėra problema. Normaliam rinkos funkcionavimui reikalingos įvairių dydžių įmonės, visos jos gali rasti savo vietą, sėkmingai funkcionuoti. Bėda tik ta, kad, trūkstant patirties, mažosios įmonės imasi joms nebūdingos veiklos, neretai kopijuoja didžiųjų įmonių produkcijos modelius bei juos siūlo eksportui. Ateityje mažosios įmonės tikriausiai turėtų gaminti labiau originalią “saloninę” produkciją, dirbti vietinei rinkai, pirmiausia – pagal individualius gyventojų užsakymus.

Mūsų firma „Neries Baldai“ taip ir žada užsiimti. Pradžioje užsiimsime serijine baldų gamyba, o užėmus 1 proc, vidinės Lietuvos rinkos, žadama pereiti ir prie individualius klientų užsakymus.
Rinka pasižymi paslaugų įvairove, tačiau, kaip ir minėta, didžioji dalis pagaminamos prekybos yra ekportuojama į Europos sąjungos šalis. Pateikiama pagrindindinų tipų baldu apyvarta paskutinius 3 metus
2 lentelė. Lietuvos baldų pramonės pagrindinų baldų tipų apyvarta 2003-2005 metais.
Pagrindinų baldų tipų apyvarta 2003 metais
1143974,8

tame tarpe: Minkši Baldai 995047,5

Virtuvės baldai 228573,8

Biuro baldai 217689,4
Pagrindinų baldų ti

ipų apyvarta 2004 metais
2540628

tame tarpe: Minkši Baldai 1143974,8

Virtuvės baldai 995047,5

Biuro baldai 228573,8
Pagrindinų baldų tipų apyvarta 2005 metais
2199678

tame tarpe: Minkši Baldai 990454,5

Virtuvės baldai 861513

Biuro baldai 197899,5

Toks šios rūšies paslaugų rinkos vystymasis palieka vietos veiklai ir stambioms melioracijos bendrovėms ir net kelioms smulkioms, tokioms, kaip planuojama įmonė.
2006 metais yra paskaičiuota, jog paklausa žada dar labiau išaugti, taigi bus jaučiamas dar didesnis baldų stygius.

3.2 Potencialūs konkurentai.
Pateikiama lentelėje pagrininių šiuo metu, baldų pramonės įmonių sarašas.

3 lentelė. Pagrindiniai 2005 metų baldų gamintojai.
1.“Vilniaus baldų kombinatas“ 8. „Karigė“
2. „Klaipėdos baldai“ 9. „Dalios baldai“
3. „Šilutės baldai“ 10. „Baldai Jums“
4. „Venta“ 11. “Vokė III“
5. „Kauno baldai“ 12. „Akmena“
6. „Narbutas ir Ko“. 13.“Baldenis“
7. „Freda“ 14. „Aukmergės baldai“

3.3 Potencialūs vartojai.
Potencialūs, baldų pramonės srities vartojai – tai Lietuvos valstybės gyventojai. Tačiau, didžiausi užsakovai – didieji baldų prekybos centrai Lietuvoje :
Vilniuje : „Baldenis“ , „Baldu Vokė“ , „Baldai Visiems“.
Kaune : „Gezas“ , „Abidas“ , „Pumasas“.
Klaipėdoje : „Minijos Baldu Prekyba“ , „Šilas“.

4 Siūlomo projekto esmė.

4.1 Produkcija.
Pagrindinai, ĮI „Neries baldai“ žada gaminti pagrindinius, ir pačius populiariausius ir didžiusią paklausą turinčius baldus : minkšti baldai, miegamojo baldai, vaiko kambario baldai, jaunuolio kambario baldai, virtuvės baldai ir biuro baldai. Žemiau paveiksleliuose yra pateikiama, keletas, pagrindinių baldų, tipų pavyzdžiai:

1 pav. Pagrindiniai baldų tipų pavyzdžiai : a) Minkši baldai, b) Miegamojo baldai, c) Biuro baldai, d) Virtuvės baldai.

4.2 Paslaugos.

Ruošiama įsteigti įmonė, ne vien gamins baldus, tačiau ir teiks kai kurias paslaugas, susijusias su baldais, tai yra : garantinė baldų priežiūra, baldų surinkimas, baldų pristatymas į reikiamą vietą, kompiuterinis baldų projektavimas, konsultacija ba

aldų gamybos, prekybos klausimais
4.3 Ofiso ir gamybos patalpos.

ĮI „Neries Baldai“ žada įsikurti Neries g, 25 gamybinėse patalpose, kuriose taip pat būtų įkurtos ir ofiso patalpos. Gamybinių patalpų bendras plotas : 350 m2, naudingas plotas 315m2.

Gamybines patalpas sudarys : Medienos pjaustymo cechas, karkasų gamybos cechas, kietųjų baldų surinkimo cechas, minkštųjų baldų surinkimo cechas, dažymo cechas, siųvykla, medžiagų ir sandėliavimo patalpos. Ofiso patalpos : direktoriaus kabinetas, dizainieriaus ir konstruktoriaus kabinetas, vadybinkų kabinetas, buhalterijos kabinetas.

4.4 Gamybinis ir administracinis personalas.
ĮI „Neries baldai“ pirmaisiais gamybos metais, planuojama įdarbinti 34 asmenis. Tai būtų : 1 Vadybininkas, 1 Buhalteris.
Gamybos skyriuje dirbs 30 kvalifikuotų
darbininų : 1 Konstruktorius, 1 Dizainieris, 4 medienos pjaustytojai, 5 kietųjų baldų surinkėjai, 4 karkasų gamintojai, 2 dažytojai, 6 siuvėjai, 6 minkštų baldų apsiuvėjai, 2 inžinieriai technikos klausimais. Taip pat apsaugos skyriuje 1 apsaugininkas.

4.5 Žinios apie verslininką ir jo partnerius.

Įmonę ruošiasi įkurti Vardenis Pavardenis (a/k 36604011986). Turintis aukštąjį „Gamybinės pramonės ekonomisto“ išsilavinimą. Nuo 1986 dirbo baldų gamybos įmonėje „Baldžiukas“ ir ėjo vadybininko pareigas, nuo 1995m. dirba UAB „Klaipėdos Baldų prekybininkai“ vyr. Vadybinko pareigose.

Partneriai :
• Pavardis Pavavardeninis (a/k 36904021689). Turįs „Inžinieriaus aukštąjį išsilavinimą. Nuo 1986 ėjo baldų gamybos įmonėje „Baldžiukas“ vyr. Inžinieriaus pareigose. Nuo 1996 eina vyr. Inžinieriaus pareigas UAB „Klaipėdos Baldų prekybininkai“.
• Vardenė Pavardenė (ak 37504021689). Turinti ekonomistės aukštąjį išsilavinimą. Nuo 1995 eina Vadybinkės UAB „Klaipėdos Baldų prekybininkai“. Nuo 1998 priklauso „Lietuvos Baldų Gamybos Sąjungai (LBGS)“ ir eina pirmininkės pareigas.

5 Gamybinis planas

5.1 Trumpas gamybinio proceso aprašymas
5.11 Įmonės atliekamos operacijos
ĮI „Neries Baldai“ žada atlikti, didžiąją baldų gamybos proceso operacijų dalis.
• Patiektos medienos apdirbimas :
 Pjaustymas ;
 Šlifavimas ;
 Dažymas ;
 Cheminis apdorojimas.
• Baldų gamybos pradinės fazės rengimas :
 Reikalingų formų išpjaustymas ;
 Karkasų sukalimas ir suklijavimas.
• Baldų gamybos antrinės fazės rengimas :
o Minkštųjų dalių paruošimas :
 Išpjaustymas ;
 Suklijavimas ;
 Apjungimas.
o Kietųjų dalių paruošimas :
 Fanieros apkalimas, apklijavimas ;
 Skylių išgęžimas ;
 Dažymas.
o Audinių fazės paruošimas :
 Formų išpjaustimas, iškirpimas ;
 Formų išsiųvinėjimas.
• Baldų gamybos galutinės fazės rengimas :
o Minkštųjų baldų:
 Medžiagos apsiuvimas aplink paruoštąjį bandinį (karkasas + paralonas).
o Kietųjų baldų :
 Surinkimas.
• Aptarnavimo paslaugos :
 Garantinė priežiūra ;
 Dizainierio paslaugos ;
 Konstruktoriaus paslaugos ;
 Baldų pristatymas ;
 Baldų surinkimas vietoje ;
 Konstultacijos, baldų gamybos klausimais.

5.12 Subrangovų atliekamos operacijos

Antraplanės gamybos operacijos
o Medžiagų pristatymas ;
o Tinkamos medienos parinkimas, pagal nustatytus reikalavimus ;
o Audinių parinkimas, pagal nustatytus reikalavimus.

5.2 Gamybinės patalpos
ĮI „Neries Baldai“ žada įsikurti Neries g, 25 gamybinėse patalpose, kuriose taip pat būtų įkurtos ir ofiso patalpos. Gamybinių patalpų bendras plotas : 350 m2, naudingas plotas 315m2. Šioms patalpoms įsigyti, imama paskola 250.000,00 LT. Atidavimo laikotarpis 10 metų.
4 Lentelė. Metinės išlaidos skirtos gamybinių patalpų įsigijimui.
Paskolos už gamybines patalpas atidavimo suma (per metus) 25.000,00 LT
15% palūkanų mokesčių nuo atiduodamos paskolos sumos (per metus) 3.750,00 LT

Patalpos yra perkamos, dėl to, kad jų nuoma neapsimokėtų įkuriamai įmonei. Adekvačių pataplų nuoma įmonei kainuotų apie 3.000,00 LT per mėnesi. Kadangi įmonės darbų sezonas trunka ištisus metus, atsiskaitymai už nuoma sudarytų apie 36.000,00 LT per metus. Įsigyjant nuosavas patalpas paįmant kreditą, įmonei kainuotų 28.750,00 LT per metus (įskaitant kredito suteikimo palūkanų mokesčius). Taigi, įmoniai finansiškai, labiau apsimoka įsigyti nuosavas patalpas.

5.3 Staklės ir įrenginiai

Žemiau pateikiamos staklių ir įrenginių sarašas, reikalingas įmonės normaliai veiklai, bei jų kainoraštis.
5 Lentelė. Gamybinės staklės ir įrenginiai.
Staklės, įrenginys Kiekis
(vienetais) Vieneto kaina
(Litais) Viso kaina
(Litais)
Medienos pjaustymo staklės
(BLC-X22 10) 10.500,00 2 21.000,00
Medienos frezavimo staklės
(BTN-T14 5 66) 15.050,00 1 15.050,00
Automatiniai atsuktuvai
(Bosch 33614-2G) 2000,00 6 12.000,00
Tvirtinimo elementų pneumatiniai šautuvai (Bosch 33784-1A) 555,00 5 2.750,00
Rankiniai plaktukai 10,00 12 120,00
Mechaniniai plaktukai
(Bosch 83719-3G) 609,00 5 3.045,00
Siuvimo mašinos
(Bosch 478-KL) 699,99 5 3.499,95
Karpymo mašinos
(Bosch 45-XXL 89) 999,99 1 999,99
Žirklės 15 5 75,00
Kompiuteris 3.050,00 3 9.150,00
Karutis 250,00 2 500,00
Kėlimos staklės 15.000,00 1 15.000,00
Dažymo įrenginys
(Bosch 4558-XL) 6.000,00 1 6.000,00
Deginimo židinys 18.000,00 1 18.000,00
Viso 107.189,94

Numatoma, jog paskola už įrankių įsigijimą, bus grąžinta per 10 metų, su 10% metinių kredito palūkanų mokesčiu.
6 Lentelė. Metinės išlaidos skirtos staklių ir įrenginių įsigijimui.
Paskolos už įrankius ir stakles atidavimo suma (per metus) 10.718,90 LT
10% palūkanų nuo atiduodamos paskolos sumos (per metus) 1.071.89 LT

5.4 Žaliavų tiekėjai.

Žemiau pateikiami pagrindinų žaliavų tiekėjai ir jų duomenys :
Baldų furnitūra ir priedai :
UAB „BRASA“
Vytenio g. 61a, Vilnius, 03209
Tel.: +370 5 210 52 65, 210 52 66
faksas.: +370 5 231 07 40
El.paštas: info@brasa.lt
Medienos tiekėjas :
UAB “Nilma”
Nemajūnų 31, LT-3014 Kaunas
Tel./faksas.: +370 37 380092
El.paštas: nilma@nilma.lt

5.5 Transportas.

Įmonė žada įsigyti du bortinius, su tentu, sunkvežimius – Renault Premium 385. Sunkvežimio kaina : 71.300,00 LT. Taip pat skubiem ir smulkiem pervežimam skirtą mikroautobusą – Renault Master. Mikroautobuso kaina : 18.977,00 LT.
Viso lėšos, skirtos transporto įsigijimui : 161.577,00 LT. Transportui įsigyti skritą paskolą žadama atiduoti per 10 metų, su 10% metiniu kredito paskolos mokesčiu.

7 Lentelė. Metinės išlaidos skirtos transporto priemonių įsigijimui.
Paskolos už įrankius ir stakles atidavimo suma (per metus) 16.157,70 LT
10% palūkanų nuo atiduodamos paskolos sumos (per metus) 1.615,77 LT

JŪSŲ MOKOMOSIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS

Jūsų katedros pavadinimas

Verslo planas
(2 dalis)

Vilnius 2006

T u r i n y s

6 Marketingo planas
6.1 Tikslas uždaviniai psl. 16
6.2 Kainos psl. 17
6.3 Realizavimo kanalai psl. 18
6.4 Reklama psl. 18

7 Organizacinis planas
7.1 Nuosavybės formos, atsakomybės laipsniai psl. 19
7.2 Įmonės organizacinė struktūra psl. 19

8 Rizikos įvertinimas
8.1 Įmonės silpnosios vietos psl. 20
8.2 Naujų technologijų tikimybė psl. 20

9 Finansinis planas
9.1 Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas psl. 21
9.2 Pajamų ir išlaidų planas psl. 21
9.4 Balansinis pelnas psl. 23
9.5 Atsipirkimo (pelno) taškas psl. 23

10 Priedai
10.1 Atsipirkimo (pelno) taškas psl. 25

6 Marketingo planas.

6.1 Tikslas, uždaviniai

Žemiau pateikiama, 2003-2006 ir būsimų 2007 metų Lietuvos vidaus baldų pramonės rinkos pusiausvyros kreivės (pasiųlos ir paklausos) duomenys (2007 metų numatomi):
7 Lentelė. Deuomenys iš 2003-2007 rinkos pusiausvyros kreivių .
Metai Paklausa (mln, LT) Pasiųla (mln, LT)
2003 26,897 21,979
2004 28,242 22,097
2005 29,999 22,163
2006 31,864 21,978
2007 33,415 22,258

Kaip ir kiekviena įmonė, „Neries Baldai“ savo veikla sieks kuo didesnės ekonominės naudos, mažiausiomis sąnaudomis. Dėl susiklosčiusios baldų pramonėje situacijos, t.y dėl neproporcingo paklausos ir pasiųlos augimo, tiksliau – paklausa nuo 2003 metų tolygiai didėja beveik po 5%, tačiau Lietuvos baldų pramonės pasiųla išlieka beveik tokia pat. 2005 baldų pramonė aprupino tik 73% , 2006 – 68 % , o planuojamais 2007 numatoma, kad 67% paklausos. Matome, kad kasmet paklausa ženkliai auga, tačiau, dėl dabartinės įmonių prekybos politikos, ji nėra tinkamai aprūpinama. Mūsų kuriama įmonė, žada visą savo gamybą skirti Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.
Siekdami, užimti kuo didesnę dalį rinkos, numatome gaminti kokybiškus ir šiuolaikinius standartus atitinkančius baldus. Vienas pagrindinių uždavinių – teikti vartotojui, jo pageidavimus atitinkančią produkciją už vartotojui prieinamą kainą, bei kainą, kuri teiktų grynojo pelno (atskaičiavus mokesčius ir dividendus) įmonei.
Tam, kad pasiekti, šių rezultatų, įmonė gamins savo produkciją iš aukščiausios rūšies žaliavų, bei dirbs pačiais naujausiais ir patikimiausiais būdais. Taipogi, dirbant pelningai, įmonė plės savo gamybos apimtis, tam kad aptarnautų, kuo didesnę baldų rinkos dalį.
6.2 Kainos.

ĮI „Neries Baldai“ žada teikti rinkai savo produkciją už vartotojui prienamą, ir įmonei pelningą kainą. Dėl didelio rinkos paklausos ir pasiūlos skirtumo, nėra jaučiama didelė konkurencija tarp rinkos dalyvių. Dėl pastarosios priežasties, ĮI „Neries Baldai“ savo produkciją realizuos dabartinės rinkos nustatytomis kainomis.
Žemiau pateikiami kai kurių baldų tipų komplektų kainos (Litais) :

• Minkšti baldai
o Minkšas kampas
 Aura 2.049,99
 Lora 1.549,99
 Nova 1.999,99
o Minkštas baldų komplektas
 Lora I (3+1+1) 2.049,99
 Arkada (3+1+1) 3.049,99
 Presto (2+1) 1.049,99
• Miegamojo baldai
 Havana 2.049,99
 Forma 6.089,99
 Bolero 4.089,99
• Svetainės baldai
 Baras 4.049,99
 Iza 3.049,99
 TV Sekcija 7.049,99
• Jaunuolio ir vaiko kambario baldai
 Alisa 549,99
 Dora N 799,99
 Mango sekcija 1.149,99
 STK6 2.049,99
 Nemo 1.049,99

• Biuro baldai
 Boss 2.049,99
 Altas 5.049,99
 Administratorius 4.049,99
 Mega 3.049,99
 VD 2.049,99
• Virtuvės baldai
 V 01 3.849,99
 Apelsinas 4.849,99
 Pomidoras 5.549,99
 Arbūzas 4.449,99

6.3 Realizavimo kanalai

ĮI „Neries Baldai“ didžiąją dalį savo gaminamos produkcijos skirs, didiesiems Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulų ir Kauno baldų prekybos centrams.

Vilniuje : „Baldenis“ , „Baldu Vokė“ , „Baldai Visiems“.
Klaipėdoje : „Minijos Baldu Prekyba“ , „Šilas“.
Šiauliuose : „Šatrija“ , „Baldžius“.
Kaune : „Gezas“ , „Abidas“ , „Pumasas“.
Taipogi, būs galima ir aptarnauti smulkius vartotojus. Įmonei praplėtus savo veiklą, bus atidarytas atskiras padalinys, individualiems žmonių užsakymams vykditi, ko įmonės veiklos pradžioje nebus.

6.4 Reklama.
Reklama, užsiims ĮI „Neries Baldai“ marketingos skyrius (vadybininkas). Žadama reklamuoti produkciją didžiosiose Lietuvos televizijose (TV3, LNK) , žiniasklaidoje („Lietuvos Rytas“, „Klaipėda“ , „Vakarų ekspresas“ , „Kauno diena“), bei didžiosiose radio stotyse („M-1“ , „RadioCentras“ , „Zip-FM“, „Laluna“).
Žiniasklaidai skirtas reklamos pavizdys (Priedas Nr.1)
7 Organizacinis planas.
7.1 Nuosavybės formos, atsakomybės laipsniai.
Įndividualią įmonę „Neries Baldai“ valdys trys jos įkūrėjai – Vardenis Pavardenis (a/k 36604011986) ; Pavardis Pavavardeninis (a/k 36904021689) ; Vardenė Pavardenė (ak 37504021689). Įmonės valdytojų (sąvininkų) atsakomybės laipsnis nustatytas pagal jų pradinio kapitalo įnašą į įmonės kūrimą.
Vardenis Pavardenis (įmonės pagrindinis savininkas)– 51% viso įnešto pradinio kapitalo (suma ,00 LT).
Pavardis Pavavardeninis (įmonės direktorius) – 29% viso įnešto pradinio kapitalo (suma ,00 LT).
Vardenė Pavardenė (įmonės direktoriaus pavaduotoja) – 20% viso įnešto pradinio kapitalo (suma ,00 LT).
Įmonės pagrindinis sąvininkas yra atsakingas už visos įmonės veiklą, ir atsako už jos veiklą, pagal visus Lietuvos Respublikos įstatymus ir nutarimus. Taip pat jis atsakingas už įmonės plėtrą ir naujausių technologijų įdiegimą į gamybos procesą.
Įmonės direktorius yra atsakingas už įmonės gamybinį planą. Tai yra – už pagamintos produkcijos kokybę, priežiūrą, sandėliavimą, realizavimo užtikrinamumą.
Įmonės direktoriaus pavaduotoja – atsakinga už gamybos procesui reikalingas žaliavas – jų kokybę, pristatymą laiku.

7.2 Įmonės organizacinė struktūra.

Žemiau pateikiama vizuali ĮI „Neries Baldai“ organizacinė strukūra (personalas)

8 Rizikos įvertinimas

8.1 Įmonės silpnosios vietos

Kaip ir kiekviena pelno siekianti įmonė, taip ir „Neries Baldai“ turi savo silpnųjų vietų. Tačiau, kadandi susidariusi palankus baldų stygius, šioje rinkoje, dėl sumažėjusios konkurencijos, „Neries Baldai“ išvengia daugelio konkurencinių keblumų ir problemų. Tačiau, silpnųjų vietų yra. Įmonė yra pakankamai priklausoma nuo jos žaliavų tiekėjų. Jei tiekėjai staiga, padidintų savo tiekiamos produkcijos kainas, tai labai atsilieptų, įmonės „Neries Baldai“ ekonominiam planui. Reikėtų atitikamai pakelti savo gaminamos produkcijos kainą, dėl padidėjusių gamybinių kaštų.
Viena iš siplnųjų pozicijų būtų tai, jog įmonė rinkoje būtų naujas rinkos dalyvis, į kurį būtų žiūrima gana atsargiai. Tačiau, dėl personalo profesionalumo ir didelės iniciatyvos, bei aukštos gaminų kokybės, įmonė neabejoja, kad pavyks pasiekti užsibrėžtų sau tikslų.

8.2 Naujų technologijų tikimybė.

Už naujų technologijų įdiegimą, bus atsakingas įmonės sąvininkas. Pakankamai įmonei prasiplėtus, bus įkurtas naujų technologinių procesų ir technikos skyrius. Jo pagrindiniai uždaviniai bus – kurti naujas, ekonomiškesnius baldų gamybos, medienos apdorojimo procesus. Taip pat naujų įrenginių kūrimas, kurių dėka būtų galima sunaudoti mažiau medžaigaų gamybos procese.
Iki tol kol įmonė pakankamai prasiplės, naujų technologijų paiešką žadama vykdyti, bendradarbiaujant su kitomis, panašaus mąsto baldų prekybos įmonėmis iš kaimyninių šalių. Bendradarbiavimas skatins didesnį tobūlejimą technologijų ir gamybos srityje.

9 Finansinis planas

9.1 Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas.

Pagrindinis finansavimo šaltinis, įkuriamos įmonės „Neries Baldai“ yra bankas, ir jo suteikta paskola. Banko suteiktos paskola bus panaudota įmonės patalpų, įrenginių, transporto ir įmonės įregistravimo išlaidoms.
Kita dalis įmonės finansavimo : įmonės sąvininkų pradinis įnašas į įmonės kūrimą. Įmonės savininkas, įkurdamas įmonę įneša 51.000,00 LT nuosavų lėšų, įmonės direktorius –29.000,00 LT ir direktoriaus pavaduotoja – 20.000,00 LT. Šios lėšos bus panaudotos pirmiesiems įmonės gamybos metams, einamosioms išlaidoms (medžiagų įsigijimas, transporto išlaidos ir pan. Tiksliau kitame skyriuje).
Žemiau pateikiama pagrindinių išlaidų lentelė iš įmonei įkurti skritų lėšų (banko paskola).

8 Lentelė. Pagrindinio finansavimo šaltinio (banko paskolos) panaudojimas
Panaudojimo sritis Suma (Litais)
Patalpų įsigijimas 250.000,00
Įrenginių įsigijimas 107.189,00
Transporto įsigijimas 161.577,00
Registravimo mokestis 31.233,06
Viso : 550.000,00 LT
9.2 Pajamų ir išlaidų planas (pirmiems gamybos metams).
Įmonei įregistruoti, reikalinga suma 31.233,06 LT. Kredito palūkanų metinis mokestis – 10%

9 Lentelė. Metinės išlaidos skirtos įmonės įregistravimo mokesčiui grąžinti.
Paskolos už įregistravimą atidavimo suma (per metus) 3.123,31 LT
10% palūkanų nuo atiduodamos paskolos sumos (per metus) 312,34 LT

Žemiau pateikiamas pirmųjų gamybos metų bendrųjų pajamų ir išlaidų planas:

10 Lentelė. Pirmųjų metų bendrųjų išladų planas.
Išlaidos : Suma litais
Paskolos gražinimas (už patalpas) 25.000,00
Paskolos gražinimas (už įrenginius) 10.718,90
Paskolos gražinimas (už transportą) 16.157,70
Paskolos gražinimas (už registracijos mokestį) 3.123,31
Kredito palųkanų mokestis (už patalpas) 3.750,00
Kredito palųkanų mokestis (už įrenginius) 1.071,89
Kredito palųkanų mokestis (už transportą) 1.615,77
Kredito palųkanų mokestis (už registracijos mokestį) 312,34
Mediena 150.000,00
Energija 15.000,00
Transporto išlaidos 25.000,00
Kancialiarinės išlaidos 8.250,10
Baldų furnitūra 40.000,00
Kitos medžiagos 20.000,00
Darbo užmokestis 657.600,00
Amortizaciniai nusidėvėjimai 42.400,00
Viso : 1.020.000,00

10 Lentelė. Pirmųjų metų bendrųjų pajamų planas.
Pajamos : Suma (Litais)
Už minkštus baldus 380,089,00
Už virtuvės baldus 273.558,00
Už biuro baldus 250,697,00
Už miegamojo baldus 227.779,00
Viso 1.132.123,00

9.3 Balansinis pelnas

Įmonės balansinį pelną sudaro skirtumas tarp bendrųjų pajamų ir bendrųjų išlaidų 1.132.123,00 – 1.020.000,00 = 112.132,00 LT

Taigi, įmonės pelnas (nesumokėjus pelno mokesčio) yra – 112.132,00 LT
Sumokėjus mokesčius (15 % nuo balansinio pelno sumos = 16.818,45 LT) įmonei lieka – 95.313.55 LT grynojo pelno.

9.4 Atsipirkimo (pelno) taškas.

Atsipirkimo (pelno ; nenuostolingumo ar lūžio taškas) – tai pardavimų apimtis, kuriai esant įmonės bendrosios išlaidos (kintamosios išlaidos plius pastoviosios išlaidos) yra lygios bendrosioms pajamoms.
Taigi, mūsų įmonės šis taškas būtų 1.020.000,00 LT. Šis taškas būtų vienodas 10metų, tol kol yra grąžinama paskola bankui. Po dešimties metų, ši suma būtų mažesne, nes gana ženkliai sumažėtų įmonės pastoviosios išlaidos už palūkanas. Ši suma yra lygi 61.749,91 LT , per metus. Atskaičius šią suma, po 10 metų, įmonei dirbti nenuostolingai, reiktų surinkti apie 960.000,00 LT pajamų per metus. Šis skaičius gali kisti, nes numatyta, pelningai veikiant, didinti darbuotojų darbo užmokesčius,dėl to pastovios išlaidos šiame pastovių išlaidų sektoriuje gali kisti.

10 Priedai

10.1 Reklama.

Leave a Comment