TARPTAUTINĖS BANKO OPERACIJOS

TARPTAUTINĖS BANKO OPERACIJOS

REFERATAS

Klaipėda, 2007
Turinys
Įvadas 3
Dėstymas 4
Tarptautinis pavedimas 4
Čekiai 5
Vekseliai 9
Dokumentinis akredityvas 10
Dokumentų inkasavimas 14
Išvados 17

Įvadas

Lietuvoje plėtojantis ekonomikai ir užsienio prekybai, kad nesustotų prekyba labai didelį vaidmenį vaidina tarptautinės banko operacijos, kurios padeda verslui nestovėti vietoje.
Taip pat Lietuvoje yra padidėjusi žmonių migracija į svečias šalis. Čia taip pat gali pagelbėti tarptautinė banko operacija, tai tarptautinis pavedimas, kuriuo galima pervesti pinigus į užsienio valstybes.
Darbo tikslas – apžvelgti tarptautines banko operacijas.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti tarptautinio pavedimo sąvoką;
2. Susipažinti su čekiais;
3. Apžvelgti vekselius;
4. Apžvelgti dokumentinį akkredityvą;
5. Apžvelgti dokumentinį inkaso;
6. Palyginti Sampo, Medicinos, SEB Vilniaus ir Ūkio bankų tarptautinių oiperacijų įkainius.

Dėstymas
Tarptautinės operacijos kurias teeikia Lietuvos bankai yra penkios:
1. tarptautinis pavedimas;
2. čekiai,
3. vekseliai;
4. dokumentinis akredityvas;
5. dokumentinis inkaso.
Tarptautinis pavedimas
Tarptautinis pinigų pervedimas – tai lėšų pervedimas į gavėjo sąskaitą, esančią užsienio banke. Tarptautiniu pervedimu lėšas į užsienį galima pervesti pagrindinėmis pasaulio valiutomis, kuriomis bankas turi atsidaręs korespondentines sąskaitas.

Norėdami gauti lėšas iš užsienio, lėšų siuntėjui turėtumėte nurodyti banko korespondentą. Banką korespondentą pasirinkite pagal valiutą, kuria atliekamas pervedimas, bei pagal šalį, kuri yra arčiausiai siuntėjo.
Tarptautinius pavedimus gali atlikti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys
Tarptautinių pavedimų įkainiai
Tarptautiniai pinigų pervedimai SAMPO bankas SEB Vilniaus bankas ŪKIO bankas MEDICINOS bankas
Tarptautiniai pinigų pervedimai litais
(galutinio lėšų gaavėjo sąskaita yra ne Lietuvoje registruotame banke) 40 Lt 60 Lt
Tarptautiniai pinigų pervedimai užsienio valiuta
Paprastas (pervedimas į užsienio banką atliekamas po dviejų darbo dienų) 80 Lt 90 Lt 70 90 Lt
Skubus (USD, EUR pervedimas į užsienio banką atliekamas kitą darbo dieną, jei prašymas pateikiamas iki 16.00 val., kita va

aliuta — iki 9.00 val.) 120 Lt 140 Lt 120 150 Lt
Labai skubus (USD, EUR pervedimas į užsienio banką bus atliekamas tą pačią darbo dieną, jei prašymas pateikiamas iki 15.00 val.) 300 Lt 270 Lt 220 250Lt
Kitos paslaugos
Tarptautinio pervedimo tikslinimas ir anuliavimas (kai užsienio banko mokesčiai viršija banko nustatytą mokestį, klientas papildomai sumoka skirtumą):
jeigu pinigai ir / arba pranešimas gavėjo bankui apie pinigų pervedimą neišsiųstas iš banko 30 Lt 50 Lt 40 Lt 20 Lt
jeigu pinigai ir / arba pranešimas gavėjo bankui apie pinigų pervedimą išsiųstas iš banko 150 Lt 150 Lt 120 Lt 100 LT + užsienio bankų mokesčiai
Banko patvirtinimas apie tarptautinius pervedimus (už patvirtinimą) 20 Lt 20 Lt 30 Lt 10 Lt
Išsiųsto tarptautinio pervedimo SWIFT kopijos išdavimas (už kopiją) 60 Lt 10 Lt 10 Lt
Pavedimai pagal apmokėjimą gali būti tokie:
• BEN pervedimas reiškia, kad gavėjas sumoka visus mokesčius, t. y. banko ir užsienio bankų mokesčius, kurie yra nurašomi nuo peervedamos sumos, todėl gavėjas gaus ne visą sumą.
• SHA pervedimas reiškia, kad siuntėjas sumoka banko mokesčius už tarptautinį pervedimą, o užsienio bankų mokesčius sumoka gavėjas.
• OUR pervedimas reiškia, kad siuntėjas sumoka visus už šį pervedimą imamus mokesčius, t. y. banko ir užsienio bankų mokesčius. Šiuo atveju gavėjas gaus visą pervedimo sumą. Bankas pasilieka sau teisę papildomai apmokestinti paslaugą už OUR pervedimą.
Lentelėje pateikti tarptautinių pavedimų įkainiai OUR, kai siuntėjas sumoka visus už šį pavedimą imamus mokesčius. Iš pateiktų duomenų matyti, kad brangiausia ta
arptautinį pavedimą būtų daryti SEB Vilniaus banke, pigiausia – Ūkio banke.
Čekiai
Čekis (pranc. Cheque) – vertybinis popierius, taip pat nustatyta tvarka išrašytas mokėjimo dokumentas, kuriuo jį išrašęs asmuo įsako bankui be sąlygų išmokėti čekyje įrašytą pinigų sumą čekyje nurodytam arba jį pateikusiam asmeniui. Čekius gali įsigyti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Čekiai gali būti:
1. Banko čekiai;
2. Kelionės čekiai.
Čekiai gali būti:
 Vardiniai;
 Pateiktiniai.

Kelionės čekių naudojimo privalumai kelionėje:
• Nereikia į kelionę vežtis grynųjų pinigų, o turimą kelionės čekį galite pakeisti į grynuosius pinigus daugelio šalių bankuose;
• Galima apmokėti už prekes ir paslaugas. Mokėdami čekiu, grąža gaunama grynaisiais pinigais;
• Jei čekis pametamas, kitas asmuo juo naudotis negalės, kadangi atsiskaitant kelionės čekiu klientui reikia pateikti asmens dokumentą ir pasirašyti aptarnaujančio darbuotojo akivaizdoje;
• Jei čekis bus pamestas ar jį pavogs, asmeniui tik reikia informuoti tarptautinę Atlygio tarnybą ir jam bus išduotas kitas kelionės čekis nemokamai tą pačią dieną;
• Kelionės čekių galiojimo laikas neribotas;
• Nepanaudojus čekio, galima jį iškeisti į grynuosius pinigus arba pasilikti kitai kelionei.
Kelioninių čekių patikimumą lemia tai, kad jie turi Tarptautinę atlyginimo tarnybą. Čia galima kreiptis, pametus čekius, ir pakeisti juos naujais, tebebūnant išvykoje. Ši tarnyba veikia 24 h per parą 365 dienas per metus. Nauji čekiai gali būti išduoti dar tą pačią dieną.
Banko čekio privalumai
• Nebūtina žinoti gavėjo sąskaitos ar gavėjo banko rekvizitų;
• Galima mokėti nedidelę sumą (prenumerata, lo

oterijos ir kt.);
• Jia padės, jei negalima atsiskaityti pagal mokėjimo nurodymą dėl kitų priežasčių;
• Nereikia naudoti grynųjų pinigų.
Medicinos bankas parduoda American Express banko ir superka American Express banko ir Thomas Cook Mastercard kelionės čekius.
Užsienio banko čekis – patogi mokėjimo priemonė apmokėjimui, kai lėšų gavėjas yra užsienyje
Medicinos bankas išrašo užsienio bankų, bei inkasuoja užsienio bankų ir vardinius čekius.
Užsienio bankų čekio naudojimo, pervedant lėšas į užsienį, privalumai:
• Tai pigiausias tarptautinis pinigų persiuntimo būdas.
• Patogu atsiskaityti, kai nebūtina pervesti lėšas labai skubiai.
• Palankiausias atsiskaitymo būdas, kai nėra pakankamai duomenų apie pinigų gavėją.
Išrašytą užsienio banko čekį gavėjui, jei jis kitoje šalyje, galite išsiųsti registruotu laišku, kurjerių paštu arba, esant galimybei, perduoti asmeniškai.
Jei žmogus turi jam išrašytą užsienio banko ar vardinį čekį, Ūkio bankas inkasuos pateiktą čekį. Čekyje nurodytą sumą galėsite paimti grynaisiais pinigais banko kasoje arba šią sumą galėsime pervesti į Jūsų nurodytą sąskaitą po to, kai lėšos bus pervestos į banko korespondentinę sąskaitą.
Sampo bankas:
• Išrašo čekius atsiskaityti eurais, JAV doleriais bei Anglijos svarais.
• Inkasuoja kitų bankų čekius, kurių vertė išreikšta konvertuojamomis valiutomis.
• Priima į banko sąskaitą nepanaudotus čekius. Nepanaudotus čekius galima grąžinti į bet kurį banko klientų aptarnavimo skyrių. Išskaičiavus grąžinimo mokestį, čekio suma bus grąžinta į Jūsų sąskaitą.
Sampo bankas neprekiauja kelionės čekiais.
Ūkio bankas siūlo įsigyti American Express kelionės čekius, taip pat siūlo DZ Bank AG
G čekius eurais, Bank of America N. A. čekius JAV doleriais ir Barclays Bank Plc čekius D. Britanijos svarais sterlingais.

Ūkio bankas superka American Express ir Thomas Cook kelionės čekius.
Kitus čekius Ūkio bankas priima inkasuoti. Užsienio partnerių išrašytus banko, vardinius ir kitokius čekius inkasuoja pagrindinėmis pasaulio valiutomis
SEB Vilniaus bankas parduoda banko čekius visomis užsienio valiutomis ir litais.
SEB Vilniaus bankas yra American Express kelionės čekių kompanijos įgaliotas atstovas Lietuvoje, kompensuojantis klientų prarastus kelionės čekius. SEB Vilniaus bankas parduoda American Express kelionės čekius JAV doleriais, Didžiosios Britanijos svarais sterlingų ir eurais.
Inkasuoti priima visų užsienio bankų išleistus čekius visomis valiutomis. Inkasuoti pateikiamuose čekiuose turi būti nurodyti šie rekvizitai: čekio gavėjas, suma, išrašymo data, išrašytojo parašas, išrašymo vieta (Italijos bankų išleistuose čekiuose).
Čekių operacijų įkainiai

Sampo SEB Vilniaus bankas Ūkio bankas Medicinos bankas
Čekių knygelės išdavimas 20 Lt
Čekių ir piniginių perlaidų inkasavimas:
pensijinių Nemokamai
kitų:
čekių, kurių vertė mažesnė nei 100 Lt ekvivalentu užsienio valiuta 1% nuo sumos ir užsienio bankų mokesčiai (ne mažiau kaip 10 Lt, ne daugiau kaip 300 Lt) 1 proc., min.10 Lt, maks. 300 Lt ir užsienio bankų mokesčiai 0,8 proc., (ne mažiau kaip10 Lt, ne daugiau kaip 300 Lt) (vardinių) 1%, min. 10 Lt, maks. 250 Lt
čekių, kurių vertė mažesnė nei 100 Lt ekvivalentu užsienio valiuta

1% nuo sumos ir užsienio bankų mokesčiai, jeigu tokie yra (ne mažiau kaip 10 Lt, ne daugiau kaip 300 Lt) 1 proc., min.10 Lt, maks. 300 Lt ir užsienio bankų mokesčiai 0,8 proc., (ne mažiau kaip10 Lt, ne daugiau kaip 300 Lt) (vardinių) 1%, min. 10 Lt, maks. 250 Lt
Banko čekių išrašymas 0,5% nuo sumos ne mažiau kaip 10 Lt, ne daugiau kaip 120 Lt 0,8 proc., min. 10 Lt, maks. 125 Lt 0,5 proc. ne mažiau kaip 10 Lt, ne daugiau kaip 100 Lt 0,5 %, min. 10 Lt, maks. 100 Lt
Kelionės čekių:
supirkimas
išmokant nacionaline valiuta 1,5 proc. sumos 1,5 proc. nuo sumos 2% nominalios čekio vertės
išmokant užsienio valiuta, nurodyta čekyje 1,5 proc. sumos 2% nominalios čekio vertės
pardavimas 1% nominalios čekio vertės
Banko čekių:
supirkimas 1,5 proc. sumos
pardavimas

American Express kelionės čekių pardavimas 1 proc. 1 proc. nuo sumos (EUR)
Prarastų American Express kelionės čekių kompensavimas nemokamai
išleidimas SWIFT’u:
nepmokėtų čekių grąžinimas Užsienio bankų mokesčiai užsienio bankų mokesčiai užsienio bankų mokesčiai (Vardiniai) 100 Lt + užsienio bankų mokesčiai
apmokėjimo sustabdymas (kliento pageidavimu) 20 Lt ir užsienio bankų mokesčiai 20 Lt ir užsienio bankų mokesčiai 20 Lt ir užsienio bankų mokesčiai 20 Lt + užsienio bankų mokesčiai
Mokėjimai pagal čekius 0,5 proc., min. 10 Lt, maks. 300 Lt
Nepanaudotų čekių apmokėjimas 20 Lt 10 Lt už kiekvieną grąžintą 0,5 proc. (ne mažiau kaip 10 Lt, ne daugiau kaip 100 Lt)

Taigi, kaip matome, iš šių bankų brveik visas operacijas su čekiais atlieka SEB Vilniaus bankas. Visų bankų čekių operacijų įkainiai maždaug vienodi, būtų sunku išskirti bent vieną.
Vekseliai
Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas Lietuvos Respublikos vekselių įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai vekselyje nurodytą dieną sumokėti jame įrašytą pinigų sumą nurodytam asmeniui. Vekselio pardavėju gali būti tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai asmenys.
Vekselis gali būti:•
• įsakomasis – vekselis, kurio davėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui;
• paprastasis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą.
Vekselio pardavimas bankui patogus ir greitas skolinimosi būdas, nereikia įkeisti turto.
Privalumai pirkėjui:
• gaunamas prekinis kreditas (atidedamas mokėjimas);
• finansuoja bankas, o ne pardavėjas.
Privalumai pardavėjui:
• suteikia galimybę didinti prekių apyvartą, nes, net ir taikant atidėto mokėjimo sąlygas, pardavėjui sumokama iš karto;
• pagerėja įmonės finansinė būklė, t.y. mažėja pirkėjų skola;
• sumažėja skolų administravimo išlaidos;
• greitais ir efektyvus skolos išieškojimas t. y. jei vekselis neapmokamas, galima išsiieškoti lėšas iš skolininko be teismo sprendimo.
Vekselis dažnai naudojamas kaip būdas trumpalaikiam finansavimui gauti, taip pat kaip priemonė esamam įsipareigojimui užtikrinti.
Atsiskaityti vekseliu saugu, nes, jei vekselis neapmokamas, vekselio turėtojas turi teisę išsiieškoti lėšas iš skolininko be teismo sprendimo.

Vekselių įkainiai
Medicinos bankas Sampo bankas Ūkio bankas SEB Vilniaus bankas
Prašymo priėmimo mokestis 50 Lt (netaikomas, jei tarp kliento ir banko sudaromas vekselių diskontavimo sandoris)
Vekselio administravimo mokestis pagal susitarimą, min. 100 Lt Min. 0,3 %, maks. 1 % diskontuojamos vekselių vertės ar diskontavimo limito sumos
Vekselio diskontas pagal susitarimą pagal susitarimą pagal susitarimą pagal susitarimą
Vekselio laidavimas (avaliavimas) pagal susitarimą pagal susitarimą
Vekselio protestavimas (įskaitant išlaidas notarui) 200 Lt 250 Lt
Vekselio inkasavimas 0,125% sumos (ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau kaip 600 Lt) 0,15 proc., min. 125 Lt, maks. 750 Lt
Akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo (už mėnesį ar jo dalį) 80 Lt 0,1 proc., ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau 300 Lt

Sampo bankas yra pigiausias pagal vekselių įkainius, o brangiausias – SEB Vilniaus bankas. Pagal pateiktus duomenis, paslauga, akceptuotų vekselių saugojimas iki apmokėjimo (už mėnesį ar jo dalį), yra teikiama tik Sampo ir Ūkio bankuose. O vekselius inkasuoja Sampo ir SEB Vilniaus bankai.
Dokumentinis akredityvas
Dokumentinis akredityvas – tai dokumentas, kuriuo bankas įsipareigoja sumokėti už išsiųstas prekes pardavėjui, pastarajam pateikus bankui akredityvo terminus ir sąlygas atitinkančius dokumentus.
Akredityvu taip pat galima atsiskaityti už atliktus darbus bei suteiktas paslaugas. Akredityvu tinka atsiskaityti, jei:
• nepažįstamas prekybos partnerio;
• abejotinas partnerio mokumu;
• prekybos partnerio šalis yra finansiškai nestabili ar ekonomiškai silpna.
Akredityvai gali būti leidžiami naudojant:
• nuosavas lėšas kliento banko sąskaitoje;
• trumpalaikius ir ilgalaikius banko kreditus.

Dokumentinio akredityvo privalumai
Pirkėjui:
• bankas, išleidžiantis akredityvą, patvirtina pirkėjo mokumą. Tai ypač svarbu sudarant naujus prekybos sandorius;
• už prekes sumokama tik tada, kai pardavėjas įvykdo akredityve nustatytas sąlygas (pateikia prekių išsiuntimą liudijančius dokumentus). Suteikiama galimybė kontroliuoti prekių išsiuntimo terminą;
• pirkėją gali kredituoti pardavėjas, jei išleidžiamas akredityvas, kurio mokėjimo terminas atidedamas, t.y. pirkėjui suteikiama galimybė parduoti prekes, o suėjus mokėjimo terminui atsiskaityti su pardavėju.
Pardavėjui:
• užtikrina, kad už išsiųstas prekes bus sumokėta, jei bus įvykdytos akredityvo sąlygos;
• pirkėjo finansinė būklė tampa nesvarbi;
• gali planuoti mokėjimo už išsiųstas prekes datą;
• jei akredityvas patvirtintas, apsaugo nuo pirkėjo šalies rizikos;
• jei pardavėjas yra tarpininkas, pervedamas akredityvas supaprastina prekių pristatymą ir pagreitina mokėjimą už jas; nebereikia tarpininko lėšų;
• galima iš anksto sumokėti pagal akredityvo dokumentus už eksportuojamas prekes.
Kaip vyksta procesas?
1. Pardavėjas ir pirkėjas pasirašo sutartį, kurioje numato atsiskaitymą akredityvu.
2. Pirkėjas kreipiasi į savo banką, prašydamas išleisti akredityvą.
3. Pirkėjo bankas išleidžia akredityvą ir siunčia jį į pardavėjo banką.
4. Pardavėjo bankas praneša apie akredityvą pardavėjui.
5. Pardavėjas siunčia prekes pirkėjui.
6. Pardavėjas pateikia savo bankui akredityvo sąlygose nurodytus dokumentus.
7. Pardavėjo bankas siunčia dokumentus į pirkėjo banką.
8. Pirkėjo bankas patikrina dokumentus ir, jeigu jie atitinka akredityvo sąlygas, nurašo pinigus iš pirkėjo sąskaitos ir perduoda jam dokumentus.
9. Pirkėjo bankas perveda pinigus į pardavėjo banką.
10. Pardavėjo bankas lėšas įskaito į pardavėjo sąskaitą.

Remiantis žemiau pateiktos lentelės duomenimis, matome, kad iš šių bankų vienintelis ūkio bankas neteikia eksporto akredityvo. Importo akredityvą pigiausia gauti būtų SEB Vilniaus banke, o brangiausia – Ūkio banke. O eksporto akredityvas brangiausias yra SEB Vilniaus banke, o pigiausias – Sampo banke.

Dokumentinio akredityvo įkainiai
Importo akredityvai Medicinos bankas Sampo bankas Ūkio bankas SEB Vilniaus
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 40 Lt 50 Lt 50 Lt
Akredityvo išleidimas (deponuojant kliento lėšas) 300 Lt 300 Lt 300 Lt 200 Lt
Akredityvo išleidimas (nedeponuojant kliento lėšų) 300 Lt + mokestis pagal susitarimą 300 Lt + palūkanos pagal susitarimą palūkanos pagal susitarimą ir 200 Lt
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą) 70 Lt 70 Lt 70 Lt 70 Lt
Akredityvo dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 0,15 % nuo sumos, min. 150 Lt 0,1% sumos
(ne mažiau kaip 200 Lt) 0,15 proc., ne mažiau kaip 200 Lt 0,15 proc., min. 250 Lt
Akredityvo apmokėjimas 0,1 %, min. 50 Lt, maks. 200 Lt 0,05% sumos
(ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau kaip 200 Lt) 0,05 proc., ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau kaip 200 Lt 0,05 proc., min. 50 Lt, maks. 200 Lt
Akredityvo atšaukimas arba nepanaudojimas 100 Lt 70 Lt 70 Lt 70 Lt
Atidėtas mokėjimas pagal susitarimą Pagal susitarimą 100 Lt palūkanos pagal susitarimą
Dokumentų neatitikimas akredityvo sąlygoms (už kiekvieną dokumentų komplektą) 100 Lt 150 Lt 200 Lt 240 Lt
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas 100 Lt 100 Lt 100 Lt
Paklausimas kliento prašymu 50 Lt 50 Lt
Rezervinio akredityvo išleidimas 300 Lt
Eksporto akredityvai
Išankstinis pranešimas apie akredityvo išleidimą 40 Lt 50 Lt 50 Lt
Pranešimas apie gautą akredityvą 80 Lt 90 Lt 100 Lt
Akredityvo sąlygų pakeitimas (už kiekvieną pakeitimą) 70 Lt 70 Lt 70 Lt
Akredityvo tvirtinimas

pagal susitarimą, min. 250 Lt Pagal susitarimą pagal susitarimą, min. 325 Lt
Dokumentų tikrinimas (už kiekvieną dokumentų komplektą) 150 Lt 0,125% sumos, ne mažiau kaip 200 Lt 0,15 proc., min. 250 Lt
Dokumentų apmokėjimas (vykdant akredityvą banke) 0,15% nuo sumos, min. 200 Lt 0,05% sumos
(ne mažiau kaip 150 Lt) 0,05 proc., min. 150 Lt
Atidėto mokėjimo priežiūra 100 Lt 60 Lt
Akredityvo pervedimas (transferas) 0,15 % nuo sumos, min. 250 Lt 0,125%, sumos
(ne mažiau kaip 250 Lt) 0,2 proc. pervedamos sumos, min. 350 Lt
Pranešimas apie kliento įsipareigojimą paskirstyti lėšas 150 Lt 150 Lt 150 Lt
Paklausimas kliento prašymu 50 Lt
Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas 100 Lt 100 Lt
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį Faktinės išlaidos 190 Lt
Išankstinis mokėjimas pagal akredityvą dokumentus Pagal susitarimą pagal susitarimą
Dokumentų inkasavimas
Dokumentų inkaso – tai atsiskaitymo tarptautinėje prekyboje būdas, leidžiantis pardavėjui turėti nuosavybės teisę į prekes tol, kol pirkėjas arba sumoka už prekes, arba įsipareigoja sumokėti po inkasavimo sąlygose numatyto laikotarpio, akceptuodamas vekselį.
Inkaso būdu tinka atsiskaityti, kai:
• esate pirkėjas ir nenorite mokėti avansu;
• Jūsų partneris nereikalauja atsiskaityti akredityvu;
• Jūsų partneris nesutinka, kad už prekes sumokėtumėte tik po to, kai jas gausite;
• pasitikite savo partneriu ir neabejojate jo mokumu;
pirkėjo šalies politinė ir teisinė sistema stabili.
Dokumentinis inkaso procesas:
1. Pirkėjas ir pardavėjas sudaro sutartį, kurioje numato atsiskaityti inkaso būdu.
2. Pardavėjas siunčia prekes pirkėjui.
3. Pardavėjas pateikia dokumentus savo bankui kartu su inkaso instrukcijomis.
4. Pardavėjo bankas išsiunčia dokumentus ir instrukcijas pirkėjo bankui.
5. Jei pirkėjas sutinka su inkaso instrukcijomis, pirkėjo bankas nurašo inkaso sumą iš pirkėjo sąskaitos (arba pirkėjas akceptuoja vekselį) ir atiduoda pirkėjui dokumentus.
6. Pirkėjo bankas perveda nurašytas lėšas į pardavėjo banką.
7. Pardavėjo bankas lėšas įskaito į pardavėjo sąskaitą.

Inkaso privalumai
Pirkėjui:
• didesnis saugumas negu mokant avansu;
• pats gali nuspręsti, ar mokėti pagal dokumentus;
• gali kredituoti pardavėjas, t. y. pirkėjui, akceptavusiam terminuotą vekselį ir pagal gautus komercinius dokumentus atsiėmusiam prekes, suteikiama galimybė parduoti gautas prekes, o suėjus mokėjimo terminui atsiskaityti su pardavėju.
Pardavėjui:
• bankas kontroliuoja, kad būtų vykdomos inkaso instrukcijos, t. y. kad pardavėjo pateikti dokumentai pirkėjui būtų atiduoti tik po mokėjimo pagal dokumentus arba akceptavus vekselį:
• akceptuotas vekselis yra besąlyginis pirkėjo įsipareigojimas apmokėti vekselį suėjus mokėjimo terminui;
• bankas, nors ir negarantuoja mokėjimo, tačiau jį kontroliuoja.
Dokumentų inkaso įkainiai

Ūkio bankas SEB Vilniaus bankas Sampo bankas Medicinos bankas
Inkaso sąlygų pranešimas 70 Lt 80 Lt 60 Lt 70 Lt
Dokumentų inkasavimas ar apmokėjimas pagal juos 0,15 proc., ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau kaip 600 Lt 0,15 proc., min. 125 Lt, maks. 750 Lt 0,125% sumos,
ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau kaip 600 Lt 0,15%, min. 100 Lt, maks. 600 Lt
Inkaso sąlygų pakeitimas ar pranešimas apie inkaso sąlygų pakeitimą 70 Lt 70 Lt 50 Lt 50 Lt (Importo dokumentų), o 70 Lt (Eksporto dokumentų)
Neapmokėtų dokumentų grąžinimas ar įteikimas be apmokėjimo 0,1 proc., ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau 500 Lt 0,15 proc., min. 125 Lt, maks. 750 Lt 0,08% sumos
(ne mažiau kaip 100 Lt, ne daugiau kaip 450 Lt) 0,1%, min. 100 Lt, maks. 500 Lt
Inkasuotų dokumentų priežiūra, jei nemokama ar neakceptuojama per 15 dienų nuo pranešimo klientui datos 80 Lt per mėnesį ar jo dalį 100 Lt už mėnesį ar jo dalį 80 Lt 80 Lt (mėnesiui)
Inkasuotų dokumentų priežiūra, jei nemokama 15 dienų po mokėjimo datos 80 Lt per mėnesį ar jo dalį 100 Lt už mėnesį ar jo dalį
Paklausimas kliento prašymu 50 Lt
Dokumentų siuntimas kurjeriniu paštu 190 Lt 190 Lt Faktinės išlaidos
Protestavimas (įskaitant išlaidos notarui) 250 Lt

200 Lt

200 Lt

Dokumentinį inkaso atlieka visi 4 bankai, t.y. Sampo bankas, Medicinos bankas, Ūkio bankas ir SEB Vilniaus bankas. Domumentų inkaso būtų pigiausias Medicinos banke, o brangiausias – SEB Viniaus banke ir Ūkio banke.

Išvados
Tarptautines operacijas atlieka kiekvienas Lietuvos bankas. Šiais laikais tikriausiai sunku būtų gyventi be šių operacijų, ypač juridiniams asmenims.
Tarptautinės operacijos, tokios kaip tartautinis lėšų pervedimas, čekiai ir vekseliai , yra teikiamos ir juridinaims, ir fiziniams asmenims, o dokumentinis akredityvas ir dokumentinis inkaso – tik juridiniams asmenims.
Tarptautinis pinigų pervedimas – tai lėšų pervedimas į gavėjo sąskaitą, esančią užsienio banke. Tarptautiniu pervedimu lėšas į užsienį galima pervesti pagrindinėmis pasaulio valiutomis, kuriomis bankas turi atsidaręs korespondentines sąskaitas. Lentelėje pateikti tarptautinių pavedimų įkainiai OUR, kai siuntėjas sumoka visus už šį pavedimą imamus mokesčius. Iš pateiktų duomenų matyti, kad brangiausia tarptautinį pavedimą būtų daryti SEB Vilniaus banke, pigiausia – Ūkio banke.
Medicinos bankas parduoda American Express banko ir superka American Express banko ir Thomas Cook Mastercard kelionės čekius. Medicinos bankas išrašo užsienio bankų, bei inkasuoja užsienio bankų ir vardinius čekius.
Sampo bankas išrašo čekius atsiskaityti eurais, JAV doleriais bei Anglijos svarais, inkasuoja kitų bankų čekius, kurių vertė išreikšta konvertuojamomis valiutomis, priima į banko sąskaitą nepanaudotus čekius. Nepanaudotus čekius galima grąžinti į bet kurį banko klientų aptarnavimo skyrių. Išskaičiavus grąžinimo mokestį, čekio suma bus grąžinta į Jūsų sąskaitą. Sampo bankas neprekiauja kelionės čekiais.
Ūkio bankas siūlo įsigyti American Express kelionės čekius, taip pat siūlo DZ Bank AG čekius eurais, Bank of America N. A. čekius JAV doleriais ir Barclays Bank Plc čekius D. Britanijos svarais sterlingais. Ūkio bankas superka American Express ir Thomas Cook kelionės čekius. Kitus čekius Ūkio bankas priima inkasuoti. Užsienio partnerių išrašytus banko, vardinius ir kitokius čekius inkasuoja pagrindinėmis pasaulio valiutomis.

SEB Vilniaus bankas parduoda banko čekius visomis užsienio valiutomis ir litais. SEB Vilniaus bankas yra American Express kelionės čekių kompanijos įgaliotas atstovas Lietuvoje, kompensuojantis klientų prarastus kelionės čekius. Inkasuoti priima visų užsienio bankų išleistus čekius visomis valiutomis.
Vekselis – vertybinis popierius, dažnai naudojamas kaip būdas trumpalaikiam finansavimui gauti, taip pat kaip priemonė esamam įsipareigojimui užtikrinti. Atsiskaityti vekseliu saugu, nes, jei vekselis neapmokamas, vekselio turėtojas turi teisę išsiieškoti lėšas iš skolininko be teismo sprendimo.
Akredityvas yra saugiausia ir patikimausia atsiskaitymo priemonė tiek pirkėjui, tiek pardavėjui, ji iki minimumo sumažina atsiskaitymo riziką. Bet pakankamai brangi operacija. O dokumentinis inkaso yra pigesnis, kadangi bankas neprisiima didelės rizikos. Doumentinio inkaso iniciatorius yra pardavėjas, o dokumentiniam akredityve – pirkėjas. O pagrindinis skirtumas tarp dokumentinio inkaso ir akredityvo yra tas, kad dokumentinio inkaso atveju bankas yra tik paštininkas, o dokumentinio akredityvo atveju jis dalyvauja kaip laiduojantis subjektas.

Leave a Comment