Gyvybės draudimo rūšys

Turinys

Įvadas 3Gyvybės rizikos draudimas 4Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma 4Gyvybės kaupiamasis draudimas 5Gyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atvejui 6Studijų draudimas 7Pensijų draudimas 8Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu 10Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų 12Sveikatos išlaidų ir nelaimingų atsitikimų užsienyje draudimas 12Sveikatos išlaidų Lietuvoje draudimas 12Išvados 13Naudota literatūra 15ĮvadasGyvybės draudimo UAB “BONUM PUBLICUM” įsteigta 2000 m. rugpjūčio 31 d. Bendrovės steigėjai yra AB Ūkio bankas ir UAB “Ūkio banko investicinė grupė”.Bendrovės įstatinis kapitalas yra 5,01 mln. litų. Darbuotojų skaičius – 37. Centrinė būstinė Vilniuje, turi atstovybės Kaune ir Klaipėdoje. Pasirašytos įmokos per 2001 metus sudarė 502 497 litų, per 2002 m. – 1 534 450 litų. Jeigu palyginus 2002 metus su 2001 metais pasirašytos įmokos išaugo 3 kartus. Lyginant su 2001 metais, 2002 metais pasirašytų gyvybės draudimo įmokų suma padidėjo 339 procentais, o ne gyvybės draudimo – 109 procentais. Per 1-ą 2003 m. pusmetį pasirašytos įmokos sudarė 1 242 057 litų. 2002 m. bendrovė išmokėjo 163 232 litų draudimo išmokų. Viena didžiausių bendrovės veiklos istorijoje išmoka – 110 000 litų buvo išmokėta pagal draudimo nuo nelaimingų atstikimų polisą. Mokumo koeficientas 2002 m. gruodžio 31 dienai sudarė 18, tai yra kiekvienas litas įsipareigojimų padengtas 18 litų nuosavų lėšų. Gyvybės draudimo sutarčių nutraukimo procentas labai mažas – tik 2,3%. Bendrovės prisiimtos rizikos yra perdraudžiamos didžiausioje pasaulyje perdraudimo bendrovėje – MUNICH RE (Miuncheno perdraudimo kompanija), turinčioje aukščiausią AAA (aukščiausia kategorija pagal obligacijų kokybė) + finansinio pajėgumo reitingą. Gyvybės draudimo UAB “Bonum Publicum” įstatinio kapitalo lėšos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo reikalavimus yra investuotos į pačias saugiausias sritis – nekilnojamąjį turtą, valstybės vertybinius popierius, Lietuvos banko nustatytus reikalavimus vykdančių bankų terminuotuosius indėlius. Didėjant bendrovės įsipareigojimams, įstatinį kapitalą numatoma didinti Klientai apsidraudę gyvybės draudimu, gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatyta pajamų mokesčio lengvata. Be to, visos draudimo sutartys gali būti sudaromos su valiutine garantija. Lito devalvavimo atveju apdraustieji yra apsaugoti nuo sukauptų lėšų nuvertėjimo.

Bendrovė vykdo visus Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos nustatytus mokumo, lėšų investavimo ir kitus draudimo įmonėms taikomus reikalavimus. 2001 metais Gyvybės draudimo bendrovė UAB “Bonum Publicum” pasirašė rėmimo sutartį su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu. Nuo šiol bendrovė remia Lietuvos tautinį olimpinį komitetą ir apdraudžia Lietuvos olimpiečius sveikatos išlaidų užsienyje draudimu bei draudimu nuo nelaimingų atsitikimu. Gyvybės draudimo UAB “Bonum Publicum” veiklos spektras yra platus. Šiuo metu ji siūlo šias draudimo rūšis: • Gyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo suma, • Gyvybės rizikos draudimas, • Gyvybės kaupiamasis draudimas, • Gyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atveju, • Studijų draudimas, • Pensijų draudimas, • Universalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitalu, • Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, • Sveikatos išlaidų užsienyje draudimas,• Gydymo išlaidų Lietuvoje draudimas. Gyvybės rizikos draudimasMirus žmogui, “miršta” ir jo pajamos, todėl mirtis yra skaudi šeimai ne tik moraliniu, bet ir finansiniu požiūriu. Gyvybės rizikos draudimu yra apdraudžiama asmens gyvybė ir jo artimieji yra finansiškai apsaugoti nelaimės atveju. Mirus Apdraustajam, artimiesiems yra išmokama draudimo sutartyje numatyta draudimo suma. Gyvybės rizikos draudimu naudinga drausti darbuotojus įmonei, norinčiai suteikti darbuotojams papildomas garantijas, užtikrinti jų saugumą, paskatinti aukštos kvalifikacijos darbuotojusGyvybės rizikos draudimas su mažėjančia draudimo sumaTai rizikinis gyvybės draudimas, skirtas asmenims, imantiems paskolą. Šiuo draudimu garantuojamas paimtos paskolos grąžinimas mirties atveju. Draudimo sutartis sudaroma ne trumpesniam negu vienerių metų laikotarpiui, kuris yra nustatomas Draudiko (draudimo bendrovės) ir Draudėjo susitarimu, atsižvelgiant į gautos paskolos galiojimo laikotarpį. Draudimo suma priklauso nuo gautos arba negrąžintos paskolos dydžio ir gali mažėti kasmet priklausomai nuo paskolos likučio. Mirus Apdraustajam sutarties galiojimo laikotarpiu, Naudos gavėjui (paskolos davėjui) yra išmokama negrąžintos paskolos dydžio suma. Draudimo laikotarpiui pasibaigus, draudimo išmokos nenumatomosGyvybės kaupiamasis draudimas
Tai gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos. Kas tai yra Gyvybės kaupiamasis draudimas? Tai viena populiariausių klasikinio kaupiamojo draudimo rūšių, kuri suteikia galimybę sukaupti norimą pinigų sumą ir kartu turėti draudimo apsaugą ligos ar nelaimės atveju Tai universali gyvybės draudimo rūšis, kadangi šalia pagrindinės – gyvybės draudimo – apsaugos galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį.Į papildomą draudiminę apsaugą ieina: • kritinių ligų draudimas , tokių kaip vėžys, insultas, infarktas ir kt.• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų invalidumo atvejui ,stambios traumas.• draudimas nuo nelaimingų atsitikimų visų traumų atvejui, tai smulkios, vidutinės ir stambios traumas. Toje pačioje draudimo sutartyje galima numatyti ir vaikų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Gyvybės ir papildoma draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje. Yra šios gyvybės kaupiamojo draudimo sąlygos-viena draudimo sutartimi gali būti draudžiamos dviejų asmenų gyvybės. Vienam iš Apdraustųjų mirus, išmokama draudimo sutartyje nustatyta gyvybės draudimo suma. Apdraustajam(-iesiems) išgyvenus iki draudimo laikotarpio pabaigos, išmokama draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma išgyvenimo iki laikotarpio pabaigos atvejui (kaupimo suma).Gyvybės draudimo suma ir kaupimo suma gali būti skirtingos, tačiau kaupimui skirta suma negali viršyti gyvybės draudimo sumos. Draudimo sutarties galiojimo metu galima keisti draudimo sumas, papildomą draudiminę apsaugą, draudimo sutarties laikotarpį, Apdraustąjį, draudimo įmokos dydį, draudimo išmokų gavėjus (Naudos gavėjus) ir kt. Pagal gyvybe kaupiamojo draudimo sutartis kaupiamoms lėšoms bendrovė garantuoja 3 proc. metines palūkanas per visą draudimo sutarties laikotarpį. Pradedant ketvirtaisiais sutarties galiojimo metais bendrovė kasmet skiriama tam tikra bedrovės pelno dalis, kuri padidins išmokamas draudimo sumas.Draudimo sutartis gali būti sudaryta su valiutine garantija. Visi mokėjimai bus apskaičiuojami pagal pasirinkta užsienio valiuta, tačiau bus mokami litais pagal oficialų lito ir tos valiutos kursą.

Gyvybės kaupiamojo draudimo pavyzdys Tarkime, kad 35 metų vyras pageidauja sukaupti 40 000 litų, be to, jis nori, kad jo mirties atveju šeima gautų 100 000 litų dydžio draudimo išmoką. Draudimo sutarties laikotarpis 20 metų. Atlyginimas ant „poperiaus“ -1135 Lt ir daugiau, neapmokestinamų pajamų dydis -290 Lt ir mokama 33% gyventojų pajmų mokestį.Draudimo įmokos periodiškumas Draudimo įmoka Draudimo įmoka pritaikius pajamų mokesčio lengvatą Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite, pritaikius pajamų mokesčio lengvatąMėnesio 211,41 Lt. 141,64 Lt 50 738,40 Lt 33 993,60 LtPusmečio 1257,39 Lt 842,45 Lt 50 295,60 Lt 33 698,00 LtMetinė 2488,74 Lt 1667,46 Lt 49 774,20 Lt 33 349,20 LtGyvybės kaupiamasis draudimas išgyvenimo atvejuiTai unikali draudimo rūšis, skirta asmenims, kurie nenori ar negali draustis gyvybės rizikos, tačiau nori taupyti, pasinaudodami gyvybės draudimui taikomomis mokesčių lengvatomis. Tai gali būti žmonės, kurie turi rimtų sveikatos problemų, vyresnio amžiaus žmonės, tai asmenys, kuriems draudimo įmokos už gyvybės riziką labai didelės arba draudimo kompanijos atsisako juos drausti (pvz..: I, II grupės invalidai, asmenys virš 70 metų ir kt..).Šia draudimo rūšimi draudžiami asmenys iki 80 metų amžiaus, asmenys turintys sveikatos problemų, visų grupių invalidai. Tai gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos. Tai universali gyvybės draudimo rūšis, kadangi galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį, apie kuria yra parašyta anksčiau.Čia taip pat galima numatyti ir vaikų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.Draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje.Gyvybės kaupiamojo draudimo išgyvenimo atvejui sąlygos Apdraustajam išgyvenus iki draudimo laikotarpio pabaigos, išmokama draudimo sutartyje nustatyta draudimo suma. Apdraustajam mirus iki draudimo laikotarpio pabaigos, Draudėjui arba paskirtam Naudos gavėjui išmokamos visos sumokėtos draudimo įmokos arba sukauptas kapitalas, jeigu jis viršija sumokėtų draudimo įmokų sumą. Jeigu papildomai buvo pasirinktas nelaimingų atsitikimų draudimas mirties atvejui, tai Apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo, papildomai išmokama ir draudimo sutartyje numatyta mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo suma.

Draudimo sutarties galiojimo metu galioja tos pačios taisyklės kaip ir gyvybės kaupiamosiose draudime- galima keisti draudimo sumas, papildomą draudiminę apsaugą, draudimo sutarties laikotarpį, Apdraustąjį, draudimo įmokos dydį, draudimo išmokų gavėjus (Naudos gavėjus) ir kt.

Pagal gyvybės kaupiamojo draudimo sutartis kaupiamoms lėšoms bendrovė garantuoja 3 proc. metines palūkanas per visą draudimo sutarties laikotarpį.Pradedant ketvirtaisiais sutarties galiojimo metais Jums kasmet bus skiriama tam tikra bedrovės pelno dalis, kuri padidins išmokamas draudimo sumas.Draudimo sutartis gali būti sudaryta su valiutine garantija. Visi mokėjimai bus apskaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta, tačiau bus mokami litais pagal oficialų lito ir tos valiutos kursą.Studijų draudimasŽiūrint į savo mažą vaiką, atrodo, jog jo mokslai aukštojoje mokykloje dar už devynių kalnų. Tačiau laikas bėga negailestingai greitai, o “nemokamas” mokslas Lietuvoje vis brangsta. Todėl pasirūpinti būsimomis savo vaiko ar anūko studijomis reikia jau dabar.Būtent šiam tikslui UAB „Bonum Publicum“ sukure draudimo produktą – studijų draudimas. Tai puiki galimybė sukaupti pakankamas lėšas būsimoms vaiko studijoms ar savarankiško gyvenimo pradžiai. Tai kaupiamoji gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos. Tai galimybė vaikui ateityje studijuoti pagal jo pasirinktą specialybę ir sugebėjimus. Tai finansinis vaiko apdraudimas – numatyta studijų stipendija vaikui bus išmokėta, net jei dėl Apdraustojo mirties draudimo įmokų mokėjimas buvo nutrauktas ir numatytos lėšos nebuvo sukauptos. Tai galimybė papildomai finansiškai apdrausti vaiką, numatant, kad Apdraustojo mirties atveju, vaikui kas mėnesį iki studijų stipendijos mokėjimo pradžios būtų mokama pasirinkto dydžio našlaičio pašalpa. Tai universali gyvybės draudimo rūšis, kadangi galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį. Papildoma draudiminė apsauga :• kritinių ligų draudimą (vėžys, insultas, infarktas ir kt.);

• draudimą nuo nelaimingų atsitikimų traumų atvejui. Toje pačioje draudimo sutartyje galima numatyti ir vaikų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.Gyvybės ir papildoma draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje. Finansiškai apdrausti vaiką gali kiekvienas asmuo, kuriam rūpi vaiko ateitis: tėvai, seneliai, krikštatėviai, globėjai ir pan. Apdraustuoju gali būti asmuo nuo 18 metų, kuriam sutarties pabaigoje bus nedaugiau kaip 70 metų. Viena draudimo sutartimi gali būti draudžiamos dviejų asmenų gyvybės (pvz.: abiejų tėvų). Sudarydamas draudimo sutartį Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokų mokėjimo periodiškumą ir studijų stipendijos Naudos gavėjui mokėjimo periodiškumą. Draudimo įmoka gali būti mokama visa iš karto arba dalimis: kas metus, kas pusmetį, kas ketvirtį, kas mėnesį. Studijų stipendija bus mokama pasirinktą laikotarpį (metais) draudimo sutartyje numatytu periodiškumu: kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį ar kasmet. Apdraustajam(-iesiems) išgyvenus iki draudimo laikotarpio pabaigos Naudos gavėjui (vaikui) mokama draudimo sutartyje numatyto dydžio ir periodiškumo studijų stipendija arba gali būti išmokėta vienkartinė išmoka. Mirus vienam iš Apdraustųjų, įmokų toliau mokėti nebereikia, o vaikui bus išmokamos draudimo sutartyje numatytos išmokos (našlaičio pašalpos ir studijų stipendijos).Laikui bėgant Draudėjas gali pakeisti paskirtą draudimo išmokų gavėją (vaiką), paskirdamas vietoj jo kitą asmenį arba net pats save. Pagal gyvybės kaupiamojo draudimo sutartis kaupiamoms lėšoms bendrovė garantuoja 3 proc. metines palūkanas per visą draudimo sutarties laikotarpį. Pradedant ketvirtaisiais sutarties galiojimo metais Jums kasmet bus skiriama tam tikra bedrovės pelno dalis, kuri padidins išmokamas draudimo sumas. Draudimo sutartis gali būti sudaryta su valiutine garantija. Visi mokėjimai bus apskaičiuojami pasirinkta užsienio valiuta, tačiau bus mokami litais pagal oficialų lito ir tos valiutos kursą.Studijų draudimo pavyzdys
Tarkime 30 m. moteris nori, kad jos 3 m. vaikui, nuo 18 m. šešerius metus būtų mokama 500 Lt stipendija kas mėnesį. Kiek ji turėtų kiekvieną mėnesį skirti studijų draudimo įmokoms? “popierinis” atlyginimas – 925 Lt ir daugiau, neapmokestinamų pajamų dydis 290 Lt ir mokama 33% dydžio gyventojų pajamų mokestį. Pasibaigus draudimo laikotarpiui Naudos gavėjas vietoje periodinės studijų stipendijos gali gauti vienkartinę draudimo išmoką 33 028, 94 LtDraudimo įmokų mokėjimo laikotarpis Mėnesio draudimo įmoka (Lt) Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite (Lt) Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite, pritaikius pajamų mokesčių lengvatą (Lt) Studijų stipendijų suma išmokama per 6 metus (Lt)15 metų 158,81 28 585,80 19 152,00 36 000,00Pensijų draudimasPensijų draudimas užpildo Valstybinio socialinio draudimo spragas ir leidžia pačiam pasirūpinti savo ateitimi.Pensijų draudimas – garantuota pensija, kurios dydis nepriklauso nuo Jūsų darbo stažo ir darbo užmokesčio dydžio. Pensijų draudimas – tai puiki galimybė sukaupti lėšas papildomai senatvės pensijai gauti.Pensijų draudimas – tai kaupiamoji gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos.Pensijų draudimas – tai galimybė užsitikrinti pajamų stabilumą ir pragyvenimo lygį senatvėje.Tai universali gyvybės draudimo rūšis, kadangi galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį:• gyvybės draudimas • kritinių ligų draudimas (vėžys, insultas, infarktas ir kt.) • draudimas nuo nelaimingų atsitikimų mirties atvejui • draudimas nuo nelaimingų atsitikimų traumų atvejui Draudėjui siūloma pasirinkti vieną iš trijų galimų pensijos mokėjimo variantų:A variantas – pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo pradžios iki gyvos galvos;B variantas – pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo pradžios iki gyvos galvos, numatant garantuotą pensijų mokėjimo laikotarpį;C variantas – pensija mokama Apdraustajam nuo draudimo sutartyje numatytos pensijų mokėjimo pradžios iki garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio pabaigos. Pensijų mokėjimo pradžią pasirenka Draudėjas, sudarydamas draudimo sutartį. Ši data nepriklauso nuo “Sodros” senatvės pensijos mokėjimo pradžios. Draudėjas gali pasirinkti garantuotą pensijos mokėjimo laikotarpį (pvz. 5, 10, 15, 20 metų arba kitą). Garantuotas pensijų mokėjimo laikotarpis prasideda nuo draudimo sutartyje nustatytos pensijų mokėjimo pradžios. Jei Apdraustasis mirtų garantuotu pensijų mokėjimo laikotarpiu, tai iki šio laikotarpio pabaigos tokio pačio dydžio pensija toliau būtų mokama Naudos gavėjui (pvz..: žmonai, vaikui ar anūkui). Naudos gavėjui pageidaujant, vietoj periodinių pensijų išmokų gali būti išmokama vienkartinė išmoka.
Sudarydamas draudimo sutartį Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokų mokėjimo periodiškumą ir pensijų Apdraustajam mokėjimo periodiškumą. Draudimo įmoka gali būti mokama visa iš karto arba dalimis: kas metus, kas pusmetį, kas ketvirtį, kas mėnesį. Pasirinkta pensija gali būti mokama kas mėnesį arba kas ketvirtį. Apdraustajam išgyvenus iki pensijų mokėjimo pradžios, jam pradedama mokėti pensija pagal pasirinktą pensijų mokėjimo variantą arba gali būti išmokėta vienkartinė išmoka.Apdraustajam mirus iki pensijos mokėjimo pradžios, Draudėjui arba paskirtam Naudos gavėjui išmokamos visos sumokėtos draudimo įmokos arba sukauptas kapitalas, jeigu jis viršija sumokėtų draudimo įmokų sumą. Jeigu papildomai buvo pasirinktas gyvybės draudimas ar/ir nelaimingų atsitikimų draudimas mirties atvejui, tai papildomai išmokama ir draudimo sutartyje numatyta gyvybės draudimo suma ar/ir mirties dėl nelaimingo atsitikimo draudimo suma. Apdraustajam mirus po garantuoto pensijų mokėjimo laikotarpio pabaigos arba jei draudimo sutartyje toks laikotarpis nebuvo numatytas, pensijos mokėjimas nutraukiamas be jokių išmokų.Pagal pensijų draudimo sutartis kaupiamoms lėšoms bendrovė garantuoja 3 proc. metines palūkanas tiek per visą draudimo sutarties laikotarpį, tiek per visą išmokų mokėjimo laikotarpį. Pradedant ketvirtaisiais sutarties galiojimo metais Jums kasmet bus skiriama tam tikra bedrovės pelno dalis, kuri padidins išmokamas draudimo sumas. Draudimo sutartis gali būti sudaryta su valiutine garantija. Pensijų draudimo pavyzdysTarkime 40 m. vyras norėtų nuo 60 m. pradėti gauti 500 Lt. pensiją kas mėnesį. Kiek jis turėtų kiekvieną mėnesį skirti pensijų draudimo įmokoms?Draudimo variantas Garantuotas pensijų mokėjimo laikotarpis Mėnesio draudimo įmoka (Lt) Draudimo įmoka pritaikius pajamų mokesčio lengvatą* (Lt) Iš viso per draudimo laikotarpį sumokėsite (Lt) Iš viso per d…raudimo laikotarpį sumokėsite, pritaikius pajamų mokesčio lengvatą* (Lt) Pensijų suma. išmokama per garantuotą pensijų mokėjimo laikotarpį (Lt)
A Nėra 280,38 187,85 67 291,20 45 084,00 NėraB 15 metų 321,38 215,32 77 131,20 51 676,80 90 000,0C 20 metų 303,18 203,13 72 763,20 48 751,20 120 000,0*Prielaidos: jūsų “popierinis” atlyginimas – 1400 – 1600 Lt ir daugiau, neapmokestinamų pajamų dydis – 290 Lt ir jūs mokate 33% dydžio gyventojų pajamų mokestįUniversalus gyvybės draudimas su kintančiu kapitaluTai puiki galimybė suderinti taupymą, investavimą ir finansinę paramą nelaimės atveju.Tai gyvybės draudimo rūšis, kuriai taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos mokesčių lengvatos. Draudėjas pats dalyvauja investavimo procese, renka Investavimo planą (investavimo kryptis) ir kartu prisiima su investavimu susijusią riziką. Pasibaigus draudimo laikotarpiui išmokamas visas sukauptas kapitalas, kurio dydis priklauso nuo buvusių investicijų sėkmės. Siūlomos investavimo kryptys:1. Valdoma konservatyvi obligacijų kryptis – investuojama į vyriausybės vertybinius popierius (VVP) litais, VVP eurais.2. Valdoma mišri obligacijų-akcijų kryptis – investuojama į obligacijas ir įmonių akcijas visame pasaulyje.3. Valdoma agresyvi akcijų kryptis – investuojama į įmonių akcijas visame pasaulyje4. Rytų Europos obligacijų kryptis – investuojama į Rytų Europos valstybių obligacijas. 5. Mišri pasaulio obligacijų-akcijų kryptis – investuojama į obligacijas ir įmonių akcijas visame pasaulyje.Pasirinkęs investavimo kryptį, Draudėjas naudosis profesionaliu tos krypties investicijų valdymu, kurį atlieka antrinė AB Vilniaus bankas įmonė – VB investicijų valdymas. Draudėjas draudimo sutarties laikotarpiu gali keisti Investavimo planą (investavimo kryptis ir jų dalį investicijose). Draudėjas ne tik investuoja, bet ir apdraudžia savo (ar savo artimųjų) gyvybę, todėl nelaimės atveju Apdraustojo artimieji gaus žymią paramą :1) pasirinkus draudimo išmokų variantą “Plius” bus išmokėta gyvybės draudimo suma bei visas sukauptas kapitalas;2) pasirinkus “Standartinį” draudimo išmokų variantą bus išmokėta didesnė iš aukščiau nurodytų sumų.Tai universali gyvybės draudimo rūšis,kur galima pasirinkti papildomą draudiminę apsaugą pagal individualų poreikį:• kritinių ligų draudimas (vėžys, insultas, infarktas ir kt.) • draudimas nuo nelaimingų atsitikimų mirties atvejui • draudimas nuo nelaimingų atsitikimų traumų atvejui Toje pačioje draudimo sutartyje galima numatyti ir vaikų draudimą nuo nelaimingų atsitikimų.Gyvybės ir papildoma draudiminė apsauga galioja visame pasaulyje.
Draudimo sutarties sąlygos yra lanksčios, tai reiškia, kad draudimo sutarties laikotarpiu Draudėjas gali keisti draudimo sumas, papildomą draudiminę apsaugą, draudimo sutarties laikotarpį, Apdraustąjį, draudimo įmokos dydį, draudimo išmokų gavėjus (Naudos gavėjus) ir kt. Draudimo sutarties laikotarpiu draudimo sutartyje nustatyta tvarka Draudėjas gali atsiimti dalį sukaupto kapitalo, nenutraukdamas draudimo sutarties. Pasikeitus Jūsų finansinei situacijai ar tapus nedarbingu dėl ligos, galima laikinai ar visiškai nutraukti įmokų mokėjimą draudimo sutarčiai liekant galioti. Sudarydamas draudimo sutartį Draudėjas gali pasirinkti draudimo įmokos dydį ir draudimo įmokos mokėjimo periodiškumą. Draudimo įmoka gali būti vienkartinė arba periodinė: metinė, pusmečio, ketvirčio ar mėnesio. Jeigu Draudėjas nori didinti investicijas, jis gali mokėti papildomas, draudimo sutartyje nenumatytas, investicines draudimo įmokas. Investicinių draudimo įmokų dydis ir mokėjimo terminai nėra ribojami. Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu pavyzdysTarkime 30 m. moteris nori apdrausti savo gyvybę 30 000 Lt draudimo suma ir kartu investuojant sukaupti tam tikrą lėšų sumą. Ji kas mėnesį tam gali skirti po 200 Lt. (po mokesčių lengvatos – 134 Lt). Draudimo išmokų variantas – “Standartinis”. Prognozuojamas metinis investicijų pelningumas – 6 %. Pasirinkus draudimo sutarties terminą 15 m. prognozuojamas Draudėjo investicinis atidėjimas draudimo laikotarpio pabaigoje būtų 50 448 Lt (sumokėta įmokų suma per visą laikotarpį – 36 000 Lt, po mokesčių lengvatos* –24 120 Lt ), o pasirinkus draudimo sutarties terminą 20 m. prognozuojamas Draudėjo investicinis atidėjimas draudimo laikotarpio pabaigoje būtų – 79 353 Lt (sumokėta įmokų – 48 000 Lt, po mokesčių lengvatos* 32 160 Lt ).*Prielaidos: jūsų “popierinis” atlyginimas – 1100 Lt ir daugiau, neapmokestinamų pajamų dydis… – 290 Lt ir jūs mokate 33% dydžio gyventojų pajamų mokestį.Draudimas nuo nelaimingų atsitikimųApsidraudus šia draudimo rūšimi Apdraustajam bus kompensuojamos pajamos, prarastos dėl nelaimingo atsitikimo. Šiuo draudimu galima draustis mirties atvejui ir/ar papildomai traumų ar invalidumo atvejui (pasirinktos rizikos). Draudimo sutartis sudaroma vieneriems metams. Draudimo suma nustatoma Draudiko ir Draudėjo susitarimu. Mirties, traumų ir invalidumo atvejams draudimo sumos gali būti skirtingos. Draudimo išmoka mokama, jei draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu Apdraustasis (-ieji) dėl nelaimingo atsitikimo mirė, susižalojo ar tapo invalidu. Pasibaigus draudimo laikotarpiui, draudimo išmokos nenumatomos.
Draudimo įmoka priklauso nuo Apdraustojo (ųjų) darbo pobūdžio, pasirinktų rizikų, draudimo sumų.Sveikatos išlaidų ir nelaimingų atsitikimų užsienyje draudimasŠia draudimo rūšimi draudžiami asmenys, vykstantys į užsienį. Jeigu Apdraustajam užsienyje atsitiks nelaimingas atsitikimas arba jis susirgs, numatytos draudimo sumos ribose bus atlygintos gydymo ir su tuo susijusios papildomos išlaidos. Kartu šie asmenys gali būti apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų užsienyje.Sveikatos išlaidų Lietuvoje draudimasGydymo išlaidų Lietuvoje draudimas – tai draudimas, kuris Jums arba Jūsų darbuotojams susirgus, suteiks galimybę, naudotis privačių gydymo įstaigų paslaugomis Lietuvoje, už kurias apmokės draudimo bendrovė. Galimi keturi draudimo variantai, kurie skiriasi draudimo suma ir gydymo paslaugų paketu.Draudimo įmoka priklauso nuo pasirinkto draudimo varianto, Apdraustojo amžiaus bei lyties.IšvadosGyvybės draudimas reikalingas, nes- atlyginamos pajamos, kurios prarandamos Apdraustojo mirties atveju;- garantuojamas Apdraustojo paimtos paskolos grąžinimas ar kitų finansinių įsipareigojimų vykdymas. Gyvybės draudimas padengs paskolą Apdraustojo mirties atveju, ir ši našta neslėgs artimųjų;- tai geras būdas paremti studijuojantį vaiką, mokant jam studijų stipendiją, o Apdraustojo mirties atveju – ir našlaičio pašalpą;- tai puiki investicija ir pinigų taupymo būdas. Ne tik kaupiami pinigai, bet kartu ir apdraudžiama gyvybė;- naudojamasi Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme numatyta mokesčių lengvata (sumažėja mokami mokesčiai);- mirties atveju bankas išmokės tik tai ką sutaupėte, o draudimo bendrovė tai, ką planavote sutaupyti;– draudimo bendrovė garantuoja 3,5% metinių palūkanų visam draudimo sutarties laikotarpiui;– draudimo bendrovė, gavusi didesnį nei buvo tikėtasi pelną investuojant Draudėjų pinigus, išmokės didesnę draudimo sumą. Apdraustasis įgyja teisę į pajamų mokesčio lengvatą. 21 straipsnis. Iš pajamų atimamos gyventojo patirtos išlaidos 1. Iš pajamų gali būti atimamoms šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:
1) savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių) naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;2) savo ir sutuoktinio naudai sumokėtos pensijų įmokos į Lietuvos Respublikoje įsteigtus pensijų fondus;3) palūkanos už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba jam įsigyti, sumokėtos banko, kitoms kredito įstaigoms arba finansų ministro sąraše nurodytiems užsienio valstybių fondams ir valstybinėms finansinėms institucijoms, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės, taip pat palūkanos, sumokėtos finansų įmonei už gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą);4) už studijas (kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama kvalifikacija, taip pat doktorantūros bei meno aspirantūros studijos) studijuojančių nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtos sumos. Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.2. Tais atvejais, kai ne vyresnis kaip 26 metų studijuojantis nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas už studijas, nurodytas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte, išlaidas, šias išlaidas laikantis minėto punkto nuostatų gali iš savo pajamų atimti vienas iš tėvų (įtėvių) arba globėjų.3. Bendra atimamų išlaidų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, suma negali viršyti 25 procentų sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų atėmus šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nurodytas sumas. 4. Išlaidos atimamos tik iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų apskaičiuojant pajamų mokestį už mokestinį laikotarpį pateikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.5. Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, jei nuolatinis Lietuvos gyventojas atitinkamas įmokas moka užsienio vienetams, įregistruotiems ar kitaip organizuotiems tikslinėse teritorijose, nuolatinio Lietuvos gyventojo mokamoms įmokoms pensijų anuitetams įsigyti, taip pat nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nurodytiems šio Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje.

“Bonum Publicum” galima pasitiketi. Gyvybės draudimo bendrovė “Bonum Publicum” 2002 10 28 išmokėjo didžiausią savo veiklos istorijoje draudimo išmoką – 110 000 litų. “Įvykus draudiminiam įvykiui Kretingoje, kai žuvo įmonės “Flagita” darbuotojas, iš karto atlikome ekspertizę. Įsitikinę, kad įvykis tikrai draudiminis ir gavę visus reikalingus dokumentus, nedelsdami sumokėjome draudimo išmoką”, – sako “Bonum Publicum” direktorius Gintautas Mažeika. Gargžd…uose registruota statybos bendrovė “Flagita” praėjusiais metais apdraudė darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų gyvybės draudimo bendrovėje “Bonum Publicum”. 2002 m. liepos mėnesį šios bendrovės remontuojamame pastate Kretingoje įvyko nelaimė, kai nuo elektros traumos žuvo darbininkas. “Bonum Publicum” 2002 metais, be šios sumos, yra išmokėjusi savo klientams apie 42 tūkstančius litų draudiminių išmokų.

Spartus Lietuvos ekonomikos augimas ir draudimos rinkos potencialas sąlygoja nuosaikų draudimo rinkos plėtimąsi artimiausiu metu. Gyvybės draudimas plečiasi gana greitai ir įgyja vis didesnę svarbą. Esminius pokyčius draudimo rinkai sąlygoja pensijų reforma ir naujosios pensijų kaupimo sistemos įvedimas. Mokesčių įstatymų pasiketimas numate gyvybės draudimo sutarties apmokestinimo pakeitimą, kas sukėlė tikrą bumą.

Naudota literatūra:

1.http://www.ub.lt2.http://www.ubig.lt3.http://www.bonumpublicum.lt4.Leidinys “Draudimo rinkos apžvalga”, 2002 m.5.“Verslo žinios” Nr.1, 2003 m. vasaris