Estijos biudžeto formulavimas

Estijos biudžeto formulavimas

Estija yra maža Europos šalis, savo nepriklausomybę atgavusi 1991m. Estija yra parlamentinė respublika su vienerių rūmų Parlamentu, kuris vadinamas Valstybės Asamblėja. Šalies valdymo institucijos yra nustatytos Konstitucijoje ir Įstatymuose. Estijos centrinio vyriausybės sektoriaus valdymą reguliuoja Respublikos įstatymų vyriausybė.

Ryškus bruožas Estijos biudžeto formulavimo procese yra tai, kad viskas padalinta į du atskirus etapus. Pirmame etape dėmesys skiriamas sprendžiant ilgametes strategijas. Formaliai tai prasideda sausio mėnesį, kai finansų ministerija atsiunčia nurodymus, paremtus vyriausybės nutarimu, rengiant organizacinės plėtros planus, ir tęsiasi iki geegužės mėnesio, kai priimama valstybės biudžeto strategija. Antrame formulavimo etape dėmesys skiriamas metinio biudžeto, pateikto parlamentui ir tęsiasi nuo gegužės iki gruodžio mėnesio pabaigos. Šiame skyriuje pirmiausiai žiūrima į koalicijos susitarimą kaip į pagrindinį dokumentą, kuris vadovaujasi metinio biudžeto procesu. Tuomet diskusija pavirsta makroekonominės prognozės funkcija, strateginiu planavimu ir metiniu biudžetu.

Makroekonomines prognozes teikia ekonominės analizės departamentas prie finansų ministerijos. Istoriškai departamentas pateikia prognozes du kartus per metus, kad informuotų biudžeto formulavimo procesą, t.y. pavasarį ir vasarą. Pavasario prognozė prisideda prie valstybės biudžeto sttrategijos formulavimo ir skelbiama kovo arba balandžio mėnesį. Vasaros prognozė informuoja metinio biudžeto parengimą ir yra skelbiama rugpjūtį. Šios prognozės yra viešai prieinamos finansų ministerijos interneto svetainėje. Departamentas taip pat pateikia papildomas prognozes ES konvergencijos programai Europos komisijai lapkričio mėnesį. Vi

isos susijusios biudžeto prognozės apima penkerių metų laikotarpį (n + 4). Prognozės yra lyginamos su ankstesnėmis ir taip pat su duomenimis kitų institucijų (Estijos banko, komercinių bankų, Estijos ekonomikos tyrimų institucijos).

Biudžeto formavimo procesas prasideda prieš vienerius metus iki atitinkamų fiskalinių metų pradžios, kurie sutampa su kalendoriniais metais. Šis procesas yra varomas valstybės biudžeto departamento, kuris yra atskaitingas generaliniam valstybės biudžeto ir valdymo politikos sekretoriaus pavaduotojui. Nuo vasario iki kovo mėnesio pradžios ministras pirmininkas turi dvišalius susitikimus su kiekvienu ministru aptarti organizacinės plėtros projekto planus iki jo pateikimo finansų ministerijai. Šių diskusijų dėmesys skiriamas užtikrinti politikos iniciatyvos ir susijusio biudžeto pateikimo nuoseklumą kartu su vyriausybės darbo planu ir pagrindinėmis probleminėmis sritimis. Kovo mėnesį, kiekviena ministerija pateikia organizacinės plėtros planą su pridėtu finansiniu planu. Jiie remiasi ankstesnių metų valstybės biudžeto strategija, su 5% variacija ne rinkimų metais, ir su didesne variacija rinkimų metais. Financiniai planai apima ketverius metus ir yra grindžiami praėjusių metų valstybės biudžeto strategija. Balandžio mėnesį finansų ministerija sujungia įvairius organizacinius plėtros planus į valstybės biudžeto strategiją. Šis procesas apima derybas apie planus tarp finansų ir išlaidų ministerijų. Valstybės biudžeto strategijos projektas yra aptariamas vėliasniame forume, kuriame jis yra svarstomas ir priimamas oficialioje vyriausybės sesijoje gegužės mėnesį. Organizaciniai veiklos planai ir biudžeto pasiūlymai yra pa

ateikiami finansų ministerijai birželį ir sekantis derybų etapas atliekamas rugpjūtį. Pradinio biudžeto pasiūlymai nėra reguliariai prieinami, bet gali būti paprašyti remiantis laisvos informacijos teisės aktais. Rugsėjo mėnesį ministras pirmininkas ir taryba vėl yra įtraukiami. Paprastai prireikia dviejų susitikimų išsiaiškinti neišspręstus klausimus, paprastai susijusius su darbo užmokesčiu ir investicijomis, taip pat netikėtus pokyčius. Rugsėjo mėnesį taryba galiausiai patvirtina biudžeto projektą. Vyriausybė privalo pateikti biudžeto projektą Europos Parlamentui ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki biudžetinių metų pradžios , t.y. iki spalio 1 d . Remdamasi vyriausybės pasiūlymu, parlamentas taip pat gali priimti papildomą biudžetą biudžetiniais metais .

Leave a Comment