INVESTICIJA Į INDIVIDUALIĄ ĮMONĘ ( KROVINIŲ GABENIMAS SUNKVEŽIMIAIS)

1307 0

VILNIAUS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

 

 

TOMA GUOBUŽYTĖ

EKONOMIKA, VIEŠOJO SEKTORIAUS EKONOMIKA

III kursas

INVESTICIJŲ ANALIZĖ

REFERATAS

INVESTICIJA Į INDIVIDUALIĄ ĮMONĘ

( KROVINIŲ GABENIMAS SUNKVEŽIMIAIS

Vilnius

2016 m.

Planas:

Individualios įmonės įsteigimas;

Individualios įmonės privalumai bei rizikos;

Rinka;

Sunkvežimio įsigyjimas, draudimas;

Darbuotojų įdarbinimas, sutartys su įmonėmis, licencijos;

Kaip atsipirks investicija per 5 metus.

Individualios įmonės įsteigimas

Individuali įmonė – tai neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Ši juridinio asmens rūšis pasižymi paprastesne nei kitų juridinių asmenų steigimo tvarka bei tuo, jog individualiai įmonei įsteigti nėra nustatytas minimalus įstatinio kapitalo dydis. Tačiau kita vertus, jei prievolėms įvykdyti neužtenka individualios įmonės turto, už tokios įmonės prievoles atsako savininkas savvo turtu. Individualią įmonę steigia vienas  fizinis asmuo, kuris nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi individuali įmonė. Individualios įmonės steigimo dokumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris.

Individualios įmonės įsteigimo procesas

Indvidualios įmonės steigimo tvarką reglamentuoja LR “Individualių įmonių įstatymas” bei LR “Civilinis kodeksas”. Pirmiausia reikia sugalvoti ir Juridinių asmenų registre užregistruoti individualios įmonės pavadinimą. Sumokėjus numatyto dydžio rinkliavą ir užpildžius numatytos formos prašymą (JAR-5), patvirtinimas apie individualios įmonės įtraukimą į Juridinių asmenų registrą patteikiamas kitą darbo dieną. Individualios įmonės steigėjas sudaro steigiamos individualios įmonės nuostatus, kurie turi atitikti LR CK, LR individualių įmonių įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus. Individualios įmonės nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi individuali įmonė. Individualios įmonės steigimo dok

kumentas kartu yra ir jos steigimo sandoris. Individualios įmonės nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre. Jei nuostatuose nesuformuluota, jog steigėjas yra kartu ir individualios įmonės vadovas, tuomet paskiriamas individualios įmonės vadovas (mano atveju, individualios įmonės vadovas bus šios įmonės steigėjas, tad papildomo žmogaus nereikės).

Steigiant individualią įmonę, steigėjas privalo pasirūpinti individualios įmonės buveinės patalpų savininko sutikimu. Patalpų savininkui, pačiam steigiančiam individualią įmonę, pažyma apie patalpų suteikimą nėra reikalinga, tačiau notarui būtina pateikti dokumentus, patvirtinančius jo nuosavybės teisę į šias patalpas.

Prieš registruojant individualią įmonę, pirmiausia steigimo dokumentai yra pateikiami notarui. Šiuo atveju svarbu pažymėti, jog steigėjas privalo pateikti patvirtinimą, jog jis nėra kitos individualios įmonės savininkas. Notaras privalo patvirtinti: 1) nustatytos formos prašyme (forma JAR-1) registruoti įmonę surašytų dokumentų tikrumą, 2) nuostatų atitiktį įsttatymų reikalavimams ir 3) faktą, kad individualią įmonę registruoti galima. Notaras taip pat tvirtina individualios įmonės vadovo parašą (JAR-S). Gavus reikalingus notaro patvirtinimus, įmonė registruojama VĮ Registrų centre. Registrų centrui, be prašymo registruoti, pateikiami nuostatai bei kiti reikalaujami dokumentai. Individuali įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

Paskutinis žingsnis, banko sąskaitos atidarymas. Turint asmeninę sąskaitą „DNB“ banke, galima valdyti tiek asmenines, tiek įmonės sąskaitas vienu prisijungimu. Turint asmeninių ir įmonės sąskaitų, jas galima valdyti privačių ir verslo klientų interneto banko apl

linkose tomis pačiomis identifikavimo priemonėmis. Galima naudotis tiesioginiu perėjimu tarp šių aplinkų be pakartotinio savo slaptažodžių įvedimo.

Kiek kainuoja įsteigti individualią įmonę

Individualios įmonės steigimo paslauga (dokumentų paruošimas)* – 150 € + PVM

Notaro mokestis – 60 €

Registrų centro mokestis – 30,99 €

Laikinas pavadinimo įtraukiamas į registrą – 16,22 € + PVM

Viso: nuo 257,21 € + PVM (311,23 €)

Indvidualios įmonės steigimo pocedūra trunka paprastai nuo 5 iki 10 darbo dienų.

Individualios įmonės privalumai bei rizikos

Privalumai:

galima vykdyti praktiškai bet kurią ūkinę komercinę veiklą, kuri nėra draudžiama įstatymų;

įmonės dalyvis (savininkas) yra vienas (kuris dažniausiai būna ir įmonės vadovu), todėl jam lengviau priiminėti su verslo vystymu susijusius sprendimus;

reikalavimai individualios įmonės steigimui ir veiklai yra mažesni nei bendrovėms (UAB ar AB) arba bendrijoms (TŪB ar KŪB);

savo nuožiūra sprendžiama ar sudaryti finansinę atskaitomybę, todėl buhalterinė apskaita daug paprastesnė nei bendrovių (UAB ar AB);

planuojant tolesnę verslo plėtrą, įmonę galima nesudėtingai pertvarkyti į kitą teisinę formą – bendrovę (UAB ar AB);

nėra minimalaus pradinio kapitalo;

nedideli įregistravimo kaštai.

Rizikos:

įmonės savininkas (ar jo šeima) atsako už įmonės skolas visu savo turtu;

įmonei sunkiau pritraukti papildomų investicijų;

veiklos pabaiga (lyginant su individualia veikla) reikalauja nemažai laiko ir finansinių sąnaudų;

ribotas veiklos tęstinumas (įmonės savininkui mirus, įmonė dažniausiai nebevykdo veiklos).

Rinka

Valstybės įmonė „Regitra“ pateikė 2014 m. ir 2015m sausio – rugpjūčio mėnesių Lietuvoje registruotų naujų automobilių duomenis. „CargoNews“ pabandė išskirti puspriekabių vilkikų kategoriją, kurioje per 2014 metus atsirado 1705 nauji įrašai. Būtent tiek naujų vilkikų buvo įre

egistruota mūsų šalyje. Jeigu palyginsime šiuos skaičius su 2012 ir 2013 metais, tai rinka mažėja. 2012 metais Lietuvoje buvo įregistruoti 2197, o 2013 m. – 2764 nauji puspriekabių vilkikai. Aišku, jei prisiminsime 2011-uosius, tai tada sunkiosios technikos pardavėjų situacija buvo tragiška – šalyje buvo įregistruoti tik 62 nauji vilkikai. Tačiau 2015m įregistruotų naujų vilkikų skaičius šiek tiek vėl pradėjo augti, per sausio – rugpjūčio mėnesius buvo priregistruoti 2138 sunkvežimiai.

Tad, kaip rodo statistika, sunkvežimių rinka tai mažėja, tai didėja, nors krovinių išlieka tiek pat, jei ne dar daugiau. Tad tiesiog nuo pat pradžių reiktų įgyti pasitikėjimą savo įmone, dirbti atsakingai, priimti kiek įmanoma daugiau užsakymų. Bet kokiu atveju svarbiausia – optimalus kainos ir kokybės santykis. Prieš pradedant tokį verslą, kiekvienas turėtų gerokai pasidomėti, kaip sunkvežimis elgsis kelyje – kiek eikvos degalų, kurie sudaro apie 30 proc. visų eksploatacijos išlaidų; kaip dažnai ges. Taip pat reiktų nepamiršti, jog norint dirbti ir uždirbti, reikia patikimos ir kuo taupesnės transporto priemonės, tad geriau iš pat pradžių daugiau investuoti į patikimą, taupią, brangesnę transporto priemonę, nes vėliau, atsipirkus šiam transportui, pelnas tik dar labiau didės.

Sunkvežimio įsigyjimas, draudimas

Jei perku sunkvežimį bortinį su tentu 2003m dyzelį, Euro 3 standarto (kuo didesnis Euro standartas, tuo pigesni kelių mokesčiai), kurio kaina 18000Eur, turiu paimti paskolą. Tad paskolą imsiu iš Bigbank, kurios suma bus 15000Eur, o lik

kusius 3000Eur paimsiu iš savų sutaupytų lėšų. Paskolą imčiau 2,5 metams, t.y. 30mėn, tad į mėnesį mokėčiau 650,14Eur. Savaime suprantama, imdama paskolą atiduočiau nemažai pinigų: 650,14Eur*30mėn = 19504,20Eur; 19504,20Eur – 18000Eur = 1504,20Eur. Todėl pasirinkau trumpesnį paskolos grąžinimo terminą, kad tektų kuo mažiau sumokėti už paskolą. Tačiau šie skaičiavimai yra preliminarūs, tad visos sąlygos ir mėnesinės įmokos gali skirtis nuo įmonei pasiūlytų sąlygų.

Nupirktas sunkvežimis jau būtų praėjęs TA, tad tereiktų sumokėti už sunkvežimio draudimą – 300Eur/m ir už krovinio draudimą – taip pat 300Eur/m. Tad bendrai draudimui sumokėčiau 600Eur per metus, t.y. 50Eur per mėnesį.

Darbuotojų įdarbinimas, sutartys su įmonėmis, licencijos

Įdarbinčiau vieną darbuotoją – vairuoroją sunkvežimio, taip pat sudaryčiau sutartį su įmone, kuri atliktų mano įmonės buhalterinę apskaitą. Tai kainuotų iki 30Eur/mėn. Taip pat sudaryčiau sutartį su įmone UAB,,Baltic Transline”, kuri parūpintų mano įmonei užsakymus. Mokėti jai nieko nereikėtų, nes iš sumos, kurią siūlytų už kiekvieną važiavimą, jau būna išminusuotas procentas, kurį jie sau pasilieka.

Licencija krovinių vežimams kainuoja apie 40Eur ir ji išduodama 10m.

Kaip atsipirks investicija per 5 metus

Pirmiausiai turiu apsiskaičiuoti, kiek man kainuos kiekvienas nuvažiuotas kilometras. Į tai įeina: kuro išlaidos, taršos mokestis, vairuotojo atlyginimas, sunkvežimio nusidėvėjimas ir kelių mokestis.

Kuro išlaidos: 100km – 35l; 1km = 35l/100km = 0,35l/km 0,35*0,95 = 0,3325Eur/km

Taršos mokestis: už dyzelinę kelių transporto priemonę – 0,8Eur/kg

Atlyginimas: 600Eur (ant popieriaus) + 600Eur*(30,98% + 0,02%) = 600Eur + 186Eur = 786Eur.

Kelių mokestis (kai mašina yra Euro 3 standarto): Lietuvoje 107Eur/mėn, Latvijoje 80Eur/mėn, Estijoje nereikia. Bendrai – 107 + 80 = 187Eur/mėn.

Nusidėvėjimas: jei mašina senesnė nei 5m, nusidėvėjimas skaičiuojamas 10m. Mašinos kaina (18000Eur) – likvidacinė vertė (1Eur) = 17999Eur; jei mėnesiui – 17999/10*12 = 14,99Eur.

Tarkim, mano įmonė užsiims krovinių pervežimu tik Baltijos šalyse, tad vairuotojas krovinius veš į savaitę tris kartus, t.y į Estiją (Taliną) 2 kartus – 1200km*2 = 2400km (2 kartus todėl, nes kelionė į Taliną užtrunka 2 dienas) ir į Latviją (R. . .

Join the Conversation

×
×