Dokumentų apsauga

Kauno technologijos universitetas

Grafinių komunikacijų inžinerijos katedra

Referatas

DOKUMENTŲ SPAUSDINIMUI TAIKOMI SPAUDOS BŪDAI

Darbą atliko: stud. DŽE-0 gr. K. Kuzmickytė

Darbą priėmė: doc. J. Markelevičius

Kaunas, 2003 m.

Įvadas

Piniginių dokumentų spausdinimas yra susijęs ne su atskira spausdinimo
technologija, o su įprastinių spausdinimo technologijų, tokių kaip ofsetas,
giliaspaudė ir iškilioji spauda, pritaikymu ar suderinimu. Piniginių
dokumentų spausdinimas yra banknotų, pašto ženklų ir dokumentų, tokių, kaip
akcijų pažymėjimai, identifikacinės kortelės, pasai, čekiai ir vekseliai
spausdinimas. Reikalaujama, kad toks dokumentas būtų atsparus visiems
išoriniams veiksniams ilgą laiką (metų metus ar dešimtmečius) ir kad būtų
aiškiai atpažįstamas kaip piniginis dookumentas.
Turėtų būti neįmanoma suklastoti piniginius dokumentus, nes naudojamos ne
tik spausdinimo technologijos ir jų kombinacijos, bet ir gruntas,
spaustuviniai dažai bei papildomi elementai, tokie kaip apsauginiai
siūleliai, hologramos.

Spaudos būdai

Saugumo sumetimais pinigus ir banknotus spausdina tik valstybinės ar
vyriausybinės spaustuvės ir tik tos bendrovės, kurios turi vyriausybės
išduotą licenciją. Priklausomai nuo konkretaus banknoto, naudojamos beveik
visos gerai žinomos spausdinimo technologijos. Daugiausiai daugiaspalvis
fonas spausdinamas ofsetu ar netiesiogine iškiliąja spauda bei
netiesioginiu metalizuotu mikroreljefu (spausdinama giliaspaude per
ofsetinį cilindrą).
Ofsetinė spauda. Šio spaudos būdo pavadinimas kilęs iš anglų kalbos žodžio
„set off“ ir rreiškia „perkeliantis spausdinimas“. Perkeliantis, nes
atspaudas pirmiausiai atsispaudžia ant cilindro su gumine danga, o tik po
to ant popieriaus ar kitos medžiagos. Spaudos plokštės šiuo atveju yra
lanksčios 0.1 – 0.4 mm storio metalinės plokštės, tvirtinamos ant cilindro.
Taigi ofsetas yra netiesioginis spaudos būdas. Ofsetinė spauda gali b

būti:
sauso ir šlapio būdo. Ofsetinėje spaudoje spausdinamieji ir tarpiniai
elementai yra vienoje plokštumoje, o spausdinimas vyksta remiantis riebalų
ir vandens atstūmimo principu. Tad gaminant spaudos formą, ant forminės
medžiagos spaudos ir tarpiniai elementai gaunami su priešingomis savybėmis:
spaudos elementai priimantys dažus ir atstumiantys vandenį (hidrofobiniai);
o tarpiniai elementai, priimantys vandenį ir atstumiantys dažus
(hidrofiliniai). Sausojo ofseto skiriamoji geba apie 40 μm, o štai šlapiojo
ofseto skiriamoji geba apie 10 μm. Įvertinant, kad dokumentų poligrafinės
apsaugos priemonės bei elementai pasižymi aukšta skiriamąja geba, šlapias
ofsetas yra daugiau naudojamas technologiškai apsaugotų dokumentų gamybai.

1 pav. Ofsetinės spaudos schema: 1-spaudos forma, 2-ofsetinis cilindras su
guminiu apvalkalu, 3-spaudos cilindras, 4-spausdinamoji medžiaga, 5-
drėkinimo voleliai, 6-drėkinimo vonelė, 7-dažų voleliai, 8-dažų padavimo
vonelė.
Iškilioji spauda. Iškiliosios spaudos būdas yra pirmasis spaudos būdas,
kurį 1445 m. išrado Giutenbergas. Iškilioji spauda – tai toks spaudos
būdas, kai spaudos formos sppausdinamieji elementai yra iškilę, o tarpiniai
elementai – įdubę. Šiuo atveju dažai yra užnešami tik ant iškiliųjų
elementų. Spaudos forma tvirtinama ant judančio pagrindo. Besisukančiu
spaudos cilindru popierius yra prispaudžiamas prie dažais padengtos spaudos
formos. Susilietus su popieriumi dažai pereina ant popieriaus. Pilnam dažų
perėjimui reikalingas tam tikras spaudimas. Šis principas dabar yra
naudojamas įvairių dokumentų numeravimui.

2 pav. Iškiliaspaudės schema: 1-spausdinamieji elementai, 2-tarpiniai
elementai, 3-spaudos dažai, 4-popierius, 5-prispaudimo velenas (spaudos
cilindras), 6-spaudos forma, 7-spaudos formos pagrindas.

Giliaspaudė tai toks spaudos būdas, kai spaudos formos spausdinamieji
elementai yra įdubę, o tarpiniai – iškilę. Spaudos fo

orma čia yra specialus
forminis cilindras, padengtas plonu vario sluoksniu. Čia sumontuota
fotoforma kopijuojama ne tiesiog ant spaudos formos, kaip ofsete, bet ant
specialaus pigmentinio popieriaus, padengto želatino sluoksniu. Gauta
kopija želatinine puse kruopščiai privoluojama prie cilindro. Tada
pradedamas kopijos ryškinimas karštu vandeniu. Po to pradedamas formos
ėsdinimas. Atitinkamai, pagal skirtingą želatininio sluoksnio storį ant
formos paviršiaus gaunamas skirtingas ėsdinimo gylis. Po ėsdinimo nuo
formos nuvalomos želatininio sluoksnio liekanos ir tada forma yra paruošta
spausdinimui. Šiuo metu giliaspaudėje pradedamas naudoti lazerinis
graviravimas, t.y. lazerio spinduliu ant forminio paviršiaus yra
graviruojamas vaizdas.
Giliaspaudei būdingas nevienodas spausdinamųjų elementų gylis. Taigi ir
dažiklių sluoksnis, spausdinant šiuo būdu gaunamas nevienodas, todėl galima
tiksliai išspausdinti tamsesnes ir šviesesnes vietas, išgauti spalvinės
gamos niuansus. Tamsiausiose vietose spausdinamųjų gylis gali būti 0.1mm, o
šviesiausiose – 0.006mm. Giliaspaudė ypač tinka aukštos kokybės meno
kūrinių reprodukcijoms spausdinti. Šiuo būdu gaunama kokybė aukštesnė nei
gaunama kitais būdais, todėl šis būdas taikomas, kai reikalavimai ypač
aukšti.
Spausdinimo mašinoje forma pirmiausiai yra padengiama skystais dažais,
kurie specialaus peilio – rakelio pagalba nuvalomi nuo formos paviršiaus
(t.y. nuo formos tarpinių elementų). Giliaspaudėje dažiklių klampa turi
būti maža, kad jie patektų į įdubimus. Čia nereikalingi dažymo voleliai,
kadangi formos cilindras sukasi dažiklių vonioje, tokiu būdu ant formos
susidaro lygus dažiklių sluoksnis. Pernešimo slėgis sukuriamas gumuotu
spausdinimo cilindru. Pagrindinis giliaspaudės gamybos proceso privalumas
iš esmės atskiriantis ją nuo kitų būdų yra tas, kad vaizdo ryškumų s
skalė
sukuriama įvairaus gylio spausdinimo elementų pagalba. Tai yra
tobuliausiais pustonių sudarymo principas, leidžiantis gauti ilgiausią
ryškumo skalę.

3 pav. Giliaspaudės schema: 1-spausdinamieji elementai, 2-tarpiniai
elementai, 3-dažai, 4-spausdinamoji medžiaga, 5-prispaudimo įrenginys, 6-
spaudos forma, 7-spaudos formos pagrindas.

Paprastai foną sudaro sudėtingai persipinantis ornamentas, kuris
vaizduojamas vadovaujantis matematiniais dėsniais ornamentavimo mašina,
turinčia kompleksines kontrolės sistemas. Be grynai mechaniškai valdomų
ornamentavimo mašinų, naudojami ir nauji, kompiuterių valdomi modeliai. Šis
fonas paprastai spausdinamas daugeliu spalvų, o ornamento eilutės
segmentams priskiriamos skirtingos spalvos.

Spausdinami banknotai turi iš eilės einantį serijos numerį. Paprastai jis
ant banknoto būna atspausdintas du kartus. Numeriai spausdinami atskiromis
iškiliosios spaudos mašinomis su lakštų padavimu.
Numeravimo įtaisų indeksavimo ir atspaudo kokybės monitoringą atlieka
visiškai automatizuotas elektroninis įrenginys. Paprastai data ir parašai
yra spausdinami tuo pat metu kaip ir numeriai. Datą ir parašus taip pat
galima atspausdinti ofsetu kartu su fono raštu.
Saugumo sumetimai daugelis nacionalinių bankų reikalauja, kad banknotų
serijos susidėtų iš nuoseklios skaičių sekos. Klaidingai išspausdinti
banknotai yra atrenkami prieš numeravimą, numeravimo metu sugadinti lakštai
pakeičiami taip vadinamais žvaigždiniais lakštais. Žvaigždiniame lakšte tas
skaičius, kuris neina iš eilės skaičių eilėje, yra žymimas žvaigždute.
Kai banknotai spausdinami ant rulonų, fono piešinys yra metalizuotas
mikroreljefas tiek aversinėje pusėje, tiek reversinėje pusėje, numeris,
data ir parašai yra spausdinami vienu ėjimu. Visiškai atspausdintas rulonas
yra išvyniojamas arba pjaustymo įtaisu supjaustomas lakštais ir pateikiamas
lakštais panašiai kaip į spausdinimo mašiną su lakštiniu padavimu.
Po to banknotų rulonus t

tikrina specialios mašinos, kurios tikrina tiek
spausdinimo, tiek vaizdo kokybę dėl išbaigtumo ir nuoseklumo. Jeigu
pasitaiko spaudos klaidų, kurių dar nebuvo automatiniai patikrinimo ir
markiravimo įtaisai spausdinimo mašinoje, dabar jie bus pažymimi. Tokios
pažymėtos spaudos klaidos bus automatiškai rūšiuojamos kitoje mašinoje.
Teisingai atspausdinti banknotai yra suskaičiuojami, suvyniojami,
atspauduojami saugioje pakuotėje ir pakuojami į dėžes. Labai patikima
elektroninė sistema registruoja gerus ir klaidingai atspausdintus
banknotus.
Jeigu banknotai pristatomi lakštais, jie gali būti rūšiuojami, numeruojami,
pjaustomi, skaičiuojami, vyniojami, antspauduojami saugiose pakuotėse ir
pakuojami į dėžes visiškai automatizuotomis gamybinėmis linijomis. Visas
gamybinės linijos procesas taip pat tikrinamas ir registruojamas
elektronine saugos sistema.

Fono spaudos kokybė priklauso nuo ypatingai tikslaus suderinimo; tai
taikoma tiek daugiaspalviam spausdinimui vienoje pusėje, tiek spausdinimui
tarp viršutinės ir reversinės pusės. Norint palaikyti tikslų suderinimą,
buvo sukurti specialūs spausdinimo įtaisai, žinomi kaip collect-run arba
vienalaikio spausdinimo įtaisai. Iki 4 forminių cilindrų atspaudai
perduodami į ofsetinį cilindrą (perdavimo cilindras), po to jie
atspaudžiami ant popieriaus kitu ofsetiniu cilindru, kuris taip pat gali
paimti atspaudus iš kitų keturių spausdinimo formų cilindrų. Spausdinimo
lakštas (4 pav.) ar popieriaus rulonas (5 pav.) keliauja tarp dviejų
cilindrų.
Taip užtikrinama, kad nustatytas suderinimas tarp visų aštuonių spausdinimo
plokščių gali būti palaikomas ilgą laiką. Galimas drėgmės kitimo ar
pagrindo įtempimo poveikis neturi jokios reikšmės. Registre esantis vaizdas
atgaminamas kaip tarpinis vaizdas ant stabilaus paviršiaus ir ofsetinio
cilindro, tik po to spausdinamas ant pagrindo. Norint išlaikyti labai
tikslų suderinimą (mažesniu nei 0.04 mm nuokrypiu), šių spausdinimo mašinų
cilindrų blokuose yra įmontuoti specialūs įtaisai bei mechanizmai, skirti
reguliuoti šoninius ir apskritimo ilgio suderinimus, taip pat suderinti
atspaudus averse ir reverse.
Atskirus plokščių cilindrus galima sutepti vienu metu kelių spalvų
spaustuviniais dažais, kad banknotai būtų dar labiau apsaugoti nuo
padirbinėjimo. Dažymo aparatas padalijamas į segmentus vertikaliai
spausdinimo krypčiai dažymo aparato dalytuvais taip, kad skirtingos spalvos
būtų atspausdintos vienoje dažymo sekcijoje. Naudojami du spausdinimo
įrenginiai, kurie pakaitomis atskiras zonas padengia dažais, kad būtų
galima spausdinti šias skirtingas spalvas vieną po kitos be jokio matomo
tarpelio (pav. 4 ir 5).

4 pav. Ofsetinė spausdinimo mašina paduodant lakštus banknotams spausdinti
vienu metu abiejose pusėse (KBA). 1. Ofsetinis cilindras (priekinė lakšto
pusė). 2. Lakštų padavimas. 3. Ofsetinio spausdinimo sekcija su 2
spaustuvinių dažų aparatais vaivorykštiniam spausdinimui. 4. Lakštai
keliauja į išgabenimo vietą.

5 pav. Spausdinimo blokas vertybiniams popieriams spausdinti ofsetu su
ruloniniu padavimu (Goebel).
1. Dažų rezervuarai vaivorykštiniam spausdinimui. 2. Forminis cilindras. 3.
Ofsetinis cilindras. 4. Valymo sekcija. 5. Drėkinimo sekcija.

4 pav. parodytame spausdinimo bloke visos daugiaspalvės vaizdo dalys yra
surenkamos ant kiekvieno iš trijų ofseto cilindro segmentų ir perduodamos
tiesiogiai ant popieriaus. Naudojant Orlovo metodą, daugiaspalvis vaizdas
nuo ofseto cilindro segmento yra pirmiausiai perkeliamas ant spausdinimo
plokštės. Po to šis vaizdas perkeliamas ant antro ofsetinio cilindro.
Naudojant šį metodą, galima spausdinti įvairiaspalvius dviejų dimensijų
ornamentus. Pav. 6 atspaudo diagramoje parodytas papildomas spausdinimo
blokas, kuris gali spausdinti pinigus su spalvotu homogenišku fonu.
6 pav. parodytoje konfigūracijoje priekinė pusė yra spausdinama Orlovo
technologija, su papildoma spalva ofsetu, o atvirkščioji pusė spausdinama
įprastai nuo keturių ofsetinio spausdinimo formų. Pavyzdžiui, ofsetu
atspausdintas fonas dažnai papildomas metalizuotu mikroreljefu, ir tai
galima atlikti daugeliu spalvų abiejose pusėse. Gilioji spauda taip pat
vadinama „intaglio“ spauda; šis terminas ypač dažnai naudojamas, kai
kalbama apie metalizuoto mikroreljefo spausdinimą piniginiuose
dokumentuose.

6 pav. Orlovo spausdinimo blokas, skirtas labai tiksliam daugiaspalviam
banknotų fono tinkleliui spausdinti ofsetu vienoje pusėje su 5-spalve
ofsetinio spausdinimo sekcija; įprastinis ofsetinis spausdinimo įtaisas,
reversinei lakšto pusei spausdinti.
1. Tarpinis vaizdas (daugiaspalvis). 2. Ofsetinio spausdinimo sekcija
(pav., norint išgauti homogenišką fono nuspalvinimą). 3. Cilindras, dalinis
vaizdas (viena spalva). 4. Lakštų padavimas. 5. Pristatymo vietos link. 6.
Cilindras su giliaspaude plokšte (visas vaizdas).

Plieninių plokščių ar cilindrų originalai yra graviruojami ranka. Šis
rankinis graviravimas yra svarbi apsaugos sistemos dalis. Jo kopija
padaroma galvanostegijos būdu ir po to suderinama ant kelių plokščių (pav.,
5×7 = 35 banknotai iš spaudos lanko). Todėl visos banknotų forminės
plokštelės yra visiškai vienodos ir atitinka ranka graviruotą originalą.
Metalizuotas mikroreljefas yra ypač svarbus spausdinant banknotus.
Graviravimai būna iki 180 μm gylio. Formų, kurių plotis didesnis nei
apytiksliai 600 μm, dugnas yra pašiurkštindamas, kad galėtų išlaikyti ir
spausdinti didelius dažų kiekius. Visi dažai iš formų turėtų būti pernešami
ant pagrindo kuo greičiau. Norint atspausdinti vaizdą, reikia naudoti labai
stiprias jėgas (linijų spaudimai iki 10 000 N/ cm) tarp ofseto cilindro ir
atspaudo veleno. Be to, dažai pašildomi iki 50-700 C temperatūros dažų
sekcijose, kad pagerėtų jų veikimas.
Atspaudo velenas padengiamas specialiu plonu (apie 0.5 mm) ofsetiniu
audiniu. Ruloninio padavimo mašinų atspaudo velenai dažnai būna suspausto
popieriaus laminatas, ant kurio prilipdomas plonas ofsetinis audinys. Dėl
metalizuotame mikroreljefe naudojamų didelių jėgų, banknotų popierius
papildomai atspaudžiamas dažais nepadengtose vaizdo vietose, giliaspaudės
matricos didelis dažų kiekis iš esmės sukuria „dažų reljefą“. Patyrę bankų
ir verslo bendrovių kasininkai, skaičiuodami pinigus, pajaučia tuos
nelygumus, todėl gali greitai atpažinti suklastotus banknotus.
7 pav. parodyta trijų spalvų ruloninio padavimo giliaspaudė spausdinimo
mašina. Forminis giliaspaudės spausdinimo cilindras padengiamas įvairių
spalvų dažais. Prie vaizdo dalies kontūrų pritaikomas dažų formos velenas
konkrečiai spalvai; dažų velenas tampa iškiliosios spaudos spausdinimo
forma, kuri tiekia dažus mikroreljefui sukurti.
Forminiai ar plokštės cilindrai yra pripildomi dažų. Vibruojantis velenėlis
užtikrina, kad visos išgraviruotos vietos būtų gerai pripildytos. Šis
velenėlis taip pat gali tarnauti kaip dažų taupymo velenėlis, kai
spausdinama viena spalva; jis pašalina bet kokį dažų perteklių nuo
spausdinimo matricos ir grąžina juos atgal į darbinį procesą. Spausdinimo
plokštė yra nuvaloma popieriaus valymo sekcijoje (7 pav.) arba skysčių
valymo sekcijoje (8 pav.) taip, kad tik kitam atspaudui reikalingi dažai
liktų spausdinimo matricoje.
Kai dažais padengiama metalizuoto mikroreljefo matrica daugiaspalvio
spausdinimo atveju, dažai negali susimaišyti. Tai galima pasiekti tik iš
dalies nupjautais dažų formos veleno paviršiais. Atskirų dažų formų
velenėlių paviršiai sudaro visą įvairių spalvų dažais padengtą paviršių ant
ofsetinio forminio cilindro. Mikroreljefo matrica padengiama skirtingų
spalvų dažais skirtingose vietose ir nuvaloma, kaip aprašyta aukščiau. Tėra
keletas bendrai priimtų mišinių, kurie tam tikru laipsniu pageidaujami,
kaip papildomas apsaugos bruožas. Labai svarbu, kad visos mikroreljefo
linijos būtų visiškai padengtos įvairiais dažais, nepaliekant jokių
tarpelių.
Kitoje spausdinimo mašinos konfigūracijoje „intaglio“ (spausdinimui
giliaspaude) šiek tiek nupjauti dažų velenėliai yra padengiami dažais, po
to jie padengia dažais elastinę iškiliosios spaudos plokštę (8 pav.). Ši
iškiliosios spaudos plokštė padengia dažais metalizuoto mikroreljefo
plokštę įvairiomis spalvomis naudojantis Orlovo technika (panašiai kaip 6
pav.). Po to dažų perteklius nuvalomas nuo šios plokštės, naudojant skysčių
valymo sistemą (8 pav.) taip, kad kitam atspaudui reikalingi dažai liktų
tik klišėje.
Labai tiršti spaustuviniai dažai yra džiovinami karštu oru arba elektronų
pluoštu. Piniginiams dokumentams spausdinti naudojami dažai yra gaminami
pagal specialius receptus, laikomus griežtoje paslaptyje. Jie ne tik kad
atitinka specifinius spausdinimo proceso reikalavimus, tačiau juose taip
pat yra komponentų, apsaugančių nuo falsifikavimo.
Metalizuotą mikroreljefą su reljefinių dažų pritaikymu naudoja daugelis
valstybinių spaustuvių, kad atspaustų specialius ženklus (pvz., Brailio
raštą), kurie padeda akliesiems lytėjimu nustatyti banknoto vertę.

7 pav. Daugiaspalvis metalizuoto mikroreljefo spausdinimo agregatas,
turintis popieriaus valdymo sekciją, ruloniniam spausdinimui (Goebel).
1. Dažų formos velenėlis, turintis sugraduotus dalinius griovelius
segmentams sutepti spaustuviniais dažais. 2. Popieriaus rulonas. 3.
Prispaudimo velenėlis. 4. Giliaspaudės cilindras. 5. Atsukimo atgal
įtaisas. 6. Išvyniojimo įtaisas. 7. Dažų padavimo loveliai. 8. Popieriaus
valymo įtaisas. 9. Vibruojantis velenėlis(arba dažų taupymo velenėlis).

8 pav. Orlovo metalizuoto mikroreljefo spausdinimo agregatas vienpusiam
spausdinimui kartu su skysčio nuvalymo įtaisu (Super – Intaglioclor 212,
KBA).
1. Dažų formos velenėlis. 2. Iškiliosios spaudos plokštė. 3. Forminis
cilindras su metalizuoto mikroreljefo plokštėmis/spausdinimo matrica. 4.
Skysčių nuvalymo įtaisas.

Apsaugotų dokumentų gamyboje be šių išvardintų spaudos būdų, dar naudojame
trafaretinį spaudos būdą, skaitmeninį būdą ir lazerinius spausdintuvus.
Taigi plačiau aptarsime šiuos spaudos būdus.
Trafaretinė spauda. Trafaretinis spausdinimas (šilkografija) priskiriamas
prie specialiųjų spausdinimo būdų. Šis spauda (itališkai „trafaretto“-
praduriu) – tai vienas seniausių spaudos būdų, kai dažai ant
spausdinamosios medžiagos yra užnešami per tinklelį. Trafaretinis
spausdinimo būdas plačiai naudojamas atvaizdo atkūrimui ant įvairių
paviršių: popieriaus, kartono, plėvelės, stiklo, plastiko, metalo, odos,
medžio ir kt. Labai efektyvus šios spaudos panaudojimas kartu su iškiliąja,
ofsetine ir giliąja spauda. Šiuo būdu galima paviršių padengti ne tik
dažais, bet ir laku, liuminesensiniais dažikliais. Dabartinės formos
trafaretinė spauda buvo išrasta tik XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Nuo
XX a. pradžios trafaretinė spauda buvo labai plačiai naudojama tekstilės
pramonėje spausdinimui ant aukštos kokybės brangių audinių. Spausdinimui
ant popieriaus trafaretinė spauda pradėta naudoti tik nuo XX a. 4
dešimtmečio. 1907 m. Anglijoje gautas pirmas patentas trafaretinei spaudai.

9 pav. Trafaretinės spaudos schema: 1-spausdinamieji elementai, 2-tarpiniai
elementai, 3-spaudos dažai, 4-spausdinamoji medžiaga, 5-rakelis, 6-
pagrindas.

Spaudos forma (trafaretinis tinklelis) 7 yra padengiama dažais 3.
Slenkantis trafareto paviršiumi 7 rakelis 5 stumia prieš save dažus 3,
kurie dėl rakelio sudaryto spausdinimo pro atviras trafaretinio tinklelio
angas (spausdinamuosius elementus 1) patenka tiesiogiai ant objekto 4
(popieriaus) paviršiaus. Per tinklelio tarpinius elementus 2 dažai ant
spausdinamosios medžiagos nepatenka.
Jis suteikia galimybę dėka gauto storesnio dažų sluoksnio, nei esant
pagrindiniams spausdinimo būdams, užnešti atvaizdą ant šiurkščių
neįsigeriančių įrištų medžiagų. Trafaretinė spauda naudojama produkcijos
apdailai – lakavimui. Ji atliekama tam, kad apsaugotų atvaizdą nuo išorinio
poveikio. Tam tikslui naudojamas UV spinduliams atsparus lakas. Speciali UV
lakuotė vis dažniau naudojama geresnės kokybės atvaizdui išgauti. Lakavimo
technologija gana paprasta. Firmos gaminančios trafaretinės spaudos
įrengimus organizavo aukšto našumo pusiau automatinių ir automatinių linijų
gamybą. Šias linijas sudaro spausdinimo, UV džiovinimo, savaiminio lapo
uždėjimo bei priėmimo sekcijos.
Šis spaudos būdas gali būti naudojamas atskirų lokalinių ženklų arba
simbolių formavimui, kaip papildomas spaudos būdas. Taip pat pasižymi
spalvų ryškumu bei sodrumu.
Šiuolaikiniam leidybinių ir poligrafinių procesų vystymuisi būdinga platus
skaitmeninės technologijos įdiegimas visuose etapuose. Kompiuterių
naudojimas spausdinimo technologijas išveda į visai naują, skaitmeninį
lygį. Skaitmenine spauda laikomas procesas, kurio metu galutinė spaudos
produkcija yra gaunama tiesiai iš bylos, apeinant darbui imlias ir
neautomatizuotas operacijas. Dalis skaitmeninės spaudos sistemų tiražo
spausdinimo metu leidžia ant kiekvieno egzemplioriaus užnešti kintamą
informaciją. Skaitmeninėje spaudoje darbų ciklas labai trumpas, dalyvauja
nedaug žmonių, todėl nesunku garantuoti spausdinamų dokumentų slaptumą.
Skaitmeninės spaudos vienas svarbiausių pranašumų – sparta. Spausdinant
skaitmeniniu būdu galima išvengti kai kurių įprastam ofsetui būdingų
operacijų. Skaitmeninei spaudai yra kuriamos specialios mašinos, dirbančios
skirtingais principais ir užtikrinančios aukštą spalvotos spaudos kokybę.
Norint apsaugoti svarbius dokumentus ar banknotus, būtina parinkti tinkamą
spaudos technologiją jų gamybai. Labai svarbu šiuos svarbius dokumentus
apsaugoti nuo kopijavimo, todėl tikslinga naudoti kuo daugiau skirtingų
spausdinimo technologijų.

Išvados

1. Specialiosios spaudos spausdinimas yra susijęs ne su atskira

spausdinimo technologija, o su įprastinių spausdinimo technologijų,

tokių kaip ofsetas, giliaspaudė ir iškilioji spauda, pritaikymu ar

suderinimu.

2. Specialiai spaudai reikalavimai kur kas aukštesni, nei įprastinei.

3. Dideli reikalavimai keliami spaudinio apsaugai, kad nebūtų galima jo

suklastoti.

4. Apsaugotų dokumentų gamyboje pakankamai platus spaudos būdų

pasirinkimas.

5. Saugumo sumetimais vertybinius popierius ar dokumentus spausdina tik

valstybinės ar vyriausybinės spaustuvės ir tik tos bendrovės, kurios

turi vyriausybės išduotą licenziją.

Literatūra

1. Kipphan, Helmut (2000) Handbook of print media, Heidelberg. 432-448 p.

2. Žurnalas „Formatas“ Nr. 01. (2002). 42-43 p.; 48-49 p.

3. G. K. Grigorjef. Technologija glubokoj pechati. Maskva, 1953, 5-7 p.;

30-32 p.

4. [dokumentas interaktyvus] [žiūrėta 2003 12 06] prieiga per internetą:

http://www.lb.lt

5. [dokumentas interaktyvus] [žiūrėta 2003 12 06] prieiga per internetą:

http://press.lt

6. [dokumentas interaktyvus] [žiūrėta 2003 12 12] prieiga per internetą:

http://www.setec.fi/english/securityprinting/

Leave a Comment