Banko mokejimo korteliu tyrimas

TURINYS

1. Įvadas 2
2. Paslaugos apžvalga 3
2.1. Mokėjimo kortelių grupės, jų kvalifikacija 5
2.2. Kainų fiksavimas ir analizė 7
3. Vartotojų tyrimas 8
3.1 Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas 9
3.2 Anketos sudarymas 10
3.3 Gautų duomenų analizė 10
4. Rinkos analizė 20
4.1 Rinkos paklausos įvertinimas 21
4.2 Rinkos pozicionavimas 21
4.3 Pardavimų prognozė 23
5. Konkurentų analizė 24
6. Išvados ir pasiūlymai 26
7. Informacijos šaltiniai 27
8. Priedai 281. Įvadas
Atsižvelgiant į vis didėjančią konkurenciją, klientų poreikių augimą bei įgyvendinant bankų strateginius uždavinius, ypatingas dėmesys skiriamas klientų aptarnavimo kokybės gerinimui, paslaugų praplėtojimui įvairiomis sritimis bei alternatyvių produktų ir paslaugų pardavimo kanalų plėtojimui – bankomatų ir POS terminalų tinklui.
Sėkmingam mokėjimo kortelių verslui įtakos turėjo ir bankų mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklo plėtra bei jos veiklos tobulinimas. Bankomatai steigiami patogiose klientams vietose – prekybos ir paslaugų įmonėse bei bankų klientų aptarnavimo padaliniuose. Tai, jog bankų mokėjimo kortelių verslas sėkmingai plėtojamas, matyti iš kasmet parduodamų virš šimto tūkstančių įvairių mokėjimo kortelių ir pasirašomų su įmonėmis šimtais sutarčių dėl jų darbuotojų darbo užmokesčio pervedimo į mokėjimo kortelių sąskaitas. Pagrindinę mokėjimo kortelių rinką užima AB „Vilniaus bankas“, o nuo 2000 m. pabaigos antroje vietoje įsitvirtino AB „Lietuvos taupomasis bankas“.
Bankų mokėjimo kortelės naudingos ne tik jų turėtojams, bet ir įvairioms įmonėms, organizacijoms, pasiruošusioms su bankais sutartis, kuomet įmokos automatiškai pervedamos iš mokėjimo kortelių turėtojų sąskaitų į įmonių ar organizacijų sąskaitas nustatytu laiku.
Bankų mokėjimo kortelių verslas sparčiai plėtojasi, tačiau yra gana daug žmonių, kurie neturi ir dėl neaiškių priežasčių nenori įsigyti mokėjimo kortelių. Todėl norint išspręsti šią problemą yra atliekamas marketinginis tyrimas, kurio metu bus siekiama išsiaiškinti, kiek žmonių naudojasi bankų mokėjimo kortelių paslaugomis ir priežastis, kodėl kartais ne visi žmonės pasitiki ir nenoriai naudojasi mokėjimo kortelėmis.
Norint, kad bankų mokėjimo kortelių verslas ir toliau sėkmingai plėtotųsi, vykdomos įvairios akcijos ir taip skatinami mokėjimo kortelių turėtojai dažniau naudotis šia bankų siūloma paslauga, o mokėjimo kortelių neturintys asmenys – jas įsigyti. Tuo tikslu iškeliama hipotezė: „Rengiant daugiau akcijų, susijusių su mokėjimo kortelėmis, bus dažniau naudojamasi mokėjimo kortelėmis ir jų daugiau įsigyjama“.
Atliekant bankų mokėjimo kortelių marketingo tyrimą bus naudojamas priežastinis tyrimo metodas, kadangi išsiaiškinus, kiek žmonių naudojasi mokėjimo kortelėmis, reikia išsiaiškinti priežastis, nulėmusias susiklosčiusią situaciją. Taip pat šiuo metodu galima išsiaiškinti ir rodiklių kitimų priklausomybę, kuo reikėtų pasinaudoti, norint patikrinti iškeltą hipotezę.2. Paslaugos apžvalga
2003 metais Lietuvoje veikia dvylika bankų, iš kurių vienas specialios paskirties AB “Turto bankas”. Vertinant situaciją visos bankų sistemos mastu, galima teigti, kad daugumos jų veikla buvo gana konservatyvi, ką liudija veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas. Tačiau pastaruoju metu visi bankai skyrė vis daugiau dėmesio klientų pritraukimui visais įmanomais būdais, bei įrangos modernizavimui. Per kelis paskutiniuosius metus žymiai pagerėjo bendra estetinė bankų būklė, jie tapo daug patrauklesni žmonėms, o tai skatino klientų pasitikėjimą.
Lietuvoje veikia šie mokėjimo kortelių verslu užsiimantys bankai:
o Akcinė bendrovė Hansa-LTB;
o Akcinė bendrovė bankas Snoras;
o Akcinė bendrovė Lietuvos žemės ūkio bankas;
o Akcinė bendrovė Parex bankas;
o Akcinė bendrovė Lietuvos bankas Vilniaus bankas;
o Akcinė bendrovė Ūkio bankas;
o Akcinė bendrovė Šiaulių bankas;
o Akcinė bendrovė Kredyt Bank;
o Akcinė bendrovė Parex bankas.

Bankai, kurie neteikia mokėjimo kortelių paslaugų:
“Turto bankas” buvo įsteigtas tam, kad perimtų neveiksnius aktyvus iš Vyriausybės nustatytų bankų, juos pertvarkytų, valdytų bei realizuotų, siekdamas maksimaliai sumažinti valstybės patirtus nuostolius dėl bankų krizės.
“SAMPO” yra pirmaujanti finansinių paslaugų grupė Suomijoje. Pradėdama veiklą Lietuvoje, SAMPO atnešė šiaurietiškas finansinės veiklos tradicijas, paremtas abipusiu pasitikėjimu ir atsakomybe, teikia kitas paslaugas.
“Lietuvos vystymo banko” pagrindinė veikla yra kapitalinių investicijų ir su jomis susijusių apyvartinio kapitalo reikmių finansavimas, teikiamas finansiškai patikimoms ir pelningoms privataus kapitalo įmonėms.
“Medicinos bankas” kol kas taip pat nėra organizuotas mokėjimo kortelių verslui.
Bankų mokėjimo kortelės – tai paprastas ir patogus būdas disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais.
Privatūs klientai su kortelę visuomet gali pasiekti jų sąskaitose esančius pinigus – darbo užmokestį, stipendiją, galima pasinaudoti banko suteiktu kreditu. Atsiskaitydami kortele, galima lengviau kontroliuoti asmeninį biudžetą, nes visa informacija kiekvieną mėnesį pateikiama operacijų ataskaitoje arba operatyviai prieinama per internetą. Kortele galima atsiskaityti bet kurioje šalyje, bet kokia valiuta, parduotuvėse ir degalinėse bei išimti grynuosius pinigus iš bankomatų.
Verslo klientai, turėdami bankų mokėjimo korteles, gali visuomet pasiekti savo asmeninėje ar įmonės banko sąskaitoje esančius pinigus, pasinaudoti banko suteiktu kredito limitu.
Bankai siūlo daug ir įvairių rūšių mokėjimo kortelių. Jos turi tam tikrų skirtumų, tačiau galima išskirti ir joms būdingus bendrus naudingumo bruožus, klientų atžvilgiu.
Naudojimosi bankų mokėjimo kortelėmis privalumai:
 Bankų mokėjimo korteles gali įsigyti kiekvienas banko klientas, kadangi yra naudojamos nerizikingos bankų atžvilgiu mokėjimo kortelės, kurioms nesuteiktas kreditas (kortelės turėtojas negali išleisti didesnės sumos, negu yra jo sąskaitoje.
 Bankų mokėjimo kortelėmis galima naudotis tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje (ne su visomis kortelėmis), nes jos yra tarptautinė mokėjimo priemonė, priimama visame pasaulyje.
 Bankų mokėjimo kortelėmis galima naudotis atsiskaitant už prekes ar paslaugas ir darbus su ūkio subjektais, priklausančiais tinklui, neturint grynų pinigų daugelyje įmonių.
 Su kortelėmis galima atsiskaityti bet kokia valiuta, ją konvertuojant pagal atsiskaitymo dieną esančius kursus.
 Mokėjimo kortelių aptarnavimo bei naudojimosi kainos nurodomos kiekvienam asmeniui išduodant jam mokėjimo kortelę.
 Kortele naudotis gali tik asmuo, kurio vardas, pavardė ir parašas yra kortelėje.
 Mokėjimo kortele galima pasiimti grynuosius pinigus iš sąskaitos tiek kortelės tinklui priklausančiuose bankų padaliniuose, tiek bankomatuose.
 Praradus piniginę dažniausiai netenkama ir savo pinigų. Prarastą kortelę galima užblokuoti ir taip apsaugoti savo pinigus.
 Asmuo gali įsigyti vieną mokėjimo kortelę atskirai arba mokėjimo kortelių derinį, kuris jau i…š anksto yra suplanuotas.
 Atsiskaitant kortele asmuo identifikuojamas – jis turi pasirašyti atsiskaitymo čekį, o į bankomatą įvesti PIN kodą. Tai padidina pinigų saugumą.
 Kas mėnesį gaunamos atsiskaitymų mokėjimo kortele ataskaitos.
 Sumokėti už atskiras paslaugas (pvz. BITĖS GSM, Omnitel mobiliojo ryšio paslaugas ar UAB “Lietuvos draudimas” gyvybės draudimo įmokas ir pan.) galima net neužsukus į banką, prieš tai parašius prašymą, kad bankas nustatytu laiku lėšas nurašytų nuo kortelės sąskaitos.
Dėl visų šių priežasčių mokėjimo kortelės tapo labai populiarios, ypač verslininkų bei studentų tarpe, kurie kartais turi ne po vieną, bet po kelias skirtingas bankų mokėjimo korteles. Ši paslauga tampa vis patrauklesne ir patikimesne pinigų atsiskaitymo forma.2.1. Mokėjimo kortelių grupės, jų kvalifikacija
Bankų mokėjimo kortelės priklauso bankų paslaugoms. Jos yra tiesiogiai susiję su finansinėmis operacijomis. Todėl, naudojantis tarptautinės organizacijos GATT paslaugų skirstymu į dvylika stambių grupių, paslaugas susijusias su mokėjimo kortelėmis galima neabejotinai priskirti prie finansinių paslaugų grupės.
Visų bankų siūlomos mokėjimo kortelės yra skirtingos, tačiau turi ir bendrų skiriamųjų bruožų, ženklų, kaip VISA, VISA Electron, EUROCARD/MASTERCARD, GLOBUS, MAESTRO ir pan., kurie nurodo, kokiai kortelių sistemai jos priklauso.
Mokėjimo kortelės turi aiškią neapčiuopiamų paslaugų savybę, nors pačios kortelės ir apčiuopiamos. Taip yra todėl, kad mokėjimo kortelių paslaugų negalima nei pamatyti, nei paliesti, nei pauostyti, nei išgirsti, kadangi viskas vyksta per tam tikrus techninius ryšius ir realiai iš kortelės pinigai, kaip iš piniginės neišimami ir grąža atgal neįdedama. Tačiau pats atsiskaitymo procesas baigiasi pinigų pervedimu iš vienos sąskaitos į kitą ar pinigų išgryninimu, kur pinigai jau tampa apčiuopiamu daiktu.
Bankų mokėjimo kortelių paslaugos klasifikacija gana įdomi, kadangi klasifikuojant pagal tai, kas paslaugas teikia ir kas jas vartoja, priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo, paslaugos gali būti teikiamos ASMENS ASMENIUI (kai vartotojas šia paslauga naudojasi pats banko poskyryje ar atsiskaitydamas su įmone už prekes, paslaugas), OBJEKTO ASMENIUI (kai klientas naudojasi bankomatu pinigams išsiimti) ir OBJEKTO OBJEKTUI (kai pats klientas nedalyvauja operacijoje ir tie, kam bus atsiskaityta patys nedalyvauja, o pagal kliento sudarytą sutartį su banku pinigai bus pervesti iš kliento sąskaitos į to sąskaitą, su kuriuo klientas turi atsiskaityti).
Klasifikuojant bankų mokėjimo kortelių paslaugą pagal paslaugų apčiuopiamumą ši paslauga būtų priskiriama paslaugoms, atliekamoms teikiant nematomas vertybes. Paslaugų gavėjas yra žmogus, paslaugos apčiuopiamumas ir kontaktas žemi.
Bankai savo paslaugas skirsto į dvi grupes, pagal tai, kokiam klientui ši paslauga yra teikiama, t.y. juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniui; atitinkamai:
 Paslaugos verslo klientams
 Paslaugos privatiems (individualiems) klientams.
Visų bankų siūlomos paslaugos yra daugiau mažiau panašios ir nedaug kuo skiriasi, vieni bankai teikia daugiau paslaugų, kiti mažiau, todėl galima visus juos laikyti vienu objektu, vienu bendru banku. Tarp verslo klientams ir privatiems klientams siūlomų paslaugų yra tokių, kurios sutampa (tai nereiškia, kad ir paslaugų teikimo sąlygos yra vienodos) ir todėl galima išskirti bendras paslaugas verslo ir privatiems klientams. Naudojant tokį klasifikavimo būdą gaunama “Bankų paslaugų” lentelė:
1 lentelė
Bankų paslaugos
BANKAS Paslaugos privatiems klientams Asmeninis bankas
Investiciniai fondai
Grynųjų pinigų pervedimai CONTACT
Klientų korespondencijos siuntimas kurjeriniu paštu
Ne banko kortelės
“Sodros” mokamos pensijos, pašalpos, kompensacijos
“Tax free” čekiai
Paslaugos verslo klientams Dokumentiniai atsiskaitymai
Faktoringas
Pažymų, laiškų, patvirtintų paruošimas
Rizikos kapitalas
Verslo konsultacijos
Paslaugos privatiems ir verslo klientams Atsiskaitymai
Bankas telefonu
Indėliai
Individualaus naudojimo seifai

Internetinė bankininkystė (E.bankininkystė)
Investicijų valdymas
Įmokų ir mokesčių priėmimas
Finansų maklerio paslaugos

Garantijos ir laidavimai
Gyvybės draudimas
Kasos operacijos
Kelionės ir banko čekiai
Kopijavimas, dokumentų siuntimas
Kreditai
Mokėjimo kortelės
Mokėjimo pavedimai
Papildomos informacinės paslaugos
Paskolos ir lizingas
Sąskaitų tvarkymas
Seifų nuoma
Taupymo paslaugos
Tiesioginio debeto paslauga
Turto vertinimas ir įkeitimas
Valiutos operacijos
Vertybių pervežimas
Vertybiniai popieriai

Šioje lentelėje surašytos paslaugos bankų, kurie teikia ir mokėjimo kortelių paslaugas. Kaip matosi iš gautos lentelės, mokėjimo kortelės yra paslaugų privatiems ir verslo… klientams vietoje.2.2. Kainų fiksavimas ir analizė
Marketingo požiūriu kaina – tai marketingo komplekso elementas, apimantis sprendimus ir veiksmus, susijusius su kainų nustatymu ir keitimu. Bankai mokėjimo kortelių paslaugų kainas nustato dar prieš siūlydami naują kortelę vartotojams, kadangi ji toliau yra nekeičiama, išskyrus įvairias akcijas ir tam tikrus sprendimus, kada kainos yra šiek tiek pakoreguojamos.
Pagrindinis šios paslaugos kainos nustatymo veiksnys yra rizika, su kuria susiduria bankas siūlydamas paslaugą su jai būdingomis savybėmis. Antroje vietoje lieka paslaugos kaštų nustatymas, kas yra nelengvas procesas teikiant neapčiuopiamas vertybes, ir konkurentų paslaugų kainos.
Vartotojams yra sudaromos tam tikros nuolaidos, kadangi yra naudojamasi kompleksiškai susietų paslaugų paketų sudarymas, t.y. vartotojas gali įsigyti vieną mokėjimo kortelę atskirai arba mokėjimo kortelių derinį, kuris jau iš anksto yra suplanuotas. Renkantis mokėjimo kortelių derinį klientas negali pasirinkti iš visų siūlomų mokėjimo kortelių pats. Vartotojai, perkantys mokėjimo kortelių derinį yra labiau skatinami negu vieną mokėjimo kortelę, kadangi perkant mokėjimo kortelių derinį vienos mokėjimo kortelės kaina yra mažesnė, jai tokiu atveju taikomos tam tikros nuolaidos aptarnavime.
Mokėjimo kortelių aptarnavimo bei naudojimosi kainos nurodomos kiekvienam klientui išduodant jam mokėjimo kortelę. Taip siekiama išvengti galimų nesusipratimų.
Visas su mokėjimo kortelių aptarnavimu susijusias kainas galima pateikti vienoje lentelėje, kadangi jų aptarnavimo operacijos yra vienodos, skiriasi tik įkainiai, kuriuos galima apibendrinti. Taip galima sudaryti “Išdavimo ir aptarnavimo sąlygų” lentelę:

2 lentelė
Išdavimo ir aptarnavimo sąlygos

Paslaugos ar operacijos pavadinimas Įkainio dydis
Kortelės galiojimo laikas 1 – 2 metai
Pradinė įmoka į sąskaitą
jei suteiktas kreditas Nėra
jei nesuteiktas kreditas Nėra arba ne mažiau kaip 500 $
Pagrindinės kortelės išdavimas Iki 595 Lt
Papildomos kortelės išdavimas Iki 395 Lt
Kortelės atnaujinimas Nuo 20 iki 395 Lt
Kredito limitas Iki 10 000 Lt
Atnaujintos kortelės siuntimas paštu į užsienį Iki 20 Lt
Minimali lėšų suma kortelės atnaujinimui Iki 295 Lt
PIN kodo atnaujinimas Iki 20 Lt
Mėnesinis kortelės aptarnavimas Iki 1,50 Lt
Atsiskaitymo operacijos Nemokamai
Mėnesio ataskaita
paštu Iki 2 Lt
elektroniniu paštu nemokamai
Mėnesio ataskaitos kopija (1 kopija) 3 Lt
Kiti operacijų sąskaitoje įkainiai Pagal operacijos atlikimo dieną galiojančius bankų operacijų ir paslaugų įkainius

Lentelėje pateikiami duomenys tiek kiekio, tiek laiko atžvilgiu. Kai kurios paslaugos yra visoms bankų mokėjimo kortelėms nemokamos, kitos priklausomai nuo kortelės rūšies gali būti nemokamos ar kainuoti nemažą sumą.
Peržiūrėjus visų bankų mokėjimo kortelių įkainius buvo akivaizdu, kad brangiausiai kainuojančios mokėjimų kortelių sąlygos yra AB “Hansa-LTB”, tačiau ten yra ir pigių mokėjimo kortelių, kurių kainos kitų bankų mokėjimo kortelių atžvilgiu yra žemesnės.3. Vartotojų tyrimas
Tiriant rinką vartotojai nagrinėjami didelėmis grupėmis. Pirmiausia tiriama visa rinka, o tik po to pereinama prie atskirų rinkos segmentų tyrimo, jų savybių išsiaiškinimo. Tačiau galima ir kitokia tyrimo logika. Pirmiausia tiriama atskirų individų elgsena, o vėliau tyrimo rezultatai apibendrinami, kuo ir remiasi vartotojų elgsenos tyrimas.
Vartotojo elgsenos tyrimo tikslas yra išsiaiškinti tipiškus individo elgsenos niuansus, sprendimo priėmimo nuoseklumą, vienose ar kitose stadijose įtakos turinčius veiksnius. Tai leidžia įmonių vadovams suprasti vienokius ar kitokius vartotojų poelgius, numatyti jų elgseną ateityje.3.1 Vartotojų elgesio rinkoje tyrimas
Vartotojo elgsena – tai individo veiksmai, susiję su prekės įsigijimu bei vartojimu ir apimantys jo poelgius nuo problemos, kurią gali išspręsti prekės ar paslaugos įsigijimas, atsiradimo iki reakcijos į jau įsigytą prekę.
Literatūros šaltiniuose skiriami išoriniai ir vidiniai vartotojo elgseną lemiantys veiksniai.
Išoriniai vartotojo elgsenos veiksniai kyla iš visuomenės, kurioje individas gyvena, ir ypač to, kokiai grupei jis priklauso. Prie šių veiksnių priskiriama kultūra, klasė, įtakos grupė, šeima. Tai turi nemažai įtakos vartotojams sprendžiant ar iš viso reikia įsigyti bankų mokėjimo kortelę ir tai, kokį banką pasirinkti. Žmonės daugiau renkasi tokias paslaugas, kokias jau yra išbandę ar kuriomis naudojasi jų pažystami. Tai jiems tampa savotišku garantu, kad ta mokėjimo kortelė iš tiesų patenkins poreikius ir kad tas bankas, kuriam priklauso kortelė, yra patikimas.
Prie vidinių vartotojo elgsenos veiksnių priskiriami psichologiniai veiksniai: poreikis, suvokimas, patirtis ir nuomonė. Visi šie veiksniai turi įtakos ir renkantis mokėjimo korteles. Pirmiausia, tai mokėjimo kortelės įsigijimą lemia poreikiai, kurie juos nepatenkinus ilgainiui tampa motyvais. Analizuojant vartotojo poreikių veiksnius remiamasi A.Maslow poreikių piramidės teorija. Pagal ją bankų mokėjimo kortelių paslauga patenkintų antrąjį poreikį – savisaugą. Tai galima paaiškinti tuo, jog mokėjimo kortelės yra naudojamos piniginiams reikalams, jose atsiduria žmonių turtas – pinigai, nuo kurių vartotojas yra priklausomas. Todėl žinodamas, kad jo pinigai yra apsaugoti, vartotojas bus patenkinęs dalį savisaugos poreikio.
Atsiradus poreikiui vartotojas ieško galimybių tiems poreikiams patenkinti. Taip žinodamas, kad jis nori įsigyti mokėjimo kortelę, vartotojas rinks informaciją, ir kuris pasirinkimas jam atrodys geresnis, lems jo paties suvokimas. Taip pat rinkdamasis jis remsis savo turėta patirtimi ir taip suformuos nuomonė apie įsigyjamą mokėjimo kortelę.
Pats mokėjimo kortelės įsigijimas susidės iš kelių etapų:
 Vartotojui atsiras poreikis įsigyti mokėjimo kortelę.
 Vartotojas rinks informaciją apie įvairius mokėjimo kortelių variantus.
 Apsvarstys visą surinktą informaciją.
 Nuspręs, kurio banko ir kokią mokėjimo kortelę jis pasirinks.

Norint ištirti vartotojo nuomonę apie naudojamą paslaugą galima pasinaudoti jų apklausa, kas šio tyrimo metu ir buvo daroma.3.2 Anketos sudarymas
Bankų mokėjimo kortelių marketingo tyrimo metu buvo atliekama žmonių apklausa, siekiant išsiaiškinti kiek žmonių naudojasi bankų mokėjimo kortelėmis ir priežastis, kodėl kartais žmonės nepasitiki bei nenoriai naudojasi bankų mokėjimo kortelėmis. Taip pat buvo tikrinama hipotezė: „Rengiant daugiau akcijų, susijusių su bankų mokėjimo kortelėmis, bus dažniau naudodamiesi mokėjimo kortelėmis ir jų daugiau įsigyjama“.
Anketa sudaryta remiantis anketų reikalavimais. Galima ištirti tokias jos dalis:
 Įvardijimas, kam priklauso asmuo, atliekant žmonių apklausą.
 Dokumento pavadinimas.
 Įvairių tipų klausimai.
 Padėka.
Sudarant anketą naudojami įvairaus tipo klausimai, kurie padeda išsamiau atlikti tyrimą. Anketą iš viso sudaro vienuolika klausimų. Anketos pavyzdys pateiktas faile „Anketa“.3.3 Gautų duomenų analizė
Viso apklausoje dalyvavo penkiasdešimt respondentų, kurie buvo įvairaus amžiaus, įvairių užsiėmimų bei gyveno įvairiose vietose. Kadangi respondentų palyginus apklausta nedaug, buvo apklausiami Kauno regiono žmonės, t.y. besimokantys, dirbantys ar dėl kokių kitokių priežasčių šiuo metu esantys Kaune žmonės.
Pirmuoju anketos klausimu buvo siekiama atrinkti respondentus pagal tai, ar jie yra bankų paslaugų vartotojai. Kad aiškiau būtų nagrinėti gautus duomenis, po klausimo iš karto pateikiamas grafinis vaizdas ir po juo yra aptariami gauti duomenys.

1. Ar naudojatės bankų teikiamomis paslaugomis?
1 grafikas
Iš šio grafiko matyti, kad iš visų apklausoje dalyvavusių respondentų bankų paslaugomis nesinaudoja 10% žmonių, nors žiūrint į esamą civilizacijos lygį šalyje, nesinaudojančių banko teikiamomis paslaugomis turėtų būti mažiau. Retai naudojasi bakų paslaugomis 22% respondentų, o kad naudojasi pasirinko net 68% apklaustųjų. Taigi bendrai paėmus bankų paslaugomis naudojasi 90% apklaustųjų.
Kadangi pagrindinis šio tyrimo tikslas yra mokėjimo kortelės, toliau į šį klausimą gilintis nėra prasmės. Žinoma, žmonės, nesinaudojantys bankų teikiamomis paslaugomis, neturės ir mokėjimo kortelių, tačiau yra prielaida, kad tarp daugiau ar mažiau besinaudojančiųjų bankų paslaugomis atsiras ir tokių kurie neturi bankų mokėjimo kortelės. Siekiant išsiaiškinti tikslų turinčiųjų mokėjimo korteles skaičių, buvo užduodamas antrasis tiriamasis klausimas.

2. Ar turite kokią nors banko mokėjimo kortelę?
2 grafikas

Iš grafiko matome, kad iš visų apklaustųjų mokėjimo kortelių neturi 20% ir turi daugiau nei vieną mokėjimo kortelę 16%. Daugiausiai respondentų turi vieną mokėjimo kortelę – 64%. Šį klausimą tikslinga nagrinėti ir iš kitos pusės, nes galima išsiaiškinti, kiek dar respondentų atkrenta iš tų apklaustųjų, kurie naudojasi bankų paslaugomis.

3. Jei NETURITE, tai kodėl?
3 grafikas

Atsakyti į šį klausimą turėjo respondentai, kurie neturi mokėjimo kortelių, todėl 100% laikomi visi neturintys mokėjimo kortelių respondentai. Atsakant šį klausimą respondentai rinkosi vieną arba kelis atsakymų variantus. Pusė apklaustųjų paaiškino, kad jie neturi mokėjimo kortelės, nes niekas nesiūlė jų įsigyti, o taip pat didelė dalis (40%) respondentų mano, kad jiems ši paslauga yra nereikalinga.
Neatsitiktinai tarp galimų atsakymo variantų pateikta priežastis: bankais visai nepasitikiu. Tai, jog nei vienas respondentas nenurodė mokėjimo kortelės neturėjimo priežastimi to, kad banku visiškai nepasitiki, rodo visuomenės pasitikėjimą bankais.

Toliau pateikiami klausimai susiję su mokėjimo kortelių naudojimusi, į kuriuos atsakinėjo respondentai, turintys mokėjimo korteles. Buvo bandoma išsiaiškinti apie kai kurių mokėjimo kortelių privalumų respondentų suvokimą, kadangi tai gali daryti įtaką žmonėms, neturintiems bankų mokėjimo kortelių.

4. Ar Jūsų nuomone patogiau yra naudotis banko mokėjimo kortele, nei grynais pinigais?
4 grafikas

Daugiausiai apklaustųjų mano, kad mokėjimo kortele naudotis yra dažniau patogu nei grynais pinigais (47,5%). Tik 5% respondentų mano, kad mokėjimo kortele niekada nėra patogiau naudotis, lyginant su grynais pinigais. 15% apklaustųjų atrodo, kad mokėjimo kortele naudotis yra visada patogiau, o 32,5% apklaustųjų mano, kad tik kartais patogiau. Esant tokioms skirtingoms nuomonėms tikslinga išsiaiškinti to priežastis:

Kodėl taip manote?
3 lentelė
Nuomonė Priežastis
Visada Mokėjimo kortele greičiau atsiskaitoma.
Nereikia nešiotis grynų pinigų.
Patogu.
Saugu.
Dažniausiai Labai patogu.
Mažesnė apgaulės tikimybė atsiskaitant.
Galima atsiskaityti neturint grynų.
Nereikia galvoti ar su savimi turi pakankamai grynų.
Greičiau.
Saugiau.
Galima neturėti grynų, o kortelėje jų yra.
Nereikia nešiotis grynų pinigų.
Ne visada su savimi turi reikiamą sumą.
Daug kur galima atsiskaityti.
Kartais Grynų pinigų prireikia, o šalia nėra bankomato.
Ne visur galima atsiskaityti kortele.
Grynus pinigus yra pa…vojinga su savimi nešiotis.
Taip neapgaus.
Nežinant kiek reikia su savimi turėti, taip patogiau.
Kortelėje yra laikoma nemažai pinigų, o ji nėra pakankamai apsaugota.
Pinigai visada vienoje vietoje.
Kartais reikia susimokėti nedaug, o pasiimti iš bankomato smulkių negalima.
Grynais pinigais atsiskaityti greičiau.
Nepatogu Grynais tiesiog geriau.
Taip niekas neskaičiuoja tavo pinigų.
Kadangi priežasčių yra na nemažai ir venoje grupėje nepasireiškia didelis kokių nors priežasčių išsiskyrimas, braižyti grafiką yra netikslinga, geriau jas aiškiai pateikti lentelėje.
Kai kurios priežastys sutampa, tačiau kiekviename sektoriuje yra ir tik jam būdinga tokios nuomonės priežastis, pvz.: manoma, kad mokėjimo kortele naudotis patogiau tik kartais, nes grynų pinigų prireikia, o šalia nėra bankomato.
Kuomet priežastys, kodėl mokėjimo kortele yra patogiau naudotis nei grynais pinigais, yra išsiaiškintos, reikia sužinoti ar taip elgiasi, kaip galvoja:

5. Ar dažnai atsiskaitote naudodamiesi banko mokėjimo kortele?

5 grafikas

Matome, kad mokėjimo kortele atsiskaito 90% iš visų jų turėtojų. Tačiau su šio klausimo galimų atsakymų variantais galima išsiaiškinti ir atsiskaitymų dažnumą, t.y. ar dažnai tie respondentai, kurie atsiskaito mokėjimo kortele, tai daro.

6 grafikas
Matome, kad iš visų respondentų, kurie atsiskaito mokėjimo kortele, ja visada atsiskaito tik 2,8%, dažnai atsiskaito 41,7% ir didžioji dalis 55,5% neatsiskaito.
Nors mano, kad daugiau ar mažiau patogiau yra naudotis mokėjimo kortele viso 95% respondentų, realiai ja atsiskaitinėja 90%, t.y. atsiskaitinėjančių yra 5% mažiau nei manančių, kad naudotis mokėjimo kortele yra patogiau nei grynais pinigais.
Klausiant buvo išsiaiškintos tokios priežastys, kurios lemia naudojimąsi kortelėmis.

Kodėl? Pagrįskite atsakymą.

4 lentelė
Atsiskaitymų dažnumas Priežastis
Visada Taip patogiau.
Dažnai Turi mažai laiko.
Mažesnė apgaulės tikimybė.
Retai nešiojasi grynus pinigus.
Dažnai tenka atsiskaitinėti.
Saugiau.
Patogiau.
Nėra kaip pasiimti iš kortelės mažiau kaip 50 Lt.
Ne visada galima atsiskaityti mokėjimo kortele.
Kartais Kartais labai reikia.
Patogu.
Grynais atsiskaitinėti įprasta.
Grynais greičiau.
Neturi grynų.
Mažos sumos.
Nereikia grynų nešiotis su savimi.
Yra galimybė atsiskaityti su mokėjimo kortele.
Visada turi grynų.
Pavojinga grynus nešiotis su savimi.
Reikia planuoti biudžetą.
Niekada Taip nepriimtina.
Geriau, kada pinigus turi savo rankose.
Kortelės kartais nuskaitomos, dingsta pinigai.
Niekada neprireikė.

Šios naudojimosi mokėjimosi kortele, o ne grynais pinigais dažnumo priežastys iš dalies yra panašios su naudojimosi mokėjimo kortele, o ne grynais pinigais patogumo priežastimis, tačiau yra ir skirtumų, pvz.: respondentas mano, kad dažniausiai yra patogiau naudotis mokėjimo kortele, nei grynais pinigais, nes daug kur galima atsiskaityti mokėjimo kortele, be ja dažnai atsiskaito todėl, kad atsiskaitinėti tenka dažnai.
Kadangi yra 10% respondentų, kurie neatsiskaito mokėjimo kortele, jie vis viena kažkaip pinigus nuo savo sąskaitos pasiima. Galima išsiaiškinti kiek respondentų naudojasi bankomatais, nepriklausomai nuo to ar jie atsiskaito mokėjimo kortele dažnai ar iš viso neatsiskaito.

6. Ar naudojatės bankomatais?
7 grafikas

Iš šio grafiko matome, kad bankomatais naudojasi 95% respondentų ir tik 5% jais nesinaudoja, o pinigus no sąskaitos pasiima kitu būdu. Tikslinga išsiaiškinti ir naudojimosi bei nesinaudojimo bankomatais priežastis

7. Jei NE, tai kodėl?
8 grafikas

Nurodant naudojimosi ir nesinaudojimo priežastis, respondentai taip pat rinkosi po kelis variantus. Kadangi nesinaudoja bankomatais tik 5% apklaustųjų, tai nesinaudojimo priežastys procentais pasiskirstė tolygiai po 50%. Naudojimosi bankomatais priežastys turėtų išsiskirti labiau.

8. Jei TAIP, tai kodėl?
9 grafikas

Daugiausiai respondentai naudojimosi bankomatais priežastimis nurodė tai, kad lengviau pasiimti pinigus (68,4%) ir …bankomatais naudotis galima visą parą (65,8%). Taip pat respondentam svarbu ir tai, kad juose galima matyti sąskaitos likutį (50,5%). Tačiau tik 2,6% naudojimosi bankomatais priežastimis laiko tai, jog bankomatai yra patogiose vietose ir kad kitos išeities nėra.

Tai, jog yra žmonių kurie nesinaudoja bankomatais ar neatsiskaito mokėjimo kortele, gali reikšti, kad yra tokių, kurie pinigus sąskaitoje nuolat kaupia ir jų neišleidžia. Norint patikrinti šį teiginį užduodamas sekantis klausimas.

9. Ar pinigus laikote sąskaitoje kol jums jų prireikia?
10 grafikas

Didžioji dalis respondentų laiko pinigus sąskaitoje kol jiems jų prireikia – 47,5%. Bet yra 17,5% respondentų , kurie pinigų sąskaitoje nelaiko iki tol, kol jiems jų prireikia.
Tai, kad yra žmonių, kurie pinigų nelaiko sąskaitoje kol prireikia reiškia, kad esant galimybei esamus sąskaitoje pinigus jie pasiima nepriklausomai nuo to ar jų reikia. Todėl norima išsiaiškinti ar taip daroma ne todėl, kad nepasitikima bankais ir užduodamas priežastinis klausimas.
Kokios priežastys tai lemia?
5 lentelė
Pinigų laikymas sąskaitoje Priežastis
Laiko Taip saugiau.
Auga palūkanos.
Nereikia su savimi nešiotis grynų.
Taip neišleidžia.
Patogiau.
Grynų pinigų gauna papildomai.
Iškyla nenumatytų aplinkybių.
Pinigus pasiima kada reikia.
Nelaiko Visada trūksta pinigų.
Žino, kad kai prireiks grynų, neturės kur jų pasiimti.
Investuoja ten, kur gauna daugiau naudos.
Neturi tiek santaupų, kad galėtų laikyti.
Būdami sąskaitoje jie neduoda naudos.
Priklauso nuo situacijos Pirkimas ką nors brangaus.
Skuboti apsipirkimai.
Reikalas turėti grynų.
Pinigų stygius.
Suplanuotos išlaidos.
Poreikis.
Iš pateiktų priežasčių galima daryti išvadas, kad pinigus respondentai pasiima iš karto ne dėl nepasitikėjimo. Tačiau kyla klausimas ar tikrai respondentai mano, kad saugu yra naudotis mokėjimo kortele ir kad jų pinigai sąskaitoje yra saugūs. Todėl užduodami kiti tiesaus atsakymo reikalaujantys klausimai.

10. Ar Jūsų nuomone saugu pinigus ilgą laiką laikyti sąskaitoje?

11 graikas

Iš gautų duomenų matyti, kad dauguma respondentų (57%) mano, kad pinigus ilgą laiką laikyti sąskaitoje yra saugu, tačiau yra 8% manančių, kad nesaugu. Todėl toliau vėl bandoma išsiaiškinti, kodėl respondentai taip mano. Tikslingiau paanalizuoti tik tas priežastis, kurios paaiškina, kodėl respondentai mano, kad ilgą laiką laikyti sąskaitoje pinigus yra nesaugu.

Kodėl?
Respondentai nurodė šias manymo, kad pinigus ilgą laiką sąskaitoje laikyti nesaugu priežastis:
 Niekas nežino kas gali atsitikti.
 Buvo dingę pinigai ir neatsirado.
 Girdėjo, kad kitiem yra dingę pinigai ir neatsirado.

Taip pat svarbu išsiaiškinti ką respondentai galvoja apie naudojimosi mokėjimo kortele saugumą.

11. Ar manote, kad yra saugu naudotis banko mokėjimo kortele?

12 grafikas

Matome, kad mokėjimo kortelių saugumu respondentai yra labiau užtikrinti. Kad saugu naudotis mokėjimo kortele mano 77 %, o kad nesaugu – 5 %. Taigi, didžioji dauguma mano, kad mokėjimo kortelės yra patikimos.
Šitais klausimais buvo išsiaiškinta, kad dauguma žmonių naudojasi bankų mokėjimo kortelėmis ar kitomis bankų teikiamomis paslaugomis.4. Rinkos analizė
Rinkos analizė yra viena iš trijų sudedamųjų rinkos tyrimo struktūros dalių. Ji yra vienkartinis tyrimas, siekiant nustatyti rinkos struktūrą tam tikru momentu. Pati paslaugų rinkos analizės sąvoka yra siauresnė už paslaugų marketingo tyrimo sąvoką. Rinkos analizės paskirtis yra atskleisti atitinkamos paslaugos rinkos galimybes.
Rinkos analizė padeda:

• Ištirti rinkos reikalavimus paslaugai;
• Atlikti rinkos segmentavimą, jo analizę;
• Ištirti rinkos struktūrą;
• Ištirti vartotojus, tų charakteristikas, pirkėjų motyvaciją;
• Ištirti rinkos subjektų veikimo rinkoje metodus ir formas;
• Ištirti ekonominę ir rinkų konjunktūrą ir kt.4.1 Rinkos paklausos įvertinimas
Rinkos paklausa reikia laikyti mokėjimo kortelių kiekį, kurį įsigyja tam tikra vartotojų grupė tam tikroje vietoje per tam tikrą laiką esant tam tikro aktyvumo marketingo veiksmams.
Bankų mokėjimo kortelių rinkos segmentas yra žmonės, gaunantys kokias nors pajamas. Įsigyti bankų mokėjimo korteles galima tik pačiuose bankuose bei jų padaliniuose, tai aišku visiems klientams. Bankų mokėjimo kortelių rinkos paklausa išreiškiama natūriniais vienetais, t.y. parduotų mokėjimo kortelių skaičiumi. Ji priklauso nuo ekonominės, technologinės, socialinės – kultūrinės ir panašių aplinkų.
Bankų mokėjimo kortelių rinka yra dar pilnai neužpildyta, kadangi dar ne visi gyventojai turi mokėjimo korteles. O jei paaiškėtų, kad mokėjimo korteles turi visi gyventojai, tai sudaro irgi nereikštų, kad rinka jau būtų pilnai užpildyta, kadangi kiekvienas asmuo gali turėti daugiau nei po vieną mokėjimo kortelę. Todėl ir žinant, kad rinkos talpumas sparčiai mažėja, mokėjimo korteles vartotojai gali įsigyti ne mažesniu tempu. Be to, jie gali vieno banko mokėjimo kortelės atsisakyti ir įsigyti kito, jei sąlygos atrodys priimtinesnės. Tai skatina bankus gerinti mokėjimo kortelių sąlygas ir didina konkurenciją.4.2 Rinkos pozicionavimas
Pozicionavimas yra metodas, kuris padeda įvertinti ir surasti savo ir konkurentų produktų poziciją bei tikslinius segmentus, kurie užtikrintų produkto konkurentiškumą rinkoje. Pats pozicionavimas galimas labai įvairus. Todėl pabandau pozicionuoti ne vienu, o bent dviem būdais.

Pirmiausia pozicionuoju pagal tai, kiek kiekvienas bankas turi įsteigęs savo bankomatų Lietuvoje. Išskirsiu dvi ašis:

Šiaurė – pietūs;
Rytai – vakarai.

1 schema
Pozicionavimas pagal bankomatų išsidėstymą

Bankomatų tinklas apskaičiuotas skirstant Lietuvą į šešis regionus. Kiekviename iš jų yra šiek tiek bankomatų, tačiau mažiausiai tenka šiaurės rytų Lietuvai.

Pozicionavimas pagal MK asortimentą ir įkainius

2 shemos žymėjimai:
1 – Hansa – LTB;
2 – Vilniaus bankas;
3 – Ūkio bankas;
4 – Bankas Snoras;
5 – Lietuvos žemės ūkio bankas;
6 – Parex bankas;
7 – Šiaulių bankas;
8 – Kredyt bankas.

Iš šios schemos matyti, kad bankai daugumoje teikia didelius įkainius turinčias korteles, jei laikysime, kad maži įkainiai reiškia nemokamai išduodamas ir aptarnaujamas mokėjimo korteles. Praktiškai toks variantas nei vienam bankui nebūtų palankus.4.3 Pardavimų prognozė
Mokėjimo kortelių pardavimų prognozavimas yra bankų parduodamų mokėjimo kortelių tam tikru laikotarpiu nustatymas.
Mokėjimo kortelių pardavimą galima prognozuoti kokybiniu ir kiekybiniu metodais. Šio tyrimo metu išsiaiškinta, kad žmonės pakankamai lojalūs šiai bankų teikiamai paslaugai, todėl galima sakyti, kad kortelių pardavimui dabartiniai jų turėtojai neigiamos įtakos nedarys. Taip pat yra tokių, kurie neturi mokėjimo kortelių, tačiau norėtų jas įsigyti. Tai reiškia, kad ir toliau bus įsigyjamos mokėjimo kortelės.
Mokėjimo kortelių rinka per metus išaugo 80 proc. iki 1,4 mln. Daugiausiai mokėjimo kortelių turi:
Vilniaus bankas – 565 tūkst.
Hansa – LTB – 498 tūkst.
Snoro bankas – 180,1 tūkst.
Lietuvos žemės ūkio bankas- 116,6 tūkst.
Vilniaus bankas valdo apie 38 proc. mokėjimo kortelių rinkos ir beveik 49 proc. mokėjimo kortelių rinkos apyvartos. Tačiau “Hansa-LTB” sparčiai vejasi Vilniaus banką – per metus jo išduotų kortelių skaičius išaugo net 168,5 proc., tuo tarpu didžiausio konkurento – 45 procentais.
Todėl kaip ateityje pasikeis lyderiai pagal išduotų mokėjimo kortelių kiekį, dabar yra ganėtinai sunku pasakyti. Laikas parodys savo. Tikriausia lyderis turėtų išlikti Vilniaus bankas, tačiau „Snoras“ bus tikrai didelis konkurentas visiems Lietuvos bankams.5. Konkurentų analizė
Mokėjimo kortelių paslaugas teikia aštuoni bankai, kurie tarpusavyje yra konkurentai. Lietuvoje bankininkystė yra gana plačiai išvystyta, todėl tikimybė, kad atsiras tokias paslaugas teikiančių bankų yra nedidelė. Juo labiau, kad lietuviai yra nukentėję ir taip lengvai nepasitiki naujai atsiradusiais bankais, kaip anksčiau. Didesnė tikimybė atsirasti ne naujam bankui, bet užsienio bankų filialui, kurie išanalizavę Lietuvos bankininkystės rinkos spragas gali įsiterpti į ją įsiterpti ir papildyti.
Geriausiai žinomi yra Vilniaus bankas ir Hansa – LTB, kurie lyderiauja Lietuvos bankininkystės rinkoje. Šiuo metu šių bankų technologinis lygis yra gana aukštas ir kiti bankai stengiasi juos šioje sferoje pasivyti.
Bankams konkurencinį pranašumą duoda tai, jog gaunamas pelnas yra neslepiamas, žinomi užsienio šalių partneriai bei jų veikla.
Kortelių rinka Lietuvoje pasiekė iš esmės naują lygį – klientų pritraukiama ne naujomis mokėjimo kortelėmis, bet tobulinant ir plečiant jų naudojimo galimybes. Bankai konkuruoja siūlydami atsiskaityti už paslaugas bankomatuose, pasirinkti kortelės sąskaitos valiutą, valdyti šias sąskaitas internetu bei gauti įvairias kitas paslaugas.
Ateityje magnetinės kortelės bus keičiamos mikroprocesorinėmis nes jos yra saugesnės, be to, jų technologija leidžia suderinti kelias funkcijas vienoje kortelėje. Dabar naudojamos jų magnetinės kortelės iki 2005 m. turi būti pakeistos mikroprocesorinėmis. Dėl mikroprocesoriaus tokios kortelės yra daug saugesnės, nei magnetinės. Turėdamas magnetinę banko kortelę, vartotojas turi tik priėjimą prie savo banko sąskaitos. Mikroprocesorinė kortelė pati yra tarsi „elektroninė piniginė“ duomenys apie vartotoją ir jo banko sąskaitą yra ne tik banko duomenų bazėje, bet ir pačioje kortelėje.
Lietuvoje pirmas bankas, keisiantis savo korteles į mikroprocesorines, atitinkančias EMV standartus, bus ”Vilniaus” bankas, jau dabar diegiantis mikroprocesorinių kortelių technologijas. Naujos kortelės šio banko klientams pradėtos siūlyti 2003 m. Korteles keisti ruošiasi ir kiti šalies bankai. Mažiausiai to reikės „Snoro“ bankui – 94 tūkstančiai iš 99 tūkst. šio banko išleistų kortelių – mikroprocesorinės. Keičiant mokėjimo korteles, turės būti keičiama ir visa jų infrastruktūra: kortelių terminalai bei jų programinė įranga, duomenų bazės.
Magnetines tarptautines mokėjimo korteles bankas planuoja keisti į tarptautines lustines. Dabar išleidžiamos lustinės vietinės kortelės taip pat bus keičiamos į tarptautines. Tačiau tie klientai, kurie tarptautinių lustinių kortelių nepageidaus, galės naudotis dabartinėmis vietinėmis. “Snoras” yra pirmasis ir vienintelis, pradėjęs diegti lustines mokėjimo korteles Lietuvoje. Todėl dabar, kai artimiausiu metu pasaulyje bus pereinama prie šio tipo kortelių, bankas siekia būti priekyje, siūlydami pažangiausias šios srities technologijas. Lustinės mokėjimo kortelės sparčiai populiarėja pirmiausia dėl saugumo ir universalumo. Todėl kyla poreikis plėtoti jų kaip universalaus ir patikimo verslo bei kasdienės veiklos įrankio galimybes
Prognozuoti kažką labai toli į ateitį būtų tikrai netikslinga, nes viskas gali labai pasikeisti, tačiau manau, kad lyderiu ir toliau išliks Vilniaus bankas.6. Išvados ir pasiūlymai
1. Lietuvoje yra aštuoni bankai, kurie teikia mokėjimo kortelių paslaugas. Aiškiai lyderiauja Vilniaus bankas ir antroje vietoje bankas Hansa – LTB.
2. Bankų mokėjimo kortelės – tai paprastas ir patogus būdas disponuoti sąskaitoje esančiais pinigais. Jomis gali naudotis tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai. Jas gali įsigyti bet kuris banko klientas.
3. Mokėjimo kortelių įsigijimo bei aptarnavimo įkainiai yra nustatyti prieš pateikiant kiekvieną mokėjimo kortelę į rinką, tačiau bankai taiko ir tam tikras nuolaidas įsigyjant mokėjimo kortelių derinį.
4. Siekiant išsiaiškinti kiek žmonių naudojasi bankų mokėjimo kortelėmis ir priežastis, kodėl kartais žmonės nepasitiki bei nenoriai naudojasi bankų mokėjimo kortelėmis bei patvirtinti iškeltą hipotezę, anketų pagalba apklausta 50 respondentų.
5. Išsiaiškinta, kad mokėjimo korteles turi 80 % apklaustųjų, o kiti daugiausiai nurodė, kad neturi mokėjimo kortelės, nes niekas jiems nesiūlė jos įsigyti ir mano kad jiems tokios paslaugos nereikia. Žmonės pasitiki bankais ir šia paslauga.
6. Hipotezė pasitvirtino iš dalies tačiau numačius įvairias aplinkybes galima teigti, kad pasitvirtino ir žmonės daugiau naudotųsi mokėjimo kortelėmis bei daugiau jų įsigytų, jei būtų vykdoma daugiau akcijų, susijusių su mokėjimo kortelėmis.
7. Bankų mokėjimo kortelių rinka yra gana pilna, tačiau galutinai tikrai nėra užpildyta, todėl mokėjimo kortelių įsigyjimas neturėtų sumažėti.
8. Bankai konkuruoja tarpusavyje, vieni stengiasi neatsilikti nuo kitų ir taip išlikti rinkoje bei užimti kuo didesnę jos dalį.
9. Bankams verta atkreipti dėmesį į respondentų pasiūlymus, nes kai kurie jų tikrai neatneštų daug nuostolių ir yra realūs, pvz.: kad būtų galima daugiau vietų atsiskaityti mokėjimo kortele, tarkim, stotyje ir pan.
10. Bankai, kurie dar neturi mikroprocesorinių ar lustinių mokėjimo kortelių, turėtų paskubėti jų įsigyti.7. Informacijos šaltiniai
V.Pranulis „Marketingo tyrimai“ 1998 m.
V.Pranulis „Marketingas“ 2000 m.
V.Kindurys „Paslaugų marketingas“ 2002 m.
R.Urbanskienė „Rinkos tyrimai ir analizė“ 2001 m.
www.google.lt
www.delfi.lt
www.lbank.lt
www.vb.lt
www.sb.lt
www.snoras.com
www.medbank.lt
www.ub.lt
www.lzub.lt
www.turtas.lt
www.sampo.lt
www.hansa.lt
www.parex.lt
www.kredytbank.lt
www.news.lt8. Priedai
Neste akcija Vilniaus banko klientams

Iki 2003 m. vasario 28 d. atsiskaitant Vilniaus banko išduotomis mokamosiomis kortelėmis Neste degalinėse, litras degalų kainuos 3 ct pigiau!

Akcija radijo stoties PŪKAS klausytojams

Nuo 2002 m. lapkričio 4 d. Lietuvos žemės ūkio bankas kartu su radijo stotimi Pūkas pradėjo vykdyti bendrą akciją-žaidimą “ Kalėdinė Eglutė”. Akcijos laikotarpiu (kiekvieną darbo dieną iki 2002 m. gruodžio 20 d.) pirmas prisiskambinęs radijo stoties “Pūkas” klausytojas laimės dovaną nuo Lietuvos žemės ūkio banko kalėdinės eglutės: nemokamų banko paslaugų krepšelį (mokėjimo kortelę Maestro ir/arba Visa Electron, virtualią mokėjimo kortelę Era, mobiliosios bankininkystės paslaugą sms linija). Jei dalyvis teisingai atsakys į laidos vedėjo pateiktą klausimą, laimės super dovaną : firminį rašiklį, laikrodį ir pakabuką raktams. Taip pat jei dalyvis teisingai atsakys į laidos vedėjo papildomą klausimą bus užregistruotas ir akcijos pabaigoje turės galimybę laimėti Naujametinę kelionę dviems asmenims į Paryžių su Novaturu.
Naujiena „EuroCard/MasterCard“ ir „Maestro“ kortelių turėtojams
Nuolaidos mokantiems „EuroCard/MasterCard“ ir „Maestro“ kortelėmis „Neste“ automatinėse degalinėse.
Pranešame, kad 2003m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais UAB „Neste Lietuva“ visose automatinėse degalinėse skelbia Pavasarinę akciją.
Akcijos metu atsiskaitant už degalus mokėjimo kortelėmis „EuroCard/MasterCard“ ir „Maestro“ visose automatinėse degalinėse bus suteikta 3 centų nuolaida už kiekvieną degalų litrą.

Važiuokite pigiau su mokėjimo kortele!
Atsiskaitykite automatinėse degalinėse UNO-X banko “Hansa-LTB” mokėjimo kortele ir už litrą degalų mokėsite 5 centais mažiau!

Lustinės kortelės su “Multos” operacine sistema gali atlikti kelių skirtingos paskirties kortelių funkcijas iš karto. Naudojant šią sistemą, į vieną lustinę kortelę gali būti integruotos kredito, debeto mokėjimo, elektroninės piniginės, telefono automato ar automobilio parkavimo kortelių ir daugelis kitų programų. Daugiafunkcinė kortelė patraukli tuo, kad ją visuomet bus galima papildyti vis naujomis paslaugomis.