atsakomybės draudimas kompensacijos galimybe

ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖS

Sekantys pratimai apima formulavimų aiškinimą. Pavyzdinės
draudimo poliso formos buvo pateiktos pagal draudimo poliso
Viešosios ir gamybinės atsakomybės bei Darbdavio atsakomybės draudimo
poliso pvz. juos rasite gale šio užduočių rinkinio.

Kadangi tie patys formulavimai bus naudojami kiekvienu atveju
polisas yra pateikiamas vieną kartą, tačiau kiekvienas atvejis turi savo

planą, kuris turėtų būti skaitomas jungiant jį su atitinkamu
formulavimu.

Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad formuluotės panaudotos šiuose

pratimuose buvo suformuluotos būtent šiai knygai. Esu dėkingas tiems
dr., kuriuos apsvarsčiau darydamas šias formuluotes, tačiau atkreipiu
dėmesį, kad prisiimu atsakomybę už bet kokias klaidas ir praleidimus
šiuose dokumentuose.

Jei norėtumėte panaudoti savo paties draudimo poliso formulavimą,
turėsite padaryti atitinkamus pritaikymus nurodymo pavyzdiniuose
atsakymų planuose.

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (1) – MERRYMOUNT

1994 metų gegužės 1-ą dieną Penelopė nuvyko į Merrymount parduotuvę
pirkti naujo botago. Kol ji kalbėjo su parduotuvės savininku, jis
pakvietė ją apžiūrėti darbų ir naujų jodinėjimo skrybėlių, kurias jie
gamino. Šios pažintinės kelionės metu, ji, nelaimei, buvo paveikta garų,
sklindančių iš klijų puodo. Nepaisant to, kad tai privertė ją kosėti ir
prastai jaustis, ji nieko blogo nepagalvojo ir priėmė savininko
atsiprašymą. Po trijų mėnesių ji ėmė kentėti stiprų galvos s skausmą,
pablogėjo regėjimas, tapo sunku susikoncentruoti – dėl to ji prarado
darbą draudimo brokerių firmoje. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog visų jos
problemų priežastis yra klijų garų inhaliacija ( įkvėpimas).

Prieš susirgdama ji rekomendavo vieną iš jodinėjimo skrybėlių savo
draugui Henriui. Jis nusipirko vieną , bet kai pirmą k

kartą ją užsidėjo
per lietų nusiplovę dažai sugadino jo naują jojimo švarką. Be to, kai jo
žirgas jį numetė, jis krito ant galvos ir ta jojimo skrybėlė
susilankstė. Taip jis smarkiai susižalojo kaklą, todėl pusę metų
turėjo būti su įtvaru, kas jam neleido toliau tęsti modelio karjeros –
tuo būdu žymiai sumažėjo jo pajamos.

1994m. rugsėjo 1-ąją Harriet`a paliko firmai savo jojimo kelnes,
kad praplatintų liemenį. Nelaimei, kol jos buvo lyginamos po pataisymo,
lygintuvas perkaito ir pradegino kelnes. Savininkas atsiprašė Harriet`os
ir pasakė, kad viskas bus gerai, nes jis sąžiningai praneš draudimo
bendrovei ir jie susitars su ja.

Mr. Mount`as mirė ir jo turtas yra pavestas išdalint testamento
vykdytojams.

Pono Mount`o atsakomybės draudimo kopija yra pateikta –
apsvarstykite draudimo kompanijos kiekvienu iš pateiktų atveju.

TARPTAUTINIO DRAUDIMO POLISAS

DRAUDĖJAI PASAULIUI

220-250 Lemon Street
Barforth
Sussex

VISUOTINIS IR GAMYBINIS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Veiklos planas

|Poliso Nr.: | |Apdrausta: |
|TP 1234 |Alfredo Mount’o prekyba MERRYMOUNT PRODUKTAI |
|Veiklos sritis: Jojimo reikmenų gamintojas ir mažmenininkas. |
|Draudimo laikotarpis: |
|Nuo: 1996 01 01 |Iki: 1996 12 31 |
|Ir bet kokiam vėlesniam laikui, už kurį apdraustasis moka ir kompanija |
|priima atnaujintą draudimo premiją. |
|Draudimo |A dalis |B dalis |C dalis |
|limitas: | | | |
| |₤ 3,000,000 |——– |₤ 3,000,000 |
|Rizikos |Apdraustose patalpose ir šalia, ir kur tik apdraustasis ar |
|faktorius: |aptarnaujantys asmenys yra įdarbinti, įtraukti į veiklos |
| |kursą bet kur pasaulyje, bet neįtraukiant šalių, kurios |
| |veikia pagal JAV arba Kanados įstatymus. |
|Retroaktyvumo data (ne Šiaurės Amerikos |1986 01 01 |
|pavaldumo): | |
|Pradinė įmoka:

|Šiaurės Amerikos jurisdikcija |
|Pirma: ₤ 750 |Minimumas: ₤ 250 |Garantuota: Taip/Ne: Ne |
|Pagal susitarimą |Pritaikytas papildymas: |
| |Retroaktyvumo data: |
|Pasirašymo |1996 01 25 |
|data: | |

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (2) St. Someone`s

St. Someone`s yra vidutinio dydžio internatinė m-kla priimanti 11-
18 metų berniukus. Prieglaudą sudaro didelis senas namas ir keletas
modernių, specialiai pastatytų mokymo patalpų. Mokyklą valdo Valdybos
komitetas, kuris turi sudaręs Visuotinio ir Darbdavio atsakomybės draudimo
polisą, kaip pateikta.

Praėjusį birželį buvo padaryta nelaiminga klaida eksperimentuojant
chemijos laboratorijoje – buvo išsprogdinta galinė siena, nuolauža nukrito
ant automobilio, kuriuo buvo atvažiavęs į mokyklą tėvas, ir visiškai ją
suniokojo.

Aikštelės prižiūrėtojas traktoriumi vilko šienapjovę į kriketo
aikštelę ją nušienauti, kai į jį pataikė ietis mesta iš gretimo lauko, kur

treniravosi atletai. Metikas tvirtino, kad taip atsitiko dėl sprogimo
sukelto triukšmo, dėl kurio jis prarado susikoncentravimą. Šis įvykis
paveikė žemdirbio vairavimą ir traktorius įvažiavo į grupelę stebėtojų.
Tuo metu šienapjovė sukosi be kontrolės ir sugadino motociklą,
priklausantį laboratorijos technikui.

Atvykstančios greitosios sirena pakirto vairininko jėgas ir jis
nesuvaldė valties. Praplaukiant motorinė valtis, stengdamasi išvengti
įvykio, įlėkė į kelias lenktynines valtis, dvi iš jų nuskandindama, o
penkias suniokodama.

Besilankantį komandos narį ištiko sunkus šokas dėl šių įvykių ir jis
buvo gydomas mokyklos ūkvedės. Deja buvo gydoma netinkamai ir asmens
sveikata pablogėjo iki tokio laipsnio, kad dabar jam gresia mirtis.

Sekančią dieną mokyklos orkestras turėjo groti vietiniame Meno
centre. Kol instrumentai buvo kraunami į mokyklos autobusą, būgnas
užkrito ant mokytojo kojos ir sulaužė kelis kaulus.

Vasaros atostogų metu mokyklos grupė la

ankėsi Prancūzijoje. Ekskursija
vadovavo prancūzų kalbos mokytojas, kuris ir vairavo autobusą, kuriuo grupė
keliavo. Nelaimei jis pamiršo važiuoti dešine puse, kas įtakojo tai, kad
autobusas sukdamasis apvirto ant laukiančių autobusų eilės. Visi 60 žmonių
buvo sužeista, keletas sunkiai.

Apsvarstykite draudimo kompanijos įsipareigojimus pagal Visuotinį ir
Darbdavio atsakomybės polisą.

TARPTAUTINIO DRAUDIMO POLISAS

DRAUDĖJAI PASAULIUI

220-250 Lemon Street
Barforth
Sussex

DARBDAVIO ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Veiklos planas

|Poliso Nr.: |Apdrausta: St.Someoene’s internatinė mokykla |
|EL 6789 |Adresas: Mill Lane, Waterford, Downshire |
|Veiklos |Mokymo įstaiga |
|sritis: | |
|Draudimo laikotarpis: |
|Nuo: 1996 01 01 |Iki: 1996 12 31 |
|Ir bet kokiam vėlesniam laikui, už kurį apdraustasis moka ir kompanija |
|priima atnaujintą draudimo premiją. |
|Nr. |Darbuotojų aprašymas |
|1. |Mokytojai |
|2. |Technikai |
|3. |Aptarnaujantis personalas (virėjai ir valytojai) |
|4. |Kiti |
|Pradinė įmoka: |
|Pirma: ₤ 750,00 |Minimumas: ₤ 400,00 |
|Pagal susitarimą |
|Pasirašymo data:|1996 01 20 |

TARPTAUTINIO DRAUDIMO POLISAS

DRAUDĖJAI PASAULIUI

220-250 Lemon Street
Barforth
Sussex

VISUOTINIS IR GAMYBINIS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Veiklos planas

|Poliso Nr.: |Apdrausta: St.Someoene’s internatinė mokykla |
|TP 54321 |Adresas: Mill Lane, Waterford, Downshire |
|Veiklos sritis: Mokymo įstaiga |
|Draudimo laikotarpis: |
|Nuo: 1996 01 01 |Iki: 1996 12 31 |
|Ir bet kokiam vėlesniam laikui, už kurį apdraustasis moka ir kompanija |
|priima atnaujintą draudimo premiją. |
|Draudimo |A dalis |B dalis |C dalis |
|limitas: | | | |
| |₤ 1,500,000 |——– |₤ 1,500,000 |
|Rizikos |Apdraustose patalpose ir šalia, ir kur tik apdraustasis ar |
|faktorius: |aptarnaujantys asmenys yra įdarbinti, įtraukti į veiklos |
| |kursą bet kur pasaulyje, bet neįtraukiant šalių, kurios |
| |veikia pagal JAV arba Kanados įstatymus. |
|Retroaktyvumo data (ne Šiaurės Amerikos |1986 01 01 |
|pavaldumo): | |
|Pradinė įmoka: |Šiaurės Amerikos jurisdikcija |
|Pirma: ₤ 250 |Minimumas: ₤ 250 |Garantuota: Taip/Ne: Ne

|
|Pagal susitarimą |Pritaikytas papildymas: |
| |Retroaktyvumo data: |
|Pasirašymo |1996 01 20 |
|data: | |

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (3)- D.A.F.I.

Žemės ūkio institutas ( studentams geriau žinomas kaip DAFI) yra
žemės ūkio Koledžas ir tyrimų centras, kuris gyvuoja 25 metus, yra
finansuojamas švietimo Departamento ir Nacionalinės ūkininkų Sąjungos. Jis
kontroliuojamas Ministerijos viršininkų, kuriuos nustato du finansuotojai.
Ministerija turi Visuotinį ir Darbdavio atsakomybės draudimus remiantis
patvirtintomis formuluotėmis.

Pastaruoju metu jiems teko patirti keletą nelaimingų atsitikimų.

a) Dėl studento, kuris dirbo be priežiūros, klaidos vožtuvas atsidarė ir

skysto cemento masė nutekėjo į šalia tekančią upę. Dėl iš to kilusio

užterštumo žuvo veisiami upėtakiai. Įmonė patyrė ryškų finansinį

nuostolį. Tai taip pat nunuodijo kelias DAFI karves.

b) Traktorius, vairuojamas vieno iš darbuotojų, tapo nevaldomas (dėl

mechaninių kliūčių, kurias įtakojo prastas koledžo techniko darbas

(remontas) ir apgadino daug darbuotojų automobilių prieš įvažiuodamas

į koledžo ofiso sieną, sukeldamas vienai iš sekretorių širdies

priepuolį. Kita sekretorė, viena iš apmokytų teikti pirmąją med.

pagalbą koledžo sąraše, tačiau nelaimei darydama širdies masažą ji

paspaudė per stipriai ir sulaužė šonkaulį, kuris pradūrė plautį ir

tapo priežastimi didelių komplikacijų.

Traktoriaus vairuotojas susilaužė koją.

c) Koledžas, siekdamas padidinti savo metines pajamas, parduoda dalį savo

gaminamos produkcijos. Vienas vietinio viešbučio klientas pranešė,

kad daug jų svečių apsinuodijo maistu nuo, kaip, buvo ištirta,

kiaušinių miltelių, kuriuos tiekė koledžas. Svečiai akivaizdžiai

siekia kompensacijos iš viešbučio savininko ( už prarastą pelną dėl

anuliavimo sekant žinias apie problemą, kuri tapo žinoma nacionalinei

spaudai). Taip pat koledžas turėjo sunaikinti likusias skardines,

dalis kurių jau buvo parduota kitiems klientams, todėl koledžas

patyrė didelių išlaidų susigrąžindamas tą partiją skardinių.

d) Imtasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugoti studentus ir

darbuotojus nuo sužeidimų ar ligų, bet prieš 10 metų vienas

darbuotojas buvo paveiktas chemikalo, kuris kaip buvo manoma tuo

metu, yra nekenksmingas. Dabar žinoma, kad tai vėžio sukėlėjas, ir

tam asmeniui išsivystė vėžys, kuris, jis tvirtina, yra pasekmė to

paveikimo.

e) Per personalo /studentų šaškių varžybas koledže šaškė, mesta koledžo

direktoriaus, pataikė į elektros laidą, atšoko ir įstrigo Studentų

sąjungos prezidentui į akį.

Apsvarstykite:

a) įtrauktų asmenų teisinius įsipareigojimus ;

b) draudėjų teisinius įsipareigojimus.

TARPTAUTINIO DRAUDIMO POLISAS

DRAUDĖJAI PASAULIUI

220-250 Lemon Street
Barforth
Sussex

DARBDAVIO ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Veiklos planas

|Poliso Nr.: |Apdrausta: Žemės ūkio institutas |
|EL 6991 |Adresas: Honeypot Lane, Lower Scrannel, Suffolk |
|Veiklos |Žemės ūkio koledžas ir Tyrinėjimų centras |
|sritis: | |
|Draudimo laikotarpis: |
|Nuo: 1996 01 01 |Iki: 1996 12 31 |
|Ir bet kokiam vėlesniam laikui, už kurį apdraustasis moka ir kompanija |
|priima atnaujintą draudimo premiją. |
|Nr. |Darbuotojų aprašymas |
|1. |Dėstytojai |
|2. |Administracija |
|3. |Laborantai |
|4. |Kiti |
|Pradinė įmoka: |
|Pirma: ₤ 1,000 |Minimumas: ₤ 750 |
|Pagal susitarimą |
|Pasirašymo data:|1996 01 25 |

TARPTAUTINIO DRAUDIMO POLISAS

DRAUDĖJAI PASAULIUI

220-250 Lemon Street
Barforth
Sussex

VISUOTINIS IR GAMYBINIS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Veiklos planas

|Poliso Nr.: |Apdrausta: Žemės ūkio institutas |
|TP 9166 |Adresas: Honeypot Lane, Lower Scrannel, Suffolk |
|Veiklos sritis: Žemės ūkio koledžas ir Tyrinėjimų centras |
|Draudimo laikotarpis: |
|Nuo: 1996 01 01 |Iki: 1996 12 31 |
|Ir bet kokiam vėlesniam laikui, už kurį apdraustasis moka ir kompanija |
|priima atnaujintą draudimo premiją. |
|Draudimo |A dalis |B dalis |C dalis |
|limitas: | | | |
| |₤ 5,000,000 |₤ 1,000,000 |₤ 5,000,000 |
|Rizikos |Apdraustose patalpose ir šalia, ir kur tik apdraustasis ar |
|faktorius: |aptarnaujantys asmenys yra įdarbinti, įtraukti į veiklos |
| |kursą bet kur pasaulyje, bet neįtraukiant šalių, kurios |
| |veikia pagal JAV arba Kanados įstatymus. |
|Retroaktyvumo data (ne Šiaurės Amerikos |1986 01 01 |
|pavaldumo): | |
|Pradinė įmoka: |Šiaurės Amerikos jurisdikcija |
|Pirma: ₤ |Minimumas: ₤ 1,000 |Garantuota: Taip/Ne: Ne |
|1,750 | | |
|Pagal susitarimą |Pritaikytas papildymas: |
| |Retroaktyvumo data: |
|Pasirašymo |1996 01 25 |
|data: | |
KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (4) – COMPETENT INK INSTALLATION (1)

Kompetetinga spausdintuvų instaliavimo kompanija yra gamykla,
taisanti ir instaliuojanti spausdinimo mechanizmus dirbanti Europoje ir
šiaurės Amerikoje. Šiuo metu jie laikosi Privalomos gamybos atsakomybės
draudimo poliso, kaip pateikta pavyzdiniame blanke. Jie klausia patarimo
dėl daugybės pretenzijų prieš šią politiką, kurių detalės pateikiamos
žemiau.
Jūs turite apsvarstyti draudėjų įpareigojimus kiekvienu atveju.

a) Stengdamiesi įsiveržti į Tolimųjų Rytų rinką, jie neseniai priėmė

Japonų delegaciją. Kol jie apžiūrinėjo gamyklą du delegacijos nariai

buvo sužeisti dėl neatsakingo keltuvo vairuotojo poelgio. Vienam iš

sužeistųjų prireikė medikų pagalbos, kitam buvo suteikta pirmoji

med. pagalba, deja neteisinga, todėl padėtis tik pablogėjo.

Pretenzijos prieš kompaniją, vairuotoją ir pirmos medicininės

pagalbos teikėją buvo pareikštos dėl abiejų sužeistųjų.

b) Gamykla yra šalia aerodromo ir kompanija naudojasi nedideliu

lėktuvu greitam darbuotojų pervežimui į kitas Jungtinės Karalystės

vietas bei Europą. Kartą, lėktuvui ėmus leistis, stabilizatoriaus

dalis iškrito ir nukrito ant automobilio ir jį sugadino. Automobilio

savininkas siekia kompensacijos.

c) Darbuotojas netyčia paliko atsuktą kraną prausykloje, darbo dienos

pabaigoje. Iš praustuvės ištekėjęs vanduo užpylė apatinio aukšto

lubas, sugadindamas dalį ten esančios technikos, kuri buvo parengta

kapitaliniam remontui. Savininkai reiškia pretenzijas dėl žalos.

d) Klientas Sietle reiškia pretenzijas dėl netinkamos spausdintuvo

instaliacijos, kurią atlikinėjo vienas kompanijos darbuotojų.

Vienas iš šio kliento darbuotojų buvo paveiktas toksiškų garų,

kuriuos skleidžia spausdinimo rašalas, ir šis darbuotojas susirgo

plaučių vėžiu. Reikalaujama didelės pinigų sumos. Kokios informacijos

jums prireiks, kad galėtumėte imtis priemonių?

e) Pagrindinis klientas pasiskundė, kad kompanijos darbuotojai,

instaliuodami įrangą, padarė žalos už £100 000. Kompanija jaučia ,

kad pretenzijos buvo išpūstos, perdėtos, tačiau jie yra susirūpinę,

kad neprarastų šio kliento palankumo, tad pranešė kad žala bus

pilnai atlyginta ir kad dokumentai perduoti jų draudėjams.

f) Viena mašinų, pristatytų Jungtinėje Karalystėje gyvenančiam klientui,

buvo su defektu ir dėl to klientas patyrė £ 2000 000 nuostolį.

Kompanijos vyrai, kurie nuvyko pataisyti sulaužytos mašinos, buvo

neapdairūs perkeldami mašiną. Tai kainavo dar £ 1500 000, be to išpylė

ten buvusias medžiagas ir padidino užterštumą. Už tai reikalaujama ₤

2500 000. Tariant, jog nėra priežasčių vengti atsakomybės, kokia

maksimali kaina bus draudėjams?

TARPTAUTINIO DRAUDIMO POLISAS

DRAUDĖJAI PASAULIUI

220-250 Lemon Street
Barforth
Sussex

VISUOTINIS IR GAMYBINIS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Veiklos planas

|Poliso Nr.: |Apdrausta: Kvalifikuota rašalinių įrenginių kompanija |
|TP 5678 |Platignum Works, Waterman’s Lane, London, EC4 |
|Veiklos sritis: Gamintojai, meistrai ir spausdinimo mašinų instaliatoriai |
|Draudimo laikotarpis: |
|Nuo: 1996 01 01 |Iki: 1996 12 31 |
|Ir bet kokiam vėlesniam laikui, už kurį apdraustasis moka ir kompanija |
|priima atnaujintą draudimo premiją. |
|Draudimo |A dalis |B dalis |C dalis |
|limitas: | | | |
| |₤ 3,000,000 |₤ 2,000,000 |₤ 3,000,000 |
|Rizikos |Apdraustose patalpose ir šalia, ir kur tik apdraustasis ar |
|faktorius: |aptarnaujantys asmenys yra įdarbinti, įtraukti į veiklos |
| |kursą bet kur pasaulyje, bet neįtraukiant šalių, kurios |
| |veikia pagal JAV arba Kanados įstatymus. |
|Retroaktyvumo data (ne Šiaurės Amerikos |1986 01 01 |
|pavaldumo): | |
|Pradinė įmoka: |Šiaurės Amerikos jurisdikcija |
|Pirma: ₤ 750 |Minimumas: ₤ 250 |Garantuota: Taip/Ne: Taip |
|Pagal susitarimą |Pritaikytas papildymas: ₤ 100,000 |
| |Retroaktyvumo data: 1996 01 01 |
|Pasirašymo |1996 01 25 |
|data: | |
KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (5) – COMPETENT INK INSTALLATION (2)

Kompetetinga spausdintuvų kompanija (C.I.I.) neseniai pateikė
ir instaliavo naują spausdintuvą Jungtiniam Komerciniam Ekspresui (ACNE).
Deja mechanizme buvo blogas elementas (jį patiekė spausdinimo Darbų
Vystymas – nedidelė firma besispecializuojanti įvairių detalių gamyba
spausdintuvams).

Šis blogas elementas buvo priežastimi to, kad spausdintuvas nustojo
išspausdinęs pusę ACNE pagrindinio žurnalo kitos savaitės leidinio.
(Informuotiems žmonėms Darbas, Atrodo Lengvesnis – / “PIMPLE”
sutrumpintai/). Dėl per didelio spaudimo mašinoje, rašalas išsitaškė po
visą spaustuvę, sugadindamas jau užbaigtas ir sukomplektuotas kopijas –
tuo būdu padarytas darbas buvo prarastas ir spausdinimo kambarys turėjo
būti nuodugniai išvalytas.

C.I.I. nedelsiant nusiuntė savo geriausius mechanikus į ACNE, kad
pataisytų spausdinimo mašiną, bet montuodami naują detalę jie
nepastebėjo, kad neteisingai pritvirtintas apsaugos diržas. Netrukus po
pataisymo mašina buvo įjungta vėl ir neteisingai pritvirtintas diržas
buvo išmestas, padarydamas daug papildomos žalos ir išleisdamas didelį
kiekį nuodingo bromochloridoflorometano (BCF) į atmosferą. Nelaimei tai
atsitiko tada, kai grupei svečių iš Amerikos buvo aprodomi įrengimai. Du
iš grupės svečių gavo mirtiną BCF dujų dozę ir mirė.

C.I.I. gavo pranešimą iš organizacijos, pavadinimu CAMERA ( Against
Making Eroticisus Reading Available) , kuriame sakoma, kad tai buvo jų
kaltė dėl energijos mechanizmo.

C.I.I. žino, kad jie suinstaliavo panašius energijos mechanizmus į
50 kitų mašinų, kurias jie pateikė klientams ir yra susirūpinę šių
mašinų susigrąžinimu tam, kad galėtų jas patikrinti ir, jei yra būtinybė,
padaryti saugias.

Apsvarstykite draudėjų įsipareigojimus kiekvienu atveju.

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (1) –MERRYMOUNT

Punktai apsvarstymui:

I- as paragrafas: tarkime, kad teismas sutinka (apsvarsčius
galimybes), kad Penelopė susirgo įkvėpusi garų. Tai atsitiktinis kūno
sužalojimas ar liga, už ką MERRYMOUNT yra teisiškai atsakinga, taigi
tai yra kompensuojama.

Studentai gali pabandyti išvengti atsakomybės remdamiesi tuo, kad
tai užterštumas, kuris yra nekompensuojamas – tačiau pretenzijų pagrindas
yra kūno sužalojimas dėl produkto,o ne užterštumo.

II- as paragrafas: gamybinis įsipareigojimas.

Kepurė yra akivaizdžiai netikusi, kadangi dažai neturėtų nubėgti
tokiomis aplinkybėmis – taigi pretenzijos dėl žalos padarytos švarkui
yra svarios. Pretenzijos dėl sužeidimo gali būti ginčytinos remiantis
tuo, kad kepurės tikslas yra saugoti galvą, o skundžiamasi dėl sužaloto
kaklo.

III- as paragrafas:, A.5.1 (.jokia kompensacija negarantuojama už
žalą turtui, kuriuo naudojasi apdraustasis ir kurią sukelią toks darbas).
Taip pat žiūrėkite Bendrosios Sąlygos 3 (.nežadama atlyginti už prisiimtą
atsakomybę be raštiško kompanijos sutikimo).

IV- as paragrafas, 2 ( c) – Juridinių asmenų draudimas

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (2) – St. Someone`s

Punktai apsvarstymui:

I- as paragrafas: sprogimas įvyksta dėl neapdairumo – iš to kilusi
žala bus atlyginta pagal Viešųjų įsipareigojimų politiką. (Atkreipkite
dėmesį, kad Rylands Fletcheris nesikreipia).

II- as paragrafas – Darbdavio atsakomybės planas (programa) liečia
sporto aikštelės personalą, taigi turbūt aikštelės prižiūrėtojas ir yra
tas darbuotojas, kuris yra atsakingas. Mokykla taip pat yra atsakinga už
padarytą žalą dėl traktoriaus ir priekabos.

Atkreipkite dėmesį, kad atsakomybė dėl motociklui padarytos žalos
bus skiriama pagal Viešųjų Įsipareigojimų polisą (turto žala
nekompensuojama pagal Darbdavio įsipareigojimų draudimo polisą).

III- as paragrafas: sportas įeina į “Biznį” (prie “Švietimo įstaiga”)
– tiesioginė priežasčių grandinė nuo vairininko neapdairumo iki valties
padarytos žalos – kompensuojama pagal Viešųjų įsipareigojimų draudimo
polisą.

IV- as paragrafas : žiūrėkite Viešųjų įsipareigojimų politiką, 2(b)
– medicininio personalo darbas yra kompensuojamas.

V- as paragrafas: žala kyla iš ir dėl tarnybos (darbo) –
kompensuojama pagal Darbdavio atsakomybės draudimo polisą.

VI – as paragrafas: tai priskiriama automobilio draudimui
(nepaprasta, kiek studentų bandys priskirti tai prie Viešųjų
įsipareigojimų draudimo poliso.)

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (3) – D. A. F. I.

Punktai apsvarstymui:

a) Įsipareigojimai dėl teršimo – staigaus, ypatingo ir atpažįstamo

veiksmo rezultatas, ko – dėl kompensuojamas. Jokios atsakomybės

už savo gyvūnus.

b) Svarbiausia visų problemų priežastis buvo nerūpestinga priežiūra

žala darbuotojų automobiliams – Visuotinės atsakomybės draudimo

polisas. Sekretorės širdies smūgis, sulaužytas šonkaulis ar

pradurtas plautis – Darbdavio atsakomybės dr. polisas. Traktoriaus

vairuotojo sulaužyta koja – Darbdavio atsakomybės draudimo

polisas.

c) Gamybiniai įsipareigojimai – viešbučio ir svečių pretenzijos

keliamos remiantis Gamybinių įsipareigojimų draudimo polisu. Jokių

kompensacijų už išlaidas susigrąžinant ir suniokojant likusią

partijos ( siuntos) dalį.

d) Darbdavio atsakomybės draudimo polisas yra reiškinys, pagrįstas

formulavimu, jog kompensuojami tik tie atsitikimai, kurie įvyksta

draudimo laikotarpiu. Net jei darbdaviui sekasi veikti prieš

Institutą, tai vis tiek nepriklauso dabartiniams draudėjams ir

reikės ieškoti draudėjų sužeidimo metu.

e) Nors žaidimo šaškėmis nėra “Biznyje” kaip apibrėžta plane, tai

eina prie 2 (b) Visuotinių įsipareigojimų poliso.

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (4) – COMPETENT INK INSTALLATION (1)

Punktai apsvarstymui:

a) Sužeidimų pirminė priežastis buvo vairuotojo neapdairumas.

Tariant, jog keltuvas neturi licensijos važiuoti keliu ( kitaip tai

jau būtų prie A.2) Darbdavio atsakomybė yra kompensuojama pagal

Visuotinės atsakomybės draudimo polisą. Nėra priedų prie atlyginimo

darbuotojams, taigi bet kokios pretenzijos prieš vairuotoją, kaip

prieš asmenį, draudėjui nesvarbios. Pirmosios pagalbos teikėjo

atsakomybė apsaugojama pagal priedą 2 (b).

b) Žala, priskiriama lėktuvui, yra pašalinama pagal Visuotinės

atsakomybės draudimo polisą, A.4.

c) Tai reikalauja Visuotinės atsakomybės draudimo poliso A.5 tyrimo.

Tariant, kad studentas gali susitvarkyti su neigiamom pasekmėm,

jie turėtų padaryti išvadą, kad atsakomybė kompensuojama.

d) Žiūrėkite pagal Vakarų Amerikos Jurisdikcijos Straipsnio Priedą.

Tariant, kad čia galėtų būti sąsaja tarp neapsaugojimo ir ligos,

bus reikalinga nustatyti ar tai susiję su praeitim, pretenzijos

pobūdžiu ir sąryšiu su “Taikytinu Pertekliumi” (Applicable

Exess”). Taip pat turi būti apsvarstyta informacija, reikalaujama

Bendrųjų sąlygų 8, dėl įvykio laiko nustatymo.

e) Bendra Visuotinės atsakomybės draudimo poliso Sąlyga 3-“Jokia

pasiūlyta apmokėjimo perspektyva ar atsakomybės pripažinimas nebus

daromi”, be raštiško Kompanijos pritarimo.”.

f) Žala, sukelta nerūpestingų darbuotojų – A dalis – £ 1.500.000.

Žala, sukelta netikusių mašinų – C dalis – £ 2.000.000 (draudimo

limitas).

Žala, sukelta užterštumo – B dalis – £ 2.000,000 ( draudimo

limitas).

Jungtinių Karalysčių klientas, taigi jokio uždėto pertekliaus.

Bendra Sąlyga 6- “ . kiekviena dalis pateikia dalyką atskirai, prie

savo Draudimo Limito.” taigi bendras ieškinys bus £ 5.500.000 –

BET – Sąlyga 6 tęsiasi” . su sąlyga, kad bendri kompanijos

įsipareigojimai būtų ribojami iki didžiausio Draudimo Limito, ties

kiekviena dalimi.” taigi apmokėjimo limitas bus £ 3.000.000.

KOMPENSACIJOS GALIMYBĖ (5) – COMPETENT INK INSTALLATION (2)

Punktai apsvarstymui:

II- as paragrafas – ACNE norės atgauti spausdinimo kambario valymo
išlaidas, materialines išlaidas sugadintom kopijom, išlaidas dėl naujo
spausdintuvo, kad pabaigtų atspausdinti laiku. Visa tai atitinka dėl
netikusio mašinos įrengimo – kompensuojama pagal Gamybinę Visuotinės
atsakomybės įsipareigojimo polisą. ( Pastebėkite teises prieš netikusių
komponentų tiekėjus).

III- as paragrafas – Netiesioginiai įtaisyto apsaugos varžto
nepastebėjimas prilygsta nerūpestingumui. Atsiradusi žala suformuos
įtikinamą dalyko pretenziją pagal Visuotinės atsakomybės polisą.

IV-as paragrafas – Apdraustasis turi įdėti daug pastangų, kad
garantuoti, jog tolimesnių pretenzijų potencialas sumažės ir to
nepadarant, tolimesnės kompensacijos pasidarys negaliojančiomis. Tačiau
atsigavimo kaina yra specialiai pašalinta iš C dalies.

Leave a Comment