Reklamos politika

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS
MENŲ FAKULTETAS
DIZAINO KATEDRA

Reklamos politika

Dėst. doc. dr. Vytautas Žalys

D.Diz III-II stud. Ramūnas Ivanauskas

ŠIAULIAI, 2005

Turinys

Įvadas
3

Įžanga
4

Reklamos istorinės ištakos
5

Reklamos ir informacijos skyrius bei jo funkcijos 5

Reklaminės kampanijos planavimas
6

Informacijos paieška
6

Strategijos ir veiksmų planavimas
6

Reklaminio teksto projektas
7

Reklamos būdai, jų naudojimas
8

Reklama televizijoje
8

Reklama radijuje
9

Reklama spaudoje
10

Lauko reklama
11

Reklama internete
13

Darbas su žiniasklaida
13

Naudotos literatūros sąrašas
15
Įvadas______________________________________________________________________
___
Reklama apibrėžiama ir kaip ekonominė kategorija. Planingai naudojama kaip
informacijos priemonė, reklama tampa tarpininku tarp gamybos, cirkuliacijos
ir vartojimo sferų.
Šiuo metu reklama tapo būtinu gyvenimo atributu. Be jos neįsivaizduojame ne
tik prekybos, paslaugų teikimo, bet ir apskritai daugelio ekonominių sričių
egzistavimo.
Reklamą galima apibrėžti kaip trumpą, emocionaliai nuspalvintą informaciją,
nukreiptą į potencialius pirkėjus, kad paskatinti juos atlikti įvairius
veiksmus, susijusius su prekių ir paslaugų įsigijimu. Reklama realizuojama
remiantis reklamos davėjo, vartotojo ir visos visuomenės tarpusavio
interesais. Ji palengvina vartotojui išsirinkti prekę, suteikia kryptingą
poveikį atskiriems pirkėjams ir platiems vartotojų sluoksniams. Reklama
taip pat padeda formuotis interesams, papročiams, požiūriams, įveikti
klaidas ir prietarus, tarnauja kultūriniam, politiniam, moraliniam ir
estetiniam žmonių auklėjimui. Ji susijusi su visuomenės nuomonės formavimu.
Reklama yra daugiafunkcinė veikla su daug tikslų gali būti siekiama jos
pagalba.
Reklama apibrėžiama įvairiai, tačiau paprastai akcentuojamas trys jos
specifinės savybės:
• Pirma, tai apmokamas informacijos perdavimo būdas.
• Antra, reklama yra neasmeninis arba netiesioginis informacijos
perdavimo būdas.
• Trečia, visada yra reklamos iniciatorius, kuris paprastai moka už jos
klaidas, todėl dar yra vadinamas rėmėju
arba užsakovu.
Reikia atkreipti dėmesį, kad reklama yra mokama ir yra žinoma mokėtojo
asmenybė.
Perskaitę skelbimo turinį, iš karto sužinome, kas nori parduoti prekę ar
paslaugą.

Reklama pasižymi ir teigiamomis ir neigiamomis savybėmis.
Teigiamos – tai reklamos prieinamumas. Ji gali pasiekti didžiulę ir
įvairiai geografiškai išsidėsčiusią rinką. Informacija sklinda nuo vieno
vartotojo prie kito. Tik reikia žinoti, kokią auditoriją pasieks konkretaus
pobūdžio reklama. Didesnį efektą gali sukelti tai, kad vienu metu galima
panaudoti daugelį reklamos rūšių. Rėmėjas ar suinteresuotas tuo asmuo gali
kontroliuoti naudojamą reklamos priemonę, jos grafinį atlikimą, vaizdą,
dydį, dažnumą, trukmę, auditorijos apimtį. Be to, didelei auditorijai
užtenka perduoti tik vieną kreipinį. O spausdintos reklamos vartotojai jos
turinį gali perskaityti pakartotinai. Reklama yra pagalbinė grandis
asmeniško perdavimo proceso metu.
Neigiamos savybės yra tos , kad reklamos priemonės dažnai standartizuotos.
Taip pat jos nėra nukreiptos konkrečiai pirkėjų grupei, kuriai turėtų būti
atitinkama reklama. Kartais tiesiog užteršiamas laikraštis ar ekranas
nereikalinga informacija, kai užtektų ją pateikti specialioje spaudoje ar
laidoje. Blogai, kad dažnai įvairių rūšių reklama reikalauja didelių
išlaidų, nors vienam vartotojui skaičiuojant jos yra labai mažos. Tai
trukdo nedidelėms firmoms naudoti kai kurias reklamos priemones. Aukštos
kainos tiesiog trumpina reklaminius skelbimus ir dauguma jų nesuteikia
reikiamo poveikio auditorijai. Ypač tai būdinga televizijai, kur reklama
itin trumpa ir brangi. Ir pagaliau reklamai būdingas neasmeninis
charakteris, todėl sunku sulaukti grįžtamojo poveikio rezultatų.
Skaitytojas gali sąmoningai paversti reklamos puslapius, o žiūrovas –
perjungti televizijos programą reklaminės laidos metu. Reklamos naudojimo
formos bei metodai yra labai įvairūs.
Reklaminiai skelbimai, kuriuos galime pamatyti ar išgirsti, dažniausiai
pateikia tik nežymią dalį informacijos, kuri gali būti pateikta
skelbimuose, kitais tikslais, kitu laiku ir kitoms vartotojų auditorijoms.
Tai skatina reklamos specialistus domėtis, kaip dar kitaip galima pateikti
savo informaciją.
Reklamos analitikė A. Rogers paaiškino: “Reklama yra vienas iš stipriausių
socialinių veiksnių visuomenėje… Reklamos propaguoja ne vien prekes. Jos
perša įvaizdžius, vertybes, tikslus, supratimą, kas esame ir kuo turime
būti… Jos formuoja mūsų pažiūras, o nuo pažiūrų priklauso elgesys.”
Kokia komercinių reklamų paskirtis? Verslovės teigia, kad reklamos tarnauja
visuomenei, nes informuoja apie jos gaminius.
Kad būtų veiksmingos, reklamos kruopščiai pritaikomos tam tikrai publikai,
pavyzdžiui: vaikams, šeimininkėms, verslininkams.
Meistriškai kuriamas pranešimas, kuriame pabrėžiama tai, kas labiausiai
domina. Prieš kuriant reklamą gana kruopščiai tyrinėjama grupė žmonių,
veikiausiai pirksiančių siūlomą prekę. Reklamuotojai turi žinoti kokie tai
žmonės, ką jie mąsto. Kuriant reklama labai svarbu skrupulingai parinkti
žodžius. Įprasta liaupsinti arba perdėtai girti. Kai kurios vyriausybė
išleido įsakymus, draudžiančius tokį neteisingumą, ir verslo įmonės tuoj
kreipėsi į teismus, jeigu apgaulingos konkurentų reklamos kelia pavojų jų
interesams.
Žurnaluose ir televizijoje prekės labai įtaigiai siūlomos ne vien žodžiu,
bet ir vaizdu. Radijo bei televizijos reklamoms reikšmingi ne vien sumanūs
žodžiai, bet ir muzika. Reklamos meistriškai pritaikomos prie tam tikrų
auditorijos troškimų bei vertybių. Reklama gali žadinti norą
pasilinksminti, jaustis saugiu. Kartais nesunku panagrinėti reklamos
patrauklumo priežastis. Kai kurios iš jų nukreiptos į mūsų sąmonę, logiką.
Nuteikiamos reklamos patraukia maloniu gaminio apibūdinimu. Šį metodą
plačiai taiko kosmetikos, cigarečių bei alkoholio gėrimų gamintojai. Kitos
reklamos vis kartojamos. Toks įkyrus metodas pagrįstas viltimi, kad išgirdę
reklamą daug kartų, žmonės patikės ir nusipirks gaminį, net jeigu nekenčia
tos reklamos. Štai kodėl mes girdime reklamas, kurios siūlo ir siūlo vis tą
pačią prekę.
Liepiamosios reklamos irgi užgauna mūsų jausmus. Jos tiesiog liepia mums ką
nors daryti. “Gerk jį” , “Pirk nedvejodamas”. Manoma, kad liepiamosios
reklamos veiksmingiausios. Nors prie reklamų priskiriama dar viena
kategorija. Tai pamėgdžiojamosios, liudijamosios reklamos. Jose žymūs
žmonės naudojasi, siūlo gaminį, kurį reklamuotojai nori mums parduoti. Ši
įtaiga puoselėjama mintimi, jog mes norime būti panašūs į žmones, kuriais
žavimės. Toks reklamos pavyzdys – rūkantis prezidentas.
Reklama mūsų visuomenėje reikalinga dėl įvairių priežasčių. Jei nuo jos
atsiribotume, užkirstume kelią reklamos priemonių plitimui, pirmiausiai
vartotojas pasigestų informacijos. Antra, prekių pardavėjai ir gamintojai
netektų svarbaus padėjėjo siekti savo tikslams. Reikia atkreipti dėmesį,
kad prekyba prasideda gerokai prieš atvykstant pirkėjui. Ji prasideda nuo
reklamos, nes negalima įsigyti prekės, nieko nežinant apie ją, apie įmonę,
jos klientus bei reputaciją. Vartotojui reklama sykiu ir malonumo, ir
naudos tiekėja. O verslininkui–būtinas sėkmės laidas, biznio variklis
ekonomikoje.
Taigi, reklama vaidina svarbų vaidmenį, o jos naudojimo reikalingumo
laipsnis priklauso nuo prekių paklausos pobūdžio rinkoje. Marketinge prekių
paklausa skirstoma atskirus tipus ir, atsižvelgiant į tai, reikalinga
atitinkamo pobūdžio reklama.
Esant negatyviai paklausai, reikėtų stengtis efektyviomis reklamos
priemonėmis pakeisti neigiamą požiūrį į prekę. Reikia išsiaiškinti
negatyvumo priežastis, reklamoje pabrėžti tokią savo prekės savybę, kuri
leistų ją traktuoti kaip mažiau neigiamą, palyginus su konkurentų
gaminiais. Jei nėra paklausos, tai reiškia, kad pirkėjai neturi
informacijos apie prekę, ir reikalinga intensyvi reklama, kuri turi padėti
dirbtinai sukurti prekės panaudojimo sritį.

Įžanga____________________________________________________________________

Temos aktualumas. Reklama sudaro didelę visuomenės gyvenimo dalį.
Reklamą mes matome ir girdime visur, važiuojant automobiliu klausomės
radijo, namuose žiūrime televiziją, eidami mieste aplink matome daug
įvairiausių reklaminių iškabų, imdami laikraščius iš pašto dėžutės kartais
randame reklaminį bukletėlį. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kiekvienas
savaip vertiną reklamą. Todėl yra įdomu žinoti įvairių žmonių reklamos
vertinimą, jos poveikį vartotojui ir rinkai. Šiais laikais reklamos
industrija labai sparčiais plečiasi ir atsiranda vis naujų reklamos
priemonių. Todėl manau, kad ši tema aktuali.

Reklamos istorinės
ištakos____________________________________________________

Reklama visuomeniniame gyvenime įgauna vis didesnę reikšmę. Neturėdami
atsakymų į klausimus, kur ir kodėl atsirado reklama, mes negalime giliau
nagrinėti reklaminės veiklos teorijos ir praktikos bei sėkmingai dirbti
šioje srityje. Todėl yra būtina žinoti ne tik šiuolaikinį reklamos
funkcionavimo mechanizmą ekonomikoje, bet ir jos prigimtį, istorines
ištakas bei evoliuciją.
Tikroji reklama atsirado XVIII-ame amžiuje sparčiai suklestėjusiose
Jungtinėse Valstijose. Jos atsiradimą iš esmės sąlygojo visuomeninis darbo
pasidalijimas ir ypač prekybos bei amatų išsivystymas. Reklamos šaknys
siekia žilą senovę. Apie jos praktiką eina kalba jau pačiose pirmuose
rašytinės istorijos dokumentuose. Reklamai tarnavo iškabos, freskos,
piešiniai uolose, kviesliai, šaukliai, antspaudai bei ženklai ant prekių.
Pirmiesiems reklamos pirmtakams jau apie 2500 metų. Senovės Egipto miesto
Memfio griuvėsiuose buvo rasta akmuo su užrašu: “Aš Rino, iš Krito salos,
pagal dievų valią aiškinu žmonėms sapnus”[1]. Pirmasis civilizacijai
žinomas politinės reklamos pavyzdys yra išlikęs persų karaliaus Darijaus I
piešinys ant uolos, kuris datuojamas VI a. prieš Kristų, kuriame įtaigiai
demonstruojama karaliaus didybė bei jėga. Šios istorinės reklamos liekanos
byloja apie rašytinės reklamos ištakas. Tačiau pats žodis “reklama” kilęs
iš lotyniško veiksmažodžio “relamare”, reiškiančio “rėkti, šaukti”, taigi
yra pagrindo manyti, kad žodinė reklama atsirado seniau nei rašytinė. Taigi
pirmoji žodinė reklama buvo senovės Graikijoje, Atėnų gatvėmis
vaikščiojančio šauklio ir pranešančio apie vergų, gyvulių ir kitokių prekių
pardavimą. Senovės Romoje reklama skelbė apie gladiatorių kautynes,
aukštuomenės įvykius. Reklama buvo labai paplitusi senovės miestuose
Pompėjoje, Stabijoje, kuriuose rasta daugybė reklaminių užrašų, prekybinių
ženklų, simbolių. Jau tada kiekvienas save gerbiantis vyno, grūdų ar
gyvulių pirklys turėjo savo prekybinį ženklą – emblemą. Reklaminiai užrašai
dažnai siekė ne tik komercinių tikslų, bet ir politinių, yra rastų užrašų,
kur žmones kvietė balsuoti už vieną ar kitą politinį veikėją. Visi šie
užrašai ir yra šiuolaikinės reklamos pirmtakai.

Reklamos ir informacijos skyrius bei jo
funkcijos_________________________________

Aktyviai dirbančiai firmai, organizacijai yra labai patogu turėti
darbuotoją, o dar geriau – visą skyrių, kuris organizuojant produkto,
renginio ar paslaugos reklamine kampanija, užsiimtų vien tik jos
organizavimu, bei atstovavimu žiniasklaidai. Jau vien todėl, kad atliekant
visus produktų pardavimų organizacinius darbus, pirmiausia yra rūpinamasi
finansiniais bei techniniais dalykais. Tačiau nuo reklaminės kampanijos
sėkmės tiesiogiai priklauso ir viso verslo sėkmė. Siekiant maksimalaus
reklamos efektyvumo reikia skirti daug pastangų ir turėti šio darbo
patirtį. O tai gali padaryti tik vadybininkas, kuris neprivalo galvoti apie
paties verslo organizacinius klausimus. Todėl jis visą dėmesį gali skirti
reklamai. Firmoje šia veikla paprastai užsiima “literatūrinė dalis”,
administratorė ar tiesiog pats vadovas. Šį skyrių sudaro skyriaus
viršininkas ir dvi referentės – reklamai ir informacijai. Skyriaus
viršininkas yra visos reklaminės veiklos vadybininkas. Organizuodamas
reklamą jis dirba dviem kryptim – atlieka visus veiksmus suijusius su
reklaminės kampanijos organizavimu ir dirba su žiniasklaida.
Reklaminės kampanijos organizavimas – darbas su organizacijomis bei
firmomis teikiančiomis reklamos paslaugas televizijoje, radijuje, spaudoje,
internete, lauke. firmomis, gaminančiomis reklaminius plakatus, afišas,
transparantus, regalijas ir pan.
Darbas su žiniasklaida – informacijos apie renginius platinimas
žiniasklaidai: spaudai, televizijai, radijui. Siekti, kad apie jūsų renginį
žiniasklaida praneštų kiek įmanoma daugiau. Taip pat ekskliuzyvinių
(išskirtinių) interviu, bei spaudos konferencijų organizavimas ir t.t.
Tam, kad produktas, paslauga ar renginys būtų gerai išreklamuotas ir
nušviestas žiniasklaidoje ir reikia atlikti šiuos ir kitus veiksmus. O
norint gerai ir kokybiškai juos atlikti yra reikalinga šio darbo patirtis,
gyvenimo pulso jausmas, profesiniai ir asmeniniai ryšiai bei didelės
pastangos.

Reklaminės kampanijos planavimas_________________________________
Informacijos
paieška_________________________________________________________
Prieš pradedant planuoti ir organizuoti reklaminę kampaniją,
visų pirma reikia gerai suvokti ką reklamuoji. Kas tai per produktas,
paslauga ar renginys? Sugalvota informacija apie produktą, paslaugą ar
renginį yra dalis medžiagos iš kurios ir bus kuriama reklaminė kampanija.
Kita medžiagos dalis – audiovizualinė informacija: vaizdo įrašai, plakatai,
nuotraukos, skaidrės, įvairūs spaudiniai – žurnalai, laikraščiai, bukletai,
recenzijomis, aprašymais ir t.t. Kur visa tai gauti? Vadybininkams tai yra
išties rimta problema. Ypač, jeigu ruošiamės reklamuoti produkto, paslaugos
ar renginio premjerą. Be to, ši vizualinė informacija turi būti aukštos
kokybės, nes vaizdo įrašai bus naudojami kurti televizijos reklamai.
Skaidrės, nuotraukos, logotipai – naudojami reklaminių plakatų maketavimui
ir reklaminiams skelbimams, kartais ir televizijoje.
Strategijos ir veiksmų
planavimas______________________________________________

Norint suorganizuoti gerą ir kaip galima mažiau kainuojančią
reklaminę kampaniją yra būtina gerai ją suplanuoti. Kaip tai daroma?
Pirmiausia yra išanalizuojama visa surinkta informacinė medžiaga apie
reklamuojamą produktą, paslaugą ar renginį: peržiūrimi video įrašai. Taip
išanalizavus medžiagą jau galima spręsti, kokiam rinkos segmentui
orientuoti šį produktą, paslaugą ar renginį. Ir kai jau aiškiai suvokiame
“ką?” ir “kam?” reklamuojame, galima ieškoti būdų “kaip?” reikia
efektingiausiai tai padaryti. Tai yra – spręsti kokie reklamos būdai ir
kanalai greičiausiai ir efektingiausiai paveiks tuos “vartotojus”, kurie
mus domina. Tačiau prieš tai dar reikia įvertinti savo finansines
galimybes. Padaryti galima labai daug, tačiau beveik visada veiksmus riboja
reklaminės kampanijos biudžetas – produkto, paslaugos ar renginio reklamai
skirti pinigai. O jų turi pakakti, nes tarp reklamos masto ir vartotojų,
pirkėjų kiekio yra aiškus ryšys. Todėl yra labai svarbu įvardinti ką reikia
padaryti ir ką padaryti įmanoma. Planuojant biudžetą reikia atsižvelgti :
1. “Kokie yra įvairių alternatyvų kaštai;
2. Kiek kartų reikės kartoti reklamą, kad ji būtų efektyvi;
3. Kiek išaugo informacijos priemonių kaštai pastaruoju metu;
4. Kokiems realizacijos kanalų dalyviams galima patikėti savo
uždavinius;
5. Kokio užmokesčio jie reikalauja už reklaminę veiklą;”
Išanalizavus situaciją šiais aspektais, reikia rasti prieinamus
efektyviausius reklamos būdus. Įvertinus finansinę situaciją jau galima
praktiškai spręsti: kokia televizija turėtų reklamuoti produktą, paslaugą
ar renginį? Kokios radijo stoties formatas atitinka produkto, paslaugos ar
renginio stilių? Koks laikraštis turėtų spausdinti produkto, paslaugos ar
renginio reklaminį skelbimą? Kaip turėtų atrodyti reklaminio teksto
projektas? Kokie yra įmanomi kiti reklamavimo būdai: plakatai,
transparantai, reklaminiai lapeliai (“skrajutės”) ir t.t.
Taip suplanavus visas struktūrines dalis yra gaunamas reklaminės
kampanijos projektas, kurį dar reikia įgyvendinti praktiškai.
Reklaminio teksto
projektas___________________________________________________
Reklaminio teksto projektas – visų naudojamų reklamos būdų tekstinių
išraiškų pagrindas. Juo remiantis yra kuriami reklaminiai skelbimai
spaudoje, reklaminiai klipai radijuje ir televizijoje, plakatai,
transparantai ir t.t. Šis tekstas, dažniausiai be jokių korekcijų, yra
naudojamas reklaminio skelbimo spaudoje maketavimui. Todėl reklaminio
teksto projektą galima apibūdinti taip: “Pagal klasikinį variantą
reklaminis skelbimas yra pradedamas dideliu šūkiu (sloganu), kuris trumpai
atspindi komercinio pasiūlymo turinį ir privalumus. Pagrindinė reklaminio
skelbimo dalis – tekstas, išspausdintas mažesniu šriftu, išdėsto reklaminio
skelbimo esmę, pabrėžia vartotojui naudingas produkto savybes ir
privalumus. Skelbimo pabaigoje pateikiamas adresas (jei reikia – telefonas,
faksas), kuriuo vartotojas turi kreiptis.” Taip pat reklaminio teksto
projekte turi būti išvardinti rėmėjai ((jei tokie yra) pagal svarbą:
svarbiausias pirmas, toliau pagal svarbą). Taip pat yra labai svarbu
teisingai parinkti reklaminio teksto stilių. Jis vėliau turės būti
išlaikytas visose naudojamose reklamos formose. Teksto stilius turi
atspindėti paties renginio, produkto ar paslaugos dvasią ir nuotaiką. Jau
sukūrus reklaminio teksto projektą, galima pradėti užsakinėti reklamą. Čia
prasideda darbas su televizija, radiju, spauda ir kitomis reklamines
paslaugas teikiančiomis firmomis.

Reklamos būdai, jų naudojimas_____________________________________
Reklama
televizijoje_________________________________________________________
Nors reklama televizijoje ir pati brangiausia, tačiau organizuoti ją
labai apsimoka, nes tai – pati efektyviausia reklama. Reklamos televizijoje
negalima nei “prasukti” (kaip vaizdo magnetofone), nei “praversti” (kaip
laikraštyje). Galima nebent įjungti kitą kanalą. Remiantis apklausų
rezultatais galima teigti, kad daugiausia informacijos apie prekes ir
paslaugas žmonės gauna būtent iš televizijos. Didžioji apklaustųjų dalis
vidutiniškai prie televizoriaus praleidžia nuo 1 iki 3 valandų per dieną.
Ir tik 2( žmonių teigė, kad televizijos visiškai nežiūri.
Firmos, kompanijos reklamos ir informacijos skyrius turi
bendradarbiauti su visomis (ypač su didžiausiomis) Lietuvos televizijomis:
LNK, TV3, LTV; taip pat ir su regioninėmis televizijomis. Visos firmos turi
nuolat bendradarbiauti su žiniasklaidos atstovais.
Organizuojant produkto, paslaugos ar renginio reklaminę kampaniją,
atsižvelgiant į paslaugų ir pardavimų rinkoje susidariusią situaciją yra
pasirenkama televizija. Stengiamasi, kad ji turėtų kuo didžiausią reitingą.
Tada jai yra pasiūloma sutartis. Pagal ją televizija suteiktų produktui,
paslaugai ar renginiui reklaminio laiko už tam tikrą sumą. Tada belieka
nuspręsti, kokiu laiku Jūsų reklama bus rodoma. Reklamos įkainiai skirtingu
paros laiku yra labai skirtingi. Geriausias laikas reklamai yra 19 – 22
valandomis. Tačiau šis laikas yra pats brangiausias. Todėl reikia
apsispręsti ar didesnis efektas bus pasiekiamas dažniau kartojant reklamą
blogesniu laiku ar mažiau – geresniu laiku. Jeigu sutarties su televizija
pasirašyti nepavyko, ją galima pasiūlyti kitai televizijai.
Atlikus šiuos teisinius formalumus, televizijai yra išsiunčiama
reklaminio video klipo gamybai reikalinga medžiaga:
6. Reklaminio teksto projektas. Jis yra šiek tiek pakoreguojamas –
paliekami svarbiausi šūkiai, informacija. Dažniausiai produktų, paslaugų
ar renginio kaina televizijoje nėra skelbiama.
7. Čia reikia atkreipti dėmesį , kad televizijai produktų, paslaugų ar
renginio video įrašus reikia pateikti BETACAM tipo juostoje. Buitinėje
VHS tipo juostoje esantys video įrašai neatitinka televizijos kokybės
reikalavimų. Televizijai pateikiami įrašai turi būti profesionalūs.
8. Kuriant reklaminį video klipą, visada jo garsas yra montuojamas
atskirai. Garsas turi būti ne fonas skaitomam tekstui, bet sustiprinti
jo daromą įspūdį.
Medžiagą televizijai reikia išsiųsti kaip galima ankščiau, nes gali
užtrukti reklaminio video klipo gamyba: 2 – 5 dienas. Reklamuoti produktą,
paslaugą ar renginį per televiziją geriausia pradėti likus 10 dienų iki
paties produktų, paslaugų ar renginio pristatymo.
Be reklaminio video klipo, produkto, paslaugos ar renginio reklamai
dar galima naudoti, taip vadinamą, “bėgančią eilutę”. Už video klipą ji
pranašesnė tuo, kad ją rodant nėra nutraukiamas filmas arba laida. Tai
reiškia, kad nėra suerzinamas žiūrovas. “Bėgančią eilutę” filmo metu,
dauguma žiūrovų perskaito, o tai ir yra svarbiausia. “Bėganti eilutė” gali
sustiprinti reklaminio video klipo daromą poveikį, bet negali jo pakeisti.
Reklama
radijuje____________________________________________________________
Radijas, kaip ir televizija, turi didžiulį poveikį visuomenei. Todėl
reklamuoti renginius, paslaugas ar prekes radijuje apsimoka, nes:
a) Radijo imtuvai nėra brangūs, jų yra visur: darbe, namie,
automobiliuose, įstaigose, parduotuvėse, autobusuose, netgi
gatvėje.
b) Radijas iš visų žiniasklaidos priemonių reklamą paskleidžia
greičiausiai. Jis leidžia adresuoti pranešimą didelėms
auditorijoms.
c) Gyvas radijo eteryje skambantis žodis turi didesnį poveikį nei
spaudoje. Jį dar galima sustiprinti muzika, įvairiais garsiniais
efektais.
d) Turint omenyje radijo daromą poveikį ir palyginus su televizija,
radijo reklama nėra brangi.
Radijo reklamai yra būdinga – ekonomiškumas, mobilumas, didelis
kūrybinis lankstumas.
Produktų, paslaugų ar renginių reklamos vadybininkai turėtų
bendradarbiauti su Lietuvos komercinėmis radijo stotimis: M-1, Radio
centras, Lietuvos nacionalinis radijas ir t.t. Planuojant reklaminę
kampaniją yra nusprendžiama, kokios radijo stoties formatą atitinka
produkto, paslaugos ar renginio stilius, jame skambanti muzika. Labai
svarbu yra nuspręsti teisingai, nes radijo auditorijos yra labai
segmentuotos. Taip yra todėl, kad kiekviena radijo stotis dirba tam tikru
stiliumi. Daugiausia reklamos užsakymų gauna radijo stotis M – 1 Plius,
Lietuvos nacionalinis radijas. Pasirinktai radijo stočiai yra pasiūloma
sutartis (labai panaši į televizijai siūlomą sutartį). Pagal ją radijo
stotis įsipareigoja reklamuoti produktą, paslaugą ar renginį už tam tikrą
pinigų sumą. Yra nustatoma kada ir kiek kartų per dieną skambės radijo
reklama. Kartais produktui, paslaugai ar renginiui reikia ypatingai didelės
reklamos. Tada radijo stočiai (galima ir televizijai arba spaudos atstovui)
yra siūloma kiek kitokia sutartis. Pagal ją radijo stotis skiria ypač daug
reklaminio laiko. Kai kuriose šios radijo stoties laidose vyksta įvairūs
konkursai bei viktorinos, kuriuose užduotys ir klausimai gali būti
tiesiogiai susiję su reklamuojamu produktu, paslauga ar renginiu. Šiuose
konkursuose klausytojai, kaip prizus, gali laimėti paslaugas, daiktus,
kitokią atributiką. Laidų vedėjai kalba apie šį produktą, paslaugą ar
renginį, kaip apie esminį įvykį Lietuvos ekonominiame gyvenime.
Pasirašius sutartį yra gaminami du reklaminiai audio klipai. Vienas
pradedamas transliuoti iki produkto, paslaugos ar renginio pasirodymo likus
apie 10 dienų. O kitas – likus 3 – 5 dienoms, taip yra naujai atkreipiamas
klausytojų dėmesys. Reklaminio audio klipo gamybai yra suformuojamas
tekstas. Tai yra daroma remiantis reklaminio teksto projekto pagrindu.
Radijo reklaminio audio klipo teksto ir kalbėjimo stilius turi būti
paprastesnis, labiau primenantis šnekamąją kalbą. Čia yra “kreipiamasi ne į
“plačią visuomenę”, bet į įsivaizduojamą pašnekovą, į žmogų, kuris klausosi
radijo” Svarbiausią informaciją reikėtų pakartoti keletą kartų. Taip pat
svarbu, kad tekstas dirgintų vaizduotę. “Užsienyje daryti tyrimai parodė,
kad žmogaus vaizduotę radijas dirgina labiau negu televizija, kuri jau
pateikia vaizdą. Radijuje girdime tik garsus, visa kita reikia pačiam
įsivaizduoti. Todėl poveikis gali būti stipresnis.” Audio klipo gamybai yra
pateikiamas tekstas, papildoma informacija apie produktą, paslaugą ar
renginį, bei garso įrašai. Radijo kokybės reikalavimus atitinka įrašai
kompaktiniuos diskuose (CD).
Reklama spaudoje___________________________________________________________
Vienas iš svarbiausių produkto, paslaugos ar renginio reklamos būdų –
reklama spaudoje. Geriausiai tam tinka didžiausi šalies dienraščiai bei
populiarūs žurnalai.
Produktas, paslauga ar renginys spaudoje yra reklamuojami dviem
būdais: reklaminis skelbimas ir reklama – pateikiama straipsnių pavidalu.
Siekiant, kad produkto, paslaugos ar renginio reklaminis skelbimas
spaudoje būtų kuo aukštesnės kokybės, reikia patiems firmos (arba
reklaminės kampanijos) organizatoriams pasirūpinti jo struktūriniais
elementais, kontroliuoti jo maketavimą. Svarbiausia reklaminio skelbimo
struktūriniai elementai yra šie:
• Reklaminis tekstas
• Įspūdingos produkto, paslaugos ar renginio scenos nuotrauka (arba
kita simbolika)
• Firmos logotipas
• Firmų logotipai (prekiniai ženklai)
Turint šiuos struktūrinius elementus galima maketuoti reklaminį
skelbimą. Šį darbą atlieka dienraščio maketuotojai. Produkto, paslaugos ar
renginio reklamos vadybininkas pateikia medžiagą: reklaminį tekstą
(dažniausiai reklaminio teksto projektą), turimą nuotrauką, firmos
logotipą. Maketuotojai paruošia skelbimo projektą ir faksu atsiunčia
produkto, paslaugos ar renginio vadybininkui, kuris jį taiso ir koreguoja.
Reklaminis skelbimas turi atitikti tam tikrus reikalavimus: vienas iš
svarbiausių skelbimo laikraštyje elementų – antraštė. “Antraštės skaitomos
penkis kartus dažniau nei tekstas”. Todėl antraštė turi būti pakankamai
išryškinta. Nuotrauka neturi būti užgožta reklaminio teksto. Taip pat
neturėtų būti ir perdaug tuščios erdvės. Rėmėjų logotipai turi būti
išrikiuoti pagal rėmimo svarbą (jeigu tokie yra). Reklamos vadybininkas
gavęs iš dienraščio maketuotojų projektą, jį koreguoja. Tada faksu siunčia
atgal maketuotojams. Jie pataiso projekto maketą ir vėl siunčia reklamos
vadybininkui. Taip daroma tol, kol reklaminio skelbimo projektas visiškai
patenkina reklamos vadybininką. Tada jis yra patvirtinamas ir pagal sutartį
pradedamas spausdinti dienraštyje (arba jo prieduose). Pradėti reklamuoti
produktą, paslaugą ar renginį spaudoje geriausia likus 10 – 14 dienų iki
paties pardavimų pradžios.
Lauko reklama______________________________________________________________
Šiai reklamos rūšiai priklauso visos reklamos priemonės naudojamos
lauke. Produktų, paslaugų ar renginių reklamai dažniausiai yra naudojami
plakatai, afišos, transparantai, skrajutės ir pan. Šis reklamos būdas yra
vienas seniausių priemonių informuoti potencialius vartotojus apie
produktą, paslaugą ar renginį. Ši reklamos priemonė skiriasi nuo kitų tuo,
kad žmogus informaciją gauna ne namuose, o būdamas gatvėje. Gatvėje žmonės
dažniausiai atsiduria kur nors keliaudami – judėdami iš vienos vietos į
kitą: pėsčiomis, automobiliu arba viešuoju transportu. Todėl “organizuojant
lauko reklamą, svarbu parinkti jai tinkamą vietą, kad ji būtų gerai matoma
ir organiškai įjungta į aplinką, ją pagyvintų”. Žmogus praeidamas arba
važiuodamas pro plakatą, transparantą, turi maždaug 3 sekundes laiko, kad
jį pastebėtų. Todėl yra labai svarbu jį tinkamai sumaketuoti. Šį darbą
paprastai atlieka dizaineriai, tačiau reklaminės kampanijos vadybininkui
pravartu šį procesą koordinuoti.
Reklaminis plakatas – spausdintinė reklamos priemonė, kurios tikslas
yra priminti arba informuoti apie produktą, paslaugą ar renginį. Jame gali
būti firmos logotipas, įspūdingos scenos arba produkto, paslaugos ar
renginio foto nuotrauka ir pan. Be abejo, turi būti ir tekstas. Tačiau,
nežiūrint į tai, kad plakatai paprastai būna gana didelio formato, tai dar
nereiškia, jog toje gausioje erdvėje turi būti begalė informacijos. Plakate
esanti foto nuotrauka, logotipas ar kitoks vaizdelis neturi būti apkrautas
smulkiomis detalėmis, nes tuomet pro plakatą praeinantis žmogus nieko
neįsimins. Taip pat, plakate, beveik visada yra vaizduojami firmų
logotipai. Jie dažniausiai maketuojami plakato apatinėje dalyje.
Vienas iš svarbiausių reikalavimų plakatui – kokybė. Spalvų gama ir
kokybė yra firmos įvaizdžio dalis. Tai lemia ir tai, koks vartotojų dėmesio
srautas bus skiriamas šiam plakatui. “Plakatai yra gaminami tipografiniu
būdu, gali būti popieriniai, kartoniniai, iš plėvelės, tento ir kitos
medžiagos. Ši reklamos rūšis gali išplatinti reklaminį kreipimąsi gana
plačiai auditorijai, gali aprėpti konkrečias teritorijas.”
Plakato maketavimui vadybininkas turi pateikti plakato reklaminį
tekstą, firmos logotipą, foto nuotraukas ir visą kitą ko gali prireikti.
Vaizdinė medžiaga turi būti labai aukštos kokybės. Geriausiai tinka
profesionalios skaidrės. Foto nuotraukos turi būti itin aukštos kokybės.
Kokybiški turi būti ir rėmėjų logotipai (jei reklamuojamas renginys).
Reklaminis tekstas yra perdaromas iš reklaminio teksto projekto: išimama
visa smulki informacija apie bilietų kainas, jų prekybos vietas ir pan.
Paliekama ta teksto dalis, kuri apibūdina patį produktą, paslaugą ar
renginį. Taip pat paliekama informacija kur ir kada pardavimai, renginiai
įvyks. Sumaketuotas ir patikrintas plakatas yra spausdinamas. Reklaminei
kampanijai vykstančiai Šiaulių mieste reikia apie 250 plakatų. Atspausdinti
plakatai yra platinami. Tai atlieka plakatų klijavimo firmos.
Afiša – skelbimas, skirtas kabinti gatvėje. Jo paskirtis yra
informuoti vartotoją apie kokį nors būsimą įvykį arba būsimo produkto
pasirodymą. Afišos pagrindinis tikslas – atkreipti praeivio dėmesį tiek,
kad jis priėjęs perskaitytų visą joje esančią informaciją ir įtikintų
suvartoti afišoje siūlomą produktą.
Afišoje reikėtų vengti žodžių, kurie suteikia galimybę svarstyti
alternatyvius variantus. Pavyzdžiui: “jeigu”, “gal būt”, Tuo atveju” ir
pan. Labai naudinga pabrėžti produkto, paslaugos ar renginio išskirtinumą
(“Pirmą kartą Lietuvoje…” ir t.t.). Taip pat reikėtų vengti žodžių
“fantastiškas”, “nuostabus”, “nepakartojamas” ir panašiai. Šie
išsireiškimai yra labai nekonkretūs ir neįtikinantys, todėl jais beveik
niekas ir nepatikės. Afišoje nereikia liepti ką nors daryti. Jos paskirtis
yra informuoti kokią naudą vartotojas “iš to” patirs.
Afišos sėkmė priklauso ir iš teksto išsidėstymo bei ryškumo. “…
ilgamečiai tyrimai rodo, kad žmonės dažniausiai atkreipia dėmesį į tuos
skelbimus, kuriuose pagrindinis objektas užima nuo 60 iki 70 ( viso ploto.”
Daugelis praeivių dėmesį atkreipia į skelbimo:
• Bendrą vaizdą,
• Antraštę,
• Reklaminį tekstą.
Jeigu nors vienas iš jų nepatiria praeivių dėmesio, reklama
neįvyksta.
Apskritai afišos yra naudojamos vis rečiau. Jas išstumia kokybiški ir
nesunkiai pagaminami plakatai.
Transparantai. Organizuojant didesnes produktų, paslaugų ar renginio
reklamines kampanijas gali būti naudojami ir transparantai. Jie yra
kabinami didžiausiuose Lietuvos miestuose virš centrinių miesto gatvių.
Transparantai paprastai yra daromi ant drobės ar kitokio audinio.
Transparantų gamyba ir demonstravimu užsiima firmos, turinčios tam
technines galimybes ir miestų savivaldybių leidimus. Šiaulių mieste
vykstančiai reklaminei kampanijai reikėtų užsakyti 3 – 5 transparantus,
kurie būtų demonstruojami virš centrinių miesto gatvių. Užsakant tokį
transparantą, firmai reikia pateikti reklaminį tekstą bei visus reikalingus
logotipus. Reklaminis tekstas transparante būna lakoniškiausias iš visų
kitų naudojamų reklamos būdų.
Firma, gaminanti transparantą, sumaketuoja jo projektą ir faksu
atsiunčia patvirtinti. Jeigu matosi kokie nors netikslumai arba kitokios
maketavimo klaidos, projektas yra pataisomas ir siunčiamas maketuoti iš
naujo. Taip dirbama, kol projektas patvirtinamas. Tada pradedami gaminti
reklaminiai transparantai.
Reklama
Internete___________________________________________________________
Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje labai išpopuliarėjo
globalinis kompiuterių tinklas – Internetas. Internetas – tai ištisa
civilizacija, kurioje praktiškai negalioja jokie apribojimai ar įstatymai.
Čia atsiveria milžiniškos informacijos platinimo – taigi ir reklamos
galimybės. Šis informacijos platinimo būdas unikalus tuo, kad, už palyginus
nedidelį mokestį į Internetą įdėjus savo puslapį su tekstine, vaizdine ar
garsine informaciją, ją tuojau pat gali perskaityti bet kuris pasaulio
gyventojas, kuris ieško tokios arba panašios informacijos. Ir visai
nesvarbu kur jis bebūtų – kaimyninėje gatvėje, Pietų Amerikoje,
Australijoje – jis turi tokias pat sąlygas tą informaciją gauti. Esant
tokiai situacijai dauguma firmų jau aišku suskubo Internetą pritaikyti
reklamai. Kiekvienas besidomintis, Internete gali Internete rasti visą
informaciją apie šią firmą bei apie produktą, paslaugą ar renginį.
Darbas su
žiniasklaida_______________________________________________________
Organizuodamas reklamines kampanijas reklamos vadybininkas turėtų
didžiausią dėmesį skirti informacijos apie produktą, paslaugą ar renginį
platinimui žiniasklaidoje. Joks skelbimas arba reklaminis klipas nesuteiks
tiek informacijos bei tokio stipraus reklaminio poveikio kaip straipsnis
spaudoje arba reportažas televizijos arba radijo žinių laidoje. Žurnalistai
neprivalo rašyti apie Jūsų rengiamą renginį, produktą ar paslaugą, bet Jūs
turite padaryti viską, kad jie tai darytų. Ogsten Ronger (Norvegija)
teigia, jog yra labai svarbu, kad visuose straipsniuose būtų pateikiamas
stiprus firmos įvaizdis (PVZ.: šiuo metu jaučiamas stiprus VST – vakarų
skirstomųjų tinklų firminis įvaizdis). Laikraščiuose ir žurnaluose turi
pasirodyti firmos logotipas ir pavadinimas. A. Butkevičius mano, kad yra
labai naudinga bet kokį produktą, paslaugą ar renginį sureikšminti. Siekti
apkalbų, “išpūsti kuo didesnį muilo burbulą” iš kasdieninio verslo
gyvenimo. Žiniasklaida taip pat mėgsta rašyti apie populiarius verslo
pasaulio atstovus. Tačiau yra labai svarbu, kad tie straipsniai arba
reportažai nesukompromituotų firmos, kompanijos, įstaigos. Reikia siekti,
kad šios informacijos poveikis būtų teigiamas. Todėl yra būtina, kad
žiniasklaidos atstovai gautų teisingą informaciją. Čia taip pat jiems
padeda Reklamos ir informacijos vadybininkas. Prieš ruošiantis produktą,
paslaugą ar renginį pristatyti yra išplatinama: firmos reklaminė
informacija, reikalingos foto nuotraukos ir t.t. Pasinaudodami šia medžiaga
spaudos atstovai gali rašyti straipsnius. Šie straipsniai turi ne tik
informacinį, bet ir stiprų reklaminį poveikį. Televizijai, be informacijos
apie produktą, paslaugą ar renginį, dar yra pateikiama vaizdinė medžiaga:
kitų televizijų daryti interviu su firmos prezidentu, produktų, paslaugų ar
renginio vaizdo įrašai. Šią medžiagą televizija gali panaudoti reportažams
rytinėse, žinių bei pramoginėse laidose, renginių anonsuose.
Net paskutinę dieną prieš pasirodant naujam produktui (ir pristatymo
dieną), kai jau atrodo, kad visa įmanoma reklama yra padaryta, dar yra
viena stipri reklaminė galimybė – televizijos žinių reportažai apie tai,
kaip firma ruošiasi pristatymui, apie tai, kad pristatymas įvyks ŠIANDIEN.
Pasitelkus šį reklaminį būdą reklaminis projektas žiniasklaidoje yra
nušviečiamas kaip esminis įvykis Lietuvos vartotojiškame gyvenime. Tačiau
žurnalistai, aktyviai sekantys gyvenimo pulsą, dažniausiai turi ir kitų
darbų. Todėl reikia juos kažkaip paveikti, paskatinti nepamiršti ir Jūsų
reprezentacinio renginio. Jūs galite asmeniškai apie tai informuoti
žurnalistus ir koordinuoti jų veiklą. Siekiant išvengti nemalonių situacijų
bei nesusipratimų, prieš susitinkant žurnalistams su vadybininkais –
konsultantais, reikia iš anksto aptarti pokalbių temas, pageidautinus ir
nepageidautinus klausimus.
Spaudos konferencijų rengimas – taip pat Reklamos vadybininko
prerogatyva.
Tam, kad Jums reikalingi žurnalistai padėtų Jums ir patys gerai ir
teisingai atliktų savo darbą, reikia su jais palaikyti gerus profesinius ar
net asmeninius ryšius. Nepamiršti jiems nusiųsti pakvietimų į pristatymą,
skirti ne pačias blogiausias vietas salėje, pasirūpinti, kad nekiltų
nesusipratimų su personalu ar renginio apsauga. Pristatymui neprasidėjus
arba jam pasibaigus, galima juos net lengvai pavaišinti. Tačiau visų
svarbiausia – bendrauti. Vis dėlto žiniasklaida yra mūsų ketvirtoji
valdžia.
Išvados____________________________________________________________________
Šiandien, praėjus 15 metų po nepriklausomybės atgavimo, Lietuvą
užplūdo visa jūra įvairiausios reklamos, siūlančios užsienio ir mūsų
gamintojų produktus: gatvėse mirga įvairiaspalvės reklamos, parduotuvių
vitrinos, automobiliai, viešasis transportas, transparantai, plakatų ir
afišų gausybė. Reklama televizijoje ir radijuje – kas 15 – 20 minučių.
Spauda taip pat šiandien gali pragyventi tik iš reklamos. O kiek dar
paslėptos, iš pirmo žvilgsnio nematomos ir nesuvokiamos reklamos –
straipsniai, reportažai, loterijos, radijo bei televizijos viktorinos ir
t.t. Natūralu, kad nuo tokios informacijos gausos vartotojas atbunka ir ima
atsirinkti kokį skelbimą ar plakatą skaityti, į kokią reklamą radijuje ar
televizijoje atkreipti dėmesį.
Rimtai reklamuojant produktą, paslaugą ar renginį reikia iškart
pajungti visus svarbiausius reklamavimo kanalus: televiziją, radiją,
spaudą, internetą, lauko reklamą. Didžiausias dėmesys yra skiriamas
žiniasklaidai. Visi šie reklamavimo kanalai turi dirbti darniai ir
kokybiškai, papildyti vienas kitą. Maksimalus reklamos efektas yra
pasiekiamas tada, kai produktas, paslauga ar renginys yra nušviečiamas kaip
esminis įvykis. Be abejo, tokia reklaminė kampanija kainuoja labai
brangiai. Todėl vienas iš svarbiausių reklamos vadybininko uždavinių yra
ieškoti kelių, kaip tą maksimalų efektą pasiekti su minimaliomis
finansinėmis išlaidomis. Geriausias būdas, – kad reklamos paslaugas
teikiančios firmos sutiktų būti Jūsų produkto, paslaugos ar renginio
rėmėjais. Šitoks darbas reikalauja didžiulių pastangų, todėl yra labai
svarbu, kad reklamos vadybininkas sugebėtų susiorientuoti situacijoje,
jaustų gyvenimo pulsą, gerai išmanytų vadybos bei marketingo principus. Juk
šiuo darbu yra stengiamasi patenkinti žmonių socialinius poreikius.
Be abejo, norint suorganizuoti sėkmingą reklaminę kampaniją
neįmanoma išsiversti ir be profesinių bei asmeninių ryšių. Tai ypač aktualu
tariantis bei siūlant žiniasklaidos atstovams kalbėti ir rašyti apie
organizuojamą reprezentacinį renginį. Čia yra labai svarbus pasitikėjimo
aspektas.
Šiame darbe yra pateikti pagrindiniai reklaminės politikos principai.
Viso darbo procese nėra nesvarbių dalykų. Visai mažytė klaidelė, padaryta
darbo pradžioje (pvz.: reklaminio teksto projekte), kaip virusas paplinta
visais naudojamais reklaminiais kanalais. Todėl negalima numoti ranka net į
pačius nereikšmingiausius dalykus. Jeigu reklamos kokybė pasirodys
nepakankamai aukšto lygio, tiek psichologiniu, tiek techniniu aspektu tai
dažnas jos “dozavimas” vartotojui nesumažins, bet padidins jo abejingumą.
Tačiau verta suprasti, kad neužtenka vien laikytis šių principų
kuriant tikrai efektyvią reklamą. Šios taisyklės gali tik padidinti Jūsų
reklamos efektyvumą. Kiek tik pasaulyje gyvuoja reklama, remiantis šiomis
taisyklėmis buvo sukurta gausybė efektyvių reklamos projektų. Todėl yra
labai svarbu nepasikartoti planuojant ir organizuojant reklaminę kampaniją.
O to išvengti yra būtina, jeigu norite, kad į Jūsų reprezentacinį renginį
ar reklamą būtų atkreiptas dėmesys. Čia jau reikalinga naujovė, idėja.
Idėja, kuri būtų intriguojanti, stebinanti, skatinanti smalsumą, aktuali ir
netikėta. Ji turi pralenkti kitas idėjas, net vartotojų lūkesčius,
vaizduotę. Jeigu Jūs nerasite tokios idėjos ir Jūsų reklama niekuo
neišsiskirs iš kitų reklamų arba jeigu Jūs neįdėsite pakankamai pastangų
siekiant maksimalios reklamos kokybės, kodėl kas nors į Jus atkreipti
dėmesį?..
Tik labai atsakingi ir gerai suplanuota bei kruopščiai įgyvendinta
reklaminė kampanija gali duoti maksimalų efektą – didžiulį visuomenės
susidomėjimą.

Naudotos literatūros
sąrašas___________________________________________________
1. “Reklama ir firmos įvaizdis”, Čeikauskienė M., 1997 m.
1. “Reklamos organizavimas rinkos sąlygomis”, Obelenytė O., 1993 m.
1. “Demonstracinė reklama: mugių ir parodų organizavimas”, Urbanskienė R.,
1997 m.
1. “Reklama ir rėmimas”, Urbanskienė R., 1995 m.
1. “Reklamos pagrindai”, Šulcienė I., 1993 m.

———————–
[1]