Recenzija Oskaro Koršunovo spektakliui “Hamletas”.

Įvadas

Pasirinkau Oskaro Koršunovo pasatytą spektaklį „Hamletas“, nes man ši drama labiausiai įsiminė iš 12 klasės perskaitytų knygų sąrašo. Galbūt man veikėjas Hamletas yra artimas tuo, kad taip pat esu netekus savo tėvo ir išgyvenau taip pat, kaip ir pagrindinis veikėjas, skaitydama šią dramą.

Recenzijos tikslas – apibūdinti Oskaro Koršunovo spektaklį „Hamletas“, nurodyti jo tikslus, charakterį, režisūrinį sumanymą, mizanscenas. Taip pat geriau pažintį dramą „Hamletas“.

Spektaklio analizė

Kur kada koks režisierius ir kokia trupė sukūrė Jūsų pasirinktą spektaklį? Apibūdinkite ankstesnę režisieriaus kūrybą ir atskleiskite spektaklio gimimo kūrybines aplinkybes.

Oskaras Koršunovas, 2008m., Vilniuje. Jo aktorių trupė – Tomas Žaibus, Nelė Savičenko, Giedrius Savickas, Darius Meškauskas, Julius Žalakevičius, Dainius Gavenonis, Darius Gumauskas, Jonas Verseckas, Rasa Samuolytė, Vaidotas Martinaitis.

Režisieriaus pirmasis, sukurtas 1990m., spektaklis – „Ten būti čia“. Režisieriaus nuomone, šiuolaikinis teatras privalo atvaizduoti dabartį, o kartais netgi aplenkti laiką. Remiantis šiais principais, režisierius pastatė spektaklį „Hamletas“, jį statant tiek režisieriui, tiek aktoriam buvo svarbesnis pats procesas, o ne spektaklis.

Koks dramaturgas, kada parašė pjesę, pagal kurią sukurtas spektaklis? Apibūdinkite dramą.

V.Šekspyro (William Shakespeare), parašyta 1600–1601 m. Tai drama, kurioje kuriami būties klausimai. Pasakojama Hamleto istoija, kai staiga jis sužino, kad jo tėvas buvo nužudytas Klaudijaus, todėl Hamletas nori jam atkeršyti. Jis patiria daug vidinių dramų, kelia sau būties klausimus.

Koks spektaklio režisūrinis sumanymas?

Vaidinti prieš veidrodžiu. Tai reiškia būti sąžiningu pačiam sau.

Kaip buvo interpretuotas dramos tekstas spektaklyje?

Oskaras Koršunovas savaip perteikė Hamleto sau keliamą klausimą – būti ar nebūti. Veikėjas tuos pačius žodžius kartoja pora kartų, keldamas būties klausimą. Interpretaciją dar labiau pakeitė pagrindinis dalykas – veidrodžiai, jie lyg tapo ir pagrindinio spektaklio elementu.

Kokie charakteriai buvo sukurti spektaklyje?

Hamleto personažas, kurį vaidina Darius Meškauskas, yra labai ekspresyvus ir drąsiai reiškiantis savo jausmus, aistrą.

Klaudijaus,Hamleto tėvo šmėklos personažas, karaliaus-aktoriaus personažas, kurį vaidina Dainius Gavenonis, buvo labai savitas. Klaudijus labai išdidus, būdamas prie Karalienės ar Hamleto, tačiau labai trapus būdamas vienas.

Ofelija, kurią suvaidino Rasa Samuolytė, buvo tragiška ir skausimga. Ji labai mažytė, vos ne kaip vaikas. Labai išgyvena dėl Hamleto, taip vadinamos, beprotybės. Pasirenka savižudybę, ir tai parodo silpna asmenybę, negalėjima susitvarkyti su iškilusiomis problemomis.

Apibūdinkite esmines spektaklio simbolines ar metaforines mizanscenas

Rozenkracas ir Gildensternas parodomo kaip homoseksualūs vyrai;

Klaudijui bešnekant šalia jo juoda ir užkimšta burna, visomet laksto sąžinė (dėl karaliaus nužudymo);

Prie veidrodžio ne vieną kartą aktoriai kartoja – „kas esi?“, žiūrėdami į savo atspindį (keliamas būties klausimas);

Vaidinimo dalyje Klaudijus,Gertrūda, Polonijus ir Ofelija taip pat pavaizduojami kaip aktoriai (nes jie apsimetinėja, yra melagiai);

Hamletas sulygina save su fleita, sako, kad kiti groti juo (Hamletu) nepajėgs;

Visos baltos gėlės spektaklyje primena kapines.

Kuo spektaklio scenografija papildė režisūrinį spektaklio sprendimą?

Veidrodžiai parodo režisūrinį sumanymą, apšvietimas dažniausiai blankus, retkarčiais scena pripildoma dūmų. Ofelijos balta suknelė lyg nuotakos, viena iš įdomesnių dekoracijų – gėlės, kurios lyg vaizduoja kapines. Mėtomos raudonos servetėlės.

Kaip spektaklio muzika papildė spektaklio režisūrinį sprendimą?

Žiurkės cypimo garsas, būgnai, klykimas ir įvairūs kiti garsai paaštrina emocijas.

Kuo ir kaip spektaklio plastinis (judesinis) sprendimas papildė spektaklio režisūrinį sprendimą?

Lakstymas, žvilgsnių jūdėjimas, gulėjimas ant kelių, verksmas – visa tai leidžia pasijausti spektaklio dalimi ir viską išgyventi.

Išvados

Savitas Oskaro Koršunovo režisūrinis sumanymas su veidrodžiais iš grimo kambario. Aktoriai žiūri į savo atvaizdus ir šaukia: „Kas esi? Kas tu?“ Pirmoji šekspyriškos tragedijos eilutė tampa spektaklio raktu. Tai sau pačiam užduotas klausimas. Kitam, kuris yra mumyse. Ir šio klausimo tema buvo gvildenama viso spektaklio metu, o režisieriui, mano nuomone, tai puikiai pavyko.

Literatūra ir šaltiniai

William Shakespeare tragedija „Hamletas. Danijos princas“. Baltos lankos, 2011m.;

www.okt.lt ;

http://lt.wikipedia.org ;

http://www.lrt.lt/mediateka ;

http://www.menufaktura.lt/?m=1025&s=60509 ;

http://www.menufaktura.lt/?m=1025&s=60365 .