postimpresionizmas

Tapybos katedra

H310B013, Įvadas į meno pažinimą ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16T, 64S), neak., rud., baz., liet.Dailės istorijos ir teorijos įvadas. Meno kilmės teorijos. Dailės šakos, rūšys, žanrai, medžiagos ir technologijos. Dailės funkcionavimo klausimai. Pirmykštės bendruomenės menas. Senovės Egipto ir Tarpupio (Šumero,Akado, Babilono, Persijos) menas. Antikinė dailė. Egėjaus, Graikijos, helenizmo kultūra. Romos menas. Viduramžiai: Bizantijos ir romantiniai stiliai. Gotikos fenomenas. Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos gotika. Senovės Indijos, Kinijos, Japonijos menas: Kijevo, Novgorodo, Vladimiro – Suzdalės, Maskvos paminklai. Ikonos. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B014, Meno istorija ( History of Art ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16T, 64S), neak., pav., baz., liet., – vedimo forma 03 : 3.0 kr (48T, 72S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 04 : 2.0 kr (24T, 56S), neak., rud., pav., baz., liet.Renesanso menas. Periodizacija. Protorenesansas. Ankstyvasis renesansas. Džotas, Bruneleskis, Donatelas, Pjeras dela Frančeska, Botičelis. Brandusis renesansas. Bramantė, Leonardas da Vinčis, Mikelanželas, Rafaelis. Venecijos meistrai: Džordžonė, Ticianas, Veronezė, Tintoretas. Manierizmas. Renesansas Nyderlanduose: Janis van Eikas, Jeronimas Boschas, Piteris Breigelis. Renesansas Vokietijoje: Lukas Kranachas, Diureris, Holbeinas. Ispanija: El. Grekas. Renesansas kitose Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Barokas: Berninis, Borominis. Realizmas: Karavadžas. Akademizmas: Bolonės akademija, broliai Karačiai. Venecijos dailininkai: Tjepolas, Kanaletas. Flandrija: Rubensas, Jordansas. Olandija: Halsas, Rembrantas. Ispanija: Ribera, Surbaranas, Velaskezas, Murljas. Prancūzija ir Anglija VII-VIII amžiuje. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B015, Meno istorija ( History of Art ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16T, 64S), neak., pav., baz., liet.Prancūzijos menas XIXa.: klasicizmas, romatizmas. Davidas, Delakrua, Žeriko, Engras, Kurbe, Domje, barbizoniečiai. Ispanija: F.Goja. Anglija: Konsteblis, Terneris. Modernizmas: impresionizmas, fomizmas, dadaizmas, ekspresionizmas, abstrakcionizmas, popartas, opartas, hepeningas, hiperrealizmas, bodiartas; instaliacijos, kinetinis menas ir kt. kryptys. Postmodernizmas. Rusijos menas XIX-XXa. Peterburgo architektūra. Portretas ir istorinė tapyba. Rusiškasis barokas ir klasicizmas. Dailės akademija. A. Ivanovas, K. Briulovas, Fedotovas, Venecijanovas, “Peredvižnikai”, Perovas, Kramskojus, Repinas, Surikovas, Vrubelis, Antokolskis. “Meno pasaulio” grupuotė. V.Kandinskis, K.Malevičius. Rusų dailės specifika ir jos vieta Europos dailėje. Lietuviai Rusijos dailės mokyklose. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B016, Meno istorija ( History Of Art ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (8T, 72S), neak., rud., baz., liet.Liaudies meno šakos: architektūra, skulptūra, memoraliniai paminklai tekstilė, keramika, metalo dirbiniai, papuošalai, grafika, tapyba, margučiai, verbos. Šiuolaikinis liaudies menas ir jo problemos. Skulptūrų ansambliai, seminarai, parodos, mugės. Profesionalioji lietuvių dailė. Piliakalniai, mūrinės pilys. Gotika, renesansas, Vilniaus bažnyčios. Baroko paminklai: bažnyčios, antkapiai, graviūros. Klasicizmas. Vilniaus meno mokykla. Realizmas, romantizmas. Pirmosios lietuvių parodos. Kauno meno mokyklos. Naujoji lietuvių dailė. Šiuolaikinė architektūra, dailės kryptys. Meno istorijos kursinis darbas. Savarankiškai renkama medžiaga apie Lietuvos dailininką, tautodailininką, liaudies mestrą: drožėją, audėją, kitų šakų atstovą. Temos gali būti apie dailės pedagogą, mokyklas, muziejus ir muziejėlius, eksponatų grupes. Tekstas – 15-40p. ir neribotas skaičius nuotraukų, brėžinių. Visa tai pateikiama kaip originalus, sklandus pasakojimas apie dailės faktą ir reiškinį. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B018, Nuo Egipto piramidžių iki Niujorko dangoraižių ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., pav., liet.Architektūra kaip meno šaka. Monografinė architektūros klasifikacija. Įžymieji Egipto ir Romos paminklai. Gotika kaip aukščiausia architektūros raidos pakopa. Žaismingiausias barokas. Rimtoji klasika ir besiblaškanti eklektika. Stiliaus problema architektūroje. Konstruktyvizmas. Medžiagų ir technologijų vaidmuo meniniam architektūros vaizdui. Pasaulio urbanizacija. Architektūra kaip filosofija: gyvenamasis būstas nuo jurtos iki buto šimtajame aukšte. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B019, Šiuolaikinės dailės problemos ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., pav., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16T, 64S), neak., rud., pav., baz., liet.XX a. dailės krypčių ir tendencijų gausa, seka ir kova. Dailės funkcionavimo problemos: parodos, aukcionai, konkursai, monumentaliosios dailės poreikiai. Dailės ekonomika: kūrinių ir renginių kainos. Architektūros ryšiai su daile. Naujos dailės šakos: fotografija, dizainas, videomenas. Dailė kaip auklėjimo priemonė. Didieji XX a. dailininkai. P.Pikaso, S.Dali, H.Muras ir kiti. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B020, Molbertinė ir taikomoji dailė ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., pav., liet.Molbertinės dailės ypatumai. Taikomoji – monumentalioji dailė. Specifika turinio ir formos prasme. Tradicinės molbertinės dailės ryšys su šiuolaikinėmis išraiškomis. Taikomoji dailė ir medžiaga. Realizmas. Apibendrinimas, abstrakcija. Šių išraiškos priemonių taikymas ir tarpusavio santykiai molbertinėje taikomojoje dailėje. Apibendrinimas, minimalizmas ir schema. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H310B021, Menas ir jo išraiškos priemonės ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., vak., rud., pav., liet.Menas kaip patirtis. Mokslinis bei meninis pažinimas. Forma ir turinys. Molbertinis taikomasis – dekoratyvinis – monumentalusis menas. Jo panašumai ir skirtumai. Objektyviosios realybės interpretacija. Meninės plastinės priemonės vaizduojamajame mene. Individualumas kūryboje. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H310B022, Vaizdas ir iliuzija ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., pav., liet.Realus vaizdas ir jo subjektyvus perdavimas. Žmogaus akis ir kiti jutimai, fiksuojant realybę pasąmonėje. Žmogaus ir gyvūnų akies sandaros skirtumai ir panašumai. Vaizdo “užrašymas į plokštumą” (perspektyva). Įvairūs “vaizdo užrašymo į plokštumą” būdai (Egiptas, viduramžiai, Renesansas). Realizmas ir abstrakcija: panašumai ir skirtumai. Didieji iliuzijos meistrai: L.da Vinčis, Bruneleskis ir kt. Dabartinės kompiuterių epochos iliuzijos galimybės. Teatras – realaus gyvenimo imitacija. Scenografija. Atsakingas (-a) UOGINTAS Arūnas

H310B332, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 1 kont.-15 %; 1 grup.n.d.-10 %; 1 ind.n.d.-15 %; 0 egz.-60 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusų, – vedimo forma 02 : 1.0 kr (22T, 18S: 1 ind.n.d.-50 %; 0 egz.-50 %), dien., rud., baz., liet., rusų, – vedimo forma 03 : 3.0 kr (44T, 76S: 2 kont.-15 %; 2 grup.n.d.-10 %; 2 ind.n.d.-15 %; 0 egz.-60 %), dien., rud., baz., liet., rusųSenovės Indijos, Kinijos, Japonijos menas. Islamo menas. Persijos miniatūros. Rusios menas: Kijevo, Novgorodo, Vladimiro-Suzdalės, Maskvos paminklai. Ikonos. Peterburgo architektūra. Portretas ir istorinė tapyba. Rusiškasis barokas ir klasicizmas. Dailės akademija. I.Ivanovas, K.Briulovas, Fedotovas, Venecijanovas. “Peredvižnikai”. Perovas, Kramskojus, Repinas, Surikovas, Serovas, Vrubelis, Antokolskis. “Meno pasaulio” grupuotė. Modernistai – V.Kandinskis, K.Malevičius. Rusų dailės specifika ir jos vieta Europos dailėje. Lietuviai Rusijos dailės mokyklose. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B357, Meno istorija. Kursinis darbas ( Art History ) – vedimo forma 01 : 1.0 kr (16T, 24S: 1 kurs.d.-100 %), dien., rud., baz., liet., rusųSavarankiškai renkama medžiaga apie Lietuvos dailininką, tautodailininką, liaudies meistrą: drožėją, audėją, kitų šakų atstovą. Temos gali būti apie dailės pedagogą, mokyklas, muziejus ir muziejėlius, eksponatų grupes. Tekstas – 15-40 psl. ir neribotas skaičius nuotraukų, brėžinių. Visa tai pateikiama kaip originalus, sklandus pasakojimas apie dailės faktą ir reiškinį. Pateikiami visi moksliniam darbui keliami reikalavimai (nuorodos, šaltiniai, bibliografija). Rankraštis – skaitomas, pageidautina – mašinraštis, kompiuterinė spauda. Darbas rišamas. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B500, Meno istorija ( Art history ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (44T, 76S: 1 kont.-5 %; 3 grup.n.d.-20 %; 1 ind.n.d.-20 %; 1 egz.-55 %), dien., rud., baz., liet.Dailės šakos ir žanrai. Tapyba. Grafika. Skulptūra. Architektūra. Taikomoji dailė. Meno kilmės klausimai. Mesopotamija, Indija, Kinija, Egipto menas. Antikinis menas. Graikija ir Roma. Viduramžių menas. Grafika. Renesansas. Italija, Nyderlandai. XVII-XVIII amžių menas. Barokas. Impresionistai. Modernizmas, abstrakcionizmas, siurrealizmas ir kt.. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B501, Meno istorija ( Art history ) – vedimo forma 01 : 1.5 kr (30T, 30S: 1 grup.n.d.-30 %; 1 ind.n.d.-30 %; 1 egz.-40 %), dien., pav., baz., liet.Liaudies meno šakos: architektūra, skulptūra, memorialiniai paminklai, tekstilė, keramika, metalo dirbiniai, papuošalai, grafika, tapyba, margučiai,verbos. Šiuolaikinis liaudies menas ir jo problemos. Skulptūrų ansambliai, seminarai, parodos, mugės. Profesionalioji lietuvių dailė. Piliakalniai, mūrinės pilys. Gotika, renesansas, Vilniaus bažnyčios. Baroko paminklai – bažnyčios, antkapiai, graviūros. Klasicizmas. Vilniaus meno mokykla: realizmas, romantizmas. Pirmosios lietuvių parodos. Kauno meno mokykla. Naujoji lietuvių dailė. Šiuolaikė architektūra, dailės kryptys. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B523, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (64T, 56S: 1 kont.-15 %; 2 grup.n.d.-10 %; 2 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-60 %), dien., pav., baz., liet., rusų, – vedimo forma 02 : 1.5 kr (32T, 28S), dien., pav., baz., liet., rusųDailės istorijos ir teorijos įvadas. Meno kilmės teorijos. Meno morfologija. Dailės šakos, rūšys, žanrai, medžiagos ir technologijos. Dailės funkcionavimo klausimai. Pirmykštės bendruomenės menas. Senovės Egipto ir Tarpupio (Šumero, Akado, Babilono,Asirijos, Persijos) menas. Antikinė dailė. Egėjaus, Graikijos, helenizmo kultūra. Romos menas. Viduramžiai: Bizantijos ir romaniniai stiliai. Gotikos fenomenas. Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Anglijos gotika. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B541, Lietuvos architektūros istorija. Architektūros paminklai ir ( History of Lithuanian Architecture. Architectural monuments ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (32T, 16P, 72S: 0 net.u.-100 %), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (16T, 8P, 96S: 0 net.u.-100 %), neak., pav., baz., liet.Architektūra menų sistemoje. Architektūros funkcinės šakos: gyvenamasis namas, visuomeninė, pramoninė, memorialinė, gynybinė, komunikacijų, landšafto, mažųjų formų architektūra. Pastatas, ansamblis, urbanistika. Piliakalniai, liaudies architektūra. Mūrinės pilys. Gotikos paminklai. Renesansas. Baroko bažnyčios. Klasicizmas, L.Stuoka-Gucevičius. Eklektika. Pseudogotika. Nepriklausomos Lietuvos architektūra. Funkcionalizmas. Tarybinė pseudoklasika. Modernioji Lietuvos architektūra: Parodų rūmai, Operos ir baleto rūmai, Lazdynų raj. Vilniuje. Šiuolaikinės architektūros raida ir perspektyvos. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B694, Šiuolaikinio meno raida ( Evolution of a history art ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16T, 64S), neak., rud., pav., baz., liet.Meno raidos istoriniai periodai, stiliai, mokyklos: senovės menas, antikinis menas, viduramžiai (gotika), renesansas, barokas, klasicizmas, realizmas. Pagrindinės modernizmo kryptys: impresionizmas, fomizmas, kubizmas, ekspresionizmas, dadaizmas, siurrealizmas, abstrakcionizmas, futurizmas. XX amžiaus antros pusės kryptys: instaliacija, fluxus, foto ir vizualiniai menai. Menų sąveikos. Postmodernizmas. Tradicijos ir naujovės. Dailė šiuolaikiniame pasaulyje, jos funkcionavimo formos. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310B777, Meno istorija ( History of Arts ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (16T, 16P, 48S: 1 ref.-40 %; 1 egz.-60 %), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (8T, 8P, 64S: 1 ref.-40 %; 1 egz.-60 %), neak., rud., baz., liet.Meno morfologija: šakos, žanrai, medžiagos, technologijos. Liaudies ir profesionalusis menas. Dailės gyvenimas. Parodos. Pirmykštis menas. Egipto menas. Antikos menas: Graikija, Roma. Viduramžiai: romanizmas, bizantinis ir gotikos stiliai. Rytų menas. Renesansas ir jo meistrai. Barokas. Romantizmas, klasicizmas, realizmas. Modernizmo kryptys: impresionizmas, fomizmas, kubizmas, ekspresionizmas, abstrakcionizmas, siurealizmas. Lietuvos meno raida. M. K. Čiurlionis. Šiuolaikinės dailės problemos. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M331, Šiuolaikinio meno raida ( Evoliution of modern art ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (32T, 88S), dien., rud., liet.Dailės istorijos ir teorijos įvadas. Meno kilmės teorijos. Meno morfologija. Dailės šakos, rūšys, žanrai. Dailės medžiagos ir technologijos. Dailės funkcionavimo klausimai. Profesinis ir liaudies menas. vaikų menas. Restauravimas ir rekonstravimas. Architektūra ir dizainas. Originalas, kopija, falsifikatas. meno istorija: periodai, stiliai, mokyklos. Šiuolaikinio meno raida: tendencijos ir kryptys. Modernizmo ir postmodernizmo problematika. Eklektika ir kičas. menas postindustriniame pasaulyje. Dailė – bendosios kultūros sudėtinė dalis. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M353, Dailės istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (64T, 136S: 1 kont.-20 %; 2 grup.n.d.-20 %; 5 ind.n.d.-30 %; 1 ref.-15 %; 1 egz.-15 %), dien., rud., baz., liet., rusųLietuvių liaudies meno studijos. Tradicijų ir naujovių samprata. Klasifikacijos problemos. Kilmės, motyvų problemos, istorinė raida, medžiagos, temos ir meninės formos santykiai. Mitologija ir etnografija. Etnokultūros samprata ir liaudies meno vieta joje. Legendos ir tikrovė. Folkloras ir liaudies menas. Ryšiai ir sąveika su kaimyninių tautų bei šalių liaudies kūryba. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M354, Dailės istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 6.0 kr (80T, 160S: 1 kont.-20 %; 2 grup.n.d.-20 %; 5 ind.n.d.-30 %; 1 ref.-15 %; 1 egz.-15 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusųLiaudies meno funkcionavimo klausimai. Naujų šakų ir žanrų atsiradimas, jų “liaudiškumo”problema. Liaudies meno ir profesionalaus meno ryšiai, sąveika. Liaudies menas kaip Lietuvos kultūros dalis bei raiškos ypatumai. Liaudies meno parodos, organizacijos ir jų problematika. Monumentalioji liaudies dailė praeityje ir dabar. Liaudies menas muziejuose, rinkiniuose, jų išlikimo problemos. Geriausi liaudies meno atstovai ir jų kūriniai. Kičo problema. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M358, Šiuolaikinio meno raida ( ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (16T, 64S: 2 grup.n.d.-25 %; 2 ind.n.d.-25 %; 1 egz.-50 %), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (32T, 128S: 2 grup.n.d.-25 %; 2 ind.n.d.-25 %; 1 egz.-50 %), dien., rud., baz., liet.Dailė kaimyninėse šalyse: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje. Jų ryšys su Lietuvos kultūra. Šiuolaikinio meno raida: tendencijos ir kryptys. Modernizmo ir postmodernizmo problematika. Menas postindustriniame pasaulyje. Eklektika ir kičas Dailė-bendrosios kultūros sudėtinė dalis. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M374, Šiuolaikinio meno raida ( Evolution of Amodern art ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (32T, 128S), dien., rud., sustipr., liet.Dailės istorijos ir teorijos įvadas. Meno kilmės naujausios teorijos. Meno morfologija. Dailės šakos, rūšys, žanrai. Fotografija, vizualiniai menai, kompiuterinis menas. Profesinis ir liaudies menas, vaikų menas. Originalas, kopija, falsifikatas. Restauravimas ir rekonstravimas. Dailės funkcionavimo klausimai, meno sociologija, meno kaina. Meno raidos istoriniai periodai, stiliai, mokyklos. Šiuolaikiškumo samprata, tendencijos ir kryptys. Klasika, eklektika, kičas. Avangardas, modernizmas, postmodernizmas. Menas postindustriniame pasaulyje. Raidos paskatos ir stabdžiai. Dailė – bendrosios kultūros sudėtinė dalis. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M375, Meno istorija ( History of Art ) – vedimo forma 01 : 14.0 kr (160T, 400S), dien., rud., sustipr., liet.Visuotinė meno istorija – nauji atradimai ir koncepcijos. Istorinių meno raidos periodų santykis su šiuolaikine daile: Pirmykštis menas. Egipto menas. Antika: Graikija, Roma. Viduramžiai: Romantizmas, bizantinis ir gotikos stiliai. Rytai: islamo šalys, Kinija, Japonija. Renesansas ir jo meistrai. Barokas, romantizmas, klasicizmas, realizmas. Modernizmo kryptys: Impresionizmas, fovizmas, kubizmas, ekspresionizmas, abstrakcionizmas, dadaizmas, siurrealizmas, popartas, erartas, minimalizmas, bodiartas, fluxus, intaliacija ir kt. Tradicijos ir naujovės. Lietuvių dailė pasaulinės dailės kontekste. Rašomas referatas vienu iš dailės istorijos probleminiu klausimu.. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M376, Meno istorija ( History of Art ) – vedimo forma 01 : 14.0 kr (160T, 400S), dien., pav., sustipr., liet.Dailė kaimyninėse šalyse: Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Jų ryšys su Lietuvos kultūra. Šių šalių liaudies meno panašumai ir skirtumai, profesinės dailės raidos ypatumai. Latvija: Rygos architektūra, latvių tapyba ir akvarelė, V.Purvitis. Estija: Talino gotika, estų skulptūra ir grafika. Vilniau meno mokykla ir Baltarusija, Slucko juostos, tarybinio laikotarpio tapybos kryptingumas. Lenkija: Vilniaus, Varšuvos ir Krokuvos meno mokyklos, istorinio žanro raida. J.Mateika, F.Ruščicas. Ukraina: Lvovo architektūra, T.Ševčenka. Parašyti referatą šių šalių meno klausimu ir susieti jį su savo magistro darbu. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M377, Meno istorija (magistro darbas) ( Master of Art’s Work (History of Art) ) – vedimo forma 01 : 20.0 kr (800S), dien., rud., sustipr., liet.Temų diapazonas: lietuvių liaudies menas, profesionalioji dailė, meno funkcionavimo problema. Medžiagos surinkimas, bibliografija, tekstas (ne mažiau kaip 3 sp.l.). Tekste, remiantis faktologine medžiaga, reikia iškelti problemą ir ją išplėtoti istoriniu, menotyriniu, pedagoginiu aspektais. Būtina meno kūrinių ir reiškinių analizė, apibendrinimai ir išvados. Iliustracijos: piešiniai, brėžiniai, nuotraukos, reprodukcijos, jų apimtis neribojama. Remtis literatūra ir archyvine medžiaga, asmenine kultūros gyvenimo patirtimi. Pageidautinos publikacijos spaudoje, pasisakymai parodų atidarymuose, pasitarimuose. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310M564, Dailės istorija (magistro darbas) ( Art History Master diploma work ) – vedimo forma 01 : 20.0 kr (128L, 672S), dien., rud., baz., liet.Temų diapazonas: lietuvių liaudies menas, profesionalioji dailė, meno funkcionavimo problema. Medžiagos surinkimas, bibliografija, tekstas (ne mažiau kaip 3 sp.l.). Tekste, remiantis faktologine medžiaga, reikia iškelti problemą ir ją išplėtoti istoriniu, menotyriniu, pedagoginiu aspektais. Būtinos iliustracijos: piešiniai, brėžiniai, nuotraukos, reprodukcijos. Apimtis neribojama. Darbe remtis literatūra lietuvių ir kitomis kalbomis, archyvine medžiaga ir asmenine kultūros gyvenimo patirtimi. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P413, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 2 ind.n.d.-50 %; 1 egz.-50 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusųDailės istorijos ir teorijos įvadas. Meno kilmės teorijos. Meno morfologija. Dailės šakos, rūšys, žanrai. Dailės medžiagos ir technologijos. Dailės terminologija. Profesinis ir liaudies menas. Vaikų menas. Dailės funkcionavimo klausimai. Restauravimas ir rekonstrukcija. Architektūra ir dizainas. Originalas, kopija, falsifikatas. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P414, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 2 ind.n.d.-50 %; 1 egz.-50 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusųPirmykštės bendruomenės menas. Senovės Egipto menas. Tarpupio (Mesopotamijos: Šumero, Akado, Babilono, Asirijos, Persijos) menas. Egėjaus kultūra ( Kreta, Mikėnai). Graikijos menas, žymieji kūriniai ir menininkai. Romos menas. Antikos meno reikšmė. Viduramžiai. Bizantijos, romaninis ir gotikos stiliai.Romaninės bažnyčios, skulptūra. Gotika Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Anglijoje.Pseudogotika.. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P415, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 2 grup.n.d.-15 %; 2 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-70 %), dien., rud., baz., liet., rusųRenesanso menas. Periodizacija. Ankstyvasis renesansas. Džotas, Bruneleskis, Donatelas, Pjeras dela Frančeska, Botičelis. Brandusis renesansas. Leonardas da Vinčis, Mikelandželas, Rafaelis. Venecijos meistrai: Džordžonė, Ticianas, Veronezė, Tintoretas. Manierizmas. Renesansas Nyderlanduose: Antonis van Eikas, Piteris Breigelis. Renesansas Vokietijoje: Rukas Kranachas, Diureris, Holheinas. Ispanija: El Grekas. Renesansas kitose Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos šalyse.. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P416, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 2 grup.n.d.-15 %; 2 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-70 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusų XVII amžiaus menas. Barokas. Berninis, Borominis. Karavadžizmas.Akademizmas: Broliai Karačiai, Bolonės akademija. Venecijos dailininkai: Tjepolas, Kanaletas. Flandrija: Rubensas, Antonis van Deikas, Jordansas. Olandija: Haesas, Rembrantas.Olandijos peizažistai ir žanristai, “mažieji olandai”. Ispanija: Rikera, Surbaromas, Velaskezas, Muriljas. Prancūzija: Pusenas, Vato, architektai. XVIIa.: Buše,Šardenas, Griozas. Anglija: Hogartas, Reinoldsas, Geinshoro. XVIIIa. realizmas. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P417, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 4 grup.n.d.-15 %; 2 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-70 %), dien., rud., baz., liet., rusųLietuvių liaudies menas. Klasifikacijos problemos. Liaudies architektūra, skulptūra, memorialiniai paminklai, tekstilė, keramika, metalo dirbiniai, papuošalai, grafika, tapyba, margučiai, baldai, verbos. Šiuolaikinis liaudies menas. Monumentaliosios skulptūros suklestėjimas: Ablinga, Čiurlionio kelias, Raganų kalnas. Primityvioji tapyba. Liaudies meno parodos, organizacijos, ryšiai su profesionaliąja daile. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P418, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 4 grup.n.d.-15 %; 2 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-70 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusųProfesionalioji lietuvių dailė. Piliakalniai, mūrinės pilys. Gotika, renesansas – Vilniaus bažnyčios. Baroko paminklai – bažnyčios, antkapiai, graviūros. Klasicizmas: L.Stuoka-Gucevičius, P.Smuglevičius. Vilniaus meno mokykla: realizmas, romantizmas. Pirmosios lietuvių meno parodos: M.K.Čiurlionis, A.Zmuidzinavičius, P.Rimša. Kauno meno mokykla: A.Galdikas, A.Varnas,K. Sklėrius, J.Zikaras, V.Grybas. Naujoji lietuvių dailė: J.Mikėnas, A.Gudaitis, G. Jokūbonis. Taikomųjų dailės šakų plėtotė. Šiuolaikinės dailės problemos. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P419, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 4 grup.n.d.-15 %; 2 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-70 %), dien., rud., baz., liet., rusųSenovės Indijos,Kinijos,Japonijos menas. Islamo menas. Persijos miniatiūros. Rusios menas: Kijevo, Novgorodo, Vladimiro-Suzdalės, Maskvos paminklai. Ikonos. Peterburgo architektūra. Portretas ir istorinė tapyba. Rusiškasis barokas ir klasicizmas. Dailės akademija: A. Ivanovas, K. Briulovas, Fedotovas, Venecijanovas. “Peredvižnikai”: Perovas, Repinas, Surikovas, Serovas. “Meno pasaulis”, modernistai: V. Kandinskis, K.Malevičius. Rusų dailės specifika ir jos vieta Europos dailėje. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P420, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (88T, 72S: 2 grup.n.d.-15 %; 1 ind.n.d.-15 %; 1 egz.-70 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusųXIXa. Europos menas. Prancūzija: klasicizmas, romantizmas,realizmas. Davidas, Delakrua, Žeriko, Engros.Impresionizmas: Mane, Mone,Renuaras. XXa. Europos dailė: postimpresionizmas – Van Gogas, Gogenas. Kubizmas – Pikaso.Fovizmas – Matisas. Siurrealizmas – S.Dali. Dadaizmas. Ekspresionizmas – O.Diksas. Naujasis realizmas – Gutuzas. Popartas, opartas, hepeningas, abstrakcionizmas. Meksikos monumentalusis menas. Erartas, erdartas, instaliacijos. Postmodernizmas. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P431, Meno istorija ( Art History ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S: 2 ind.n.d.-50 %; 1 egz.-50 %), dien., rud., pav., baz., liet., rusųDailės istorijos ir teorijos įvadas. Meno kilmės teorijos. Meno morfologija. Dailės šakos, rūšys, žanrai. Dailės medžiagos ir technologijos. Dailės terminologija. Profesinis ir liaudies menas. Vaikų menas. Dailės funkcionavimo klausimai. Restauravimas ir rekonstrukcija. Architektūra ir dizainas. Originalas, kopija, falsifikatas. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P445, Meno istorija ( History of Art ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (88T, 72S), dien., pav., baz., liet.XIXa. Europos menas. Prancūzija: klasicizmas, romantizmas, realizmas.Davidas, Delakrua, Žeriko, Engras.Impresionizmas: Mane, Mone, Renuaras. XXa.Europos dailė: postimpresionizmas – Van Gogas, Gogenas. Kubizmas-Pikaso. Fovizmas-Matisas. Siurrealizmas – S.Dali.Dadaizmas, Ekspresionizmas. Naujasis realizmas. Popartas, opartas, hepeningas, abstrakcionizmas. Meksikos monumentalusis menas. Erartas, instaliacijos. Postmodernizmas. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H310P446, Meno istorija ( History of Art ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., baz., liet.Senovės Kinijos,Indijos,Japonijos menas. Islamo menas. Persijos miniatiūros. Rusijos menas: Kijevo, Novgorodo, Vladimiro – Suzdalės, Maskvos paminklai.Ikonos. Peterburgo architektūra. portretas ir istorinė tapyba. Rusiškasis barokas ir klasicizmas. Dailės akademija: A. Ivanovas, K. Briulovas, Fedotovas, Venecijanovas.”Peredvižnikai”.Perovas, Repinas, Surikovas, Serovas. “Meno pasaulis”. V.Kandinskis, K. Malevičius. Rusų dailės specifika ir jos vieta Europos dailėje. Atsakingas (-a) prof. RIMKUS Vytenis

H311B004, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 03 : 4.0 kr (32L, 128S), neak., rud., baz., liet.Tapyba. Akvarelė. Technikos ir technologijos apžvalga. Spalvų teorijos pagrindai. Monochrominės tapybos panaudojimas formai niuansuoti. Natiurmorto kompozicija. Šviesos ir šešėlio modeliavimo niuansai. Spalvų niuansai ir kontrastai. Tapomų daiktų erdvinis modeliavimas. Kompozicija. Natiurmorto komponavimas. Plokštuminė kompozicija. Kompozicijos raiškos priemonės: taškas, linija, dėmė, kontrastas, ritmas, spalva. Skirtingos kompozicijos struktūros – skirtinga išraiška (rami, statiška arba dinamiška). Atsakingas (-a) ZARĖKA Vidmantas

H311B005, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 6.0 kr (96L, 144S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 03 : 6.0 kr (48L, 192S), neak., pav., baz., liet.

Tapyba. Natiurmorto studijos. Šešėlio ir reflekso reikšmė modeliuojant formą ir erdvę. Formos modeliavimas, tapybinė plastika. Daugiasluoksnės akvarelės technikos ypatumai, koloritas. Tapybinio – plastinio vaizdo apibendrinimas. Kompozicija. Sudėtingo natiurmorto kompozicija. Šviesa, šešėlis, daiktų erdvėje sustatymas. Skirtingos kompozicinės struktūros. Šviesotamsos reikšmė kompozicinės struktūros išraiškai. Spalva šviesoje ir šešėlyje. Atsakingas (-a) ZARĖKA Vidmantas

H311B006, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (24L, 96S), neak., rud., baz., liet.Akvarelė. Etnografinis buitinių daiktų natiurmortas. Daiktų modeliavimas. Skirtingų medžiagų reikšmė. Erdviškumas. Nuotaikos kūrimas tapybos priemonėmis. Kompozicija. Dekoratyviosios ir monumentaliosios tapybos kompozicijos. Įvairios išraiškos ir struktūros. Meninės išraiškos priemonės. Tema: flora ir fauna. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311B007, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (32L, 46S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 03 : 4.0 kr (32L, 128S), neak., pav., baz., liet.Pastozinė tapyba. Guašas, tempera. Monochrominis natiurmortas. Sudėtingas spalvinis natiurmortas iš įvairių medžiagų: gipsas, stiklas, draperijos, buitiniai daiktai. Dekoratyvumas ir ekspresyvumas. Meninių išraiškos priemonių įvairovė. Portretas. Dekoratyvinė ir monumentalioji freska. Meniniai sprendimai. Freskos technikos ir technologijos. Interjeras ir meno kūrinys. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311B008, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 03 : 4.0 kr (32L, 128S), neak., rud., baz., liet.Portreto studija(galva). Aliejinė tapyba. Monochrominės tapybos studija. Medžiagos ir gruntai. Spalvų niuansai ir konrastai. Portreto kompozicija. Šviesos ir formos santykis. Modeliavimo niuansai. Faktūra aliejinėje tapyboje. Figūrinė kompozicijos studija. Tema “Kelionė”, “Stotis”, “Miestas vakare”. Erdvės perteikimas, dėmių ir linijų ritmas, jų struktūros supratimo problemos. Perspektyvos suvokimas, figūrų komponavimas, mastelis. Būdingos situacijos. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311B009, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 5.0 kr (80L, 120S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 03 : 3.0 kr (24L, 96S), neak., pav., baz., liet., – vedimo forma 04 : 5.0 kr (40L, 160S), neak., pav., baz., liet.Portreto su rankomis (pusės figūros) studijos. Portreto ir rankų kompozicija. Fono ir apšvietimo reikšmė. Detalių santykis su paveikslo visuma. Spalvų deriniai ir koloritas. Etiudo spalvų santykiai ir studijos vystymo pobūdis. Kompozicija. Figūrinė kompozicijos studija. Tematika artima studentiškam gyvenimui: “Teatras”, “Diskoteka”, “Koncertas”. Siurrealistinė kompozicija: “Mano sapnas”. Akcentuojamos dinamškos (ryškių spalvų, dėmių, kontrastingo apšvietimo, formų judėjimo) problemos. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311B010, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (24L, 96S), neak., rud., baz., liet.Aprengtos figūros studijavimas, taikant įvairų apšvietimą ir spalvinę erdvę. Figūros modeliavimas tapybinėje erdvėje. Figūros charakteristika, mokymasis apibendrinti tapybinį – plastinį vaizdą. Figūrinė, statiška, struktūriška kompozicija. Figūrų tarpusavio ryšys bei santykis su visuma. Plastinės idėjos sprendimas vaizduojant figūras tapybos išraiškos priemonėmis. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311B011, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (44L, 36S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16L, 64S), neak., pav., baz., liet.Aprengtos ir pusiau apnuogintos figūros studijavimas. Šešėlio ir reflekso reikšmė modeliuojant formą ir erdvę. Spalvos švarumas, niuansų skaidrumas modeliuojant apnuogintą figūrą. Kompozicija. Daugiafigūrinė dinamiška kompozicija. Spalvos reikšmė meninei idėjai išreikšti. Ekspresionistinė tapybos stilistika. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311B012, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (88L, 72S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (77L, 83S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 03 : 4.0 kr (32L, 128S), dien., rud., baz., liet.Figūros tapybinės studijos. Tapybinio tono reikšmė, modeliuojant formą ir erdvę. Kompozicijos ir kolorito svarba meninės idėjos ir vaizdmo išraiškai. Interpretacijos ir stilistikos problemos. Atsakingas (-a) doc. VILKAUSKAS Romanas

H311B318, Tapyba ( Paiting ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (40L, 40S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (60L, 60S), dien., pav., baz., liet.Apnuogintos figūros studijos. Spalvų pustonių reikšmė modeliuojant apnuoginto kūno formas. Tapybos kultūros, stilistikos problemos. Atsakingas (-a) doc. VILKAUSKAS Romanas

H311B334, Pleneras ( Plener ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (80S), dien., neak., rud., pav., baz., liet., rusų, – vedimo forma 02 : 4.0 kr (80L, 80S), dien., pav., baz., liet., rusųSpalviniai etiudai ir eskizai. Įvairios piešimo technikos. Tapybiniai etiudai ir eskizai gamtoje. Plenero specifika. Nesudėtingi peizažai (pirmo plano ir panoraminiai). Kompozicijos. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311B335, Pleneras (vasarą) ( Plener ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (80S), dien., pav., vas., baz., liet.Peizažinės tapybos studijos. Akcentuoti būdingą vietovaizdį. Uždaro ir panoraminio peizažo skirtumai. Gamtos nuotaikų (diena – vakaras, saulėta – lėtinga) kaita. Ypatingą dėmesį kreipti į emocinį ir spalvų skambesį, refleksų kaitą, spalvos švarumą. Formuoti kolorito pajautimą. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311B339, Figūros studija ( Figure Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., pav., baz., liet.Supažindinti studentus su figūros ir portreto tapymo problemomis, metodais. Pagrindinis uždavinys – plastinės kalbos tobulinimas. Išryškinti natūroje pastebėtus charakteringumus, stengtis daugiau suteikti tapybai individualių modelio bruožų, išryškinti juos. Kreipti dėmesį į modelio apibūdinančių detalių išbaigtumą, viso darbo koloristinį vientisumą, artistiškumą. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311B340, Figūros studija ( Figure Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (40L, 40S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., pav., baz., liet.Studentai supažindinami su figūros tapymo metodais. Pagrindinis dėmesys kreipiamas į figūros charakteristiką, tikslų spalvinių santykių perteikimą, piešimo plastiškumą, komponavimą. Nutapyti savo kolegų darbo metu tapybinį portretą – figūrą. Kreipti pagrindinį dėmesį į siluetą, spalvinę charakteristiką, stovėjimą ir apšvietimą. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311B341, Figūros studija ( Figure Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (64L, 16S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., pav., baz., liet.Figūros studijos studentams keliami su kūrybiniu išradingumu susiję reikalavimai. Keliami tapybinės kultūros, stilistikos reikalavimai. Darbuose bandyti perteikti erdvę, figūros siluetą dekoratyvinėmis dėmėmis ir spalvomis, panaudoti šviesotamsą išryškinant figūrą. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311B342, Figūros studija ( Figure Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (40L, 40S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., pav., baz., liet.Akcentuojama kompozicijos reikšmė tapybiniam išraiškingumui (šviesių ir tamsių dėmių išdėstymas, pilkų ir intensyvių spalvų deriniai). Nutapyti tamsiai aprengtą figūrą baltame fone (uždavinys: kaip nutapyti apšviestas tamsias medžiagas naudojant spalvos intensyvumą).. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311B344, Peizažo studija ( Landscape Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., rud., pav., baz., liet.Tapybos technika. Istorinė aliejinės tapybos technikos ir technologijos apžvalga. Pagrindinės naudojamos medžiagos. Spalvų teorijos pagrindai. Spalvos reikšmė tapyboje. Skiedikliai ir jų savybės. Aliejinių dažų spalvinė skalė. Dažų maišymo technologija. Tapybos stiliai. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311B345, Peizažo studija ( Landscape Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (40L, 40S), dien., rud., pav., baz., liet.Tapybiniai gruntai, medžiagos ir paruošimo būdai. Įvairių drobių paruošimas gruntuoti. Drobės faktūra ir plonasluoksnė tapyba. Porėmiai, rėmai ir formatų standartai. Paveikslo paruošimas eksponuoti. Praktiniai drobės gruntavimo eksperimentai. Plonasluoksnės tapybos peizažo kopija.. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311B346, Peizažo studija ( Landscape Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (44L, 36S), dien., rud., pav., baz., liet.Korpusinė tapyba. Storos faktūrinės drobės paruošimas. Naujų emulsinių ir sintetinių gruntų panaudojimas. Faktūrinės tapybos peizažo pavyzdžių nagrinėjimas. Storasluoksnės tapybos peizažo kopija. Spalvos ir šviesos reikšmė faktūrinei tapybai, technologiniai niuansai. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311B347, Peizažo studija ( Landscape Studies ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (40L, 40S), dien., rud., pav., baz., liet.A la prima tapybos technika. Šios tapybos technikos specifika. Drobės faktūros ir įvairių gruntų panaudojimas. Mažų etiudų ir didesnio formato tapymas “a la prima” technika. Peizažo studija pagal paruoštą etiudinę skirtingų formatų medžiagą. Pagrindinis dėmesys skiriamas motyvo nuotaikai išreikšti. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311B397, Tapyba ir kompozicija ( Painting and Composition ) – vedimo forma 01 : 8.0 kr (128L, 192S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 03 : 8.0 kr (64L, 256S), neak., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 04 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., pav., baz., liet.Modulio tikslas – supažindinti ir išmokyti tapyti natiurmortą ir portretą. Aliejinė tapyba. Medžiagos ir gruntas. Monochrominio natiurmorto studija. Formų modeliavimas šviesos ir šešėlių pagalba, paveikslo komponavimas. Portreto kompozicija, Šviesos ir formos santykis, formos modeliavimo niuansai, faktūros. Portretinės kompozicijos studija. Tema: “Dviese”, “Konfliktas”…Akcentuojamas statiškumas arba dinamizmas. Dekoratyvumo tapyboje ypatumai, ekspresijos ypatumai. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311B398, Tapyba ir kompozicija ( Painting and Composition ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (32L, 128S), neak., pav., baz., liet.Modulio tikslas – tęsti pradėtas portreto studijas, išmokyti tapyti pusę figūros (portretas su rankomis). Paveikslo komponavimo problemos. Figūros ir fono santykis, portretuojamo charakteristika. Linijų ir dėmių ritmo ypatumai. Spalvų deriniai ir koloristika. Formos modeliavimo šviesoje ir šešėlyje niuansai. Kompozicija. Tema; Artimo portretas. Akcentuojamas panašumo perteikimas, psichologinė charakteristika. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311B399, Tapyba ir kompozicija ( Painting and Composition ) – vedimo forma 01 : 6.0 kr (100L, 140S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 6.0 kr (50L, 190S), neak., rud., baz., liet.Modulio tikslas – išmokyti tapyti žmogaus figūrą. Aprengtos figūros charakteristika, jos komponavimas ir modeliavimas tapybinėje erdvėje. Spalvų ir linijų, šviesos ir šešėlių niuansai. Detalių modeliavimas. Nuolat – studento individualios stilistinės-meninės raiškos skatinimas, tobulinimas.Kompozicija. Tema: “Mano sapnas”. Figūrų įkomponavimas į formatą. Akcentuojamos stiliaus problemos. Siurrealizmo figūrinės kompozicijos. Paveikslo turinio ypatumai. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311B400, Figūros studija ( Alternative Art. Figure Study ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16L, 64S), neak., pav., baz., liet.Kūrybinis darbas – figūros ir portreto tapymas.Studentų supažindinimas su figūros ir portreto tapymo metodais ir problemomis. Kompoziciniai sprendimai, figūros charakteristika, individualių modelio bruožų išryškinimas. Salvinių santykių perteikimas, kolorito pajautimo formavimas. Šviesotamsos reikšmė išryškinant figūros siluetą. Atsakingas (-a) ARLAUSKAITĖ-VINGRIENĖ Gražina

H311B401, Figūros studija ( Altermative Art.Figure Study ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (30L, 50S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16L, 64S), neak., rud., baz., liet.Meninės išraiškos formų tapyboje tobulinimas.Figūrinės tapybos studijos, atkreipiant dėmesį į kompozicijos reikšmę tapybiniam paveikslo išraiškingumui (šviesių ir tamsių dėmių išdėstymas, pilkų ir intensyvių spalvų deriniai, formų siluetai). Kūrybiško požiūrio formavimas, paveikslo struktūros, visumos sprendimas. Keliami tapybinės kultūros, stilistikos reikalavimai. Individuali išraiška ir matymas. Atsakingas (-a) ARLAUSKAITĖ-VINGRIENĖ Gražina

H311B402, Peizažo studija ( Alternative Art Landscape Study ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16L, 64S), neak., pav., baz., liet.Peizažinės tapybos žanro specifikos suvokimas, išraiškos galimybės. Peizažo komponavimo ypatumai. Skirtingų nuotaikų gamtoje perteikimo uždaviniai. Pastebėtų peizažo charakteringumų , būdingų vietovaizdžio detalių perteikimas. Uždaro ir panoraminio peizažo sprendimai. Emocinis spalvų skambesys, refleksų kaita, spalvos švarumas, kolorito pajautimas bei perteikimas peizažinėje tapyboje. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311B403, Peizažo studija ( Alternative Art. Landscape Study ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (30L, 50S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (16L, 64S), neak., rud., baz., liet.Tolimesnės peizažo tapybos studijos.Urbanistinio peizažo komponavimas. Dėmesys pasirinkto motyvo nuotaikai ir struktūrai,koloritui, kūrybiškai pasirinkto objekto analizei. Tobulinamos meninės išraiškos priemonės. Apšvietimo reikšmė, spalva šviesoje ir šešėlyje. Tapybinio niuanso vaidmuo modeliuojant formą. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311B404, Pleneras ( Plenair ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (80S: 6 kurs.p.-100 %), dien., neak., pav., baz., liet.Peizažinės tapybos studijos, akcentuojant būdingą vietovaizdį. Peizažo su artimu planu bei panoraminio peizažo skirtumai. Nuotaikų gamtoje kaita (diena – vakaras, saulėta-lietinga). Spalviniai etiudai gamtoje. Dėmesys spalvų skambesiui,refleksų kaitai, spavos švarumui, kolorito vientisumui, tapybinei kultūrai bei stilistikai. Atsakingas (-a) ARLAUSKAITĖ-VINGRIENĖ Gražina

H311B695, Tapyba ( Painting ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (30L, 50S), dien., rud., baz., liet.Modulio tikslas – išmokyti tapyti žmogaus figūrą, supažindinti su akto (apnuogintos figūros) tapybos ypatybėmis. Aprengtos ir apnuogintos figūros komponavimas, individualių modelio bruožų perteikimas, paveikslo kolorito samprata. Meninio vaizdo formavimo principas, analizė ir apibendrinimas. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311M349, Tapyba ( Painting ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (48L, 152S), dien., rud., liet., – vedimo forma 02 : 4.0 kr (48L, 112S), dien., rud., pav., liet.Meninė forma ir turinys kaip visuma. Tobulinamos meninės išraiškos priemonės, remiantis ankstesniais kūrybiniais ieškojimais. Visapusiška kūrybinio objekto analizė ir pažinimas. Žmogus ir daiktai. Uždavinys: Studija. Sudėtingas erdvės ir struktūros natiurmortas (gali būti ir portretas). Tapybinio niuanso vaidmuo modeliuojant formą. To paties uždavinio individuali interpretacija tapybos priemonėmis. Studija. Portretuojamojo charakteris. Spalvinė paveikslo nuotaika. Šios studijos kūrybinė interpretacija. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M350, Tapyba ( Painting ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (64L, 136S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 5.0 kr (48L, 152S), dien., pav., baz., liet.Tobulinamos meninės išraiškos formos. Studijuoja pasaulio dailės palikimą. Individuali išraiška kūryboje (tapyboje). l). Aprengta žmogaus figūra (gali būti ir aktas). Kolorito ir apšvietimo problemos. Individualus matymas ir išraiškos. Modelio( pastatymo) charakteristika. Etiudai. Tos studijos neakademinis interpretavimas.2) Aktas. Pagrindinės ir papildomos spalvos. Šviesos ir šešėlių spalvos. Tapybinė plastika ir tema. Abstrahuoti ir realistiniai sprendimai. Konstrukcinė ir destrukcinė išraiška. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M351, Tapyba (specializavimosi sritis) ( Painting ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (64L, 136S), dien., rud., liet.Pagrindinė užduotis – magistro paruošimas savarankiškam kūrybiniam darbui. Mokymas paremtas pasaulinio meno lobyno išraiškos formų analize. Kiekvienas darbas atliekamas etapais, plastiniais uždaviniais: spalvomis, tonais, šviesotamsa, formos modeliavimu. Įvairios medžiagos kaupimas: 1)etiudai iš natūros, 2) piešiniai konkrečiai užduočiai, 3) nuolatinis studento kūrybinės įtampos palaikymas, 4) komponavimas, 5) santykis tarp atskirų detalių ir uždavinio visumos. Tolesni darbai: 1) pasirenkama tema, turinti daug galimybių variacijoms plastinės kalbos ir prasmės atžvilgiu, 2) rasti temos išraiškos siužetą, 3) sukurti eskizus iš natūros arba iš istoriografinės medžiagos. Kai kuriuos iš jų išplėsti iki atskiro kūrinio, 4) sukurti eskizą, kurį galima būtų didinti. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M352, Tapyba (specializavimosi sritis) ( Painting ) – vedimo forma 01 : 6.0 kr (80L, 160S), dien., pav., baz., liet.Individualus kūrybinis kelias. Meninės išraiškos priemonės. Analizuojami pasaulinio meno pasiekimai. Tradicijos ir individuali patirtis. Surinkti reikiamą medžiagą pasirinkta tema. Nutapyti atskirus paveikslo daiktus, interjerus, peizažus, aksesuarus, ir t.t. Sukomponuoti paveikslo visumą. Sukurti kūrybinius darbus. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M368, Tyrimai magistro darbo tema ( Research Ma’s Work Theme(Painting) ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (32T, 32L, 96S), dien., pav., sustipr., liet.Tikslas: medžiagos magistro darbo tema rinkimas, analizė, apibendrinimas ir išvados. Uždaviniai: pasaulio dailės palikimo, meno istorijos bei meno filosofijos analizė. Jų ryšys supasirinkta tema. Individualios tapybinės plastikos formavimas laboratoriniuose darbuose. Kūrinio temos, stilistikos, kompozicijos analizė. Tapybos išraiškos priemonių ieškojimai. Technikos ir technologijos studijos. Laboratorinių darbų teorinės ir praktinės dalies analizė ir sintezė.Įgūdžių ir žinių pritaikymas pedagoginėje sferoje. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M370, Tapyba ( Painting ) – vedimo forma 01 : 10.0 kr (32T, 80L, 288S), dien., rud., sustipr., liet.Tikslas – magistro paruošimas savarankiškam kūrybiniam darbui. Mokymas paremtas pasaulinio menolobyno išraiškos formų analize. Kiekvienas darbas atliekamas etapais, plastiniais uždaviniais: spalvomis, tonais, šviesotamsa, formos modeliavimu. Įvairios medžiagos kaupimas: 1)etiudai iš natūros, 2) piešiniai konkrečiai užduočiai, 3)nuolatinis studento kūrybinės įtampos palaikymas,. 4) komponavimas, 5) santykis tarp atskirų detalių ir uždavinio visumos. Tolesni darbai: pasirenkamatema, turinti daug galimybių variacijoms plastinės kalbos ir prasmės atžvilgiu, rasti temos išraiškos siužetą, sukurti eskizus iš natūros arba iš istoriografinės medžiagos. Kai kuriuos iš jų išplėsti iki atskiro kūrinio. Sukurti eskizą, kurį būtų galima didinti. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M371, Tyrimai magistro darbo tema ( Reesearch of Ma’s Work Theme (Painting) ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (10T, 10L, 60S), dien., rud., sustipr., liet.Tikslas – magistro darbo kūrybinio proceso teorinė analizė, apibendrinimas ir išvados. Uždaviniai- konceptualus pasirinktos temos pagrindimas meno istorijos ir meno filosofijos požiūriu, akcentuojant temos aktualumą, nacionalumą, šiuolaikiškumą. Konstruktyvi magistro darbo stilistikos, kompozicijos ir technologijos analizė ir sintezė. Kritinis darbo įvertinimas,sąsajų su kitais autoriais atskleidimas. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M372, Tapyba ( Painting ) – vedimo forma 01 : 10.0 kr (32T, 80L, 288S), dien., pav., sustipr., liet.Tikslas -individualus kūrybinis kelias. Uždaviniai: meninės išraiškos priemonės. Sukurti kūrybiniusdarbus. Analizuojami pasaulinio meno pasiekimai, tradicijos ir individuali patirtis. Surinkti reikiamą medžiagą pasirinkta tema. Nutapyti atskirus paveikslo daiktus, interjerus, peizažus, aksesuarus ir t.t. Sukomponuoti paveikslo visumą. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M373, Magistro darbas(Tapyba) ( Master of Arts’ Work (Painting ) – vedimo forma 01 : 18.0 kr (720S), dien., rud., sustipr., liet.Tikslas: magistro baigiamojo darbo uždaviniai. Meninės koncepcijos paieška ir formavimas.Plastinės kalbos stiliaus paieška, natūrinės ir vaizdinės medžiagos pasirinkta tema rinkimas, studijavimas. Meninės išraiškos formavimas erdvėje arba plokštumoje. Medžiagos panaudojimo galimybės ir tikslingumas kūrybiniam darbui. Darbo variantų pateikimas ir jų atlikimas pagal pasirinktą kūrybinę temą. Darbo aprašymas ir eksponavimas parodoje. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M379, Kompozicija ( Composition ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (32T, 16L, 112S), dien., rud., sustipr., liet.Tikslas- kūrėjo individualumas, meninės išraiškos priemonės ir forma. Uždaviniai: meninė patirtis, kūrinio meninė kalba. Pasaulio dailės pasiekimų analizė. Magistro kūrybiniai ieškojimai, atranka. Kūrinio tema, išraiškingumas, interpretacijos.Turinys: kompozicija, tapyba ir tyrimai magistro darbo tema. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311M392, Molbertinės tapybos studijos ( Easel Painting ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., rud., sustipr., liet.Dalyko tikslas- figūros ir grupės tapyba. Tapybos technikos tobulinimas ir pasiruošimas savarankiškam darbui. Daugiasluoksnės ir “a la prima” tapybos etapų įtvirtinimas. Figūros tapymo metodai, spalvinės ir kolorito problemos. Kompoziciniai sprendimai, figūros charakteristika, individualių modelio bruožų išryškinimas. Šviesotamsos reikšmė išryškinant figūros charakterį ir siluetą. Meninės išraiškos formų panaudojimas tapyboje. Medžiagos panaudojimo galimybės kūrybiniame darbe.. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311M393, Molbertinės tapybos studijos ( Easel Painting ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., rud., pav., sustipr., liet.Apnuogintos žmogaus figūros tapymas. Kompoziciniai sprendimai, figūros charakteristika, individualių modelio bruožų išryškinimas. Šviesotamsos reikšmė išryškinant figūros charakterį ir siluetą. meninės išraiškos formų tapyboje tobulinimas ypatingą dėmesį atkreipiant į kompozicijos reikšmę paveikslo struktūrai (Kūrybiškumo formavimas). Tapybos išraiškos individualumas. Uždaviniai: meninės kompozicijos paieška ir formavimas. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311M565, Magistro darbas (tapyba) ( Master diploma work. Painting ) – vedimo forma 01 : 20.0 kr (128L, 672S), dien., rud., baz., liet.Magistro baigiamojo darbo uždaviniai. Meninės koncepcijos paieška ir formavimas. Natūrinės ir vaizdinės medžiagos pasirinkta tema rinkimas, studijavimas. Meninės išraiškos formavimas erdvėje arba plokštumoje. Medžiagos panaudojimo galimybės ir tikslingumas kūrybiniam darbui. Plastinės kalbos stiliaus paieška. Darbo variantų pateikimas ir jų atlikimas pagal pasirinktą kūrybinę temą. Darbo aprašymas ir eksponavimas parodoje. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311P001, Tapyba ir kompozicija ( Painting and composition ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (80L, 120S), dien., pav., baz., liet.Tapyba. Aprengta figūra. Įkomponavimas į formatą. Erdvės problema. Kolorito kaita, priklausomai nuo apšvietimo. Impresionistų, ekspresionistų bei fovistų figūrinės kompozicijos. Šiuolaikinių meno krypčių figūros interpretacija. Kompozicija. Dekoratyvumo samprata. Pagrindiniai dekoratyvumo kompozicijos principai. Apibendrinimas ir detalė.”Mikro-makro” pasaulis. Išraiška, medžiagos technologinės savybės ir galimybės. Meninis objektas ir kūrėjas kaip subjektas. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P002, Tapyba ir kompozicija, jų didaktika ( Painting, Composition and Didactics ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (80L, 120S), dien., rud., baz., liet.Tapyba. Kelių figūrų komponavimas. Visuma ir detalė. Spalvinių dėmių ir linijų santykis. Kolorito problemos, stiliaus paieškos, įvairių dailės krypčių raida. Kompozicija. Nacionalumas, tradicija, šiuolaikiškumas mene. Turinio ir formos samprata mene. Kuriamajame paveiksle žmogus. Kompozicija gali būti realistinė, dekoratyvi, impresionistinė, abstrakti, koliažinė. Meninio objekto pažinimas ir interpretacija. Didaktika. Istorinė tapybos ir kompozicijos mokymo metodų apžvalga. Vaiko vaizdinės veiklos ypatumai. Įvairių amžiaus grupių kūrimo suvokimo charakteristikos. Tapubos technikos ir jų taikymas paskaitoje-pamokoje. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P003, Tapyba, jos didaktika ( Painting and didactics ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (80L, 120S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 6.0 kr (96L, 144S), dien., rud., pav., baz., liet.Tapyba. Apnuogintos figūros. Koloritas, šviesotamsa. Aktas kaip tapybos žanras. Anatomijos problemos. Įvairių stilistinių krypčių samprata . Tapybos didaktika. Dailės technikų tobulinimas. Kūrybinio proceso metodologija. Visumos ir detalės santykis – nuo paprasto iki sudėtingo tapyboje ir kompozicijoje. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P202, Tapyba ir technologija ( Painting and technology ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., baz., liet.Dalyko studijų tikslas – išmokyti metodiškai dirbti, kuriant negyvosios gamtos formų paveikslą, lavinti pastabumą, jautrumą spalvai, tonui, erdvei. Supažindinti su šviesotamsos problemomis, praktiškai žinias pritaikyti tapyboje. Kolorito problemos. Supažindinti su tapybos technikos ir technologijos pagrindais. Suteikti teorinių žinių apie tapytojo naudojamas medžiagas ir reikmenis. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311P203, Tapyba ir technologija ( Painting and technology ) – vedimo forma 01 : 5.0 kr (80L, 120S), dien., pav., baz., liet.

Gilinti tapybos studijas, kuriant natiurmorto ir gyvosios gamtos paveikslą. Paveikslo komponavimas plokštumoje, įvairios tapybos formos. Abstrakčios kompozicijos kūrimas, formos dekoratyvinimas. Paveikslo struktūra ir visuma. Apibūdinti aliejinę tapybą, pigmentus ir jų rišamąsias medžiagas, aliejinės tapybos defektus ir jų taisymo būdus. Įvairių pagrindų ir gruntų paruošimas. Spalviniai eksperimentai. Atsakingas (-a) doc. TRIBANDIS Vytautas

H311P442, Tapyba, jos didaktika ( Painting the didactics of painting ) – vedimo forma 01 : 6.0 kr (96L, 144S), dien., rud., pav., baz., liet.Figūrinis paveikslas tapyboje. Apnuoginta natūra ir akto tapymo ypatumai. Individuali paveiklso Interpretacija tapyboje. Spalviniai disonansai, savito kolorito bei stiliaus ieškojimai. Individualus kūrybis darbas tudijoje. Parodų organizavimas bei dalyvavimas su savo kūryba. Literatūros studijavimas. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P443, Kompozicija ( Composition ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., rud., pav., baz., liet.Individualumas ir kūryba. Tapybinė kompozicija: realistinė, dekoratyvi, abstrakti, instaliacija, koliažas. Figūrinė paveikslo kompozicija atliekama vienoje iš šių dailės krypčių, kuri artimesnė studento progimčiai. Meninio sprendimo įvairios versijos. pasirinkus vieną sprendimą, sukuriama ir įgvykdoma kompozicija. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P444, Monumentaliosios tapybos pagrindai ( The Fundamentals Of Monumental Painting ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., pav., baz., liet.Figūrinė kompozicija monumentaliame mene (freska, vitražas, mozaika). Figūrų komponavimo specifika (masterlis, ritmas, masių išdėstymas). Figūrinės kompozicijos sienai projektas. Įvairūs kompozicijos variantai. Skirtingas ritmas, figūrų išdėstymas, jų dydžių santykis su kitais elementais, spalvinis sprendimas. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311P447, Figūros studija ( Figure painting ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., baz., liet.Akcentuojamas kolorito subtilumas, plastinis-tapybinis užbaigtumas. Individualios tapybos išraiškos priemonės. Kūrybinis išradingumas. Atsakingas (-a) prof. GEČAS Vincentas

H311P574, Kompozicija ( Composition ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., rud., baz., liet.Pagrindiniai kompozicijos dėsningumai. Įvairūs natiurmorto spalvų ir struktūros sprendimai. Erdvė, forma, apibendrinimas ir detalė, įvairios išraiškos, stilius. Lavinti vaizduotę, mąstymą, mokėti interpretuoti formomis, spalvomis, plokštumomis. Meniniai ir praktiniai įgūdžiai.. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311P575, Kompozicija ( Composition ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., pav., baz., liet.Tapybinė išraiškos kalba. Dailės krypčių ypatumai ir žanrai. Natūra ir jos interpretavimas. Paveikslo sandara ir samprata. Realistinis formos, plokštumos, spalvos, erdvės supratimas ir panaudojimas kompozicijoje. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311P577, Pleneras ( Plein ait ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (120S), dien., pav., baz., liet.Šviesa,spalva, erdvė tapyboje. Plenero spalvinės ypatybės. Plenero ir interjero tapybos skirtumai. Erdvės suvokimas ir modeliavimas. Įvairių gamtos nuotaikų tapybinė išraiška. Panoraminiai ir pirmojo plano peizažai. Atsakingas (-a) doc. VILKAUSKAS Romanas

H311P647, Monumentaliosios tapybos pagrindai ( Monumental Painting ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., pav., baz., liet.Sieninės tapybos projekto (pritaikymo “al. Fresko” technikai) sukūrimas. Freskos projekto fragmento kartono atlikimas (popierius, anglis) natūraliame mastelyje. Supažindinti su sieninės tapybos (al fresko) pavyzdžiais natūroje. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311P648, Monumentaliosios tapybos pagrindai ( Monumental Painting ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., baz., liet.Pagrindiniai monumentaliosios – dekoratyvinės tapybos komponavimo principai. Priklausomybė nuo architektūrinio objekto, mastelio suvokimas, skirtingų monumentaliosios tapybos technikų (freskos, sgrafito, mozaikos) ypatymai. Uždavinys: projekto freskai sukomponavimas, panaudojant geometrinius gamtinės medžiagos motyvus. Toniniai spalviniai eskizai, dėmesys formų ritmikai, jų dydžių santykiams. Galutinio spalvinio projekto (akvarelė, tempera, guašas) atlikimas. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311P649, Tapyba ( Painting ) – vedimo forma 01 : 6.0 kr (96L, 144S), dien., rud., baz., liet.Portreto problemos. Galvos, pusės figūros įkomponavimas į duotą formatą. Individualių savybių perteikimas. Šviesa, koloritas. Figūra. Apimtinės formos. Realistinis, fovistinis, ekspresionistinis portretas. Jų skirtumai. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311P651, Pleneras ( ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (120S), dien., pav., baz., liet.Fukcionalumo ir meniškumo dermės suvokimas liaudies kūryboje. Ritmo ir spalvos reikšmė. Suvokti etninių grupių meninės stilistikos ypatybės ir skirtumus. Meninė interpretacija liaudies meno motyvų temomis. Atsakingas (-a) doc. GARBAČIAUSKAS Ričardas

H311P652, Kompozicija ( Composition ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., rud., baz., liet.Figūrinė kompozicija. Kompozicijos bendra paveikslo sandara. Pasirinktos ar duotos temos realistinių formų plastinė išraiška paveiksle. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P657, Kompozicija ( Composition ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32L, 48S), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 3.0 kr (48L, 72S), dien., rud., pav., baz., liet.Turinio ir formos vienybė. Figūrinis paveikslas. Jo samprata, visuma ir išraiška. Ugdyti plastinį mąstymą ir išraišką kompozicijoje. Trumpalaikiai ieškojimai. Pasirinktos ar duotos kompozicijos vykdymas. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H311P658, Monumentaliosios tapybos pagrindai ( Fundamentals of monumental paiting ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., rud., baz., liet.Sukurti al’fresco (šlapios freskos) technikai pritaikytą detalės projektą. Dėmesys formos plastikai. Gragmento (detalės pagal paruoštą kartoną) atlikimas medžiagoje ant šlapio tinko. Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H311P659, Monumentaliosios tapybos pagrindai ( Fundamentals of monumental paiting ) – vedimo forma 01 : 4.0 kr (64L, 96S), dien., pav., baz., liet.Supažindinimas su mozaikos komponavimu ir jos technologija. Projektas – kartonas. Dėmesys mozaikos specifikai – piešimo pritaikymas atlikimui natūroje. (Pav. akmens mozaika, smaltos mozaika). Atsakingas (-a) VINGRIENĖ Gražina

H312B356, Diplominis darbas ( Graduation thesis ) – vedimo forma 01 : 8.0 kr (320S: 0 egz.-100 %), dien., pav., baz., liet., – vedimo forma 02 : 6.0 kr (240S: 1 egz.-100 %), dien., neak., rud., baz., liet.Diplominį darbą gali sudaryti tik teorinė dalis, arba kūrybinė-praktinė su darbo aprašymu. Teoriniame diplominiame darbe turi būti iškelta problema, išnagrinėta literatūra pasirinkta tema, įvykdytas eksperimentas ar kitokio pobūdžio tyrimas su išvadomis. Darbe turi būti paliesti filosofinis, socialinis psichologinis ir edukologinis problemos sprendimo aspektai. leidžiantys atspindėti studento bendrąjį išprusimą bei dalykinį ir metodinį pasirengimą. Kūrybinį-praktinį darbą sudaro kūrybinė ir aprašomoji dalis. Aprašyme pagrindžiama tema, išryškinamas darbo naujumas, kūrybinis procesas iliustruojamas etiudais, eskizais, darbų nuotraukomis. Viena iš struktūrinių aprašymo dalių turėtų būti skirta problemos nagrinėjimui edukologiniu aspektu, iš kurio matytųsi kūrybingo diplomanto pasirengimas dirbti mokomąjį darbą. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

H312P355, Diplominis darbas ( Gradution Thesis ) – vedimo forma 01 : 14.0 kr (560S: 1 egz.-100 %), dien., pav., baz.Kūrybinis diplominis darbas. Tapyba. Įvairios raiškos formos ir medžiagos. Grafika (linoleumo raižinys, kartono raižinys, ofortas, akvatinta, sausa adata); taikomoji grafika (plakatas, knygos menas, vizualinė plastika). Diplominis darbas aprašomas. Aprašyme pagrindžiama tema, kūrybinis procesas, eiga, iliustruojama nuotraukomis, nurodomas kūrinių kiekis ir formatas. Atsakingas (-a) doc. VISOCKIS Antanas

S270B017, Dailės ir dizaino didaktika ( Art’s and design’s didactics ) – vedimo forma 01 : 3.0 kr (48T, 72S), dien., rud., baz., liet.Dailės mokymo bendrojo lavinimo mokykloje tikslai ir uždaviniai. Istorinė piešimo mokymo metodų apžvalga. Vaiko piešinio ypatumai, psichologinė charakteristika. Dailės mokymo formos ir metodai. Popamokinė dailės mokytojo veikla. Vaizdinės ir techninės mokymo priemonės. Pamokos metodinė analizė. Dailės pamokų technikos ir jų taikymas, užduočių analizė, darbų vertinimas. Dizaino kūrybos bei mokymo principai ir motodika. Dizaino užduočių apžvalga: darbai plokštumoje ir apimtiniai darbai. Užduoties atlikimas (kūrimas, projektavimas, maketavimas). Vaizdinių priemonių panaudojimo metodika. Popamokinės dizaino būrelio veiklos organizavimas. Mokinių darbų, vertinimas, vertinimo kriterijai. Atsakingas (-a) TRIBANDIENĖ Dalia Magdalena

S270B338, Dailės didaktika ( Didactics of Art ) – vedimo forma 01 : 2.0 kr (32T, 48S), dien., rud., baz., liet., – vedimo forma 02 : 2.0 kr (8T, 8P, 64S), neak., rud., baz., liet.Dailės mokymo bendrojo lavinimo mokykloje tikslai ir uždaviniai. Istorinė piešimo mokymo metodų apžvalga. Vaiko piešinio ypatumai, psichologinė charakteristika. Dailės mokymo formos ir metodai. Popamokinė dailės mokytojo veikla. Vaizdinės ir techninės mokymo priemonės. Pamokos metodinė analizė. Dailės pamokų technikos ir jų taikymas, užduočių analizė, darbų vertinimas. Atsakingas (-a) TRIBANDIENĖ Dalia Magdalena