Interjeras

Interjeras (pranc. Interieur – vidinis) – architektūriškai ir meniškai
apipavidalinta vidinė pastato erdvė. Kitaip tariant interjeras – tai
vizualiai apribota, žmogaus sukurta dirbtinė erdvė, sudaranti sąlygas
gyventi ir įvairiems fiziniams bei dvasiniams poreikiams patenkinti.

Architektūrinis projektavimas – tai kompleksinis išorinio tūrio ir jo
vidinės erdvės organizavimas. Kai žvelgiame į kokį nors pastatą, jį
suvokiame kaip išorinės formos ir vidinio turinio – interjero erdvių –
darną. Interjeras yra sistema, priklausanti nuo tokių veiksnių kaip
funkcionalumas, klimatinės statybos vietos sąlygos,pastato orientacija
pagal pasaulio šalis, regiono kultūrinės ir statybinės tradicijos, aplinkos
sąlygos (miestas, užmiestis, reljefas).

Taigi interjeras – plati ir nevienareikšmiška są

ą
ąvoka. Interjeras gali
sukelti žmogui nepaprastai stiprias ir įvairias reakcijas. Jos gali būti
teigiamos, ir neigiamos. Suprantama, jei pusvalandį pabūsime kokioje
nemaloniai nuteikiančioje aplinkoje, nieko blogo nenutiks, – gal tik
trumpam suges nuotaika, tačiau ilgalaikis tokio interjero poveikis
akivaizdus.

Sistema – planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas,
organizacija.

Kaip ir bet kuri sistema, tinkamai suprojektuotas interjeras pasižymi
tam tikromis savybėmis:

• Vientisumu, kuriuo pagrįstas visų sudedamųjų daliu

funkcionavimas;

• Dideliu elementų, turinčių skirtingas funkcijas, skaičiumi;

• Hierarchiška struktūra;

• Organiškais elementų tarpusavio ryšiais.

Bet kurį interjerą galima nagrinėti kaip sudėtingą, valdomą sistemą
todėl, kad jį sudarantys elementai tarpusavyje susiję ir hierarchiškai
priklauso vienas nuo kito.

Interjero el

l
lementais laikoma:

• Erdvę ribojančios plokštumos;

• Įėjimo angos;

• Dirbtinės ir natūralios šviesos šaltiniai;

• Baldai ir įrengimai;

• Taikomosios dekoratyvinės dailės kūriniai;

• Gyvosios gamtos elementai (želdiniai, gėlės ir kt.)

Visus interjero elementus žmogus suvokia ne atskirai, o kaip vieną
visuma. Tuo pasireiškia interjero sistemiškumas.

Pagrindinė interjero funkcija – tenkinti įvairias žmogaus reikmes.
Todėl architekto

ir interjero dizainerio darbas labai svarbus.
Projektuojant interjerą reikia atkreipti dėmesį į gamtines, klimatines
sąlygas, žmogaus antropometrinius duomenis, jo veiklos ergonominius
dėsningumus.

Dar skiriamas visuomeninis ir individualus interjeras.

Visuomeniniai interjerai gali būti labai įvairūs. Juk visuomeninių
įstaigų yra labai įvairių (bankai, poliklinikos, kirpyklos, paštas,
parduotuvės, stotys, kavinės, teatrai ir t.t.). Kiekvienas visuomeninis
interjeras skirtas daugybei žmonių. Dažnai visuomeninis interjeras nėra
kaip nors ypatingai projektuojamas. Įspūdingesni būna atskirų pastatų bei
tų įstaigų interjerai, kur žmonės ateina praleisti laisvalaikio.

Individualus interjeras yra projektuojamas pagal žmogų ar žmones,
kurie tam būste gyvens. Tai jau įspūdingesnis interjeras nei visuomeninis.
Jis yra pagal konkrečiai kokio nors žmogaus poreikius ir norus, nes jis tam
savo būste gyvens ir nuo interjero daug kas priklauso.