Interjeras

Interjeras (pranc. Interieur – vidinis) – architektūriškai ir meniškaiapipavidalinta vidinė pastato erdvė. Kitaip tariant interjeras – taivizualiai apribota, žmogaus sukurta dirbtinė erdvė, sudaranti sąlygasgyventi ir įvairiems fiziniams bei dvasiniams poreikiams patenkinti. Architektūrinis projektavimas – tai kompleksinis išorinio tūrio ir jovidinės erdvės organizavimas. Kai žvelgiame į kokį nors pastatą, jįsuvokiame kaip išorinės formos ir vidinio turinio – interjero erdvių –darną. Interjeras yra sistema, priklausanti nuo tokių veiksnių kaipfunkcionalumas, klimatinės statybos vietos sąlygos,pastato orientacijapagal pasaulio šalis, regiono kultūrinės ir statybinės tradicijos, aplinkossąlygos (miestas, užmiestis, reljefas). Taigi interjeras – plati ir nevienareikšmiška sąvoka. Interjeras galisukelti žmogui nepaprastai stiprias ir įvairias reakcijas. Jos gali būtiteigiamos, ir neigiamos. Suprantama, jei pusvalandį pabūsime kokiojenemaloniai nuteikiančioje aplinkoje, nieko blogo nenutiks, – gal tiktrumpam suges nuotaika, tačiau ilgalaikis tokio interjero poveikisakivaizdus. Sistema – planingas, taisyklingas išdėstymas, sutvarkymas,organizacija. Kaip ir bet kuri sistema, tinkamai suprojektuotas interjeras pasižymitam tikromis savybėmis: • Vientisumu, kuriuo pagrįstas visų sudedamųjų daliu funkcionavimas; • Dideliu elementų, turinčių skirtingas funkcijas, skaičiumi; • Hierarchiška struktūra; • Organiškais elementų tarpusavio ryšiais.

Bet kurį interjerą galima nagrinėti kaip sudėtingą, valdomą sistemątodėl, kad jį sudarantys elementai tarpusavyje susiję ir hierarchiškaipriklauso vienas nuo kito. Interjero elementais laikoma: • Erdvę ribojančios plokštumos; • Įėjimo angos; • Dirbtinės ir natūralios šviesos šaltiniai; • Baldai ir įrengimai; • Taikomosios dekoratyvinės dailės kūriniai; • Gyvosios gamtos elementai (želdiniai, gėlės ir kt.)

Visus interjero elementus žmogus suvokia ne atskirai, o kaip vienąvisuma. Tuo pasireiškia interjero sistemiškumas. Pagrindinė interjero funkcija – tenkinti įvairias žmogaus reikmes.Todėl architekto ir interjero dizainerio darbas labai svarbus.Projektuojant interjerą reikia atkreipti dėmesį į gamtines, klimatines

sąlygas, žmogaus antropometrinius duomenis, jo veiklos ergonominiusdėsningumus. Dar skiriamas visuomeninis ir individualus interjeras. Visuomeniniai interjerai gali būti labai įvairūs. Juk visuomeniniųįstaigų yra labai įvairių (bankai, poliklinikos, kirpyklos, paštas,parduotuvės, stotys, kavinės, teatrai ir t.t.). Kiekvienas visuomeninisinterjeras skirtas daugybei žmonių. Dažnai visuomeninis interjeras nėrakaip nors ypatingai projektuojamas. Įspūdingesni būna atskirų pastatų beitų įstaigų interjerai, kur žmonės ateina praleisti laisvalaikio. Individualus interjeras yra projektuojamas pagal žmogų ar žmones,kurie tam būste gyvens. Tai jau įspūdingesnis interjeras nei visuomeninis.Jis yra pagal konkrečiai kokio nors žmogaus poreikius ir norus, nes jis tamsavo būste gyvens ir nuo interjero daug kas priklauso.