Gotika

1.Gotikos tėvynė ?
a)Italija b)Prancuzija c)Graikija
2.Kada prasidėjo gotika?
a)XXI b)XII c)XX
3.Kada baigėsi gotika?
a)XV b)XXV c)XVI
4.Kam būdingos rozetės?
a)Romaniniam stiliui b)Gotikiniam c)Tokių nebuvo
5.Kam būdingi smailėjantys bokštai?
a)Romaniniam stiliui b)Skulptūrai c)Gotikiniam stiliui
6.Kodėl Gotikoja nebuvo sieninės tapybos?
a)Todėl kad sienas išstūmė langai b)Todėl kad sienų nebuvo
7.Kokioje šalyje buvo vaizduojamos tinklų, vaiduoklių, žvaigždžių nerviūros?
a)Prancuzija b)Italija c)Anglija
8. Iš ko buvo gaminami vitražai?
a)plasmasės b)akmenukų c)spalvoto stiklo gabaliukų
9. Stulpai prilaikantys skliautus ir nerviūras?
a)proforsai b)lotoforsai c)kontroforsai
10.Iš ko kiles Gotikos pavadinimas?
a)Graikų žodžio got b)Airių genčių c)gotų genčių
11. Kur ankščiausiai išnyko gotikos nenas?
a)Prancuzija b)Ispanija c)Italija
12.Smailėjantys dekoratyviniai bokštai?
a)svaikos b)gikalos c)fialos
13.Kiek navų turėjo Dievo Motinos katedra?
a)10 b)4 c)2
14.Kokio kryžiaus formos buvo statomos bažnyčios?
a)Totoriško b)Katalikiško c)Lotyniško
15.Koks atsirado naujas luomas?
a)kaimiečiai b)pijokai c)miestiečiai
16.Kas yra rozetės?
a)daiktai elektros kištukams kišt b)apvalūs ornamentai
17.Kokius pastatus dažniausiai statydavo?
a)viežbučius b)viešnamius c)bažnyčias
18.Kiek bokštų puošdavo bažnyčios pastatą?
a)5 b)10 c)2
19.Kaip vadinami piešiniai iš stiklo?
a)monumentai b)heropraktai c)vitražai
20.Kiek trukdavo bažnyčios statyba?
a)100m. b)50m. c)1000m.