Dailės profesija

DailininkasBendra informacijaDažniausiai vos išgirdę žodį dailininkas, mes susimąstom apie žmones, kuriančius paveikslus, bet iš ties dailininkai nėra vien tik žmonės, tapantys ant kažkokios drobės. Dailininkas – žmogus, užsiimantis vaizduojamojo meno kūrimu ir jų pateikimu ant plokštumos ar paviršiaus.Kitaip tariant dailininkai nėra tik tapytojai. Dailininkais be tapytojų taip pat vadinami ir grafikai bei skulptoriai.Tapytojai- tai mūsų dažniausiai įsivaizduojami dailininkai.Tai menininkai, dažniausiai tapantys ant drobės aliejiniais arba akriliniais dažais.Grafikai – menininkai, dirbantys grafikos srityje (dominuoja juoda spalva. Agrindas- piešinys, kuirame dominuoja šešėliai, juodos ir baltos dėmės ir t.t.). Jie užsiima grafinių, stilizuotų vaizdų perteikimu ant medžiagos arba kompiuterio monitoriuje.Skulptoriai – menininkai, dirbantys skulptūros srityje. Jie užsiima erdviniu menu, gamindami įvairius erdvinius kūrinius (skluptūras, bareljefus, monumentus ir kt.) iš medžio, akmens ir kitų medžiagų.Norint studijuoti skulptūra, tapybą arba grafiką, reikia laikyti dailės arba technologijų (arba abu kartu), lietuvių kalbos, istorijos egzaminus. Praverčia ir anglų, rusų, prancūzų egzaminai, norint studijuoti užsienyje.Kiekvienas žmogus dailininku būti negali. Kad būti dailininku, žmogui reikalingas talentas vaizduojamajam menui, pirmiausia, taip pat, kaip ir rankų miklumas, erdvės ir detalių pojūtis, estetikos suvokimas, kūrybingumas, meno istorijos žinojimas ir susipažinimas su šiuolaikinio vaizduojamojo meno būkle. Pageidautinas meno akademijos išsilavinimas. Taip pat jei žmogus mėgsta daug judėti, nenustygsta vietoje, yra energingas, tai dailininko profesija neturėtų būti pirmas pasirinkimas. Ši profesija reikalauja kruopštumo, kuriam įgyvendinti prireikia kartais daugiau, nei kelių valandų.Dailininkai paprastai dirba patys vieni savo studijose. Prieš imdamiesi paties darbo, jie gali kurti eskizus ir kitais brėžiniais plėtoti savo idėjas, galbūt analizuoti tam tikrą temą, daiktų grupę ar medžiagas ar jiems skirti daugiausia dėmesio. Jie kuria piešinius, paveikslus ir kitokius kūrinius, vadovaudamiesi savo tam tikru požiūriu į meną ir mintimis apie tai, kokia yra jo svarba ir galimybės. Jie gali gauti pasiūlymų būti didelių kūrinių (užsakymų) bendraautoriais, tuomet jų kūrinys gali sudaryti architektūrinių kompleksų projektų dalį ar atsispindėti kuriant platesnio vaizduojamojo meno konteksto projektus.

Dailininko profesiją yra labai trapi. Galima turėtį talentą, kruopštumą ir visas kitas dailininkui reikalingas savybes, mėgautis savo darbu, bet staiga susilaužyti ranką, tad kelias savaites nieko nenuveikti ir nepiešti ar nelipdyti. Bet tai- dar pataisoma problema. Kur kas didesnė problema- noras piešti, bet įkvėpimo trūkumas. Dailininkas be įkvėpimo, tai lyg žmogus be rankų. Jis nieko nenuveiks, o jei bandys save priverst kažką nutapyti ar sukurti- tik susigadins nervus, nes jam nieko nesigaus. Kur įsigyti dailininko specialybę?Lietuvoje dailininko specialybę galima gauti Vilniaus Dailės akademijoje. Trumpai apie VDA galima pasakyti, jog akademija įkurta 1973 metais. Joje yra penki fakultetai (Vizualiojo ir taikomojo meno, architektūros ir dizaino, humanitarinių ir socialinių mokslų, Kauno dailės fakultetas, Telšių dailės fakultetas). 2007 metų duomenimis VDA mokėsi 1983 studentai. Bakalaurai 1596, magistrantai 346, doktorantai 29.VDA studijų kainos, kaip ir daugelyje kitų universitetų, priklauso nuo studijuojamo dalyko. Už dailėtyra yra mokama 15,50 BSI į semestrą. Bet kalbant apie taybą, grafiką ar skulptūrą, BSI yra 44,30.(BSI- bazinė socialinė išmoka lygi 130 Lt)Vytauto Didžiojo Universitete taip pat egzistoja menų fakultetas, kurė sudaro trys katedros: Menotyros, Teatrologijos ir Šiuolaikinių menų (grafika).Užsienyje dailininko specialybę galima įgyti Manitobos universitete, Kanadoje. Taip pat ganėtinai Europoje žinomame Londono Menų Universitete, Menų Universitete Filadėlfijoje (JAV), Sna Francisko Menų akademijoje ir t.t.UždarbisDailiniko profesija, yra priskiriama prie laisvųjų profesijų. Menininkai neturi pastovios algos. Pinigus gauna tik tada, kai parduoda vieną ar kitą paveikslą, skulptūra… Bet prieš tai jie rengia įvairias savo paveislų parodas, arbą įsikuria visą galeriją, pilną savo darbų. Po to jie turi paskelbti apie savo parodą/galeriją. Šiais laikais nešvaistant pinigų tai padaryti patogiausia internetu, bet kai kurie sumokėję subtilią sumelę pinigų, apie savo parodą praneša laikraščiuose, žurnaluose, o jau pripažinti ir gerai žinomi dailininkai net per televiziją.
Žymiausi dailininkai:Pranciškus Smuglevičius(1745-1807 m.)

-Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Leonardo da Vinci-

-Pablo Picasso