testas 8 klasei

Mišinių sudėtis. Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai

1 variantas

1. Kuris būdas tinka vienalyčiams mišiniams išskirstyti?

a) nusistovėjimas; c) centrifugavimas;

b) filtravimas; d) kristalizavimas.

2. Koks būdas taikomas deguoniui iš oro gauti?

a) chromatografija; c) distiliavimas;

b) ekstrahavimas; d) kristalizavimas.

3. Medžiagos masės dalis mišinyje 0,65 % arba .

a) 0,065; b) 0,65; c) 0,0065; d) 0,00065.

4. Kiek gramų acto rūgšties yra 200 g 9 % valgomojo acto tirpalo?

a) 18 g; b) 9 g; c) 90 g; d) 191 g.

5. 500 g tirpalo ištirpinta 100 g rugšties. Kokia rugšties masės dalis tirpale?

a) 17 %; b) 20 %; c) 0,02; d) 5 %.

6. 300 g tirpiklio ištirpo 300 g rūgšties. Kokia rūgšties masės dalis tirpale?

a) 0,5; b) 10 %; c) 30 %; d) 5 %.

7. Kuris reiškinys yrra fizikinis?

a) vaisių puvimas; c)cukraus suanglėjimas;

b) oro burbuliukų išsiskyrimas iš vandentiekio; d) lapų pageltimas rudenį

.

8. Kuris reiškinys yra cheminis?

a) smalkių susidarymas; b) uogienės susiscukravimas;

c) varveklių susidarymas; d) druskos kristalizavimas.

9. Koks svarbiausias magnio degimo reakcijos požymis?

a) dujų išsiskyrimas; b) spalvos pasikeitimas;

c) energijos išsiskyrimas; d) kvapo pasikeitimas.

10. Koks požymis rodo, kad veikiant marmurą rųgštimi, išsiskiria anglies dvideginis?

a) dujų burbuliukų atsiradimas skystyje; b) kalkinio vandens

susidrumstimas; c) tirpalo putojimas; d) tirpalo įšilimas.

Mišinių sudėtis. Fizikiniai ir cheminiai reiškiniai

2 variantas

1. Kuris būdas netinka vienalyčiams mišiniams išskirstyti?

a) distiliavimas; b) fiiltravimas;

c) kristalizacija; d) chromatografija.

2. Koks būdas taikomas naftai išskirstyti?

a) chromatografija; b) nusistovėjimas;

b) ekstrahavimas; d) distiliavimas.

3. Medžiagos masės dalis mišinyje 0,005 arba.

a) 5 %; b) 0,5 %; c) 50 %; d) 0,005 %.

4. Kiek gramų riebalų yra 200 g pieno, kurio riebumas 2,5 %?

a) 2,5 g; b) 25 g; c) 5 g; d) 50 g.

5. Kokia rūgšties masės dalis ti

irpale, jei 200 g tirpalo yra 100 g rūgšties?

a) 0,05; b) 5 %; c) 0,3; d) 50%.

6. Kokia rūgšties masės dalis tirpale, jei 100 g vandens sumaišyta su 100 g rūgšties?

a) 0,5; b) 5%; c) 0,05; d) 1.

7. Kuris reiškinys yra cheminis?

a) sniego tirpimas; b) vandens virpimas;

c) uogienės susicukravimas; d) sulčių rūgimas.

8. Kuris reiškinys yra fizikinis?

a) obuolių puvimas; b) lapų pageltimas rudenį;

c)bulvės pažaliavusios; d) acto garavimas.

9. Koks svarbiausias marmuro ir druskos rūgšties reakcijos požymis?

a) energijos išsiskyrimas; b) dujų išsiskyrimas;

c) spalvos pasikeitimas; d) nuosėdų susidarymas.

10. Koks požymis rodo, kad skaidant malachitą išsiskiria anglies dvideginis?

a) malachito pajuodavimas; b) vandens lašelių susidarymaas;

c) kalkinio vandens susidrumstimas; d) dujų burbuliukų atsiradimas skystyje.

Leave a Comment