Šiltnamio efektas

Rokiškio r

Rokiškio r. Juodupės gimnazija

Simo Barauskas ir Audriaus Stalionio

II g klasės mokinių

Chemijos referatas

Šiltnamio efektas

Juodupė

2013-05-14

Turinys

Kokiosdujos sukelia šiltnamio efektą?……………………………………………………………………………………………..3

Kurios iš dujų yra pagrindinės šiltnamio efekto sukėlėjos?………………………………………………………………….4

Kaip susidaro pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos? Atsakymą pagrįsti reakcijos lygtimis?……4

Paaiškinti šiltnamio efekto veiksmo principą…………………………………………………………………………………….5

Kokią žalą gamtai daro šiltnamio efektas?………………………………………………………………………………………..6

Kokių priemonių reikia imtis, norint išvengti arba sumažinti šiltnamio efektą?……………………………………..7

Išvados…………………………………………………………………………………………………………………………………………8

Kokois dujos sukelia šiltnamio efektą?

Daugumašiltnamio dujų natūraliai yra atmosferoje (vandens garai, anglies dioksidas, metanas, azoto oksidas, ozonas), tačiau didelis jų kiekis yra išmetama žmogaus veiklos. Anglies dioksidas išmetamas į atmosferą deginant kietas atliekas, įvairų kurą (naftos produktus, gamtines dujas, anglį), medieną ir medžio produktus, automobilių. Tai labiausiai šiltnamio efektą įtakojančios dujos. Metanas išsiskiria kasant, gaminant, transportuojant anglį, gamtines dujas ar naftos produktus. Metanas taip pat susidaro yrant organinėms atliekoms sąvartynuose, auginant gyvulius, miškų gaisrų metu, užliejus ryžių laukus. Azoto oksidas išsiskiria deginant įvairų kurą bei naudojant azoto trąšas. Ozonas yra naudingas viršutiniame atmosferos sluoksnyje, tačiau pažemio sluoksnyje – tai oro teršalas. Daugiausia jo susidaro dėl automobilių išmetamųjų dujų. Chlorfluoroangliavandeniliai(CFC), hidrofluoroangliavandeniliai (HFC), perfluoroangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) nėra randamos natūraliai gamtoje, jos yra naudojamos šaldytuvuose, kondicionavimo sistemose kaip šaldymo agentas.

Šiltnamio dujos skirtingai absorbuoja šilumą. Stpriausiai absorbuoja HFC ir PFC, metanas – 21 kartą stipriau nei andglies dioksidas, azoto oksidas – 270 kartų stipriau nei anglies dioksidas.

3

Kurios iš dujų yra pagrindinės šiltnamio efekto sukėlėjos? Kaip susidaro pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos? Atsakymą pagrįsti reakcijos lygtimis?

Vandens garai – pagrindinės „šiltnamio“ dujos, kurios susidaro vykstant natūraliam garavimo procesui. Atmosferoje vandens molekulės sugeria žemės spinduliuojamą šilumą ir išspinduliuoja į visas puses, šildydamos žemės paviršių, o galiausiai ji tolygiai išspinduliuojama atgal į kosmosą.

CO2 – anglies dioksidas. Visame pasaulyje dėl jo išmetimo į atmosferą sukeliama per 60 % sustiprinto šiltnamio efekto. Šalyse, kuriose stipri pramonė, išmetamo CO2 kiekis sudaro daugiau kaip 80 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos.

CH4 – metanas. Išsivysčiusios pramonės šalyse metanas sudaro apie 15 % šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos.Metanas susidaro daugiausia iš bakterijų, mintančių organinėm medžiagom, kai trūksta deguonies. Todėl jo išsiskiria iš įvairių natūralių ir žmogaus sukurtų šaltinių. Natūralūs šaltiniai – pelkės, termitai ir vandenynai, o žmogaus sukurtieji – iškastinių dujų kasimas ir deginimas, gyvulininkystė (galvijai minta augalais, šie jų skrandžiuose fermentuojasi, todėl galvijai iškvepia metaną, taip pat metano yra ir jų mėšle), ryžių auginimas (drėgnuose ryžių laukuose metanas gaminasi pūvant organinėms medžiagoms, kai dirvoje trūksta deguonies) ir užkastos atliekos (taip pat pūvant organinėms medžiagoms, kai trūksta deguonies).

N2O – azoto suboksidas natūraliai išsiskiria iš vandenynų, atogrąžų miškų ir bakterijų, gyvenančių dirvoje. Antropogeniniai šaltiniai – tai įvairios azoto turinčios trąšos, iškastinių dujų deginimas ir pramoninė chemijos gamyba, kurioje naudojamas azotas, pvz., nutekamųjų vamzdžių valikliai

Oropertekliuje deginant anglį ir jos junginius, susidaro tik anglies dioksidas. Pavyzdžiui, į automobilio variklį patekęs “liesas mišinys” (benzino ir oro mišinys, kuriame yra didelis oro perteklius) dega:

C8H18(s) + 25/2 O2(d) 0x01 graphic8 CO2(d) + 9 H2O(s)

Pramonėje

Iš gamtinių dujų

Iš smalkių ir vandenilio

CO + 2H20x01 graphicCH4+O

4

Paaiškinti šiltnamio efekto veiksmo principą

Saulės energija įtakoja orus ir klimatą žemėje, ji šildo žemės paviršių, o žemė išspinduliuoja energiją atgal į kosmosą. Atmosferoje esančių dujų (vandens garų, anglies dioksido ir kt.) dalelės absorbuoja dalį žemės išspinduliuojamos energijos ir taip palaiko šilumą apie žemę. Jeigu to nebūtų, žemėje būtų kur kas šalčiau ir negalėtų egzistuoti dabartinė gyvybė. Tačiau problema iškyla tuomet, kai tokių dujų kiekis atmosferoje ženkliai padidėja.

Pramonei sparčiai besivystant anglies dioksido koncendracija atmosferoje padidėjo 30%, metano – daugiau nei 50%, azoto oksido – 15%. Tai didina šilumos sulaikymą atmosferos sluoksnyje, t.y. mažiau šilumos yra išspinduliuojama į kosmosą.

5

Kokiąžalą gamtai daro šiltnamio efektas?

Dėl padidėjusios temperatūros gali kilti daug nepageidaujamų pasekmių: neprognozuojamas klimatas, dauguma žemės ūkiui šiandien naudojamų žemių virstų dykumomis, daug žemės paviršiaus būtų užtvindyta tirpstant poliariniams ledynams, padaugėtų miškų gaisrų, ligų, sausrų, išnyktų kai kurios ekosistemos ir t.t.

Oro kokybės stebėjimo duomenys rodo, kad 2010 m. oro kokybė šalies miestuose buvo blogesnė, negu 2009 m. Beveik visose oro kokybės tyrimų stotyse užfiksuota didesnė kietųjų dalelių vidutinė metinė koncentracija, kai kuriuose miestuose padidėjo sieros dioksido, azoto dioksido, anglies monoksido vertės.

 

Aplinka, kurioje gyvename, turi neabejotinos įtakos mūsų sveikatai. Esant neįprastiems aplinkos dirgikliams, sutrinka tam tikrų organizmo funkcijų reguliavimo mechanizmai.Tai sumažina jo prisitaikymo prie aplinkos galimybes, atsparumą nepalankiems veiksniams. Vis daugėja mokslinių įrodymų, kad oro tarša ne tik gali sukelti daugelį ūminių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų, bet ir turi neigiamos įtakos kraujotakos sistemos veiklai.

6

Kokių priemonių reikia imtis, norint išvengti arba sumažinti šiltnamio efektą?

Kaip sumažinti neigiamą poveikį aplinkai:

Rinkitės mažiau įpakuotus produktus – susidarys mažiau atliekų.

Mažiau važinėkite mašina. Daugiau vaikščiokite arba važinėkite dviračiu.

Sunaudokite mažiau elektros energijos ir vandens namų ruošoje. Pavyzdžiui, skalbdami rūbus vėsesniame vandenyje ne tik ilgiau išsaugosite drabužių audinį ir spalvą, bet ir sutaupysite elektros energijos vandens pašildymui.

Taupykite elektros energiją būdami namuose. Išeidami iš kambario nepamirškite išjungti šviesos, o būdami kambaryje naudokite tik tiek šviesos, kiek yra būtina. Beje, net ir į elektros lizdą įkištas mobilaus telefono įkroviklis naudoja elektros energiją, todėl, jei juo nesinaudojate, nepamirškite išjungti.

Taupykitevandenį. Kai valotės dantis ar plaunate indus, užsukite vandens čiaupą, jei tekantis vanduo yra iš tikrųjų nereikalingas.

Buityje kuo mažiau naudokite cheminių medžiagų. Vietoj įprastų cheminių medžiagų rinkitės actą ar sodą.

Augindami daržoves ir vaisius, naudokite kiek galima mažiau cheminių medžiagų.

Kiekvieną kartą, kai mes sėdame į automobilį ar naudojame elektros energiją, mes didiname šiltnamio dujų kiekį atmosferoje. Važinėti automobiliu ir naudoti elektros energiją nėra blogai! Tačiau mes tai galime daryti kitaip!

Išjunkite šviesą, televizorių, kompiuterį, jeigu jų nereikia.

Bent kartais vietoj automobilio, keliaukite visuomeniniu transportu, dviračiu, pėsčiomis. Rinkitės mažiau kuro naudojantį automobilį. Išjunkite variklį, jeigu laukiate prie šviesoforo, draugų ar vaikų.

Sodinkite medžius- tai smagu ir naudinga! Medžiai sugeria anglies dioksidą iš oro.

Rūšiuokite ir atiduokite perdirbimui skardines, butelius, plastiką, popierių. Taip mažiau atliekų kaupiama sąvartynuose ir naudojama mažiau gamtos resursų, t.y. medienos, naftos, aliuminio ir t.t.

Pirkite tik gerus gaminius! Tai gali būti mažiau energijos naudojančios elektros prekės ar gaminiai, kuriuos vėliau galima perdirbti (žr. skyrių „Aš renkuosi“).

Norite modernaus aplinkosaugiško namo? Naudokite saulės energiją (saulės baterijas) namo ir vandens šildymui, kaip elektros šaltinį.

Papasakokite apie tai savo šeimai ir draugams!

7

Išvados

Globalios temperatūros pokyčių mažinimas. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Taupyti energiją, kuri yra vienas pagrindinių šiltnamio efekto sukėlėjų. Siekti sustabdyti neigiamus klimato pokyčius.

8

Rinktamedžiaga

http://lt.wikipedia.org/wiki/Visuotinis_at%C5%A1ilimas

http://www.bef.lt/chemines_medziagos/cheminis_kokteilis.php?&m=1164703545

http://www.chf.vu.lt/Elementai/AElem/anglies.htm

http://klimatas.gamta.lt/cms/index?rubricId=b9b37eae-b305-46a5-b794-d3d49c10c57d

http://www.patariu.lt/studijos/2009/01/siltnamio-efektas/