oksidai

Oksidai-sudetines medz sudarytos is kazkokios medzir vandenilio.rugstiniai oksidai:nemetalas ir deguonis CO2; NO2;P2O3. Mn2O7 ISIMTIS rugstinis oksidas. MnO2 – bazinis oksidas
HMnO4-rugstis; CnO3 rugstinis oksidas; CnO2 bazinis oksidas. Rugstinia oksidai dauguma dujos, bet gali buti ir kietas.SiO2(k); P2O5(k); BrO3(k) GAVIMAS 1) nemetalas+deguonis=rugst oksidas 2) Sylant silpnms rugstims CuCO9k)+HCl=>CuCl2+CO2(d)+H2O(s) CEMINES SAVYBES 1) Reaguoja su tirpionis ir maziu tirpiomis bazemis (neutralizacija) NaOH+CO2=>Na2Co3+H2O 2)su netirpiomis bazemis nereaguoja 3)su baziniais oksidais Na2O+CO2=>Na2CO3 4) su vandeniu Co2+H2O<=>H2CO3 grizrtamoji reakcija Isskyrus SiO2; BrO3; SO3 kieti netirpuys bazinai oksidai
BAZINIAI OKSIDAI Sudaro: metalas ir deguonis viisi yra kieti
GAVIMAS Me+O=> CHEmines SAvybes 1)su rugstiniais oksidais CuCo2+ =>CuSO3 2)su rugstimis isskyrus siliciui nes jis netirpus CuO3+HCl=>CuCl+H2O 3) Su H2O reaguojatik I ir II Arupiu metalu oksidai isskyrus berili bet Na2O+H2O=>2NaOH CuO+H2O=>nereaguoja
Amfoteriniai oksidai ZnO;Al2O3 turi ir rugst ir baziniu savybiu tiksu cinku ir aliuminiu zinoti Rugstines oksidu savybes stipreja einasnt link fluoro ir t.t Indaferatiniai oksidai neturi nei rugstiniu nei baziniu savybiu turi tik viena savybe chein-oksiduojasi; reaguoja su O2
SO3+H2O=>H2SO4;CrO3+H2O=>Cr-3(OH)3+H2O; Na2O+H2O=>NaOH+H2; P2O5+2H2O=>H2PO3+O2
Rugstys-sudetine medz sudaryta is vandeilio jono ir ruugsties liekanos. Rugstys klasifikuojamos I:
1.deguonines/bedeguonines
2. vienprotones/dviprotones/triprotones/poliprotones/pagalH atomu sk.
3.silpnos/stiprios(vidutines) H2CO3 ; H2SO3 ;H2S(d)
4. pagal agregatine busena: skystos ir dalis kietu (kuo lengviau vandenilis atsitraukia tuio rugstis stipresne) JONizacija- tai vandens tirpimas. jeigu tirpsta joninis jung-disocijuojasi, o jeigu molekulines jungtys- jonizuojasi.
1. H2SO4+H2O=>H2SO4+H2O

HSO4+H2O<=> SO4+H3O

H2SO4+2H2O=> SO4 +2H3O
2.H2SO4=>H(aq)+HSO4

H2SO4H(aq)+SO4(aq)
H2SO4=>2H(aq)+SO4(aq)

br />jei silpna rugst jonizacija vyksta suinkai H2CO3+H2OHCO3+H3O
GAVIMAS. 1.H2(d)+Cl2(d)=>2HCl 2. SO3+H2O=>H2SO4; P2O5+3H2O=>2H3PO4
Chemines savybes(tik su rugstiniais tirpalais)1. su metailais iki H2 reaguoja issiskiria H2dujos isskyrus HNO3 – vyksta reakcija, bet neissiskiria H2. 2. su bazinemis visomis vyksta reakcijos, neutralizacijos reakcijos. 3. su bazininiais oksidais visais ir druska H2O issiskiria. . su druskomis(silpnu rugsc. druskomis) Pvz: a) NaCl(aq)+H2SO4(aq)=>ji nevyksat nes visos gaunamos medziagos tirpios. B) Na2CO3(aq)+H2SO4(aq)=>NaSO4+H2Co3
BAZES- tai tokiso medz kurias istirpinus H2O gauname hidroksilo jonus pvz: NaOH(k)=>Na(k)+OH(aq) NH3(d)+H2ONH4+OH(aq) bazes klasifikuojamos I netirpius hidroksidus ir sarmus(I irIIA metalu hidroksidai) GAVIMAS: 1. sarmai a) I Air IIA gruypiu metalai isskyrus beriliveikiamas vandeniu b) I Air IIA grupiu metalu oksidai+H2O pvz: 2Na+H2O=>2NOH +N2(d) Na2P+H2O=>2NaOH
Netirpiu hidroksilu gavimas imame to metalo bet kokia tirpia druska ir veikiame sarmu. Chemines savybes: 1. su rugstimis NH3+HCl=>NH4Cl 2)su ruugstinias oksidais tik tirpios ir mazai tirpios
3)netirpus hidroksidai kaitinami skyla Cu(OH)2(k)=>t CuO+H2O hidroksidai dauguma kietos medz, nes metalai sudaro jonines jungtis.
KITIMAs Na=NaOH=Al(OH)3=Al2O3=Al2(SO4)3- 1. 2Na+2H2O=>2NaOH+H2 2)@NaOH+AlCl=>Al(OH)3+3NaCl 3) 2Al(OH)3=>t Al2O3+3H2O 4) Al2O3+3H2So4=>Al2(SO4)3+3H2O
DRUSKOS. klasifikacija: 1. normalios(visos zinomos rugst liekana) 2. Rugscios druskos sudaro tik dvi arba NaHSO4
1. NaH3PO4=>NaH2PO4 ; Na2HPO4; Na3PO4
2. NaH2CO3=> Na2CO3; NaHCO3
3. bazinis druskos MgOHCl
4. dvigubos druskos KAl(SO4)2
5.Misrios druskos CaAl O Cl HCl HClO
Rugsciu Drusku GAVIMAS: 1) sarmas+rugstis 3NaOH+H3PO4=>NaPO4+3H2o; NaOH+H3PO4=>NaH2PO4+H2O; 2NaOH+H3PO4=>Na2Hpo4+2H2O 2) sarmas+rugst oksidas
2NaOH+SO3=>NaSO4+H2O; NaOH+SO3=>NaHSO4 3) druska+rugstis CaCO3+CO3+H2O=>Ca(HCO3)2
Rugsciu drusku savybes: 1) kaitinant lengvaui skyla 2NaHCO3=>tNa2CO3+CO2+H2O; Ca(HCO3)2=>tCaCO3+CO2+H2O 2)reaguoja su sarmais NaHCO3+NaOH=>Na2CO3+H2O
3) reaguoja su rugstiomis(stipriomis) NaHCO3+Hcl=>NaCl+CO2+H2O
BAZInes druskos. Gavimas. 1)
)Mg(OH)2+HCl=>MgOHCl+H2O sarmai reaguoja su rugstimis
A) parasykite siuos kitimus: NaHCO3=>CO2=>CuCO3=>Ca(HCO3)2=CaCo3
1.NaNCO3=>tNa2Cl+CO2+H2O 2) CO2+CuO=>CuCo3 3) CuCo3+2HCO3=>Cu(HCO3)2+H2
4)Ca(HCO3)2=>tCaCO3+co2+H2O ?B) CuO+H2=>CuH2O; 2) Cu+2H2No3(konc)=>Cu(NO3)2+no2+metalu ir rugsciu saveikaH2o 3) Cu(NO3)2+NaOH=>Cu(OH)2+NaNO3 4) Cu(Oh)2+HCl=>Cu(OHCl)2+H2O 5) Cu(OHCl)2+hCl=>CuCl2+h2
DRUSKkos BaCl2+Ca2(aq)=>BaSO4(k)+CaCl(aq); Ba+2HSo4=>Ba2So4+2n; Ba(OH)2+H2SO4=>BaSO4+H2O; Bao+H2So4=>BaSo4+h2o; Ba2+SO3=>BaSO4; Ba+H2SO4=>BaSO4+H2
METALU IR RUGSCIU saveika :
I Me(ikiH) +Hcl=>(prakt.konc)MeCl+H2 . II Me(ikiH)+H2SO4=>(prakt)MeSO4+h2 .III Me(visi)+H2So4(konc)=>MeSO4+so2+h2o IV Me(visi)+HNO3(prakt)=>MeNo3+No+H2o
V Me(visi)+HNO3(konc)=>MeNO3+NO2+H2O
islyginti reakcijas oksidacijos reakcijos metodu: Cu+HNO3(pras)=>#Cu(NO3)2+2NO+4H2O
Cu+H2SO4(konc)=>CuSO4+SO2+h2o Cu0-2e=>cu2+

Leave a Comment