Metalai

GELEŽIS
RADIMAS : rūdose ( magnet, hemat,
sider, limon).
SAVYBĖS : neatsparus aplinkos po-
veikiui (rūdija), įsimagnetina,
grįnas minkštas, blizgantis, elek.
ir šilumai laidus.
LYDINIAI : aukštakrosnėse gaunamas
ketus ( >2% anglies, kietesnis,
trapesnis). Plienas ( <2% anglies,
tvirtesnis), gaunamas iš ketaus.
NAUDOJIMAS : staklių ir mašinų,
papuošalų, įrankių ir virtuvės
reikmenų, stat. konstrukc. gamyba.
ŠIAIP : kraujyje, hemoglobine yra
Fe.Dėl jo trūkumo – mažakraujystė.
Pradėta naudoti meteor.Fe 4 tūks.
pradž. Iš rūdos 2 t. Liet. 5-6 a.
ALIUMINIS
RADIMAS : rūdose (boksitas, kao-
linitas, korundas).
SAVYBĖS : lengvas, tvirtas, atspa-
rus karozijai, geras el. ir šilum.
laid., nenuodingi junginiai, jun-
giasi su oru ir susidaro plėvelė.
LYDINIAI : duraliumin, siluminis.
NAUDOJIMAS : Transporto priemonės,
tiltai, indai, el. laidai, iš ko-
rundo šlif., galandimo įrankiai.
ŠIAIP : korundo atmainos – rubinas
ir safyras – brangakmeniai.
VARIS
RADIMAS : rūdose (sulfiduose)
SAVYBĖS : geras el. ir šil. laid.,
chem. nelabai aktyvus, reaguoja su
drėgnu oru, apsitraukia apnašomis.
LYDINIAI : Žalvaris (cinko 40%),
alavinė bronza (alavo <12%).
NAUDOJIMAS : 50% elektrotechnik.,
statybos, papuošalai, mašinų ir
prietaisų detalės.
ŠIAIP : Vario druskos nuodingos
(antikenkėjai), reikalingas žmon.
SIDABRAS
RADIMAS : grynas ir junginuose.
SAVYBĖS : baltas, blizga, kalus,
minkštas, geriausias el. ir šil.
laid., nelabai aktyvus, atspindi.
LYDINIAI : su Cu ; Zn ; Au ; Ni.
Skyla AgBr ; AgI ; AgCl.
NAUDOJIMAS : papuošalai, pinigai,
stalo reikmenys, veidrodžiai,
elektr., foto-kino, medicina .
ŠIAIP: Ag jonai naikina mikrobus.
AUKSAS
RADIMAS : upių sanašose, kvarco
gyslose, rūdose.
SAVYBĖS : kalus, tąsus, ryškiai
geltonas, blizga, geras el. ir
šil. laid., neaktyvus, atsparus
atmosferos poveikiui.
LYDINIAI : su Cu.
NAUDOJIMAS : monetos, papuošalai,
chem. aparatūra, elektrotech.,va-
rikliai,atom. reaktoriai,medicina.

GYVSIDABRIS
RADIMAS : minerale HgS,retai gryn.
SAVYBĖS : skystas, kietėja -39,
blizga, sunkiausias skystis, nuo-
dingas.
NAUDOJIMAS : termom, manom, lygin-
tuvai, lempos, amalgamoms, sėkloms
beicuoti, medic.- mikrob. naikinti,
dažų, chem. pramonėje.
ŠIAIP : nukenksmina S ir Al miltel.
CINKAS
RADIMAS : tik 1746m. atskiremas pa-
naudojant anglį, atskyrus nuo oro.
Mineralai ZnS ; ZnCO3 , rūdose su
Cu , Pb , Cd , Mn.
SAVYBĖS : blizga, Ag spalvos, ka-
lus, elekt. laid 4, o šil. 1,8
karto maž. nei Ag, chem. aktyvus,
apsitraukia plėvele.
LYDINIAI : su Cu , Al , Mg , Cd.
NAUDOJIMAS : <50% cinkavimui, mašinų
ir prietaisų detalės, klišės, papuo-
šalai, elementai, Au ir Ag išskirti
iš tirpalų, liuminoforas, dažų, gu-
mos, plastiko, trašoms gaminti.
ŠIAIP : druskos nuodingos, naudingas
žmogui ir gyvūnijai.
ŠVINAS
RADIMAS : 80 miner., rūda galenitas.
SAVYBĖS : sunkus, melsvai pilkas,
minkštas, plastiškas, chem. nelabai
aktyvus, apsitraukia plėvelle, nuo-
dingas ( tetraetilšvinas).
LYDINIAi : su Sn, Sb, Cu, Cd, Zn.
NAUDOJIMAS : lydmetal., šaudmenims,
mašinų ir prietaisų detalės, dažai,
tepalas, spaudmenys, žvejyboje.

Kuo lengviau met. atiduoda el., tuo
ryškesnės jo metališkosios savybės.
Chem. reakcijose metalų atomai visa-
da atiduoda el. ir virsta teig jo-
nais. Met. – stiprūs reduktoriai.
Didėjant grupėse atomų numeriui,
ryškėja elem. metališkos savybės,
didėja brand. skersmuo.
METALIŠKASIS RYŠYS susidaro tarp
teig. metalų jonų ir laisv. el.
Lais. el. sucementuoja visus teig.
met.jon. ir tarp jų pasireiškia
visuotinė trauka.
SAVYBĖS : a) visi kieti (ne Hg)
b) kalūs.
c) blizga, neskaidrūs.
d) elektros ir šilumos laidininkai.
e) tankis ( – litis, + osmis)
f) lydymosi t@ ( – Hg, + volframas)