Cheminių rugščių lentelė

Eil. Nr. Rūgšties formulė Rūgšties pavadinimas Liekanos formulė Liekanos pavadinimas1. HCl(aq) Druska Cl2 Chloridas2. HF(aq) Vandenilio fluoridas F Fluoridas3. HBr(aq) Vandenilio bromidas Br Bromidas4. HI(aq) Vandenilio jodidas I Jodidas5. H2S(aq) Vandenilio sulfidas S Sulfatas6. HNO (aq) Azoto rūgštis NO3 Nitratas7. H2SO4 Sieros rūgštis HSO4 Vandenilio sulfatas SO4 Sulfatas8. H2SO4 Sulfitinė rūgštis HSO3 Vandenilio sulfitas SO3 Sulfitas9. H2CO3 Anglies rūgštis HCO3 Vandenilio karbonatas CO3 Karbonatas10. H2SiO3 Silicio rūgštis HSiO3 Vandenilio Silikatas

SiO3 Silikatas11. H2PO4 Fosforo rūgštis H2PO4 Divandenilio fosfatas HPO4 Vandenilio fosfatas PO4 Fosfatas