Cheminių rugščių lentelė

Eil. Nr. Rūgšties formulė Rūgšties pavadinimas Liekanos formulė Liekanos pavadinimas
1. HCl(aq) Druska Cl2 Chloridas
2. HF(aq) Vandenilio fluoridas F Fluoridas
3. HBr(aq) Vandenilio bromidas Br Bromidas
4. HI(aq) Vandenilio jodidas I Jodidas
5. H2S(aq) Vandenilio sulfidas S Sulfatas
6. HNO (aq) Azoto rūgštis NO3 Nitratas
7. H2SO4 Sieros rūgštis HSO4 Vandenilio sulfatas
SO4 Sulfatas
8. H2SO4 Sulfitinė rūgštis HSO3 Vandenilio sulfitas
SO3 Sulfitas
9. H2CO3 Anglies rūgštis HCO3 Vandenilio karbonatas
CO3 Karbonatas
10. H2SiO3 Silicio rūgštis HSiO3 Vandenilio Silikatas

SiO3 Silikatas
11. H2PO4 Fosforo rūgštis H2PO4 Divandenilio fosfatas
HPO4 Vandenilio fosfatas
PO4 Fosfatas