chemija

Mg.
Tai vienas iš labiausiai paplitusių gamtoje elementų. Svarbiausi gamtiniai j. yra magnezitas MgCO3, dolomitas MgCO3 CaCO3 ir t.t. koord.sk. 6. Mg įeina į daugelio silikatų ir aliuminatų sudėtį. Daug Mg yra jūros vandenyje. Mg gaunamas arba elektrolizinant išlydy-tą chloridą MgCl2  Mg + Cl2 arba termiškai redukuojant, naudojant C, Si, magnezitą arba dolomitą
MgCO3  MgO + CO2 2MgO + Si  2Mg + SiO2
Mg yra pilkas, bet blizgantis metalas, minkštesnis už Be ir sudaro lydinius su daugeliu m. Chem. neaktyvus, ore pasidengia oksido ar hidroksido plėvele Mg + 2H2O  Mg(OH)2 + H2
Jis giminingas O2, todėl Mg naudojamas daugelio oksidų redukcijai ir tai vadinama Mg termija
SnO2 + 2Mg  2MgO + Sn
Kaitinamas reaguoja su daugeliu nemetalų Mg + H2  MgH2
Mg + S  MgS Mg + 2C  MgC2 (Mg2C3)
Miltelių pavidalu Mg ore dega akinančiai balta liepsna. Gana žemoje temper. jungiasi su N 3Mg + N2 Mg3N2
Jis gerai tirpsta rūgštyse, išskyrus HF, ir atsparus šarmams. Mg daugiausia sunaudojama lengvuose lydiniuose, kurie svarbūs aviacijai. Jo lydiniai lengvi. Stiprūs, tačiau neatsparūs korozijai drėgnoje aplinkoje ir ypatingai jūros vandenyje. Miltelių pavidalo Mg naudojamas pirotechnikoje ir org. chemijoje.
Junginiai. Oks.l. +2, o koord.sk. 6. MgO vadinamas magnezija yra balta puri labai sunkiai lydi m-ga, gaunama degant magnezitą. Šviežiai pagamintas chem. aktyvus, t.y. sugeria drėgmę, CO2
MgO + H2O v Mg(OH)2 MgO + CO2  MgCO3
MgO + 2HCl  MgCl2 + H2
Tačiau iškaitintas praranda chem. aktyvumą ir naudojamas ugniai atspariems tigliams, vamzdžiams, statybinių m-gų gamyboje. Kaip užpildas naudojamas gumos gamyboje, o taip pat kaip priešnuodis apsinuodijus rūgštimis.
Mg(OH)2 yra kristalinė, sunkiai tirpi m-ga ir susidaro Mg dr. veikiant šarmais MgCl2 + 2NaOH  Mg(OH)2 + 2NaCl
Pasižymi tik bazinėmis savybėmis
Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O
Mg(OH)2 + 2NH4Cl  MgCl2 + 2NH3 + 2H2O
Dauguma Mg dr. tirpsta H2O, išskyrus MgCO3 ir Mg3(PO4)2. Mg jonai tirpale hidratuoti Mg2+ + 6H2O  [Mg(OH2)6]2+
ir įeina į kristalohidratų sudėtį Mg(NO3)2 6H2O, todėl bevandenės Mg dr. yra labai hidroskopiškos. Mg dr. H2O hidrolizinasi
MgCl2 + HOH  (MgOH)Cl + HCl
Todėl daugelis m. H2O, turinčio Mg dr., koroduoja. MgCl2 6H2O – bespalviai, gerai tirpūs kristalai, naudojamas audiniams ir medienai impregnuoti. MgOHCl – gaunamas iš MgO ir konc. MgCl2 tirpale MgO + MgCl2 + H2O  2MgOHCl
Magneziniu cementu, nes ore kietėja, tapdamas balta, lengvai poliruojama mase. Naudojamas kaip rišamoji m-ga malūnų girnoms gaminti, galandinimo akmenims, įvairioms plokštėms gaminti. MgSO4 7H2O – vadinamas karčioji dr. Tai vidurius paleidžiantis vaistas. Plačiai naudojami Mg silikatai. Asbestas yra ugniai atsparus, pluoštinės struktūros ir geras šilumos izoliatorius. Talkas vartojamas medicinoje kaip išoriniai barstomieji milteliai, nes turi džiovinančių ir absorbcinių savybių.