bendroji halogenų charakteristika

1. Koks cheminis ryšys chloro molekulėje?

a) joninis

b) kovalentinis nepolinis

c) kovalentinis polinis

2. Kokiu pavidalu chloras randamas gamtoje?

a) gryno chloro pavidalu

b) junginių pavidalu

c) gamtoje jo nėra

3. Kokia agregatine būsena chloras būna natūraliomis sąlygomis?

a) kietas

b) skystas

c) dujinis

4. Kas susidaro chlorui reaguojant su metalais?

a) druska

b) vanduo

c) išsiskiria dujos

5. Kokioje grupėje yra chloras?

a) VI A

b) VII A

c) VIII A

6. Koks chloro valentinių elektronų skaičius išoriniame sluoksnuje?

a) 6

b) 8

c) 7

7. Kokia chloro atominė masė?

a) 35,5

b) 30,5

c) 25,5

8. Su kokiu cheminiu elementu chloras įgauna Cl+ krūvį?

a) H2

b) C

c) O2

9. Kokios yra chloro dujos natūraliomis sąlygomis?

a) lengvesnės užž orą

b) sunkesnės už orą

c) tokios pat kaip oras

10. Kas susidaro chlorui reaguojant su vandeniu?

a) hipochloritinė rūgštis

b) hipochloritinės dujos

c) hipochloritinė druska

11. Kam naudojamas chloras?

a) dezinfekuoti vandeniui

b) audinių balinimui

c) visi variantai teisingi

12. Koks yra chloro vanduo?

a) stiprus reduktorius

b) stiprus oksidatorius

c) neutrali medžiaga

13. Kaip vadinamas vandenilio chlorido tirpalas vandenyje?

a) chloro vanduo

b) druskos rūgštis

c) vandeninis chloras

14. Koks chloro protonų ir elektronų skaičius?

a) 17

b) 7

c) 35,5

15. Koks chloro simbolis?

a) Cl

b) Ch

c) C

16. Koks chloro oksidacijos laipsnis gamtiniuose junginiuose?

a) -2

b) +1

c) -1

17. Kaip gaunamas vandenilio chloridas?

a) chlorui degant vandenilyje

b) verdant vandenilį ir chlorą vaandenyje

c) vandeniliui degant chlore

18. Su kuriomis medžiagomis chloras reaguoja?

a) vieninėmis

b) sudėtinėmis

c) visi variantai teisingi

19. Kokios spalvos būna chloras natūraliomis sąlygomis?

a) gelsvai žalios

b) tamsiai raudonos

c) bespalvis

20. Stipriausias halogenas?

a) fluoras

b) chloras

c) jodas

UŽDAVINIAI

1. Koks vandenilio chlorido tūris susidarys, jei reakcijoje dalyvavo 20 g natrio chlorido su koncentruota sieros rū

ūgštimi, kurios koncentracija – 0,1 mol/l, tūris – 100 ml. Mišinys buvo kaitinamas.

Sprendimas

NaCl + H2SO4 NaHSO4 + 2HCl

Duota: m(NaCl) = 20 g

c(H2SO4) = 0,1 mol/l

V(H2SO4) = 100 ml = 0,1 l
Rasti: n(NaCl); n(H2SO4); V(HCl)

n(NaCl) = = = 0,34 mol — perteklius, spręsti negalima.

0,1 mol 0,2 mol

NaCl + H2SO4 NaHSO4 + 2HCl

1 mol 1 mol 1 mol 2 mol

n(H2SO4) = c V = 0,1 mol/l 0,1 l = 0,01 mol

V(HCl) = n(HCl) Vmol. = 0,2 mol 22,4 l/mol = 4,48 l

2. Kaip susidaro hipochloritinė rūgštis? Užrašykite reakcijos lygtį.

Cl2 + H2O HCl + HClO

hipochloritinė

rūgštis

Hipochloritinė rūgštis — stiprus oksidatorius. Ji lengvai skyla:

HCl+1O-2 + HCl-1 + O

Iš reakcijos lygties matome, kad oksidatorius šiame procese — chloras, kurio oksidacijos laipsnis +1.

Atsakymai

1. b
2. b
3. c
4. a
5. b
6. c
7. a
8. c
9. b
10. a
11. c
12. b
13. b
14. a
15. a
16. c
17. c
18. c
19. a
20. b

Leave a Comment