Ka reikia žinoti rašant CV

Pavartę laikraščius, skelbimų skyrelyje “Siūlo darbą” pastebime: nesvarbu, kokie reikalavimai keliami kandidatui, darbdaviai pageidauja gyvenimo aprašymo, kitaip dar vadinamo curriculum vitae (CV, lot. “gyvenimo tėkmė”).

Ieškant darbo, parengti CV yra pirmasis žingsnis, dažniausiai ir lemiantis, kaip viskas klostysis toliau: būsite pakviesti pokalbiui ar netgi nesulauksite atsakymo: “Deja, Jūsų kandidatūra netiko”. Kaip žengti šį žingsnį, kad Jus deramai įvertintų?

Parodykite, ką galite

Kiekvienas vadovas tikisi rasti gerą specialistą, sumanų darbuotoją, todėl ir maža klaida gyvenimo aprašyme gali išstumti Jus iš potencialių kandidatų gretų. Vadovai labai įdėmiai skaito CV, kartais net pasitelkia specialistus. Jei manote, kad rašyti CV – laiko švaistymas, turėtumėte keisti požiūrį ir šį darbą atlikti kruopščiai. Reikėtų laikyti tai viena iš darbdavio Jums skirtų užduočių: parodykite, ką sugebate.

Dažnas nepatenka net į antrąjį etapą, nes daugybei darbdavių išsiuntinėja tą patį, standartinį gyvenimo aprašymą. Turėtumėte parodyti dėmesį įmonei, kurioje pageidaujate dirbti. Firmos vardo paminėjimas CV rodys pagarbą jai. Išvardykite savo pranašumus, tinkančius šiam atvejui. Tačiau kiekvienam gyvenimo aprašymui keliami tam tikri reikalavimai.

Ką ir kaip rašyti Gyvenimo aprašymą reikia rašyti aiškia, lakoniška kalba.  Jame neturi būti gramatinių, stiliaus klaidų.  Rašykite tik ant gero balto A4 formato popieriaus kompiuteriu, patartina 12 šriftu.  Galima pasitelkti įvairias apipavidalinimo priemones, kurios padėtų atskleisti Jūsų gabumus. Tačiau prisiminkite, kad per daug sureikšmintas apipavidalinimas gali atitraukti dėmesį nuo svarbios informacijos.  Nepamirškite: CV jokiu būdu nerašomas trečiuoju asmeniu. Juk tai ne rekomendacija sau – pateikiate savo gyvenimo faktus.  Aprašydami mokymosi institucijas bei darbovietes, pradėkite aprašinėti nuo paskutiniųjų ir baikite pirmąja. Taip labiau atsiskleis Jūsų progresas.

 Nurodykite laikotarpius, kada, kur studijavote bei dirbote. Kadangi darbdaviai gauna daugybę CV, rašyti reikia kuo trumpiau: ne kiekvienas linkęs skaityti penkių puslapių gyvenimo aprašymą.

Svarbiausi Jūsų gyvenimo faktai turėtų paaiškėti per minutę. Teksto apimtis turi neviršyti dviejų lapų. Vertėtų gerai apgalvoti, ką rašyti ir ko ne, kas sudomintų darbdavį, o kas, priešingai, paskatintų rinktis kitą kandidatą, kurio anketa pasirodys patrauklesnė.

Prisistatymas

Laikytis eiliškumo griežtai nereikalaujama, tačiau pravartu pradėti nuo pranašumų. Kiekvienam darbdaviui svarbu Jūsų išsilavinimas, patirtis, kvalifikacija. Kaip tik šiuos dalykus ir reikėtų aprašyti anksčiau už kitus.

Žinoma, nepamirškite pirmiausia prisistatyti. Nurodykite savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą.

Nedera rašyti darbo telefono numerio ar elektroninio pašto adreso net ir tada, jei dabartinis vadovas žino apie Jūsų ketinimą išeiti iš darbo.

Darbdavio dėmesį patrauksite paminėję, kad dėl darbo galėtumėte pakeisti net gyvenamąją vietą (jei ji labai toli nuo darbo).

Išsilavinimas

Šio punkto užpildymas priklauso nuo to, ar ką tik baigėte studijas, ar jau turite darbo patirties. Jei dar niekur nedirbote, plačiau aprašykite studijuotus dalykus bei įgytas žinias. Paminėkite studijų baigiamąjį darbą, nagrinėtas problemas, padarytas išvadas.

Plačiau rašydami apie darbinę veiklą, tik paminėkite, kur mokėtės ir kokią specialybę įgijote. Jei rašysite tik apie dirbtus darbus, o nepaminėsite išsilavinimo ir specialybės, darbdavys gali pamanyti, kad nesugebėsite kvalifikuotai dirbti.

Nepamirškite nurodyti, kokias kalbas mokate, ar dirbate kompiuteriu. Jei šiose srityse esate kompetentingi, galima atskirais punktais išvardyti ne tik mokamas užsienio kalbas, bet ir kompiuterines programas, kuriomis dirbate.Darbo veikla

Būtinai parašykite apie dabartinį bei buvusius darbus. Nurodykite įmonės tipą, pavadinimą, savo pareigas, taip pat ką dirbote.

Per daug nesigirkite, bet ir nepalikite spragų veiklos aprašyme – jas darbdavys pasistengs užpildyti per pokalbį, gal net ne visai Jums palankiai. Jei parašysite dirbę didelėje finansinėje kompanijoje, tai dar nereiškia, kad puikiai išmanote finansus.

Nepataikaukite būsimajam darbdaviui, bet ir nepeikite senojo. Mat gali susidaryti nuomonė, kad po kurio laiko panašiai elgsitės ir su naujuoju vadovu.

Kita informacija

Čia rašykite tai, kas tikrai individualu ir gali padėti Jums pretenduojant į konkrečias pareigas. Paminėkite, kokius kursus lankėte, kur tobulinotės, taip pat savo mokslinę ar kūrybinę veiklą. Užsiminkite apie pomėgius – tai leis darbdaviui geriau suvokti Jūsų tikslus, siekius. Vienos ar kitos savybės pravers naujajame darbe.

Tačiau per didelis aktyvumas gali sudaryti įspūdį, kad Jums nelieka laiko dirbti. Jei turite vairuotojo pažymėjimą, paminėkite: net jei to reikalavimo ir nėra tarp keliamų sąlygų, jis vis vien pabrėš gerą Jūsų orientaciją.

Dažniausiai gyvenimo aprašymas pateikiamas kartu su rekomendaciniu laišku. Jei rekomendacijų pateikti ir nereikalaujama, patartina gyvenimo aprašymo pabaigoje surašyti galinčius Jus rekomenduoti asmenis, nurodant jų kontaktinius duomenis.

Ir galiausiai dar kartą atidžiai peržiūrėkite tai, ką parašėte: patikrinkite, ar neliko gramatinių klaidų, atkreipkite dėmesį į stilių. Paprašykite, kad kas nors patikrintų, nes patys savas klaidas ne visuomet pastebime. O dabar galima CV pateikti darbdaviui ar personalo atrankos įmonei ir laukti antrojo etapo – susitikimo pokalbiui. Sėkmės!